Zbrodniczy System cz. III

ZBRODNICZY SYSTEM BOLSZEWIKÓW CZĘŚĆ III Terror wobec mniejszości narodowych: 1922-36"HOLODOMOR" "Holodomor," albo "mordowanie za pomocą  głodu" rozpoczęło się w styczniu 1933 roku na Ukrainie.  Ukraińskie ziemie stały się wielkim obozem śmierci. Wymarły cale wsie, a masowe groby pokryły miejscowy krajobraz.  Zniknęło prawie 25% populacji. W 1933r. administracja, dopiero co wybranego na Czytaj dalej

Zbrodniczy system Bolszewików cz.II

ZBRODNICZY SYSTEM BOLSZEWIKÓW CZĘŚĆ II Terror wobec robotników: Kiedy dzisiaj krytykujemy tak ostro socjalizm trzeba krytykom przypomnieć, że działania bolszewików nie wiele, poza hasłami, miały wspólnego z socjalizmem i jego celem: obrony pracowników przed istniejącym wówczas okrutnym ich wyzyskiem. Lewicowi socjaliści, zwiedzeni hasłami, popierali do r. 1918 swych ówczesnych przyjaciół Czytaj dalej

Zbrodniczy system Bolszewików cz.I

ZBRODNICZY SYSTEM BOLSZEWIKÓW Doc.dr Rudolf Jaworek Część I Zbrodnia, sadyzm, okrucieństwo wpisano tu w sam system sprawowania władzy. Oceniając zło w oparciu o prawo sowieckie doszlibyśmy do absurdu, gdyż samo prawo stworzono dla uzasadnienia zbrodni i czynienia zła. Jedyną poprawną metodą oceniania bolszewizmu jest konfrontacja jego praktyk z powszechnie rozumianym prawem naturalnym, Czytaj dalej

Przyjaźń wymaga starań

Przyjaźń wymaga starań z obydwu stron Doc. Dr Rudolf Jaworek Niemcy nie zawsze byli naszymi przyjaciółmi Ten nasz wielki, bezpośrednio graniczący z Polską sąsiad wywierał ogromny wpływ na naszą dotychczasową historię, i prawdopodobnie będzie decydował o niej i w przyszłości. Jest to jedyne państwo europejskie, które może mieć w przyszłości wobec Polski roszczenia terytorialne. Żeby nie sięgać Czytaj dalej

Decyzja władz sowieckich

  Decyzja władz sowieckich z 5 marca 1940 r. o zagładzie polskich jeńców wojennych – Za bezprecedensowy fakt ludobójstwa należy uznać zbrodniczą decyzję władz sowieckich przedstawioną Stalinowi przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berię, a podjętą uchwałą Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), w skrócie KC WKP(b) w dniu 5 Czytaj dalej

Z naszej historii

                     SŁOWIANIE NAD BAŁTYKIEM                         Adm. Marek Toczek      Tradycje morskie narodu polskiego sięgają narodzin państwa polskiego i stanowią cząstkę jego ponad tysiącletniej historii. Zapoczątkowały je dzieje Słowian nadbałtyckich, aktywne uprawiających południowe wybrzeże Bałtyku, w tym: rybołówstwo, żeglugę, wszelkie rzemiosła służące budownictwu przystani i Czytaj dalej

Przemilczana historia bitwy o Anglię

Pozdrawiam i przesyłam patriotyczny filmik. Może uda się go opublikować na naszej stronie? Bardzo dobry dokument! Nakręcony przez brytyjski Chanel 4 i ponoć zablokowany do wyświetlania w UK i Irlandii - ot taka polityka. Wato obejrzeć i przesłać dalej. Rudolf Jaworek Czytaj dalej

Fałszowanie historii Polski. Kto na to pozwala?

Fałszowanie historii Polski. Kto na to pozwala? Prof. Romuald Szeremietiew Z przyszłego podręcznika historii: „Drugą wojnę światową wywołała Polska. Powstanie państwa polskiego w 1918 r., po zakończeniu I wojny światowej, naruszyło europejska równowagę sił. Państwo polskie najpierw zajęło siłą ziemie należące do Niemiec, Rosji i Austrii, a następnie rozpętało wojnę z Rosją chcąc jej odebrać Czytaj dalej