Siedem etapów scenariusza zagłady Białorusi. Relacje Białorusi z Rosją, a śmieszność polskiego premiera.

Publikujemy 3 rzeczowe faktograficznie i logicznie artykuły o  sytuacji i planach wobec Białorusi oraz skrajnie przeciwstawnych zachowaniach Rosji i Polski wobec tego sąsiada.

Redakcja KIP

Siedem etapów scenariusza zagłady Białorusi

Nazwijmy graczy po imieniu…na poziomie globalnym, to amerykańskie fundusze na rzecz tzw. demokracji

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko dziś podczas spotkania z działaczami politycznymi republiki obalił mity o sytuacji w kraju i opowiedział o prawdziwych intencjach swoich przeciwników

Aleksander Łukaszenko zaznaczył, że analiza wydarzeń w kraju etap po etapie ujawnia prawdziwe intencje i taktykę nie nawet zewnętrznych przeciwników Białorusi, ale agresorów.

Głowa państwa powiedział, że ​​w ciągu ostatnich dziesięciu lat skrupulatnie przygotowywali się do chwili obecnej „N”. „Żeby zdjąć wszystkie maski naraz, nazwijmy tych graczy po imieniu.

Na poziomie centrów globalnych są to przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki, a dokładniej ich sieć funduszy na wsparcie tzw. Demokracji.

Na kontynencie europejskim działały amerykańskie satelity: Polska, Litwa, Czechy, a także m.in. Niestety nasza Ukraina – zaznaczył Prezydent.

Podkreślił, że każdy z tych krajów wypracował swoją rolę. Czechy od dawna są hubem zasobów, Polska – najpierw jako inkubator kanałów medialnych (Belsat, Nexta i inne), a następnie jako platforma alternatywnych organów na emigracji. „Zraniona przez BiełEA ( chodzi o elektrownię atomową w Ostrowcu -przyp.P.Z.) Litwa jest jak taran w stosunkach białorusko-europejskich. Ukraina, pomimo naszego stałego wsparcia (np. w kwestiach integralności terytorialnej i nie tylko), wbrew duchowi naszych stosunków, stała się ostoją politycznych prowokacji” – dodał Aleksander Łukaszenko.

– W ten sposób wyraźnie widzimy tematy tego procesu, ich przewodników i wspólników. Taktyka organizatorów została oparta na klasycznym amerykańskim podręczniku kolorowych rewolucji. To jest dobrze znany Gene Sharp. Teraz możemy spojrzeć wstecz i szczegółowo przeanalizować wszystkie etapy scenariusza zniszczenia naszego kraju, na które na szczęście nie pozwoliliśmy i nie pozwolimy ”.

Pierwszy krok. Przygotowawczy

Prezydent zaznaczył, że nieudane próby kolorowych rewolucji z 2006 i 2010 roku zmieniły podejście do wywierania wpływu na Białoruś. Według niego, aktorzy zewnętrzni przeszli z technologii bezpośredniego działania na metody soft power i transformacji władzy od wewnątrz.

„Białoruś zaczęto rozkołysywać w nowy sposób, celując w żelazny elektorat prezydencki: mieszkańców regionów, robotników, pracowników państwowych, emerytów. Nawiasem mówiąc, próbowali zastosować tę taktykę w Syrii i Wenezueli. Pamiętajcie, jak przy znanym dekrecie nr.3 były próbowane metody tzw. społecznego protestu. To właśnie z takich protestów wyłonili się i awansowali w popularności dziesiątki blogerów, którzy za pośrednictwem kanałów YouTube i Telegram zaczęli prać mózgi różnych grup społecznych, przekupując je rzekomą walką o interesy ludu – powiedział głowa państwa.

Według niego, po stłumieniu próby osłabienia społeczeństwa w 2017 roku, stratedzy zaczęli tworzyć trwałe siedliska niezadowolenia w regionach.

Druga faza. Wybory parlamentarne

Sześć miesięcy przed wyborami prezydenckimi stworzone technologie destabilizacji zostały przetestowane w wyborach parlamentarnych – powiedział szef państwa. To właśnie w tym okresie sieć wyspecjalizowanych kanałów Telegram zaczęła działać na pełnych obrotach, z jasnym podziałem ról i celów, aby oczerniać rząd, podważać fundamenty ideologii państwowej, przede wszystkim za pomocą podróbek i fałszerstw – zaznaczył Prezydent.

Oprócz ożywienia kanałów informacyjnych podczas wyborów parlamentarnych, testowano nowe formy ulicznej aktywności. W ten sposób „blok młodzieżowy” utworzony specjalnie na wybory, pod pretekstem zgłaszania kandydatów do parlamentu, aktywnie tworzył nastroje niezadowolenia w różnych grupach społecznych. W tym celu wykorzystano pozornie niepolityczny temat: prawo o odroczeniu ( chodzi prawdopodobnie o służbę wojskową -P.Z.), dystrybucji studentów ( obowiązek pracy po studiach – P.Z.), legalizacji narkotyków, dobrze znany temat z art. 328 kodeksu karnego i tak dalej.

Etap trzeci. Przygotowanie do wyborów prezydenckich

Prezydent powiedział, że na tym etapie zagraniczni stratedzy starannie dobierali klucze do każdej warstwy społecznej na Białorusi, tworząc „bohaterów” dla różnych grup docelowych. Jak więc zauważył, podróże po miastach i wioskach nieudanego kandydata na blogera, który próbował ukształtować wizerunek wojownika ludu, stały się znacznie bardziej aktywne.

Jednocześnie wysyłając sygnały do ​​biznesu i „nowych warstw”, wzrosła obecność bankiera w mediach, w ramach których powstały duże serwisy internetowe. Mówiąc o nominacji swojego byłego asystenta Aleksander Łukaszenko powiedział, że w ten sposób zagraniczni stratedzy próbowali wywołać niezgodę w nastrojach elity państwowej i sondować jej lojalność wobec prezydenta.

„Władze w tym trudnym okresie były całkowicie pogrążone w walce z pandemią COVID-19, która nagle ogarnęła świat. do państwa – zaznaczył białoruski przywódca. Ale zamiast stać ramię w ramię w tej globalnej bitwie, tak zwane niezależne media i kanały Telegram zrobiły wszystko, aby skomplikować pracę, zniszczyć zaufanie ludzi do państwa ”– powiedział białoruski przywódca.

Czwarty etap. Kampania prezydencka

Prezydent zwrócił uwagę, że cały zestaw kolorowych technologii politycznych, zapożyczonych z protestów arabskich, ormiańskich, polskich, hongkońskich i innych, spadł na społeczeństwo białoruskie rozgrzane atakami internetowymi.

„Zastosowanie taktyki parady pikietowej (pamiętajmy – zbieranie podpisów) pozwoliło kilku kandydatom na jednoczesne odbieranie podpisów wyborcy w jednym miejscu” – powiedział Aleksander Łukaszenko. sztuka uliczna „- jak w Polsce w swoim czasie”.

„Zastosowanie taktyki parady pikietowej (pamiętajmy – zbieranie podpisów) pozwoliło kilku kandydatom na jednoczesne odbieranie podpisów wyborcy w jednym miejscu” – powiedział Aleksander Łukaszenko.„Wędrówki kandydatów w regiony łączyły się z tworzeniem się kolejek„ karuzelowych ”(analogicznie do krajów bałtyckich) i szumem„ ulicznej kreatywności ”- tak jak wtedy w Polsce”.

„A potem wykorzystano nowoczesne technologie polityczne, zmieniając politykę w widowisko. W spektaklu przeznaczonym dla masowej publiczności” – stwierdził białoruski lider. Przykładowo, zjednoczony sztab opierała swoją taktykę oparła na wykorzystywaniu wizerunku kobiecego tradycyjnie czczonego przez Białorusinów, ale tym razem zyskała nowe formy inicjowania bałaganu.

W tym samym czasie na zagranicznych kontach Prezydenta pojawiły się fałszerstwa o mitycznych milionach, różne memy. Zdaniem Aleksandra Łukaszenki, wojna socjologii też miała charakter orientacyjny. „Podjęto wszelkie wysiłki, aby zdobyć wirtualną większość poprzez fałszywe treści w mediach i wzbudzić zaufanie, że wyniki wyborów zostaną sfałszowane, a władze przegrają” – powiedział szef państwa.

Piąty etap. Próba scenariusza Majdanu

Dzień wyborów, zdaniem prezydenta, stał się godziną „X” dla próby realizacji Majdanu blitzkriegu. Nieufność do wyników kampanii z góry pobudzały apele o przybycie wyborców na wybory dopiero 9 sierpnia, do udziału w wątpliwych inicjatywach. Za namową zjednoczonego sztabu w lokalach wyborczych do czasu ich zamknięcia utworzono sztuczne kolejki, podnoszono emocje i atmosferę. Wówczas wstępne wyniki głosowania, opublikowane przez zjednoczony sztab, były pretekstem do agresywnej obrony „skradzionych głosów”. „Poprzednie pranie mózgu czasami podsycało zamieszki protestujących 9, 10 i 11 sierpnia” – powiedział Aleksander Łukaszenko.

Według niego planowano jednocześnie wyprowadzić tysiące demonstrantów na ulice białoruskich miast oraz przejąć budynki administracyjne i miejsca kultu. W tym samym czasie w internecie otrzymano instrukcje od zagranicznych koordynatorów: „Żadnych negocjacji! Żadnych negocjacji. Mamy siłę! Jutro będzie nas więcej! Przygotujcie apele o nieuznawanie wyborów w USA, Unii Europejskiej, Rosji, Chinach! Żądajcie drugiej tury!”

Aby nakłonić jak największą liczbę osób do aktywnego działania i nie było wątpliwości co do rzekomej wyższości moralnej, stworzono wyraźny obraz „wroga” na polu internetowym, na poziomie leksykalnym. „Przedstawicieli władz i organów ścigania zaczęto nazywać faszystami, uzurpatorami, bandytami itp. Widzieliśmy rezultat. Celowo zaatakowali policjantów podczas zamieszek. Pierwszego dnia rannych zostało ponad 25 osób służb ochrony. Są złamania rąk, nóg, kręgosłupa potrąconych przez samochody. funkcjonariusze policji drogowej, którzy nadal przebywają w szpitalach – powiedział Aleksander Łukaszenko.

Głowa państwa jest przekonana, że ​​gdyby organy ścigania były bierne, Białoruś spodziewałaby się nieuchronnego włączenia kolejnych technologii Majdanu, co, jak wiadomo z historii, rzadko odbywało się bez licznych strat w ludziach i zawsze kończyło się tragedią dla kraju.

Szósty etap. Protest powyborczy

Szef państwa podkreślił, że działania funkcjonariuszy organów ścigania pomogły stłumić eskalację protestu. „Wtedy dyrygenci raptownie zmienili taktykę, prezentując protest w anielsko niewinnej formie. Kwiaty, białe ubrania, sobotnie i niedzielne tzw. wiece-karnawały były już w użyciu. Powstał też obraz rzekomo popularnego protestu, który nie miał oczywistych przywódców i nie był zależny od ich woli”. – powiedział Aleksander Łukaszenko. Stawkę postawiono na skalę, czas trwania i rozległość geograficzną kampanii.

„Jednocześnie – i nie zawsze jest to podkreślane przez media – obrano kurs stworzenia radykalnego skrzydła protestujących. Opracowywane są dla nich instrukcje i notatki krok po kroku (można to zobaczyć również w Internecie), zalecenia dotyczące formy ubioru i wyposażenia, metod oporu przed siłami bezpieczeństwa, wytwarzania i stosowania koktajli Mołotowa. , fajerwerki, petardy. Powielane są podstawowe zasady utrzymywania kontaktów, m.in. w warunkach niedostępności internetu czy łączności komórkowej. Hongkongowe technologie jednoczesnego gromadzenia się w wyznaczonych miejscach, spontanicznej zmiany tras, synchronicznych działań protestujących – dodał Prezydent.

Według Aleksandra Łukaszenki ogromny wpływ informacji przenosi się na nowy poziom. Protesty są zarządzane i koordynowane na żywo całą dobę.

Alaksandr Łukaszenka mówił też o próbach zaangażowania kolektywów robotniczych w protesty pod pozorem strajków, studentów, którzy przyjechali na studia od 1 września. – Oczekiwania opozycji, że władze upadną na widok protestujących, nie są uzasadnione – podkreślił.

Prezydent zwrócił uwagę, że podejmuje się próby uczynienia protestu częścią codziennego życia ludzi. Powielane są „instrukcje tworzenia„ straży ludowej ”i„ grup samoobrony ”. Taktyka protestu na dziedzińcu realizowana jest poprzez tworzenie minigrup i pogawędek w dzielnicach, osiedlach, poszczególnych dziedzińcach. Dziś koordynatorzy starają się zorganizować dziedzińce, jutro przyjdą do waszych mieszkań. To ich cel. To nie zadziała – powiedział głowa państwa.

Siódmy etap. Próba zalegalizowania infrastruktury zmian

Zdaniem Aleksandra Łukaszenki powołanie tzw. Rady Koordynacyjnej nie spełniło oczekiwań organizatorów protestu. Po ucieczce za granicę organizatorzy musieli poszukać i przyspieszyć promocję nowych, mniejszych twarzy, najlepiej o skandalicznej reputacji.

Zaznaczył, że społeczeństwo zaczyna aktywnie wykorzystywać wojnę symboli, walkę o niezapomniane miejsca, drogie każdemu Białorusinowi. Powstają nowe mechanizmy i schematy finansowania, a kanały kontrolowane przez Warszawę aktywnie upowszechniają tzw. Plan „B”, który zakłada tworzenie równoległych (rzekomo ludowych) resortów, sabotaż gospodarki i sfery społecznej. „Doszło do absurdu. Próbując wciągnąć kraj w przedłużający się kryzys polityczny i gospodarczy, koordynatorzy protestów wydają polecenia oporu gospodarczego, jak to nazywają, niepłacenia podatków, rachunków za media, opuszczania związków zawodowych i tak dalej.

Aleksander Łukaszenko powiedział, że obsesja rady koordynacyjnej i głównym zadaniem na najbliższą przyszłość to próba podważenia monolitycznej struktury pionu władzy, bloku władzy i systemu mediów państwowych.

„Tak więc białoruski scenariusz na rok 2020 to fuzja najskuteczniejszych, sprawdzonych w różnych krajach, kolorowych technologii destabilizacji. Stawka jest oczywista o skali i czasie trwania protestów, wyczerpywaniu się sił i wyczerpywaniu się zasobów. Wiemy, kto tu rządzi, kto czego chce na Białoruś, dlatego nie odpoczywamy i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde wyzwanie – podsumował szef państwa.

za: https://www.belta.by/president/view/sem-etapov-stsenarija-po-unichtozheniju-belarusi-lukashenko-rasskazal-ob-istinnyh-zamyslah-opponentov-406999-2020/ ( tłum.własne-P.Z.)

więcej: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/09/16/siedem-etapow-scenariusza-zaglady-bialorusi/

Opublikowany za: https://wps.neon24.pl/post/157658,siedem-etapow-scenariusza-zaglady-bialorusi

Rosja i Białoruś, to jak starszy i młodszy brat

Spotkanie starszego i młodszego brata w Soczi

„Musimy być bliżej naszego starszego brata” – Łukaszenko o współpracy z Rosją
.
„Bardzo się cieszę, że Was widzę. Pogratulowałem już zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Ale było to pisemnie i telefonicznie. Teraz cieszę się, że mogę to zrobić osobiście. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i sukcesów. Widzimy oczywiście wszystko wiemy, że na Białorusi mają miejsce wewnętrzne wydarzenia polityczne związane z tymi wyborami. Znacie dobrze nasze stanowisko. Jesteśmy za tym , aby  Białorusini sami, bez żadnych podpowiedzi i nacisków z zewnątrz, w spokojnym trybie i dialogu między sobą wyjaśnili  tę sytuację i doszli do wspólnej decyzji, jak dalej zorganizować swoją pracę ”– powiedział rosyjski przywódca.
.
Władimir Putin zaznaczył też, że Rosja wie o propozycji Prezydenta Białorusi, aby rozpocząć prace nad aktualizacją konstytucji. „Uważam, że jest to logiczne, na czas i celowe. Jesteśmy również świadomi stanowiska, jakie w tej kwestii zajęli Wasi przedstawiciele w OBWE. Moim zdaniem odpowiednia struktura została już utworzona” – powiedział.
.
Prezydent Rosji wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę doświadczenia polityczne Aleksandra Łukaszenki, prace w tym kierunku będą zorganizowane na najwyższym szczeblu, co pozwoli na dotarcie do nowych granic w rozwoju systemu politycznego kraju, stwarzając warunki do jego dalszego rozwoju.
.
„Ekonomia jest sercem wszystkiego. I wierzcie mi, zawsze trzymaliśmy się tej linii. Ale te wydarzenia pokazały, że musimy być bliżej naszego starszego brata i współpracować we wszystkich kwestiach, w tym ekonomii” – powiedział szef państwa. …
.
Jeśli chodzi o gospodarkę, Aleksander Łukaszenko zauważył, że 10 milionów ludzi w Rosji pracuje w przedsiębiorstwach, które są w jakimś stopniu związane ze współpracą z partnerami na Białorusi. „Jeśli średnio w rodzinie są 4 osoby, to 40 milionów Rosjan. To znaczy współpraca jest bardzo bliska. I masz absolutną rację. Zrobimy wszystko w tym kierunku. Bo tak naprawdę cały nasz kraj jest związany z surowcami, komponentami, materiałami, współpracą (z Rosja. – ok. Biełta), nie mówię o rynkach. Główny rynek – 48% naszych produktów dostarczamy do Federacji Rosyjskiej ”- powiedział białoruski lider.

„Jeśli chodzi o obronę, my, jako wojskowi, zawsze trzymaliśmy się tej samej taktyki. Niedawno mogłem nieco niegrzecznie powiedzieć rosyjskim dziennikarzom: możemy walczyć o każdy problem, kłócić się i tak dalej, ale obrona i bezpieczeństwo nigdy nie wzbudzały wśród nas żadnych kontrowersji Nie powinniśmy pytać nikogo, czy mamy, czy nie mamy  prowadzić ćwiczenia.

Szef białoruskiego państwa zaznaczył, że w swoim przemówieniu otwierającym rosyjski przywódca szczerze i w pełni poruszył kwestie obecnego spotkania w Soczi. „Zgadza się. Bo jak nigdy wcześniej – ze względu na pewne okoliczności bardzo uważnie śledzę publikacje w różnych mediach – w przeddzień naszego spotkania było tak dużo pracy spiskowej… Dlatego wszystko, co powiedzieliście, jest bardzo ważne. I generalnie odpowiada na wszystko te wyzwania i nastroje w mediach ”.
„Przede wszystkim chcę Wam podziękować. To naturalne, wszyscy doskonale to rozumieją. Nie dziękuję za to, że wywiązujemy się z umów. To naturalne. Zachowaliście się bardzo przyzwoicie, po ludzku. Dlatego osobiście dziękuję Wam i wszystkim zaangażowanym Rosjanom, którzy brali udział w popieraniu nas w okresie powyborczym – powiedział Aleksander Łukaszenko.
.
Obiecał szczegółowo opowiedzieć Władimirowi Putinowi o tym, co się dzieje. „Oczywiście, tak naprawdę nie jest to postrzegane tak, jak pokazują to media. Jesteście osobą doświadczoną, wiecie równie dobrze jak ja, jak można pokazać, opowiedzieć i tak dalej” – powiedział białoruski przywódca. „A potem, w naszych czasach konfrontacji informacyjnych i wojny, wiecie, jak to jest przedstawiane. Dlatego poinformuję was szczegółowo o tym, co się naprawdę dzieje, nawet nie na Białorusi, ale w Mińsku ”.
.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że przyjaciół poznaje się w biedzie. „Mówię to szczerze. To lekcja dla nas – nie tylko Białorusi i Rosji, ale także naszych postsowieckich republik. Porozmawiamy o tym na spotkaniu EAEU, OUBZ, a i w WNP jest o czym rozmawiać. Myślę, że będziecie zainteresowani moim. oświadczeniem w tych strukturach – powiedział Prezydent. – Kiedy rozmawialiśmy przez telefon na początku tych wydarzeń na Białorusi, należy wyciągnąć wnioski ze wszystkich wydarzeń. I dla nas również bardzo poważna lekcja, którą, mam nadzieję, przeszliśmy. ” …
.
„W ramach porozumienia OUBZ poszliśmy naprawdę gładko i biorąc pod uwagę stosunki między narodami braterskimi, w istocie jeden naród, właśnie to zrobiliśmy. Nie walczyliśmy, nie strzelaliśmy, nawet nie rzucaliśmy kijami. Ale pokazaliśmy naszą determinację. A co jeśli tam, poza granicami Białorusi, Ktoś chce podrapać się w ręce, w każdej chwili możemy je podrapać. I że jestem bardzo zadowolony, jestem za to bardzo wdzięczny – że pokazaliście, że białoruskie granice to granice Państwa Związkowego. I tam nikomu nie wolno grzechotać bronią. ” powiedział Aleksander Łukaszenko.
„Nie upraszczam, ale patrzę na to z uśmiechem: w sobotę mamy marsz kobiet i dziewcząt, w niedzielę wspólny marsz. Uwalniamy Mińsk, aby ludzie mogli chodzić, jeśli chcą – powiedział Aleksander Łukaszenko.
„Ale najważniejsze, powtarzam to cały czas, to nie przekraczać granicy. Jest czerwona linia (Wy też to wiecie i wiecie więcej ode mnie, musieliście narysować te linie przede wszystkim w Czeczenii, kiedy został pan bardzo młodym prezydentem). Nie daj Boże, oczywiście, to na Białorusi. Niemniej jednak istnieją pewne czerwone linie, których nikt nie ma prawa przekraczać. Jak dotąd nikt nie naruszył tych czerwonych linii – dodał Prezydent.
„Jeśli chodzi o koronawirusa, to jestem panu wdzięczny i bardzo doceniamy, że postawiliście nas na pierwszym miejscu w dostarczaniu szczepionek (wcześniej strony uzgodniły, że Białoruś będzie pierwszym krajem, do którego Rosja dostarczy opracowaną szczepionkę. – ok. Biełta). Co się dzieje w Europie. Zdecydowanie zaczęła się silna druga fala. Obawiam się, że będzie silniejsza niż pierwsza. Już widzę te trendy, śledzimy je – powiedział szef państwa.
.
Jednocześnie zaznaczył, że na Białorusi nie ma takiego wzrostu, jak w wielu krajach europejskich. „Ale to nie znaczy, że zrezygnowaliśmy. Bardzo poważnie przygotowujemy się, aby nie otrzymać tej fali. Co zachęcające, nasi specjaliści, naukowcy zauważyli: ten wirus to nie to samo. Ale obawiam się, że ten wirus zostanie nałożony na różne wirusy grypy, które tu wędrują. Dlatego Pan i ja nie możemy się zrelaksować – powiedział Aleksander Łukaszenko.
.
W swoim wystąpieniu otwierającym Władimir Putin poruszył również temat walki z koronawirusem. „Jak uzgodnili nasi premierzy, a następnie ministrowie zdrowia, Białoruś będzie pierwszym krajem, który otrzyma naszą szczepionkę przeciwwirusową przeciwko COVID-19 i już zaczęła uczestniczyć w ostatnim etapie swoich badań. Myślę, że pozwoli nam to nie tylko na ustalenie odpowiedniej produkcji. , ale także zapewnić poziom szczepień i walkę z tą chorobą niezbędną dla naszych obywateli, dla ich bezpieczeństwa ”- powiedział rosyjski przywódca.
.
Władimir Putin zaznaczył, że Rosja pozostaje największym inwestorem w białoruskiej gospodarce i podał jako przykład wielomiliardowy projekt budowy białoruskiej elektrowni atomowej. Na Federację Rosyjską przypada również około połowy obrotów handlu zagranicznego Białorusi, a na terenie kraju działa wiele przedsiębiorstw z kapitałem rosyjskim. „Prowadzimy bardzo stabilną i głęboką współpracę w wielu obszarach i branżach. Koronawirus niestety wpłynął na spadek obrotów handlowych. To naturalne, jak to się dzieje na całym świecie.W związku z tym uważam, że musimy poczynić dodatkowe wysiłki, aby nie tylko przywrócić poprzedni poziom stosunków handlowych i gospodarczych sprzed kryzysu, ale także stworzyć warunki wstępne do dalszych działań ”- powiedział prezydent Rosji.
.
Zaproponował skupienie się na tym podczas negocjacji. „Mam pewne propozycje. Wydaje mi się, że na poziomie rządów, ministerstw, resortów, a nawet poszczególnych przedsiębiorstw konieczne jest podjęcie dodatkowych wysiłków i kroków w celu wyeliminowania istniejących problemów i stworzenia warunków do dalszego rozwoju” – powiedział Władimir Putin.
.
Rosyjski przywódca wspomniał też o niedawnej wizycie na Białorusi delegacji rządowej z premierem Michaiłem Miszustinem na czele oraz o toczących się poważnych negocjacjach. „I odnieśli sukces we wszystkich obszarach naszych interakcji, w tym w sferze finansowej” – stwierdził Władimir Putin.
„Rosja jest nadal zaangażowana we wszystkie nasze umowy, w tym umowy wynikające z traktatu o Państwie Związkowym, OUBZ. – powiedział rosyjski przywódca.
.
Zaznaczył, że zobowiązania zostały podjęte przez kraje wzajemnie, a działo się to jeszcze przed jego prezydenturą. „Ale to nie ma znaczenia. Liczy się to, że państwo – Rosja – podjęło pewne zobowiązania. I niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę, kraj ten musi te zobowiązania wypełnić. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że jesteśmy tacy i będziemy działać – podkreślił Władimir Putin.
.
„Umówiliśmy się, że Rosja udzieli Białorusi w tym trudnym momencie pożyczki państwowej w wysokości 1,5 miliarda. I to spełnimy. Teraz, o ile wiadomo, nasi ministrowie finansów pracują nad tym na profesjonalnym poziomie” – powiedział Prezydent Rosji.
Zwrócił uwagę, że pożyczka ma zostać uruchomiona w najbliższej przyszłości. „Mam nadzieję, że odbije się to również na rynkach finansowych” – powiedział Władimir Putin.

Morawiecki, od groteski do śmieszności!

Nie ma granic nikczemności i szkodnictwa rządu PiS

W miniony poniedziałek premier Morawiecki zapowiedział groteskowy ” Plan Marshalla” dla Białorusi, a w dniu dzisiejszym zrobił odważny krok w kierunku śmieszności zapowiadając ” strategiczną współpracę” z Litwą.
.
PiSowski rząd Morawieckiego z sukcesami realizuje politykę likwidacji polskiej przedsiębiorczości i rolnictwa.
.
Niedouczony historyk -, który postanowił zostać ” solidarnościowym kombatantem”  będąc pretensjonalnym „walczącym” licealistą, a następnie w blaskach menory nominowany został  przez Rotschildów na „bankowca” – z zapałem ośmiesza Polskę.
.
Morawiecki swoją polityką wpędza Polskę w strukturalny skansen gospodarczy, zamieniając kraj w neokolonialny folwark żydowsko-anglosaskich banków i korporacji; zapowiedział, że będzie wspierał Białoruś ( ale na czyją prośbę i za czyją zgodą?)  jakimś urojonym planem Marshalla, a w dniu dzisiejszym ogłosił partnerstwo strategiczne Polski z marginalnym, zdegradowanym gospodarczo i ludnościowo państewkiem, czyli Litwą.
.
Zapowiada to premier, który bez skrupułów wyprzedaje polskie zasoby naturalne, który zadłuża budżet i prywatne rachunki polskich przedsiębiorców i polskich rodzin, który toleruje grasowanie w Polsce lichwiarskich instytucji parabankowych i kredytowych, który niszczy na zamówienie polskie rolnictwo, który oprócz najprostrzego fiskalizmu nie realizuje żadnego z punktów swojej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
.
Wydaje się, że nie ma granic nikczemności i szkodnictwa, które na polecenie swoich mocodawców i wobec roztoczenia nad sobą politycznego parasola ochronnego partii PiS, nie przekroczy premier Morawiecki. Decyzje premiera kwalifikują się do natychmiastowego zastosowania wobec niego art. 129 kk. O karach politycznych już nawet nie wspomnę, jako bez znaczenia dla polityka o takiej proweniencji i moralności.
PZ
Dodatek dokumentujący:
Wybrane komentarze do wymienionych 3 tekstów z portalu neon24.pl

WPS

Ewa Rzeuska i Paweł Ziemiński w ” Głosie Obywatelskim”

https://www.youtube.com/watch?v=3d9yF4RUEzk&t=1593s

stanislav 18.09.2020 16:21:22

WPS

Łukaszenka nie tylko dostrzegł symptomy i źródła zdrady i V kolumny w strukturach władzy, a także rozpoczął proces zmian kadrowych.
W. Makiej ( wiele lat był przy Radzie Europy, ale ma za sobą także staż w USA) rzeczywiście jest nadal ministrem spraw zagranicznych ( jak długo, nie wiemy, ale rozstrzygnięcie w tym wypadku zależy od szerszych zmian nie tylko na Białorusi, ale i w Rosji, w której V kolumna też się ma dobrze).
Nastąpiły już pewne zmiany na szczeblu ogólnopaństwowym, jak i regionalnym, zapewne będą dokonywane dalsze. Jest nowy szef KGB Iwan Tertel, Waleri Wakulczik dotychczasowy przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Białorusi, Anatolij Siwak, dotychczasowy przewodniczący Miejskiego Komitetu Wykonawczego został wicepremierem. Został mianowany nowy gubernator Obwodu Grodzieńskiego W.Karanik, który wcześniej był ministrem zdrowia i on głównie odpowiadał za służby medyczne w okresie tzw. pandemii.

Warto także zauważyć dwa ważne wydarzenia:

1) zmiana na szczycie kościoła prawosławnego na Białorusi. Nowym Metropolitą Mińskim i Zasławskim, agzarchą Białorusi, został Beniamin ( Witalij Iwanowicz Tupeko z wykształcenia radio-fizyk); zostąpił on dotychczasowego metropolitę Pawła.

2) na teren Białorusi zabroniono wjazdu katolickiemu abp. T.Kondrusiewiczowi – białoruski duchowny rzymskokatolicki polskiego pochodzenia, administrator apostolski Mińska w latach 1989–1991, administrator apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Rosji w latach 1991–2002, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rosji w latach 1999–2005, arcybiskup metropolita moskiewski w latach 2002–2007, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski od 2007, administrator apostolski diecezji pińskiej w latach 2011–2012, przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi od 2015.

stanislav 18.09.2020 19:22:22

WPS

https://www.youtube.com/watch?v=UaYgBPM5Qvo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=SMTEeqGFmEU

stanislav 19.09.2020 01:31:45

AFERA! Jonny Daniels angażował się w interwencję na Białorusi?! „Miałem małą rolę” (FOTO)

https://pbs.twimg.com/media/Efuu0MsX0AA2FE7?format=jpg&name=small

Budzący wiele kontrowersji Jonny Daniels przyznał publicznie, że współpracował z posłem PO Michałem Szczerbą w kwestii dotyczącej Białorusi. Na lotnisku w Warszawie odebrałem Weranikę Capkała – jedną z trzech fantastycznych liderek kampanii, która zmieniła Białoruś. Obudziła nadzieję i dała zwycięstwo Swiatłanie Cichanouskiej, które powinien uznać świat. Weranika jest bezpieczna z mężem i dziećmi w Polsce poinformował na Twitterze poseł PO Michał Szczerba. Jak się okazuje, nie działał sam. Jakiś udział w tym miał dotychczas będący blisko premiera Mateusza Morawieckiego tajemniczy żyd Jonny Daniels. Byłem zaszczycony, mogąc odegrać niewielką rolę w pomocy, aby stało się to dzisiaj przyznał Jonny Daniels.

kula Lis 69 19.09.2020 10:37:55

Jak się kończy otwieranie granic dla imigrantów.

http://tezars.ru/novosti/obschestvo/arabskie-migrantyi-prizyivayut-shvedov-nedovolnyih-ih-prisutstviem-v-strane-emigrirovat-iz-shvetsii.html?fbclid=IwAR17aAp4bXwzgDtnDdol73zZv9gZ6N0dbOkX2JMFCP_MlB6XPDQYLrvBGCY

Polscy zdrajcy robią to samo…sprowadzają banderowców na wielką skalę a teraz pewnie i białorusinów.
Od zawsze żydzi dostają Polskie paszporty..

Za chwilę w Polsce nie będzie miejsca dla Polaków..
I taki jest cel polityki globalnej mafii (niszczenie Narodów w ich własnych krajach).

Oscar 16.09.2020 08:26:50

Inne perspektywy demokratyzacji..

Prezydent Ukrainy z Synem i „Prezydentka” Estonii z synem.

Dla mnie bomba.
A do tego różne gwiazdy Eurowizji w sukienkach i z brodą oraz wąsami..
Taki nowy świat nam mafia buduje na siłę wbrew naszej woli ..przy wsparciu swojego lobby sędziowskiego czyli „nadzwyczajnej kasty”.

Oscar 16.09.2020 08:33:45

@Oscar 08:33:45

To jest Aleksander Łukaszenka- prezydent Białorusi!z synem Nikołajem zwanym Kolą!

trojanka 16.09.2020 08:56:07

@Oscar 08:33:45

” „Prezydentka” Estonii z synem”
O, ku…, pora umierać.

Rzeczpospolita 16.09.2020 13:41:48

@Rzeczpospolita 13:41:48

Ale zdaje się, że ten porąbaniec to nie syn „prezydentki” – a może prezydenty – tylko estoński pisarz Mikk Pärnits. W sumie to i tak niewiele zmienia. Może się jeszcze zdarzyć, że to będzie przyszły noblista, co pasowałoby do zachodnich standardów.

Rzeczpospolita 16.09.2020 13:52:13

WPS

Instruktorzy i scenariusze wywołania chaosu na Białorusi

https://www.vesti.ru/article/2458743

https://t.me/s/terroristybelarusi

stanislav 16.09.2020 14:12:45

WPS

Pielgrzymujący chasydzi przylecieli do Mińska, gdyż Białoruś nie zamknęła swojego lotniska, i przez obwód Homelski usiłują przejechać na Ukrainę w celu świętowania 19 września przy grobie swego cadyka na terenie Ukrainy.
Hasło chasydzkie pewnie brzmi ” Nasza religia jest waszym problemem” :))))
Białoruś deklaruje i okazuje pomoc humanitarną, Ukraina nie puszcza ?!

https://www.belta.by/society/view/okolo-1-tys-palomnikov-hasidov-nahodjatsja-na-mezhgranichje-belarusi-i-ukrainy-406936-2020/
Ale w związku z tym, że chasydyzm, to judaizm na wesoło, więc pielgrzymi bawią się dobrze
https://www.youtube.com/watch?v=UJji60LGYBA

stanislav 16.09.2020 14:13:08

WPS

Do Mińska przybyła delegacja rosyjskiego Ministerstwa Obrony na czele z ministrem Siergiejem Szojgu. Celem wizyty roboczej jest omówienie kwestii współpracy wojskowej między Rosją i Białorusią.

Teraz na Białorusi odbywają się wspólne ćwiczenia „Bractwo Słowiańskie – 2020”. Dzień wcześniej do republiki przybyły jednostki 76. Dywizji Szturmowej Gwardii Powietrznodesantowej Rosyjskich Sił Powietrznych, aby wziąć udział w manewrach, informuje Interfax. W sumie Rosja wysłała około 300 żołnierzy i około 70 sztuk sprzętu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wyraźnie zaznaczyło, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko innym krajom.

Również w dniach 12-16 października na Białorusi odbywać się będą ćwiczenia sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W trakcie manewrów „Niezniszczalne Braterstwo – 2020” zostaną wypracowane przygotowania i przebieg operacji pokojowej.
za: https://www.vesti.ru/article/2458923

stanislav 16.09.2020 14:20:39

@ikulalibal 14:18:19

Nie napisali do jakiej nienawiści Tesak podżegał.
Można się domyślać że wobec żydów… inni nie wsadzają do pierdla za to, a żydzi systemowo (mają wyspecjalizowane firmy) donoszą do prokuratury o każdej krytyce mafii żydowskiej.
…wtedy samobójstwo pewnie w piątek staje się bardziej zrozumiałe.

Oscar 16.09.2020 14:52:25

@ikulalibal 15:34:48

Pańskie intencje zadania pytania o „Tesaka” są tak samo nie jasne, jak jego i całej grupy Restrukt nacjonalizm.
Bo cóż to za rosyjscy nacjonaliści, którzy znajdują schronienie na Ukrainie i biorą udział w Marszu Niepodległości w IIIRP, organizowanym przez żydowskie kierownictwo RN, które ma także niechętny stosunek do Rosji?

Oddzielną kwestią pozostaje ustawodawstwo rosyjskie ścigające nacjonalizm, mowę nienawiści, itp., na identycznych zasadach jak w żydowskim reżimie IIIRP.
http://autonom.pl/?p=22978

Rzeczpospolita 16.09.2020 16:23:37

Polityka wschodnia Piłsudskiego, IIRP i solidaruchów.

https://twitter.com/SteveInmanUIC/status/1296962436965179392

Oscar 16.09.2020 18:14:56

@Oscar 18:14:56

//Polityka wschodnia Piłsudskiego, IIRP i solidaruchów.//

Właśnie dowiaduję się że Rosja i Białoruś będą miały wspólną armię.To jeszcze nie oficjalny komunikat ale sądząc z tego kto o tym mówi należy to traktować poważnie.
https://www.youtube.com/watch?v=L-VE9wA4Coo

ikulalibal 16.09.2020 18:32:27

WPS

O co podejrzani są M, Kolesnikowa i M. Znak

Główny Wydział Śledczy Komisji Śledczej prowadzi nadal dochodzenie w sprawie karnej wszczętej przez Prokuraturę Generalną na podstawie art. 361 części 3 Kodeksu karnego.

„W chwili obecnej w toku śledztwa uzyskano dowody, które świadczą o podejmowaniu przez osoby z organizacji pozarządowej Rady Koordynacyjnej działań zmierzających do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej i informacyjnej w kraju, szkodząc bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. zostały popełnione przy użyciu mediów i zasobów internetowych ”– powiedziali w Komisji Śledczej.
Ministerstwo dodało: „W stosunku do podejrzanych Marii Kolesnikowej i Maksyma Znaku, za zgodą prokuratora, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Zatrzymano również Ilję Saleja pod zarzutem popełnienia tego przestępstwa. Podejmowane są czynności dochodzeniowe w celu ustalenia wszystkich okoliczności sprawy karnej”.

za:https://www.belta.by/incident/view/sk-rasskazal-v-chem-podozrevajutsja-kolesnikova-i-znak-406131-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent ( tłum.-P.Z.)

stanislav 16.09.2020 18:56:26

WPS

https://www.youtube.com/watch?v=4EnpCVUywJI

https://www.youtube.com/watch?v=zR-RChYVFuY

https://www.youtube.com/watch?v=WR7nJIdbP1A

https://www.youtube.com/watch?v=Te9ehDg2P8U

stanislav 16.09.2020 16:52:54

Tekst Polakatolika nie przekona, bo tu trza i przeczytać i pomyśleć.

Patrząc na fotę czytać, ani myśleć, nie trza, wszystko widać – premier legendy u „świętego ojca” i ta fota Polakatolika przekona i będzie głosował na PiS-dzielców i PO-paprańców, bo takie jest nauczanie pasterzy.

Rzeczpospolita 16.09.2020 17:22:25

Strategiczny

,,Sojusz,, z Litwą? W sprawie ,,polskiego,, planu Marszala dla Białorusi? To białorusini mogą spać spokijnie. W końcu,,Nam,, nic nie wychodzi…..

zbig71 16.09.2020 17:32:54

Ciekawe na jakie profity w związku z Białorusią

liczy prezydent Morawiecki.
Bo prezydent Kwaśniewski w związku z Ukrainą kosi niezłą kasę. Ukraińscy „urzędnicy” milionami ukradzionymi Ukrainie wspomagają tych którzy onegdaj wspomogli Majdan

Schemat wyciągania ukraińskich pieniędzy
https://news-front.info/2020/09/16/andrej-derkach-predstavil-ocherednuyu-porcziyu-audiokompromata-na-poroshenko/

Jak widać nie ma karesu bez interesu

ikulalibal 16.09.2020 20:24:57

Komentarze opublikowano za:

https://wps.neon24.pl/post/157658,siedem-etapow-scenariusza-zaglady-bialorusi

https://wps.neon24.pl/post/157640,rosja-i-bialorus-to-jak-starszy-i-mlodszy-brat

https://wps.neon24.pl/post/157653,morawiecki-od-groteski-do-smiesznosci

Wypowiedz się