Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników, Lekarzy, Naukowców, Dziennikarzy itp. pisze zjadliwy akt oskarżenia przeciwko Covid jako list otwarty do ludzkości

Opublikowane 21 września 2021 przez State of the Nation

My dla ludzkości

Jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, lekarzy, naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych zawodów.

Reprezentujemy interesy wszystkich ludzi na świecie, którzy dążą do życia w wolności, samostanowieniu, godności i prawdomówności.

To oświadczenie zostało wysłane do następujących krajowych biurokracji, które są odpowiedzialne za regulację leków i szczepionek:

EMA (UE)

MHRA (Wielka Brytania)

TGA (Australia)

Medsafe (Nowa Zelandia)

FMRAC (Kanada)

Zatrzymaj Holokaust!

My, ocaleni z okrucieństw popełnionych na ludzkości podczas II wojny światowej, czujemy się zobowiązani podążać za własnym sumieniem i pisać ten list. Jest dla nas oczywiste, że na naszych oczach ma miejsce kolejny większy holokaust. Większość ludności świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co się dzieje, ponieważ skala takiej zorganizowanej przestępczości wykracza poza zakres ich doświadczenia.

My jednak wiemy. Pamiętamy nazwisko Josef Mengele. Niektórzy z nas mają osobiste wspomnienia. Doświadczamy déjà vu, które jest tak przerażające, że wstajemy, by chronić naszych biednych bliźnich. Zagrożeni niewinni są teraz dziećmi, a nawet niemowlętami.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy szczepionki COVID-19 zabiły więcej ludzi niż wszystkie dostępne szczepionki razem wzięte od połowy 1997 r. do końca 2013 r. – okres 15,5 roku.

Najbardziej dotknięci są ludzie w wieku od 18 do 64 lat – grupa, której nie było w statystykach Covid. Wzywamy was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości.

To, co nazywasz „szczepieniem” przeciwko SARS-Cov-2, jest w rzeczywistości bluźnierczą ingerencją w naturę. Nigdy wcześniej nie przeprowadzono immunizacji całej planety poprzez dostarczenie syntetycznego mRNA do ludzkiego ciała. Jest to eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski. 10 zasad etycznych zawartych w tym dokumencie reprezentuje fundamentalny kodeks etyki medycznej, który został sformułowany podczas procesu lekarzy w Norymberdze, aby zapewnić, że ludzie nigdy więcej nie będą poddawani mimowolnym eksperymentom i procedurom medycznym.

Zasada 1 Kodeksu Norymberskiego: (a) „Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że zainteresowana osoba powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinien być tak usytuowany, aby móc korzystać z wolności wyboru, bez interwencji jakichkolwiek elementów siły, oszustwa, oszustwa, przymusu, nadmiernego nacisku lub innej ukrytej formy przymusu; i powinien mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów przedmiotowego zagadnienia, aby umożliwić mu podjęcie zrozumiałej i oświeconej decyzji.

(b) Ten ostatni element wymaga, aby przed zaakceptowaniem pozytywnej decyzji przez badanego, poinformowano go o naturze, czasie trwania i celu eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których ma być przeprowadzone; wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można się spodziewać; oraz skutki dla jego zdrowia lub osoby, które mogą wynikać z jego udziału w eksperymencie.

(c) Obowiązek i odpowiedzialność za ustalenie jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która inicjuje, kieruje lub angażuje się w eksperyment. Jest to osobisty obowiązek i odpowiedzialność, której nie można bezkarnie delegować na kogoś innego.

Odnośnie. (a): Nie ma mowy o wolnej decyzji. Środki masowego przekazu szerzą strach i panikę i wykorzystują rządy propagandy Goebbelsa, powtarzając nieprawdę, dopóki w to nie uwierzą. Od tygodni nawołują do ostracyzmu nieszczepionych. Jeśli 80 lat temu demonizowano Żydów jako roznosicieli chorób zakaźnych, dziś o szerzenie wirusa oskarża się nieszczepionych. Integralność fizyczna, swoboda podróżowania, swoboda pracy, wszelką koegzystencję odebrano ludziom, aby wymusić na nich szczepienia. Dzieci są zachęcane do zaszczepienia się wbrew osądowi rodziców.

Ad (b): 22 straszne skutki uboczne już wymienione w zezwoleniu FDA na zastosowanie awaryjne nie zostały ujawnione uczestnikom eksperymentalnej próby. Podajemy je poniżej z korzyścią dla światowej opinii publicznej. Z definicji nigdy nie uzyskano świadomej zgody. Tymczasem tysiące skutków ubocznych zarejestrowanych w licznych bazach danych jest rejestrowanych. Podczas gdy tak zwane numery przypadków są emitowane w 30-minutowych odstępach przez wszystkie środki masowego przekazu, nie ma żadnej wzmianki o poważnych niepożądanych skutkach ubocznych ani o tym, jak i gdzie należy zgłaszać skutki uboczne. O ile nam wiadomo, nawet zarejestrowane uszkodzenia były na dużą skalę usuwane z każdej bazy danych.

Zasada 6 Kodeksu Norymberskiego wymaga: „Stopień podejmowanego ryzyka nigdy nie powinien przekraczać poziomu określonego humanitarnym znaczeniem problemu, który ma zostać rozwiązany przez eksperyment”.

„Szczepienia” przeciwko Covid okazały się bardziej niebezpieczne niż Covid dla około 99% wszystkich ludzi. Jak udokumentował Johns Hopkins, w badaniu 48 000 dzieci. Dzieci nie są narażone na ryzyko zarażenia wirusem. Twoje dane pokazują, że dzieci, które nie są zagrożone wirusem, doznały zawału serca po szczepieniu; ponad 15 000 doznało zdarzeń niepożądanych – w tym ponad 900 poważnych zdarzeń. Co najmniej 16 nastolatków zmarło po szczepieniu w USA. Jak wiesz, zgłaszanych jest tylko około 1%. A liczby szybko rosną, gdy piszemy. Z twoją wiedzą.

Zasada 10 Kodeksu: „Podczas trwania eksperymentu odpowiedzialny naukowiec musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobny powód, by sądzić, że w dobrej wierze, nadrzędnymi umiejętnościami i starannym osądem wymaga się od niego, że kontynuacja eksperymentu może skutkować obrażeniami, niepełnosprawnością lub śmiercią badanego”.

Podobno około 52% światowej populacji otrzymało przynajmniej jeden strzał.

Uczciwe ujawnienie spowodowanych „szczepionkami” prawdziwej liczby rannych, nieuleczalnie rannych i zmarłych na całym świecie jest już od dawna spóźnione. W międzyczasie są to miliony. Podaj nam teraz prawdziwą liczbę ofiar szczepień przeciwko Covid. Ilu wystarczy, aby obudzić twoje sumienie?

Lista niekorzystnych skutków znanych FDA przed zatwierdzeniem „szczepionek” dla  „nagłych wypadków”:

·        Zespół Guillain-Barré

·        Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia

·        Poprzeczne zapalenie szpiku

·        Zapalenie mózgu/zapalenie mózgu i rdzenia/zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/zapalenie opon mózgowych/encefalopatia

·        Drgawki/drgawki

·        Udar mózgu

·        Narkolepsja i katapleksja

·        Anafilaksja

·        Ostry zawał mięśnia sercowego

·        Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia

·        Choroby autoimmunologiczne

·        Śmierć

·        Wyniki ciąży i porodu

·        Inne ostre choroby demielinizacyjne

·        Nieanafilaktyczne reakcje alergiczne

·        Małopłytkowość

·        Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)

·        Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

·        Zapalenie stawów i bóle stawów/bóle stawów

·        Choroba Kawasaki

·        Wieloukładowy zespół zapalny u DZIECI (MIS-C)

·        Choroba wzmocniona szczepieniem

Bardzo imponujące!!!

Proszę, obejrzyj tę krótką relację wideo Petera Koeniga z Global Research, ujawniającą złą, na wpół ukrytą agendę ID 2020 złych globalnych technokratów na Globalnym Forum Ekonomicznym/Fundacji Billa Gatesa/Rockefeller/WHO, klikając:

https://www.bitchute.com/video/Ky9ItfvljJLE/

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=85312

Wypowiedz się