Ruch narodowy

Ruch narodowy. Zagrożenia i szanse Krzysztof Zagozda   Choć ostatni komuniści wyjechali z Polski w 1968 roku, to właśnie oni stali się wygodnym kozłem ofiarnym, którego obciąża się odpowiedzialnością za pustoszone dziś państwo. Wygodnym, bo nieuchwytnym w myśl zasady: „nie chodzi o to, by złapać króliczka, ale by gonić go”.   Polityczne marzycielstwo i uczuciowy patriotyzm, wsparte chaosem Czytaj dalej

Tradycje Polskie

Symbole świąteczne Narodzenia Pańskiego Okres Bożego Narodzenia jest bogaty w różnego rodzaju symbole. Do nich należy zaliczyć następujące: choinkę, opłatek, siano i snop słomy. Każdy z nich posiada swoją bogatą historię i głęboki sens teologiczny. Na temat genezy i zrozumienia symboli zwianych z okresem Narodzenia Pańskiego mówi ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski – prof. KUL, rektor WSD w Czytaj dalej

Historia barw Polski

                                                                                                     Tajemnica Polskich barw Narodowych Leszek Rodziewicz <leszekrodziewicz@onet.pl czyli „ Nie zapomnijcie o dziedzictwie któremu na imię Polska” – Jan Paweł II Co wspólnego mają słowa Jana Pawła II z naszą flagą a właściwie z naszymi biało-czerwonymi barwami narodowymi? Niestety Czytaj dalej

Dzieci żydowskie w klasztorach

Dzieci żydowskie w klasztorach Ewa Kurek Niewiedza o tym, jak ratowane były od śmierci żydowskie dzieci, wciąż pozwala szerzyć się kłamstwu i pogardzie.                         W przededniu II wojny światowej oraz w czasie jej trwania działały na terenie Polski 74 żeńskie zgromadzenia zakonne czynne i 11 zakonów kontemplacyjnych, które łącznie liczyły ponad 20 000 sióstr. 26 zgromadzeń Czytaj dalej

Intermarium Kraj między M. Czarnym a Bałtykiem

  Intermarium: The Land between the Black and Baltic Seas [Hardcover] Marek Jan Chodakiewicz "Polskie" instytucje często promują i finansują antypolskie "dzieła," fałszujące historię, które przynoszą niepowetowane szkody opinii o Polsce i Polakach , co szczególnie boleśnie odczuwają np. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś przykładem takiego postępowania mogły być " Czytaj dalej

Zniewolenie narodu -wojna polsko-bolszewicka

Zniewolenie narodu-wojna polsko-bolszewicka. Doc.dr Rudolf Jaworek W związku z olbrzymią manifestacją polskości, jaka miała miejsce w Warszawie w rocznicę odzyskania niepodległości po I wojnie światowej w dniu 11. listopada ożywiły się środowiska antypolskie, potomkowie członków partii bolszewickiej, oskarżające młodzież polską o "faszyzm". Byli bolszewicy lub ich następcy, głosiciele Czytaj dalej

Dachau-barbarzyństwo Niemców na polskich księżach.

Śp. Antoni Gerwel, trzeci z lewej   Wielu polskich księży katolickich znalazło się podczas okupacji hitlerowskiej w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie doświadczyli tragicznego losu.                         Poniższy tekst jest wynikiem korespondencji z moim wujkiem Jędrkiem Gerwelem, mieszkającym w Poznaniu. W październiku zeszłego roku wujek przesłał mi zdjęcie poniższego Czytaj dalej

Drogi do wolności

Niepodległość wczoraj i dziś Zbigniew Lipiński Kolejne obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości powinny służyć nie tyle wspominkom, festynom, uroczystościom i akademiom “ku czci” i “z okazji”, ile pogłębionej refleksji nad polskimi dziejami. Refleksji, która służyłaby wyciąganiu wniosków na dziś i na jutro. Dla Narodu i Państwa. Dla elit politycznych i “szarych obywateli”. Dla żyjących w kraju Czytaj dalej