Statut

S T A T U T STOWARZYSZENIA „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 27 października 2011 r.   ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Stowarzyszenie pod nazwą „Klub Inteligencji Polskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją obywateli - intelektualistów polskich i działa na podstawie przepisu Ustawy z dn. 7 Czytaj dalej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I. Uwagi ogólne: www.klubinteligencjipolskiej jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ Każda osoba która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Niniejszy serwis www.klubinteligencjipolskiej.pl , (zwany Czytaj dalej

Członkostwo

Zostań członkiem Dziękujemy, że wyraziłeś/wyraziłaś zainteresowanie Stowarzyszeniem Klub Inteligencji Polskiej. Stowarzyszenie powita z radością w i popierają nasze cele zawarte w Statucie Stowarzyszenia oraz w Deklaracji.Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej pragnie zdobyć zaufanie polskiego społeczeństwa i dlatego osoby, które pragną dołączyć do KIP powinny odznaczać się prawym Czytaj dalej