Przyjaźń wymaga starań

Przyjaźń wymaga starań z obydwu stron Doc. Dr Rudolf Jaworek Niemcy nie zawsze byli naszymi przyjaciółmi Ten nasz wielki, bezpośrednio graniczący z Polską sąsiad wywierał ogromny wpływ na naszą dotychczasową historię, i prawdopodobnie będzie decydował o niej i w przyszłości. Jest to jedyne państwo europejskie, które może mieć w przyszłości wobec Polski roszczenia terytorialne. Żeby nie sięgać Czytaj dalej

Decyzja władz sowieckich

  Decyzja władz sowieckich z 5 marca 1940 r. o zagładzie polskich jeńców wojennych – Za bezprecedensowy fakt ludobójstwa należy uznać zbrodniczą decyzję władz sowieckich przedstawioną Stalinowi przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berię, a podjętą uchwałą Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), w skrócie KC WKP(b) w dniu 5 Czytaj dalej

Z naszej historii

                     SŁOWIANIE NAD BAŁTYKIEM                         Adm. Marek Toczek      Tradycje morskie narodu polskiego sięgają narodzin państwa polskiego i stanowią cząstkę jego ponad tysiącletniej historii. Zapoczątkowały je dzieje Słowian nadbałtyckich, aktywne uprawiających południowe wybrzeże Bałtyku, w tym: rybołówstwo, żeglugę, wszelkie rzemiosła służące budownictwu przystani i Czytaj dalej

Przemilczana historia bitwy o Anglię

Pozdrawiam i przesyłam patriotyczny filmik. Może uda się go opublikować na naszej stronie? Bardzo dobry dokument! Nakręcony przez brytyjski Chanel 4 i ponoć zablokowany do wyświetlania w UK i Irlandii - ot taka polityka. Wato obejrzeć i przesłać dalej. Rudolf Jaworek Czytaj dalej

Fałszowanie historii Polski. Kto na to pozwala?

Fałszowanie historii Polski. Kto na to pozwala? Prof. Romuald Szeremietiew Z przyszłego podręcznika historii: „Drugą wojnę światową wywołała Polska. Powstanie państwa polskiego w 1918 r., po zakończeniu I wojny światowej, naruszyło europejska równowagę sił. Państwo polskie najpierw zajęło siłą ziemie należące do Niemiec, Rosji i Austrii, a następnie rozpętało wojnę z Rosją chcąc jej odebrać Czytaj dalej