Listy do KIP

Listy do Stowarzyszenia KIP    Jeśli nurtuje Cię jakiś problem, spotkałeś się  z sytuacją, która, Twoim zdaniem, wymaga upublicznienia lub chcesz podzielić się  z innymi Twoimi doświadczeniami i przemyśleniami, napisz do nas. Nasz adres: STOWARZYSZENIE KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ  00-013 WARSZAWA UL. Jasna 1 pok.216     Na łamach naszego portalu Czytaj dalej

KIP Blogi

KIP Blogi Czytaj dalej

Konferencje i odczyty

Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ organizuje cykliczne spotkania, konferencje i odczyty poświęcone szeroko pojętej PROBLEMATYCE SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, POLITYCZNEJ, HISTORYCZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, a także prezentujące bieżące informacje na temat naszej działalności. Zapraszamy także inne organizacje i stowarzyszenia do podzielenia się z nami informacjami o organizowanych Czytaj dalej

Nasz biuletyn

Biuletyn Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej.   Zapraszamy do lektury Biuletynu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej „Polskie sprawy”. Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania do Redakcji Biuletynu własnych opracowań .Autorów prosimy o zapoznanie się z naszym „Regulaminem wydawniczym” zamieszczonym na stronach biuletynu i w pełnej wersji elektronicznej na stronie „Regulamin Czytaj dalej

Nasze stanowisko

         Naród potrzebuje ducha i prawdy, gdyż one prowadzą na drogę do wolności, dobra i piękna. Niech duch śpiących pobudzi, a trzeba też, jak wzywał Cyprian Kamil Norwid : „dorabiać się prawdy”, „służyć prawdzie” oraz „walczyć prawdą i dla prawdy”. To zadanie podejmujemy odkrywając i głosząc prawdę, zmagając się o poszerzenie wolności oraz ukazując Czytaj dalej

Kontakt

    ADRES SIEDZIBY Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 00-013 WARSZAWA UL. Jasna 1 pok. 216   Nasze Konto:   Klub Inteligencji Polskiej Bank PKO BP   43 1020 1026 0000 1202 0197 6240     kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl   Czytelnik wysyłając swój e-mail na nasz adres tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od nas Czytaj dalej

Statut

S T A T U T STOWARZYSZENIA „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 27 października 2011 r.   ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Stowarzyszenie pod nazwą „Klub Inteligencji Polskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją obywateli - intelektualistów polskich i działa na podstawie przepisu Ustawy z dn. 7 Czytaj dalej

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I. Uwagi ogólne: www.klubinteligencjipolskiej jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ Każda osoba która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Niniejszy serwis www.klubinteligencjipolskiej.pl , (zwany Czytaj dalej