Demokracja bezpośrednia a stan wojenny

Jacek Andrzej Rossakiewicz Na kanwie wydarzeń związanych z publikacją APELU O ALTERNATYWĘ, Josepha Beuys’a w Polsce, w dniu 10.12.1981, czyli kto się boi idei demokracji bezpośredniej?   „Po raz pierwszy tekst "Apelu" ukazał się w Polsce w kolejnym nu­merze dwumiesięcznika "SZTUKA", wydanym 10.12.1981 na otwarcie KON­GRESU NAUKI POLSKIEJ. Pierwsze egzemplarze pisma zostały dostarczone jego Czytaj dalej

Bezpieczeństwo Ekonomiczne Polski

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA A PODATKI Dr Dariusz Grabowski Niszczące oddziaływanie podatków i parapodatków na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa Carl von Clausewitz, autor podręcznika „O wojnie” tak pisał o Polakach: „…ich nikczemne obyczaje państwowe i niezmierzona lekkomyślność szły ręka w rękę i w ten sposób pędzili w przepaść”, a Aleksander hrabia Fredro „…nie pomoże męstwo, gdzie Czytaj dalej

Modelowa propozycja krajowego systemu finansowego

                     Prof. dr. hab. Włodzimierz Bojarski   1. Poszukiwanie nowego modelu             Liczne publikacje ostatnich lat obnażają rzeczywiste wady i niesprawiedliwości istniejących systemów finansowych, wyzysku i zniewolenia poszczególnych ludzi, środowisk i całych narodów. [1] Jednym z głównych, powszechnie głoszonych i uznawanych fałszy jest teza, że bank pożycza te pieniądze, Czytaj dalej

Oto, co oznacza dalsza prywatyzacja.

Grzęźnięcie prywatyzacji prof.Jerzy Żyżyński Pokrywanie wydatków środkami z wyprzedaży majątku jest najbardziej demoralizującą i szkodliwą formą finansowania – działa jak narkotyk, przyzwyczaja do pewnego standardu bez pozyskiwania trwałych dochodów na jego sfinansowanie. Gdy majątek zostanie wyprzedany, zaczynają się problemy z utrzymaniem standardu i z pozyskaniem niezbędnych do jego Czytaj dalej

SKOK -uczciwy bank

Interes obcych Janusz Sanocki Sejm przyjął, a prezydent podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych – znacznie ograniczającą samodzielność tych instytucji. Przypomnijmy, że SKOK-i powstały w Polsce (na nowo) w 1992 r., a sama idea kas spółdzielczych, w których ludzie udzielają sobie wzajemnie kredytu narodziła się w Niemczech w połowie XIX w. Czytaj dalej

Demokracja finansowa i Konstytucja R.P.

DEMOKRACJA FINANSOWA JAKO SPOSÓB REALIZACJI ZASAD USTROJOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jacek Andrzej Rossakiewicz   1. Najważniejsze zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej określa Konstytucja. Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości Czytaj dalej

Ekonomia pozytywna

CO TO JEST EKONOMIA POZYTYWNA? Ekonomia w systemie nauk Jacek Andrzej Rossakiewicz   Błędów ekonomii ortodoksyjnej trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną [...] postulaty teorii klasycznej dają się zastosować nie w ogóle, lecz jedynie w przypadku szczególnym, gdyż sytuacja Czytaj dalej

Naprawa RP

                                             Polska droga            Dr Ryszard Opara.                            Aby dokonać uzdrowienia Polski działać należy zdecydowanie, rzeczowo, radykalnie i w sposób przemyślany. Inne postępowanie będzie tylko ugładzaniem skompromitowanego systemu. „Zadania administracji kraju na bieżący rok to: Zbilansować Budżet - uzupełnić Skarb Państwa. Zredukować Czytaj dalej