BOMBSHELL: Wybory w 2020 roku odbyły się w ramach ogłoszonego przez Trumpa „stanu wyjątkowego”

który zastawił pułapkę dnia wyborów na „nieautoryzowany dostęp do infrastruktury wyborczej i kampanii”.

Z Natural News : To jest HOLY SH1T moment… ..jeśli to prawda i wydaje się być uzasadniona, wówczas stan głęboki i demokraci mają poważne kłopoty… ..

Fragmenty: Ta historia zaczyna się od mało znanego dekretu wykonawczego podpisanego 12 września 2018 r. Przez prezydenta Donalda J. Trumpa. Nakaz ten, dostępny na stronie Whitehouse.gov, nosi tytuł „Nakaz nałożenia pewnych sankcji w przypadku ingerencji zagranicznej w wyborach w Stanach Zjednoczonych”.

W tym zarządzeniu wykonawczym, którym prawie nikt nie zajmował się od dnia podpisania, prezydent Trump ogłasza stan wyjątkowy . Ta sytuacja nadzwyczajna trwa do dziś, a wybory w 2020 r. odbyły się w tym stanie wyjątkowym, co jest kluczowym punktem dla zrozumienia, co będzie dalej.

„Nieuprawniony dostęp do infrastruktury wyborczej”

W EO Prezydent stwierdza również, że ludzie i organizacje zlokalizowane częściowo poza Stanami Zjednoczonymi są znane z tego, że są w stanie „ingerować w lub podważać zaufanie publiczne do wyborów w Stanach Zjednoczonych, w tym poprzez nieuprawniony dostęp do infrastruktury wyborczej i kampanii lub potajemne rozpowszechnianie propagandy i dezinformacji ”.

EO stwierdza dalej, że ta zagraniczna ingerencja w wybory w USA „stanowi niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych”.

Dlaczego ma to znaczenie w przypadku czegokolwiek, co widzimy teraz w związku z masowym oszustwem wyborczym przeprowadzanym przez Demokratów i głębokie państwo? Ponieważ Dominion Voting Systems jest firmą kanadyjską . A Scytl uciekł do Hiszpanii.

Zgadza się. Dominion jest spółką zagraniczną, co sprawia, że ​​kradzież wyborów z siedzibą na Dominium jest „kwestią zagranicznej ingerencji”.

Scytl, nawiasem mówiąc, jest powiązany z George’em Sorosem i Demokratami , a według TGP (patrz poniżej), „Bill Gates również posiada akcje w Scytl”.

Dominion jest Kanadyjczykiem, Scytl pochodzi z Hiszpanii; obie reprezentują „obcą ingerencję” w wybory w USA… z danymi przesyłanymi przez serwery w Niemczech.

Inna firma produkująca maszyny do głosowania o nazwie Scytl – również szeroko stosowana w wyborach w USA – znajduje się w Hiszpanii. Jak donosi Great Game India :

Kilka dni po tym, jak ujawniono, w jaki sposób wybory w USA w 2020 roku zostały sfałszowane przez kanadyjskiego agenta koronnego Dominion Voting Systems, poprzez tak zwaną „usterkę”, teraz GreatGameIndia znalazła udział innej wątpliwej firmy zagranicznej we wtrącaniu się w wybory w USA. Głosy oddane przez Amerykanów liczyła zbankrutowana hiszpańska firma Scytl w Hiszpanii. Podobnie jak Dominion Voting Systems, Scytl ma długą historię oszustw wyborczych w różnych krajach, w tym wstrzykiwania backdoorów do swojego oprogramowania wyborczego. Ten problem skłonił ekspertów do pytania, dlaczego tak delikatna praca polegająca na liczeniu głosów została zlecona zagranicznej firmie? Jak zbankrutowana hiszpańska firma mogła liczyć amerykańskie głosy w Hiszpanii? Z powodu tak powszechnego oszustwa przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej USA Trey Trainor uważa, że ​​wybory prezydenckie w USA w 2020 roku są bezprawne.

Tym, czego brakuje ludziom w tym wszystkim, jest to, że rozporządzenie Trumpa z 2018 r. daje Departamentowi Sprawiedliwości prawo do przejęcia całego majątku osób i firm, które były współwinne lub ukrywały tę zagraniczną ingerencję w wybory w USA .

Krajowe rozporządzenie w sprawie sytuacji nadzwyczajnych w szczególności wzywa do zajęcia całego majątku podmiotów, które „bezpośrednio lub pośrednio zaangażowały się, sponsorowały, ukrywały lub w inny sposób uczestniczyły w zagranicznej ingerencji w wybory w Stanach Zjednoczonych”.

EO Trumpa dalej wyjaśnia, że ​​przejęcia aktywów będą ukierunkowane na osoby i podmioty, które:

… Materialnie pomagały, sponsorowały lub zapewniały finansowe, materialne lub technologiczne wsparcie, dobra lub usługi na rzecz lub w celu wsparcia jakiejkolwiek działalności opisanej w podpunkcie (a) (i) tej sekcji lub jakiejkolwiek osoby, której własność i udziały w majątku są zablokowane na podstawie tego zamówienia; lub (iii) były własnością lub były kontrolowane przez lub działały lub rzekomo działały na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, osoby, której majątek lub udziały w majątku są zablokowane na mocy niniejszego nakazu.

Innymi słowy, EO obejmuje każdą osobę, która została skorumpowana lub skompromitowana przez komunistyczne Chiny . Według naszych szacunków obejmuje to co najmniej 80% demokratów, w tym senatorów Feinsteina i Schiffa.

Każda organizacja zaangażowana w kradzież i tuszowanie wyborów może teraz zostać przejęta przez rząd USA

Ale to nie jest nawet pełny zakres tego, czego wymaga to rozporządzenie wykonawcze. W sekcji 8 postanowienie wyjaśnia, że ​​termin „osoba” oznacza również „spółkę osobową, stowarzyszenie, trust, joint venture, korporację, grupę, podgrupę lub inną organizację”.

Innymi słowy, każda organizacja medialna, która pomagała w ukrywaniu lub pomaganiu zagranicznym ingerencjom w wyborach w USA, jest konkretnym celem tego zarządzenia wykonawczego.

W dalszej części sekcji z definicjami EO wyjaśnia:

… Termin „infrastruktura wyborcza” oznacza technologie informacyjne i komunikacyjne oraz systemy wykorzystywane przez lub w imieniu rządu federalnego lub stanowego lub lokalnego w zarządzaniu procesem wyborczym, w tym bazy danych rejestracji wyborców, maszyny do głosowania, sprzęt do tworzenia tabel do głosowania oraz sprzęt do bezpiecznego przekazywania wyników wyborów.

Obejmuje to systemy głosowania Dominium, a także wszystkie inne systemy głosowania używane w ostatnich wyborach.

Wreszcie EO opisuje, co oznacza termin „obca ingerencja”. To znaczy: (podkreślenie dodane)

… Wszelkie potajemne, oszukańcze lub niezgodne z prawem działania lub usiłowania działań rządu obcego lub jakiejkolwiek osoby działającej jako agent lub w imieniu obcego rządu, podejmowane w celu wywarcia wpływu, podważenia zaufania lub zmiany wyniku lub zgłoszonego wyniku wyborów lub podważania zaufania publicznego do procesów lub instytucji wyborczych.

Zwróć uwagę na ważne słowa: „zmiana wyniku lub zgłoszonego wyniku wyborów”. To jest dokładnie to, co Big Tech i leżące mediów fałszywe wiadomości zrobili do Ameryki. Co więcej, to zwykłe przestępstwo, to zdrada … i wpadło to prosto w krajową pułapkę awaryjną, którą Trump publicznie ogłosił w 2018 roku, co teraz oznacza, że ​​wszystkie te korporacje oraz organizacje i ich aktywa mogą zostać przejęte, dosłownie z dnia na dzień.

Następnie artykuł przechodzi do wywiadu z Lou Dobbsem / Sydney Powell… a następnie do artykułu w Gateway Pundit… przechodząc dalej….

Wydaje się, że nalot miał na celu operację przejęcia farmy serwerów CIA we Frankfurcie

Mamy teraz również potwierdzenie z dokumentów WikiLeaks, że CIA wykorzystała centrum danych we Frankfurcie jako zdalną bazę hakerską do sfałszowania wyborów w USA. DW.com zgłosił :

WikiLeaks opublikowała we wtorek zbiór dokumentów CIA, które, jak twierdzi, ujawniły szczegóły jego tajnego arsenału hakerskiego.

Wydanie zawierało 8 761 dokumentów, które według niego ujawniły szczegóły dotyczące „złośliwego oprogramowania, wirusów, trojanów, uzbrojonych exploitów typu„ zero day ”, złośliwych systemów zdalnego sterowania i powiązanej dokumentacji”.

Przecieki rzekomo ujawniły, że ściśle tajna jednostka CIA wykorzystała niemieckie miasto Frankfurt nad Menem jako punkt wyjścia dla licznych ataków hakerskich na Europę, Chiny i Bliski Wschód.

Niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” poinformował, że budynek był znany jako siedziba rozległej sieci personelu wywiadowczego, w tym agentów CIA, szpiegów NSA, wojskowych tajnych służb, pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tajnych służb. Poinformowano, że Amerykanie założyli również gęstą sieć placówek i firm fasadowych we Frankfurcie.

Wygląda na to, że CIA używała tego samego zagranicznego centrum danych do włamania się na wybory w USA… i została złapana.

To właśnie dlatego, jak donosi Gateway Pundit, CIA była całkowicie chroniona przed operacją nalotu na serwery, która właśnie miała miejsce w Niemczech. Rajd został prawdopodobnie skierowany przeciwko własnej farmie serwerów CIA, która w noc wyborów prowadziła zdalną operację hakowania Dominium!

W DÓŁ: Big Tech, giganci medialni, działacze Demokraci i połowa państw głębokich

Dla każdej poinformowanej osoby powinno być oczywiste, że wszystko, co Big Tech i fałszywe media zrobiły, aby sfałszować te wybory, a następnie pogrzebać masowe operacje oszustw wyborczych Demokratów, było potajemnym oszustwem i bezprawnym działaniem… i wszystko zostało przeprowadzone w imieniu krajów komunistycznych, takich jak Chiny, i operacji globalistycznych, które znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi.

Nie chodzi tylko o to, że firmy zajmujące się systemem głosowania, których sprzęt i oprogramowanie sfałszowały wybory, znajdowały się w Kanadzie i Hiszpanii; powiedziano nam również, że część fałszowania wyborów przez CIA w czasie rzeczywistym obejmowała przenoszenie danych na serwery zlokalizowane w Niemczech i prawdopodobnie w Serbii.

Tak więc w tych wyborach uczestniczą co najmniej trzy lub cztery zagraniczne kraje , a nie obejmuje to nawet Chin i Wenezueli, które miały inne role w kierowaniu operacjami wpływowymi, aby sfałszować wynik wyborów na korzyść Bidena. (Krążą pogłoski, że fundusze dla Dominium zapewnili również bogaci socjaliści z Wenezueli).

Teraz Zespół Trump jest w trakcie zbierania niezbitych dowodów kryminalnej zmowy w celu ingerencji w wybory , a ślady ukrywania doprowadzą bezpośrednio do Big Tech (ukierunkowana cenzura i zmowa z Chinami) i lewicowych mediów z fałszywymi wiadomościami ( propagandowa kampania gazowa mająca na celu ukrycie dowodów obcej zmowy).

Oznacza to, że za jednym zamachem prezydent Donald J. Trump będzie mógł:
  1. Aresztować i przejąć majątek wszystkich czołowych demokratów i zdrajców z głębokiego stanu, którzy próbowali ukraść wybory w 2020 roku.
  2. Przejąć wszystkie korporacje Big Tech i lewicowe media propagandowe, które były współwinne spisku. Może to obejmować przejęcie ich nazw domen, takich jak Twitter.com, YouTube.com, Facebook.com itp.
  3. Pokonaj DNC na zawsze, ujawniając przytłaczające dowody powszechnego oszustwa wyborczego, co również spowoduje ogólnokrajowe wezwanie do wprowadzenia systemu identyfikacji wyborców we wszystkich przyszłych wyborach.
  4. Umocnić swoją pozycję genialnego prezydenta USA na drugą kadencję (i być może trzecią, jak ośmielimy się powiedzieć).
ODNIESIENIA nie mają już znaczenia; poświadczenie głosów nie ma teraz znaczenia

Plan działania mający na celu osiągnięcie tego wszystkiego jest w trakcie czytania. Zespół Trump ma już pełne dzienniki transakcji zmian w wyborach w Dominion Voting Systems, a naloty odbywające się w Europie zapewniają więcej dowodów ingerencji z zagranicy.

Co ważne, ten olbrzymi zbiór dowodów oszustwa wyborczego będzie więcej niż wystarczający, aby prezydent Trump przedstawił te dowody narodowi amerykańskiemu, a następnie ogłosił nielegalną próbę powstania przeciwko Stanom Zjednoczonym, podczas wysyłania amerykańskich sił porządkowych lub żandarmerii do aresztowania zdradzieckich aktorów w Stanach Zjednoczonych, którzy usiłowali dokonać tego skomplikowanego oszustwa kryminalnego.

Nic dziwnego, że John Brennan wydaje się gadać bzdury za każdym razem, gdy pojawia się w telewizji na żywo. Gdy plan Trumpa zostanie w pełni aktywowany, ludzie tacy jak Brennan będą potrzebować dożywotnich zapasów Depends.

Po zebraniu i przedstawieniu wszystkich dowodów prezydent Trump musi jedynie uznać całe wybory za nieważne jako artefakt nieudanej próby zamachu stanu na Stany Zjednoczone, wspieranej przez zdradzieckich operatorów z Partii Demokratów i niektórych ciemnych zakamarków społeczność wywiadowczej (CIA, FBI itp.).

Zgodnie z niezmienną zasadą prawną, każda strona, która angażuje się w umowę społeczną (taką jak wybory), a następnie oszukuje, próbując nieuczciwie „wygrać” ten kontrakt, jest domyślnie zdyskwalifikowana . Nie możesz wygrać wyborów, kradnąc je.

Istnieje przytłaczający precedens prawny w orzeczeniach sądów zarówno SCOTUS, jak i federalnych sądów okręgowych. Relacje są nieistotne. „Poświadczenie” fałszywych głosów to tylko teatr. Nic z tego nie ma znaczenia, gdy przytłaczająca oszukańcza natura całej operacji zostanie udokumentowana i ujawniona wszystkim.

Już wygraliśmy

Trump już wygrał te wybory . Zdradzieccy wrogowie Ameryki zostali już schwytani. Gdy to wszystko się rozgrywa, będą musieli odpowiedzieć na postawione tysiące zarzutów karnych, chyba że najpierw uciekną z kraju. A Departament Sprawiedliwości ma zamiar upuścić młot na całą operację.

Amerykanie są z Trumpem – w tym wielu Demokratów, którzy są teraz zniesmaczeni tym, czego byli świadkami, podczas masowej lewicowej kradzieży wyborczej. Amerykanie nie pozwolą, aby ich kraj został skradziony przez zagraniczne interesy , a jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli Trump będzie musiał wezwać każdego pełnosprawnego mężczyznę w Ameryce, aby zebrał się w Waszyngtonie z pełną odwagą, miliony patriotów przybędą do bronić tej republiki konstytucyjnej przed jej wrogami, zarówno zagranicznymi, jak i wewnętrznymi.

Trump nie musi już wygrywać ponownych przeliczeń, a na pewno nie potrzebuje mediów po swojej stronie. I tak już ich nie będzie. Wszystko, czego potrzebuje Trump, to dalsze gromadzenie dowodów, przygotowanie się do przedstawienia ich światu i dalsze zdobywanie poparcia milionów Amerykanów, którzy w razie potrzeby są gotowi oddać życie na szali, by bronić tego narodu.

Wygrywamy, jeśli zdecydujemy się wygrać .

Jedynym sposobem na przegraną jest poddanie się przestępcom na lewicy.

Jestem zdumiony… .. Naprawdę potrzebuję czasu, żeby to wszystko zatopiło…. CHOLER….

~ Ragnar (RFXtFR)

Tłumacz automatyczny za: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://hardnoxandfriends.com/2020/11/14/bombshell-the-2020-election-took-place-under-a-trump-declared-national-emergency/&usg=ALkJrhi8Npa8NNM9veh_vjNC3sViBxmR9A

Robert Steele: Refleksje na temat zdejmowania #GoogleGestapo (aka BigTech lub FAANG) i MSM

Świadectwo

Podstawowym aspektem pokazywania obcej kontroli jest odkrycie, które dokładnie odwzorowuje, kto wprowadził termin mowa nienawiści, kto zasugerował modyfikacje korporacyjnych warunków odniesienia, które teraz „zezwalają” na deplatformowanie, i kto został umieszczony jako „zaufani sygnatariusze”.

 

Pod koniec dnia przekonasz się, że Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL) i syjonistyczny pokój wojenny w Dolinie Krzemowej, rzekomo przeciwko antysemityzmowi, są w rzeczywistości niezarejestrowanym agentem obcego mocarstwa, a także aktorów Deep State, którzy są zdrajcy USA i zainstalowani, ponieważ Rotszyldowie i ich zastępcy powiedzieli wszystkim tym firmom, w których mają udziały kontrolne, że muszą to zrobić.

Nieuczciwe elementy CIA – nie normalni dobrzy ludzie w boksach, ale absolutnie źli aktorzy, którzy zginęli dla Wall Street, która stworzyła CIA w pierwszą kolejność, aby wyświetlić jako ich tajny element kontrolny w USG – również odegrali przypadek.

Precedensową ekologią jest handel cenami poufnymi i szpiegostwo przez syjonistów i Brytyjczyków – Chińczycy i Rosjanie zawsze byli byli poprzednio w porównaniu z tym, co zostało zrobione z PROMIS i innymi ludzkimi penetracjami NSA i USG IT, a teraz w DHS gdzie Chertoff to ją ją w coś, co niektórzy nazywają „agencją żydowską.

„100 miliardów dolarów zostało skradzionych w ciągu ostatnich przelotów lat przez Wall Street z Main Street prowadzonej przez Goldmana Sachsa wraz z Merrill Lynch, JP Morgan i mniejszymi butikami, takimi jak Citadel; W tym samym czasie wyprano 100 bilionów dolarów i spekuluję, że Izrael zebrał od społeczeństwa setki miliardów za pomocą ponad 20000 frontów charytatywnych i orkiestracji online, w tym kłamstw – a potem są wszystkie pieniądze, które zostały skradzione DoD i HUD,Catherine Austin Fitts bywa zepsuta, ale ma głęboką wiedzę.

Wszystko sprowadza się do wykorzystania technologii informacyjnej do wzbogacenia 1% i kontrolowania 99%. Przekroczyli krok, a to teraz umożliwia kontrrewolucję.

Prawdopodobnie zdajesz sprawę sobie z różnych gier, ale niedofinansowanych, a także nieskoordynowanych działań klasowych ze strony Pragera, Dustina Nemosa i innych, nikt nie miał zasobów, aby zmapować pięć rzeczy:

01 technologia, która sprawia, że ​​oszukiwanie i cenzurowanie jest tak łatwe – w istocie systemy są tak zepsute, że zirytowany pracownik Google może cyfrowo zabić tylko dlatego, że jej się nie podoba – niedopatrzenie na poziomie kodu i tagowania jest bardzo małe, napisał pierwszy list ostrzegawczy do Białego Domu w 1994 roku i został zignorowany.

02 wprowadzenie z czasem antysemickiej („to sztuczka, której używamy”) wojennej machiny do wszechobecnej cenzury konserwatystów i prawników. Jestem całkiem pewien, że ADL, Media Matters i inni mogą zostać uznani za winnych masowego prześladowania w sieci – przestępstwa federalne – we wszystkich starszych.

03 strony strony, które były prześladowane w internecie, następnie z biegiem czasu cyfrowo zabijane – łączne zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez media i media społecznościowe są gigantyczne.

04 myśli lub wyrażenia, które zostały uznane za ocenzurowane i sposób, w jaki sposób funkcjonuje w firmie Deep State.

05 koszty dla sprzedaży i społeczeństwa, a także dla jednostek, co jest najbardziej prawdopodobną wersją dotyczącą formy torturowanej ingerencji w historii. Nie zapomnij korzystać z platformy finansowania i darowizn w swojej ekologii, setki głównych alternatywnych mediów straciło nie tylko swoją życiową pracę (np. Z YouTube), ale także zdolności do zbierania plików. Należy dokonać ważnego rozróżnienia między deplatformingiem z powodu przyczyny błędu ze względu na zwierzchnictwo, co powoduje, że jest to niedozwolona ingerencja, jak i potrójne szkody.

Ostatecznie nie zostaniemy na to, aby wygrane w sądach, ale raczej dzięki dochodzeniom i objaśnieniom RICO,  która opinii publicznej i agencji Open Source, może stworzyć sieć 3.0 z danych w spoczynku, szyfrowaniu i integralnością danych blockchain (ma to na celu łatwo dosłownie zmienić e-maile podczas transportu lub nawet po ich przybyciu na urządzenie).

Tłumaczenie automatyczne

Za: https://phibetaiota.net/2020/11/robert-steele-reflections-on-taking-down-googlegestapo-aka-bigtech-or-faang-and-msm/

Wypowiedz się