COVID: od zamieszania do jasności. 18 .11. 2020 r .

Ten dokument, opracowany przez biologa mieszkającego na Hawajach, zawiera listę odniesień do publikacji na temat COVID, aby umożliwić przywódcom społeczności działanie z wiedzą i wnikliwością. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych punktów zawartych w tych artykułach i badaniach. Odnośniki są wymienione po podsumowaniu. Cytowane tu odniesienia mają być reprezentatywne, a nie wyczerpujące.
Zarys
1. Ryzyko COVID jest znacznie zawyżone
2. Znani lekarze i epidemiolodzy krytykują panikę z powodu COVID
3. SARS-CoV-2 nie został wyizolowany, a testy RT-PCR nie są odpowiednim narzędziem diagnostycznym
4. „Spłaszczenie krzywej” było nieuzasadnione
5. Blokady są całkowicie nieskuteczne
6. Blokady są niezwykle szkodliwe
7. Blokady opierały się na polityce, a nie nauce
8. Noszenie maski jest nieskuteczne i szkodliwe
9. Modele komputerowe COVID były wyjątkowo niedokładne
10. Źródła medialne zniekształcone i przesadzone informacje
11. Społeczeństwo znacznie przecenia swoje ryzyko związane z COVID
12. Efekt Nocebo: Strach jako przyczyna objawów COVID
13. Niewirusowe przyczyny objawów „COVID”
14. Istnieją skuteczne metody leczenia
15. Blokady zostały prawnie zakwestionowane (USA)
Podsumowanie
Dowody naukowe i statystyki jasno pokazują, że maskowanie, dystansowanie społeczne i blokady są całkowicie nieskuteczne w zmniejszaniu infekcji i śmiertelności i mają tragiczne skutki – poważne pogorszenie stanu psychicznego (szczególnie u dzieci), wysokie wskaźniki samobójstw, załamanie gospodarcze i zniszczenie małych firm, bezprecedensowa ekspansja rządowego ucisku, cenzury i wymuszonej jednorodności myśli.
• Blokady były początkowo uzasadnione rzekomą potrzebą „spłaszczenia krzywej”, aby zapobiec przeciążeniu wydajności wentylatorów na OIT, ale OIOM nie były przeciążone. Wentylatory były w dużej mierze nieodpowiednie i powodowały ekstremalne poziomy niepotrzebnych zgonów w porównaniu z łagodniejszymi metodami leczenia. Od tego czasu uzasadnienie blokad przesunęło się na „redukcję liczby nowych przypadków”, bez względu na rzeczywiste zagrożenie, jakie stanowią, ani szkodliwe skutki tych środków.
• Nieograniczone blokady i obowiązkowe upoważnienia do maskowania, które omijają istniejące struktury prawne, są historycznie bezprecedensowe. Aby uniknąć dysonansu poznawczego, opinia publiczna zakłada, że ​​zagrożenie COVID musi być proporcjonalne do ekstremalnego charakteru tych środków.
Wdrożenie blokad było motywowane politycznymi pozorami i dezinformacją, a nie dowodami i zdrowiem publicznym. Słowo „nauka” jest rozumiane jako „mandat rządu” i jest używane do oczerniania i tłumienia narracji opartych na dowodach. Opinia publiczna nie ma ani środków, ani motywacji, aby oceniać dowody naukowe i musi zaakceptować deklaracje polityków niebędących naukowcami i naukowców upolitycznionych, których głosy wzmacniają media.
Media manipulowały i zniekształcały informacje, aby wspierać narrację dotyczącą strachu, zależności i przekonania o własnej nieomylności. W rezultacie sondaże pokazują, że ludzie ogromnie przeceniają swoje ryzyko śmierci z powodu COVID.
• Wielu czołowych ekspertów (lekarze, profesorowie) publicznie wypowiadało się przeciwko dominującej narracji COVID i reakcjom rządu na to. Nawet według ostrożnych szacunków blokady spowodowały więcej zgonów niż przypisano COVID.
Testy COVID RT-PCR w rzeczywistości nie testują na izolaty wirusów i pomimo ich powszechnego stosowania nie są testami diagnostycznymi, ale narzędziami laboratoryjnymi do amplifikacji fragmentów DNA. Wielu naukowców ostro skrytykowało ich użycie.
COVID to co najwyżej niewielkie zagrożenie dla światowej populacji – i przynajmniej abstrakcja statystyczna. Bezprecedensowe i polityczne zasady rejestrowania zgonów z wynikiem pozytywnym na COVID sztucznie zawyżały wskaźniki zgonów. Ponad połowa zgonów z powodu COVID miała miejsce w domach opieki, a prawie wszystkie zgony z powodu COVID wystąpiły u osób z kilkoma innymi poważnymi chorobami współistniejącymi. Zdrowi ludzie nie są zagrożeni. Rozkład wiekowy zgonów z powodu COVID jest taki sam, jak normalny rozkład wieku zgonów; większość zgonów z powodu COVID wystąpiła u osób powyżej 65 roku życia.
• Rzeczywiste przyczyny śmierci z dróg oddechowych w „hotspotach COVID”, a przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zostały szeroko odnotowane w literaturze naukowej, ale są całkowicie nieobecne w mediach i rozważaniach politycznych.
Bezpieczne i wysoce skuteczne metody leczenia, w tym naturalne, niefarmaceutyczne interwencje, które zostały opublikowane w czasopismach naukowych, nie były szeroko stosowane.
• „Pandemia” jest połączeniem istniejących wcześniej chorób, które ponownie nazwano COVID, niedawnego wzrostu środowiskowych przyczyn chorób układu oddechowego, nadmiernej liczby zgonów z powodu niewłaściwego leczenia oraz strachu i oczekiwań powodujących lub nasilających rzeczywiste objawy „COVID”.
Wykazano, że ciągłe czytanie, słuchanie i internalizowanie dominującej narracji opartej na strachu, osłabiającej siłę, wywołuje faktyczne oczekiwane objawy choroby poprzez efekt nocebo.
Rozproszenie strachu i zakwestionowanie narracji faktycznie ratuje życie, podczas gdy maskowanie, dystans społeczny i blokady nie przyczyniają się do polepszenia zdrowia fizycznego, psychicznego i ekonomicznego.
• Jeżeli mamy rzeczywiście promować zdrowie i regenerację w naszych społecznościach i na świecie, musimy promować narracje oparte na dowodach i mądrości oraz skupiać się na kreatywnych rozwiązaniach, które dotyczą wszystkich powiązanych ze sobą wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj.
Bibliografia
1. Ryzyko COVID jest znacznie zawyżone
• ** Wodarg, Bhakdi i Ionnadis obliczyli rzeczywiste wskaźniki śmiertelności z powodu zakażeń (IFR) z COVID na 0,01% – znacznie mniej niż w przypadku grypy sezonowej. Szeroko powtarzana statystyka WHO, wynosząca 3,4%, została niewłaściwie oparta na wskaźnikach śmiertelności przypadków (CFR), które nie odzwierciedlają ryzyka choroby.
• ** 10 września: raporty CDC zaktualizowały wskaźniki śmiertelności zakażeń (IFR) o 0,003% dla wieku 0-19, 0,02% dla wieku 20-49, 0,5% dla wieku 50-65 i 5,4% dla wieku 65+.
• Szef programu ochrony zdrowia w nagłych wypadkach Światowej Organizacji Zdrowia szacuje, że 750 milionów ludzi zostało zarażonych SARS-CoV-2 – co stanowi najgorszy scenariusz śmiertelności z powodu zakażenia wynoszący 0,13%, podobnie jak grypa sezonowa. Prawdziwy wskaźnik śmiertelności infekcji jest znacznie niższy.
• 1 października: Szacuje się, że 1/3 lub więcej populacji Kenii została zarażona, a wskaźnik śmiertelności infekcji (IFR) wynosi 0,005%
• Badanie: „Ryzyko śmiertelności na poziomie populacji z powodu COVID-19 ogółem dla osób w podeszłym wieku i dla osób w wieku innym niż podeszły bez chorób podstawowych w epicentrach pandemii”. „Osoby w wieku poniżej 65 lat bez predysponujących warunków stanowiły tylko 0,7–2,6% wszystkich zgonów z powodu COVID-19”.
• 2 września: CDC donosi, że 94% zgonów oznaczonych jako zgony z powodu COVID miało dodatkowe stany chorobowe; każdy zgon z dodatnim wynikiem COVID lub przypuszczalnym zakażeniem COVID miał średnio 2,6 dodatkowych chorób współistniejących.
• Anthony Fauci w styczniu 2020 roku: „W całej historii bezobjawowej transmisji wirusów układu oddechowego nigdy nie było motorem epidemii. Kierowcą epidemii jest zawsze osoba symptomatyczna. Nawet jeśli występuje rzadka objawowa transmisja, która może się przenosić, epidemią nie są bezobjawowi nosiciele ”.
• Badanie szwedzkie: 91% zgonów z powodu COVID miało „rozległe choroby współistniejące”; pozostałe 9% miało „umiarkowane choroby współistniejące”; COVID oceniono jako bezpośrednią przyczynę śmierci tylko w 15% zgonów z COVID-dodatnim.
• W Kanadzie 78% zgonów spowodowanych COVID było mieszkańcami domów opieki, a 79% zgonów ze wszystkich przyczyn to mieszkańcy domów opieki.
• W Europie połowa zgonów z powodu COVID dotyczyła mieszkańców domów opieki.
• Zastępca dyrektora medycznego w Wielkiej Brytanii: zgony spowodowane COVID to zgony „związane z COVID”, a nie zgony z powodu COVID.
• W wielu krajach wszelkie hospitalizacje, które kiedykolwiek dały wynik pozytywny na obecność COVID (nawet przed hospitalizacją), były liczone jako „hospitalizacje z powodu COVID”
• Dyrektorzy pogrzebowi z Nowego Jorku: „Podają wszystko jako COVID-19, więc wypełniają liczby… Jeśli nie masz prywatnego lekarza i nie byłeś pod opieką medyczną, automatycznie odkładają akt zgonu COVID-19. ”
2. Znani lekarze i epidemiolodzy krytykują panikę
• 12 ekspertów kwestionujących panikę koronawirusa
• 10 kolejnych ekspertów kwestionujących panikę koronawirusa
• 8 kolejnych ekspertów kwestionujących panikę z powodu koronawirusa
• KOLEJNYCH 10 ekspertów kwestionujących panikę koronawirusa
• List otwarty od belgijskich lekarzy: „Po początkowej panice związanej z COVID-19 obiektywne fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz – nie ma już medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek polityki kryzysowej. Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne i powoduje więcej szkód niż cokolwiek dobrego ”.
• Nie ma „drugiej fali”, tylko zdrowi ludzie mają pozytywny wynik – mówi dyrektor Centrum Medycyny Opartej na Faktach Uniwersytetu Oksfordzkiego
• „Jesteśmy ekspertami od chorób zakaźnych. Czas znieść blokady COVID-19 ”.
• Doradca naukowy rządu Wielkiej Brytanii: „Zamknięcie było środkiem paniki i wierzę, że historia powie, że próba kontrolowania Covid-19 poprzez blokadę była monumentalnym błędem w skali globalnej… Zawsze był to środek tymczasowy, który po prostu opóźniał etap epidemii, zobacz teraz … „Uważam, że blokada szkód wyrządza naszej edukacji, dostępowi do opieki zdrowotnej i szerszym aspektom naszej gospodarki i społeczeństwa, okaże się co najmniej tak wielka, jak szkody wyrządzone przez Covid-19”.
• Europejscy przywódcy polityczni i Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegają przed przywracaniem blokad
3. SARS-CoV-2 nie został wyizolowany, a testy RT-PCR nie są odpowiednim narzędziem diagnostycznym
• SARS-CoV-2 nie został wyizolowany i oczyszczony.
• Testy SARS-CoV-2 RT-PCR nie testują na rzeczywistych izolatach wirusa; według FDA „obecnie nie ma dostępnych ilościowo izolatów wirusa 2019-nCoV”. Testy wykorzystują wybrane sekwencje RNA, co do których zakłada się, że są wirusowe. FDA stwierdza również, że „Ten test nie może wykluczyć chorób wywoływanych przez inne patogeny bakteryjne lub wirusowe”.
• Instrukcje obsługi testów COVID PCR same w sobie stanowią, że nie są one przeznaczone do stosowania jako testy diagnostyczne.
• „Gen E” używany w testach COVID PCR nie jest specyficzny dla domniemanego SARS-CoV-2; te testy reagują na wszystkie wirusy azjatyckie
• Test RT-PCR jest niespecyficzny i pierwotnie był przeznaczony do celów badawczych, a nie diagnostycznych
• Papier: „jakie jest prawdopodobieństwo drugiej fali”? przez byłego dyrektora naukowego firmy Pfizer: prawie wszystkie pozytywne testy PCR są fałszywie dodatnie; pozorna „druga fala” w niektórych krajach wynika z nasilenia testów.
• New York Times: co najmniej 70% pozytywnych wyników testów na koronawirusa to prawdopodobnie fałszywie pozytywne wyniki
• Różne testy PCR (jest ich co najmniej 33) dają różne wyniki dla tych samych próbek
4. „Spłaszczenie krzywej” było nieuzasadnione
• Blokady były uzasadnione potrzebą spowolnienia tempa zakażeń COVID wymagających hospitalizacji, tak aby nie przekraczać wydajności respiratorów na Oddziałach Intensywnej Terapii.
• Wentylatory wiążą się z szerokim zakresem zagrożeń i długoterminowych skutków ubocznych, a większość pacjentów zakładających respiratory umiera. Wentylatory nieuchronnie uszkadzają płuca i wymagają środków uspokajających i IV
• Współczynniki śmiertelności COVID spadły wraz ze spadkiem użycia respiratorów:
• Nadmierne użycie respiratora było spowodowane obawą przed rozprzestrzenianiem się wirusa, a nie pomyślnymi wynikami leczenia
• Medicare płaci szpitalom 3 razy więcej za pacjentów, którzy mają wentylatory.
• Szpitale nie były pełne, ale były znacznie bardziej puste niż zwykle, w wyniku czego w niektórych przypadkach pracownicy zostali zwolnieni z powodu niepełnego wykorzystania.
5. Blokady są całkowicie nieskuteczne
• Ostry wzrost nadmiernej śmiertelności odpowiada działaniom rządu i instytucji i nie przypomina trendów związanych z chorobami zakaźnymi.
• Badanie: „Analiza korzyści i ryzyka oraz użyteczności kosztów związanych z blokadą COVID-19 w Belgii: wpływ na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie”. W porównaniu ze Szwecją (brak blokady, podobne dane demograficzne) belgijska blokada zwiększyła liczbę zgonów z powodu COVID, zgonów innych niż COVID i zachorowalności psychologicznej.
• Nikaragua nie wprowadziła blokad, godzin policyjnych ani nakazów maskowania i dystansu społecznego – i miała znacznie niższy wskaźnik zgonów z powodu COVID niż wszystkie inne kraje w Ameryce Środkowej. Życie toczyło się prawie niezmienione.
• Blokada Argentyny, najdłużej trwająca i jedna z najpoważniejszych, nie zmniejszyła liczby przypadków zakaźnych i zgonów, jednocześnie niszcząc kulturę i ekonomię
• Szwecja, która nie miała blokady, maskowania ani nakazów utrzymywania dystansu społecznego, miała wskaźnik śmiertelności z powodu infekcji poniżej 0,06% i nie załamała swojej gospodarki
• W stanach USA blokady nie przyniosły oczekiwanego spadku liczby przypadków.
• W Europie ścisłe blokady nie korelowały ze zmniejszeniem śmiertelności.
• Większość ludzi w Wielkiej Brytanii popiera rygorystyczne środki blokujące; jednak większość w rzeczywistości sama nie stosuje się do tych środków.
6. Blokady są niezwykle szkodliwe
• Nawet przy bardzo ostrożnych szacunkach blokada Stanów Zjednoczonych doprowadziła do większej liczby zgonów niż koronawirus
• Izolacja społeczna prowadzi do skrócenia życia i zwiększonej podatności na choroby
• 4,5 biliona długu publicznego USA dodane w 2020 r
• Pomiędzy 18.03 a 19.05 bogactwo amerykańskich miliarderów wzrosło o 434 miliardy dolarów
• CDC: ponad 25% młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych uważa samobójstwo podczas pandemii. Ponad połowa doświadcza depresji i niepokoju.
• „Roczna wartość prób samobójczych w 4 tygodnie”
• Miesięczne zamknięcie, maskowanie, dystans społeczny i ciągły strach powodują u dzieci ekstremalne urazy psychiczne
• Kwarantanna często prowadzi do zespołu stresu pourazowego
7. Blokady opierały się na polityce, a nie nauce
• Badanie naukowe: Wyjaśnienie homogenicznej dyfuzji niefarmaceutycznych interwencji COVID-19 w heterogenicznych krajach. „Nasze ustalenia pokazują, że w czasach poważnego kryzysu rządy podążają za innymi i opierają swoje decyzje na tym, co robią inne kraje”. 80% krajów rozwiniętych zostało zablokowanych w przeciągu dwóch tygodni.
• Najlepszy szwedzki ekspert ds. Chorób zakaźnych twierdzi, że blokady „nie są oparte na nauce”
• Politycy i osoby publiczne są zaangażowane w swoją reakcję na COVID; raz popełnione, muszą „trzymać się kursu” bez względu na konsekwencje, aby chronić swoją reputację.
8. Noszenie maski jest nieskuteczne
• Liczne badania naukowe wielokrotnie wykazały, że maskowanie nie zmniejsza ryzyka infekcji, a wręcz może je zwiększyć:
• Papier: „Dlaczego maski na twarz nie działają: odkrywcza recenzja”
• Zastępca dyrektora medycznego w Wielkiej Brytanii twierdzi, że maski mogą w rzeczywistości zwiększać ryzyko infekcji:
• W Kansas w 90 hrabstwach, które nie wymagały maski, wskaźniki zakażeń były niższe niż w 15 hrabstwach, w których wymagana była maska; Departament zdrowia w Kansas próbował zatuszować dane.
• Badanie: u 81% pracowników służby zdrowia noszących maski wystąpiły bóle głowy wywołane przez maskę.
9. Modele komputerowe COVID były wyjątkowo niedokładne
• Model komputerowy Neila Fergusona, nazywany modelem ICR, przewidywał setki tysięcy zgonów. Było to podane uzasadnienie blokad w Wielkiej Brytanii i USA, a w rezultacie wielu innych blokad na całym świecie. Obecnie uważa się, że był on wysoce nierealny i niedokładny, oparty na fałszywych założeniach.
• Blokady w Wielkiej Brytanii i USA (i inne) oparte na modelu komputerowym Neila Fergusona nigdy nie miały trwać tylko 3 tygodnie, jak początkowo twierdzono – modele zawsze zakładały blokadę na ponad 5 miesięcy.
• Model Imperial College London przewidywał 66 800 zgonów na Białorusi (która nie została zablokowana). Przyjęta liczba zgonów to 813.
• Neil Ferguson zrezygnował po tym, jak został przyłapany na złamaniu własnego zakazu, aby odwiedzić swojego kochanka
• Badanie: „Prognozowanie COVID-19 nie powiodło się”: „Kiedy główne decyzje (np. Drakońskie blokady) opierają się na prognozach, szkody (w zakresie zdrowia, gospodarki i społeczeństwa jako całości) i asymetria ryzyka muszą być podejście całościowe, biorąc pod uwagę całość dowodów. ”
• Wysłannik COVID Światowej Organizacji Zdrowia przewidział 150 000 000 zgonów z powodu ptasiej grypy w 2005 r. – to przeszacowanie ponad 1 000 000 razy.
• Wskaźniki śmiertelności są znacznie zawyżone ze względu na bezprecedensowe i nieuzasadnione rejestrowanie wszelkich zgonów po przeprowadzonych testach jako zgonów spowodowanych COVID, niezależnie od chorób współistniejących.
10. Źródła medialne zniekształcone i przesadzone informacje
• Badanie: Choroba koronawirusowa 2019: Szkody przesadnych informacji i środków nieopartych na dowodach
• Nadawcy wiadomości wykorzystują niepowiązane i inscenizowane klipy wideo i zdjęcia.
• Wyciekające e-maile: Departament Zdrowia i biuro burmistrza w Nashville ukryły małe liczby spraw z barów i restauracji, aby uzasadnić zamknięcie.
• https://fox17.com/news/local/covid-19-emails-from-nashville-mayors-office-show-disturbing-revelation
• Fundacja Billa i Melindy Gatesów jest drugim co do wielkości źródłem finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (po rządzie USA). Wiele firm farmaceutycznych jest również znaczącymi sponsorami.
• Fundacja Billa i Melindy Gatesów wydała 250 000 000 USD w pierwszej połowie 2020 r. Na kształtowanie narracji medialnej poprzez finansowanie dziennikarstwa:
• Badania szczepionek COVID nie mają na celu oceny, czy szczepionki mogą zapobiec ciężkiej chorobie lub śmierci.
11. Społeczeństwo znacznie przecenia swoje ryzyko związane z COVID
• 92% zgonów z pozytywnym wynikiem COVID w USA miało więcej niż 55 lat, mniej niż 1% to osoby poniżej 34 roku życia; ale Amerykanie przeszacowują względne ryzyko śmierci młodych ludzi ponad 30-krotnie.
• Sondaż: Młodsi Amerykanie oceniają ryzyko śmiertelności COVID jako nawet wyższe niż starsi Amerykanie, mimo że ryzyko ich śmierci jest bardzo małe.
12. Efekt Nocebo: Strach jako przyczyna objawów COVID
• Efekt nocebo (oznaczający „zaszkodzi”) jest przeciwieństwem efektu placebo (co oznacza „zadowoli”). Uczestnicy badania otrzymujący obojętny lek często doświadczają skutków ubocznych, czasem ciężkich i zagrażających życiu, całkowicie z powodu ich oczekiwań. Stan psychiczny wpływa na wszystkie aspekty fizjologii, biochemii i zdrowia.
• Opis przypadku: młoda osoba dorosła, u której wynik testu na obecność psychosomatycznych objawów COVID wywołanych przez COVID z powodu strachu przed chorobą był ujemny.
• Badanie: u pacjentów z rakiem, którym podano obojętny lek (placebo), wystąpiło szereg psychosomatycznych skutków ubocznych, w tym kaszel i zmęczenie – dwa z trzech charakterystycznych objawów „COVID”
• Strach i obsesja wokół COVID przyczyniają się do wywoływania spodziewanych objawów
13. Niewirusowe przyczyny objawów COVID
• Przyczyny niewirusowe są naukowo wykazane, ale pomijane w dyskursie publicznym – na przykład zanieczyszczenie powietrza
• Wszystkie „gorące punkty” zgonów z powodu COVID są obszarami skrajnego zanieczyszczenia; zanieczyszczenie powietrza jest wyjątkowo silnie skorelowane ze współczynnikiem śmiertelności covid-dodatnich, zwłaszcza z poziomami cząstek stałych, dwutlenku azotu i tlenku węgla
• Zanieczyszczenie powietrza korelowało ze współczynnikiem śmiertelności w Chinach w pierwszych SARS
• Zmniejszone emisje spowodowane blokadą nie zmniejszyły znacząco wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza
14. Istnieją skuteczne metody leczenia: witamina D
• Przegląd: Niski poziom witaminy D pogarsza ryzyko COVID-19: „Dane dostępne do tej pory są zgodne z możliwością, że duża część lub nawet większość ciężkich przypadków (zwłaszcza u młodych) nie byłaby ciężka, gdyby poziom witaminy D był odpowiedni.”
• Badanie: Niskie poziomy 25-hydroksywitaminy D (25 [OH] D) w surowicy u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 są związane z większym nasileniem choroby: wyniki lokalnego audytu praktyki. „Pacjenci wymagający przyjęcia do OIT częściej mieli niedobór witaminy D niż chorzy leczeni na oddziałach medycznych, mimo że byli znacznie młodsi”.
• Badanie: Kalcytriol, aktywna forma witaminy D, jest obiecującym kandydatem w profilaktyce COVID-19 ”. „Po raz pierwszy pokazujemy, że aktywna forma witaminy D, kalcytriol, wykazuje znaczące silne działanie przeciwko SARS-CoV-2”.
• Hiszpańskie randomizowane badanie z grupą kontrolną: leczenie dużymi dawkami witaminy D zmniejszyło liczbę przyjęć na OIOM przez COVID o 96%
• Badanie chińskie: Podawanie witaminy D, magnezu i witaminy B12 zmniejszyło potrzebę tlenoterapii o 87%, a przyjęcie na OIOM o 80%
• Badanie irańskie: leczenie bromoheksyną zmniejszyło liczbę przyjęć na OIOM przez COVID o 82%, intubacje o 89% i zgony o 100%
• Inne skuteczne zabiegi:
15. Blokady zostały prawnie zakwestionowane (USA)
• 15 września: Amerykański sędzia federalny ogłasza niekonstytucyjne blokady: „Nie ma wątpliwości, że ten kraj stanął w obliczu i będzie musiał stawić czoła wszelkiego rodzaju sytuacjom kryzysowym. .. Konstytucja nie może zaakceptować koncepcji „nowej normalności”, w której podstawowe wolności ludu mogą zostać podporządkowane nieograniczonym, nadzwyczajnym środkom łagodzącym ”.
• 29 września: gubernator stanu Tennessee znosi wszelkie ograniczenia dotyczące zgromadzeń i firm
• 25 września: gubernator Florydy znosi wszystkie stanowe ograniczenia związane z COVID.
PS COVID to akronim od choroby CoronaVIrus – jednak, ponieważ jest teraz wypowiadany jako słowo, jego etymologia jest pouczająca:
Co (od łacińskiego kom, „razem”) + Vid (imperatywna forma łacińskiego videre, „patrz”) = Razem, patrz!
Obyśmy razem zobaczyli (prawdę)! Dziękuję drogi Ekahi Aloha Dale Michaels
Artysta: nieznany

Wypowiedz się