Mocny List Otwarty 89: kardynałów, biskupów, dziennikarzy, lekarzy, akademików, prawników i stowarzyszeń o korona-panice, szczepionkach oraz totalitarnych metodach rządzących.

Brak oficjalnego stanowiska „polskich” biskupów w obronie Polaków, także w sytuacji fałszywej epidemii i praktyk rządzących; brak tych biskupów wśród sygnatariuszy niniejszego Listu Otwartego, zainicjowanego przez Arcybiskupa Carlo Maria Viganò jest niezrozumiały. 

Niezrozumiały  tym bardziej,  że  wydano  zakaz odczytania tego listu w parafiach w Polsce.  Ten brak refleksji i autocenzura  powoduje powstanie pytania:  

Czy polscy biskupi są wierni własnemu posłannictwu i zasadom wiary, które głoszą ?                                    

„Polscy” biskupi, w tym Episkopat nie zabrali ani razu głosu w obronie polskich katolików i Polaków, w czasie transformacji ustrojowej, wobec ewidentnych działań: doktryny neoliberalizmu – realizacji ograniczenia wielkości populacji – instrumentami  ekonomicznymi, bezrobocia, i tym samym pozbawianiem ludzi mieszkań i środków do życia.

Takie same milczenie zastosowano wobec faktów dopuszczania do spożycia trującej importowanej żywności, środków farmaceutycznych i szczepionek, z domieszkami substancji szkodliwymi dla zdrowia, które nie spełniały norm państwowych obowiązujących w poprzednim ustroju, nie wskazując innych wdrażanych technik oddziaływania na podświadomość,  czy też dosypywania toksycznych substancji w całym procesie produkcji żywności itp.

Także i obecnie nie zabrali głosu w sytuacji, kiedy społeczeństwo karmiono ewidentnie propagandowymi informacjami o „fałszywej pandemii”, poprzez ukrywanie faktycznej skali jej zagrożeń, jak i skutków bezpośrednich i pośrednich dla zdrowia oraz życia ludzkiego, poprzez wywoływanie paniki.

Celem tej  psychozy paniki było i jest testowanie scenariuszy kolejnej Wojny Światowej, z zużyciem broni Biologicznej i Chemicznej dla zastraszania społeczeństwa, w celu wprowadzania  drakońskich obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym.

Te irracjonalne obostrzenia i rygory prawne są ewidentnie szkodliwe dla: zdrowia fizycznego, stabilności społecznej, gospodarczej i politycznej w skali makro. Natomiast służą one do ukrycia przed społeczeństwem: istniejących zaniedbań i zaniechań, jak i też realizowanych celów i działań dla ich realizacji.

Żaden z polskich  biskupów nie dołączył do sygnatariuszy tego BARDZO WAŻNEGO międzynarodowego listu otwartego, który nie został odczytany w parafiach w Polsce, a jedynie w parafii w Białymstoku przez ks. Grzegorza Śniadocha. Treść pisemna listu, razem z listą sygnatariuszy, jest zamieszczona poniżej nagrania filmowego.

Takie zachowanie w tej aktualnej, doniosłej sytuacji: ewidentnie FAŁSZYWEJ PANDEMII  i wywołania niespotykanej w historii totalnej psychozy strachu,   powoduje powstania pytania:

Czy purpuraci  tak się wyalienowali od rzeczywistości i od wiernych, że są przeciw: swoim wiernym, własnemu posłannictwu i zasadom wiary, które głoszą ???!

Redakcja KIP

PRAWDA JEST NIESTETY  CENZUROWANA, ZWŁASZCZA PRZEZ TYCH, CO POWINNI STAĆ NA JEJ STRAŻY.

Film poniższy został usunięty z konta Pobudka, https://youtu.be/8ueypb0IciA 

gdzie jest jedynie dostępny po zalogowaniu. Miał oglądalność blisko 60 tysięcy widzów w dniu wczorajszym, czyli 14 maja 2020r., po dwóch dniach od wstawienia. Aktualnie jest do obejrzenia z konta Miesiu.

 

reupload z kanału: Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku https://www.youtube.com/watch?v=2oSzw… IV Niedziela po Wielkanocy – 10 maja 2020 r., godz.: 10:30 Kardynałowie i Biskupi o koronapanice – WRESZCIE !!!

Nagranie na koncie Pobudka dzięki uprzejmości Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku: https://www.youtube.com/watch?v=2oSzw… Ks. Grzegorz Śniadoch odczytuje list Arcybiskupa Carlo Maria Viganò podpisany przez Kardynałów i Biskupów (Pompeje, 8 maja 2020 r.).

W razie blokowania na youtube można obejrzeć i wysłuchać na: https://gloria.tv/post/B4ewt7o4Z8wz4j9AduUbeNhEP 

WEZWANIE DO KOŚCIOŁA I ŚWIATA

wiernym katolikom i ludziom dobrej woli
Veritas liberabit vos.

J 8:32

W czasie poważnego kryzysu my, pasterze Kościoła Katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apelować do naszych współbraci w biskupstwie, do duchowieństwa, zakonników, świętego ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli będzie. Odwołanie to podpisują także intelektualiści, lekarze, prawnicy, dziennikarze i specjaliści, którzy dzielą się jego treścią, i jest otwarty na subskrypcję dla tych, którzy chcą zrobić to samodzielnie.

Fakty pokazują, że pod pretekstem epidemii Covid-19 w wielu przypadkach doprowadziło to do naruszenia niezbywalnych praw obywateli, ograniczając ich podstawowe wolności w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony, w tym korzystanie z wolności kultu, ekspresja i ruch. Zdrowie publiczne nie może  stać się alibi w celu ukrycia praw milionów ludzi na całym świecie, nie mówiąc już o usunięciu władzy cywilnej z obowiązku mądrego działania na rzecz wspólnego dobra; jest to tym bardziej prawdziwe, im więcej stron budzi wątpliwości co do faktycznej zaraźliwości, niebezpieczeństwa i odporności wirusa: wiele autorytatywnych głosów ze świata nauki i medycyny potwierdzają, że ​​panika mediów dotycząca Covid-19 wydaje się absolutnie nieuzasadniona.

Mamy powody, by sądzić, na podstawie oficjalnych danych dotyczących epidemii oraz liczby zgonów, że istnieją mocarstwa zainteresowane wywołaniem paniki wśród ludności wyłącznie w celu trwałego narzucenia form niedopuszczalnego ograniczenia swobód, kontroli ludzi aby śledzić ich ruchy. Te nieliberalne metody kontroli są niepokojącym wstępem do stworzenia Rządu Światowego poza wszelką kontrolą.

Uważamy również, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki zapobiegawcze, w tym zamknięcie działalności handlowej, doprowadziły do ​​kryzysu, który zniweczył całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji obcych mocarstw, powodując poważne reperkusje społeczne i polityczne. Tym formom inżynierii społecznej muszą zapobiegać ci, którzy mają obowiązki rządowe, przyjmując środki mające na celu ochronę swoich obywateli, których są przedstawicielami i w interesie których mają poważny obowiązek działania. Pomóżmy również rodzinie, komórce społeczeństwa, unikając nieuzasadnionego karania słabych ludzi i osób starszych, zmuszając ich do bolesnego oddzielenia się od bliskich. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych musi być również uważana za niedopuszczalną część projektu tych, którzy promują izolację jednostek, aby lepiej nimi manipulować i kontrolować.

Prosimy społeczność naukową, aby zapewniła, że ​​lekarstwa na Covid-19 będą promowane w uczciwy sposób dla wspólnego dobra, skrupulatnie unikając, aby nieuczciwe interesy wpływały na wybory władców i organów międzynarodowych. Nie jest rozsądne pomijanie środków, które okazały się skuteczne, często niedrogie, tylko dlatego, że chcą dać pierwszeństwo terapiom lub szczepionkom, które gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, podnosząc koszty zdrowia publicznego. Jako pasterze pamiętamy również, że dla katolików moralnie niedopuszczalne jest szczepienie szczepionkami, w których wykorzystuje się materiał z poronionych płodów.

Zwracamy się również do rządzących o dopilnowanie, by unikali formy kontroli ludzi w najbardziej rygorystyczny sposób, zarówno poprzez systemy śledzenia, jak i za pomocą dowolnej innej aplikacji do walka z Covid-19, sytuacja jakkolwiek poważna, nie powinna być pretekstem do oddania się w niejasne intencje podmiotów ponadnarodowych, które mają bardzo silne interesy handlowe i polityczne w tym projekcie. W szczególności obywatele muszą mieć możliwość odrzucenia tych ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakiejkolwiek kary na osoby, które nie zamierzają stosować szczepionek, metod śledzenia i innych podobnych instrumentów. Rozważ także oczywistą sprzeczność, w której ci, którzy prowadzą politykę drastycznego ograniczenia populacji, znajdują się i jednocześnie przedstawiają się jako zbawcy ludzkości bez żadnej legitymizacji, ani politycznej, ani społecznej. Wreszcie politycznej odpowiedzialności tych, którzy reprezentują lud, nie można absolutnie powierzyć technikom, to jest niepokojące.

Usilnie namawiamy media do aktywnego angażowania się w poprawne informacje, które nie karają za sprzeciw, uciekając się do form cenzury, jak to się powszechnie dzieje w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji. Poprawność informacji wymaga, aby głosy nieprzystosowane do jednej myśli były dozwolone, umożliwiając obywatelom świadomą ocenę rzeczywistości, bez silnego wpływu stronniczych interwencji. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko nałożenia subtelnych form dyktatury, prawdopodobnie gorszych niż te, które nasze społeczeństwo narodziło się i umarło w niedawnej przeszłości.

Wreszcie, pamiętajmy, jako Pasterze, którzy są odpowiedzialni za trzodę Chrystusa, że ​​Kościół zdecydowanie twierdzi, że jest niezależny w rządzeniu, w kulcie, w głoszeniu. Ta autonomia i wolność jest rodzimym prawem, które Pan Jezus Chrystus dał jej w celu realizacji własnych celów. Z tego powodu, jako Pasterze, stanowczo upominamy się o prawo do samodzielnego decydowania o sprawowaniu Mszy Świętej i Sakramentów, tak jak domagamy się absolutnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak normy liturgiczne i metody zarządzania Komunia i sakramenty. Państwo nie ma prawa ingerować, z jakiegokolwiek powodu, w suwerenność Kościoła. Współpraca członków władzy kościelnej, nie może sugerować przyzwolenia ze strony władz cywilnych do form zakazu lub ograniczenia publicznego kultu lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, któremu nie zamierza ani nie może zrzec się odstępstwa. Prosimy o usunięcie ograniczeń dotyczących sprawowania funkcji publicznych.

Wzywamy ludzi dobrej woli, aby nie uchylali się od obowiązku współpracy dla dobra wspólnego, każdy zgodnie ze swoim stanem i możliwościami oraz w duchu braterskiej miłości. Tego pożądanego przez Kościół współdziałania nie można jednak oddzielić od poszanowania prawa naturalnego ani od zagwarantowania wolności jednostek. Obowiązki obywatelskie, do których są zobowiązani obywatele, oznaczają uznanie przez państwo ich praw.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauczaniem Ewangelii. Obejmuje to wybór: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie dajmy się zastraszyć ani przestraszyć tym, którzy każą nam wierzyć, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest znacznie bardziej rozpowszechnione i potężniejsze niż to, w co świat chce, abyśmy wierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który oddziela obywateli, dzieci od rodziców, wnuków od dziadków, wiernych od pasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwalamy, aby wieki chrześcijańskiej cywilizacji zostały wymazane pod pretekstem wirusa, ustanawiając nienawistną technologiczną tyranię, w której bezimienni i pozbawieni twarzy ludzie mogą decydować o losie świata, ograniczając nas do rzeczywistości wirtualnej.

Zawierzmy władców i tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby oświecali ich i prowadzili w tych chwilach wielkiego kryzysu. Pamiętajcie, że tak jak Pan będzie nas sądził Pasterzy za trzodę, którą nam powierzył, tak i władcy będą sądzeni za obowiązek jaki mają wobec ludzi by ich bronić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka, może zmiażdżyć głowę pradawnego Węża i pokonać plany dzieci ciemności.

Witryna zostanie aktywowana 8 maja.

8 maja 2020 r

Madonna Różańcowa w Pompejach

Lista Sygnatariuszy Listu Otwartego

Wprawdzie umieściłam już tę listę w jednej z odpowiedzi poniżej, ale powtarzam tutaj dla lepszego rozpowszechnienia. Sygnatariuszami tego dokumentu są:

DUCHOWNI:

Carlo Maria Viganò, arcybiskup, nuncjusz apostolski

kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary

kard. Joseph Zen Ze-kiun, emerytowany biskup Hong Kongu

kard. Janis Pujats, emerytowany arcybiskup Rygi

Luigi Negri, emerytowany arcybiskup Ferrara-Comacchio

Joseph Strickland, biskup Tyler w Teksasie

Tomasz Peta, arcybiskup Astany

Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Astany

Jan Paweł Lenga, emerytowany arcybiskup Karagandy

Rene Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi

Andreas Laun, emerytowany biskup pomocniczy Salzburga

o. Serafino Lanzetta, teolog

o. Alfredo Maria Morselli, teolog

o. Curzio Nitoglia, teolog

DZIENNIKARZE, REDAKTORZY, PISARZE:

Dr Aldo Maria Valli, dziennikarz

Dr Magdi Cristiano Allam, pisarz

Dr Giulio Meotti, dziennikarz

Dr Marco Tosatti, dziennikarz

Claudio Messora, dyrektor Byoblu.com

Dr Robert Moynihan, pisarz, dziennikarz

Jeanne Smits, dziennikarz

Dr Olivier Figueras, dziennikarz

Dr Cesare Sacchetti, dziennikarz

Prof. Giorgio Nicolini, dyrektor Tele Maria

Michael J. Matt, redaktor The Remnant

John-Henry Westen, współzałożyciel, redaktor naczelny LifeSiteNews.com

Vittoria Alliata di Villafranca, dziennikarz i pisarz

Maria Guarini, redaktor Prof. Francesco Lamendola

António Carlos de Azeredo, redaktor José Narciso

Pinto Soares, doradca redakcyjny

Dr Massimo Rodolfi Riccardo Zenobi, pisarz

Danilo Quinto, pisarz

Olivier Valette, pisarz

LEKARZE, IMMUNOLODZY, WIRUSOLODZY, BADACZE:

Dr Stefano Montanari, dyrektor naukowy laboratorium nanodiagnostyki w Modenie

Dr Antonietta Gatti, kierownik badań w laboratorium nanodiagnostyki w Modenie

Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatra

Dr Anna Rita Iannetti, lekarz, PNEI, medycyna biointegrowana

Dr Fabrizio Giudici, chirurg urazowy

Dr Rosa Maria Roccaforte, kardiolog

Dr Silvana De Mari, lekarz

Dr Maria Grazia Sordi, psycholog

Dr Roberto Marrocchesi, dietetyk

Dr Mario Sinisi

Dr Antonio Marcantonio

PRAWNICY:

Dr Angelo Giorgianni, sędzia

João Freire de Andrade, prawoznawca

prawnik Francesco Fontana

prawnik Luigi Valenzise

prawnik Fabio Candalino

prawnik Luca Di Fazio

prawnik Massimo Meridio

Dr Gianni T. Battisti, prawnik

prawnik Piero Peracchio

prawnik Paola Bragazzi

prawnik Luís Freire de Andrade

prawnik Heitor A. Buchaul

prawnik Maître Olivier Bonnet

WYKŁADOWCY, NAUCZYCIELE I AKADEMICY

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, krytyk sztuki, eseista

Prof. Matteo D’Amico

Prof.ssa Mafalda Miranda Barbosa

Prof. Francesca Maimone

Prof. Martino Mora, filozof

Prof. Massimo Viglione, historyk i eseista

Prof. Elisabetta Sala, nauczyciel i pisarz

Dr Ing. Alessandro Peracchio

Dr Luca Scantamburlo

Prof. Rosa Maria Bellarmino

Steven Mosher, przewodniczący Population Research Institute

Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Uniwersytet w Coimbrze

Prof. Ibsen Noronha

Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Uniwersytet w Georgetown

Dr José Filipe Sepúlveda da Fonseca

Dr Alfonso Martone, CNR Italy

Dr Luís Ferrand d’Almeida

Ing. Roberto Imparato

STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Atman – przewodnicząca Manuela Baccin

Stowarzyszenie Riprendiamoci Il Pianeta – przewodnicząca Magda Piacentini

Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità – sekretarz Luca Teodori

Stowarzyszenie Libera Scelta – przewodnicząca Alessandra Bocchi

Iustitia in Veritate – dyrektorzy

Stowarzyszenie Una Vox – przewodniczący Calogero Cammarata

Comitato Famiglia e Vita – przewodniczący Franco Rebecchi

Confederazione dei Triarii

AURET, Autismo, Ricerca e Terapie – przewodniczący Roberto Mastalia

Stowarzyszenie Vita al Microscopio – przewodniczący Nino Ferri

Texas Right to Life – Jim Graham

Cleveland Right to Life – Molly Smith

To już nie jest tylko czyjaś wypowiedź ❗️

źródło: https://www.marcotosatti.com/2020/05/07/appello-per-la-chiesa-e-per-il-mondo-a-tutti-in-sei-lingue/?fbclid=IwAR12F0Km9OQecxpgN96VKnUr3mYAzombWr1pmZMaZrc_H0tqFeOBvrGokF4

Wybrane Komentarze z zamkniętego kanału Pobudka

Mira Przybysz

Bardzo się modlę, żeby księża diecezjalni odczytali ten list.

Proszę zauważyć, że to nagranie pochodzi z kościoła Tradycji Katolickiej, który należy do Bractwa Piusa X, które zaś nie podlega pod bezpośrednie zwierzchnictwo lokalnych Biskupów, a tylko samego Papieża i to też o ile Papież nie odstępuje od nauki Jezusa Chrystusa.

List został napisany i podpisany przez Biskupów i Arcybiskupów, którzy nie idą z „postępową” linią KK reprezentowaną przez większość Biskupów na świecie i pod przywództwem Papieża.

Jeśli lokalny Biskup nie da pozwolenia to księża, którzy ten list przeczytają w jego diecezji będą dużo ryzykowali.

Do nas należy naciskanie na Biskupów, aby pozwolili księżom przeczytać ten list.

Niech wszyscy, którzy o tym wiedzą proszą Biskupów w swoich diecezjach.

Teraz to my Lud Boży musimy pokazać naszą siłę.

Karol Modzelewski

To jest Instytut Dobrego Pasterza, Duszpasterstwo podlega władzy miejscowego ordynariusza.

Mira Przybysz

@Karol Modzelewski Dziękuję za uwagę. Jednak zgodnie z tym co można przeczytać na stronie internetowej IBP http://instytutdobregopasterza.pl/nasz-instytut/, Instytut jest podporządkowany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego Przełożony Generalny ma jurysdykcję nad wszystkimi członkami zgromadzenia, a ordynariusza musi prosić o zgodę w sprawie budowy nowych domów i parafii personalnych. Natomiast jeśli Pan posiada dodatkowe informacje z innego źródła to nie będę się spierała.

Remigiusz WYsocki

Nie jestem katolikiem, jednak uważam, że teraz jest moment na zjednoczenie się wszystkich ludzi, ponad podziały religijne, polityczne i etniczne, to jest właśnie ten moment! Słowa prawdy 😉 Pozdrawiam wszystkich

Aa Aa

Brawo za odwagę księdzu. Tylko co robią nasi biskupi dają nam dalej dyspensę na msze swięt. Dokąd to będzie trwało. Galerie otwarte, tam nie zagrażają, a kościół zaraża. Niech Bóg nas ma w swojej opiece. Nikt wiecznie nie będzie żył. Bóg ich też rozliczy.

Dziadek i wnuczek Trenują

Szczera prawda szkoda tylko że część duchowieństwa np Polak przykładają do tego rękę to poprostu masoni

Paweł Radzikowski

Wreszcie się odezwali. A nasi biskupi, czy nadal promują pandemię?

Dorota Lewicka

My z mężem cały czas mówimy naszym dorosłym dzieciom, że widzimy – po wpisach, komentarzach, filmikach naukowców, lekarzy, wirusologów, ludzi dociekliwych itd. iż ta pandemia nie jest prawdziwa, że to przykrywka dla innych działań – celów. A one mówią, że to z nami coś nie tak 🙁 Że przecież prezydent, rządy wszystkich krajów nie zmówiły by się, że to co oni mówia to prawda, a my to nie umiemy z internetu korzystać… Chcemy dobrze, chcemy uświadomić je, by mogły się bronić a one nam nie wierzą! Wiec może ten list , przeczytany w kościele (1dziecko chodzi do kościola) uświadomi im, że my nie oszaleliśmy..? Bo to 1dziecko podzieli się info z reszta… I ze znajomymi.. Oby to im wreszcie oczy otworzyło .. Amen . Super ze sprawa przybiera na sile. Może wreszcie świat się oczyści z tego łajdactwa, oszustów, wyzyskiwaczy, pedofilów itd… Jest tylko 1 pytanie. Ważne.

CZY WE WSZYSTKICH PL KOŚCIOŁACH TEN LIST ZOSTAŁ PRZECZYTANY??

Bo w Norwegii, gdzie mieszkam -NIE. :-(( A przecież to sprawa globalna.

Wielu kleryków, dostojników kościoła jest po stronie wroga. I teraz będzie widoczne, jak na tacy – kto jest z nami, a kto przeciwko nam.

Syn Marnotrawny

Po zamknięciu Kościołów – wszyscy Katolicy powinni wyjść na ulice – by pokazać ilu ich jest i żądać cofnięcia wydanych szatańskich dekretów. Tak zrobiliby Katolicy… „Prawdziwy Kościół Wojujący” Dlatego obraz Żywej Wiary Katolickiej mamy tragiczny – i nie chodzi wyłącznie o purpuratów, którzy zaprzedali swe dusze diabłu, ale miliony jeno z nazwy Katolików…

Adam PRO

W trybie natychmiastowym trzeba wyjść! Koniec tego cyrku plandemii koronoświrusa. Ale hola, hola, sąd nad szumowiną , moławieckim i kaczorze nie zostaje cofnięty . Szubienica czeka zdrajców tej manipulacji ! Wbijajcie na grupe FB Nie wierzę w koroświrusa (cyrk)

Greg P

Oni nas testują. Widzą, że ludzie cicho siedzą, dociskają śrubę. Jeśli będziemy milczeć, zniewolą całą ludzkość.

the concerned

Brawo ksiądz Grzegorz Śniadoch, brawo arcybiskup Vigano. Ten list to duży postęp. Jeszcze nigdy nie słuchałem księdza z taką radością.

Mike Noone

@Modest Mejsner to nie jest oficjalne stanowisko Kościoła.

Edzta Edzta

Chyba raczej przebudzonych a nie zbuntowanych to duża różnica a wy ludziska spijcie dalej słodkich snów!!

Adam PRO

W trybie natycmiastowym trzeba wyjść! Koniec tego cyrku plandemii koronoświrusa. Ale hola hola sąd nad szumowiną , moławieckim i kaczorze nie zostaje cofniety . Szubienica czeka zdrajców tej manipulacji ! Wbijajcie na grupe FB Nie wierzę w koronoświrusa (cyrk) . Ja wrzucam to video na Instagram TV ! Róbcie to plus hastagi #plandemia #koronoświrus

Xxx Xxx

Więcej ludzi umiera na grypę niż na Covid19. Dosyć ściemy i szkodnictwa.

Mari Vern

Czy wirus w ogóle istnieje? Analiza: https://www.youtube.com/watch?v=0HCxjhX-N7M

Mira Przybysz

@Michal Pot Ależ ludzie właśnie z internetu zdobywają informacje, które z innych źródeł byłyby niedostępne. Wyraźnie wiedza, którą się zdobywa zależy od ideologii, którą się wyznaje. Hiszpanka np była typową bronią biologiczną, użytą w drugiej fazie I wojny światowej, wycelowaną w ludzi młodych – głównie w wieku poborowym. COVID19 jest prawdopodobnie „wypadkiem przy pracy” niemniej również spreparowanym przez człowieka. Czas, żebyśmy się zjednoczyli w walce przeciwko tym siłom, które uzurpują sobie prawo do decydowania o życiu milionów ludzi.

Mira Przybysz

@Michal Pot Te czasy rzeczywiście minęły i wygląda na to, że jest Pan oderwany od rzeczywistości kościelnej. Wielkie ilości księży, a co najgorsze biskupów jest skorumpowanych. Kościół jest systematycznie infiltrowany przez agentów różnego autoramentu i masonerię od ponad stu lat. A ci, którzy chcą być wierni Chrystusowi są zastraszani. Zapewniam Pana, że z ambony niewiele można się dowiedzieć. Wygląda na to, że Pana ocena sytuacji należy do ubiegłego wieku. Przykro mi.

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=8ueypb0IciA&feature=youtu.be

Comments

 1. krnabrny1 says:

  A pod tą przykrywką szaleje Arabia Saudyjska, teraz czują się bezkarni i osaczeni.

  https://www.fort-russ.com/2020/05/saudi-war-crimes-daily-airstrikes-on-yemeni-civilians-continues/

  TŁUMACZENIE WŁASNE:
  RIYADH / SANA’A – najazdowa koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej kontynuuje masowe naloty na różne obszary w Jemenie. Jak donosi PressTV, źródła jemeńskie poinformowały, że saudyjskie samoloty wojenne atakowały miasta i dystrykty w północnej, północno-zachodniej, środkowej i zachodniej części Jemenu.

  Miasta al-Khob i al-Sha’ab w północnej prowincji al-Jawf, dystrykt Shada’a w północno-zachodniej prowincji Sa’ada oraz region Qanieh w centralnej prowincji al-Bayda zostały uderzone. Źródła dodały kilka dzielnic w zachodniej, nadmorskiej prowincji Jemenu, Hudaydah, również znalazły się pod atakiem Arabii Saudyjskiej.

  Inwazyjna koalicja twierdziła na początku kwietnia, że ​​rzekomo wstrzymuje strajki wojskowe na rzecz wysiłków pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak wkrótce po ogłoszeniu myśliwce koalicji uderzyły na pozycje w kilku regionach jemeńskich i agresja trwała nadal.

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że ​​Jemen doświadcza również poważnego kryzysu humanitarnego w wyniku inwazji pod dowództwem Arabii Saudyjskiej. Sytuacja w już zubożałym kraju uległa dalszemu pogorszeniu, gdy inwazyjna koalicja kontynuuje misje bombowe. Większość usług publicznych zniknęła całkowicie, a garstka szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej funkcjonuje tylko dzięki dzielnym osobom.

  Arabia Saudyjska i wielu jej regionalnych sojuszników rozpoczęło wojnę z Jemenem w marcu 2015 r. W celu stłumienia ludowego powstania przeciwko jego byłemu reżimowi, który był sprzymierzony z Rijadem. Amerykański projekt lokalizacji konfliktów zbrojnych i danych o zdarzeniach (ACLED), organizacja non-profit zajmująca się badaniem konfliktów, szacuje, że wojna pochłonęła ponad 100 000 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

  Ponad połowa jemeńskich szpitali i klinik została zniszczona lub zamknięta w czasie wojny przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, która jest wspierana militarnie przez Wielką Brytanię, USA i inne kraje zachodnie. Co najmniej 80 procent populacji liczącej 28 milionów ludzi jest również uzależnionych od pomocy na przetrwanie w czasie, który ONZ nazwał najgorszym kryzysem humanitarnym na świecie.

 2. krnabrny1 says:

  Oczywiście nie muszę tłumaczyć że w tym wszystkim chodzi o dostęp Arabii do Zatoki Adeńskiej i morza Arabskiego. Chcą zaoszczędzić i przyspieszyć transport morski swojej ropy

Wypowiedz się