Apel do Polek i Polaków oraz przestroga dla władz RP

Żądamy od władz w Polsce nieingerencji w wewnętrzne sprawy Białorusi

APEL

DO POLEK I POLAKÓW

ORAZ

PRZESTROGA DLA WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI

WOKÓŁ WYBORÓW PREZYDENCKICH NA BIAŁORUSI

DRODZY RODACY W KRAJU I NA EMIGRACJI !
Od pewnego czasu jesteśmy świadkami nadzwyczajnej aktywności i zainteresowania polskich władz i mediów wyborami prezydenckimi na Białorusi.
Od dnia wczorajszego, kiedy przy bardzo wysokiej frekwencji ( ponad 84 % uprawnionych ) odbyły się wspomniane wybory i zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem (ponad 80% oddanych głosów) dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Łukaszenki, jesteśmy świadkami już nie tylko nadzwyczajnego zainteresowania, ale wprost bezprzykładnych manipulacji medialnych i wprost kłamst, wszystkich mediów publicznych w Polsce, dotyczących i samych wyborów, i wydarzeń na Białorusi, głównie w Mińsku, po zamknięciu lokali wyborczych. Wówczas miały miejsce próby wywołania, głównie przez grupy młodzieży, chaosu społecznego i politycznego o nieobliczalnych i nieprzewidywalnych skutkach. Co gorsza, – w dniu dzisiejszym, do grona „recenzentów i arbitrów” wyborów na Białorusi i ich wyników oraz późniejszych wydarzeń – włączyli się przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego: prezydent, premier i minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypomnijmy jedynie, że Republika Białoruś, to średniej wielkości kraj europejski, którego ludność liczniejsza jest niż takich krajów jak np. Austria, Szwajcaria, Dania, Finlandia, czy Irlandia. Białoruś, to od niemal 29 lat kraj niepodległy i suwerenny, należący do ONZ od momentu powstania tej organizacji; kraj, którego ludność,jako jedna z najbardziej tragicznie, doświadczona została skutkami pierwszej, ale szczególnie drugiej wojny światowej.
Białoruś, to kraj stanowiący bramę do Eurazji, ale zarazem bufor Rosji, a tym samym kraj będący bardzo istotnym elementem równowagi politycznej i bezpieczeństwa w Europie. Przez niektórych nieodpowiedzialnych graczy geopolitycznych Białoruś może być postrzegana jako konieczny łup dla dalszych planów ekspannsji wobec Europy Środkowo-Wschodniej, a dalej Rosji. Dla polityków odpowiedzialnych i nauczonych historycznymi doświadczeniami – Białoruś, pewna swej niezawiłości i gwarancji dla trwałości jej bytu państwowego zgodnego z własnymi ramami ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego, stanowi niezbędny czynnik stabilizacji w Europie, a w swych konsekwencjach także w Eurazji.
Dlatego wszelkie działania zmierzające do wywołania chaosu i podważenia suwerennych zasad państwowości białoruskiej należy uznać za awanturnictwo polityczne i groźbę dla pokojowego ładu nie tylko regionalnego, ale i w szerszym wymiarze geopolitycznym.
Chaos i konflikt na terenie Białorusi będzie oznaczać wciągniecie Polski i Polaków w geopolityczną grę o trudnych do oszacowania skutkach, i na pewno angażującą Polskę materialnie i ludzko – konflikt, który przyniesie straty i ofiary, a poza tym ostatecznie zniszczy autorytet Polski na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Polsce niepotrzebny jest ten konflikt, gdyż jeśli tylko odrzucimy zgubną ideę „euroatlantyckiej demokracji” realizowanej drogą wzbudzania konfliktów, a następnie ich „gaszenia” drogą interwencji militarnej, to możemy w pokojowej koegzystencji z Białorusią stać się inicjatorem Środkowo-Europejskiej Strefy Zdemilitaryzowanej, po wycofaniu się USA z Europy i po włączeniu do tej strefy oprócz Polski i Białorusi także Rosji ( okręg kaliningradzki), Niemiec, Austrii, europejskich krajów dawnego Układu Warszawskiego, a być może także krajów skandynawskich.
Polki i Polacy, nie pozwólmy na nieodpowiedzialne awanturnictwo polityczne obecnych władz w Polsce!
W 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej nie pozwólmy, aby kolejny raz kosztem Polaków i innych narodów środkowo-europejskich, światowi intryganci i ludobójcy rozpętali konflikt wojenny i nienawiść !
DO PANA ANDRZEJA DUDY, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Żadamy powstrzymania się przez Pana od ingerencji w wewnętrzną politykę suwerennego kraju sąsiedzkiego, Republiki Białoruś, którego naród w wyborach wybrał własnego prezydenta wolą olbrzymiej większości wyborców. Pana wspólne oświadczenie z prezydentem Litwy z dnia 9 sierpnia 2020 r. uznajemy za sprzeczne z Pana obowiązkami konstytucyjnymi oraz naruszające normy prawa międzynarodowego.
Jak może Pan, w obecności prezydenta kraju, w którym nie przestrzegane są prawa mniejszośći polskiej, zwracać się do prezydenta suwerennego państwa, z apelem o „…respektowanie podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolnego słowa” ?!
Jak może pan „pouczać” i prosić prezydenta Białorusi o „pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych…” i „oferować” gotowość do „ wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną” w sytuacji kiedy w tej „ rodzinie” toczą się nieustające kłótnie, a „ojcowie” bez pardonu wysyłają oddziały policji do tłumienia protestów ulicznych w Paryżu, Barcelonie, Stuttgarcie, Monachium, Goeteborga, Brukseli czy Berlinie?!
DO PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO, PREMIERA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Żądamy powstrzymania się przez Pana i przez ministrów pańskiego rządu, w pierwszym rzędzie Pana ministra spraw zagranicznych, od ingerencji w wewnętrzną politykę suwerennego kraju sąsiedzkiego, Republiki Białoruś. Pana list z dnia 10 sierpnia 2020 r. do Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej i Ursuli van der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi uznajemy za naruszenie Pana obowiązków konstytucyjnych i akt sprzeczny z normami prawa międzynarodowego.
Na podstawie jakiej delegacji politycznej i czyich pełnomocnictw uważa się pan uprawniony dbać bardziej o prawa Białorusinów, niż o prawa Polaków?
Szczególnie w pana ustach wezwania do przestrzegania wolności i praw człowieka obciążone są wyjątkową hipokryzją, gdy bez wystarczających podstaw medycznych, opinii niezależnych ekspertów, łamiąc naturalne i podstawowe prawa do godności i wolności istoty ludzkiej oraz naruszając prawa gospodarcze polskich przedsiębiorców i rolników, z powodu rzekomej pandemii, wprowadza pan akty prawne sprzeczne z zasadami konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które w skutkach rujnują polską gospodarkę i budżety polskich rodzin w wymiarze pokoleniowym. A konsekwencje społeczne, oświatowe i kulturowe nieodpowiedzialnej polityki pańskiego rządu wymagać będą nadzyczajnej i kosztownej polityki resocjalizacji.
DO DYSPONENTÓW POLSKICH MEDIÓW I POLSKICH DZIENNIKARZY
Ostatnie dwa dni dowiodły, że wszystkie tzw. media publiczne w Polsce, zarówno te rządowe, jak i rzekomo opozycyjne, poddane są tej samej zakulisowej i anonimowej kontroli i dyspozycji programowej. Skala kłamstwa, dezinformacji jaka wylewa się ze wszystkich stacji telewizyjnych, radiowych oraz platform internetowych, a dotycząca przebiegu wyborów na Białorusi oraz rzeczywistych przyczyn prób wywołania chaosu społeczno-politycznego u naszego wschodniego sąsiada, świadczą o tym, że media w Polsce to zgodny, amoralny i skorumpowany syndykat obłudy. Obiektywność i rzetelność polskich mediów publicznych jest całkowitą fikcją.
A zdecydowana większość dziennikarzy społeczno-politycznych w mediach publicznych nie ma nic wspólnego z najlepszymi tradycjami polskiego dziennikarstwa o tym profilu.
POLACY!
Pierwszy cel na drodze ku SUWERENNEJ POLSCE, to odzyskanie mediów przez Polaków, odebranie w nich władzy- kolaborantom obcych, antypolskich i antyludzkich interesów.
w imieniu Prezydium Rady Krajowej
partii „Polska Patriotyczna”
Przewodniczący partii
Paweł Ziemiński
Łódź-Warszawa, 10 sierpnia 2020 roku
KOMENTARZE
WPS
WPS
A oto głos owiec pasionych przez Sorosa i przez rząd polski z kieszeni polskich podatników:
https://www.facebook.com/groups/205468709987238/permalink/857547971445972/?chained_wp=0
Syjonistyczna zgnilizna zagrożeniem dla Polski i Polaków…i dla świata
Syjonistyczna zgnilizna zagrożeniem dla Polski i Polaków … i dla świata – wczoraj i dzisiaj :
W poniedziałek wieczorem, dzień po wyborach prezydenckich na Białorusi i po brutalnie stłumionych tam demonstracjach, tysięczny tłum zebrał się w centrum Warszawy, aby wyrazić solidarność z Białorusinami i poparcie dla tamtejszej opozycji. Podobnie było w Krakowie i Poznaniu.
https://fakty.interia.pl/galerie/kraj/lukaszenka-sadysta-polacy-wyrazili-solidarnosc-z-bialorusia-zdjecie,iId,2932184,iAId,378891
@stanislav 09:55:43
A tak zachowują się młode, jurne barany zarządzane z luksusowych hoteli przez żydowskich manipulantów. Te jurne barany rzucające kostką brukową nie są w stanie zrozumieć, że niszczą swoją przyszłość i już dzisiaj ustawiają się po jałmużnę dla bezrobotnych, a młode diewuszki w kolejce do burdelu w całej Europie:
https://www.youtube.com/watch?v=31u7FA1M6bU
@stanislav 21:13:34

Czyli syjonistyczna zgnilizna chce doprowadzić do białoruskiego majdanu, a potem jak w Polsce będą ścigać mowę nienawiści i antysemityzm:

@stanislav 21:13:34
Szkoda, że nie aresztowano tego przygłupa z obitym łbem przez ojca boksera Szczerby. Zapraszając tego bandytę na Białoruś, opozycja strzeliła sobie w kolano. Zaproście jeszcze zboków z lgbt i Łukaszenka będzie miał 100% poparcia. A co pojechali tam wprowadzać „pedalską demokrację i praworządność zachodu”? Szczerba wspominał o dzieciach „generałów nomenklatury rządowej”. Nic nowego , stara gwardia zostanie zastąpiona ich dziećmi , drugim elastycznym szeregiem. Pozbędziecie się wszystkiego w imię wolności. Skąd my to znamy ?Studenci? Marketing i zarządzanie albo gender. Pejsbukowe łajno. Pewnie owinięci w tęczowe ścierki robili kupę na jakiś pomnik. Jak się jest w obcym kraju to się nie wpiernicza między wódkę a zakąskę. Pewnie, że studenci, do pewnego wieku wszyscy są studentami. Znudzili się nauką to pojechali na rozróby. I bardzo dobrze! Pojechali kręcić zadymę, mają za swoje. Im więcej antifiarzy Omon wyedukuje, tym lepiej. Powinien jechać mgr socjalistycznej ekonomii chazar Bucholtz aka Balcerowicz on się lepiej „zna” jak spuszczać spodnie z narodowej dupy, teraz właśnie przygotowuje Ukrainę do „penetracji” przez obcy kapitał. Choć klown Szczerba jest z tej samej opcji.
@stanislav 21:13:34

Agentura żydowska (LGBT itd…) w akcji na Białorusi. Łukaszenko musi zostać! Wtrącanie się w wewnętrzne sprawy innego państwa uważam za przejaw chamstwa i niebywałej arogancji.

https://marucha.wordpress.com/2020/08/10/lukaszenko-musi-zostac/?fbclid=IwAR210IK1giKy-h9jhe7c3kLjWV3WS7YmSjQ6_i9xumsqtfBkVRv7LGEKt6o                                                                                                                                             Ps…Nasza białoruska przyjaciółka, która nie może w tym roku z uwagi na łże-wirusa przyjechać z tradycyjną wizytą mówi o tzw. opozycji: „Etimi ljudzmi prawjat zarubieżnyje żydomasony, pust’ ujedut iz Biełorusi nawsiegda „
Dzień na Białorusi.

https://youtu.be/MkUzeYWa7-8

Białoruś – jak tam jest naprawdę?

https://youtu.be/CV35JITAdQE

@stanislav 21:13:34
Czy Marszałek Sejmu może przedstawić podstawę prawną wyjazdu Szczerby na Białoruś. Czy reprezentował Sejm RP, czy był prywatnie? Uczestnictwo Szczerby i Poczobuta z Wyborczej wiele mówi o kierunku i sponsorach tych protestów. Szczerba pojechał na Białoruś…. zakładać tam LGBT. Studenci z Otwarty Dialog. Pojechali jak kiedyś na Ukrainę. To polscy studenci ze zlewaczałego uniwersytetu warszawskiego. Pojechali propagować lgbt. Jeśli Szczerba tam działa, to źle wróżę Białorusinom. Kolejna inwazja zboczów i POpaprańców? Przecież tam chcą wejść lgbiety i całe to tałatajstwo, żeby niszczyć kraj, tak jak to chcą zrobić w Polsce. Dlatego trzeba być ostrożnym w popieraniu tych zamieszek. Mieliśmy przykład z Ukrainą. W podzięce zaczęli stawiać pomniki Banderze…

Komentarze opublikowano za: https://wps.neon24.pl/post/156938,apel-do-polek-i-polakow-oraz-przestroga-dla-wladz-rp

apel do władz ? JAkich władz ? To banda syjonistycznych żydowskich folksdojczów wyznaczonych przez żydohitlerowców z Usraela do nadzoru administracyjnego nad żydowska kolonią z Polin

Jakoś wiele wpisów nie ma z poparciem dla majdaniarzy białoruskich na tym pejsie. Ze zdjęć profilowych widać że to babki mohery z Torunia w wieku 60 – 70 lat , a więc pod wpływem tamtejszych mediów i tamtejszymi mediami ogłupione wszak poparcie teraz na uniwersytetach rydzowych i w jego mediach dla jakiejś siksy białoruskiej musi być duże.Takie owce jak to dobrze określił Łukaszenka ojciec toruński powie ściagnijcie maski to ściągną założcie maski to włożą premier powie że dwa razy dwa to dziesięć a nie cztery i one w to uwierzą .Takie to towarzystwo.

Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

Żydowskie łapy won od Białorusi!

Film z protestów w Korei które miały miejsce 4 lata temu w TVP udaje protesty na Białorusi

Obraz

Marek 11 sierpnia 2020 o 21:33

To że my daliśmy się nabrać na Bolka , szechterów i lewartowów marząc o fruktach żydo-kapitalistycznych i wygodach mając kiłę mózgową lat 80 nam można wybaczyć ale do jasnej cholery ci młodzi na tej Białorusi nie są odcięci od świata widzą co zrobił żydo-kapitalizm w takich krajach jak Polska , Węgry , Bułgaria czy Rumunia.

Ta młodzież białoruska co niektóra którą żydzi manipulują ona naprawdę nie widzi że pcha swój kraj w przepaść w szambo złodziejstwa , oszustw na niespotykaną skalę i zrobienia ze swojego kraju kolonii UE i USA z bazami amerykańskimi.Tak im śpieszno do marketów ze śmieciowym żarciem bo burdeli z sutenerami ukraińskimi skądś to znamy do rozwalenia przemysłu czy handlu przez Balcerowiczów , Belki i Nowaków.Jeżeli ta młodzież ma w mózgu tylko dulary i zawieszoną wysoko na gównie liberię żydo-zachodu to jaka przyszłość czeka ten kraj do diabła gdy umrze Łukaszenka bo on też wieczny nie jest.

Ponadto czemu mieszkańcy wsi którzy popierają Łukaszenkę siedzą cicho.Słyszy się tylko o protestach w obronie tej młodej siksy o której miesiąc temu nikt nie słyszał a nic nie słychać o wiecach poparcia dla Łukaszenki.
Wybitny prezydent im się trafił mąż stanu kochający swój kraj to tym siksom białoruskim z Mińska tylko dulary w głowie i amerykański macdunald , coca – cola i guma Donald.
Wstyd.

@ Marek

„ci młodzi na tej Białorusi nie są odcięci od świata widzą co zrobił żydo-kapitalizm w takich krajach jak Polska , Węgry , Bułgaria czy Rumunia.”

Niestety, nie widzą i nic nie wiedzą, bo system, w którym żyją na Białorusi chroni ich tak samo jak u nas w czasach W.Gomułki i E.Gierka. Władze Białorusi (Rosji także) popełniają te same błędy popełniane przez ZSRR i PRL i to może się zemścić na Białorusinach i Rosjanach, gdy żydowska V kolumna przejmie władze – a jest do tego przygotowana i stanowi drugi garnitur w mediach i całej administracji państwa.
Bez zdecydowanej nacjonalistycznej polityki, bez nazywania problemów po imieniu, a więc bez likwidacji w życiu politycznym żydowskiej V kolumny i Białorusini i Rosjanie mogą się któregoś dnia przebudzić w zachodniej syjonistycznej demokracji z rosnącą nędzą i bezrobociem.

Panie Darku … .

Wspomniana przez Pana V kolumna nie tylko stanowi drugi garnitur w mediach i całej administracji państwa czyhając na władzę. Ona też nie próżnuje – sprawiając, by nie było zdecydowanej nacjonalistycznej polityki i nazywania spraw po imieniu, bo to cel każdej żydowskiej wtyki. Tak było w Polsce i pozostałych krajach bloku wschodniego. Ówcześni ludzie byli usypiani tak zwaną odwrotną do nacjonalistycznej polityki propagandą – poczynając już od wieku szkolnego, a której jakoś dziwnie tamtejsze władze nie przeciwstawiały się skutecznie. Ponadnarodowi gangsterzy wykorzystują naiwność i brak krytycznego spojrzenia u zdecydowanej większości ludzi na serwowaną im propagandę. Tutaj kłania się wychowanie w rodzinie a potem w szkole i tak dalej, czego pilnuje V kolumna.
Zbóje mają czas, oni ustalają swoje plany na dziesięciolecia – stulecia, czego większość gojów nie widzi żyjąca z dnia na dzień

Ludzie jak to ludzie mają swoje problemy pewnie i uzasadnione dlatego wyszli na ulicę

Jurny baran 11 sierpnia 2020 o 22:01

„Ludzie jak to ludzie mają swoje problemy pewnie i uzasadnione dlatego wyszli na ulicę.”

Hmm?
Jakie to twoim zdaniem tamtejsi ludzie mają swoje problemy, że wyszli na ulicę jurny baranie?
Może dlatego, że nie zrobiono z nich idiotów, bo nie kazano im nosić maseczek?
Może dlatego, że ich Prezydent nie przyjął łapówek od światowych gangsterów i tym samym nie pohańbił swojego narodu?
Może dlatego, że ich nie zadłużono po uszy w żydowskich bankach?
Może dlatego, że mają wszyscy pracę?
Może dlatego, że mogą planować swoją przyszłość, o czym my Polacy możemy tylko pomarzyć?
Może dlatego, że mają opiekę zdrowotną, o jakiej my Polacy możemy tylko pomarzyć?
Może dlatego, że mają wolność, o jakiej my dzisiejsi Polacy możemy tylko pomarzyć?
Mam jeszcze więcej wymieniać jurny baranie?

To pewnie wyszli żeby mieć większe problemy kiedy zapanowałyby rządy oligarchii i kolonistów finansujących protestujących baranów.

Praktycznie wolności nie ma już żadnej.Całe miasta okamerowane. Nigdzie się nie ruszysz jeszcze trochę to za pięrdnięcie na mieście będzie cię monitoring namierzał i karał 100 złotymi.
Ta nikomu niepotrzeba straż miejska robi to samo co policja.Dublują się wzajemnie.Raz policja sprawdza park piętnaście minut potem robi to samo znudzona straż miejska.
Karać mandatami wysokimi jak najczęściej jak najlepiej manipulować przy światłach aby goj płacił kary jak najczęściej to priorytet.

ile się zarabia w Polsce
https://vm.tiktok.com/J6EH3K7/

Gdzie jest granica absurdu?
Koszty przekopu Mierzei Wiślanej wzrosły w ciągu roku z 880 mln zł do prawie 2 mld i nie ma pewności, że to ostateczna kwota.

Według raportu przygotowanego przez Urząd Morski w Gdyni przy wzroście kosztów o 20% inwestycja będzie absolutnie nieopłacalna.

Dlaczego rząd, ministerstwo żeglugi i Urząd Morski forsują przekop bez względu na koszty finansowe, społeczne i środowiskowe? Nie ma zgody obywateli się na takie marnotrawienie publicznych pieniędzy. nie ma naszej zgody na tak wyjątkowy przykład braku gospodarności!
dalej https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/mgr_inz_kptzw_pan_wieslaw_piotrzkowski_nie_dla_przekopu_mierzei_wisla

Komentarze opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/08/10/apel-do-polek-i-polakow-oraz-przestroga-dla-wladz-rzeczypospolitej-polskiej/

 

Comments

  1. krnabrny1 says:

    Tutaj dam Wam ciekawostkę, zachód od tysięcy lat używa tego samego klucza aby dostać się na wschód. Jak ktoś ma zainteresowanie niech zobaczy na przykład mapkę krucjat. Mechanizm i kolejność identyczna co obecna walka z reżimami i CoVIDEM.

    Wówczas to do nas przyjeżdżali wysłannicy Ottona z Niemiec, przkupując szlachtę i zastraszając mieszczan i chłopów. Później sama Polska organizowała już krucjaty na wschód, między innymi na Litwę.

    Zadziwiające są te powtórki historii:-)

Wypowiedz się