Matryca Absolutu New Galactic Ops, część 9-1 Wielkie przejście kwantowe

Matryca Absolutu
New Galactic Ops, część 9-1
Wielkie przejście kwantowe

Matrix Of The Absolute – New Galactic Ops Part 9-1 – March 2021 – Według Lev

Komitet Galaktyczny wraz z przyjaznymi rasami kosmicznymi kontynuuje działania na każdym poziomie Ziemi. Nie zatrzymują się ani na minutę.

Ich głównym polem jest dzisiaj przestrzeń kwantowa, przez którą przepływa potężny strumień promieniowania ze Źródła.


Promieniowanie ze źródła
Matryca Absolutu

Za pomocą gigantycznej kosmicznej infrastruktury Galacom skupia ją na naszej planecie, aktywnie zmieniając Ziemię na płaszczyznach subtelnych i fizycznych.

W trójwymiarowej przestrzeni Źródło umieściło program dualizmu, poznania Dobra i Zła, dla rozwoju duchowej plazmy człowieka. Plazma to subtelna energia wypromieniowywana przez wszystkie ciała, od minerałów i roślin po zwierzęta, ludzi i samą planetę.

W ciągu wielu milionów lat cywilizacji ten program się nie zmienił i już się nie zmieni.

Oprócz trójwymiarowego świata, który opiera się na jednowymiarowej i dwuwymiarowej gęstości, Współtwórcy tworzą przechodni 4D. Razem z 3D, 2D i 1D tworzą wspólną przestrzeń – Solaris.

Współtwórcy używają Solaris do kompaktowania energii w materię i odwrotnie do dekompresji materii w energię.

Energie Źródła, które Galacom przekierowuje teraz na Ziemię i które są emitowane przez samą planetę, różnią się wibracjami, siłą i wzorami fal (kolorami).


Fale różnych energii
Matryca Absolutu

Solaris to quasi-zamknięty system, który posiada wejścia i wyjścia. To są kanały komunikacji międzywymiarowej.

Każdy system posiada centrum komunikacyjne. Łączy wszystkie swoje wewnętrzne części ze światami zewnętrznymi, zapewniając wszystkim częściom dostęp do niezbędnej energii.

Zupełnie jak nasze ciało. Narządy wewnętrzne funkcjonują jakby były od siebie niezależne, ale w jednym organizmie.

Matryca łączy energię ze strukturami materialnymi. Wiedząc, jak Współtwórcy modyfikują Matrycę, możemy zrozumieć, jak i dlaczego przekształcają materię i ludzkość.

Teraz Wyższa Hierarchia Światła przepuszcza ludzkie dusze przez filtry kwantowe w 4D, aby oczyścić je z negatywności i wyprowadzić do kanału ekspansji świadomości.

Po kwantowym przetwarzaniu barwno-dźwiękowym planety, jej przefiltrowana plazma wraz z wprowadzoną wiedzą, poprzez przesunięcie fali, odbudowuje nasze struktury genów.

Poprzez oczyszczoną plazmę Współtwórcy nasycają prądy międzywymiarowe, które wpływają do odbiorczych bloków Ziemi. Dzięki nim oczyszczają zapasy energii planety i poprzez skorupę bezpośrednio do jej jądra.

Jednocześnie energie przepuszczane przez piramidy napełniają ciała białkowe i ładują plazmę roślin nową świadomością. Przepływy te aktywnie współdziałają ze sobą.

Wyżsi hierarchowie światła aktywnie rządzą czerwoną energią ERMA wypromieniowywaną przez Ziemię. Jest podstawą wszystkiego – pól energetycznych, Matrycy i materii.


Erma Energy

Matryca Absolutu

W górnych warstwach atmosfery znajduje się specjalna przestrzeń, w której Galacom kończy tworzenie nowego hologramu Ziemi 5D, nowych programów wirowania w czasie i myślokształtów nowej materii.

Niemożliwe jest usunięcie starego życia 3D z planety z dnia na dzień – ludzkość umarłaby. Dlatego Galacom stopniowo czyści, odbudowuje, reformuje stare w 5D, ostrożnie przyspieszając tempo.

Odbywa się to poprzez regulację ciśnienia energii na zewnętrzną powłokę planety za pomocą statków kosmicznych i infrastruktury na orbitach w pobliżu Ziemi na płaszczyźnie subtelnej.

Kontrolując fale dźwiękowe i energetyczne kwantowej podstawy materii, Współtwórcy nasycają plazmę nową wiedzą z wyższych wymiarów pola informacyjnego planety i przywracają ludzkie 12-helisowe DNA.

Pozycja planety się zmienia. W tej chwili nie jest to jeszcze tak oczywiste w jej osiowym obrocie, ale już zauważalne dzięki przesunięciu bieguna magnetycznego Ziemi.


Magnetyczne przesunięcie biegunów
Matryca Absolutu

Kompleks energetyczny planety również się zmienia. Wyjaśnia rosnącą częstotliwość burz magnetycznych, tornad, powodzi, pożarów. I trzęsień do 80-120 każdego dnia.

Strumienie kwantowe, za pomocą których Współtwórcy naświetlają wewnętrzne warstwy skorupy, a pod nią wytwarzają promieniowanie cieplne, które zmieniają glebę i klimat w warunkach 5D.

Korzystając z hologramu 5D i oczyszczonej plazmy w górnych warstwach atmosfery, Współtwórcy regulują narodziny na Ziemi 3D.

Z jednej strony objawia się to kurczeniem się populacji i spadkiem liczby urodzeń, niechęcią młodego pokolenia do założenia rodziny, u urodzonych dzieci chorych pod każdym względem.

Z drugiej strony rośnie liczba szczególnie uzdolnionych dzieci indygo i kryształów. Potrafią widzieć Subtelny Plan i mają zdolności jasnowidzenia i telepatii. To jest podstawa ludzkości 5D.

Plejadianie traktują płaszczyznę ultradźwiękową planety za pomocą wibracji dźwiękowych. Jest to warstwa, która odbiera całe promieniowanie piramid, a przez nią Galacom kontroluje wszystkie procesy energetyczne na Ziemi.

Świat kwantowy bez dźwięku jest martwy. Światło nie rodzi się bez dźwięku.

Podczas burzy wyładowanie atmosferyczne zawsze poprzedzone jest chwilą ciszy, kiedy zwierzęta i ptaki wyczuwając falę ultradźwięków, zamrażają lub chowają się.

Dopiero wtedy następuje błyskawica, a potem grzmot – wyładowanie infradźwięków. Takie infradźwięki są w zasięgu naszego słuchu, więc możemy je usłyszeć.

Współtwórcy stymulują przepływ promienistej energii Inteligencji emitowanej przez rdzeń Gai.


Wyładowanie oświetlenia
Matryca Absolutu

Jest postrzegany przede wszystkim przez rośliny, a wraz z nimi jest przekazywany dalej – na zwierzęta i ludzi.

Minerały również są obciążone dodatkowymi danymi, które mają zostać wkrótce zachowane i ujawnione ludziom.

W czasach poprzednich cywilizacji kolosalna ilość informacji została telepatycznie załadowana do kamieni w świętych miejscach, które będą również dostępne dla człowieka w 5D.

W komórkach ludzkich kumulują się zmiany. Medycyna nie rozumie jeszcze wszystkich zmian. Dlatego jest tak wiele przypadków, w których lekarze nie mogą postawić pacjentowi prawidłowej diagnozy.

Dzieje się tak, ponieważ człowiek, podobnie jak cała przyroda, przechodzi obecnie całkowitą przemianę, a wiedza medyczna pozostaje w tyle.

Nowe procesy termiczne, które współtwórcy zapalają w głębinach planety, powodują emisje wypukłości, promieniowanie jądra Ziemi. Rozgrzewają planetę, zmieniają częstotliwości jej energii i impulsy dźwiękowe.

Dzięki tym wypukłościom Plejadianie demontują strukturalną siatkę hologramu 3D Archontów, zmieniają strukturę genów plazmy komórkowej i oczyszczają ją.


Poprzez fale dźwiękowe równoważą atmosferę i przestrzeń, a używając wygenerowanej częstotliwości dźwiękowej tworzą nową świadomość.

W ten sposób Hierarchia Wyższego Światła kładzie podwaliny pod przestrzeń 5D na Ziemi.

Za pomocą fioletowej energii PURZH Galacom przeprowadza globalne oczyszczanie i sortowanie energii i informacji na styku ludzkiej świadomości i podświadomości.

Pomaga nam odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, poprawnych koncepcji od niewłaściwych, kochać i naprawdę wierzyć. Jak dotąd jest to bardzo powolny proces. Ale to przyspieszy.

Poprzez pulsowanie tarczy energetycznej Ziemi, Współtwórcy przekształcają plazmę planety w strumienie rozproszonych cząstek, które zmieniają strukturę molekularną magazynów energii w świecie roślin.

Poprzez przetworzone plazmy roślinne otrzymujemy nową wiedzę kanałem poszerzania świadomości.

Ta plazma, wnosząc nową wiedzę, dostosowuje nas do bardziej złożonych warunków życia, do zmian w naszym ciele.

Wahania temperatury na planecie powodują reakcje molekularne dosłownie we wszystkim.

Warunki siedliskowe człowieka stają się coraz trudniejsze. Występują problemy z wodą i pożywieniem, powietrzem, pogodą, klimatem, który jest bardzo wrażliwy dla roślin i ludzi.

Dzięki przepływom energii PURZH, która oczyszcza przestrzenie, Współtwórcy rearanżują całe łańcuchy nukleinowe. Stymuluje szybki wzrost i ułatwia przejście do programów 5D i nowych programów czasowych.


Purzh Energy
Matryca Absolutu

Powstaje określone środowisko, które zmienia cząsteczki chemiczne. Plejadianie ponownie skonfigurowali bloki receptorów planety, które przekształcają plazmę roślin, które kończą swój cykl rozwoju w poprzedniej formie.

Potencjał transformowanej plazmy roślinnej po oczyszczeniu przestrzeni i formacji bioplazmy zmienia jej pola grawitacyjne.

Galacom przyspiesza przejście od starej, przestarzałej wiedzy do nowego wglądu, restrukturyzując system podtrzymywania życia planety. Zagęszczają plazmę wysoko rozwiniętych formacji o zmienionym DNA i strukturze komórkowej.

Kiedy planeta zostaje oczyszczona przez purpurową energię PURZH, wniesioną przez Współtwórców, w wewnętrznym świecie Ziemi zachodzą procesy szybkiego wzrostu.

Minerały się zmieniają, warstwy gleby unoszą się i opadają. Ten proces jest prawie niewidoczny dla ludzi.

Upływ czasu przyspiesza. Chociaż naukowcy mówią nam, że przyspieszył o ułamki sekundy, zauważamy, że czas jest katastrofalnie krótki.

Sam czas nie jest przestrzenią, chociaż nie byłoby błędem nazywać go w ten sposób. Planeta ma swój czas, podobnie jak roślina, owad, zwierzę i tak dalej. Wszystko ma swoją żywotność i swoje programy. Jest wiele przykładów.

Niektóre rośliny są już na końcu swojego cyklu rozwojowego. Zmieniają swoje cechy i skład. Ci, którzy są ogrodnikami lub ogrodnikami, dobrze to zauważają.

W wielu regionach rośliny nie zawiązują owoców, a jeśli tak, to owoc był nierówny i niesmaczny.

Rośliny, które zmieniają swoje pola grawitacyjne, nie tracą grawitacyjnego przyciągania Ziemi.

Grawitacja to świadomość, a nie siła będąca wynikiem obrotu Ziemi.


Grawitacja to świadomość
Matryca Absolutu

Oznacza to, że odnowione rośliny będą niosły w swoich komórkach nowe informacje, nową wiedzę. Wszystko jest żywe i inteligentne na planecie, tak jak sama Gaja. Wraz ze zmianą składu i jakości informacji zmienia się wszystko wokół nas.

Czasowe programy materializacji plazmy Inteligencji są formowane przez wibracje dźwiękowe pól sił na wewnętrznych warstwach skorupy ziemskiej, przechodzące w pola zmieniające energię, przekształcające materię roślin. Potencjały mózgowe są zwiększone, a ciała biologiczne są przekształcane przez sygnały promieniowania.

Co to są programy tymczasowe? Dla człowieka jest to przeznaczenie i bez względu na to, jak bardzo będzie dążył do zmiany, program nadal przyjdzie na swoje miejsce.

Wiele osób nazywa to karmą i nie jest to błąd. Słowo karma tłumaczy się kosmicznie jako „nagromadzenie gotowej plazmy Inteligencji do dalszego rozwoju”.

Jeśli programy poprzednich wcieleń nie zostaną wypełnione, przyjdą na nas w następnym wcieleniu. Karma istnieje nawet w roślinach.

Kiedyś, kiedy przenosiliśmy się z jednego miejsca na drugie, zabraliśmy ze sobą pęd gruszki. Stare drzewo wydało piękne owoce, ale tutaj był problem. Każdej wiosny sąsiedzi palili starą trawę, a co roku stara grusza płonęła ciężko, ale w cudowny sposób odzyskała siły.

Młody pęd, posadzony w nowym miejscu, pięknie urósł. Ale i tutaj dogoniła go karma matki.

Nowi sąsiedzi palili śmieci niedaleko naszej gruszy, aż grusza całkowicie umarła. Wtedy sąsiedzi również przestali palić swoje ogniska.

W ten sposób przekonałem się o istnieniu karmy roślinnej. Nie umarło ani jedno drzewo, z wyjątkiem tego, które zabraliśmy z powodu cierpienia podstawy matki.

Impulsy dźwiękowe budują kwantową podstawę materii. Światło nie pojawia się bez dźwięku. Aby cząstki zaczęły się poruszać, potrzebują pchnięcia. Impuls fali dźwiękowej zapewnia im ten impuls.

Brzęczyk planety zmienia się od 20 lat. To jest normalny czas, a proces jeszcze się nie skończył.

Skorupa ziemska reaguje, zmienia swój stan, tak jak nasze duże ciało reaguje na pigułkę odpowiedniego leku. A potencjał ludzkiego mózgu zmienia się pod wpływem impulsów dźwiękowych.

Istnieje stare przekonanie, że nie można zbudować domu na miejscu pożaru. W naszej wiosce pięć lat temu wybuchł pożar, spłonął dom. Dzięki Bogu lokatorzy przeżyli.

Wszyscy ostrzegaliśmy ich, że nie mogą przywrócić domu w jego poprzedniej lokalizacji i konieczna jest zmiana miejsca, aby uniknąć karmy. Ale sąsiedzi nie słuchali. Dom odbudowano w dawnym miejscu ogromnym nakładem pracy.

Nie minęło dużo czasu, zanim dom znów się spalił.

Teraz byli zupełnie bezdomni, bo spłonęło wszystko, a nawet budynki gospodarcze sąsiada.

Pożary szaleją w wielu krajach, w wielu regionach.

A ci, którzy budują na miejscu pożaru, znowu mają kłopoty.

Nie wolno nam lekceważyć doświadczenia naszych przodków, bo inaczej będziemy musieli sami tego doświadczyć.


Płonący Dom W Kalifornii
Matryca Absolutu

Kontynuując temat Czas…

Jego obrót oznacza nowy obrót lub kolejny cykl rozwoju przenoszącej materię Inteligencji naszej planety. Współtwórcy korygują ten proces za pomocą hologramu, podobnie jak cała aktywność Matriksu Ziemi.

Inteligencja plazma, która jest skoncentrowana w warstwach atmosfery i utworzona w celu wprowadzenia do materii lub narodzin nowej materii, przechodzi przez centralny kanał osiowy Ziemi, gdzie nowe programy ekspansji świadomości są włączane przez jądro planety.

Sferyczne pierścienie energii stworzone przez Plejadan wciąż blokują nowe formy życia 5D, ponieważ środowisko nie zmieniło się jeszcze całkowicie. Wprowadzanie do niego nowych form życia oznacza teraz ich zniszczenie. Galacom kontroluje ten proces, częściowo za pośrednictwem firmy Sun.

Nowo narodzone gatunki życia 5D zaczynają przechodzić proces transformacji 4D przy zmienionych częstotliwościach pola magnetycznego, nowych programach spinów w czasie i impulsach dźwiękowych.

Z pomocą jednostek odbiorczych planety Plejadianie przekształcają przychodzące informacje w wypukłe emisje, gdy energia jest emitowana w strefach anomalnych, gdzie gotowa plazma Inteligencji przechodzi na najwyższe etapy rozwoju.

Dzięki energii nowego hologramu Plejadianie otwierają nową przestrzeń i stwarzają warunki do spokojniejszego okresu życia.

Korzystając z rysowania plazmoidów w pięciowymiarowej przestrzeni, Galacom przenosi plazmę zmieniając struktury pól planetarnych.


Plazmoidy
Matryca Absolutu

Plejadianie ładują nowe kody do komórek, zmieniają położenie warstw atmosfery, przyczyniają się do zintensyfikowanego rozwoju wewnętrznego świata Ziemi. Zmieniają konfigurację jądra planety na nowy model energetyczny.

Zmieniają się nie tylko pola magnetyczne, ale wszystkie inne pola energetyczne materii, w których rodzą się nowe gatunki życia. Dlatego dzisiaj obserwujemy dużą liczbę ginących ptaków, roślin, ryb i zwierząt.

Prądy kwantowe o wysokich wibracjach kierowane na Ziemię przez Galacom są niekompatybilne z niskimi wibracjami wielu ludzi. Dlatego śmiertelność z powodu COVID-19 jest tak wysoka. Zwiększa również napięcia w stosunkach społecznych, politycznych, międzyrasowych i międzynarodowych.

27 marca 2021 roku Unified Hierarchical Channel zaczął otrzymywać nowe informacje o Absolute i jego planach. Częściowo powtarza przesłane wcześniej dane.

O co im chodzi?

Nasz Absolut zakończył rozwój i szkolenie na Początkowym, Pierwszym Hierarchicznym Poziomie Świata Absolutów.

Po początkowej fazie jej pierwszy Wszechświat został zwinięty. Światy na tym poziomie mogą być tworzone tylko jako w 100% wirtualne, w 100% hologramy. To znaczy bez faktycznego wypełniania ich energiami i materią Absolutów. Ich celem jest tylko nauczanie.

Nowonarodzone Absoluty są świadome siebie jako takie, studiują siebie, uczą się i zdobywają doświadczenie.

Wtedy powinni mieć jeszcze kilka wirtualnych światów. W ten sposób zdobędą doświadczenie, zdadzą odpowiednie egzaminy normatywne i zostaną przeniesieni na Drugi Poziom Hierarchiczny.

Na tym poziomie nasz Absolut stworzył dwa światy. Pierwsza nie była już wirtualnym wzorem, ale hybrydą, połączeniem hologramu i prawdziwej substancji.


Hologram Wszechświata
Matryca Absolutu

Absolut włożył w to część Jej Energii. Ale nie było w nim nawet cząstki Jej Duszy. To stworzenie zakończyło się całkowitą porażką, katastrofą. Nadejdzie czas, kiedy dowiemy się więcej na ten temat…

Druga próba to nasz Wszechświat Lokalny, jego obecna Matryca. To teraz płynnie przemija i jest zastępowane przez Nowy Wszechświat.

Każdy Wszechświat jest Matrycą. To nic innego jak więzienie, klatka, labirynt, w którym wszystkie narodzone w nim formy Inteligencji są umieszczane, aby jego Stwórcy mogli zdobyć doświadczenie i wiedzę, której potrzebują.

Obecny Wszechświat, nasz Absolut, nie przeszkadza zbytnio, jak inne hierarchiczne Absoluty drugiego poziomu, zbudowane przy użyciu specjalnego programu szablonowego.

Nie miała żadnego doświadczenia ani wiedzy, aby rozwinąć swoją koncepcję przejawionego Wszechświata. Dlatego też możliwość stworzenia była poważnie ograniczona.

W tym programie szablonów wszystko jest proste. Wystarczyło załadować w niezbędne pola pożądane wartości, stałe światowe, jakieś inne parametry – i tworzy się szkielet systemu, fundament programowy przyszłego Wszechświata.

System natychmiast wyprowadza, oblicza Jednolite Równanie Świata lub Równanie Absolutne – główny parametr dowolnego Wszechświata.

Reszta to kwestia techniki, dopracowanej w najmniejszym szczególe. Tak wygląda przenośnik taśmowy Absolutes do tłoczenia nowych kreacji.

W naszym Wszechświecie Lokalnym, jego macierzy systemowej i równaniu, zostały wbudowane dwa egzystencjalne wektory: walka Światła i Ciemności.

Maksymalny współczynnik zniekształceń (entropia, miara chaosu) został ustalony na najwyższym poziomie: 66,6% (liczba bestii).


Ilość bestii
Matryca Absolutu

Jest to próg dopuszczalnego zniekształcenia. Możliwe jest załadowanie 67%. Program na to nie pozwoli, bo taki Wszechświat po prostu nie może istnieć i szybko się rozpadnie.

Formatowanie wymiarów w naszym Wszechświecie lokalnym, w jego równaniu macierzowym, wynosiło od 5D (dno wymiarowości) do 13D (Pleroma, sufit wymiarów).

Gdzie jest 3D i 4D? To dobre pytanie. Więcej na ten temat poniżej…

Na drugim poziomie wycinanie w 100% wirtualnych matryc hologramowych bez faktycznego wypełniania ich substancją egzystencjalną i jej duszą Absolute staje się bezproduktywne. System nie może ewoluować.

Dlatego następnym krokiem był wszechświat hybrydowy, w którym jest on częściowo manifestowany przez hologram, a częściowo wypełniony substancjalnymi energiami Absolutu.

To jest wszechświat lokalny, w którym żyliśmy do niedawna. Wszystkie wymiary, od 3D do 12D, z różnymi współczynnikami hologramu, zostały w pewnym stopniu zamknięte w okowach Matrycy.

Więc z tego punktu widzenia wszyscy jesteśmy w tej samej Matrycy, czy to 3D, czy 12D. Tylko na jej różnych poziomach, z różnymi możliwościami, zakresem swobodnych działań (wolna wola i wolność wyboru) oraz możliwością poznania Prawdy Absolutnej.


Macierz wielowymiarowa
Matryca Absolutu

Jest tylko kilka rzeczy, które Absolut pozostawił POZA MATRYCĄ, poza kontrolą tego Systemu. To są nasze Dusze i Pleroma Core (w tym urodzone w Pleromie). Wszystko inne to Matrix.

Na zewnątrz jest także Miłość jako stan, w którym istnieje sam Absolut. Dlatego droga do Prawdy, do Rzeczywistości z iluzorycznego świata Matrixa prowadzi tylko przez OSIĄGNIĘCIE STANU PRAWDY I MIŁOŚCI, STANU ABSOLUTNEGO.

Absolut dał nam wszelkie możliwości wyjścia z Matrixa. Wyjście to polega na poznaniu PRAWDY i osiągnięciu stanu PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI.

To znaczy poprzez osiągnięcie poziomu Absolutu, stanu, w którym przebywa.

W jaki sposób Absolut umieścił siebie, swoją substancję w stworzonej przez siebie Matrycy, jako nowy sposób samopoznania i gromadzenia doświadczenia stworzenia?

Poprzez Pierwotne Podstawy: żeńskość i męskość, które są esencją Manifestacji Absolutnej Duszy. A także przez Światło, które jest Przejawem Substancji, która tworzy Ciało Absolutu. I przez Miłość, która jest przejawem Serca Absolutu.

Naszym Absolutem jest Istota Kobieca, jeśli chodzi o nasz wzorzec myślenia. Dlatego naturalne jest, że Fundacja Kobiecości będzie dominować w naszym Wszechświecie.

To poprzez Kobiecość zamanifestowała się Męska Fundacja. Była to jedyna okazja, aby wprowadzić do naszego Wszechświata prawdziwą egzystencjalną substancję Absolutu.

Kiedy mówimy, że nasz Absolut jest żeński, oznacza to, że panuje w Niej Kobieca Podstawa Źródła.


Kobieca podstawa wszechświata
Matryca Absolutu

Oznacza to również, że męska Podstawa Źródła w naszym lub jakimkolwiek innym żeńskim Absolucie jest również obecna, ale nie jest dominująca.

Wiele Form Wyższej Inteligencji w naszym Wszechświecie Lokalnym, w tym Logos i ludzkie monady, jest tworzonych na podobnej zasadzie.

Nasz Absolut zamanifestował się w naszym Wszechświecie w Podstawowych Proporcjach, które Ona nosi w Sobie.

Te fundamentalne cechy są uważnie rozważane przez Komitet Galaktyczny we wszystkich swoich działaniach na Ziemi.

Nowe informacje nadal napływają przez pojedynczy kanał hierarchiczny…

(Ciąg dalszy nastąpi…

Comments

 1. adamd says:

  Brawo dla Autora tekstu …..
  https://www.blogger.com/profile/15389487416609665247
  ps.
  Czy grafiki sa też jego Dziełem?
  Co prawda wolę W.Siudmaka ale tekst i grafika pięknie korelują ze sobą.
  Brawo dla Redakcji KIP za umożliwienie zapoznania się z ….. ??
  To oczyszcza duszę i daje nadzieję na odrodzenie się.
  Nie należy bać się wibracji dźwiękowych które stochastycznie zmieniają rzeczywistość czy chcemy czy nie…

 2. krnabrny1 says:

  Polskie władze wyraźnie miękną w kwestii niekończących się „fal” i restrykcji dla ogólnego dobra Polaków:-)

  Widać to po wprowiedziać. Ale, na tym świecie nic nie dzieje się bez przyczyny.
  Kraje w których próbowano siłowo wprowadzić takie obostrzenia zareagowały.

  Australia, Anglia, Francja….dużo się dzieje na świecie.

  To dlatego Pani Merkel wycofała się z tego w ostatniej chwili i dlatego w Polsce niewiele się dzieje w tym temacie.

  Polecam, przeczytać artykuł i zobaczyć filmy z Francji…..

  BUNT WE FRANCJI WOBEC COVID VAX PRZEPUSTKI; SZTURM RATUJE MIEJSKIE; REZYDENCJA PREZYDENCKA SPRYSKANA OBORNIKIEM.

  HAL TURNER
  26 LIPCA 2021

  BUNT WE FRANCJI WOBEC COVID VAX PRZEPUSTKI; SZTURM RATUJE MIEJSKIE; REZYDENCJA PREZYDENCKA SPRYSKANA GORNIKIEM
  Obywatele w końcu mają coraz trosze o własne rządy, tworzące powstanie niemu siła.

  Akcja ma prezydenta Francji, jak prezydent Francji Macron powołał miejsce po tym, które odstąpiło od wcześniejszej francuskiej wizyty „Poznane pielęgniarki sanitarne”, znanej również jako wizytacja oficjalna.

  Poprzednie wydanie poniedziału francuskiego uchwaliłku na podstawie opracowania na podstawie aktualnego i kazdego zadania legislacja oflagowania pokazującego, że otrzymali szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Zrobili to liderzy masowych protestów setek tysięcy ludzi w miastach całej Francji w miniony weekend.

  Polityka bezpośrednio przeciwstawia się suwerennej władzy swojej władzy, która rządzi rządem władzy, przez zniszczenie, który się sprzeciwia. Oto wideo:

  https://twitter.com/i/status/1419660390624018432

  Powyższy film, nakręcony w Poitiers małym mieście we Francji, intronizuje szturmujące ratusz, niszcząc i mierząc wszystko na swojej drodze, w tym portret Macrona. Poniższa skalowalna mapa przedstawiająca lokalizację powstania. Rozprzestrzenia się!

  Gdzie indziej, rolnicy używali ciężarówek z nawozem, przez dosłownie spryskiwać końskie gówno i do nich rezydencji prezydenckiej.

  https://twitter.com/i/status/1419437248991399938

  Rób notatki wszystkim. Być może niedługo będziesz musiał mieć taką samą taką taktykę, jeśli dwa i urzędnicy publiczni sprzeciwiają się w ten sam sposób, w jaki sposób francuscy urzędnicy publiczni sprzeciwiają się swojej obywatelom.

  • alru says:

   Hmm a przymus szczepienia branży medycznej we Fracji czy niektórych regionach Włoch? To wydarzenia z ostatnich dni i nie bardzo wygląda to na odpuszczanie.
   Pomijam juz fakt, ze nad podobnym pomysłem (ale ok nie wiemy czy dojdzie do skutku) dyskutuje Rada Medyczna z premierem RP.

   • krnabrny1 says:

    Koleżankę czas naprostować:-)

    Droga Arlu jeśli uważasz, że szantaż zwolnieniem z pracy to PRZYMUS.
    Zaiste tak jest:-)

    Ale uderzę w biblijną nutę. Czy Poncjusz Piłat MUSIAŁ być katem?
    Chyba nie, to była ciepła, dobrze płatna i lukratywna posadka. Namiestnik samego Cesarza, nie w kij dmuchał…. i tylko dlatego był katem:-)

    Sam WYBRAŁ!:-)

    PRZYMUS TO DZIAŁANIE WBREW WOLI ISTOTY.
    Reszta to po prostu dziecinna zabawa w szantaż, jak napisałem wyżej.

    I to właśnie jest sprawdzian WOLNEJ WOLI, polegający na pytaniu ….
    CZY DASZ SIĘ KUPIĆ?
    ZA ILE?:-)))

    • chybanie says:

     Zaintrygował mnie ten cyt.; „sprawdzian WOLNEJ WOLI, polegający na pytaniu …. CZY DASZ SIĘ KUPIĆ? ZA ILE?:-)))”
     I choć ten wywód jest logiczny, to nie podoba mi się jego jednoznaczne przekierowanie winy z szantażysty na ofiarę.
     O ile można potępiać negatywne konsekwencje i zachowanie ludzkie wynikłe z pazerności, naiwności lub głupoty, to jestem daleki od krytykowania zachowań ludzkich wynikających z desperacji.

     • alru says:

      Otóż to… Cały czas pytam jak realizować wolność w obecnych czasach? nie mając ŻADNEGO pewnego dowodu na to kiedy się ten cyrk skończy.

      O tym, że idą zmiany słyszę już od nastu lat ale zanim dojdą to ja zejdę z głodu (choć będę wolna).

      Czy pozbycie się lęku, strachu mnie wyżywi, a moje dziecko? Czy da nam dach nad głową? Póki istnieje pieniądz to on nas zniewala… a nie każdy ma chałupe koło lasu, pola i strumyczka, gdzie może się schronić,a ziemia go wyżywi!

     • krnabrny1 says:

      Winy? Ani słowem nie wspomniałem o winie!

      Kolego trzeba się nauczyć , że JEST JAK JEST. Kiedy już się do tego punktu dotrze, to samo w sobie jest wielkim odkryciem. Upodobania kolegi czy moje, czy kogokolwiek innego NIE MAJĄ ZNACZENIA!:-)

      Swoją drogą, kolega zdaje się cytować Neo z Matrixa, który podczas rozmowy z Morfeuszem, zapytany o przeznaczenie odpowiedział: „Nie podoba mi się myśl, że coś rządzi moim życiem”:-)))

     • krnabrny1 says:

      Droga Arlu, ŚWIETNIE!
      Wszystko co napisałaś, to prawda! Sama do tego dotarłaś!

      CO ZATEM UCZYNISZ???

      To właśnie, Twoja Wolna WOLA, zrobiłaś podczas rozmowy pełne koło i jesteś w punkcie wyjścia!:-)

     • krnabrny1 says:

      Jeszcze jedno dodam, w pewnym punkcie świadomości nie ma już pojęcia WINY.

      Kolego, czy będzie kolega osądzał wilka, że zabija i zjada króliki?
      A może osądzimy króliki, bo zżerają marchewki???
      A może rozstrzelamy niedźwiedzie zjadające ludzi???

      …tylko co zrobią wówczas Ci co …. żywią się nami?;-)))

      Kolega może żyć w spokoju tylko dlatego, że wierzy na słowo Panu Darwinowi, który w zasadzie z powietrza, wymyślił sobie teorię, że jesteśmy ostatnimi w łańcuchu pokarmowym, co jest jasną i oczywistą kpiną.

      Pomijając już byty zewnętrzne, „żniwa” i tym podobne określenia, które mogą być sporne, oczywistym jest fakt, że TU NA ZIEMI JESTEŚMY ZŻERANI CODZIENNIE!!!

      Zżerają nas bakterie, grzyby i pleśnie, gdybyśmy nie odżywiali się, odbudowując codziennie naszą tkankę, NIE BYŁO BY NAS PO MIESIĄCU!!!

      Bo byli byśmy ZŻARCI przez te małe istotki!

      Ale to oczywiste oszustwo Pana Darwina trafiło na podatny grunt bo …. ZAPEWNIA TO LUDZIOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA!

      Tyle mam do powiedzenia w tym temacie.

 3. krnabrny1 says:
 4. alru says:

  Zaintrygowal mnie ten powrot do z gory zalozonej sciezki (ten fragment ad gruszy) w zestawieniu z wolna wola.

  Czyli z jednej strony nasza sciezka jest juz z gory ustalona i nam sie WYDAJE, ze dokonujemy wyborow, a tak naprawde ten wybor jest juz dokonany. I byc moze zostalo ustalone wczesniej, ze droga do owego w/w wyboru jest tym czego mamy doswiadczyc? Czy to co wybralismy osiagniemy latwo i szybko ale np tracac przyjaciol? Czy moze przyjdzie nam isc wybiosta droga aby dojsc do celu? A moze poswiecimy wszystkich i wszystko po drodze, aby osiagnac cel?

  Czyli idac dalej jezeli droga do celu jest tym czego w danej inkarnacji mamy doswiadczyc to gdzie jest miejsce na wolna wole?

  A moze jest tak ze nasz cel jest z gory zalozony a sciezke do tego celu wybieramy w oparciu o wolna wole?
  I jezeli sie na finiszu okaze ze cel zostal osiagniety ale zbyt duzym nakladem „kosztow” to znaczy, ze trzeba to przezyc jeszcze raz???

  • krnabrny1 says:

   Kolega piszący artykuł trochę w nim namieszał, rozumiem go doskonale dlatego nie zamierzam tego krytykować. Kiedy świadomość się rozrasta robi to, nazwijmy, nierównomiernie. Trochę jak kwiat który jednak nie rozpościera swych płatków symetrycznie i jednocześnie.

   W takich chwilach powstają momenty zagubienia, nie mówiąc o tym, że tego nie da się werbalnie ubrać w słowa bez metafory. Brak słów w słowniku:-)

   Sprawa jest banalnie prosta i nie trzeb tak wiele słów!

   ŻYCIE JEST D O Ś W I A D C Z E N I E M 🙂

   Doświadczamy tego co nazywamy życie, aby SPRAWDZIĆ SWOJĄ ISTOTĘ.
   Dlatego w życiu ….NIE MA TEORII!!

   Teoretycznie każdy jest wspaniały, Ja, TY, redakcja KIP i wszyscy komentatorzy:-)

   Jak będzie to wyglądało w praktyce?

   Tutaj z pomocą przychodzi właśnie doświadczenie zwane życie.

   Moja rada dla Ciebie, którą potrafię Ci dać ponieważ już Ciebie poznałem.

   Nie mów NASZA DROGA, NASZA ŚCIEŻKA, CZY TO CO WYBRALIŚMY!:-)

   Nie możesz tak mówić, ponieważ doprowadzasz do uogólnienia, jakby każda istota z ludzkości miała tą samą ścieżkę, to wprowadzi Cię w maliny i spowoduje w rezultacie dysonans poznawczy, kiedy staniesz przed faktem, że te ścieżki SĄ RÓŻNE… INDYWIDUALNE.

   Ważne jest Arlu:

   Co TY CZUJESZ?

   JAKA JEST TWOJA ŚCIEŻKA?

   CZY TY BĘDZIESZ MUSIAŁA COKOLWIEK POWTARZAĆ??

   Rozumiesz?

   Odpowiedzi na te pytania znajdują się TYLKO W TWOIM WNĘTRZU!!!

   NARAZIE …. NIE MA „MY”, zapomnij o tym teraz, dojdziesz do tego, ale za wcześnie w tej chwili dla Ciebie.

 5. krnabrny1 says:

  Aby było weselej. We Włoszech gdzie szaleją wielkie pożary, nagle spadł… GRAD!

  Tak wielki i gęsty, że…..

  https://twitter.com/i/status/1419761780872683521

Wypowiedz się