Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia prawie doskonała

Fakt odkrycia przez naukowców hiszpańskich tlenku grafenu w szczepionkach pokazuje wprost, że „wyszczepianie” ludzi takimi preparatami jest zbrodnią

Grafen w szczepionkach, czyli zbrodnia doskonała

Fakt odkrycia przez naukowców hiszpańskich tlenku grafenu w szczepionkach pokazuje wprost, że „wyszczepianie” ludzi takimi preparatami jest zbrodnią, gdyż producenci śmiercionek wprowadzili w błąd instytucje dopuszczające leki i szczepionki do stosowania, podając oficjalnie zupełnie inny skład preparatów, niż faktycznie wprowadzany na rynek! (odkrycie tlenku grafenu w szczepionkach przez naukowców hiszpańskich, opis tutaj: https://anthony.neon24.pl/post/162699,co-zawieraja-szczepionki )

To jest tak wielki skandal, że ludzie za niego odpowiedzialni powinni powinni zostać natychmiast aresztowani, zaś szczepienia natychmiast przerwane. Jednak nic takiego się nie dzieje! Dlaczego?

Ponieważ trwa wojna oligarchii żydowskiej z resztą świata, w której podstawową bronią są grafenowe szczepionki!

Są one bronią doskonałą, gdyż w połączeniem z nadajnikami telefonii komórkowej 5 G, można dowolnie w czasie uśmiercać ludzi którzy szczepionki przyjęli!

Otóż szczepionki grafenowe (98% składu szczepionek to tlenek grafenu) czynią z każdego zaszczepionego człowieka…radiową antenę odbiorczą! Tlenek grafenu jest ferromagnetyczny!

To dlatego ciała osób zaszczepionych przyciągają magnesy! W internecie pojawiło się miliony filmików pokazujących to zjawisko.

W jaki sposób tlenek grafenu zabija ludzi? W prosty! Ponieważ cząsteczki tlenku grafenu są ferromagnetyczne, więc jeśli zaszczepiony człowiek znajdzie się w polu elektromagnetycznym, to drobiny grafenu powędrują w to miejsce ludzkiego ciała gdzie to pole jest najsilniejsze! A gdzie jest najsilniejsze?

Przy głowie, gdyż każdy człowiek posiada telefon komórkowy, który podczas rozmowy trzyma przy uchu. Silne pole elektromagnetyczne przyciąga cząsteczki grafenu do naczyń krwionośnych w mózgu, tutaj cząsteczki grafenu tworzą grudki (gdyż wzajemnie przyciągają się), grudki tworzą zakrzep krwi i człowiek umiera, albo zostaje kaleką!

Jeśli w czasie rozmowy telefonicznej, decydenci zbrodni podniosą moc nadajników stu krotnie, (powiedzmy na okres godziny,

a mają taką techniczną możliwość!) to pole elektromagnetyczne wokół głów osób zaszczepionych -używających właśnie telefonów – osiągnie bardzo wysoką wartość. Cały grafen krążący w organizmie powędruje do głowy, tworząc w naczyniach krwionośnych zatory i zakrzepy!

To jest broń doskonała! Ale z technicznego punktu widzenia łatwa do zneutralizowania!

Z organizmów zaszczepionych ludzi trzeba pilnie usunąć grafen. Ponieważ jest on ferromagnetyczny, więc zadanie wydaje się proste. Trzeba całą krew człowieka „przefiltrować” przez urządzenie wytwarzającę silne pole elektromagnetyczne! Krew przepływając na przykład przez rurkę otoczoną elektromagnesami, została by oczyszczona z grafenu, gdyż ten jako ferromagnetyczną „przykleił by się” do ścian rurki.

Pobrana krew do oczyszczenia z jednej tętnicy, po oczyszczeniu była by tłoczona do innej !

Zwracam się do Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców:

 1. Trzeba pilnie zweryfikować informacje podane przez naukowców hiszpańskich, że głównym składnikiem „szczepionek” jest tlenek grafenu. Myślę, że takiemu zadaniu podała każde laboratorium politechniczne.
 2. Jeśli okaże się, że faktycznie „szczepionki” zawierają grafen, trzeba pilnie opracować urządzenie do usuwania grafenu z krwi ludzi zaszczepionych, wykorzystując fakt, że grafen jest ferromagnetyczny.Czas nagli, zbrodniarze szczepionkowi rozpoczną masowe zabijanie ludzi na jesieni.Jeśli polscy lekarze i naukowcy potwierdzą odkrycia swoich kolegów z Hiszpanii, to powinni wystosować apel do osób zaszczepionych, o kategoryczne nie używanie telefonów komórkowych oraz o unikanie miejsc o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego!

Czas działa na naszą niekorzyść, jeśli uczciwi polscy lekarze i naukowcy nie przystąpią do działania, większość Polaków zginie być mże już jesienią tego roku!!

Anthony Ivanowitz

24.07.2021r.

Anthony Ivanowitz

Wybrane komentarze

 • Autor
  Wykrycie przez hiszpańskich naukowców tlenku grafenu w wszczepianych preparatach, to tylko „czubek góry lodowej” Są informacje, że preparaty tej samej firmy, zawierają różne zanieczyszczenia z rodziny metali ciężkich oraz zmienne procentowo preparaty mRNA – poszczególne partie mogą być mieszane losowo. Nie może to nikogo dziwić, bo kreatury realizujące ten plan, potrafią jednak myśleć. Byłoby dużym błędem, gdyby „wyszczepianie” na wszystkich działałoby podobnie. Mieli zresztą dużo czasu, aby to wszystko przetestować w Indiach i Afryce. Jednak „Rządy” nie zlecające badań zakupionych preparatów, a wręcz uniemożliwiające ich zbadanie – składają się ze świadomych wszystkiego zbrodniarzy.
 • Jaki główny cel szczypawek?
  Czytając odkrycia niezależnych naukowców wiemy, że szczepionki robią prawie wszystko, tylko nie chronią zaszczepionego przed mitycznym wirusem. Konkluzje „teoretyków spiskowych” są takie, że chodzi o depopulację. Moim zdaniem jest to cel pośredni do uzyskania z ludzi, sterowanych posłusznych biorobotów bez duszy. Era Wodnika to przebudzenie, ewolucja mentalna rodzaju ludzkiego w kolejny etap. Władcy tego Świata nie chcą do tego dopuścić i chcą, aby ludzkość ewoluowała w zadanym przez nich kierunku, czyli ku totalnej niewoli i kontroli. Spotkałem się z opracowaniem mówiącym, że docelowa zaplanowana ewolucja ma przekształcić rodzaj ludzki z opartego na pierwiastku węgla na krzem. Istoty zabudowane z krzemu są bardziej kompatybilne z komputerowymi systemami starowania.
  Przychodzi mi na myśl opis różnych „obcych”, a szczególnie Szaraków.
  Szarak to bezduszny klon, wykonujący tylko rozkazy wyżej stojących na drabinie ewolucji gatunków – Reptilian. Jakoś tak pasuje mi 🙁
 • @Pedant 16:12:38
  Każdy kto dąży do poznania prawdy i ma już pewną wiedzę, potrafi sam to zweryfikować. Intuicja /wszyscy ją mają/ oraz analiza dostępnych informacji wskaże słuszne rozwiązania. Wszyscy starający się wykazać skuteczność „śmiercionek” to inteligentni inaczej, względnie płatne trolle. Ich los nie będzie lepszy od tych których zdołają ogłupić. Nawet ” oficjalne” statystyki mówią same za siebie – trzeba tylko do nich dotrzeć.
 • @Pedant 16:12:38
  Portal demagog jest tak samo wiarygodny jak Gazeta Wyborcza. Powstał za pieniądze Fajzera i jest przez ten koncern utrzymywany.
  Co za problem przebadać te szczepionki w jakimś POLSKIM LABORATORIUM w obecności niezależnych ekspertów? ? Jest to w końcu obowiązkiem prawnym państwa polskiego przed dopuszczeniem leków i szczepionek do użycia! Więcej: każda kolejna partia szczepionek powinna być badana!
  Dlaczego nikt w Polsce nie bada szczepionek przed dopuszczeniem do użycia.
  O tym, że w szczepionkach jest grafen przesądza miliony filmików w internecie pokazujących, że ciała osób zaszczepionych przyciągają magnesy! Ze znanych nam materiałów tylko grafen daje podobne efekty!
 • @anthony 17:02:16
  https://rzadwygnanyrp.wordpress.com/2021/07/23/kto-formuje-narracje-i-cele-pandemii/ To od @Wawela .DARPA nad tym od dawna pracuje . Salute 5*.
 • @anthony 17:02:16

  Pamiętam jak kiedyś taki portalik „obalający” mozolną pracę śledczą, „obalił” teorię, że Bill Gates jest eugenikiem czy depopulatorem, wysyłając oficjale zapytanie do jego fundacji i publikując oficjalne stanowisko jako dowód na „fake news”, hehe

  Gdy upubliczniono zdjęcie królowej Elżbiety kłaniającej się władcy Etiopii, zaangażowano ogromne środki, aby zakwalifikować to jako fake news.
  Moim zdaniem działanie niewspółmierne do „tylko plotki”.

  Zydek Pedant naprawdę wierzy, że jest wybrany do zbawienia, anie tylko jako tępe narzędzie do wykonania wyższego celu, który go jak i nas nie obejmuje jako żywych.. głupie te żydki, holokaust jaki im pobratymcy plemienni zgotowali w połowie XXw. nic ich nie nauczył.
  Jeszcze śmieją się, że to Polak jak przed tak i po szkodzie głupi.

  Śmieszy mnie jak te wszystkie antypolskie padalce wiją się na Neonie, une naprawdę myślą, że wygrają z losem jaki im zgotował ich władca marionetek, heheh

 • @anthony 17:02:16

  Tlenek grafenu ma właściwości ferromagnetyczne, co zauważyli i polscy naukowcy, badając ten materiał. Poniżej streszczenie pracy doktorskiej:

  Właściwości magnetyczne czystego

  i modyfikowanego grafenu

  https://www.ifmpan.poznan.pl/documents/rozprawy_doktorskie/R.Strzelczyk-streszczenie.pdf

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

  Praca doktorska mgr inż. Roman Strzelczyk

  Promotor: dr hab. Maria Augustyniak – Jabłokow

  Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Poznań 2017

  Streszczenie

  Przedstawiona rozprawa doktorska zawiera wyniki badań własności magnetycznych czystego grafenu, redukowanych termicznie i chemicznie tlenków grafenu, tlenku grafenu oraz częściowo uwodornionego grafenu.

  Celem tych badań było określenie warunków występowania i obserwacji przewidywanego teoretycznie magnetyzmu grafenu i jego pochodnych, wykazanie, że jest to właściwość badanych materiałów, określenie natury uporządkowania magnetycznego dla każdego z badanych materiałów i określenie stabilności obserwowanych zjawisk.

  Własności magnetyczne badane były za pomocą Rezonansu Ferromagnetycznego obserwowanego na spektrometrze Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oraz magnetometrii wibracyjnej VSM i SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

  Badania magnetometryczne pozwoliły na uzyskanie zależności magnetyzacji od temperatury oraz od przyłożonego pola magnetycznego. Ponadto, na podstawie analizy widm rezonansu ferromagnetycznego rejestrowanych w temperaturach 4,2 –300 K otrzymane zostały temperaturowe zależności ich intensywności, która jest proporcjonalna do podatności magnetycznej.

  Badania magnetyczne uzupełnione zostały szeregiem metod mających na celu pełniejsze scharakteryzowanie badanych materiałów. Wśród nich znalazły się: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa, Rentgenowska Spektroskopia Fotoelektronów, Spektroskopia Podczerwieni, Mikroskopia Sił Atomowych, w trybach topograficznym oraz sondy Kelvina.

  Stwierdzona różnymi metodami wysoka czystość badanych materiałów oraz wewnętrzna spójność wyników pozwoliły stwierdzić, że magnetyzm tych materiałów jest ich wewnętrzną własnością. Porównanie wyników otrzymanych metodami rezonansu ferromagnetycznego i magnetometrii pozwoliło na uzyskanie pełnego obrazu uporządkowania magnetycznego w materiałach grafenowych. Obserwacja jednowymiarowego magnetyzmu krawędziowego wymaga nie tylko próżni, ale i przestrzennego rozdzielenia płatków. Ferromagnetyzm krawędziowy tlenku grafenu, w formie wysuszonego na powietrzu papieru, istnieje dzięki niewysyconym stanom krawędziowym w zamkniętych porach tego materiału. Względna stabilność dwuwymiarowego uporządkowania ferromagnetycznego w częściowo uwodornionym grafenie związana jest z niską efektywnością oddziaływań RKKY (Ruderman – Kittel-Kasuya – Yoshida) spowodowaną obecnością defektów magnetycznych w obszarach nieuwodornionych.

  Własności magnetyczne badanych materiałów są zgodne z teoretycznymi przewidywaniami. Jednak w kilku przypadkach obserwowane zjawiska nie były wcześniej przewidziane. Przykładem jest tendencja do ferromagnetycznego uporządkowania centrów paramagnetycznych rozproszonych na powierzchni chemicznie redukowanego tlenku grafenu i częściowo uwodornionego grafenu.

  Badania wykazały również, że powierzchniowy nieporządek stabilizuje uporządkowanie ferromagnetyczne.

 • @Pedant 17:21:24
  Tak też myśleli dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnej w Hiszpanii. Chcąc ośmieszyć osoby namagnesowane po zaszczepieniu, zaprosili je do redakcji i zaczęli przykładać im do ciał przedmioty metalowe. Ich reakcja i miny były bezcenne, gdy sami zobaczyli , że ludzie zaszczepieni przyciągają przedmioty metalowe i magnesy!
  Wyszukaj sobie w internecie ten film, jak potrafisz!
  Na tym portalu są osoby które to zjawisko na osobach zaszczepionych widzieli i je opisali, o ile mnie pamięć nie myli to zjawisko namagnetyzowania osób zaszczepionych zaobserwował Kmieć. Jeśli nie pomyliłem osoby, to bym poprosił Kmiecia o dokładny opis zdarzenia!
 • @Pedant 17:54:41
  cyt:
  Jestem zaszczepiony i nawet czuły kompas nie wskazuje żadnego pola magnetycznego w moim ciele.Zrób sobie test na krzepliwość krwi. 100% osób zaszczepionych ma z każdym dniem większą krzepliwość krwi. Znając obecną krzepliwość i krzepliwość normalną (raz ilość dni od ostatniego kujnięcia) obliczysz sobie kiedy dostaniesz zakrzepicy która zwali cię z nóg! To ważne żebyś zdążył napisać testament!
  Sąsiad odwalił kitę tydzień po szczepieniu (wcześniej nic mu nie dolegało) a rodzina zastanawia się dlaczego? prostych faktów nie kojarzą, a cała rodzina „wyszczepiona”!
 • @Pedant 17:25:27

  Stoisz po drugiej stronie barykady niż ja. Siejesz wrogą i bzdurną propagandę. Znamy się nie od dzisiaj na Neonie, zważyłem Cię i zmierzyłem nie raz, nie dwa. To, że Cię toleruję zawdzięczasz Swojej kulturze, w przeciwieństwie do większości zadaniowców trzymasz poziom, oby każdy troll był taki jak Ty, to by Neon był piękniejszy :))

  Jak cytujesz, to nie manipuluj!! O najważniejszym zapomniałeś!!:
  „głupie te żydki, holokaust jaki im pobratymcy plemienni zgotowali w połowie XXw. nic ich nie nauczył”

  Zawsze byliśmy inni, PoLachy to Anioły, a żydzi to Golemy ulepione przez Władcę Marionetek. Genetyki nie oszukasz, więc chcecie zmienić genom ludzki, aby cała ludzkość stała się Golemami.

 • @Pedant 17:54:41
  Więc dlaczego, drogi Panie moja mama po przyjęciu drugiej dawki preparatu fajzera przyciągała na ukłutym ramieniu łyżeczkę do herbaty? Teraz nie wiem czy posiade jeszcze te „zdolności” bo po prostu nie chcę jej niepotrzebnie denerwować, bo do najmłodszych nie należy… Więc z opowieściami o pancernej brzozie nie ma to nic wspólnego… a ty co dostałeś? Może witaminki, boś wierny…
 • @viridiana 21:52:54
  Mamy kilku producentów szczypawek. Dzięki hakerom, którzy upublicznili maile z negocjacji Brukseli z Pfizerem wiemy, że jeden producent proponował kilka wariantów! Jakieś jeszcze pytania?
  Spośród zaszczepionych nie znalazłem namagnesowanego (ale sprawdzałem tylko 3). Aktorzyny rzuciły się na pierwszą serię szczypawek, bo wiedzieli, że pierwsza dla niepoznaki musi być „dobra”, aby zadziałał marketing naganiaczy. Jeśli mistyfikacja, a raczej atak terrorystyczny w wojnie wypowiedzianej dawno temu ludzkości, jest wielopoziomowa, to owieczki są zagubione, zgodnie z planem, czego Pani jest najwłaściwszym przykładem 🙂
 • @viridiana 21:52:54

  Cyt: Pan naprawdę myśli, że dyrektorzy publicznych i niepublicznych ZOZ, w których ambulatoriach odbywają się szczepienia są tacy głupi, ze ani jednej ampułki z kilkuset przygotowanych do szczepienia nie zanieśli do laboratoriów szpitalnych i nie zlecili na cito swoim laborantkom zbadania zawartości szczepionki? Myśli Pan, że ufnie zaszczepili siebie i swoje rodziny, nie wiedząc czym?..

  Żadne laboratorium szpitalne nie posiada urządzeń do identyfikacji grafenu w szczepionkach (ani też w ogóle do badań leków i szczepionek, urządzenia takie posiada Instytut Leków, który jednak szczepionek na covid nie bada! Dlaczego?), gdyż dotychczas grafen (czy jego związki) nie był stosowany w medycynie na większą skalę.
  Były i są prowadzone badania wykorzystania grafenu do „punktowego” dostarczania konkretnych leków, dokładnie w miejsce przeznaczenia, na przykład do tkanki zaatakowanej przez nowotwór. Jak to się robi?
  Lekarstwo zostaje „oblepione” cząstkami grafenu. Tworzy się kulkę z grafenu w środku której jest lekarstwo. Wprowadza się tą „kulkę” do krwiobiegu i za pomocą pola elektromagnetycznego struje się tą kulką prowadząc ją w konkretne miejsce ludzkiego ciała. Tam „kulka” zostaje „otwarta” i lekarstwo uwalnia się.
  Dotychczasowe próby tej technologii póki co nie przyniosły przełomu w medycynie.
  Natomiast co do identyfikacji grafenu w szczepionkach, to do tego celu konieczny jest: (zacytuję fragment pracy doktorskiej):
  Skaningowa Mikroskopia Elektronowa, Rentgenowska Spektroskopia Fotoelektronów, Spektroskopia Podczerwieni, Mikroskopia Sił Atomowych, w trybach topograficznym oraz sondy Kelvina.

  Takie wyposażenie nie jest na stanie żadnego szpitala w Polsce, gdyż nie jest tam do niczego potrzbne!

Opublikowano za: https://anthony.neon24.pl/post/162834,grafen-w-szczepionkach-czyli-zbrodnia-prawie-doskonala

Comments

 1. jack says:

  „W jaki sposób tlenek gra*enu zabija ludzi? W prosty! Ponieważ cząsteczki tlenku gra*enu są ferromagnetyczne, więc jeśli zaszczypiony człowiek znajdzie się w polu elektromagnetycznym, to drobiny gra*enu powędrują w to miejsce ludzkiego ciała gdzie to pole jest najsilniejsze! A gdzie jest najsilniejsze?
  Przy głowie, gdyż każdy człowiek posiada telefon komórkowy, który podczas rozmowy trzyma przy uchu. Silne pole elektromagnetyczne przyciąga cząsteczki gr*fenu do naczyń krwionośnych w mózgu, tutaj cząsteczki g*afenu tworzą grudki (gdyż wzajemnie przyciągają się), grudki tworzą zakrzep krwi i człowiek umiera, albo zostaje kaleką!
  Jeśli w czasie rozmowy telefonicznej, decydenci zbrodni podniosą moc nadajników stukrotnie, (powiedzmy na okres godziny,
  a mają taką techniczną możliwość!) to pole elektromagnetyczne wokół głów osób zaszczypionych -używających właśnie telefonów – osiągnie bardzo wysoką wartość. Cały gra*en krążący w organizmie powędruje do głowy, tworząc w naczyniach krwionośnych zatory i zakrzepy!
  To jest broń doskonała! Ale z technicznego punktu widzenia łatwa do zneutralizowania!
  Z organizmów zaszczypionych ludzi trzeba pilnie usunąć g*afen. Ponieważ jest on ferromagnetyczny, więc zadanie wydaje się proste. Trzeba całą krew człowieka „przefiltrować” przez urządzenie wytwarzającę silne pole elektromagnetyczne! Krew przepływając na przykład przez rurkę otoczoną elektromagnesami, została by oczyszczona z gra*enu, gdyż ten jako ferromagnetyczną „przykleił by się” do ścian rurki.
  Pobrana krew do oczyszczenia z jednej tętnicy, po oczyszczeniu była by tłoczona do innej !
  Zwracam się do Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców:
  Trzeba pilnie zweryfikować informacje podane przez naukowców hiszpańskich, że głównym składnikiem „szczypionek” jest tlenek graf*nu. Myślę, że takiemu zadaniu podała każde laboratorium politechniczne.
  Jeśli okaże się, że faktycznie „szczypionki” zawierają g*afen, trzeba pilnie opracować urządzenie do usuwania gr*fenu z krwi ludzi zaszczypionych, wykorzystując fakt, że g*afen jest ferromagnetyczny.
  Czas nagli, zbrodniarze szczypionkowi rozpoczną masowe zabijanie ludzi na jesieni.
  Jeśli polscy lekarze i naukowcy potwierdzą odkrycia swoich kolegów z Hiszpanii, to powinni wystosować apel do osób zaszczypionych, o kategoryczne nie używanie telefonów komórkowych oraz o unikanie miejsc o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego!
  Czas działa na naszą niekorzyść, jeśli uczciwi polscy lekarze i naukowcy nie przystąpią do działania, większość Polaków zginie być mże już jesienią tego roku!!
  Anthony Ivanowitz
  24.07.2021r.”

 2. jack says:

  Wykład pielęgniarki na temat szczepień. 

  https://youtu.be/Zi8j0jIGC6o

 3. punktzero says:

  Grafen jest twardszy niż diament i lepiej przewodzi prąd niż miedź, największym problemem jeszcze kilka lat temu gdy rozpatrywane było użycie go jako transportera leku właśnie jego twardość i brak elastyczności. Jest to nanocząstka więc swobodnie wnika do wnętrza komórki i tu zaczyna się problem ponieważ może powodować uszkodzenia wnętrza komórek, np, mitochondriów, jąder komórkowych etc.
  Nie wydaje mi się, żeby obecność ograniczała się do krwi, żeby przetaczać krew i odbierać tlenki grafenu, nie wydaje mi się też żeby siła magnetyczna działała na odległość, która powodowałaby dostawanie się w okolice ucha z uwagi na smartfona, byłoby to też za proste w mojej ocenie. Wpływ zewnętrzny na nano kapsułki można za to wykorzystać inaczej, np. poprzez ukrycie innych substancji, powodujących np. halucynacje aby przeprowadzić np. akcję spotkać z UFO lub apokalipsy ze stąpieniem Szatana lub inne wykorzystanie ludzkiej naiwności poprzez wprowadzenie ich w stan autohipnozy narkotycznej. Można też umieścić np. cyjanek aby uwolnić go wobec nieposłusznych itp.

Wypowiedz się