W PRZYSZŁOŚĆ Z PRZESZŁOŚCIĄ.

Prof.dr.hab. Włodzimierz Bojarski    Rzeczywistość gospodarcza kraju w procesie przemian w znacznym stopniu determinuje warunki bytu i sytuację społeczno-polityczną kraju oraz  możliwości rozwojowe narodu. Nie jest łatwo ogarnąć tę rzeczywistość w jej wielopłaszczyznowym, kompleksowym i dynamicznym ujęciu, tym bardziej, że jej opisy są zwykle jednostronne i zniekształcone doraźną ideologią. Czytaj dalej

WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE, cz. II

Jakub Zawadzki  /Londyn/   Zestawienie nieruchomości objętych umową odszkodowawczą z USA. Czytaj dalej

POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI DLA ZACHODU – CZĘŚĆ DRUGA

dr Ryszard Ślązak W poprzedniej części pierwszej omówiliśmy kwestię odszkodowań po nacjonalizacyjnych za znacjonalizowany majątek obywateli i instytucji amerykańskich jaki ocalał i pozostał w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Mimo krytycznej oceny niektórych odcinków polsko – amerykańskiej współpracy zagranicznej, w dłuższym okresie od odzyskania niepodległości w 1918 roku, to Stany Czytaj dalej

POWOJENNE ODSZKODOWANIA POLSKI DLA ZACHODU – CZĘŚĆ PIERWSZA

Dr Ryszard Ślązak Po zakończeniu w Europie II wojny światowej w maju 1945 roku, Polska miała właściwie dwa rządy. Pierwszy, był to konstytucyjny rząd II Rzeczypospolitej przebywający na emigracji. To ten rząd w okresie wojny zaciągał w imieniu Państwa Polskiego zobowiązania i miał też należności dla Polski. W kraju w tym czasie sowieci instalowali nowe podległe im wasalne władze, później zwane Czytaj dalej

Zmienność struktury rolnej w okresie członkowskim w UE

dr Ryszard Ślązak 1. W okresie poprzedzającym naszą akcesję do Unii Europejskiej przewidywano i przepowiadano, że w paroletnim, nawet pięcioletnim okresie znaczącej zmianie ulegnie struktura obszarowa polskich gospodarstw rolnych, głównie indywidualnych, na większą obszarowo, oraz że spadnie, zmniejszy się liczebność małych gospodarstw rolnych. Przewidywania te dotyczyły ówczesnego stanu, w Czytaj dalej