CO NAS CZEKA ? Nieuchronność Wielkiego Kryzysu, zarówno w USA jak i w całym świecie

20 lipca 2020 „ Izba Informacji”: Gospodarka USA w połowie roku 2020 znajduje się w krytycznym momencie. To, co wydarzy się w ciągu najbliższych trzech miesięcy, prawdopodobnie zadecyduje, czy obecna Wielka Recesja 2.0 będzie nadal podążać trajektorią w kształcie litery „W” – czy też przesunie się nad przepaścią gospodarczą w ekonomiczną depresję.

Dzięki szybkiemu i wystarczającemu bodźcowi fiskalnemu skierowanemu do gospodarstw domowych w USA, minimalnej niestabilności politycznej przed wyborami w listopadzie 2020 r. i braku niestabilności finansowej można ją powstrzymać. Nie będzie gorzej niż przedłużony powrót do kształtu litery W.

Ale jeśli bodziec fiskalny będzie minimalny (i źle skomponowany), jeśli niestabilność polityczna znacznie się pogorszy, a poważny przypadek niestabilności finansowej wybuchnie w Stanach Zjednoczonych (lub na całym świecie), jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do depresji gospodarczej w dobrej wierze.

Prognozy dotyczące szybkiego ożywienia gospodarczego nie są aż tak pozytywne. Działa wiele sił, które silnie sugerują, że „odbicie” gospodarcze wczesnego lata okaże się tymczasowe i że na horyzoncie jest dalszy spadek zatrudnienia, konsumpcji, inwestycji i gospodarki.

Druga fala trwałej utraty pracy

Od połowy czerwca do połowy lipca wskaźnik zakażeń COVID-19, wskaźnik hospitalizacji, a wkrótce i śmiertelność, zaczęły ponownie wzrastać. Codzienne infekcje konsekwentnie przekraczają obecnie 60 000 przypadków – czyli ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim najgorszym miesiącu kwietnia 2020 r. W konsekwencji stany zaczynają nakazywać powrót do większej liczby kwarantanny i zamykanie działalności, zwłaszcza handlu detalicznego, usług turystycznych i rozrywkowych.

Kierunek wydarzeń nie może nie przeszkodzić w jakimkolwiek początkowym ożywieniu gospodarki, nie mówiąc już o trwałym ożywieniu gospodarczym. Zaostrzając warunki, wyraźnie pojawia się druga fala zwolnień z pracy – i to nie tylko z powodu przestojów gospodarczych związanych z odradzającym się wirusem.

Według Departamentu Pracy USA, ponowne otwarcie gospodarki USA w czerwcu spowodowało przywrócenie 4,8 mln miejsc pracy w tym miesiącu. Liczba ta obejmowała jednak nie mniej niż 3 miliony miejsc pracy w usługach: w restauracjach, hotelach i sklepach. To są zawody, na które teraz ponownie wpływają zwolnienia, ponieważ Stany po raz kolejny cofają się z powodu trwającego odradzania się wirusa.

Ale jest też coś nowego: teraz pojawia się druga fala bezrobocia, oprócz ponownych zwolnień z powodu zamknięć nie tylko wznowionych zawodów usługowych i detalicznych, ale także odzwierciedlającej długoterminowe, a nawet stałe zwolnienia z pracy w różnych branżach.

Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych zmieniły się fundamentalnie i trwale pod wieloma względami zarówno z powodu efektu wirusa, jak i głębokości obecnej recesji. Wielu konsumentów nie wróci wkrótce, aby podróżować, robić zakupy w centrach handlowych, korzystać z usług: restauracyjnych, masowej rozrywki lub imprez sportowych, na poziom sprzed wirusa.

W odpowiedzi duże korporacje z tych sektorów zaczęły ogłaszać tysiące zwolnień.

Dwie duże amerykańskie linie lotnicze – United i American – ogłosiły zamiar zwolnienia odpowiednio 36 000 i 20 000, w tym stewardów, załóg naziemnych, a nawet pilotów.

Boeing ogłosił redukcję o 16 000, a Uber, tylko w ostatnim ogłoszeniu, o 3 000.

Duże firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną, takie jak JCPenneys, Nieman Marcus, Lord & Taylor i inne, zamykają setki sklepów, co ma podobny wpływ na dawne tysiące stałych miejsc pracy.

Firmy zajmujące się szczelinowaniem ropy i gazu, takie jak Cheasepeake i 200 innych frackerów, którzy obecnie nie spłacają swoich długów, zwalniają dziesiątki tysięcy zatrudnionych.

Firmy transportowe, takie jak YRC Worldwide, wypożyczalnia samochodów Hertz, sprzedawcy odzieży i odzieży, tacy jak Brooks Brothers,

Odzwierciedlając to, od połowy czerwca nowe roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych rosły co tydzień w tempie ponad 2 milionów – z czego około 1,3 miliona otrzymywało regularne państwowe zasiłki dla bezrobotnych oraz kolejny milion niezależnych wykonawców, pracowników koncertowych, samozatrudnionych, otrzymujących specjalne zasiłki dla bezrobotnych rządu federalnego. Liczebność tej ostatniej grupy gwałtownie rośnie od połowy czerwca.

Od połowy lipca aż 33 mln osób otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, a kolejne 6 mln całkowicie odeszło z rejestrowanego stanu siły roboczej i nie jest już nawet zaliczanych do bezrobotnych. Bezrobocie zatem utrzymuje się na tym, co prawdopodobnie będzie chronicznie wysoką liczbą, na poziomie około 40 milionów – z około 25% bezrobotnych siły roboczej w USA – ponieważ na horyzoncie pojawiają się nowe zwolnienia w sektorze usług i handlu detalicznego oraz nowe zwolnienia na stałe.

Do narastającego problemu ponownych zwolnień w służbie i drugiej fali zwolnień permanentnych w sektorze prywatnym, dochodzi rosnące prawdopodobieństwo znacznych zwolnień w sektorze publicznym, ponieważ państwa i miasta borykające się z ogromnym deficytem budżetowym są zmuszone zwolnić kilka milionów, mniej więcej 22 miliony pracowników sektora publicznego w USA.

Ta potencjalna fala zwolnień pracowników publicznych, przyspieszy i nastąpi wcześniej, jeśli Kongres latem 2020 r. nie uratuje stanów i miast, których budżety zostały poważnie dotknięte załamaniem dochodów podatkowych, a jednocześnie staną w obliczu eskalacji kosztów radzenia sobie z kryzysem zdrowotnym. Szacunki z maja ubiegłego roku wskazują, że stany i miasta będą potrzebowały tego lata 969 miliardów dolarów w ramach dofinansowania – około dwóch trzecich dla stanów, a reszty dla miast i samorządów.

Odrodzenie się zwolnień ze wszystkich tych źródeł jest pewnym wskaźnikiem, że ożywienie gospodarcze – nie mówiąc już o wzroście – jest w tarapatach. Rosnące bezrobocie oznacza mniejszy dochód z wynagrodzeń dla gospodarstw domowych, a tym samym mniejszą konsumpcję, a biorąc pod uwagę, że konsumpcja stanowi 70% gospodarki, spowolnienie ożywienia i rozwoju. Z kolei problemy w konsumpcji oznaczają, że cierpieć będą również inwestycje przedsiębiorstw, co dodatkowo spowolni gospodarkę i uniemożliwi ożywienie.

Zaostrzenie spadku dochodów osobistych przeznaczanych na konsumpcję z powodu bezrobocia jest dowodem na to, że nawet ci, którzy mają szczęście wrócić do pracy po zamknięciu gospodarki wiosną 2020 r., robią to coraz częściej, jako osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy – co oznacza mniejszy dochód z wynagrodzenia na konsumpcję w porównaniu z okresem COVID przed marcem 2020 r.

Na te negatywne perspektywy zatrudnienia, konsumpcji i inwestycji biznesowych nakłada się nasilenie problemów związanych z kryzysem gospodarczym.

Wynajem, eksmisje, opieka nad dziećmi i chaos w edukacji

Zbliża się kryzys stawek czynszu, który dotyka dziesiątki milionów. Szacuje się, że w szczycie w kwietniu około jedna trzecia ze 110 milionów najemców w amerykańskiej gospodarce przestała płacić czynsz z powodu przestojów gospodarki związanych z COVID. Ustawa CARES, uchwalona w marcu, przewidywała zwłokę w spłacie czynszu, chociaż prawdopodobnie aż 20 państw nie zdołało jej wyegzekwować. Ta dyrektywa o wyrozumiałości wygasa z końcem lipca i przewiduje, aż 23 miliony eksmisji czynszu w nadchodzących miesiącach. W ten sposób szykuje się poważny kryzys mieszkaniowy, a także druga fala zwolnień.

Niemal równocześnie wystąpi kryzys edukacji i opieki nad dziećmi. System edukacji publicznej K-12 zbliża się do chaosu, ponieważ okręgi szkolne planują wprowadzenie zdalnego uczenia się na dużą skalę, aby poradzić sobie z nową falą zakażeń COVID-19 i hospitalizacji. Sednem kryzysu jest to, że dziesiątki milionów rodzin z klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych, które są zależne od dwóch wypłat, aby przetrwać ekonomicznie, nie mogą sobie pozwolić na dostosowanie praktyk okręgowych do nauki zdalnej – zwłaszcza w przypadku małych dzieci w klasach podstawowych. Nawet jeśli takie rodziny mogłyby sobie pozwolić na opłacenie kosztownej opieki nad dziećmi, obecny system opieki nad dziećmi w USA jest daleki od ich przyjęcia. Ponadto w wielu gospodarstwach domowych należących do mniejszości i klasy robotniczej brakuje komputerów i sprzętu sieciowego, a nawet umiejętności niezbędnych do ich ustawienia.

Przestawienie się na naukę zdalną kieruje kilka sił: okręg szkolny obawia się odpowiedzialności rodziców w przypadku zachorowania dzieci, znaczny koszt zapewnienia zdezynfekowanych sal lekcyjnych, brak miejsca w klasie umożliwiający naukę na odległość na miejscu oraz rosnące obawy nauczycieli dotyczące własnego narażenia na infekcję. Co najmniej 1,5 miliona nauczycieli szkół publicznych jest w wieku powyżej 50 lat i cierpi na schorzenia, które zwiększają ryzyko poważnych infekcji, jeśli uczęszczają do zamkniętych klas.

Kryzys opieki nad dziećmi i edukacji K-12 najprawdopodobniej wybuchnie w ciągu kilku miesięcy na dużą skalę. Chaos w edukacji jest tuż za rogiem.

Tej jesieni szkolnictwo wyższe – kolegia i uniwersytety – również doświadczy chaosu swego rodzaju. Podczas gdy kształcenie na odległość nie będzie tak poważnym problemem wdrożeniowym, jak na poziomie K-12, koszty pandemii zmuszą wiele mniejszych, prywatnych uczelni do bankructwa, konsolidacji lub zamknięcia. Problemy finansowe uczelni publicznych będą wymagały od nich zdecydowanego ograniczenia dostępnych usług. Edukacja zdalna stworzy dwupoziomowy system szkolnictwa wyższego – usługi edukacyjne świadczone zdalnie i te o bardziej tradycyjnym charakterze na kampusie; lub hybryda obu.

Jednak popyt na usługi szkolnictwa wyższego prawdopodobnie gwałtownie spadnie w krótkim okresie, podczas którego szkolnictwo wyższe doświadczy niszczycielskiego spadku czesnego i innych źródeł dochodów uczelni. Niektóre szacunki pokazują, że jedna trzecia studentów pierwszego roku planuje wziąć udział w tak zwanym „roku przerwy”, tj. zaakceptować przyjęcie, ale nie uczęszczać na zajęcia przez rok. To ogromna strata przychodów. Niektóre szacunki przewidują spadek frekwencji nowych studentów o 15–30%, przy kolejnym spadku liczby studentów przenoszących się o 5–10% i podobnym spadku o 5–10% wśród studentów kontynuujących naukę. Ponadto frekwencja studentów zagranicznych, „krowa dojna” dla większości uczelni, również gwałtownie spadnie ze względu na nowe zasady administracji Trumpa.

Fala konsolidacji i zamykania uczelni jest nieunikniona. A przy zadłużeniu z tytułu pożyczek studenckich na poziomie 1,6 biliona dolarów jest mało prawdopodobne, aby rząd federalny wprowadził nową pomoc tym kanałem. Państwa nie zwiększą też subsydiowania uczelni publicznych, biorąc pod uwagę poważne deficyty budżetowe na horyzoncie. Jeszcze inne wydarzenia znacznie zmniejszą dochody ze studiów. Uczniowie zmuszeni do uczęszczania na zajęcia zdalnie będą żądać niższego czesnego. Można spodziewać się fali procesów sądowych, ponieważ studenci starają się „odzyskać” pełne koszty czesnego. Inne drugorzędne źródła dochodów uczelni – z opłat, zakwaterowania i wyżywienia w kampusie, dochodów z wyposażenia i prezentów oraz dochodów ze sportu – również zapowiadają zbliżający się kryzys finansowy.

Krótko mówiąc, kryzys gospodarczy wkrótce nabierze bardziej społeczno-ekonomicznego wymiaru i charakteru: czynsz, opieka nad dziećmi, chaos edukacyjny wkrótce przyłożą się do utrzymującego się problemu bezrobocia i pogłębiającej się recesji. W konsekwencji niezadowolenie społeczne i polityczne, frustracja i niepokój prawie na pewno wzrosną w nadchodzących miesiącach.

Globalna recesja i niewypłacalność długu państwowego

Słabość światowej gospodarki jest kolejnym czynnikiem, który może zapewnić trajektorię gospodarki amerykańskiej w kształcie litery W. Jak wspomniano wcześniej, przy 90% innych krajów w recesji, światowy popyt na eksport z USA pozostanie słaby lub spadnie. Ponadto globalne łańcuchy dostaw również zostały poważnie zakłócone przez kryzys zdrowotny, a nawet zerwane i nie zostaną wkrótce przywrócone. Gospodarka światowa boryka się z głębokimi problemami zarówno z popytem, ​​jak i podażą. To także jest wyjątkowe wydarzenie historyczne. Nigdy wcześniej problemy z popytem i podażą nie występowały spójnie. Razem zwiększają potencjał globalnej depresji.

Gospodarki produkujące surowce ucierpiały, zwłaszcza kraje produkujące ropę i metale. Wielu znajdowało się w recesji na długo przed kryzysem zdrowotnym COVID. Globalny handel ogólnie uległ stagnacji, odnotowując niewielki lub żaden wzrost w 2019 r., Po raz pierwszy od czasu utrzymania współczesnych rekordów. Wiele krajów nadmiernie wydłużyło swoje zadłużenie, zwiększając zadłużenie państwowe w ciągu ostatniej dekady. Był to kapitał pieniężny pożyczony głównie od zachodnich banków i rynków kapitałowych (tj. Równoległych banków).

Obecnie, przy stabilnym i spadającym handlu światowym, a także obniżających się cenach towarów eksportowych, kraje te nie są w stanie uzyskać wystarczającego dochodu z eksportu, aby spłacić kapitał i odsetki od ich długu. W rezultacie kilka krajów w najgorszej kondycji może wkrótce zaprzestać spłacać długi wobec zachodnich banków, funduszy hedgingowych, funduszy private equity i tak dalej.

Niespłacanie długów potencjalnie oznacza, że ​​te same zachodnie instytucje finansowe, które pożyczyły fundusze, teraz z kolei doświadczą kryzysów finansowych. W ten sposób niestabilność finansowa za granicą jest często przenoszona na krajową gospodarkę USA za pośrednictwem jej systemu bankowego. Co więcej, nie byłby to pierwszy przypadek, gdy krach zagranicznych banków rozlał się na Stany Zjednoczone i resztę gospodarki światowej, a tym samym znacząco zaostrzył trwającą już recesję.

Teoretycznie kraje doświadczające poważnych kryzysów długu publicznego mogłyby pożyczać od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednak MFW nie ma w pobliżu funduszy na pokrycie wielu jednoczesnych długów państwowych. Nie jest też prawdopodobne, że Stany Zjednoczone i Europa zwiększą fundusze MFW, aby to umożliwić. Kiedy stanie się jasne, że MFW nie jest w stanie poradzić sobie z kryzysem o tak potencjalnych wymiarach, globalna gospodarka kapitalistyczna ześlizgnie się jeszcze bardziej w kierunku globalnego kryzysu.

Dalsze pogorszenie już zachodzące w stosunkach gospodarczych między USA i Chinami może również potencjalnie wpłynąć na Wielką Recesję w USA i zapewnić jej dalsze ożywienie w kształcie litery W. Pakt handlowy Trumpa z Chinami podpisany w grudniu 2019 roku okazał się jak dotąd kolosalną porażką. Prezydent zadeklarował przy podpisywaniu umowy, 150 miliardów dolarów w zakupach przez Chiny towarów z USA w 2020 roku – zwłaszcza produktów rolnych, ropy i gazu oraz towarów przemysłowych.

W połowie roku Chiny kupiły tylko 5 miliardów dolarów z uzgodnionych 40 miliardów dolarów na produkty rolne i tylko 14 miliardów z 85 miliardów dolarów w towary przemysłowe. Chiny nigdy nie zgodziły się na obiecane 150 miliardów dolarów przez Trumpa, nawet zanim pandemia Covid uderzyła w amerykańską gospodarkę w 2020 roku. Chiny nigdy nie zgodziły się na zakup amerykańskiego eksportu za wartość dolara, ale ogłosiły, że dokonają zakupu na warunkach w 2020-21. 150 miliardów dolarów Trumpa było typowym błędnym przedstawieniem przez Trumpa umowy, która nigdy nie została zawarta.

W najlepszym przypadku Chiny kupiłyby około 40 miliardów dolarów w towarach rolnych – czyli na poziomie ich zakupów, zanim Trump rozpoczął z nimi wojnę handlową w marcu 2018 roku. Wskutek niespełnienia swojej przesadzonej obietnicy publicznej w 2020 roku, Trump zwrócił się przeciwko Chinom i dalej popierał swoich anty-chińskich twardych doradców w sprawach handlu i innych. Dawna „wojna handlowa” z Chinami prawdopodobnie przekształci się teraz, w następstwie Covid, w szerszą wojnę gospodarczą z Chinami. Ponadto pogorszenie stosunków z Chinami, wywołane obecną recesją i załamaniem się handlu światowego, przejawia się także w innych sprawach politycznych, a nawet wojskowych.

Trwałe przemiany w przemyśle

Kryzys zdrowotny związany z COVID przyspiesza transformację całych branż i sektorów gospodarki, zarówno amerykańskiej, jak i globalnej. Jak wspomniano powyżej, wzorce konsumpcji gospodarstw domowych już teraz ulegają zasadniczym zmianom i będą się zmieniać nawet po przejściu kryzysu zdrowotnego. Konsekwencją tego będzie kurczenie się całych gałęzi przemysłu. Konsolidacje i redukcje firm są nieuniknione w liniach lotniczych, liniach wycieczkowych, a nawet w publicznym transporcie lądowym. Podobnie upadną firmy, konsolidujące się i restrukturyzujące w branży hotelarskiej, rekreacyjnej i hotelarskiej, w centrach handlowych, rozrywce wewnętrznej (filmy, kasyna itp.), Żeby wymienić tylko to, co oczywiste. Firmy zajmujące się sportem i rozrywką publiczną walczą o przedefiniowanie swoich modeli biznesowych i sposobu, w jaki dostarczają społeczeństwu swój „produkt” do konsumpcji. Nawet edukacja – publiczna i prywatna – przechodzi radykalną zmianę. Nie tak oczywiste są podobne fundamentalne zmiany w przemyśle naftowym i energetycznym, a później także w produkcji, ponieważ łańcuchy dostaw powoli wracają do gospodarki USA.

Zmiany te będą miały znaczący (i często negatywny) wpływ nie tylko na poziom zatrudnienia i dochody, ale także na praktyki biznesowe. Przedsiębiorstwa już teraz wprowadzają nowe praktyki cięcia kosztów pod presją kryzysu zdrowotnego i przestojów. Te praktyki staną się trwałe. A ponieważ wiele praktyk i cięcia kosztów będzie koncentrować się na wynagrodzeniach i świadczeniach pracowników, przyniesie to więcej tego, co ekonomiści nazywają „długotrwałym strukturalnym bezrobociem” – oprócz obecnego „cyklicznego bezrobocia” występującego z powodu obecnej recesji.

Historyczną konsekwencją obecnej Wielkiej Recesji wywołanej kryzysem zdrowotnym COVID-19 jest przyspieszające wprowadzanie tego, co niektórzy nazywają rewolucją sztucznej inteligencji, co polega na cięciu kosztów. Chodzi o gromadzenie nowych danych, przetwarzanie danych i ocenę statystyczną, aby umożliwić maszynom komputerowym podejmowanie decyzji wcześniej podjętych przez ludzi. Sztuczna inteligencja wyeliminuje miliony podejmowania decyzji na niskim szczeblu przez pracowników zarówno w sektorze usług, jak i produkcji. Raport firmy konsultingowej McKinsey z 2017 r. Przewiduje, że do końca bieżącej dekady sztuczna inteligencja będzie miała poważny wpływ na nie mniej niż 30% wszystkich zawodów pracowników. 30% miejsc pracy zniknie lub ulegnie znacznemu skróceniu. Oznacza to mniejszy dochód z wynagrodzenia i dalsze zmniejszenie konsumpcji.

Ważnym powiązaniem z obecną Wielką Recesją 2.0 jest to, że wprowadzanie sztucznej inteligencji przez firmy przyspieszy to teraz. To, co McKinsey wcześniej przewidywał na koniec dekady lat dwudziestych, teraz nastąpi do połowy dekady. Konsekwencje ekonomiczne dla następnego pokolenia amerykańskich pracowników, późnych milenialsów i przedstawicieli pokolenia GenZ będą co najmniej poważne.

Po dziesięcioleciach przenikania niskich płac, niskich świadczeń „warunkowych” na niepełny etat i tymczasowych od lat 90. XX wieku, po wpływie katastrofy z lat 2008-2009 i następstwach na zatrudnienie, po przyśpieszeniu pracy „gigantycznej” dzięki Uberyzacji, gospodarka kapitalistyczna od 2010 roku i po jeszcze poważniejszych negatywnych skutkach gospodarczych obecnej Wielkiej Recesji 2.0, dziesiątki milionów pracowników amerykańskich wchodzących na rynek pracy dziś i w nadchodzących latach będzie musiało zmierzyć się z transformacją kolejnych 30% wszystkich zawodów.

Przyszłość nie zapowiada się zbyt dobrze dla 70 milionów millenialsów i GenZers. Neoliberalna polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych i Wielka Recesja 2.0 przyspieszają długotrwały kryzys strukturalnego bezrobocia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w światowej gospodarce kapitalistycznej.

Powrót oszczędności fiskalnych

Deficyt budżetu federalnego USA pod rządami Trumpa wynosił średnio ponad bilion dolarów rocznie przez pierwsze trzy lata jego urzędowania. Federalny dług publiczny na koniec 2019 r. wynosił 22,8 bln USD. Od lipca 2020 r. wzrósł do 26,5 bln USD i rośnie. Wcześniejsze prognozy z marca wskazywały, że w 2020 r. wzrośnie o 3,7 bln USD. To już zostało przekroczone. Takie też będą prognozy na 2021 rok, czyli kolejne 2,1 biliona dolarów.

Deficyt i dług prawdopodobnie wzrosną do ponad 4 bilionów dolarów w tym roku podatkowym i kolejnych 3 bilionów dolarów w 2021 roku. Oznacza to, że obecny dług publiczny w ciągu 18 miesięcy osiągnie 30 bilionów dolarów. I to nie licząc wzrostu zadłużenia rządów stanowych i lokalnych, które już sięgają 3 bilionów dolarów; ani dług przenoszony przez bank centralny USA, Rezerwę Federalną,

Celem przedstawienia tych statystyk jest to, że elity amerykańskie wcześniej czy później wprowadzą poważny program oszczędnościowy. Prawdopodobnie nadejdzie później w 2021 roku. I nie będzie miało większego znaczenia, czy administracją w tym czasie kierują Demokraci, czy Republikanie. Nadejdzie i będzie skierowany na ubezpieczenia społeczne, Medicare, Medicaid, Obamacare, edukację, mieszkalnictwo, transport i inne programy społeczne.

Pierwsza wielka recesja stanowi historyczny precedens. Program naprawczy Obamy w styczniu 2009 r. zapewnił stymulację w wysokości 787 miliardów dolarów. Ale wspólna umowa oszczędnościowa republikanów i demokratów, wprowadzona w sierpniu 2011 r., odebrała prawie dwukrotnie więcej bodźców, czyli 1,5 biliona dolarów, w latach 2011-13. Te oszczędności w znacznym stopniu przyczyniły się do ożywienia kształtu litery W po krachu gospodarczym w latach 2008-2009 – tj. Pierwszej Wielkiej Recesji.

Przy obecnym wzroście deficytu o 6 bilionów dolarów, który prawdopodobnie wzrośnie do 9-10 bilionów dolarów, elity gospodarcze w Stanach Zjednoczonych bez wątpienia w którymś momencie w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzą nowy reżim oszczędnościowy. Ta polityka oszczędnościowa, podobnie jak jej poprzedniczka, zapewni w najlepszym przypadku powrót do kształtu litery W typowy dla Wielkiej Recesji. W najgorszym przypadku może to okazać się ostatnim wydarzeniem, które popycha gospodarkę USA w kolejny wielki kryzys.

Niestabilność finansowa

Ci, którzy zaprzeczają, że amerykańska i światowa gospodarka weszły już w drugą wielką recesję, przedstawiają argument, że krach i recesja w latach 2008-2009 były spowodowane krachem bankowym i finansowym w latach 2008-09, a zatem, ponieważ nie było jeszcze krachu finansowego, gospodarka nie znajduje się obecnie w kolejnej Wielkiej Recesji. Ale się mylą.

Wielkie recesje zawsze kojarzą się z kryzysem finansowym, ale kryzys ten nie musi poprzedzać głębokiego kurczenia się realnej, niefinansowej gospodarki. Pandemia COVID-19 odegrała rolę krachu finansowego w doprowadzeniu realnej gospodarki do skurczu, który jest zarówno ilościowo, jak i jakościowo gorszy niż „normalna” recesja. Co więcej, kolejny krach systemu bankowego i finansowego nie jest niemożliwy w nadchodzących miesiącach, chociaż nie jest jeszcze prawdopodobny w 2020 r.

Opracowywane są warunki wstępne kryzysu finansowego. Nie przyspieszy go kryzys kredytów mieszkaniowych, jak w latach 2007-08. Ale jest kilka potencjalnych czynników do ponownego przyspieszenia krachu finansowego. Oto tylko kilka:

Sektor nieruchomości komercyjnych w USA ma poważne kłopoty. Nieruchomości komercyjne obejmują centra handlowe, biurowce, hotele, ośrodki wypoczynkowe, fabryki oraz kompleksy mieszkaniowe z wieloma najemcami. Wiele z nich zaciągnęło głębokie zobowiązania dłużne, gdy rozszerzyły się po 2010 r., lub po prostu kontynuowało działalność, zaciągając bardziej kosztowne narastające długi, gdy były nierentowne. Obecnie nie są w stanie kontynuować obsługi (tj. spłaty kapitału i odsetek) nadmiernego zadłużenia. Wiele z nich rozpoczęło proces upadłości i restrukturyzacji upadłości zgodnie z rozdziałem 11. Banki i inwestorzy posiadają wiele długów z tytułu nieruchomości komercyjnych, które nigdy nie zostaną spłacone. Nadwyżka instrumentów pochodnych (swapy ryzyka kredytowego) została zapisana na długu.

Kryzys zadłużeniowy oraz fala niewypłacalności i bankructw w latach 2020-21 w sektorze nieruchomości komercyjnych mogą łatwo wywołać kryzys zadłużenia podobny do kredytów hipotecznych typu subprime, który miał miejsce w latach 2008-09. A instrumenty pochodne mogą przenieść kryzys na cały system bankowy – tak jak to miało miejsce w 2009 r. Regionalne i małe banki wspólnotowe w USA są szczególnie narażone.

Branża szczelinowania ropy i gazu, w której zadłużenie w postaci obligacji śmieciowych i pożyczek lewarowanych już wzrosło do niestabilnego poziomu wraz z nadejściem kryzysu COVID. Załamanie się światowych cen ropy i gazu – które rozpoczęło się przed wpływem COVID-19 i trwa nadal – sprawi, że wiertacze i inne osoby nie będą w stanie wygenerować dochodu, z którego mogliby obsługiwać swój dług. Już ponad 200 firm z tego sektora znajduje się w stanie upadłości. Ponownie banki regionalne, które sfinansowały znaczną część ekspansji szczelinowania w Teksasie, Dakocie i Pensylwanii, zostaną poważnie dotknięte niewywiązaniem się z zobowiązań. Ich niestabilność finansowa może łatwo rozprzestrzenić się na inne sektory bankowości i finansów w USA.

Stany i władze lokalne znajdą się w trudnej sytuacji, jeśli Kongres nie zapewni wystarczającego dofinansowania w następnej rundzie wydatków fiskalnych w lipcu 2020 r. W przeciwieństwie do rządu federalnego, władze stanowe i lokalne są zdolne do bankructwa i niewypłacalności. Stany Zjednoczone mają długą historię przypadków niewypłacalności związanych z nadejściem Wielkiego Kryzysu. Tym razem niestabilność finansowa państwa szybko przeniesie się na publiczne fundusze emerytalne oraz emerytury publiczne i prywatne, a stamtąd na rynki obligacji komunalnych, z których władze stanowe i lokalne pozyskują dochody, pożyczając środki na sfinansowanie deficytu.

Globalne rynki długu państwowego, jak wspomniano wcześniej spowodują niewypłacalność ogromnego zadłużenia narosłego od 2010 r. W wielu krajach może to spowodować poważne skutki zarażenia, w systemach bankowości prywatnej, gospodarek rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii.

Gdyby MFW nie zdołał powstrzymać łańcucha kryzysów związanych z długiem publicznym, który może nastąpić po obecnej Wielkiej Recesji, reakcja łańcuchowa niewypłacalności, w szczególności we wschodzących gospodarkach rynkowych, może potencjalnie przyspieszyć globalny kryzys finansowy.
Historia pokazuje, że kryzysy finansowe często mają swoje źródło w nieoczekiwanych zakątkach gospodarki. Powyżsi kandydaci to „znane niewiadome”. W trzewiach kapitalistycznego globalnego systemu finansowego może również czaić się jeszcze więcej „nieznanych niewiadomych” – tj. wydarzeń nazywanych czasem „czarnymi łabędziami”.

Niestabilność polityczna

Stany Zjednoczone i inne kraje są na nowym gruncie pod względem potencjalnej niestabilności politycznej. Fragmentaryczne ograniczanie praw demokratycznych i obywatelskich postępuje przynajmniej od połowy lat 90. W XXI wieku nabiera tempa, zarówno w USA, jak i na całym świecie. W ostatnich latach narastała publiczna konfrontacja między rywalizującymi skrzydłami elit kapitalistycznych, a ich działaczami politycznymi.

Instytucje nawet ograniczonej demokracji kapitalistycznej są atakowane i zanikają. A teraz rośnie niestabilność polityczna zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i lokalnym. Nie należy lekceważyć potencjału jeszcze intensywniejszej konfrontacji politycznej między elitami lub między segmentami samej populacji USA, wynikającej z negatywnego wpływu na obecny kryzys gospodarczy i drugą wielką recesję.

Oczekiwania zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw mogą służyć jako mechanizmy transmisji, które przenoszą niestabilność polityczną w  niestabilność gospodarczą i finansową. Niestabilność polityczna powoduje zamrożenie inwestycji biznesowych, a tym samym blokadę ożywienie zatrudnienia. W dalszej kolejności powoduje to, że gospodarstwa domowe gromadzą dochody, które mają, i podnoszą stopę oszczędności – kosztem konsumpcji. Prowadzi to również do braku działań rządu w zakresie polityki niezbędnej do zapewnienia bodźca do naprawy.

Na froncie globalnym niestabilność polityczna może nawet przybrać wymiar światowy. Historia w ogólności, a historia Stanów Zjednoczonych w szczególności, ujawnia, że ​​prezydenci USA próbują odwrócić uwagę opinii publicznej od krajowych problemów gospodarczych i społecznych, prowokując zagraniczne wojny.

Celem krótkoterminowego ataku USA są Iran i Wenezuela – zwłaszcza ta druga, która jest bardziej podatna na działania militarne USA. Ale jutro, w 2021 roku i później, może to być Rosja (prowokacje na Ukrainie lub w krajach bałtyckich w USA), Korea Północna (atak USA na ich obiekty jądrowe) lub Chiny (konfrontacja morska USA na morzu południowochińskim) – niezależnie od mało prawdopodobnego sukces takich przedsięwzięć.

Podobnie jak inny krach finansowo-bankowy, poważne wydarzenie związane z niestabilnością polityczną – krajową lub zagraniczną – może z łatwością wysłać i tak już słabą gospodarkę Stanów Zjednoczonych, walczącą w środku Wielkiej Recesji, w otchłań pierwszego Wielkiego Kryzysu XXI wieku.

Autor: Jack Rasmus
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2020 r

Dr Jack Rasmus, doktor ekonomii politycznej, wykłada ekonomię w St. Mary’s College w Kalifornii. Jest autorem i producentem różnych publikacji literatury faktu i  fikcji, w tym książek T on Scourge of Neoliberalism: – „ Source ” –

Opublikowano za: https://fort-russ.com/2020/07/what-lies-ahead/

Podziękowania dla komentatora Krnąbrny1 za nadesłanie i przetłumaczenie tego ważnego  tekstu analitycznego odnośnie zbliżającego się globalnego Wielkiego Kryzysu.

Comments

 1. krnabrny1 says:

  CO NAS CZEKA?
  To dobre pytanie, odpowiedź w artykule również wydaje się być racjonalna, ale są i inne punkty widzenia na te same wydarzenia. Proponuję zamieścić tutaj tekst Pana Stankova którego już cytowaliście, mówi w zasadzie o tych samych sprawach ale z innej perspektywy.

  TŁUMACZENEI WŁASNE:
  Georgi Alexandrov Stankov, 21 lipca 2020
  http://www.stankovuniversallaw.com/2020/07/the-central-sun-takes-central-stage-a-massive-build-up-towards-lions-gate/
  http://www.stankovuniversallaw.com

  Jak zapewne zauważyłeś, przez cały ten miesiąc znajdujemy się na stromej spirali wznoszenia. Jest to właściwie kontynuacja czerwcowych energii, które rozpoczęły się już w maju. Istnieje stały strumień energii źródłowych wlewający się teraz na Gaję i ludzkość i po raz pierwszy są one w pełni doświadczane przez rosnącą liczbę pracowników światła, tak jak można czytać w Internecie. W przeszłości byliśmy nielicznymi uprzywilejowanymi… i skazanymi wojownikami światła na cierpienie pod tą energetyczną zaporą.

  Obecny wzrost rozpoczął się tak zwaną „ niespodzianką przesilenia czerwcowego ” ogłoszoną przez Arkturian, gdy Centralne Słońce zajęło centralne miejsce i zwiększyło intensywność wysyłania energii i kodów źródłowych. Ogłosiłem nadejście tych energii 3 czerwca, kiedy poinformowałem o początku oczyszczenia wszystkich ciemnych istot z ludzkich pól . Potem zwróciła się do nas pewna liczba wojowników światła, którzy mieli problemy z takimi mrocznymi istotami na swoich polach i poprosili nas o radę i pomoc.

  Kilka dni temu, kiedy Świadomość Źródła ponownie nawiązała kontakt z Amorą, powiedziano jej, że Słońce jeszcze raz zwiększyło intensywność fal energetycznych i że powinna coś o tym napisać. Dlatego opublikowała swój najnowszy artykuł, który polecam uważnie przeczytać, ponieważ Świadomość Źródła radzi nam, abyśmy pozostawali co najmniej pół godziny na słońcu każdego dnia i wdychali światło nowych energii, które teraz zalewają ziemię, aby leczyć nasze ciała. i przyspieszyć nasze wniebowstąpienie.

  Oddech światła

  Jak wszyscy wiecie, Centralne Słońce używa naszego słońca jako portalu dla takich energii, aby dotrzeć do Gai i ludzkości. W dzisiejszych czasach stało się o wiele bardziej błyskotliwe i mocne i wielu ludzi to zauważyło. Nasz członek PAT Mike z Florydy napisał do mnie wczoraj:

  „ Cześć George, kiedy wsiadłem do samochodu dziś rano, nawet przy opuszczonej osłonie przeciwsłonecznej, zdjąłem okulary, aby upewnić się, że nałożyłem na nie okulary przeciwsłoneczne… Nigdy nie widziałem, aby słońce było tak jaskrawo jasne ! ”

  Każdego dnia pobieramy źródła energii, czasami 2-3 masywne epizody każdego dnia, które przez cały miesiąc nas powalają, a intensywność osiąga szczyt za każdym razem, gdy myślimy, że nie może być gorzej. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nasze ciała są teraz w pełni krystaliczne i łatwo wychodzą z tego ciągłego ataku.

  Kilka dni temu, dokładnie w piątek, 17 lipca, otrzymaliśmy krótką wiadomość od Powszechnego Białego Bractwa, do którego oboje należymy, że osiągnęliśmy „ punkt zwrotny ” w procesie wniebowstąpienia. Przekaz ten był zwiastowany ciągiem wydarzeń, które zinterpretowaliśmy jako wyraźne oznaki, że wkrótce się ruszamy…. pytanie gdzie?…

  Zasadniczo scenariusz wniebowstąpienia na ziemi będzie musiał opierać się na bardzo prostej logice i sekwencji wydarzeń.

  Mroczna Cabal gorączkowo planuje teraz drugą blokadę aby w pełni zniewolić ludzkość zgodnie z planami ich mistrzów w obecnym Czasie Ostatecznym. Pierwsza blokada utorowała temu drogę, ale także obudziła masy w stopniu, którego nie uważały za możliwy. Obecny zamęt i kakofonia mogą jeszcze nie dawać świadectwa tym masowym przebudzeniom, ale cała duchowa ekspansja ma miejsce najpierw jako zamęt oparty na głębszym uwikłaniu w karmę 3D, a następnie prowadzi do przejrzystości poprzez oddzielenie się od starej karmy. Tymczasowe zniewolenie ludzkości, nakaz noszenia masek, które utrudniają ekspansję piątej czakry gardła u większości ludzi, zmobilizowały przeciwne siły oświecenia i wkrótce się zamanifestują, wspierane przez masowy napływ energii i kodów z Centralnego Słońca.

  Ogłoszenie o drugiej blokadzie wisi w powietrzu i to kwestia dni. Kabała nie jest jednak pewna, jak zorganizować tę nową globalną zbrodnię, ponieważ stary pretekst z nieistniejącym Koronawirusem został ujawniony jako oszustwo przez rosnącą liczbę ekspertów oraz niezależnych myślicieli i pisarzy, w tym mnie, w bardzo przekonujący sposób. Przyczyna następnej blokady musi być znacznie bardziej „śmiercionośna” i ohydna, a to zakłada masowe ataki przy użyciu śmiercionośnych trujących gazów lub innych śmiercionośnych agentów na dużą część ludzkości, aby naprawić ogłoszenie o drugiej blokadzie w ramach kolejnej fałszywej epidemii. Ciemna Cabal jest w zugzwangu – kończy im się czas, ponieważ ich kłamstwa są ujawniane w coraz szybszym tempie, a ich plany zawodzą jeden po drugim.

  Tendencja ta gwałtownie wzrosła, odkąd 10 czerwca wyrzuciliśmy ich mózgów, najgorszych, brzydkich gadów, którzy byli sprawcami pierwszej blokady . Od tego czasu rządząca elita jest w całkowitym chaosie i pogrążyła się w śmiertelnych walkach Diadochusa: USA przeciwko Chinom, USA wciąż przeciwko Rosji, która obecnie jest zadziwiająco cicha; USA przeciwko Niemcom (Nord-stream) i UE (płatności NATO) i vice versa: europejska kabała Bilderbergerów przeciwko Trumpowi i republikanom; amerykańscy demokraci jak zwykle przeciwko Trumpowi, wojna domowa na ulicach amerykańskich miast między skrajną lewicą a patriotyczną prawicą; jeden kraj NATO, Francja przeciwko drugiemu, Turcja w konflikcie libijskim itp.

  Mroczna klika rządząca nie ma już możliwości rzutowania swojej mocy na masy i narzucania ich niższych ram czasowych ucisku i chaosu. Obecny kryzys, który już naruszone, ubogie prawie połowa ludności świata w znaczący sposób wybuchnie tej jesieni i zrewolucjonizuje mas. Elita o tym wie i boi się wypłaty jak diabeł kadzidła. Dlatego muszą działać teraz, w jak najbardziej brutalny sposób, bo to ich ostatnia szansa. Są pod ogromną presją czasu ( zeitnot ) i patrzą z przerażeniem na swojego mata.

  Będzie to moment, w którym doświadczymy Boskiej Interwencji , która zaszokuje świat i na zawsze zmieni bieg wydarzeń na tej planecie. Będzie to moment, w którym moc zostanie oficjalnie odebrana mocom, które są (PTB) i przekazana nowym wniebowstąpionym mistrzom. Napisałem tak dużo o tym scenariuszu wniebowstąpienia, że ​​oszczędzę ci tutaj szczegółów.

  Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że Centralne Słońce zajęło teraz centralną scenę i przygotowuje energetycznie te wydarzenia na ziemi. Przez Brama Lwia jest portal optymalne dla zaistnienia takiego zdarzenia, biorąc pod uwagę fakt, że jest najsilniejszym portal roku i przygotowuje energetyczny fundament dla innych portali w jesieni, takie jak 10.10., 11.11. I 12.12 ., kiedy nastąpi całkowite i ostateczne załamanie się starej macierzy Oriona.

  Boska Interwencja oznacza w tym przypadku wielkie globalne wydarzenie, które nie zostanie zanegowane przez MSM i wyśle ​​agnostyczne masy w totalny szok, ponieważ wyciągnie dywanik spod ich stóp. Stracą grunt pod nogami i przez krótki czas nie będą wiedzieć, w co wierzyć.

  Jednak wraz z pojawieniem się miast światła i aktywnym udziałem przebudzonej części ludzkości w ich funkcjonowaniu jako ośrodków leczenia i studiów, w których dobrobyt, prawdziwe zdrowie, błogość i radość będą na porządku dziennym, fala się zmieni. bardzo szybko na korzyść światła. To będzie moment, w którym elita straci całą swoją władzę nad ludem i zostanie uznana za tego, kim naprawdę jest – pariasem ludzkiej cywilizacji .

  Waszej wyobraźni pozostawiam to, jak szczegółowo potoczą się wydarzenia.

  Scena jest gotowa na drugie zamknięcie i nadejście Boskiej Dyspensacji jako naszego wniebowstąpienia, a teraz czekamy tylko, aż kabała zrobi ostatni śmiertelny krok, aby całkowicie ich wyeliminować. Tak jak wyeliminowaliśmy najgorsze, wielkie, brzydkie reptilian 10 czerwca, kiedy nas zaatakowali, lub wielowymiarową zbuntowaną klikę Atlantydy, kiedy zaatakowali nas 27 marca . W ten sposób stara, mroczna przeszłość Atlantydy została odcięta od nowej ziemi przez Boską Dyspensację, jak powiedział nam Elohim. Dlatego takie Boskie dyspensacje zdarzały się znacznie częściej w przeszłości, ale będzie to ostatnia i najbardziej decydująca.

  To niezmienny motywwe wszystkich naszych bitwach z ciemnymi – to oni muszą wykonać pierwszy zły ruch, a potem zawsze mamy Boską Dyspozycję Źródła, aby wyeliminować ich jednym zamachem na zawsze. W tej bitwie nie chodzi o to, kto jest potężniejszy, ponieważ światło nie ma sobie równych. Jednak zgodnie z zasadami inkarnacji na tej planecie, wojownicy światła nie mogą najpierw atakować ciemnych, muszą poczekać, aż zostaną przez nich zaatakowani, i odpowiedzieć. Dlatego nasze bitwy z ciemnymi są tak trudne, ponieważ mają przewagę pierwszego ciosu i musimy być czujnymi ekspertami, którzy są w stanie uniknąć tego i natychmiastowo kontratakować z pełną mocą naszej chwały jako wniebowstąpionych mistrzów, zgodnie z Motto Lenina: kto komu (kto komu zada śmiertelny cios).

  Czasami ataki mogą jednak trwać miesiącami, jak miało to miejsce, gdy 27 marca wyeliminowaliśmy zbuntowaną klikę Atlantydy . Zarówno ja, jak i Amora, byliśmy atakowani przez ponad 5 miesięcy przez ludzkich sługusów tych najgorszych ciemnych, którzy udawali członków PAT, zanim mogliśmy ich skutecznie wyeliminować, a tym samym zerwać całe mroczne dziedzictwo czasów Atlantydy, które nie będą częścią nowej ziemi. Najbardziej niebezpieczni wrogowie to ci, którzy przedstawiają się jako twoi przyjaciele. Dlatego nie mogę mówić tego wystarczająco często, aby przez cały czas być czujnym i krytycznym wobec energii, które cię otaczają.

  Oto wskazówka warta złota: osoby, które odrzucają istnienie ciemności, są naturalnie najciemniejsze ze wszystkich, ponieważ nie wiedzą nic innego i muszą maskować się jako istoty światła. Odrzucają również nas jako lekkich wojowników jako rzekomo agresywnych, tak jak my jesteśmy ich śmiertelnymi wrogami. Dlatego New Age jest tak bardzo zanieczyszczony. Dlatego bądźcie szczególnie czujni wobec wszystkich, którzy wyznają miłość i iluzję światła, chwalą swoje zgniłe serca i podziwiają ich ciemność jako piękno życia.

  Wiedz i pamiętaj: każdy, kto cię zdradził w tym życiu i we wszystkich poprzednich żywotach, nosi atlantydzkie energie zdrady. Popaść w niełaskę ludzkości została spowodowana przez energie zdrady, które nie istniały w chwili Lemurian, jak ludzie żyli w harmonii z naturą i nie można oszukać naturę, tak jak natura może nie oszukiwać człowieka. Energie zdrady są energiami oddzielenia od Wszystko-To-Jest i mogą wystąpić tylko na poziomie ludzkim.

  Eliminacja mrocznej atlantydzkiej przeszłości była kamieniem milowym w procesie wznoszenia się i podkreślam to jeszcze raz, abyście mogli pojąć wielkość naszego zwycięstwa nad ciemnością, tak jak ta atlantycka klika zbuntowanych, która rozciąga się na całą galaktykę. był odpowiedzialny za zniszczenie Lemurii na ziemi i za wszystkie wojny, które miały miejsce później w ciągu ostatnich 12 000 lat.

  Jak napisałem wcześniej, Atlantyda znajdowała się na Marsie, a nie na Ziemi, i nigdy nie istniała obok Lemurii, ponieważ obecne ezoteryczne źródła sprawiają, że błędnie wierzysz w legitymizację atlantyckiego dziedzictwa Gai i ludzkości. Dopiero na krótko przed zniszczeniem Atlantydy na Marsie, niektórzy przedstawiciele przybyli na Ziemię, aby uciec przed zbliżającą się katastrofą i całkowicie skazili swoją ciemnością życie na błękitnej planecie, na której lemurianie żyli w harmonii z naturą i sobą, ponieważ to znowu będzie sprawa na Nowej Lemurii – na nowej Ziemi 5D. Zasadniczo byli odpowiedzialni za zniszczenie kontynentu Mu (Lemuria) i od tego czasu kontrolują ludzkość.

  Ludzka klika, która teraz planuje tę drugą blokadę, jest mrocznym spadkobiercą tej zbuntowanej kliki atlantydzkiej, która współpracowała ręka w rękę z byłym PTB z imperium Oriona / Gadów, aby od tego czasu zniewolić ludzkość. Dopóki nie wyeliminowaliśmy tych gadów 10 czerwca , mniej więcej 3 miesiące po wyeliminowaniu atlantyckiej kliki zbuntowanych 27 marca . Ważne jest, aby pamiętać o chronologii wszystkich głównych wydarzeń, które doprowadzą do ostatecznego przesunięcia i wniebowstąpienia Gai po całkowitym wyeliminowaniu wszystkich sił ciemności z ziemi.

  Teraz czekamy na ostatnią decydującą bitwę, która będzie bardzo łatwa, ponieważ mroczne ludzkie stwory z byłego PTB są bardzo osłabione, ich szeregi są w nieładzie i nie mają energetycznego wsparcia z krystalicznej siatki Gai, która jest teraz w pełni aktywowana podczas stare siatki separacji i ucisku zostały rozpuszczone pod gradem napływających energii z Centralnego Słońca.

  Dlatego kontynuujcie swoje osobiste kreacje swojego nowego życia na wniebowstąpionej ziemi i pozostańcie czujni w odniesieniu do kolejnych ohydnych kroków ciemnej ludzkiej kliki, bez zbytniego wrażenia z nich i gotowości do odpowiedzi. Niedawno opublikowałem kilka cennych narzędzi pokazujących, jak eliminować mroczne istoty i będą one bardzo przydatne w nadchodzących dniach.

  Na tym kończę mój raport energetyczny w oczekiwaniu na wspaniałą Bramę Lwa, która zaczyna się 27 lipca, gdzie może już się wydarzyć coś wielkiego i trwa do 12 sierpnia, ze szczytem 8 sierpnia (portal 8.8).

 2. krnabrny1 says:

  Ja chciał bym dać Wam natomiast dzisiaj pewną optykę, pryzmat przez który dobrze popatrzeć na to co się dzisiaj dzieje ponieważ on wiele wyjaśnia i wprowadza klarowność której tak bardzo nam dziś potrzeba.

  Nie raz wspominałem że sprawy toczą się analogicznie jak dla każdego imperium w fazie upadku. Nie raz, od lat, wspominałem i podawałem za przykład Imperium Rzymskie, którego fazy upadku zdają się być analogiczne z tym co dzieje się obecnie.

  Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o U.S.A., zarówno wtedy jak i dziś upadł „cały świat” , tak samo jak jeszcze wcześniej upadła hellanda i cały helleński świat..

  Jednakże są to odległe dzieje, nie sposób w takim przypadku o większą precyzję postrzegania, dlatego dzisiaj dam inny przykład, bliższy nam czasowo.

  Wyobraźcie sobie że jesteśmy obecnie dziś w czymś co można by nazwać stanem wojennym całego świata. Na takiej wojnie od zawsze panowały pewne zasady. Jedną z nich stosowaną zawsze przez najeźdźców była zasada OFENSYWY.

  Polegało to mniej więcej na tym że ze względów militarnych siła nacierająca wiedziała że aby coś osiągać MUSI BYĆ W OFENSYWIE. Taka siła wiedziała że OFENSYWA to klucz do sukcesu, widziała że jeś STARCI OFENSYWĘ, to przejdzie do DEFENSYWY, a to już cofanie się.

  W historii takich przykładów jest mnóstwo. My przypomnijmy sobie jako przykład działania Hitlera. Wówczas Niemcy wiedzieli to samo, stąd wymyślili nawet pojęcie blitzkrig. Oznaczało ono niewiarygodnie szybkie parcie na przód. Taka OFENSYWA do kwadratu. Dzięki temu zyskiwano szybki marsz do przodu, zajęcie większej ilości terenu, efekt zaskoczenia, zabranie przeciwnikowi czasu na przygotowanie obrony, no i oczywiście mniejsze straty.

  Jednakże w tym przypadku jak w przypadku każdej innej wojny, pojawiają się problemy związane z zarządzaniem nowo zdobytych terenów, niestety OFENSYWA pozwala na szybkie zajęcie wielu nowych terenów, ale pozostawia jednocześnie za sobą wielkie ale niezwiązane siły wroga, który wówczas przechodzi do działań partyzanckich.

  Kiedy Hitler rozpoczął swój drag nach osten, był definitywnie w OFENSYWIE. Nikt ani nic nie było w stanie zatrzymać takiego impetu wojsk…aż do momentu kiedy Niemcy dostali się na tereny Rosji, a tam rozpoczęła się wielka bitwa zwana dziś Bitwą pod Kurskiem.

  Z perspektywy czasu bitwa pod Kurskiem była JEDYNĄ BITWĄ 2 WOJNY ŚWIATOWEJ. Piszę tak nie dlatego że chcę umniejszyć innym, ale dlatego że to ona sprawiła że Niemcy były zmuszone po raz pierwszy do odwrotu. Przeszli z OFENSYWY do DEFENSYWY.

  Dalsza historia pokazuje że wojska niemieckie nigdy już nie otrząsnęły się z tej bitwy, nigdy już nie powróciły do swej ofensywnej taktyki. Można powiedzieć że Bitwa pod Kurskiem, ZAKOŃCZYŁA 2 WOJNĘ ŚWIATOWĄ.

  Piszę tak ponieważ od tego momentu, wojska niemieckie już były na przegranej pozycji, dalsza wojna w zasadzie nie miała sensu, a OFENSYWNE działania zamieniły się bardziej w obronę, oraz coraz częstsze zwycięstwa propagandowe, tak aby można było „wyjść z twarzą”.

  Rozpisuję się nad tym z dwóch powodów. Po pierwsze dobrze sobie przypomnieć historię, a po drugie mamy tutaj do czynienia z analogią dotyczącą czasów współczesnych.

  Pewne „wrogie wojska” rozpoczęły działania wojenne na ogólnoświatową skalę. Zaczęły już od dawna zdobywać przyczółki w rozmaitych dziedzinach na całym świecie, prawo, medycyna, polityka, finanse. Kiedy grunt został przygotowany…rozpoczęto OFENSYWĘ!

  Ta wojna toczy się przy użyciu rozmaitych broni takich jak media, finanse, mikrofale.
  Głównym jednak „działem” mającym zadać ostateczny cios, była kolubryna o nazwie COVID-19. To wyrafinowana broń, stworzona w laboratoriach , mająca na celu masowe zabicie wielu ludzi przy minimalnych kosztach. Doskonałe narzędzie zastraszania i podporządkowania sobie wszystkich narodów świata.

  Pod koniec 2019 roku…oddano STRZAŁ!
  Niestety tutaj okazało się że broń nie wypaliła, skala rażenia była daleko mniejsza od tej przewidywanej. Skutkiem tego było to, że zobaczyliśmy szpitale z przygotowanymi namiotami dla dodatkowych „rannych”, ale te namioty i szpitale były puste!
  Słyszeliśmy wówczas polityków nawet tu w Polsce mówiących: „Zostańcie w domu, niedługo ludzie będą umierać na ulicach!”

  Tak, ten nieudany wystrzał z armaty COVID-19, był NIECELNY…ten wystrzał był BITWĄ POD KURSKIEM!!

  Pozornie nic się nie zmieniło, wojna trwa nadal, ale przeciwnik STRACIŁ OFENSYWĘ!!. To wyraźnie widać, już nie mogą sobie na wszystko pozwolić, już nie potrafią wykrzesać wiary w obywatelach w straszliwego wirusa. W tej chwili chwytają się jedynie sztuczek statystycznych i propagandowych aby utrzymać przekonanie że wciąż są w OFENSYWIE…ale już tak nie jest.

  Napisałem to wszystko ponieważ znajomość historii pozwala na bardziej precyzyjne przewidywania dotyczące przyszłości. W tej chwili widać wyraźnie że OFENSYWA jest SKOŃCZONA.

  W artykule powyżej napisano że druga tura musi być czymś o wiele ohydniejszym aby utrzymać ofensywę.

  Z mojej perspektywy wygląda to tak że środki technologiczno-socjologiczno-propagandowe wyczerpały się, pozostają jedynie środki totalnego wyniszczenia.
  Zgodnie z zasadą, „jeśli nie chcą nam służyć, muszą umrzeć”…a zatem GŁÓD.

 3. krnabrny1 says:

  Aby być bardziej precyzyjnym napiszę GŁÓD i CHŁÓD. Bowiem kiedy zawodzą środki perswazji takie jak odcięcie ludzi od możliwości życia metodami administracyjno-prawno-ekonomicznymi, należy zastosować środki odcinające ludzi również od podstatwowych środków, tych najniezbędniejszych do przeżycia. To już jedyna taktyka jaka im pozostała.

  Podobnie zrobiono na Ukrainie, tam nazwano ten czas „wielkim głodem”. Moja nie żyjąca już babka opowiadała mi o tych zdarzeniach, była tam. Opowiadała jak na ulicach leżały puchnące trupy, opowiadała jak jechała w transporcie, wszyscy byli głodni, a kiedy był postój wszyscy wyszli na łąkę gdzie rosły buraki. Ludzie zaczęli je jeść na surowo i pomarli ponieważ organizm nie mógł już strawić takiej surowizny.

  Jednakże w przypadku Ukrainy dysponowano środkami pozwalającymi na odcięcie całego kraju, a całość również była dobrze przygotowana, na przykład jeździły wcześniej samochody po całym kraju które zabierały rolnikom ziarno na przyszłoroczny zasiew, a granice kraju były uszczelnione na ten czas.

  Obecnie tak się nie stanie, nie można zastosować tej taktyki w odniesieniu do całego świata, nawet lokalne wytworzenie takiego stanu wymaga wielu środków, wojskowych i finansowych, dlatego nie przypuszczam aby to im się udało.

  Natomiast doradzam każdemu, aby posiadał jakieś zapasy żywności, doradzam wszystkim Polakom aby porzucili uprzedzenia w stosunku do sąsiadów, doradzam rozsądek i spokój. Doradzam NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ TYM!!
  Wiedzieć i NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ!:-))))

  Jak to powiedział Kmicic, „Bramy na noc trzymajcie zamknięte!”

 4. krnabrny1 says:

  Tutaj ciekawy tekst:

  Władimir Putin

  Władimir Putin otrzymał duchowe doświadczenie od Plejadan.

  Miało to miejsce gdzieś w 2014 roku. Od tego czasu ma stałe wsparcie strategiczne ze strony Plejadan, aby mógł zapobiec katastrofie. Ma teraz bardzo głęboką wiedzę na temat działania światowej kabały, a nie tylko na temat roli Rosji w jej planach. Jego rolą podczas tych światowych spotkań w ciągu ostatnich pięciu lat było zachowanie równowagi, aby zapobiec katastrofie. Dzięki temu udało się uniknąć co najmniej jednego poważnego ryzyka wojny światowej.

  Rozwój w Rosji

  Obszarem, na którym skupił się V Putin, jest rozwój rolnictwa. Skupiamy się tutaj na ekologicznym i zrównoważonym rozwoju przyjaznym dla środowiska. Do wzięcia udziału w tym pionierskim przedsięwzięciu, jakim jest przede wszystkim dobra kuchnia dla Rosji, zachęcono samych Rosjan. Obywatele, którzy chcą się przeprowadzić i zmienić styl życia, mogą znaleźć wolny dostęp do ziemi, aby rodzina mogła być samowystarczalna pod względem żywności.

  Jeśli poszuka się w Internecie na ten temat, można znaleźć niezliczoną ilość artykułów, które dosłownie poniżają te rosyjskie pionierskie projekty. Świat słyszy o tym, że mają „zrównoważone, ekologiczne rolnictwo, ponieważ są zbyt biedni, by pozwolić sobie na przemysłowe praktyki rolnicze” i dużo więcej uwag dotyczących rosyjskich planów w tej dziedzinie rozwoju.

  JEŚLI chodziło o to, że Rosjanie są zbyt biedni dla zachodniego rozwoju rolnictwa, to wszystko, co bym powiedział, to „Dzięki Bogu za nich, że nie stać ich na Monsanto i im podobne !!!”.

  Putin nie wpuści Monsanto do Rosji. Jest aż nazbyt świadomy ich manipulacyjnej i niebezpiecznej kontroli w dziedzinie żywności. Byłby dobrze poinformowany o takich sprawach, jak samobójstwa wśród indyjskich rolników. Mam wskazówkę, że około 30 000 indyjskich rolników odebrało życie z powodu kontrolujących i niszczących ekonomicznie praktyk firmy Monsanto. Bez wątpienia słyszałeś, że wiele z tych samobójstw było spowodowanych przez rolników pijących ich słynny trujący produkt „Round-Up”.

  Oto link do artykułu, który rzuca trochę prawdy na temat rozwoju rolnictwa w Rosji.

  Rolnicze ambicje Rosji na Dalekim Wschodzie: jak mogą się zaangażować Indie? – Indyjska Rada Spraw Światowych (rząd Indii)

  https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=3318&lid=2557

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Czyli rozwija się koncepcja samowystarczalnych tzw. „Siedzib Rodowych” zawarta w książkach z serii Anastazja – Władimira Megre. To jest bardzo pozytywny kierunek zmian…

   • krnabrny1 says:

    Tego akurat nie czytałem, zatem nie mogę się odnieść.
    Natomiast na ile znam Plejadan, a potrafię ich poznać po działaniach, po swoistym „kodeksie” postępowania, to od siebie jako komentarz mogę dodać że oni nigdy nie robią czegoś tylko w jednym celu. Każde ich działanie charakteryzuje się o wiele szerszą perspektywą zarówno czasową jak przestrzenną niż posiada przeciętny człowiek.

    Z tego mogę wysnuć sugestię że chodzi im o dodatkowe sprawy.
    Pierwsza to sprytna „nacjonalizacja” kraju. Putin nie będzie prezydentem wiecznie, a zabieg oddania ziemi w ręce narodu gwarantuje że nie będzie tego tak łatwo na przykład wystawić na giełdę. Zabezpiecza kraj, aby ten numer się nie powtórzył.

    Druga sprawa, to kwestia samowystarczalności. Jeżeli faktycznie zostało mu to doradzone przez Plejadan, oznacza to tylko jedno, niebawem samowystarczalność będzie niezbędna do życia. Tutaj mamy zabezpieczenie na wypadek „amerykańskiego” scenariusza, czyli tego co dzieje się tam obecnie. Łatwo jest zniszczyć łańcuchy dostaw oraz pozamykać farmy które są wielkie, ale z małymi, rozsianymi gospodarstwami taki numer nie przejdzie.

    Tak osobiście widzę na dziś te działania Pana Putina.

    • krnabrny1 says:

     Zresztą ja dostrzegam takie działania już od jakiegoś czasu. Jest to generalnie próba naprawy tego co zniszczono jeszcze w 19-20 wieku poprzez utworzenie kołchozów.
     Czyli powrót do gospodarstw samowystarczalnych ale niedużych, kierunek rozdrobnienie.

     Też uważam że to jedyna słuszna droga. Czytałem zapiski dotyczące życia chłopów pańszczyźnianych w Rosji.
     Komuniści wytworzyli tam swoisty obraz chłopa jako nędzarza który był uległy wobec złego Pana. Tą narrację zaproponowano im właśnie aby dołączyli do kołchozu. Podobnie jak u nas kiedyś na samodzielnego rolnika wołano KUŁAK!…każdy pamięta plakaty…a chodziło o to aby zmusić ich do dołączenia do PGR-ów.

     Niestety porównanie życia Rosyjskiego chłopa z 19 wieku z życiem człowieka dnia dzisiejszego niestety wypada na korzyść chłopa.
     Tak naprawdę to było tak, chłop miał ziemię Pana którą uprawiał. Jedyne co musiał zapłacić to dziesięcinę, dodatkowo musiał obrobić pańszczyznę na polu Pana. Czasami były takie umowy że rolnicy na przykład zobowiązywali się robic zakupy tylko u swego Pana. A tak poza tym był WOLNY!

     Chciał postawić chałupę dla synów to szedł do lasu, ścinał drzewa i chałupa stała, na dodatek to co sami nie przejedli to sprzedawali. Zatem istniała również możliwość wykupu ziemi od Pana, jeśli komuś na tym zależało.

     Biorąc pod uwagę czasy obecne, gdzie samego podatku dochodowego mamy 18%, łatwo się zorientować, komu było lepiej żyć:-)

     • Klub Inteligencji Polskiej says:

      O tej „wolności” chłopa pańszczyźnianego, czyli faktycznego niewolnika, niech Pan już lepiej nie pisze, bo to jest wiedza wyidealizowana przez historyków…

     • krnabrny1 says:

      Wymieniłem jedynie obciążenia takiego człowieka w stosunku do Pana. Wygląda na to że był bardziej wolny niż my teraz. Porównuję liczby.

      Natomiast z pewnością nie bez przyczyny historia przechowała takie przysłowia jak „Chłop na zagrodzie równy wojewodzie”. W zasadzie to ono jest błędne, bo jeśli wojewoda nie miał własnej ziemi, to chłop był zawsze górą!:-)

 5. krnabrny1 says:

  Jako korektę tekstu który zamieściłem dodam informację że to nie miało miejsca około 2014 ale w 2009 roku.
  Wówczas to nad Kremlem pojawiło się UFO. Sprawa była na tyle poważna że poszły informacje w głównych kanałach telewizji rosyjskiej i zagranicznej. Trzeba dodać że to nie była kwestia minut. Te pojazdy wisiały przynajmniej dobę nad Kremlem i Moskwą, a materiałów filmowych z tego zdarzenia jest zatrzęsienie w sieci, w końcu środek milionowego miasta.

  https://www.youtube.com/watch?v=l4udut6tXDo

  https://www.youtube.com/watch?v=kydepcshZT8

  Jako żywo, przypomina do zdarzenie z 1954 roku, kiedy to UFO unosiło się przez dłuższy czas nad Waszyngtonem.

  https://www.history.navy.mil/research/library/research-guides/ufo-research-guide.html

 6. krnabrny1 says:

  Dla tych co czytają przekazy, dość wiarygodny przekaz jaki znalazłem w sieci.
  Jest to film, a poniżej spisane najważniejsze punkty przekazu.

  Jenny Lee – medium psychiczne i tłumaczka Oriona

  https://youtu.be/QmRqzoLog9o

  FWIW:

  35:00 – media tracą poparcie / wiarygodność – ostatecznie upadną i powstaje coś nowego
  37:00 Epstein nie umarł – aresztowany i sklonowany
  39:00 Tom Hanks – zabity 2-3 miesiące temu, sklonowany

  W miastach Dem jest wiele laboratoriów zajmujących się klonowaniem, które są ukrywane.
  Handel ludźmi jest zamykany

  Przyszłość:
  Trump jest ostatnim prezydentem do 2024 r. – po tym nikt nie został wybrany. Inteligencja istot pozaziemskich przejmie kontrolę i uczyni społeczeństwo bardziej sprawiedliwym – musimy ewoluować jako ludzie. Wchodzimy w to teraz. Partie polityczne już nie działają i nie będą istnieć w przyszłości.

  JFK Jr sfałszował swoją śmierć, aby się uratować – sprytne posunięcie.

  53:20 Trump jest jasnowidzem. Selekcja Trumpa miała miejsce dawno temu. Wokół niego jest energia, która go prowadzi.
  Człowiek nie kontroluje wszystkiego – istnieje wyższa inteligencja.

  56:15 – Trump zostaje ponownie wybrany w lawinie, a nie w osuwisku. Wszędzie czerwoni wojownicy.

  Ściganie Hillary będzie wydarzeniem publicznym.

  Uważa, że ​​Obama i Michael wciąż żyją.

  1:10:20 Morderstwo Isaaca Kappy’ego – pewne „społeczeństwo” zdecydowało, że musi odejść, zanim ujawni zbyt wiele.

  1:11:30 Anthony Bourdain zamordowany, ponieważ był świadkiem gwałtu i zabicia małego czarnego chłopca przez Adama Schiffa. Schiff całkowicie kontrolowany.

  1:13:30 – Cholera Three Gorges – W ciągu najbliższych 2 tygodni nastąpi ciąg wydarzeń – jeden po drugim – człowiek nie będzie w stanie powstrzymać cholernych awarii i powodzi.

  1:16:40 przeglądanie wpisu na blogu, który mówi, że USA używają wojny pogodowej przeciwko Chinom w odwecie za wypuszczenie broni biologicznej covide19 i finansowanie protestujących w USA.

  1:23:00 – Wielka Brytania będzie świadkiem ~ 1 milion zmarłych w wyniku pożarów chemicznych. – początek 2021 roku.

  1:24:35 Kiedy zniknie covid? Covid to test sprawdzający, jak dobrze postępujemy zgodnie ze wskazówkami – nosząc maski itp. Przygotowując się do szerszego programu – szczepionek.
  Odejdzie jak złodziej w nocy po ponownym wyborze Trumpa.

  1:28:35 Bill Gates – nie widzi, żeby go tu ścigano – będzie próbował uciec, aby wyjechać do innego kraju.

  1:33:00 Mogą spróbować wsunąć innego kandydata na miejsce Bidena.

  1:34:00 Wkrótce protestujący otrzymają odpowiedź militarną.

  1:37:00 Po wyborach zapanuje chaos, ale Trump będzie na to przygotowany.

  1:39:00 Big pharma zostanie ograniczony i ostatecznie rozwiązany. Nikt nie będzie o nich walczył.

  1:40:50 Duch pokazał jej trzęsienie ziemi w Cali, które rozłupuje ziemię, które się nie powtórzy. Jak pękająca góra lodowa. Nie będziesz w stanie przejść przez przerwę. Jest spóźniona – zdarzy się w tym roku, nie w mieście – prawdopodobnie San Andreas?

  Cyfrowa waluta do pierwszego roku.
  Technologia replikatorów – wiosną przyszłego roku.

  1:49:00 Jubileusz zadłużenia – James donosi, że ludzie donoszą na Facebooku, że widzą umorzenie długu na karcie kredytowej, a zadłużenie studenckie znikające z ich raportu kredytowego. Pierwszy w roku.

  Michael Jackson – został zamordowany. Uważa, że ​​był pedałem, ale nie był tak brudny, jak mówili.

  Lądowanie ET na trawniku w Białym Domu – w ciągu 1,5 – 2 lat.

  Plejdianie rozmieszczają wokół Ziemi sieć źródeł energii – jest teraz aktywna – powstrzymuje byty przed dostaniem się do wnętrza.

  Jezus jest Plejdianem.

Wypowiedz się