KLUCZOWA HISTORIA: Jak Traktat z Werony zainicjował spisek Nowego Porządku Świata, aby przejąć planetę.

TRAKTAT Z 1213 ROKU… MAGNA CHARTA 1215… I TAJNY TRAKTAT W WERONIE 1822

Wysłany przez MIKIPEDIA LAW BLOG

16 stycznia 2012

CO Z MAGNA CARTA ?
CZY JEST ZWIĄZANY Z WATYKANEM?

CZĘŚĆ POCZĄTKU DO „CAŁKOWITEGO” „PRZYMIERZA TAJNYCH STOWARZYSZEŃ”

Dawno, dawno temu przed rokiem 1066 mieszkańcy Anglii posiadali allodiowy tytuł do swojej ziemi. Nawet król nie mógł zabrać ziemi za to, że nie płacił dziesięciny. Wilhelm Podbity przybył w 1066 roku i ukradł tytuł królewski i zajął ziemię ludu. Od Wilhelma I (1066) do króla Jana (1199) Anglia znajdowała się w tragicznych tarapatach. To był bankrut.

Przez: admin Wysłany: 28 czerwca 2009 Filed under: Książki/Dokumenty Źródło: The Informer

Król powołał się na Prawo Mortmain, rękę zmarłego, aby ludzie nie mogli przekazać swojej ziemi kościołowi ani nikomu innemu bez zgody króla (współczesny spadek?). Bez Mortmaina król straciłby ziemię, którą kontrolował. Watykanowi się to nie podobało, ponieważ król był winien Watykanowi wiele funtów. (DLACZEGO?) (1). Król Jan odmówił przyjęcia przedstawiciela Watykanu, Stephena Langtona, którego papież Innocenty III zainstalował do rządzenia Anglią (religijną czy faktycznie?) (2) W 1208 roku Anglia została objęta interdyktem papieskim (?). Interdykt oznacza zakaz.)

Król Jan został ekskomunikowany i próbując odzyskać swoją pozycję, płaszczył się przed papieżem i zwrócił papieżowi tytuł do swoich królestw Anglii i Irlandii jako wasalom, przysięgł mu posłuszeństwo i lojalność. Król Jan zaakceptował Langtona jako arcybiskupa Canterbury i zaoferował papieżowi więź wasala wierności i hołdu. Dwa miesiące później, w lipcu 1213 roku, król Jan został zwolniony z ekskomuniki w Winchester przez powracającego arcybiskupa Canterbury, Langtona. 3 października 1213 roku, na mocy traktatu, król Jan ratyfikował swoją rezygnację ze swoich królestw papieżowi, jako Wikariusz Chrystusa, który twierdził, że jest właścicielem wszystkiego i wszystkich na ziemi jako tradycji.

Pytanie 1. Gdzie w Biblii Jezus dał jakiemukolwiek człowiekowi tego rodzaju władzę nad wszystkimi ludźmi i ziemią? Nie zrobił tego. Nie stworzył religii ani nie stworzył urzędu papieża.

Pytanie 2. Czy możesz zlecić osobie trzeciej zerwanie umowy między tobą a inną osobą pod przymusem..? Czy ci z was, którzy są zmuszeni do zawarcia umowy, nie zastrzegają sobie wszystkich swoich praw zgodnie z nowoczesnym UCC 1-207 i nie roszczą sobie prawa do UCC 1-103?

Umowa (traktat z 1213 roku) została zawarta między dwiema stronami. Teraz baronowie Anglii nie znosili już bycia niewolnikami, więc wzięli miecz i sprawili, że król Jan podpisał Magna Charta. Czy więc ten akt baronów nie narusza zasady prawa naturalnego, kiedy stworzyli Magna Carta, jako nie mający mocy i wpływu na umowę między dwiema stronami? Cóż, papież Innocenty III, druga umawiająca się strona, tak myślał, ponieważ ogłosił Magna Carta: „… bezprawne i niesprawiedliwe, ponieważ jest podłe i haniebne. . . przez co Stolica Apostolska zostaje doprowadzona do pogardy, prerogatywa królewska zmniejszona, Anglicy oburzeni, a całe przedsięwzięcie krucjaty bardzo zagrożone”. Cytat z G.R.C. Davis: Magna Carta. Powiernik British Museum. Londyn. 1965.

Papież, aby wprowadzić konflikty w Anglii i Irlandii, które mogłyby mu pomóc, wykorzystał nauczanie Jezusa na swoją korzyść, co zostało potwierdzone w Ewangeliach przez dwóch Jego Apostołów. Tak więc św. Lewy (Marka 2:14; Łukasza 5:27), alias Mateusz, cytuje Jezusa w Mateusza 10::34-36 i Łukasza 12:49, 51-3. Nic nie ujawnia antytezy rządu i religii wyraźniej niż te fakty.

Pytanie 3. Co stworzyła umowa z 1213 r.? TRUST lub UMOWA. Tylko dwie strony, spadkobiercy króla i papież, mogą zerwać umowę. Ponieważ Trust / Umowa nie może zostać zerwana, o ile istnieją spadkobiercy po obu stronach umowy.
W tym momencie historii wiemy teraz, kto kontrolował królów Anglii i ziemi świata. Na razie mamy Papieża roszczącego sobie pretensje do całej półkuli zachodniej poza Europą. Stolica Apostolska Antiochii rządziła całą wschodnią stroną, a Stolica Apostolska Aleksandrii rządziła stroną zachodnią, więc doszło do konfliktu. (3)

A więc dalej z historią. Odkrywcy króla przybyli do Ameryki, aby przejąć panowanie nad ziemią, oszukując i mordując tubylców, amerykańskich Indian. Król działał na mocy traktatu z 1213 roku i wszystko szło dobrze aż do 1770 roku, kiedy grupa zwanych Ojcami Założycielami zdecydowała, że chce świadczeń, ale nie płaci podatków królowi. Oni, będąc prawnikami i wykształconymi zawodowo ludźmi, nie wiedzieli, że wciąż są pod kontrolą papieża? Ich kłamstwa i oszustwa miałyby wpływ na amerykańskie kolonie i ludzi, którzy żyli na tej ziemi.

Ci zwykli ludzie, którzy walczyli w rewolucji amerykańskiej, nie byli świadomi, że traktat z 1213 roku nadal rządzi, mimo że UWAŻALI, że Magna Carta jest realnym dziełem. (4) Deklaracja Praw w 1689 roku ogłosiła prawa brytyjskich poddanych w Anglii. Na końcu deklaracji angielskiej w sekcji III stwierdzono” … że gdyby którekolwiek z wyżej wymienionych Praw naruszać ŚWIĘTE PRZYMIERZE (Traktat 1213), … to tak, jakby ta Deklaracja nigdy nie została napisana”.

Wiemy więc, że Angielska Deklaracja nie poleciała, więc co sprawia, że myślisz, że Deklaracja Praw z 1774 roku w tej brytyjskiej kolonii zadziała. Czy ci ludzie nie robili tego samego, co baronowie w 1215 r. Umowa jest umową. Spójrz na artykuł 1, sekcja 10, klauzula 1 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś może zobowiązać się do zawarcia umowy? Czy „ojcowie założyciele” próbowali zobowiązać się do zawarcia umowy między dwiema stronami, które nadal mają spadkobierców żyjących dzisiaj?
Pytanie 4. Jak ważny jest „ostateczny dobroczyńca”, Papież, Stolica Apostolska, w systemie rzeczy? Przejdź przez historię do czasów współczesnych i pociągnij Prawo Publiczne 88-244, które jest zgodne z Prawem Publicznym 88-243 – instytucją prawa – kupców Jednolity Kodeks Handlowy. Czy jesteś zszokowany, że papież jest wymieniony w tym prawie publicznym?

Czy Stany Zjednoczone nie mają ambasadora w Watykanie? Dlaczego? Czy jest to rząd jak wszystkie inne narody, takie jak Francja, Japonia, Hiszpania czy Brazylia? Watykan rządzi światem, kontroluje Koronę Brytyjską. Czy można się dziwić, że oddzielają kościół człowieka od rządu?

Nie mówią o Kościele (rządzie) Pana Wszechmogącego. (5) „Zorganizowane kościoły” otrzymują specjalne przywileje podatkowe, ponieważ Watykan dyktuje sześćdziesięciu powiernikom Stanów Zjednoczonych poprzez dokument powierniczy, Konstytucję Stanów Zjednoczonych stworzoną przez traktat z 1783 roku między królem, frontmanem Watykanu, a Adamsem, Hartly, Laurensem i Franklinem, którzy działali dla króla, a nie dla narodu Ameryki. Spójrz na Artykuł VI Konstytucji Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać odpowiedź, jak stwierdzono w „Nowej Historii Ameryki”. (6)

Widzicie, nadal jesteśmy pod rządami papieża, który rządzi wszystkimi narodami, jak oświadczył w 1213 roku. Traktat z 1783 r. mówił w oświadczeniu otwierającym cytowanym dokładnie tak, jak wygląda w starym języku angielskim; „Błagając Bożą Opatrzność, aby z łaski Bożej, z łaski Bożej, króla Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii, obrońcy wiary, księcia Brunfwick i Laurenberga, arcy-Treafurera i księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego, i C. ORAZ Stanów Zjednoczonych Ameryki, . . ..”
(Podkreślenie dodane wielkimi literami).

Czy złapałeś kilka ostatnich słów? To jest od króla (człowieka), który rzekomo nie może rościć sobie pretensji do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ został pokonany? Król twierdzi, że Bóg dał mu wszechmocną moc, aby powiedzieć, że żaden człowiek nigdy nie może posiadać własności, ponieważ „jest to sprzeczne z zasadami jego kościoła, Watykanu / Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ Król jest „Elektorem Świętego Cesarstwa Rzymskiego”

A co z tajnym traktatem w Weronie, podpisanym 22 listopada 1822 r., Który pokazuje władzę papieża i zainteresowanie Watykanu Republiką Stanów Zjednoczonych.

Oto część Tajnego Traktatu z Werony. „Niżej podpisani specjalnie upoważnieni do dokonania pewnych uzupełnień do traktatu Świętego Przymierza, po wymianie swoich listów uwierzytelniających, uzgodnili, co następuje:

ARTYKUŁ I. Wysokie Mocarstwa Kontraktacyjne, przekonane, że system rządów przedstawicielskich jest równie niezgodny z zasadami monarchicznymi, jak maksyma suwerenności ludu z Boskim prawem, angażują się wzajemnie, w najbardziej uroczysty sposób, aby wykorzystać wszystkie swoje wysiłki, aby położyć kres systemowi rządów przedstawicielskich, w jakimkolwiek kraju może on istnieć w Europie, oraz aby zapobiec jego wprowadzeniu w tych krajach, w których nie jest jeszcze znany.

ARTYKUŁ 2. Ponieważ nie można wątpić, że wolność prasy jest najpotężniejszym środkiem używanym przez rzekomych zwolenników praw narodów ze szkodą dla praw książąt, wysokie umawiające się strony obiecują wzajemnie przyjąć wszelkie właściwe środki w celu jej stłumienia, nie tylko w swoim własnym państwie, ale także w pozostałej części Europy.

ARTYKUŁ 3. Przekonane, że zasady religii w największym stopniu przyczyniają się do utrzymania narodów w stanie biernego posłuszeństwa, które są winne swoim książętom, Wysokie Umawiające się Strony oświadczają, że ich intencją jest podtrzymywanie w swoich państwach tych środków, które duchowieństwo może przyjąć w celu poprawy ich własnych interesów, tak ściśle związanych z zachowaniem władzy książąt; a mocarstwa kontraktowe łączą się w dziękczynieniu Papieżowi za to, co już dla nich zrobił, i zabiegają o jego stałą współpracę w ich poglądach na podporządkowanie narodów”.

Czy mamy przed sobą fałszywego Boga i czcimy Go i Jego Kościół zamiast prawdziwego Pana, Jezusa i Jego rządu?

Boskie prawo królów istnieje w Clinton i każdego gubernatora stanów w unii korporacyjnej. Pozwólcie, że pójdę do zapisu i powiem, że Pan dał mi to samo prawo, które papież twierdzi, że zostało mu dane.

Czyż nie jestem zarządcą na ziemi Pańskiej jako zwykły przyjeździec, tak samo jak papież? Czy nie jesteś również Stewardem?

Umowa o nazwie Traktat z Werony – kamień węgielny niewolnictwa i oszustwo magna carta Przedłożony przez Johna Harrisa w piątek,

05/02/2010 – 17:53 Mały oprócz mojej książki – praca w toku…

Zanim spojrzymy na magna carta (scenariusz) cofnijmy się dwa lata przed rokiem 1213 i umową zwaną traktatem z Werony. Król Jan, jak większość królów bezskutecznie próbował ustanowić jako Wilhelm zdobywcę dyktaturę. Wydaje się, że jest to model do naśladowania, a Wilhelm ustanowił precedens, który wszyscy królowie i królowe będą starali się naśladować, a przynajmniej spróbują przesunąć granice dalej określone w doktrynie napisanej przez kościół rzymski.

Głównym celem papieża była próba kontrolowania wszystkich ziem świata zgodnie z doktryną, że jest „wikariuszem Chrystusa”, wykorzystując do tego mit Jezusa Chrystusa. Umieszczając go na szczycie łańcucha i wykorzystując mit dla swojej i tego, komu służy, ogłaszał, że jest właścicielem wszystkich ziem w imieniu Jezusa, aż do czasu, gdy Jezus powróci i rzekomo odda mu to wszystko. Zawarte w tym jest każde żywe, oddychające stworzenie, w tym my – w zasadzie w niewoli jego życzeń i wszystkiego, co nakazuje?

Dokonano tego poprzez system prawny zwany prawem kanonicznym, prawem zawierania umów, które działa poprzez fikcję, ponieważ sama w sobie jest tylko fikcją. Tak więc, aby ustawić scenę, mamy papieża na szczycie łańcucha, który rzekomo posiada całą ziemię i wszystko na niej, a prawo kanoniczne jako scenariusz sztuki i zasady scenariusza, które mają być; że zasady religii w największym stopniu przyczyniają się do utrzymania narodów w stanie biernego posłuszeństwa, w tym ich królów i królowych.

Będąc „wikariuszem Chrystusa”, prawem numer jeden, które miało być użyte na początku, była bojaźń boża i to jest dokładnie to, co zostało użyte przeciwko królowi Janowi, aby zmusić go do obejścia życzeń papieża.

Patrząc na króla Jana, istnieje tak wiele sprzecznych wersji historii otaczających wydarzenia i życie Jana, prawie do tego stopnia, że większość wersji zaprzecza sama sobie? Wydawałoby się, że tak, Jan i Anglia byli w pewnych trudnościach finansowych wynikających z ciągłej potrzeby utrzymywania ziem w innych krajach i kontroli nad nimi, ale bardziej do tego stopnia, że zawsze był ktoś, kto chciał odebrać tron tego kraju temu, kto go wtedy dzierżył.

Podstawą problemu wydaje się być to, że Jan nie chciał zaakceptować Stephana Langtona jako arcybiskupa przedstawiciela Watykanu, zainstalowanego przez papieża Innocentego III do rządzenia Anglią zgodnie z doktryną religijną jako Stolica Apostolska. (prawo kanoniczne) Czy John zdawał sobie sprawę, że ma być tylko frontmanem, w którym wszystko jest kontrolowane z cienia?

Jan w efekcie miał stać się niewolnikiem Stephana Langtona i jestem pewien, że Jan uwolnił to i oczywiście żaden król Anglii nie mógłby zostać niewolnikiem we własnej ziemi… co stanie się z jego statusem? Jan udaremnił to papieżowi i został ekskomunikowany, co dla Jana, będąc bardzo świętym człowiekiem w bojaźni bożej, było bardzo złą rzeczą – w rzeczywistości jedyną kartą, jaką papież musiał zagrać.

Jan, podobnie jak jego brat Ryszard I, powołał się na prawo mortmain, przyprowadzony przez Ryszarda, gdy został koronowany po raz drugi po 7 latach przetrzymywania w niewoli przez cara Niemiec. Jedną z umów i częścią kontraktu na jego uwolnienie było to, że Ryszard zainstaluje prawo kanoniczne po koronacji, aby utrzymać to, co Wilhelm rozpoczął. Jan przywołał mortmaina, aby nikt nie mógł przekazać ziemi kościołowi lub komukolwiek innemu bez zgody króla, w pewnym sensie widzę, co Jan próbował zrobić, chociaż historycy celowo zamaskowali ten fakt – być może daremna próba ochrony tej wyspy w imieniu tego, komu służył: nam.

Pozostaje jednak fakt, że prawo mortmain miało być użyte jako bardzo zły wymysł i nadal jest dzisiaj i dobrze służyłoby papieżowi, ale wydaje się, że Jan został zmuszony do kłopotliwego położenia i wykorzystał to, co miał do dyspozycji. Wydaje się, że bez uśmierceń król straciłby całą ziemię, którą kontrolował. Watykanowi się to nie podobało, ponieważ tracili kontrolę nad ziemiami, ponieważ wielu pod bojaźń Bożą oddaje swoje ziemie Kościołowi. Kościół musiał wymyślić sposób, aby ziemie zawsze były ich i utrzymałyby kontrolę.

John był idealnym kandydatem ze względu na swoją religijną naturę, a opracowanie ekskomuniki działało doskonale, aby to osiągnąć, z dodatkową premią, że Stephen Langton będzie kontrolował, a John odejdzie do tego. Papież musiał wylać w kamień lub przynajmniej na papierze umowę z Janem, która byłaby wieczna, która oddałaby wszystko, w tym ziemie i rzeczy (nas) do supremacji papieża i kościoła rzymskiego.

Kiedy Jan został ekskomunikowany, wpłynęło to na tego bardzo religijnego człowieka do tego stopnia, że mówi się, że poszedł na zgięte kolana i poddał się supremacji papieży, aby zostać rozgrzeszonym z ekskomuniki. Jan przekazał tytuł do swoich królestw w czasie, który składał się z Anglii i Irlandii na papieża i wszystkich posiadłości jako wasali, co oznacza kogoś, kto posiada lenno (kawałek ziemi utrzymywany w systemie feudalnym), który jest winien wierność i służbę feudalną pan.

Papież ustawiał się jako ostateczny pan w imieniu korporacji znanej jako kościół rzymski, największy podbój, który dał papieżowi miejsce potrzebne do przejęcia reszty świata pod imperium, które reprezentował, imperium, które miało stać się największą korporacją na świecie. Jan przysiągł posłuszeństwo i lojalność papieżowi pod wpływem złudzenia, że jeśli tego nie zrobi, zostanie ponownie ekskomunikowany, a dla Jana było to gorsze niż śmierć ciała lub cokolwiek innego na tej ziemi, co można mu zrobić.

Groźba wiecznego potępienia wystarczyła, aby Jan obszedł życzenia i pragnienia człowieka udającego boga na ziemi, pana ziemskiego, który Jan czciłby tak, jak wszyscy religijni mężczyźni, kobiety i dzieci zostali oszukani. Jest to ostateczne oszustwo, ostateczne kłamstwo opierające się na micie, ale było tak silne w swojej przebiegłej naturze, że człowiek poddałby wszystko, czego wymaga poddania – jak wtedy, gdy dołączasz do „zakonu św. Jana z Jerozolimy”, lepiej znanego pod pseudonimem „templariusze”.

Chociaż niechętnie Jan przyjął Stephena Langtona jako arcybiskupa Canterbury, wiedząc doskonale, że nowy arcybiskup kontroluje kraj i naprawdę „rządzi”, ponieważ Jan zaoferował więź wasalską (kontrakt) wierności (lojalność, którą ktoś jest winien panu lub władcy) i hołd (skłonność lub skłonność do poddania się woli innego) papieżowi i sługom papieża, innymi słowy do dyrektora generalnego korporacji i dyrektorów dyrektora generalnego.

W historii zapisano, że w lipcu 1213 roku Jan został zwolniony z ekskomuniki w Winchester przez nowo mianowanego „władcę” Stephena Langtona po tym, jak został nowym arcybiskupem Canterbury. 3 października 1213 roku Jan oddał tę wyspę i każdą ziemię na całym świecie oraz mężczyzn, kobiety i dzieci z tych ziem w ręce niewolników i największej korporacji niewolniczej na świecie na zawsze, poprzez ratyfikację traktatu z Werony i czyniąc to, oddał tę wyspę papieżowi jako wikariuszowi Chrystusa, który rościł sobie prawo własności do wszystkich i wszystkiego.

Poprzez zwiedzenie religii i kłamstwa, na których się opiera i utrwala, od tego momentu w historii wszyscy staliśmy się niewolnikami tych kłamstw i konstrukcji, którą stworzył, znanych jako konstrukt komercyjny, innymi słowy świat, jaki znamy i wszystko, co ma do zaoferowania.

Papież po pewnym czasie i dopiero po krótkiej chwili zdał sobie sprawę, że w istocie, ponieważ umowa była między nim a Janem, jedynymi ludźmi, którzy mogli kiedykolwiek zerwać umowę, byli potomkowie, spadkobiercy i następcy robiący to samo na tych samych stanowiskach, tj. kolejni papieże lub kolejni królowie i królowe Anglii. Chociaż manipulował Janem, wiedział, co jest oczywiste, że Jan nie będzie żył wiecznie, więc trzeba będzie podjąć kroki, aby upewnić się, że każdy kolejny papież lub król i królowa Anglii dotrzymają końca kontraktu.

Teraz baronowie (francuski tytuł, a nie angielski) byli papieżami i kolejnym narzędziem korporacji, które można było wykorzystać do stworzenia aspektu kontrolującego króla. Podsycając baronów, mówiąc, że są teraz niewolnikami, a nie niewolnikami, jak to zostało stworzone dla nich w czasach Williama, papież i korporacja podsycili bunt baronów przeciwko królowi za podpisanie traktatu (kontraktu) i rzekomo zmusili Jana do podpisania magna carta w Runnymede w 1215 roku.

Natychmiast po podpisaniu magna carta napisano w historii, że papież innocenty III uznał ją za niezgodną z prawem, co moim zdaniem jest kompletną zasłoną dymną (dowodem do naśladowania), ponieważ papież potrzebował baronów do kontrolowania kolejnych królów i królowych, aby upewnić się, że umowa pozostanie w mocy – ponieważ bez niej Stolica Rzymska (korporacja) straciłaby kontrolę nad wyspą i nie pozwoliłaby na kontrolę. i fałszywa własność ziem świata, które korporacja ma teraz, nic z tego nie wydarzyłoby się bez pierwszego traktatu (umowy).

W tym czasie cała baza władzy była w posiadaniu Jana, mimo że w pozorach Jan był po prostu nad tym, aby zobaczyć, co dzieje się pod rządzącą ręką Stephena Langtona. Ponieważ wielu w kraju było bardzo lojalnych wobec Jana, w efekcie Jan mógł zebrać armię, gdyby miał do tego piłki, aby to zrobić, aby przeciwstawić się Langtonowi, papieżowi i korporacji, jeśli znów stał się wystarczająco silny, aby cofnąć to, co zrobił, jeśli jego fałszywa wiara w istotę zwaną bogiem nie stanęła na przeszkodzie.

Baronowie byli bardzo potrzebni, aby być po stronie korporacji, więc byli kuszony i zebrani przez chciwość władzy i pozycji, oferując im status był wszystkim, co było potrzebne, aby utrzymać, że będą wykonywać brudną robotę korporacji. Było to potrzebne, ponieważ każdy, kto wstąpił na tron po Janie, mógł rozwiązać umowę, zwłaszcza jeśli nie dostosowałby się do woli korporacji i fałszywych praw bojaźni bożej i jej ucisku.

Potrzebny był rozdział władzy z dala od Jana i dokument prawny, który oferowałby baronom unikalny zestaw praw tylko dla nich i własną komunę (miasto Londyn; w obrębie murów rzymskich) oddzielne państwo do kontrolowania wszystkiego, w zamian za ich gotowość do trzymania Jana w ryzach – w imieniu arcybiskupa, który z kolei był w imieniu korporacji. Ponieważ John był osłabiony swoimi wysiłkami z papieżem, Stephenem Langtonem i z powodu choroby, trzeba było uderzyć, gdy żelazo było gorące i potrzebny był dokument z historii prawnej, aby to zrobić, nie tylko unikalny zestaw praw dla baronów, ale także dokument, który później pozwoliłby korporacji rozszerzyć swój uścisk i utrzymywać, że traktat (kontrakt) nigdy nie będzie Poprzez wprowadzenie parlamentu i pełnoprawnego centralnego punktu administracji systemów prawnych, które nazwalibyście prawem, które zapewniłoby decentralizację bazy władzy. W tym parlamencie (senacie) arcybiskupi mieliby 26 miejsc, aby utrzymać absolutną kontrolę w imieniu korporacji

poprzez poważne zwodnicze procesy oparte na reprezentacji, aby

oszukać wszystkich – co do dziś pozostaje Magna Carta 1215 … najdoskonalszy ze wszystkich dokumentów prawnych … Nie dwa lata później najsłynniejszy lub powinienem powiedzieć niesławny dokument w angielskiej historii prawnej został napisany i zmuszony do podpisania króla Jana w Runnymede 15 czerwca 1215 roku, ale do dziś nie widziałem podpisanej kopii tego dokumentu i nie znam nikogo, kto kiedykolwiek sprawdziłby tłumaczenie, aby sprawdzić, czy jest poprawne – co jeszcze mogłoby być ukryte w tych słowach, o których nam nie powiedziano.

Magna carta 1215 jest najdoskonalszym ze wszystkich dokumentów prawnych i zawiera wiele procesów nadal używanych do dziś, ale tak jak wtedy, żaden z nich nie jest dla ciebie do użycia, są one wyraźnie dla społecznie dominujących i są dla nich unikalne.

To dlatego Jack Straw w prezentacji w Waszyngtonie w lutym 2008 roku stwierdził , że „musimy zmodernizować magna carta”, a prezentacja, którą wygłosił, została nazwana modernizacją magna carta. Zacznijmy od spojrzenia na jego nazwę magna carta – wielka karta wolności.

Karta: Pisemna dotacja z suwerennej władzy kraju przyznająca określone prawa i przywileje osobie lub korporacji, a także: dokument obejmujący instytucję i określający jej prawa; zawiera statut i świadectwo rejestracji

Jak widać, karta jest dotacją, która nie ma zastosowania do mężczyzn, kobiet i dzieci, ma zastosowanie do „osób”, o ile uważa się, że masz „przywileje osoby”. Zgodnie z prawem kanonicznym, chociaż człowiek i osoba są synonimami w gramatyce, nie wszyscy ludzie zostali sklasyfikowani jako osoby, ponieważ niewolnicy zostali sklasyfikowani jako „rzeczy”.

W tym czasie w Anglii większość z nas byłaby chłopami pańszczyźnianymi; innymi słowy niewolnikami i to byłaby większość z nas, więc dla każdego pana bylibyśmy rzeczami, a rzeczy (ruchomości) nie mają żadnych praw. Nie mają osobowości, są osobowością: ruchomością, a Williams „Domesday Book” był listą wszystkich jego osobowości, jak wszystkie spisy ludności. Więc kiedy połączysz to z wolnością.
Wolności: Warunek fizycznego i prawnego uwolnienia od izolacji, niewoli, pracy przymusowej, przywilejów, praw itp.

Zaczyna pojawiać się coś, co jest oczywiste. Jak napisano powyżej, prawnie wolne, ale „rzeczy” nie mogą być prawnie wolne, ponieważ nie mają osobowości prawnej, tj. „statusu”, nie istnieją w świecie prawnym, więc w efekcie nie mają żadnych praw. „Rzeczy” nie są fizycznie ani prawnie wolne i mogą być trzymane w zamknięciu, niewoli podczas pracy przymusowej, nie mają przywilejów, praw ani swobód obywatelskich. „Rzeczy” nie cieszą się społecznymi, politycznymi czy ekonomicznymi prawami i przywilejami, są własnością innej osoby pod wpływem kaprysu tej drugiej osoby.

Nawet w samej nazwie określa, dla kogo została napisana i dlaczego została napisana. Wolność nie jest wolnością, wolność jest przyznaniem praw, ale odnosiłaby się tylko do tych, którzy mają status, tych, którzy wierzyli, że są w jakiś sposób lepsi, jak to znamy teraz, wyższa klasa wyższa. Ten dokument prawny określa podział klasowy, chociaż już dobrze ugruntowany dokument ten utrzymywał, że koncepcja ta będzie kontynuowana przez wieki nawet do dnia dzisiejszego, a nawet w słowach parlamentarzystów wypowiedzianych przez Jacka Strawa „jest bardzo istotna i musi zostać zmodernizowana, aby mogła zostać utrzymana”.

Pojęcie wolności stanowi rdzeń wszystkich demokratycznych zasad i społeczeństw, ale jako pojęcie prawne wymyka się jasnej definicji, która dla mnie jest bardzo oczywista, ponieważ w rzeczywistości definiuje niewolnictwo i jest antytezą moralnego lub naturalnego, tak jak niewolnictwo. Musimy pamiętać, że prawo jest w formie tylko (osobami) kategorią „rzeczy” wyróżniających się jakąś wspólną cechą lub jakością, a w tym pojawia się prawna zdolność do zniewolenia tych o niższej jakości.

Syndrom pana niewolnika utrzymywany przez niemoralną koncepcję prawną w postaci wolności w fałszywym systemie wierzeń opartym na niczym więcej niż ludzkim cierpieniu i urojeniowym błędnym zrozumieniu, że wszystko i wszystko jest w porządku, o ile ma na sobie etykietę „legalny”, taki jak wojna. Najbardziej oczywisty jest tutaj fakt, że „społeczeństwo” opiera się na demokratycznym procesie, aby istnieć i to jest miejsce, w którym prawdziwe znaczenie społeczeństwa podnosi swoją brzydką głowę.

Społecznie dominujący członkowie każdej społeczności definicja słowa społeczeństwo mówi wszystko i opisuje, na co naprawdę pozwala proces demokratyczny, pozwalając społecznie dominującym żyć z kręgosłupa reszty społeczności, wierząc, że mają boski rytuał, aby to zrobić i bez względu na to, co jest potrzebne do utrzymania tego oszustwa, jest w porządku, o ile stosuje się do niego etykietę „legalny”.

W istocie wolność jest niczym więcej niż legalnym niewolnictwem, w którym mężczyźni, kobiety i dzieci są związani prawnymi łańcuchami, a nie fizycznymi – są związani z tymi, którzy są zwiedzeni błędnym zrozumieniem wynikającym z użycia fikcyjnego sztucznego prawa emanującego z Kościoła i praw ucisku. Jedną z koncepcji magna carta było zalegalizować prawa ucisku.

Ale ten dokument miał doprowadzić do wielu innych opracowań, które były potrzebne, aby zamknąć królów i królowe przyszłości w doktrynie prawnej, aby uniemożliwić im zerwanie pierwotnej umowy między Janem a papieżem Innocentym III i miały być wykorzystane do ustanowienia mechanizmu prawnego, który zapobiegłby temu i stworzyłby konstytucyjną głowę postaci. Jeśli zmagasz się z którymkolwiek z nich, ujmijmy to w inny sposób i przenieśmy to do współczesności. Przed 1972 r. wszyscy byliśmy znani jako „poddani” przedmiotowych królowych, teraz oczywiście jesteśmy znani jako „obywatele” bardziej na ten temat, ale na razie spójrzmy na słowo „podmioty”.

P. – Ten, kto jest pod rządami kogoś innego lub innych, zwłaszcza ten, kto jest winien wierność rządowi lub władcy, obowiązki wasala wobec pana: niewolnik Tak więc do 1972 roku byliśmy klasyfikowani jako niewolnicy nie różniący się w opisie od czasów, gdy pisano magna carta.

Kolejne zwodnicze słowo, które ukrywa prawdziwe znaczenie tego, co w rzeczywistości klasyfikujemy jako społecznie dominujące, klasy rządzące i te o urojeniowym statusie. Teraz jesteśmy klasyfikowani jako obywatele, ponieważ z definicji jesteśmy częścią republiki, z procesami republiki i suwerena, który jest tylko prezydentem, figurantem zwanym konstytucyjnym suwerenem.

Kiedy nowa republika zostanie w pełni ugruntowana, tj. Unia Europejska, figura głowy starej republiki zostanie usunięta, aby umożliwić nam połączenie się z nową republiką, a tym samym jedyna osoba, która może złamać pierwotną umowę, zostanie usunięta na zawsze, zgodnie z prawem, to znaczy… proszę pamiętać, że to wszystko opiera się na fikcji prawnej, używanie sztucznego prawa (systemów prawnych) i nie ma żadnej władzy nad tobą, chyba że tego chcesz i ty z wyjątkiem iluzji.

Republika jest polityczna oparta na prawnej koncepcji wolności, dlatego jesteś teraz klasyfikowany jako „obywatel”; rodzimy lub naturalizowany członek państwa lub innej wspólnoty politycznej i o rany żyjesz we wspólnocie politycznej kontrolowanej przez parametry prawne w konstytucji, dlatego wszystko odbywa się na podstawie konstytucyjnej wywodzącej się z ustawy (prawnej) ze słowa status: Charakter prawny lub stan osoby lub rzeczy.

Rządy czerpią swoje uprawnienia z zgody rządzonych: ciała ludzi (liczba mnoga osób), którzy są obywatelami (rodzimym lub naturalizowanym członkiem państwa lub innej wspólnoty politycznej) danego rządu. Ale to, czego wam nie mówią, to fakt, że nie wszystkie osoby muszą wyrazić zgodę, tylko „konkretne osoby” jako niewolnicy nie mają teraz nic do powiedzenia, tak jak nie miały tego w żadnym innym czasie. Jesteś „rządzony”, czy ci się to podoba, czy nie KROPKA pod tą doktryną jako rzeczą.

Używają przywiązania do ciebie zwanego osobowością prawną za pomocą kartki papieru, nazwiska lub, jak to było w czasach magna carta, tylko nazwiska rodowego, aby móc legalnie oznaczyć rzecz (niewolnika), ponieważ rzecz nie może istnieć w świecie prawnym, chyba że ma nazwę, która stała się certyfikatem 153 lata temu, aby powiedzieć, jak się nazywa.

Rzecz jest następnie rządzona, regulowana, regulowana i nakazywania przestrzegania wszystkich pojęć prawnych demokracji (statutów) za pośrednictwem załączonej nazwy, za pośrednictwem policy = umów na mocy ustaw (ustaw) i jest oszukiwana, aby uwierzyć, że wybierają przedstawicieli, aby to zrobić w ich imieniu i są oszukiwani, aby uwierzyć, że mogą odmówić zgody – wszystko, co naprawdę mówimy, to „NIE” i to jest przeszkoda, nie ma to nic wspólnego ze zgodą. Bez wątpienia jesteśmy cholernie głupi!

Dokument ten ustanowił tę doktrynę jako koncepcję prawną i utrzymywał, że niewolnictwo zostanie zalegalizowane poprzez ten dokument, który będzie utrzymywany nawet do teraz, z koncepcjami nadal napędzanymi tym samym celem dla tych samych potrzeb. Ale to nie tylko miało na celu tylko Anglię, ale miało to wpłynąć na świat i wszędzie, dokąd wypłynęła flota, dostarczając doktryny systemów prawnych prawa zwyczajowego i kanonicznego i oczywiście miejsca, w którym emanuje z Kościoła.

Dlatego za każdym razem, gdy patrzysz na kraj w ramach wspólnego bogactwa, jego fundament znajduje się w systemie prawnym prawa zwyczajowego skonstruowanym w celu ustanowienia przywilejów dla społecznie dominujących, którzy następnie wprowadziliby system prawny prawa kanonicznego w celu kontrolowania „rzeczy” (nas), ponieważ cywilny system prawny nie ma podstaw bez uprzedniego systemu prawnego prawa zwyczajowego.

Ponieważ bez systemu prawnego prawa zwyczajowego nie ma społecznie dominującego, a bez społecznie dominującego nie ma nic sklasyfikowanego jako rzeczy (niewolnicy), więc nie ma potrzeby systemu ich kontrolowania, systemu prawnego prawa kanonicznego zwanego demokracją.

Bez zagłębiania się zbyt głęboko w dokument zaczynają pojawiać się dowody, które bez wątpienia rzucają nowe światło na to, co utrzymują historycy. Jednym z kluczowych elementów jest to, że przepraszam papieża za narkotyki, że był przeciwny podpisaniu magna carta i cytowano go, aby powiedzieć: „… ten dokument jest niezgodny z prawem i niesprawiedliwy, ponieważ jest podły i haniebny…” i to zostało podane jako główny powód, dla którego król Jan został ekskomunikowany, całkowita fabrykacja.

Bez wątpienia dokument ten został napisany w Rzymie i złożony przez ówczesne umysły prawnicze, ponieważ Jan podpisał już traktat z Werony (kontrakt), a dokument ten miał zapewnić, że Jan lub jakikolwiek następca tronu nigdy nie złamie tego traktatu (kontraktu), a jeśli tak nie było, to dlaczego Stephen Langton był obecny przy podpisywaniu? I udzielanie porad! Zwłaszcza, że był kardynałem: jednym z grupy ponad 100 wybitnych biskupów w świętym kolegium, którzy doradzają papieżowi i wybierają nowych papieży. To po prostu nie ma sensu, jeśli zdajesz sobie sprawę z faktów i nie robisz tego, co historycy mówią jako dosłowne i bardziej oparte na pogłoskach skonstruowanych w celu celowego maskowania prawdy.
„…za radą naszych czcigodnych ojców, Stefana, arcybiskupa Canterbury, prymasa całej Anglii i kardynała świętego kościoła rzymskiego, Henryka arcybiskupa Dublina, Wilhelma z Londynu, Piotra z Winchester, Jocelyn z Bath i Glastonbury, Hugona z Lincoln, Waltera z Worcester, Williama z Coventry i Benedykta z Rochester, biskupów, mistrza Pandulfa, subdiakona i członka domu pana papieża, brata Aymerica, mistrza zakonu templariuszy w

Anglii…” Nie tylko Stefan, ale wielu innych członków domu papieskiego trzyma plus władcę Irlandii w oczach Stolicy Apostolskiej. Jeśli papież był tak przeciwny temu dokumentowi, to dlaczego wszyscy ci świadkowie byli o nim i udzielali rad? Z pewnością, gdyby tak było, zbojkotowaliby całą sprawę lub zapobiegliby jej wystąpieniu i nie byli jej świadkami.

Baronowie otrzymali koncesje w zamian za posłuszeństwo papieżowi i uznanie Stefana Langtona za oficjalnego władcę, mimo że byłoby to zrobione z cienia, tak jak jest teraz. Pewne przywileje i prawa ustanowione na nich w formie magna carta, aby utrzymać, że zrobią to, co papież chciał za pośrednictwem swojego przedstawiciela Stephena Langtona, aby zapewnić, że król nigdy nie będzie miał możliwości cofnięcia umowy.

Dlatego ten dokument prawny jest dla nich wyjątkowy pod każdym względem i służyłby jako szablon do stworzenia kolejnego naczynia do kontroli króla lub królowej i wszystkich mężczyzn kobiet i dzieci Anglii, a mianowicie parlamentu. To naczynie ponownie miało być używane na całym świecie, chociaż nazywane wieloma różnymi nazwami, niemniej jednak dokładnie tak samo w budowie i projektowaniu w tym samym celu: niewolnictwo poprzez zwodniczy proces prawny zwany demokracją!
Więcej do naśladowania wkrótce,

wiele miłości do was wszystkich bez wyjątku john x

http://www.fourwinds10.net/siterun_data/government/judicial_and_courts/law/news.php?q=1326741749

___
http://mikiverselaw.blogspot.com/2013/08/the-treaty-of-1213the-magna-charta.html

Opublikowano za: KLUCZOWA HISTORIA: Jak Traktat z Werony zainicjował spisek Nowego Porządku Świata, aby przejąć planetę. | SOTN: Alternatywne wiadomości, analizy i komentarze (stateofthenation.co)

Wypowiedz się