Nasz biuletyn

Biuletyn Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.   Zapraszamy do lektury Biuletynu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej „Polskie sprawy”. Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania do Redakcji Biuletynu własnych opracowań .Autorów prosimy o zapoznanie się z naszym „Regulaminem wydawniczym” zamieszczonym na stronach biuletynu i w pełnej wersji elektronicznej na stronie „Regulamin Czytaj dalej

Nasze stanowisko

         Naród potrzebuje ducha i prawdy, gdyż one prowadzą na drogę do wolności, dobra i piękna. Niech duch śpiących pobudzi, a trzeba też, jak wzywał Cyprian Kamil Norwid : „dorabiać się prawdy”, „służyć prawdzie” oraz „walczyć prawdą i dla prawdy”. To zadanie podejmujemy odkrywając i głosząc prawdę, zmagając się o poszerzenie wolności oraz ukazując Czytaj dalej

Kontakt

    ADRES SIEDZIBY Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 00-013 WARSZAWA UL. Jasna 1 pok. 216   Nasze Konto:   Klub Inteligencji Polskiej Bank PKO BP   43 1020 1026 0000 1202 0197 6240     kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl   Czytelnik wysyłając swój e-mail na nasz adres tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od nas Czytaj dalej

Statut

S T A T U T STOWARZYSZENIA „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 27 października 2011 r.   ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Stowarzyszenie pod nazwą „Klub Inteligencji Polskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją obywateli - intelektualistów polskich i działa na podstawie przepisu Ustawy z dn. 7 Czytaj dalej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I. Uwagi ogólne: www.klubinteligencjipolskiej jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ Każda osoba która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Niniejszy serwis www.klubinteligencjipolskiej.pl , (zwany Czytaj dalej

Członkostwo

Zostań członkiem Dziękujemy, że wyraziłeś/wyraziłaś zainteresowanie Stowarzyszeniem Klub Inteligencji Polskiej. Stowarzyszenie powita z radością w i popierają nasze cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia oraz w Deklaracji.Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej pragnie zdobyć zaufanie polskiego społeczeństwa i dlatego osoby, które pragną dołączyć do KIP powinny odznaczać się prawym Czytaj dalej