Antypomnikowa epidemia przeciwko okultystom

Legenda o Selmanie vel Piłsudzkim jest szczytowym osiągnięciem propagandowym, o którym Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy mógłby tylko pomarzyć. Dowodzi to niestety ogromnej naiwności Polaków, którzy dali się i ciągle dają się na to nabierać . Adolf Hitler bardzo poważał osobę i myśli Józefa Piłsudskiego, a po jego śmierci  wziął udział w uroczystej mszy żałobnej w kościele (to była ostatnia wizyta AH w kościele w jego życiu) w Niemczech z całą ówczesną elitą władzy III Rzeszy.

Na wieść o zgonie Józefa  Piłsudskiego  Führer ogłosił w III Rzeszy żałobę narodową, nakazał urządzić uroczystą „mszę św”, w której wziął osobiście udział on sam i wielu najwyższych dygnitarzy III Rzeszy” ( na zdjęciu).

Józef Piłsudski był:

  • okultystą i masonem, biorącym udział w tajnych rytuałach,
  • agentem pięciu wywiadów: austriackiego, niemieckiego, japońskiego, angielskiego i żydowskiego,
  • człowiekiem, który miał na swoich rekach krew, co najmniej kilkuset zamordowanych ludzi, w tym wybitnie zasłużonych dla odrodzonej Polski, m.in.: gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego – faktycznego autora zwycięstwa w bitwie warszawskiej i całej wojnie z bolszewikami w 1920 r., gen. Zagórskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela, gen. Franka i wielu innych,
  • założycielem obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej i  Brześciu, w których więził i torturował przedstawicieli opozycji politycznej: ludowców, endeków, socjalistów, chadeków itd., którzy stawiali opór rządom dyktatorskim żydomasońskiej Sanacji;
  • prowokatorem wojny z Rosją Żydobolszewicką, aby po trupie Polski bolszewicy przyszli z pomocą komunistom niemieckim;
  • i głównym sprawcą największej klęski Polski  w dziejach, podczas II wojny światowej, której skutkiem było ludobójstwo Polaków.

Polska była uważana za kraj nieobliczalny po wygranej wojnie z Rosją Żydobolszewicką, więc w planach Zachodu, który dążył do podboju Rosji, miała zostać „kozłem ofiarnym” globalnej polityki, aby umożliwić bezpośrednią konfrontacje militarną III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim.

W niekonstytucyjnym zamachu majowym w 1926 r., zaplanowanym, przygotowanym i sfinansowanym przez kapitał żydo-angielski, żydomasoneria z Piłsudskim na czele, przejęła władzę w Polsce pod nazwą Sanacji. W zamachu tym, w bratobójczych walkach zginęło 379 Polaków (215 żołnierzy i 164 osoby cywilne), a 920 zostało rannych, z których wielu zmarło później z powodu odniesionych ran. Do wsparcia zamachu włączyły się lub zostały włączone elementy kryminalne ubranych po cywilnemu ludzi, którzy strzelali z tyłu w plecy:  żołnierzom  broniącym legalnego rządu i cywilom, często przypadkowym, tak jak na kijowskim Majdanie. Zamach ten odbył się w przeddzień podpisania traktatu z Czechami ( ówczesny premier Czech był już w rządowym pociągu, który miał jechać do Polski, gdy dowiedział się o zamachu), w którym ustalono:

  • uzbrojenie przez Czechy polskiej armii w nowoczesną broń, której byli jednym z największych producentów w Europie;
  • modernizację i przebudowę całej struktury polskiego przemysłu przez Czechy;
  • prowadzenie wspólnej polityki wobec Niemiec;
  • wykorzystanie polskiej kadry dowódczej i polskiego żołnierza jako osłony militarnej interesów politycznych obu  sfederalizowanych państw.

Traktat ten miał podpisać świeżo powołany rząd z chłopskim premierem Wincentym Witosem, powołanym po raz trzeci. Rząd ten, miał też przygotowane do przeprowadzenia,  daleko idące reformy konstytucyjne naprawy państwa, w celu zapobieżenia nieustannej destabilizacji Państwa przez mniejszości narodowe i tajne organizacje masońskie.

Gdyby nie zamach majowy, który uniemożliwił federację gospodarczą i wojskową z Czechami oraz przeprowadzenie reformy konstytucyjnej Państwa, wzmacniającą władze ustawodawcze i wykonawcze, to prawie na pewno, nie doszłoby do ataku Niemiec na Polskę i prawdopodobnie zapobiegłoby II wojnie światowej. 
Polska bazując na reformie monetarno-finansowej parytetu gospodarczego, wprowadzonej przez jej autora i ministra Skarbu Państwa Jerzego Zdziechowskiego, była niezależna od okupacji finansowej międzynarodowej finansjery.
Te kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego i unikalne w świecie rozwiązanie monetarne, przy wykorzystaniu techniki i technologii czeskiej zdynamizowałoby rozwój gospodarczy i przemysł zbrojeniowy w ciągu 13 lat, o wiele bardziej, niż zrobiły to Niemcy w ciągu 6 lat, też stosując nowatorskie rozwiązania monetarne, po dojściu Hitlera do władzy dopiero w 1933 r.
W takiej sytuacji Niemcy nie odważyłyby się zaatakować Polski, pomni zaskakującego dla wszystkich zwycięstwa Polski w wojnie z bolszewikami w 1920 r.

Na marginesie, trzeba tu wspomnieć, że w I połowie 1939 r. dowództwo polskiego wojska gościło w ramach rutynowych spotkań czołówkę generalicji armii niemieckiej. Ta grupa wyższych dowódców przybyła z zamiarem rozpoznania zachowania się dowództwa polskiej armii w sytuacji konfliktu. W trakcie rozmów z polskimi generałami postawili wprost pytanie:

Czy jeżeli Niemcy zaatakują Francję, to czy Polska przyjdzie z pomocą Francji i zaatakuje Niemcy ? Odpowiedź Polaków był jednoznaczna: TAK, zaatakują Niemcy i przyjdą z pomocą Francji. 

Po takiej odpowiedzi w wąskim gronie dowództwa niemieckiego jeszcze w Polsce zapadła decyzja o zmianie kierunku ataku: najpierw na Polskę, zamiast na Francję, ponieważ mieli prawie pewność, że Francja nie udzieli pomocy Polsce w przypadku zaatakowania przez Niemcy, co się w pełni potwierdziło.

I tu należy postawić fundamentalne pytanie:

DLACZEGO PRAWDA O HISTORII XX WIEKU JEST OCENZUROWANA ?

Wiele ocenzurowanych i sfałszowanych faktów historycznych z historii XX wieku można znaleźć także w dość kompleksowym opracowaniu: 

Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

Wracając do głównego wątku, należy także przypomnieć, że chłopskiego Premiera Wincentego Witosa powoływano wcześniej na szefa Rządu II RP jeszcze w dwóch kluczowych dla młodego państwa  momentach. Pierwszy raz powołano  go na Premiera  w sytuacji wielkiego zagrożenia, wywołaną przez Piłsudskiego  wojną z bolszewicką Rosją w 1920 r. Drugi raz w 1923 r. kiedy przygotował reformę monetarno-finansową, którą wprowadził następny rząd Tadeusza Grabskiego.

A więc w kluczowych momentach dla świeżo odrodzonej Polski, powoływano na Premiera Chłopa, Wincentego Witosa, bez formalnego wykształcenia, który swoim rozumieniem spraw publicznych i państwowych oraz dalekosiężną myślą polityczną, popartych także działaniami, zapędzał w przysłowiowy „kozi róg” wszystkich ( z wyjątkiem Romana Dmowskiego), formalnie wykształconych: „jaśnie  oświeconych”, a zwłaszcza „tajnie oświeconych”.

Zamach majowy i przejęcie władzy przez żydomasonerię z Piłsudskim na czele, uniemożliwiło przygotowanie Polski do wojny z Niemcami. Przyczyny klęski  z Niemcami omawia m.in. tajny Raport gen Izydora Modelskiego dla gen Władysława Sikorskiego pt. „Przyczyny klęski wrześniowej 1939” z 1941 r. (w następnym artykule podpięty na linkach na końcu).

W tym Raporcie m.in.  czołowy reprezentant Obozu Sanacji marszałek Rydz-Śmigły uznał Selmana/Piłsudskiego (idola Kaczyńskich !!!!) głównym winowajcą  klęski wrześniowej. Ponadto Marszałek Rydz Śmigły o Józefie Piłsudskim jeszcze za jego życia w 1932 r. powiedział tak:  „Człek to nienormalny, co ukryć się nie da, skoro się wyda, uznają nas za trzodę baranów, żeśmy tego nie spostrzegli, rządzili pod przywództwem wariata”. Tomasz Ciołkowski dodał do tego: Delegacja krajowa składuje kwiaty na grobie wariata i okultysty…”.   R. Dmowski po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r., stwierdził: „… To człowiek niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać!”.

Ocena jednego z polskich kapłanów spod Łańcuta wygłoszona na kazaniu w 1933 r. jest jeszcze bardziej porażająca: „ (…) On jest duchem ciemności, który z dnia zrobił noc. Z wolnej Polski – czeluście piekielne. Rządzi on Polską, jako duch wschodu i barbarzyństwa. Zatruł ducha narodu, zdeptał jego honor. Zdemoralizował znaczną część społeczeństwa. Mimo tego spodlona część narodu buduje mu pomniki i cześć boską oddaje. Odebrano życie i zdrowie najlepszym ludziom. Panoszą się zdrajcy, złodzieje i judasze. (…)”.

W książce pt. „Nikodem Dyzma” Tadeusz Dołęga – Mostowicz opisał właśnie Józefa Piłsudskiego, za co został dotkliwie pobity, że ledwo przeżył, przez nasłanych zbirów.

Rządy tajnych stowarzyszeń żydo-masońskich pod nazwą Sanacji, najpierw niszcząc prekursorski dorobek monetarny, koncepcji parytetu gospodarczego Jerzego Zdziechowskiego, ministra Skarbu Państwa, następnie podporządkowały  Polskę finansowo, jak kolonię, kapitałowi żydo-anglosaskiemu powodując dotkliwe skutki społeczne i gospodarcze Wielkiego Kryzysu w Polsce.  Jerzy Zdziechowski został także dotkliwie pobity przez „nieznanych sprawców”, że ledwo przeżył i został inwalidą do końca życia. Rządy Sanacji doprowadziły do rozkładu polskiej armii,  zastoju gospodarczego i wręcz zdrady narodowej przez ówczesne sanacyjne elity polityczne, wojskowe i intelektualne, które w 1939 r. po prostu uciekły z Polski.

Część elit Sanacji po śmierci Piłsudskiego, zorientowało się o bardzo negatywnej roli tajnych stowarzyszeń żydomasońskich, na czele lożą żydowską B’nai B’rith. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 roku, dokonano delegalizacji tych antypolskich organizacji, przestrzegając w aneksie przed śmiertelnym zagrożeniem dla Polski  ze strony żydowskiej loży B’nai B’rith. Ale to było zdecydowanie za późno.

Prezydent RP Lech Kaczyński przywrócił działalność tej bardzo znaczącej żydowskiej  loży masońskiej, w dniu 9 września 2007 r. Usadowiona jest głównie w Kancelarii Prezydenta oraz MSZ i nie jest wykluczone, że bierze udział w światowej kampanii antypolskiej, w związku m.in. z ustawą o IPN i ustawą 447  Kongresu USA o mieniu bezspadkowym, ponieważ nigdy nie sprzeciwiła się publicznie tym oszczerstwom wobec Polski i Polaków.

Prawdę o wielu innych dokonaniach Józefa Selmana vel Piłsudskiego, w skondensowanym syntetycznym opracowaniu, prezentuje następny artykuł anonimowego autora pod nazwą Selman, na linku: Selman – Prawda o Piłsudskim

W związku z oprotestowaniem przez poznaniaków stawiania pomnika Piłsudzkiego,  który był przeciwny przyłączeniu Wielkopolski do Polski po pierwszej wojnie światowej, wyrażamy wielkie uznanie Stowarzyszeniu Nasz Poznań, które wystosowało list do Prezydenta Miasta Poznania i zbiera podpisy przeciwko postawieniu. Publikujemy go poniżej i zamieszczamy komentarze z Neon24.pl o tej antypomnikowej postaci.

Redakcja KIP

W Poznaniu nie chcą pomnika Piłsudskiego!

Wielkopolska najsilniej przeciwstawiła się zamachowi majowemu, a dziś ma odwagę przeciwstawić się szkodliwemu kultowi i zbędnym wydatkom.

 Władze Poznania chcą pobudować pomnik Józefa Piłsudskiego u zbiegu ulic K. Libelta i alei Niepodległości. Pomnik ma mieć 4,5 metra wysokości i ma kosztować „tylko” 2 miliony złotych. Pomoc w zebraniu środków obiecało miasto Poznań oraz Jarosław Kaczyński, co jak donosi lokalna prasa znaczyć może tylko tyle, że pieniądze wyłożą na ten cel największe państwowe spółki, a tym samym podatnicy.

Przeciwko inicjatywie budowy pomnika z solidnym uargumentowaniem wystąpiło poznańskie Stowarzyszenie Nasz Poznań, które za pośrednictwem strony internetowej petycjeonline.com prowadzi ogólnopolską zbiórkę podpisów przeciwko tej inicjatywie pod hasłem: Nie dla Pomnika Piłsudskiego w Poznaniu.

Inicjatywę poparło Stowarzyszenie Klub imienia Romana Dmowskiego oraz Akcja Narodowa. Poniżej treść listu jakie wystosowało poznańskie stowarzyszenie do prezydenta Poznania.

Sz.P. Jacek Jaśkowiak  

Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie,

Z głębokim niepokojem przyjęliśmy informację o planowanej budowie pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Sprzeciwiamy się zarówno lokalizacji przedmiotowego pomnika jak i samemu upamiętnieniu Józefa Piłsudskiego.

12 maja 1926 roku Józef Piłsudski wspierany przez grupę wojskowych dokonał zbrojnego zamachu stanu, w wyniku którego Polska przestała być państwem demokratycznym. Przewrót majowy (bo pod taką nazwą wydarzenia z roku 1926 przeszły do historii) kosztował życie 215 żołnierzy i 164 cywilów. Za śmierć tych ludzi pełną odpowiedzialność ponosi Józef Piłsudski.  

Okres sanacyjnej dyktatury cechowały bezwzględne prześladowania opozycji. W nocy z 9 na 10 września 1930 r. na polecenie ministra spraw wewnętrznych gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego, bez nakazu sądowego, żandarmeria wojskowa i policja aresztowały 19 przywódców opozycji i byłych posłów, w tym Wincentego Witosa. Listę aresztowanych osobiście zatwierdził Piłsudski. Doszło do kuriozalnego „procesu brzeskiego”, na skutek którego część przywódców demokratycznej opozycji została zmuszona do emigracji.

Tyle szczęścia nie mieli generałowie Zagórki i Rozwadowski.  

Ten pierwszy, jako dawny oficer wywiadu Cesarsko-Królewskiej Armii oraz dowódca 3 pułku piechoty II Brygady Legionów miał nieszczęście być posiadaczem niewygodnej wiedzy o Piłsudskim. Uwięziony po zamachu majowym opuścił areszt 6 sierpnia 1927r. Został odebrany z więzienia przez adiutanta marszałka Piłsudskiego, kapitana Lucjana Miładowskiego po czym w tajemniczy sposób zaginął.

Generał Rozwadowski miał natomiast nieszczęście wygrać bitwę warszawską, czego samozwańczy marszałek nie wybaczył mu do końca życia.

Podobnie jak Zagórski został aresztowany po zamachu majowym. Więziony był aż do maja 1927 r., i to pomimo decyzji Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1, który w październiku 1926 r. orzekł, że generał jest niewinny i nie ma żadnych podstaw, aby dalej przebywał w areszcie.

W więzieniu Rozwadowski zapadł na tajemniczą chorobę i zmarł niespodziewanie 18 października 1928 r.. Sanacyjna władza zabroniła przeprowadzenia sekcji zwłok generała.  

Mało znanym epizodem naszej międzywojennej historii są strajki chłopskie, które miały miejsce w latach trzydziestych. Wielki kryzys ekonomiczny szybko dotarł na polska prowincje. Pogłębił ubóstwo polskiej wsi doprowadzając część chłopów do skrajnej nędzy. Junta piłsudczyków na każdy przejaw społecznego sprzeciwu reagowała przemocą. Podczas krwawo tłumionych strajków chłopskich w latach 1932-37 zginęło od 107 do 117 osób.  

Odpowiedzialność za wszystkie przytoczone okoliczności, zarówno za śmierć setek osób, jak i za wprowadzanie w Polsce bezwzględniej, antydemokratycznej dyktatury spada bezpośrednio na Józefa Piłsudskiego.  

W dobie walki o standardy demokratyczne i poszanowanie prawa, upamiętnianie pomnikiem osoby, która w ostentacyjny sposób podeptała demokrację i doprowadziła do wieloletnich rządów autorytarnych jawi się jako ponury rechot historii.  

W związku z powyższym zwracamy się do Pana o podjęcie wszelkich czynności uniemożliwiających powstanie przedmiotowego pomnika.

Z wyrazami szacunku.

w imieniu stowarzyszania Nasz Poznań

Przemysław Piasta – prezes

 

WYBRANE KOMENTARZE
piłsudski miał krew Polaków na swoich łapach.
piłsudski to despotyczny dyktator prawie jak stalin.
To on wywołał wojne polsko-bolszewicką napadając na Rosję i przyczynił się do śmierci w niewoli tysięcy Rosyjskich jeńców.
To piłsudski w zamachu majowym był sprawcą że zginęło tylu Polaków.
” Przewrót majowy (zamach majowy, pucz majowy) – zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12–15 maja 1926, w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego, w czasie którego zginęło po obu stronach konfliktu łącznie 379 osób (215 żołnierzy i 164 osoby cywilne), a około 1000 osób zostało rannych.
To ten zbrodniarz kazał zbudować obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej
// obóz odosobnienia zorganizowany i prowadzony przez władze II Rzeczypospolitej w Berezie Kartuskiej w ówczesnym powiecie prużańskim, istniejący w latach 1934–1939. Powstał głównie w celu izolowania oraz psychicznego i fizycznego udręczenia oponentów politycznych sprawującej wówczas władzę sanacji-m.in. endeków, ludowców, socjalistów, chadeków, komunistów,
Do obozu osadzenia trafiali na podstawie decyzji administracyjnej (bez sankcji sądowej),
bez możliwości korzystania ze środka odwoławczego.
Stałym elementem traktowania więźniów było stosowanie tortur.
Część historyków określiła ośrodek jako obóz koncentracyjny na wzór nazistowskich //.
A po bestialsko zamordowanych tam więźniach, to należy się piłsudskiego wywalić z Wawelu i potraktować jak duce musoliniego.

Monaco 04.02.2020 20:43:00

@ Autor – 5*

DK
_________
Popieram

Rzeczpospolita 04.02.2020 20:43:04

@

I jak nie podziwiać WielkoPolan ?
Tak właśnie należy nagłaśniać hultajstwa Piłsudskiego.
Szacunek i wdzięczność autorom protestu.

morgan 04.02.2020 22:30:33

5 x *

A ode mnie to chyba wiecie za co , za zmaltretowanie Zdziechowskiego i oddania emisji pieniądza w żydowskie ręce.

Poznaniacy, jestem z wami.

nikander 05.02.2020 07:02:31

@nikander 07:02:31

Łajdactwo Piłsudskiego znajdziecie tutaj na stronie 26

http://koreus.vot.pl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBKQT09IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19–b6b0ebe7ec63659c3b2ebeb9e634d4d2f702c3b4/Zdziechowski%20PIENI%C4%84DZ%20i%20SKARB.pdf?disposition=broszurka

nikander 05.02.2020 08:18:47

Tzw. bękart wersalski

powstał na określonych warunkach – gdzie rządziła nim obca agentura z Ziukiem na najwyższym świeczniku. Klęska bolszewików w 1920 roku – to była niesamowita, niespodziewana trauma i  dla światowego, czarciego pomiotu i dla agentury rządzącej wtedy II RP. To był cud – ale wynikający z kompletnego zlekceważenia Polaków przez, czy to bolszewików, czy to agenturę zarządzająca wtedy II RP. Ziuk przecież zwiał wtedy z przestrzeni publicznej – z przekonaniem, że bolszewicy bez przeszkód zrobią tutaj swoje w ramach tamtej tzw. integracji Europy. Agentura musiała knuć potem przez 6 długich lat – i dopiero w maju dokonać zamachu – aby dorwać generała Rozwadowskiego i innych patriotów polskich – żeby wymierzyć im szatańską sprawiedliwość za wcześniejsze pokonanie – bolszewików – natomiast Polaków sprowadzić ponownie do pozycji klęczącej we własnym kraju.
Wniosek?
Odcinanie Polaków od korzeni poprzez zabory i powstania uwieńczono tzw. bękartem wersalskim (II RP), któremu należało przyprawić jakieś sztuczne korzenie w postaci kultu Ziuka. Po zamordowaniu II RP – mieliśmy wskrzeszenie – tzw. bękarta magdalenkowego – (III RP) – gdzie próbowano mu nadać nowe korzenie kultem Bolka. Jednak z Bolka należało zrobić kozła ofiarnego – co to naród puścił bez skarpetek po 1989 roku – więc ta koncepcja odpadła. Powrócono siłą rzeczy – do poprzednich sztucznych korzeni czyli kultu Ziuka.
Na koniec – fundamentem szatańskiego świata – jest kłamstwo, kłamstwo i po wsze czasy – kłamstwo!

demonkracja 05.02.2020 09:26:09

Poznań słusznie ocenił dorobek Piłsudskiego.
Bardzo mnie to cieszy… bo dotychczas myślałem że tylko ja kalam „dobre” imię ojca Narodu poprzez mówienie prawdy o „ojcu” Narodu.
Też jestem w jakimś sensie Poznaniakiem, a może raczej Wielkopolaninem….po ojcu.
A adiutant który „zniknął” Zagórskiego…był niestety wójem mojej matki.
Piłsudski to zakała narodu ..twórca Katynia i Wołynia jako reakcji na zbrodnie Piłsudskiego na wschodzie i na rosyjskich jeńcach.
Wystarczy o Piłsudskim mówić prawdę by odzyskać godność.
Na to jednak nie stać ekstremy solidaruchów.
A najbardziej mnie wk..wiają jak kłamstwa historyczne propagują „historycy” bo kto jak kto, ale oni prawdę znać muszą…
Tako „historyk” jest jak lekarz, który zamiast leczyć – truje,
jak sędzia, który zamiast sprawiedliwości – zasądza niesprawiedliwość…
jak pedagog pedofil, jak ksiądz pedofil…
i tacy rządzą w Polsce solidaruchów.

Oscar 05.02.2020 10:27:47

@Krzysztof J. Wojtas 06:53:21

Swoim warcholstwem, to Polsce bardzo zaszkodził Piłsudski. Brawa dla Poznaniaków.
A kto w ogóle mianował Piłsudzkiego oficerem? Jak on nawet zwykłego bandyckiego napadu pod Bezdanami bezbłędnie przeprowadzić nie potrafił?

Wican 05.02.2020 10:29:03

@Krzysztof J. Wojtas 10:33:49

Ot, „cywilizacja WOjtasa”. Na pewno taka „etyka sytuacyjna” i relatywizm, nie są typowe dla Polaków. Wszak piłsudczyzna to czysta hierarchia. A p. WOjtas ponoć promuje egalitaryzm. Pan rozumie podstawowe pojęcia? Zaczynam wątpić. Za Piłsudskiego lansowano gamoni legionistów, za Kaczyńskiego lansuje się przygłupów z PC.
Nie brzydzi pana patrzenie w lustro? Takiego hipokryty i relatywisty, próżno ze świecą szukać

Wican 05.02.2020 10:41:55

Kilka uwag co do piłsudzkiego, świni jakich mało.

Pierwsze moje podejrzenia w temacie poniżej pojawiły się wtedy gdy udało mi się dowiedzieć że „dzielny wódz” dostał sraczki strachliwej, gdy bolszewicy podchodzili pod Warszawę, i uciekł. Taki niby dzielny wódz, stary bojownik, wieloletni konspirator, i się tak łatwo wystraszył?

Coś tutaj nie gra. Też się później dowiedziałem, że on osobiście brał udział tylko w jednej akcji bojowej ( tej pod Bezdanami ) i też dostał sraczki strachliwej wtedy. Jako że coś się mną bezpieka interesowała ( więc znalem temat z realu ), a też sporo o pracy służb czytałem, to zaraz nabrałem podejrzeń że niejaki Józef P. na początku współpracował z carskimi służbami. Te początki jego kariery bojownika są jakoś tak pomijane przez historyków. A było ciekawie. Przypadkowa, nieświadoma pomoc w zamachu na cara. Dostaje za to dużo, 5 lat zsyłki. Później nie bierze udziału w buncie w więzieni, ale akurat jemu strażnicy wybijają zęby – klasyczne zmiękczanie misia przed dalszą obróbką, tam sentymentów nie ma. Później nuda zsyłki i świetna okazja do poznania środowiska politycznych, też dawnych powstańców styczniowych ( zakładam że jeszcze wtedy celowo go nie zwerbowali, aby był naturalny w kontaktach, a nie kombinował cały czas – czy oni się zorientowali czy nie? ). Pod koniec zsyłki był już starym sprawdzonym towarzyszem wielu autentycznych patriotów, którzy w ciemno wystawiali mu opinię osoby absolutnie pewnej, godnej zaufania. Wtedy carskie służby go bez problemu zwerbowały, bo już na początku zorientowali się, że to mały cwany tchórzliwy buc, kusy na zaszczyty, pieniądze i kobiety. Więc wystarczy tylko gościowi zaproponować co trzeba, to zaraz będzie dobity deal. Później miś wychodzi i błyskawicznie robi karierę w podziemiu, wszystkich wkoło jego dziwnie łatwo zamykają, a jego geniusza nie potrafią. Tak lecą lata, aż go jednak zamykają. Był to prawdopodobnie wynik niedoinformowania, nie każdy drobny oficer Ochrany był informowany, że Józef P. to carski agent. Zapudłowali go przez pomyłkę, a później musieli się potężnie nakombinować, żeby jego ucieczka wyglądała wiarygodnie. Dla mnie ta ucieczka nadal wygląda absolutnie niewiarygodnie. Udawał chorobę psychiczną i oni dali się nabrać na to? Teoretycznie był to jeden z najbardziej niebezpiecznych wywrotowców, terrorystów w całej Rosji. Takich trzyma się w najbardziej strzeżonych więzieniach, a jak jakaś choroba psychiczna się przypląta ( prawdziwa czy symulowana ) to się ją leczy ciosami pałki.

vortex 05.02.2020 11:19:27

@vortex 11:19:27

Jednym słowem taki „Bolek” tamtych czasów.
A Polakom każą uwielbiać i Piłsudskiego i Bolka…
Bolek jednak miał łatwiej ..najpierw bezpieka dbała by mu się krzywda nie działa ..a potem nowy właściciel Bolka dbał o Bolka nawet mu nobla dał i 1 mln zł za nienakręcony film.
W Polsce tylko zdrajcom się wiedzie dobrze…
Prawdziwi patrioci kończą jak Lepper… i wielu innych..
I to jest ocena skali wolności wywalczonej przez solidaruchów.

Oscar 05.02.2020 11:41:41

@ Autor – 5*

J.Piłsudski, agent austrowęgierski, potem niemiecki, nie wykazywał żadnego zainteresowania ani Powstaniem Wielkopolskim, ani Powstaniami Śląskim (przywódca Powstania Śląskiego, W. Korfanty po przewrocie majowym był więziony w twierdzy Brzeskiej, a w 1935r. musiał udać się na emigrację w obawie przed represjami piłsudczyków). Wielkopolanie nie znosili tego agenta.

Gdy w 1921r. Piłsudski przybył do Wielkopolski, w czasie jego przejazdu przez ulice Poznania ludzie odwracali się tyłem do przejeżdżającego Piłsudskiego – mieli Piłsudskiego w d…

Rzeczpospolita 05.02.2020 15:07:02

@Krzysztof J. Wojtas 15:30:07

Nawet nie szanowali Piłsudskiego. Pospolitego bandziora i niemieckiego agenta szanować? Poznaniacy się z niemczyzną nawojowali wystarczająco, aby niemieckimi szpiclami gardzić. Atak na Kijów też był w interesie niemieckim. To był okres plebiscytów, a Piłsudski zaryzykował istnieniem młodego państwa. Była miejscowość, w której większość mieszkańców była Polakami. Ale w plebiscycie wybrano Niemcy. Uznano, że ten szkodnik i tchórz sam zwieje, a Polska padnie. Woleli więc zostać mieszkańcami Niemiec niż Rosji. A Piłsudski, jak pospolity tchórz, kazał kochance się pakować i szykował się do ucieczki do Szwajcarii. A zrobili z niego bohatera. Trzema pamiętać, że często z miernot robi się mity. Bo prawdziwego bohatera, aż tak lansować by nie było trzeba

Wican 05.02.2020 16:17:37

@Krzysztof J. Wojtas 06:53:21

Panie Wojtas ,pan nie zna historii czy też udaje głupa ??                       Sam fakt że po śmierci marszałka Hitler ogłosił żałobę narodową i sam wziął udział w mszy żałobnej na cześć Ziuta ,która odbyła się w Berlinie, a także że przybyła na pogrzeb delegacja żydów z Palestyny jest dowodem z kim trzymał marszałek za życia https://opinie.wp.pl/reakcja-swiata-na-smierc-jozefa-pilsudskiego-hold-zlozyl-mu-nawet-adolf-hitler-6126039638710401a

wolny obywatel 05.02.2020 16:38:32

@Krzysztof J. Wojtas 16:57:42

„Racja: dlatego po dojściu Hitlera do władzy sondował profilaktyczny atak na Niemcy wspólnie z Francją.”

To jest wymysł zwolenników sanacji. Powtarzany setki razy, stał się obiegową „prawdą” czyli fakenewsem.

Pedant 05.02.2020 17:18:00

@wolny obywatel 16:38:32

http://spiritolibero.neon24.pl/post/125087,pilsudski-w-oczach-starszych-braci

Jarek Ruszkiewicz SL 05.02.2020 17:27:38

@Krzysztof J. Wojtas 16:57:42

Hahahha? Ale kategoria w polityce. „mądrzejszy”. I dlatego w Polsce był burdel, bida z nędzą, analfabetyzm, bunty chłopskie?
W III Rzeszy zapanowała stabilizacja. Zmniejszenie bezrobocia i biedy, zwiększenie siły wojskowej (tutaj w Polsce było dno).
Piłsudski coś sondował, ale nie wysondował. Bo to pierdoła był

Wican 05.02.2020 17:50:41

@Wican 17:50:41

Też tak widzę relacje mądrości obu postaci.
Jedynie w zakresie wyrzynania wrogów Piłsudski nie wiele odstawał od Hitlera… miał mniejsze możliwości gospodarcze, bo tu był daleko za Hitlerem…ale napadać i grabić potrafił jak Hitler bez obrzydzenia.

Dla Piłsudskiego gdy mu pokazano patefon …to się zdziwił ..tubka która mówi ludzkim głosem … patefon przerastał jego rozumienie świata…

to podobnie jak Bolek który coś pogardliwie gadał o nikomu nie potrzebnych komunistycznych patefonach, gdy prywatyzowano czyli zamykano Unitrę.

Obaj prezentowali ten sam poziom intelektualny…
aż dziwne że „marszałek” nie dostał pokojowej nagrody Nobla.
..no choćby pośmiertnie….

Oscar 05.02.2020 18:08:47

@Wican 17:50:41

Zapałkę dzielono na czworo. Nędza była paskudna, wystarczy przypomnieć sobie, co opowiadali nasi dziadkowie i pradziatkowie. Elita oczywiście bawiła się dobrze, jak Dołęga-Mostowicz to opisał w Karierze Nikodema Dyzmy, to został pobity przez sanacyjnych zbirów. Studnickiemu wstrzymano książkę.

zbig71 05.02.2020 18:17:21

@Krzysztof J. Wojtas 17:27:10

„Ponieważ Hitler zwlekał z decyzją o przystąpienia do Paktu, Mussolini najprawdopodobniej postraszył go, przekazując informację o rzekomej wojnie prewencyjnej jaką Francja szykuje w porozumieniu z Polską przeciw Niemcom. „

Niemcy mieli wszelkie podstawy, aby obawiać się ewentualnej interwencji polsko–francuskiej. Powstaje jednak pytanie – czy taka interwencja naprawdę miała mieć miejsce?”

„Początkowo Piłsudski był chyba zaskoczony nie mniej od Hitlera informacją, że szykuje się do wojny. Jednak kiedy obawy Niemców wzrastały, postanowił wykorzystać sytuację. Zaczął podejmować działania o których wspominał von Moltke w swoim tajnym raporcie. Podtrzymanie gorącej atmosfery było bardzo korzystne, gdyż pozwalało na sondaż polityczny. Miał on wykazać m.in. czy Niemcy boją się obecnie wojny i ewentualnie gotowi są podjąć walkę, a także jakie jest zdeterminowanie naszego francuskiego sojusznika na wypadek ewentualnego konfliktu polsko–niemieckiego. Sondaż ten nie wypadł pomyślnie: po pierwsze – pewne było, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu polsko–niemieckiego o ziemie; po drugie – Polska będzie w przyszłym konflikcie raczej osamotniona.”

„Postawa Polski i jej gotowość do wszczęcia domniemanej wojny odniosła pożądany skutek. Niemcy, nieprzygotowane jeszcze wówczas do wojny, zaproponowały pokojowe uregulowanie polsko–niemieckich konfliktów. 15 listopada 1933 roku ambasador Lipski spotyka się z Hitlerem, który przejawia wybitnie ugodową postawę.”

„Niewiele mamy dokumentów, które choćby pośrednio mówiły o wojnie prewencyjnej i „planowanym” ataku na Niemcy. W zasadzie najlepszym źródłem jest w tym wypadku cytowany tajny raport polityczny ambasadora Hansa von Moltkego. Wynika z niego, że Niemcy z niepokojem patrzyli na rozwój wydarzeń w Polsce, jednak autor nie był do końca przekonany o możliwości polskiego ataku.”

„Historycy różnią się w poglądach na temat wojny prewencyjnej. Istnieje duża grupa, która wierzy w planowany atak na Niemcy. Myślę jednak, że należy opowiedzieć się po drugiej stronie i powiedzieć wprost: żadna wojna prewencyjna nie miała mieć miejsca.”

Czytaj więcej: https://histmag.org/Niemcy-pokonane-Polska-koncepcja-wojny-prewencyjnej-8382

Pedant 05.02.2020 18:49:42

@Krzysztof J. Wojtas 16:57:42

Panie Wojtas co się z panem dzieje Pan się ośmiesza bezustannie Jak madry człowiek w tamtych czasach mógł by brać taki wariant pod uwagę ?? Naprawde pan w to uwierzył że Ziuk myślał poważnie o ataku na Niemcy na dodatek z Francją Naprawdę nie doczytał się pan za co Hitler niby szanował Piłsudskiego. Coś się z panem dzieje niedobrego Jest w Raszynie jakiś dobry specjalista od tych chorób i koniecznie musi być z PiSu Pozdrawiam Stefan Michał Dembowski USA warszawa@yahoo.com

wolny obywatel 05.02.2020 19:04:26

@zbig71 18:17:21

Ja mam książeczkę wojskową dziadka. Eh, tam gdzie trza było się podpisać, to był podział na dwie rubryki: piśmienny i analfabeta. Czyli tych drugich musiało być dużo. Dziadek był piśmienny, ale nędza była straszna. Poza elytami. i żałosna kadrą chowu legionowego

Wican 05.02.2020 19:29:54

@Krzysztof J. Wojtas 19:12:09

Prace nad lotnictwem? To ci nieudacznicy się nie wykazali. W 1939, Polska miała mniej samolotów niż w 1926. Specjalista dużej klasy od wojsk pancernych był odsunięty na boczny tor. Ale Guderian jego prace analizował. Sanatorzy nie

Wican 05.02.2020 19:33:53

Dla autora

5* i brawa dla Wielkopolan.
Nie chcę gdybać, ale podejrzewam, że rządy sanacji i Selmana miały po części wpływ na późniejsze wydarzenia w Galicji Wschodniej i na Wołyniu

goat 05.02.2020 20:17:45

Jeszcze mam takie porównanie, które świadczy o tym, jak beznadziejna była dyktatura ciemniaków z sanacji. Zresztą, dopiero po śmierci Piłsudskiego powstał plan modernizacji sił zbrojnych. Dekada rządów i tylko wycinaniem niepokornych oficerów oraz mianowaniem miernot się zajmowali.
W 1939 roku wojsko polskie miało bodaj ponad 700 samolotów. Mniejsza Czechosłowacja przed swoim upadkiem miała 2500 samolotów. Czechosłowacja miała więcej ciężarówek niż II RP wszystkich samochodów. A II RP była kilka razy ludniejsza.

Wican 05.02.2020 20:22:48

@Wican 20:22:48

Ale za to mieliśmy więcej kobył, w tym jedną naczelną – Kasztankę.

Jarek Ruszkiewicz SL 05.02.2020 20:41:40

Brawo Poznań

I bardzo dobrze że nie chcą

Jakim prawem we Wrocławiu jest ul. Piłsudskiego ?

Przecież on nigdy nic nie zrobił dla tego miasta.
Zresztą we Wrocławiu także ul. Hallera jest też bez żadnych podstaw.

Jak się nie mylę to powrót Wrocławia do macierzy nie zawdzięczamy ani Piłsudskiemu ani Hallerowi ••• tylko Armii Czerwonej z generałem Władimirem Aleksiejewiczem Głuzdowskim.

Alfax 05.02.2020 20:59:23

Opublikowano za: https://miksa.neon24.pl/post/152994,w-poznaniu-nie-chca-pomnika-pilsudskiego

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu do tego artykułu, dla lepszego zrozumienia, że nie tylko światem, zwłaszcza Zachodu, rządzą okultyści i sataniści, polecamy trzy poniższe artykuły i cały zestaw tekstów zawartych na linkach w tych opracowaniach. Na szczęście, bardzo wiele wskazuje na to, że te nieludzkie rządy, trwające od setek, a nawet tysięcy lat, skończą w ciągu kilku do kilkunastu lat, tym szybciej, im więcej ludzi będzie tego świadomych !!!

Henry Makow: Jak satanistyczna czarna magia rządzi światem ?
Bibi Netanjahu jest szefem operacyjnym Chazarskiej Mafii
UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia

 

Wypowiedz się