Dakowski: Osobiste impresje z walki z bluźnierstwami na Zamku Ujazdowskim

Prof. Mirosław Dakowski Szturm modlitewny i zdobycie Zamku Ujazdowskiego W środę, 6 listopada wieczorem, pod Zamkiem Ujazdowskim (Warszawa, „Centrum Sztuki Współczesnej”) odbył się protest przeciw wystawie „British British Polish Polish”. Gdzie obok wielu filmików porno i bluźnierczych, obok „dzieł” nieudaczników (ale z „plecami”!) , jak np. uroczyście eksponowane pudełko tekturowe, leciał też w Czytaj dalej

PASJA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA – w malarstwie

                    Stan sztuki i kultury w cywilizacji lichwiarskiej jest tragiczny i zatrważający.  Jednak SZTUKA nie umarła i nie umrze, pomimo starań  zdeprawowanych – a w istocie tragicznie zabiedzonych artystów - poszukujących dofinansowania i uznania wśród jeszcze gorzej zblazowanych i  sfrustrowanych urzędników oraz ich finansowych mocodawców. Sztuka to ekspresja Czytaj dalej

LIST OTWARTY DO MINISTRA ZDROJEWSKIEGO

    LIST OTWARTY                             DO MINISTRA KULTURY ….           Pan Bogdan Zdrojewski                           Broni Pan klauna Jakub Kornacki Profesor Krzysztof Jędrysek uczył mnie na krakowskiej PWST, że istnieje różnica między błazenadą a klaunadą. Błaznem nie może być każdy. Błazen, jak np. Stań­czyk, to w istocie mędrzec. Po­przez śmiech zmusza do Czytaj dalej

NISZCZENIE KULTURY POLSKIEJ

Wandale na salonach Z dr Elżbietą Morawiec, teatrologiem, krytykiem sztuki, rozmawia Adam Kruczek   Była Pani kierownikiem literackim wielu polskich teatrów, m.in. przez siedem lat Starego Teatru w Kra­kowie. Co Pani myśli, patrząc na obecny stan tej sceny? -  Tu nie chodzi tylko o Stary Teatr, lecz o to wszystko, co dzieje się obecnie w kulturze polskiej, np. ten haniebny akt Czytaj dalej

PROPAGANDOWA WIZYTA PREZYDENTA

Opolska Strefa Demagogiczna z wizytą Prezydenta w tle  Felieton Janusza Sanockiego   Prezydent Komorowski przybył w trybie nagłym na Opolszczyznę 17 września, złożył kwiaty pod pomnikiem w rocznicę sowieckiej pierwsze „bratniej pomocy” – czyli uderzenia w 1939 r. na walczącą Polskę od tyłu – a następnie na spotkaniu z samorządowcami uradowany pochwalił marszałka województwa Sebestę za Czytaj dalej

ANTYPOLSKA PROPAGANDA TRWA

Dziki kraj nad Wisłą   Grzegorz Kucharczyk   Antypolskie działania propagandowe ze strony Niemiec i Niemców mają długą historię. W sposób zorganizowany pojawiają się one przy okazji sporu polsko-krzyżackiego, zgodnie z następującą prawidłowością: im bardziej słabła pozycja państwa krzyżackiego wobec Polski, tym bardziej uaktywniała się antypolska propaganda Malborka. Po klęsce pod Czytaj dalej

POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W  EUROPIE Prof.zw. dr hab. Kazimierz Łastawski   Problem tożsamości zajmuje coraz więcej uwagi badaczy, ze względu na postępujące w Europie procesy integracyjne, rosnące wpływy globalizacji, rozwijające się migracje oraz oddziaływania prymitywnej kultury masowej o charakterze kosmopolitycznym.[1] Zjawiska kryzysowe i występujące w ich trakcie nasilone Czytaj dalej

INTELIGENCJA POLSKA

Inteligencja  polska dawniej i dziś Prof. dr.hab.Włodzimierz Bojarski   Polska inteligencja kształtowała ducha suwerennego Narodu i zapewniała jego wszechstronną aktywność w okresie zaborów i okupacji. Dlatego została poddana przez wrogów najbardziej bezwzględnej eksterminacji. Warto pytać - jak formowała się polska inteligencja dawniej, czy odrodziła się po ostatniej wojnie i czy powróciła Czytaj dalej