GWAŁT NA KONSTYTUCJI, USTAWACH I WOLNOŚCI. SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST PO NASZEJ STRONIE

Motto:

Jedynym sposobem radzenia sobie ze zniewolonym światem jest osiągnięcie takiej całkowitej wolności, że samo istnienie jest aktem buntu.

Albert Camus

Znakomita, arcyważna rozmowa przeprowadzona z SĘDZIĄ LARA przez Monikę Cichocką i Andy Choińskiego na temat obecnej PLANDEMII HUCPY !!! Wielkie uznanie przekazujemy Pani Sędzi i rozmówcom za to doskonałe nagranie. 

Większość ustaw uchwalonych w ciągu 32 lat transformacji jest niezgodna zarówno z poprzednią tzw. Małą Konstytucją, obowiązującą od 1990 r . do 1996 r., jak i obecnie obowiązującą Konstytucją. Przyznał to także członek establishmentu III RP, były wicepremier Grzegorz Kołodko w książce pt. „Ćwierćwiecze transformacji”.

Natomiast prawo poniżej ustawowe III rzędu w formie rozporządzeń, zarządzeń, wytycznych i innego prawa powielaczowego, jest w swojej większości niezgodne z ustawami, a nie tylko z samą Konstytucją.

To prawo III rzędu, razem z większością ustaw, zasługuje w pełni na określenie TOTALITARNEGO PRAWA FASZYSTOWSKIEGO, ponieważ jest bardziej opresyjne niż  prawo III Rzeszy Niemieckiej i prawo bolszewickie z pierwszego okresu po rewolucji, z których to wzorców obecnie rządzący Polską korzystają.

Redakcja KIP

Opublikowano za: Monika Cichocka

Wypowiedz się