Powstanie Warszawskie 1944 r- oddajmy hołd

Zwycięska koalicja antyhitlerowska załatwiając własne interesy nie widziała potrzeby udzielenia pomocy powstańcom, jak i po zakończeniu wojny udzieliła schronienia i rozgrzeszyła katów Warszawy. Powstanie Warszawskie 1944 – chwała bohaterom. Dr. Tadeusz Polak. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, miało trwać 2-3 dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk. Dziś w 68 Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie 1944 r

Powstanie Warszawskie – 63 dni walki o wolność 1 sierpnia 1944 r. Warszawa stanęła do heroicznej walki 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji Czytaj dalej

Uchwała nr 12/2012

STOWARZYSZENIE KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ                        Uchwała Zarządu Głównego nr 12/2012 w sprawie: kontynuacji działań wspierających środowisko Kresowian na rzecz ustanowienia                  dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.                                              Zarząd Główny na swym posiedzeniu w dniu 16 lipca 2012 r. zapoznał się z informacją kol. Czytaj dalej

Tragizm losów Polski

Wokół książki „Tragizm losów Polski” Tekst wystąpienia Karola Wojciechowskiego podczas uroczystej sesji poświęconej Jędrzejowi Giertychowi, zorganizowanej w dniu 11 listopada 2003 roku w Warszawie. W roku 2003, Roku Giertychowskim, mija 67 lat od publikacji książki Jędrzeja Giertycha Tragizm losów Polski. Jakkolwiek rocznica nie jest okrągła, okazja sprzyja, aby właśnie dziś poświęcić tej Czytaj dalej

Druga Wojna Światowa

Rozpoczynając od wybuchu wojny chińsko-japońskiej w 1937 roku, Evan Mawdsley wykazuje, że źródeł II wojny światowej należy upatrywać w konflikcie między starym a nowym porządkiem międzynarodowym, a następnie śledzi rozprzestrzenianie się konfliktu w miarę, jak obejmował on Azję, Europę i Bliski Wschód. Autor koncentruje się przede wszystkim na aspekcie militarnym i strategicznym historii Czytaj dalej

Pamiętajmy o kresach

Minęła kolejna rocznica ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej Wołynia przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przede wszystkim przez OUN (Organizację Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraińską Powstańczą Armię). Rok 1943 to największe nasilenie zbrodniczych napadów na polskie osiedla i na Polaków żyjących w ukraińskich wsiach i koloniach. Mordowana była głównie ludność wiejska, Czytaj dalej

Obóz zagłady Warschau

  . 2)  Obóz zagłady - Konzentrationslager Warschau Prof. Wlodzimierz Bojarski Konzentrationslager - KL Warschau to (wg. samego Rudolfa Hoessa) Vemichtungsłager - obóz zagłady. Był niemieckim kompleksem obozowym zagłady setek tysięcy Polaków, mieszkańców stolicy i jej okolic oraz przebywających tu uciekinierów i osób wysiedlonych z innych miast. Obejmował kilka podobozów na Czytaj dalej

Zbrodniczy System cz. III

ZBRODNICZY SYSTEM BOLSZEWIKÓW CZĘŚĆ III Terror wobec mniejszości narodowych: 1922-36"HOLODOMOR" "Holodomor," albo "mordowanie za pomocą  głodu" rozpoczęło się w styczniu 1933 roku na Ukrainie.  Ukraińskie ziemie stały się wielkim obozem śmierci. Wymarły cale wsie, a masowe groby pokryły miejscowy krajobraz.  Zniknęło prawie 25% populacji. W 1933r. administracja, dopiero co wybranego na Czytaj dalej