Arcybiskup Carlo Maria Viganò: PRAWDA PONAD STRACHEM

Dopóki żywy i prawdziwy Bóg jest oburzony umieszczaniem go obok bożków i demonów, nie możemy mieć nadziei, że Boże miłosierdzie położy kres tej pladze i pokona wroga.

Poniżej zamieszczam tłumaczenie listu arcybiskupa Carlo Maria Viganò. W zalewie terroru medialnego a przede wszystkim wielkiego rozczarowania z postawy dużej części hierarchii kościoła katolickiego z papieżem Franciszkiem na czele, takie słowa niezłomnego kapłana (nota bene ulubieńca i faworyta św. Jana Pawła II) napawają nadzieją. Pokazują nam drogę wyjścia i przeciwstawienia się tragedii, która dzieje się na naszych oczach, a której wielu wierzących nie dostrzega lub nie chce dostrzec. Zapraszam do lektury.

 Ten list w dużej mierze odzwierciedla przemówienie, które wygłoszę uczestnikom następnego szczytu „Prawda ponad strachem: Covid-19, szczepionka i wielki reset”, zorganizowanego przez Patricka Coffina, który odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2021.

W tym kluczowym wydarzeniu weźmie udział ponad dwudziestu czołowych lekarzy, badaczy i prawników na świecie i zapewni naukowe i mądre podejście do pseudopandemii. Wszyscy ludzie mają prawo do rzetelnej informacji.

 To, czego do tej pory dowiedzieliśmy się o pseudopandemii, daje nam obraz niepokojącej rzeczywistości i jeszcze bardziej niepokojącej zbrodniczej konspiracji, wykutej przez zbłąkane umysły.

Ta rzeczywistość nie jest jednak brana pod uwagę przez tych, którzy zahipnotyzowani indoktrynacją medialną uporczywie uważają poważną grypę sezonową za plagę pandemiczną, uznając za cudowny lek jako tak zwane szczepionki, które są ewidentnie bezużyteczne i szkodliwe.

 Reputacja firm farmaceutycznych

 Wiemy, że giganci farmaceutyczni – Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – nie tylko nie postępowali zgodnie ze zwykłymi protokołami testowania lekarstw ale mają za sobą długą historię wyroków skazujących za uprzednie wyrządzenie poważnych szkód  wśród ludności i dystrybucję szczepionek, które okazały się być przyczyną chorób powodujących inwalidztwo.

 Konflikt interesów

 Wiemy, jakie makroskopowe konflikty interesów istnieją między firmami farmaceutycznymi a organami odpowiedzialnymi za ich kontrolę: w wielu przypadkach pracownicy tych firm przeszli do pracy w organach, które mają zatwierdzać i zezwalać na wprowadzenie do obrotu leków i trudno sądzić, że oni – ci którzy często nadal mają profesjonalne powiązania z BigPharma – mają swobodę dokonywania uczciwej i rozważnej oceny.

Rzeczywiście, niedawno widzieliśmy w przypadku Astra Zeneca w Europie, że oczywista szkodliwość tak zwanej szczepionki – przez którą niektóre państwa zawiesiły jej dystrybucję – nie jest uznawana przez EMA (Europejską Agencję Leków) za wystarczający powód do zakazu jej używania.

Niedawne ustalenia dotyczące poważnych skutków ubocznych zostały zaprojektowane tak, aby wykluczyć większość przypadków, a przede wszystkim celowo zignorować związek przyczynowy, który istnieje między szczepieniem szczepionką a jej krótko- lub długoterminowymi konsekwencjami.

 Odporność na skutki uboczne.

 Wiemy, że wbrew wszelkim zasadom prawnym i zasadom ochrony ludności, firmy farmaceutyczne zastrzegły sobie całkowitą bezkarność za szkody, jakie mogą powstać w przypadku pacjentów, którzy proszeni są o podpisanie zgody na szczepienie.

Tak więc, wraz ze skandalicznymi zyskami ze sprzedaży szczepionek, międzynarodowe koncerny gwarantują sobie bezkarność za przestępczą operację, prowadzoną przy współudziale międzynarodowych instytucji i rządów.

 Poufność klauzul umownych

 Wiemy, że warunki umów zawartych przez państwa i Unię Europejską z tymi firmami farmaceutycznymi są niedostępne i tajne: nawet parlamentarzyści i przedstawiciele polityczni nie mogą znać klauzul, które musieli zatwierdzić.

A wiemy, że same firmy farmaceutyczne nie tylko nie biorą odpowiedzialności za skutki uboczne, ale również deklarują, że nie gwarantują ich skuteczności, zaczynając od odporności na wirusa.

 Chińskie pochodzenie wirusa

 Wiemy, że SARS-CoV-2 jest najprawdopodobniej wirusem produkowanym w laboratorium, przy współudziale chińskiej dyktatury, która będąc jednym z głównych finansistów WHO po Fundacji Billa i Melindy Gatesów, była w stanie zapobiec dochodzenie w sprawie pochodzenia wirusa i wczesnych stadiów zakażenia.

 Współudział personelu medycznego

 Wiemy, że wszystkie państwa, z bardzo rzadkimi wyjątkami, natychmiast dostosowały się do najbardziej absurdalnych protokołów zdrowotnych WHO, poczynając od niefortunnej decyzji, aby nie leczyć chorych na początku pierwszych objawów i poddawać ich głębokiej wentylacji po wystąpieniu pierwszych objawów.

Zespół grypy przerodził się w ostre obustronne zapalenie płuc. Stało się to z potwornym współudziałem personelu medycznego – od lekarzy rodzinnych po personel szpitala – powodując tysiące zgonów nie z powodu Covid, jak mówi główny nurt, ale z powodu niewłaściwej terapii.

 Delegitymizacja i bojkot dostępnych metod leczenia

 Wiemy również, jaka była zaciekła kampania przeciwko skuteczności istniejących terapii, od stosowania osocza hiperimmunizacyjnego po leki, które wielu lekarzy, nawet z naruszeniem procedur sanitarnych, narzuconych w ostatnich miesiącach, uznało za swój obowiązek podawać swoim pacjentom. I nietrudno zrozumieć, że niski koszt zabiegów, fakt, że wiele z nich nie jest objętych patentami, a przede wszystkim ich natychmiastowa skuteczność w leczeniu, stanowią dla firm farmaceutycznych i ich wspólników więcej niż wystarczający powód, aby się im przeciwstawić, zdyskredytować je i doprowadzić do zakazu ich używania.

 Projekt zaplanowany od lat.

 Wiemy, że przeprowadzenie tej zbrodniczej operacji – skoro musimy mówić o zbrodni przeciwko Bogu i ludzkości, a nie o nieszczęśliwym losie – zajęło wiele lat planowania, prowadzonego systematycznie, aby osłabić narodowe plany pandemiczne, drastycznie zredukować liczbę szpitali i łóżek na oddziałach intensywnej opieki.

Stworzono masę niewidomych, głuchych i niemych pracowników; pracownicy, już nie lekarze, którzy bezpieczeństwo swego miejsca pracy przedkładają nad obowiązek leczenia chorych.

Przysięga Hipokratesa została złamana w imię zysku firm farmaceutycznych i realizacji projektu socjotechnicznego.

 Zaangażowanie systemu opieki zdrowotnej

 Wiemy, że aby uzyskać współudział lekarzy i naukowców, uciekano się nie tylko do istniejącego od dziesięcioleci systemu korupcji i konfliktów interesów, ale także do podziału nagród i premii pieniężnych.

Na przykład we Włoszech wyspecjalizowany lekarz otrzymuje 60 euro za godzinę za podawanie szczepionek w ośrodkach szczepień; lekarzom rodzinnym przyznaje się zachęty za każdego zaszczepionego pacjenta; łóżko do intensywnej terapii jest opłacane przez Narodową Służbę Zdrowia w wysokości około 3000 euro dziennie.

Oczywiste jest, że ani lekarze pierwszego kontaktu, ani personel szpitala, ani regionalne firmy zajmujące się ochroną zdrowia nie mają żadnego interesu w pozbawianiu się ogromnych dochodów po tym, jak system publicznej ochrony zdrowia został zdemolowany przez ostatnie dziesięć lat w imię cięć narzuconych przez Unię.

Aby wam to uzmysłowić starczy przypomnieć, że Włochy otrzymały 72 sugestie z Brukseli by zamknąć wszystkie małe szpitale, które dziś pod pretekstem pandemii są ponownie otwierane i finansowane z funduszy, które Unia Europejska przyznaje w formie pożyczek z ograniczeniami i na warunkach, które w innych przypadkach ocenilibyśmy jako niedopuszczalne.

Jednak te szpitale działały dobrze, umożliwiały szerokie świadczenie usług obywatelom i były w stanie pomóc uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji.

 Fundamentalna rola mediów

 Wiemy, że państwa przyznały mediom fundusze, jako wkład do informacji o Covid. We Włoszech rząd Conte przeznaczył duże kwoty na krajowy system informacyjny, aby dać jednoznaczną wersję pandemii i cenzurować każdy sprzeciw.

Rozpowszechnianie danych na temat zakażeń i zgonów było rażąco zmanipulowane, co sugeruje, że osoby z pozytywnymi wynikami testów należy uznać za chore, nawet jeśli przypadki bezobjawowe nie są zaraźliwe – przyznaje to sama WHO i podobne urzędy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii itp.

Oprócz tych rządowych funduszy, w wielu przypadkach konflikt interesów z firmami farmaceutycznymi może również wpływać na wybory mediów, z jednej strony dlatego, że BigPharma jest jednym z głównych nabywców powierzchni reklamowej, z drugiej dlatego, że ich przedstawiciele są obecni w radach nadzorczych firm medialnych.

Trudno uwierzyć, że redaktor gazety, nawet przekonany o oszustwie pandemicznym, odważyłby się wystąpić przeciwko dyrektorowi generalnemu lub pozbawić się zysków reklamowych firm Pfizer czy Johnson & Johnson.

 Społeczna odpowiedzialność

 Wiemy, że oprócz współudziału mediów, piekielna machina mediów społecznościowych przeniosła się z Facebooka na Twittera, z Google na YouTube, z bezczelną i skandaliczną operacją cenzury, która wymazała profile wybitnych naukowców i uznanych dziennikarzy za sam fakt nieposłuszeństwa dyktatom narracji Covida.

Również w tym przypadku nie jest zaskakujące odkrycie relacji ekonomicznych i pokrewieństwa istniejących między tymi wielonarodowymi gigantami, którzy z czasem stali się właścicielami informacji i arbitrem decydującym kto ma prawo do wolności wypowiedzi, a kto tego prawa nie ma.

 Cui prodest?

 Wiemy również, kim są pierwsi beneficjenci pandemii w kategoriach ekonomicznych: lichwiarze z banków, którzy mają moc utrzymywania przy życiu firm zorientowanych ideologicznie i jednocześnie sprawiania, że ​​małe firmy upadają, bo stanowią irytującą przeszkodę dla wprowadzenia Nowego Porządku Świata.

Te małe firmy, rozsiane przede wszystkim na Starym Kontynencie, a zwłaszcza we Włoszech, stanowią tkankę społeczną i tożsamość gospodarczą wielu narodów.

Ich powszechne rozpowszechnienie przeszkadza międzynarodowym korporacjom, od Amazon po JustEat, które w okresie blokady zwiększyły swoje zyski w skandaliczny sposób ze szkodą dla normalnej działalności handlowej.

Od tej książki, którą mogliśmy kupić w księgarni na rogu a teraz musimy ją zamówić online, razem z obiadem, tonerem do drukarki, płynem do zmywarek.

Ta nowa gospodarka narzuciła się arogancko w ciągu kilku tygodni dzięki równoczesnemu zamykaniu sklepów i zakazowi obrotu obywatelom.

 Szkoła

 Wiemy, że potrzeba indoktrynacji młodszych pokoleń nie mogła wykluczyć edukacji szkolnej i uniwersyteckiej z tego planu, którym jest dziś nauczanie na odległość i ma bardzo poważne konsekwencje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Dzisiejsza operacja kładzie podwaliny pod zapewnienie, że pewnego dnia nauczanie oferowane przez internet będzie można ujednolicić, decydując o tym, którzy nauczyciele mogą prowadzić lekcje i co powinni powiedzieć; i nie zdziwiłbym się, gdyby ta jednoznaczna forma edukacji wkrótce obejmowała coraz mniejszą liczbę nauczycieli: jednego profesora historii dla wszystkich uczniów danego narodu, z określonym i kontrolowanym programem.

Nie jest to taka odległa ewentualność, gdy jakikolwiek uczeń jest zmuszony do połączenia się online i nie może już korzystać z pomocy nauczyciela swojej szkoły, zmuszonego do przejścia na emeryturę lub odsuniętego od nauczania, ponieważ nie wypełnia rozkazów władzy.

Nie możemy też być zaskoczeni, jeśli nowi nauczyciele będą hologramami, które opracowują algorytmy lub niepokojące sztuczne inteligencje indoktrynujące miliony dzieci w duchu gender, doktryny LGBT i wszystkich moralnych aberracji, których doczekaliśmy się w ostatnich latach.

 Organizatorzy pandemii

 Wiemy, kim są teoretycy pandemii jako instrumentum regni, od Billa Gatesa po George’a Sorosa, w sieci współudziałów i interesów tak rozległych i zorganizowanych, że jakakolwiek miara kontrastu jest praktycznie niemożliwa.

Razem z nimi znajdujemy najbardziej niepokojący repertuar samozwańczych organizacji filantropijnych i lobbystów, takich jak Światowe Forum Ekonomiczne z Klausem Schwabem, WHO i wszystkie jej oddziały krajowe, Komisja Trójstronna, grupa Bildelberg, Rada Kapitalizmu Włączającego na czele z Lady Lynn Forester de Rothschild i pod duchowym kierownictwem Bergoglio a bardziej ogólnie, falangi międzynarodowych korporacji, banków i grup władzy, które należą do tej kopuły spiskowców.

Nie zdziw się, jeśli w doskonałej spójności ze swoimi planami, sekty i światowe ruchy satanistyczne również się poruszą, poczynając od Kościoła Szatana, który wywyższa aborcję, jako rytuał przebłagalny na koniec pandemii, dokładnie tak, jak Big Pharma narzucająca pseudoszczepionki produkowane z poronionych płodów.

 Podporządkowanie hierarchii katolickiej

 Wreszcie wiemy – i to jest z pewnością najbardziej szokujący aspekt – że część katolickiej hierarchii jest również obecna w tym planie, który w Jorge Mario Bergoglio znajduje posłusznego kaznodzieję pandemicznej narracji i głównego sponsora szczepionek, co zrobił nie wahając się przed zdefiniowaniem szczepienia jako „obowiązku moralnego” pomimo bardzo poważnych etycznych i religijnych zastrzeżeń, jakie się z tego wynikają.

Bergoglio odbył rozmowę z watykańskim ekspertem Domenico Agasso, w rozmowie zebranej w książce zatytułowanej „Bóg i świat, który nadejdzie”, aby zalecić masom podanie terapii genowej i zapewnić autorytatywne i niefortunne poparcie dla ideologii globalizmu.

 Od marca ubiegłego roku Stolica Apostolska okazała się doskonale dostosowana do planu globalizmu, nakazując zamknięcie kościołów, zawieszenie celebracji i udzielania sakramentów.

Gdyby tak się naprawdę nie stało i rzeczywiście usłyszano zdecydowane potępienie tego antyludzkiego i antychrześcijańskiego projektu, przywódcom Kościoła katolickiego trudno byłoby zgodzić się na poddanie tłumów absurdalnym ograniczeniom natury wolności, w imię nie tylko ideologicznego zniewolenia, ale oczywiście także ekonomicznego i społecznego.

 Nie zapominajmy, że jako odpowiednik utraty wiernych w kościołach i wynikającej z tego drastycznej redukcji ofert na Konferencje Episkopatów, koniecznie musi istnieć alternatywna forma finansowania, której nie będziemy długo odkrywać.

Myślę, że nie jest niczym zaskakującym, że w tej operacji nie brakuje ani komunistycznych Chiny, ani de Rothschild, ani Billa i Melindy Gates (którzy, jak dowiedzieliśmy się z autorytatywnego źródła, otworzyli konta w IOR), ani sieci samozwańczych partii i ruchów demokratycznych oraz międzynarodowej lewicy – posłusznej ideologii globalistycznej.

 Z drugiej strony, Wielki Reset przewiduje ustanowienie powszechnej, ekumenicznej, ekologicznej i maltuzjańskiej religii, która postrzega Bergoglio jako swojego naturalnego przywódcę, co zostało niedawno uznane przez masonerię.

Adoracja pachamamy w Watykanie, porozumienie z Abu Zabi, Encyklika Bracia i nadchodzący szabat w Astanie – wszystko to idzie w tym kierunku, kończąc ten nieubłagany proces rozpadu Kościoła, który rozpoczął się od Soboru Watykańskiego II.

 Jeśli coś wydaje się niepotrzebne, to służy czemuś innemu.

 Trzeba przyznać, że pozorna nielogiczność tego, co się dzieje – zbojkotowane zabiegi profilaktyczne, błędne terapie, nieskuteczne szczepionki, bezużyteczne blokady, stosowanie absolutnie bezużytecznych masek – nabiera doskonałej racjonalności, gdy tylko zrozumie się, że deklarowany cel – pokonanie rzekomej pandemii – to kłamstwo, a prawdziwym celem jest właśnie zaplanowanie kryzysu gospodarczego, społecznego i religijnego przy użyciu sztucznie sprowokowanej pseudopandemii jako narzędzia.

 Tylko w ten sposób można zrozumieć równoczesność i jednoznaczność środków przyjętych przez różne kraje, tę samą narrację mediów, zachowanie przywódców politycznych.

Istnieje jeden scenariusz pod jednym kierunkiem, który wykorzystuje współpracę i współudział polityków i władców, lekarzy i naukowców, biskupów i księży, dziennikarzy i intelektualistów, aktorów i wpływowych osób, międzynarodowych korporacji i bankierów, pracowników publicznych i spekulantów.

Zyski odgrywają tu zasadniczą rolę, ponieważ kupują i zabezpieczają lojalność podwładnych; ale ta wojna – nigdy o niej nie zapominajmy! – to wojna ideologiczna i religijna.

 Dwa przeciwstawne światy

 Kryzys ten służy stworzeniu warunków koniecznych do uczynienia Wielkiego Resetu nieuchronnym, czyli przejścia od świata opartego na cywilizacji grecko-rzymskiej i chrześcijaństwa do świata bez duszy, bez korzeni, bez ideałów.

W praktyce przejście od Królestwa Chrystusa do królestwa Antychrysta, z cnotliwego społeczeństwa, które karze niegodziwców, do bezbożnego i występnego społeczeństwa, które karze dobro.

Ponieważ ta obrzydliwa idea równości, która została nam zaszczepiona wcześniej przez wolnomyślicieli, służyła utożsamianiu dobra i zła, piękna i brzydoty, pod pretekstem uznania wolności słowa; dziś służy promowaniu a nawet wprowadzaniu przymusu zła, niesprawiedliwości, pozbawiania legitymizacji i zakazu dobra, sprawiedliwości i piękna.

Zgodnie z tą wizją, nawet ekumenizm – początkowo wprowadzony do świętej klauzury przez Sobór pod pretekstem zjednoczenia heretyków i schizmatyków – dziś pokazuje swój antychrystusowy zarzut, włączając wszystkie fałszywe religie do piekielnego panteonu, ale zakazując rzymskokatolickiej religii apostolskiej, ponieważ jest jedyną prawdziwą i jako taka jest nie do pogodzenia z doktrynalnym błędem i moralnym odchyleniem.

 Musimy zatem zrozumieć, że jeśli będziemy biernymi świadkami zachodzących zmian i pozwolimy narzucać ideologię globalistyczną we wszystkich jej najbardziej nędznych formach, wkrótce zostaniemy uznani za przestępców, hostes publici, ponieważ wierni Bógu, który nie toleruje obcowania z bożkami i prostytucją.

Oszustwo wolności, równości i braterstwa propagowane przez masonerię polega właśnie na przywłaszczeniu sobie prymatu Boga, aby dać go szatanowi, pod pozornym pretekstem – w każdym razie błędnym i niemoralnym – postawienia Boga i szatana w pewnym sensie na tym samym poziomie.

Zezwolić na domniemaną wolność wyboru, która z moralnego punktu widzenia nie istnieje. Ale ostateczny cel, prawdziwy i niewyobrażalny, jest zasadniczo teologiczny, ponieważ autor buntu jest zawsze ten sam, wieczny Pokonany.

 Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.

 Oczywiście to, co dzieje się dzisiaj na naszych oczach, można było zrozumieć i przewidzieć przez lata, gdybyśmy tylko zwrócili uwagę na to, co bezkarnie deklarowali teoretycy Wielkiego Resetu.

W rzeczywistości ci, którzy potępili ten plan, który jest obecnie w toku, zostali zdefiniowani jako teoretycy spiskowi, wyśmiewani lub przedstawiani jako szaleńcy, odrzucani przez mainstreamowe media i kryminalizowani, usuwani z katedr uniwersyteckich i społeczności naukowej.

Dziś rozumiemy, jak dalekowzroczne zostały uruchomione alarmy i jak potężna jest machina organizacyjna stworzona przez naszych przeciwników.

W imię wolności przyzwyczailiśmy się do postrzegania siebie jako pozbawionych prawa do mówienia i myślenia, a próby patologizacji sprzeciwu już mają miejsce w celu legitymizacji obozów zatrzymań i ograniczenia podróży i działań ze względu na stan zdrowia na podstawie paszportu sanitarnego.

 Dysonans poznawczy

 Jednak w obliczu rzeczywistości trudno jest zrozumieć, dlaczego cała populacja świata dała się przekonać o istnieniu wirusa pandemicznego, który jeszcze nie został wyizolowany i mogła w sposób zdecydowany zaakceptować ograniczenia wolności, które kiedyś doprowadziłyby do rewolucji i barykad na ulicach.

Jeszcze bardziej niezrozumiały jest nie tyle brak rzeczywistej reakcji społecznej i politycznej, ile niemożność dostrzeżenia rzeczywistości we wszystkich jej surowych aspektach.

Ale wynika to, jak wiemy, z naukowej manipulacji masami, która nieuchronnie doprowadziła do zjawiska, które psychologia społeczna nazywa „dysonansem poznawczym”, to znaczy napięcia lub dyskomfortu, które odczuwamy w obliczu dwóch przeciwstawnych i niezgodnych ze sobą idei.

 Psycholog i socjolog Leon Festinger pokazał, że ten dyskomfort prowadzi nas do opracowania tych przekonań na trzy sposoby, aby zmniejszyć psychologiczną niezgodność, którą determinuje dysonans: zmianę postawy, zmianę kontekstu lub zmianę zachowania.

 Przeciętny człowiek, niezdolny do zrozumienia ani do uznania racjonalności w tym, co media obsesyjnie rozpowszechniają na temat Covid, akceptuje absurdalność wirusa grypy przedstawionego jako bardziej niszczycielski niż Ebola, ponieważ nie chce zaakceptować, że jego władcy bezwstydnie kłamią w celu osiągnięcia społecznego, ekonomicznego, moralnego i religijnego zniszczenia świata, który ktoś postanowił wymazać.

Nie wie, jak zaakceptować, że kłamstwo można uznać za prawdę, że lekarze nie leczą i rzeczywiście zabijają pacjentów, że sędziowie nie interweniują w sprawie przestępstw i rażących naruszeń, że wszyscy politycy są posłuszni pozbawionemu twarzy lobby, że Bergoglio chce zburzyć Kościół Chrystusowy, aby zastąpić go piekielną masońską parodią.

W ten sposób, chcąc nie akceptować oszustwa, a zatem nie chcąc przeciwstawiać się niemu i jego propagatorom, ukrywa się w wygodnej narracji głównego nurtu, zawieszając swój osąd i pozwalając innym mówić mu, co ma myśleć, nawet jeśli jest to irracjonalne i wewnętrznie sprzeczne.

 Miliardy ludzi dobrowolnie uczyniły siebie niewolnikami, ofiarnymi ofiarami globalistycznego Molocha, dając się przekonać o nieuchronności surrealistycznej i absurdalnej sytuacji.

Wręcz przeciwnie: absurdalność tego, co widzimy i co nam się mówi, zdaje się wzmacniać racje tych, którzy po dwustu latach rewolucji w imię rzekomej wolności akceptują tyranię jako normalny fakt i idą na szubienicę z rezygnacją tych, którzy są przekonani, że są w jakiś sposób winni.

 Zachowanie tych, którzy wbrew wszelkim dowodom naukowym uważają, że mogą rozwiązać ten kryzys, potępiając nieskuteczność dystrybucji szczepionek lub zaradzić szkodom wynikającym z zamknięcia, gwarantując dotacje dla firm i pracowników, jest nie mniej przerażające.

Krótko mówiąc, chcieliby zdecydować, czy mają zostać straceni przez powieszenie czy gilotynę, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń co do zasadności tego wyroku.

I natychmiast się denerwują, gdy tylko ktoś zgłosi sprzeciw, oskarżając go o uleganie teoriom spiskowym lub negacjionizm, opowiadając się za szczepionkami i dając dowód lojalności wobec dominującej ideologii.

I nie zdają sobie sprawy, że właśnie przyznając dotacje przedsiębiorstwom poszkodowanym przez blokady legitymizują ten uniwersalny dochód, który chce wprowadzić Wielki Reset i bardzo pożądany także przez Watykan; nie zdają sobie sprawy, że nie może być szczepionki na zmutowanego wirusa i że antygen, który miałby gwarantować odporność na zespół grypy, nie może istnieć, dopóki wirus nie zostanie wyizolowany, a nie tylko zsekwencjonowany.

Przypominają tych ze sfery katolickiej, którzy potępiają doktrynalne i moralne dryfy Bergoglio, nie rozumiejąc, że są w doskonałej spójności z ideologicznymi założeniami Soboru.

Tutaj także, jak widzimy, rezygnuje się z racjonalności, aby zrobić miejsce na dysonans poznawczy i akceptację absurdu.

 Człowiek nie jest automatem

 Jest jednak element, którego spiskowcy nie wzięli pod uwagę: z jednej strony ludzka słabość, z drugiej moc Boża.

Ludzka słabość sprawi, że niektórzy wspólnicy tego spisku nie będą w pełni posłuszni wydanym rozkazom lub pomyślą, że mogą wyciągnąć osobistą korzyść z pseudopandemii, ujawniając oszustwa i korupcję; niektórzy pomyślą w pierwszej kolejności o własnych interesach, inni narzucą każdemu obowiązek szczepień, ale będą mieli pewne skrupuły, jeśli chodzi o szczepienie swoich dzieci lub starszych rodziców.

Niektórzy będą się obawiać, że farsa pandemiczna może w jakiś sposób wciągnąć ich w skandal i zaczną się spowiadać i mówić; inni zostaną wykorzystani, a następnie brutalnie odstawieni na boczny tor, co wzbudzi w nich chęć zemsty i doprowadzi do rozwikłania tła planu.

Stopniowo ten kolos o glinianych nogach nieuchronnie upadnie przez własne kłamstwa i własne zbrodnie.

 Zbawienne ostrzeżenie

 Z drugiej strony jest moc Boża. Niektórzy z nas na początku wierzyli, że pandemia jest prawdziwa i z nadprzyrodzonym duchem myśleli, że jest to w pewnym sensie kara Boża za bardzo poważne grzechy jednostek i narodów.

Prosili o akty zadośćuczynienia i modlitwy, aby wzywać do zakończenia zarazy.

W obliczu dowodów, że nie ma pandemii i że zgony zostały celowo spowodowane, aby wyolbrzymić wpływ na postrzeganie populacji, możemy uznać Covid za plagę nie samą w sobie, ale za wszystko, co pokazała: plan Szatana dla ustanowienie Nowego Porządku Świata, który powinien doprowadzić do panowania Antychrysta.

Pan pokazuje nam, z surowością Ojca, że ​​nadal chce upomnieć swoje dzieci i wprowadzić w błąd ludzkość o konsekwencjach grzechu.

Pokazuje nam, jaki świat nas czeka, jeśli nie wiemy, jak się nawrócić, porzucić ścieżkę zatracenia i powrócić do Niego, do posłuszeństwa Jego świętemu prawu, do życia w łasce.

 Odpowiedź katolików

 Ale aby narody powróciły do ​​Boga, ich członkowie muszą już należeć do Niego.

Aby Chrystus był Królem Narodów, musi panować w naszych duszach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. I że króluje przede wszystkim w Kościele Świętym, nad jego ministrami, papieżem i biskupami.

Dopóki żywy i prawdziwy Bóg jest oburzony umieszczaniem go obok bożków i demonów, nie możemy mieć nadziei, że Boże miłosierdzie położy kres tej pladze i pokona wroga.

Niech ten okres przygotowań do Wielkanocy będzie dla nas wszystkich świętym celem: w pokucie, poście i ofierze musimy dotrzeć do stóp Krzyża i kontemplować akt zwycięstwa nad Złem w męce naszego Zbawiciela.

Mając Odkupiciela ukrzyżowanego na drzewie krzyża, Szatan naznaczył własną klęskę, która musi być ostateczna wraz z końcem czasu, ale która jest pewna i nieubłagana.

 Wróćmy do Boga! Powróćmy do integralnej i czystej wiary, bez kompromisów z mentalnością świata.

Wróćmy do moralności chrześcijańskiej, do świętości życia, do czystości moralnej.

Liczba Sprawiedliwych zachowa prawo Wszechmocnego i pozwoli Kościołowi zmierzyć się z Kalwarią ostatecznego prześladowania z taką samą godnością, z jaką poprzedziła go ofiara Chrystusa.

Ponieważ krzyż jest królewską drogą, która prowadzi do chwały Zmartwychwstania.

Szeroka i wygodna droga to ta, którą widzimy dzisiaj i niestety bardzo dobrze wiemy, dokąd prowadzi.

Niech potężna opieka Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej i Królowej pomaga nam w tych epokowych chwilach: niech Ona będzie naszym Wodzem w tej duchowej walce, razem ze św. Michałem Archaniołem i całym niebiańskim Dworem.

 + Carlo Maria Viganò, Arcybiskup

 Źródło oryginalne: ilfriuliveneziagiulia.it

 Link: https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/truth-over-fear-covid-19-the-vaccine-and-the-great-reset-di-mons-carlo-maria-vigano/

 Tłumaczenie automatyczne. Wybór, korekta i redakcja J.R.

Opublikowano za: https://spiritolibero.neon24.pl/post/161182,prawda-ponad-strachem

Od Redakcji KIP:

Cykl kolejnych artykułów zamieszczanych od 11 kwietnia 2021 r. ( także w zestawieniu na linkach poniżej ) należy czytać w podanej kolejności i analizować informacje tam zawarte łącznie. Zestaw tych artykułów objaśnia rzeczywistość w której żyjemy, nie tylko obecnie, ale od tysięcy lat, pod rządami nieludzkich istot (fizycznych i nie fizycznych).

Tego nie usłyszycie w mendiach głównego ścieku !!!
James Gilliland (ECETI): Czas przypomnieć sobie co nam wiele razy zrobili
Długa i wstrętna historia bezsensownych eksperymentów na ludziach jest o wiele gorsza niż ktokolwiek wiedział
Masowe zabijanie ludzi i kultura śmierci w nowym porządku świata na przykładzie szpitala w Gosport
Obrażenia wywołane szczepieniami przekraczają 50 000 według CDC w USA
Około 9 594 000 osób zmarło już na skutek szczepionek na COVID Biotech ?!

 

MASKI „SKUTECZNE I BEZPIECZNE” – KŁAMSTWO POWTÓRZONE TYSIĄC RAZY STAJE SIĘ PRAWDĄ
Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii – Raport lek. Med. Pawła Basiukiewicza
„Całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę”.
IZRAEL OSTRZEGA ŚWIAT I BIERZE SPRAWY W SWOJE RĘCE. Apel Izraelki i decyzja Kanclerz Angeli Merkel
HOLOCAUST 2.0: Żydzi w Izraelu poddani ludobójstwu przez śmiertelne zastrzyki Covidów…
Całkowite wymieranie ludzkości jest blisko
Arcybiskup Carlo Maria Viganò: PRAWDA PONAD STRACHEM

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Materiał od zwykłego amerykanina, nadający się na artykuł!
  http://82.221.129.208/.up2.html

  Poniżej przedstawiono dzisiejsze rundy jako „nowe i przełomowe informacje”
  Złamałem to i opublikowałem 24 września 2020 r. Oto znowu:

  HARVESTER ADRENOCHROME ZNISZCZONY.

  To jest NATYCHMIAST cenzurowane. Google, Yandex i Duck Duck mają ten temat CAŁKOWICIE ocenzurowany. Znalazłem kilka odniesień do tego tematu za pośrednictwem BING na WordPress, Facebook, Twitter, WSZYSTKICH głównych graczy, a każdy z nich po kliknięciu przeszedł do „usunięto konto”, co pozostawiło innych, którzy to znaleźli i opublikowali na forach zawieszonych wysoko i sucho. Następnie z powodzeniem wytropiłem oryginalny dokument, który został wysłany na Mozfiles.com (ostrożnie, jest ogromny i może zawierać wirusa), ale może też być ogromny po prostu dlatego, że skany są bardzo szczegółowe. Aby wszystko było łatwiejsze w zarządzaniu, przechwyciłem niektóre skany i opublikowałem je w jakości, która jest wystarczająco wysoka, aby zachować aktualność.
  To pierwszy raz, kiedy ta informacja trafiła na dużą stronę internetową, na której nie można jej cenzurować, zarchiwizować i opublikować !!!
  Oto, co wiem z tego, co mam:
  W różnych korporacjach znajdują się tajne ośrodki zatrzymań, w których dzieci w wieku 3 lat są torturowane i masowo zbierane w celu uzyskania adrenochromu. Nazywa się je „ośrodkami detencyjnymi”, więc mogą zamaskować się jako ośrodki dla nieletnich na oczach opinii publicznej, ale nie przetrzymuje się 3-latków w takich ośrodkach, ani nie pobiera się adrenochromu w legalnych ośrodkach detencyjnych. Jak zawsze się spodziewałem, zabijanie dzieci tylko po to, by zebrać te rzeczy, jest bezproduktywne, zamiast tego są one oczywiście wielokrotnie torturowane, a następnie zbierane, podczas gdy pozwala się im żyć. Średni wiek to 9 – 10 lat.
  Oczywiście w przypadku usług satanistycznych prawdopodobnie zabijają dzieci przy każdym żniwie, ale na skalę przemysłową jest to niepraktyczne.

  Te zrzuty są pobierane z oryginalnego 44-megabajtowego pliku PDF, który zapisałem, ale nie opublikuję go na tej stronie (obecnie można go pobrać z powyższego łącza), ponieważ może zawierać wirusa o tej wielkości. Informator opublikował to i jest to oczywiście w 100 procentach legalne.

  Obrazy 1-12 – imiona, wiek i lokalizacja dzieci, a także jak długo były zbierane.
  http://www.jimstone.is/adreno1th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno2th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno3th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno4th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno5th.jpg
  (itd. reszta na jego stronie)

  Obrazy 12 – 18 – Kilka punktów sprzedaży detalicznej, w których elita może kupić te rzeczy, w tym ceny według jakości w miligramach.

  http://www.jimstone.is/adreno13th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno14th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno15th.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno16th.jpg
  (itd. reszta na jego stronie)

  Jest DUŻO więcej punktów sprzedaży niż ta. W razie potrzeby zostaną wysłane.

  Obraz 21: Nazwy firm, które mają dzieci. na tej podstawie widać wyraźnie, że prowadzą one dokładnie te same firmy-przykrywki w 4 różnych krajach i podają liczbę dzieci na firmę-przykrywkę w każdym kraju, a także łączną liczbę według nazwy firmy-przykrywki.

  http://www.jimstone.is/adreno21th.jpg

  Oryginalny raport sprzed uderzenia w Świętego Graala znajduje się poniżej.
  OK, przejdźmy teraz do tego:
  (na pierwszych 12 stronach, zamieszczonych powyżej, w kolejności od lewej do prawej w kolumnach podaje się imię, nazwisko, datę urodzenia, wiek, grupę krwi, jak długo przebywały w areszcie (w trakcie zbierania), jakość adrenochrome, w jakim ośrodku zatrzymań się znajdują, w jakim roku zostaną zlikwidowani, jeśli doszło do próby samobójczej, nie rozumiem, do czego właściwie odnoszą się kolejne dwie kolumny (prawdopodobnie w jakim kraju są przetrzymywani i ile adrenochromu produkują podczas każdej sesji), a ostatnia kolumna to numer osadzonego. NUMER OSOBA. TO PRAWO, MAJĄ TRZY LETNIE „OSOBY”.

  Na stronie 21 powyżej przedstawiono lokalizację ośrodków zatrzymań, liczbę ich dzieci oraz średni wiek dzieci w każdej lokalizacji.

  Aktualizacja: Kiedy pierwotnie to znalazłem, nie miałem wszystkich dokumentów, ale udowodniłem, że to prawda, dzięki poprawieniu zdjęcia tego, co miałem, które pokazywało tylną stronę dokumentów, które zostały odebrane, gdy skaner zrobił stronę przednią. Powyższe zostało zrobione z pełnej kropli i ma obie strony, które pasują do dokumentu w oryginalnej kropli, którą znalazłem, zamieszczonej poniżej:

  http://82.221.129.208/adrenochrome2.jpg

  AKTUALIZACJA: Kiedy znalazłem oryginalny plik PDF, odkryłem również, że wszystkie strony z punktami sprzedaży detalicznej mają stronę przed nimi, która jest słabo odbijana w odwrotnej kolejności od momentu, gdy skaner podniósł ją przez papier. To kompletne potwierdzenie, że nikt tego nie oszukał, jest to autentyczny skan faktycznego dokumentu.

  SPÓJRZ NA POWYŻSZE WIEKI. Jak widać, Wooten, Rashad V, „przebywa w areszcie” w „areszcie” odkąd skończył TRZY LATA I TRZY MIESIĄCE.
  OTO CO SIĘ DZIEJE, OCZYWIŚCIE: Państwo kradnie te dzieci za pośrednictwem CPS, ukrywa to, co robią, dzwoniąc do miejsca, w którym się udają, „ośrodkiem dla nieletnich”, – w końcu nie możesz iść do takiego, jeśli jesteś trzy lata), a następnie, pod przykrywką „opieki nad dziećmi”, są wykorzystywane do produkcji adrenochromu, aż zostaną ostatecznie zużyte i wyrzucone. A więc ISTNIEJE.

  UWAGA KOŃCOWA:
  To wolny rynek i istnieje konkurencja. Musi być więcej organizacji, które to robią, a całkowity wynik tej konkretnej organizacji mógłby najprawdopodobniej obejmować tylko 500-800 „dobrych ludzi”.
  Zastanawiam się też, jak demaskator to wyciągnął. Tworzą się pęknięcia ??? Prawdopodobnie wierzyli, że ich silniki cenzury objęły to (i robili) do dziś. Wygląda na to, że serwer pobiera parę. . . .

 2. krnabrny1 says:

  Wiekszość załączonych plików to miniaturki, duże rozdzielczości wyglądają tak jak poniżej i są u niego do pobranania.
  http://www.jimstone.is/adreno15.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno18.jpg
  http://www.jimstone.is/adreno21.jpg

Wypowiedz się