Yoda: Alert Reader o Majestic 12 i nadchodzącym pozaziemskim ujawnieniu – komentarze Roberta Steele

https://i1.wp.com/phibetaiota.net/wp-content/uploads/2011/12/yoda-with-light-saber.jpg?ssl=1Inteligencja pozaziemska

Alert Reader wysyła długi fragment. Robert Steele komentuje poniżej.

„ Kontrola przestrzeni oznacza kontrolę nad światem. Z kosmosu mistrzowie nieskończoności   mają moc kontrolowania pogody na ziemi, powodowania suszy i powodzi, zmiany pływów i podnoszenia poziomu morza, zmiany kierunku zatoki i zmiany klimatu umiarkowanego na oziębły. Jest coś ważniejszego niż najlepsza broń. I to jest ostateczna pozycja. Pozycja ogółem   kontrola   nad Ziemią to   leży gdzieś w kosmosie. Przyszły prezydent Lyndon Johnson, oświadczenie w sprawie statusu obrony narodu i wyścigu o kosmos, 7 stycznia 1958 r

ROBERT STEELE: Nie mam bezpośredniej wiedzy, ale jestem usatysfakcjonowany, rozmawiając z ludźmi, którzy twierdzą, że mają bezpośrednie doświadczenie z dziurami robaków, poza bazami planet i handlem oraz z K Band i moim związanym z tym tekstem non-fiction, Majestic 12 i wszystkim, co się pojawiło o kosmicznej wojnie między wieloma gwiezdnymi cywilizacjami, niektóre dobre, a niektóre złe, są oparte na prawdzie.

Mogę wnieść tu i teraz trzy spostrzeżenia:

01 Prezydent Trump jest obecnie przewodniczącym komitetu Majestic 12, a programy sektora prywatnego zostały objęte kontrolą.

02 Majestic 12 rozpoczął transformację od zła w dobro w latach 1989-1990, która została radykalnie przyspieszona około 2012 roku, a teraz jesteśmy na skraju pełnego ujawnienia (prawdopodobnie po ponownym wyborze), w tym darmowej energii i technologii przeciwstarzeniowych.

03 Słabe sygnały wskazują, że po reelekcji zbliża się spektakularna – poza wyobraźnią – rekonfiguracja rządu USA. Chociaż wątpię, by moje pomysły były kluczowe dla tego, co już zaplanowano, daje mi to nadzieję, że Agencja Open Source, National Peace College i międzyagencyjne polecenie rozwoju mogą być wykonalne, a jednocześnie tajny świat jest zmniejszony o 70%, a ocalałe elementy skonsolidowane w CIA, a my wychodzimy z zmian reżimów i zabójstw dronów oraz wydawania i tortur. Musimy zamknąć wszystkie nasze bazy wojskowe i sprowadzić wszystkich naszych ludzi do domu.

Przed nami jeszcze długa droga, zanim będziemy mogli wprowadzić porządek i dyscyplinę w 18 000 jurysdykcji organów ścigania, które terroryzują biednych – zwłaszcza czarnych – i żerują na starych ludziach, którzy są odurzeni narkotykami, ustanowieni podopiecznymi państwa i ich skromnymi nieruchomości skradzione przez zespoły lekarzy, szeryfów, prokuratorów i sędziów, z których każdy otrzymuje procent. Na dnie społeczeństwa sytuacja jest o wiele znacznie gorsza, niż większość ludzi może sobie wyobrazić. Plotka głosi, że prezydent zdaje sobie teraz sprawę z tego, w jakim stopniu nieuczciwi członkowie FBI i CIA oraz nieuczciwi miejscowi żerują na społeczeństwie.

Czytałem każde słowo poniżej, a moją reakcją było to, że jest to mieszanina prawdopodobnej prawdy z spekulatywną narracją, której nie kupuję. Prawda pozostaje ukryta. To, co już nie jest ukryte, to rzeczywistość, w której każda z naszych instytucji, w tym rząd USA, środowisko akademickie, media i religie, zbuntowała się, jest skorumpowana i nie jest w stanie powiedzieć nam prawdy.

Publiczność już się obudziła. Gdy pojmą prawdę, zobaczymy rewolucję.

MAJESTIC 12 I TAJNY RZĄD

William Cooper

Przed Majestic 12

W latach po II wojnie światowej rząd Stanów Zjednoczonych stanął w obliczu szeregu wydarzeń, które miały zmienić się nie do przewidzenia, a wraz z nim przyszłość ludzkości. Wydarzenia te były tak niesamowite, że zaprzeczały wierze. Oszołomiony prezydent Truman i jego najwyżsi dowódcy wojskowi znaleźli się praktycznie bezsilni po wygraniu najbardziej niszczycielskiej i kosztownej wojny w historii. Stany Zjednoczone opracowały, wykorzystały i były jedynym narodem na ziemi posiadającym bombę atomową, która jako jedyna mogła zniszczyć każdego wroga, a nawet samą Ziemię. W tym czasie Stany Zjednoczone posiadały najlepszą ekonomię, najbardziej zaawansowaną technologię, najwyższy standard życia, wywierały największy wpływ i wystawiały największe i najpotężniejsze siły wojskowe w historii.

Możemy sobie tylko wyobrazić zamieszanie i troskę, kiedy poinformowana elita rządu Stanów Zjednoczonych odkryła, że ​​obcy statek kosmiczny pilotowany przez owady podobne do istot z zupełnie niezrozumiałej kultury rozbił się na pustyni w Nowym Meksyku.

Między styczniem 1947 r. A grudniem 1952 r. Odzyskano co najmniej 16 rozbitych lub powalonych statków kosmicznych, 65 ciał obcych i 1 żywego kosmitę. Dodatkowy statek kosmiczny eksplodował i nic nie zostało odzyskane po tym incydencie. Spośród tych incydentów 13 miało miejsce w granicach Stanów Zjednoczonych, nie licząc jednostek rozpadających się w powietrzu. Z tych 13 osób 1 przebywało w Arizonie, 11 w Nowym Meksyku, a 1 w Nevadzie. Trzy miały miejsce w obcych krajach. Z tych 1 było w Norwegii, a ostatnie 2 w Meksyku. Obserwacje UFO były tak liczne, że poważne dochodzenie i obalenie każdego raportu stało się niemożliwe przy użyciu istniejących zasobów wywiadowczych.

Obecność Alien-Earth

Obcy statek został znaleziony 13 lutego 1948 r. na mesie w pobliżu Azteków w Nowym Meksyku. Kolejny statek miał miejsce 25 marca 1948 r. w Hart Canyon w pobliżu Azteków w Nowym Meksyku. Miał 100 stóp średnicy. Z tych dwóch statków odzyskano w sumie 17 ciał obcych. Jeszcze większe znaczenie miało odkrycie dużej liczby ludzkich części ciała przechowywanych w obu tych pojazdach. Demon podniósł brzydką głowę, a paranoja szybko ogarnęła wszystkich, a potem „wiedziała”. Tajne wieko natychmiast stało się wiekiem Ponad Górnym Tajnym i zostało mocno przykręcone. Koc bezpieczeństwa był jeszcze ciaśniejszy niż narzucony na Projekt Manhattan. W nadchodzących latach wydarzenia te miały stać się najściślej strzeżonymi tajemnicami w historii świata.

Zorganizowano specjalną grupę najlepszych naukowców w Ameryce, a program pod nazwą Project Sign powstał w grudniu 1947 r. W celu zbadania tego zjawiska. Cała ta paskudna sprawa była objęta tajemnicą. Project Sign przekształciło się w Project Grudge w grudniu 1948 roku. Grudge utworzył projekt gromadzenia i dezinformacji na niskim poziomie o nazwie Blue Book. Z Grudge miało wydać 16 tomów, w tym kontrowersyjną „Grudge 13”, którą ja i Bill English widzieliśmy, czytaliśmy i ujawnialiśmy publiczności. „Niebieskie drużyny” zostały zebrane, aby odzyskać uszkodzone dyski oraz martwych lub żywych kosmitów. Niebieskie zespoły miały później ewoluować w zespoły alfa pod Project Pounce [i Project Pluto – ab].

W ciągu tych pierwszych lat siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i CIA sprawowały całkowitą kontrolę nad tajemnicą kosmitów. W rzeczywistości CIA została utworzona na mocy Prezydenckiego Zarządzenia jako pierwsza Centralna Grupa Wywiadowcza w wyraźnym celu zajmowania się obecnością kosmitów. Później ustanowiono National Security Act (NSA), aby nadzorować społeczność wywiadowczą, a zwłaszcza działania obcych. Seria notatek i zarządzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego usunęła CIA z jedynego zadania polegającego na gromadzeniu wywiadu zagranicznego i powoli, ale całkowicie „zalegalizowane” bezpośrednie działania w formie tajnych działań w kraju i za granicą.

Zdobywanie informacji

9 grudnia 1947 r. Truman zatwierdził wydanie NSC-4, zatytułowane „Koordynacja środków informacyjnych wywiadu zagranicznego”, za namową sekretarzy Marshalla, Forrestala, Pattersona i dyrektora Departamentu Planowania Polityki Departamentu Stanu, Kennana.

Wywiad zagraniczny i wojskowy, księga 1, „Raport końcowy wybranej komisji do zbadania operacji rządowych w odniesieniu do działań wywiadowczych”. Senat Stanów Zjednoczonych, 94. Kongres, 2. sesja, raport nr 94-755, 26 kwietnia 1976 r., Strona 49 stwierdza: „Dyrektywa ta upoważniła sekretarza stanu do koordynowania zagranicznych działań informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie komunizmowi. Ściśle tajny załącznik do NSC-4, NSC-4A, polecił dyrektorowi wywiadu centralnego podejmować tajne działania psychologiczne w celu osiągnięcia celów określonych w NSC-4. Początkowy organ, któremu CIA udzieliło tajnych operacji w ramach NSC-4A, nie ustanowił formalnych procedur ani koordynujących, ani zatwierdzających te operacje. Po prostu polecił DCI „podjąć tajne działania i zapewnić, poprzez współpracę z państwem i obroną, że wynikające z nich operacje były zgodne z polityką amerykańską”.

Później NSC-10/1 i NSC-10/2 miały zastąpić NSC-4 i NSC-4A i jeszcze bardziej rozszerzyć tajne zdolności. Biuro Koordynacji Polityki (OPC) zostało powołane do realizacji rozszerzonego programu tajnych działań. NSC-10/1 i NSC-10/2 potwierdziły nielegalne i pozaprawne praktyki i procedury jako zgodne z kierownictwem bezpieczeństwa narodowego. Reakcja była szybka. W oczach społeczności wywiadowczej „nie było żadnych dziur”. Na mocy NSC-10/1 powołano wykonawczą grupę koordynacyjną w celu przeglądu, ale nie zatwierdzania, ukrytych wniosków projektowych. CG potajemnie powierzono zadanie koordynowania obcych projektów. NSC-10/1 i NSC-10/2 zostały zinterpretowane w ten sposób, że nikt na szczycie nie chciał wiedzieć o niczym, dopóki się nie skończy i nie odniesie sukcesu. działania te ustanowiły bufor między prezydentem a informacjami. Zamierzano, aby bufor ten służył prezydentowi jako sposób na zaprzeczenie wiedzy, jeśli przecieki ujawnią prawdziwy stan rzeczy.

Bufor ten był wykorzystywany w późniejszych latach w celu skutecznego odizolowania kolejnych Prezydentów od wiedzy o obecności obcych, innych niż te, które chcieli wiedzieć Tajny Rząd i społeczność wywiadowcza. NSC-10/2 powołał panel badawczy, który spotykał się potajemnie i składał się z naukowców. Panel badawczy NIE został nazwany MJ-12. Kolejna nota NSC, NSC-10/5, dalej określa obowiązki panelu badawczego. Te notatki NSC i tajne zarządzenia wykonawcze przygotowały grunt pod stworzenie MJ-12 zaledwie 4 lata później.

Pierwsza ofiara tuszowania

Sekretarz obrony James Forrestal zaczął sprzeciwiać się tajemnicy. Był bardzo idealistycznym i religijnym człowiekiem, który wierzył, że publiczności należy powiedzieć. Kiedy zaczął rozmawiać z liderami partii opozycyjnej i liderami kongresu na temat problemu obcych, został poproszony przez Trumana o rezygnację. Wyraził swoje obawy wielu ludziom i słusznie uwierzył, że jest obserwowany. Zinterpretowali to ci, którzy nie znali faktów, jako paranoję. Później twierdzono, że Forrestal doznał załamania psychicznego i został przyjęty do szpitala morskiego Bethesda. W rzeczywistości obawiano się, że Forrestal zacznie znowu mówić, a on musiał zostać odizolowany i zdyskredytowany. Któregoś dnia wczesnym rankiem 22 maja 1949 r. Agenci CIA zawiązali prześcieradło na szyi, przymocowali drugi koniec do uchwytu w swoim pokoju i wyrzucili Jamesa Forrestala przez okno. Prześcieradło rozdarło się i spadł na śmierć. Stał się jedną z pierwszych ofiar tuszowania.

EBE

Żywy kosmita, który został zabrany z katastrofy Roswell w 1947 roku, został nazwany EBE. Nazwa została zasugerowana przez dr Vannever Busha i była skrótem od Pozaziemskiej Istoty Biologicznej . EBE miał skłonność do kłamstwa i przez ponad rok udzielał tylko pożądanej odpowiedzi na zadawane pytania. Na pytania, które spowodowałyby niepożądaną odpowiedź, nie udzielono odpowiedzi. W pewnym momencie drugiego roku niewoli zaczął się otwierać, a informacje uzyskane z EBE były co najmniej zaskakujące. Ta kompilacja jego objawień stała się fundamentem czegoś, co później nazwano „Żółtą Księgą”. Zrobiono zdjęcia EBE, które między innymi ja i Bill English oglądaliśmy po latach w GRUDGE 13. Pod koniec 1951 roku EBE zachorował. Personel medyczny nie był w stanie ustalić przyczyny choroby EBE i nie miał podstaw, z których mógłby czerpać. System EBE opierał się na chlorofilu i przetwarzał żywność w energię podobnie jak rośliny. Odpady zostały wydalone tak samo jak rośliny. Zdecydowano, że wezwano eksperta od botaniki. Przybył botanik, dr Guillermo Mendoza, aby pomóc mu odzyskać zdrowie. Dr Mendoza pracował nad ratowaniem EBE do połowy 1952 r., Kiedy zmarł EBE. Dr Mendoza został ekspertem w dziedzinie biologii kosmitów.

W bezskutecznej próbie uratowania EBE i zdobycia przychylności dzięki tej zaawansowanej technologicznie rasie kosmitów Stany Zjednoczone rozpoczęły nadawanie wezwania o pomoc na początku 1952 r. W rozległych regionach kosmosu. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi, ale projekt był kontynuowany w dobrej wierze.

Utworzenie NSA

Prezydent Truman utworzył super tajną Agencję Bezpieczeństwa Narodowego tajnym rozporządzeniem wykonawczym 4 listopada 1952 r. Jego głównym celem było rozszyfrowanie komunikacji i języka obcych oraz nawiązanie dialogu z kosmitami. To najpilniejsze zadanie było kontynuacją wcześniejszych działań i nosiło kod SIGMA. Drugi cel NSA polegał na monitorowaniu wszelkiej komunikacji i emisji z dowolnego urządzenia na całym świecie w celu gromadzenia danych wywiadowczych, zarówno ludzkich, jak i obcych, oraz ukrycia tajemnicy obecności obcych. Projekt SIGMA zakończył się sukcesem. NSA utrzymuje również komunikację z bazą Luna i innymi tajnymi programami kosmicznymi. Na mocy zarządzenia NSA jest zwolniony ze wszystkich przepisów, które nie określają wyraźnie NSA w tekście prawa jako podlegające temu prawu. Oznacza to, że jeśli agencja nie jest określona w tekście jakiejkolwiek ustawy uchwalonej przez Kongres, nie podlega tej ani innej ustawie. NSA wykonuje teraz wiele innych obowiązków i jest w rzeczywistości premierową agencją w środowisku wywiadowczym. Dzisiaj NSA otrzymuje 75% pieniędzy przydzielonych społeczności wywiadowczej. Stare powiedzenie „tam, gdzie idą pieniądze, tkwi  władza” jest prawdziwe. Dzisiejszy DCI jest figurantem utrzymywanym jako publiczny podstęp. Podstawowym zadaniem NSA jest nadal komunikacja z kosmitami, ale teraz obejmuje również inne projekty z kosmitami.

Prezydent Truman informował naszych sojuszników, w tym Związek Radziecki, o narastającym problemie kosmitów od czasu odzyskania Roswell. Stało się tak na wypadek, gdyby obcy okazali się zagrożeniem dla rasy ludzkiej. Sformułowano plany obrony Ziemi w przypadku inwazji. Napotkano wielką trudność w zachowaniu tajemnicy międzynarodowej. Zdecydowano, że grupa zewnętrzna była konieczna do koordynowania i kontrolowania międzynarodowych wysiłków w celu ukrycia tajemnicy przed zwykłą kontrolą rządów przez prasę. Rezultatem było utworzenie tajnego stowarzyszenia znanego jakoBildelberg. Główna siedziba tej grupy znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Bildelberg przekształcił się w tajny światowy rząd, który teraz kontroluje wszystko. Organizacja Narodów Zjednoczonych była wtedy i jest teraz międzynarodowym żartem.

Nowy prezydent

W 1953 r. nowy dom zajął Biały Dom. Był człowiekiem przyzwyczajonym do zorganizowanej organizacji personelu z łańcuchem dowodzenia. Jego metodą było delegowanie władzy i rządzenie przez komitet. Podjął poważne decyzje, ale tylko wtedy, gdy jego doradcy nie byli w stanie dojść do konsensusu. Jego normalną metodą było przeczytanie lub wysłuchanie kilku alternatyw, a następnie zatwierdzenie jednej. Ci, którzy ściśle z nim współpracowali, stwierdzili, że jego ulubiony komentarz brzmiał: „po prostu rób, co trzeba”. Spędził dużo czasu na polu golfowym. Nie było to wcale niezwykłe dla człowieka, który w czasie wojny pełnił karierę w armii z najwyższym stanowiskiem Najwyższego Dowódcy Aliantów. Słupek z 5 gwiazdkami. Prezydentem był generał armii Dwight David Eisenhower.

Podczas pierwszego roku urzędowania, w 1953 r., Odzyskano co najmniej 10 innych rozbitych dysków obcych, 26 martwych i 4 żywych kosmitów. Spośród 10, 4 znaleziono w Arizonie, 2 w Teksasie, 1 w Nowym Meksyku, 1 w Luizjanie, 1 w Montanie i 1 w Południowej Afryce. Były setki obserwacji.

Eisenhower wiedział, że musi walczyć i pokonać problem obcych. Wiedział, że nie może tego zrobić, ujawniając sekret Kongresowi. Na początku 1953 r. nowy prezydent zwrócił się do swojego przyjaciela i członka Rady Stosunków Zagranicznych, Nelsona Rockefellera, o pomoc w rozwiązaniu problemu obcych. Zaczęli Eisenhower i Rockefeller   planowanie tajnej struktury nadzoru zadań obcych, która miała stać się rzeczywistością w ciągu jednego roku. W ten sposób narodził się pomysł na MJ-12. To wujek Nelson Winthrop Aldrich odegrał kluczową rolę w przekonaniu Eisenhowera do kandydowania na prezydenta. Cała rodzina Rockefellerów, a wraz z nimi imperium Rockefellerów solidnie poparło Ike. Proszenie Rockefellera o pomoc w rozwiązaniu problemu kosmitów było największym błędem, jaki Eisenhower kiedykolwiek popełnił dla przyszłości Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie całej ludzkości.

W ciągu tygodnia od wyborów Eisenhowera mianował Nelsona Rockefellera przewodniczącym Prezydenckiego Komitetu Doradczego ds. Organizacji Rządowej. Rockefeller był odpowiedzialny za planowanie reorganizacji rządu. Programy New Deal objęły 1 stanowisko gabinetu zwane Departamentem Zdrowia, Edukacji i Opieki Społecznej. Kiedy Kongres zatwierdził nowe stanowisko gabinetu w kwietniu 1953 r., Nelson został powołany na stanowisko podsekretarza ds. Ovety Culp Hobby.

W kierunku Ziemi

W 1953 r. Astronomowie odkryli duże obiekty w kosmosie, które poruszały się w kierunku Ziemi. Najpierw uważano, że były to asteroidy. Późniejsze dowody wykazały, że przedmiotami mogą być tylko statki kosmiczne. Projekt Sigma przechwycił obcą komunikację radiową. Kiedy obiekty dotarły do ​​Ziemi, zajęły bardzo wysoką orbitę wokół równika. Było kilka wielkich statków, a ich rzeczywiste zamiary nie były znane. Projekt Sigma i nowy projekt, Platon, za pośrednictwem komunikacji radiowej za pomocą binarnego języka komputerowego, był w stanie zorganizować lądowanie, które spowodowało kontakt twarzą w twarz z istotami obcymi z innej planety. Zadaniem Projektu Plato było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z tą kosmiczną rasą kosmitów.

W międzyczasie rasa wyglądających na obcych kosmitów skontaktowała się z rządem USA. Ta grupa kosmitów ostrzegła nas przed kosmitami krążącymi wokół równika i zaoferowała pomoc w rozwoju duchowym. Zażądali, abyśmy rozebrali i zniszczyli naszą broń nuklearną jako główny warunek.   Odmówili wymiany technologii, twierdząc, że duchowo nie byliśmy w stanie poradzić sobie z technologią, którą wtedy posiadaliśmy. Wierzyli, że wykorzystamy każdą nową technologię, aby się nawzajem zniszczyć. Rasa ta stwierdziła, że ​​jesteśmy na drodze do samozagłady i musimy przestać się zabijać, przestać zanieczyszczać Ziemię, przestać gwałcić naturalne zasoby Ziemi i nauczyć się żyć w harmonii. Warunki te spotkały się z ogromnym podejrzeniem, zwłaszcza głównym warunkiem rozbrojenia nuklearnego. Uważano, że spełnienie tego warunku pozostawi nas bezradnych wobec oczywistego zagrożenia ze strony kosmitów. W historii nie mieliśmy też nic, co mogłoby pomóc w podjęciu decyzji. Rozbrojenie jądrowe nie zostało uznane za leżące w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. Uwertury zostały odrzucone.

Później w 1954 r. rasa dużych, szarokich kosmitów krążących wokół Ziemi wylądowała w bazie sił powietrznych Holloman. Osiągnięto podstawowe porozumienie. Rasa ta zidentyfikowała się jako pochodząca z planety wokół czerwonej gwiazdy w Konstelacji Oriona, którą nazywamy Betelgeuse. Stwierdzili, że ich planeta umiera i że w nieznanym czasie nie będą mogli tam przetrwać. Doprowadziło to do drugiego lądowania w bazie sił powietrznych Edwards. Wydarzenie historyczne zostało zaplanowane z wyprzedzeniem i uzgodniono szczegóły traktatu. Eisenhower postanowił spędzić wakacje w Palm Springs. W wyznaczonym dniu Prezydent został przewieziony do bazy i usprawiedliwiono prasę, że odwiedza dentystę.

Formalny traktat podpisany

Prezydent Eisenhower spotkał się z kosmitami i podpisano formalny traktat między Alien Nation a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Następnie otrzymaliśmy naszego pierwszego Obcego Ambasadora z kosmosu. Jego imię i tytuł brzmiał „ Omnipotent Highness Krlll ”, wymawiane Krill. W amerykańskiej tradycji pogardy dla tytułów królewskich był potajemnie nazywany „ Original Hostage Krlll ”. Powinieneś wiedzieć, że flaga obcego jest znana jako „Trójstronna insygnia”. Jest wyświetlany na ich rzemiośle i noszony na mundurach. Oba te lądowania i drugie spotkanie zostały sfilmowane. Filmy istnieją dzisiaj.

Traktat stwierdził: kosmici nie będą ingerować w nasze sprawy i nie będziemy ingerować w ich sprawy. Trzymalibyśmy ich obecność na ziemi w tajemnicy. Dostarczą nam zaawansowaną technologię i pomogą nam w rozwoju technologicznym. Nie zawrą żadnego układu z żadnym innym narodem ziemskim. Mogli uprowadzać ludzi w sposób ograniczony i okresowy w celu badania lekarskiego i monitorowania naszego rozwoju z zastrzeżeniem, że ludzie nie zostaną skrzywdzeni, zostaną przywróceni do punktu porwania, że ​​ludzie nie będą mieli pamięci wydarzenie, i że obcy naród dostarczy MJ-12 listę wszystkich ludzkich kontaktów i uprowadzonych zgodnie z harmonogramem. Uzgodniono, że każdy naród otrzyma ambasadora drugiego tak długo, jak traktat pozostanie w mocy. Uzgodniono ponadto, że Alien Nation i Stany Zjednoczone będą wymieniać między sobą 16 pracowników, aby się uczyć.

Podziemne bazy

„Goście” Obcego pozostaną na ziemi, a „goście ludzcy” będą podróżować do miejsca pochodzenia Obcego przez określony czas, a następnie powrócą, w którym to miejscu nastąpi odwrotna wymiana. Uzgodniono również, że bazy zostaną zbudowane pod ziemią na użytek Narodu Obcych i że zostaną zbudowane 2 bazy na wspólny użytek Narodu Obcych i rządu Stanów Zjednoczonych. Wymiana technologii odbywałaby się we wspólnie zajmowanych bazach. Te obce bazy zostaną zbudowane pod rezerwatami Indian w 4-kątowym rejonie Utah, Nowego Meksyku, Arizony i Kolorado, a 1 w Nevadzie w obszarze znanym jako S-4, położonym około 7 mil na południe od zachodniej granicy Obszar 51. Wszystkie bazy kosmitów są pod pełną kontrolą Departamentu Wywiadu Marynarki Wojennej, a cały personel pracujący w tych kompleksach otrzymuje kontrole od Marynarki Wojennej. Budowa baz rozpoczęła się natychmiast, ale postępy były powolne, dopóki w 1957 r. Nie udostępniono dużych kwot. Kontynuowano prace nad „Żółtą księgą”.

Obszar 51 i S-4

Powstał projekt REDLIGHT i na poważnie rozpoczęto eksperymenty w testowych samolotach obcych. Super ściśle tajny obiekt został zbudowany w Groom Lake w Nevadzie w środku zakresu testowania broni. Był to kod o nazwie DREAMLAND. Instalacja została objęta Departamentem Marynarki Wojennej, a zgoda całego personelu wymagała zgody „Q”, a także zgody dyrektora (prezydenta). Jest to ironiczne, ponieważ Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma pozwolenia na wizytę na stronie. Baza kosmitów i wymiana technologii faktycznie miała miejsce w obszarze znanym jako S-4. Obszar S-4 nosił nazwę „Ciemna strona księżyca”.

Armia otrzymała zadanie utworzenia super tajnej organizacji zapewniającej bezpieczeństwo dla wszystkich projektów zlecanych przez obcych. Organizacja ta stała się Narodową Organizacją Rozpoznania z siedzibą w Fort Carson w Kolorado. Poszczególne zespoły przeszkolone do zabezpieczenia projektów nazwano DELTA.

Drugi kod projektu o nazwie SNOWBIRD został ogłoszony w celu wyjaśnienia wszelkich obserwacji jednostek REDLIGHT jako eksperymentów Sił Powietrznych. Rzemiosła SNOWBIRD zostały wyprodukowane przy użyciu konwencjonalnej technologii i były wielokrotnie wykorzystywane w prasie. Projekt SNOWBIRD został również wykorzystany do obalenia uzasadnionych publicznych obserwacji statków obcych (UFO). Projekt SNOWBIRD był bardzo udany, a doniesienia opinii publicznej stale spadały do ​​ostatnich lat.

Tajne finansowanie

Biuro Wojskowe Białego Domu zorganizowało tajny fundusz o wartości wielu milionów dolarów. Z tego funduszu zbudowano ponad 75 głębokich obiektów podziemnych. Prezydenci, którzy o to prosili, zostali poinformowani, że fundusz został wykorzystany na budowę głębokich podziemnych schronień dla prezydenta na wypadek wojny. Tylko kilka zostało zbudowanych dla prezydenta. Miliony dolarów zostały przelane przez to biuro do MJ-12, a następnie wysłane do kontrahentów i zostały wykorzystane do budowy ściśle tajnych baz obcych, a także ściśle tajnych DUMB (Deep Underground Military Base) oraz obiektów promulgowanych przez „Alternative 2” w całym kraju. Prezydent Johnson wykorzystał ten fundusz do budowy kina i utorowania drogi na swoim ranczo. Nie miał pojęcia o jego celu.

Tajny fundusz White House Underground Construction został założony w 1957 roku przez prezydenta Eisenhowera. Fundusze zostały pozyskane z Kongresu pod pozorem „budowy i utrzymania tajnych miejsc, w których prezydent mógłby zostać zabrany w przypadku ataku wojskowego: Prezydenckie Miejsca Alarmowe”. Miejsca są dosłownie dziury w ziemi, wystarczająco głębokie, aby wytrzymać wybuch nuklearny i są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komunikacyjny. Do chwili obecnej w całym kraju istnieje ponad siedemdziesiąt pięć witryn, które zostały zbudowane przy użyciu pieniędzy z tego funduszu. Komisja Energii Atomowej zbudowała co najmniej dodatkowe 22 podziemne lokalizacje.

Lokalizacja i wszystko, co ma związek z tymi stronami, były i są traktowane  jako ściśle tajne. Pieniądze były i są kontrolowane przez Biuro Wojskowe Białego Domu, a także były i są prane przez okrężną sieć, której nawet najbardziej doświadczony szpieg lub księgowy nie może śledzić. W 1980 roku tylko nieliczni na początku i na końcu tej sieci wiedzieli, na co są pieniądze. Na początku byli reprezentant George Mahon z Teksasu oraz przewodniczący Komisji ds. Środków Domowych i jej Podkomitetu Obrony: oraz przedstawiciel Robert Sikes z Florydy, przewodniczący Podkomisji Budownictwa Wojskowego ds. Środków Domowych. Dziś mówi się, że marszałek domu Jim Wright kontroluje pieniądze w Kongresie i że trwa walka o władzę, aby go usunąć. Na końcu linii byli prezydent, MJ-12, dyrektor Biura Wojskowego i dowódca w Washington Navy Yard.

Pieniądze zostały zatwierdzone przez Komitet Przywłaszczeniowy, który przeznaczył je na Departament Obrony jako ściśle tajny element programu budowy armii. Jednak armia nie mogła go wydać i nawet nie wiedziała, po co. Zezwolenie na wydawanie pieniędzy zostało faktycznie przekazane Marynarce Wojennej. Pieniądze zostały przekazane do dywizji inżynierów marynarki wojennej w Chesapeake, którzy nie wiedzieli, po co. Nawet dowódca, który był admirałem, nie wiedział, na co ma być przeznaczony fundusz. Tylko jeden człowiek, dowódca marynarki wojennej, przydzielony do Dywizji Chesapeake, ale w rzeczywistości był odpowiedzialny tylko za Biuro Wojskowe Białego Domu, wiedział o prawdziwym celu, kwocie i ostatecznym przeznaczeniu ściśle tajnego funduszu. Całkowita tajemnica otaczająca fundusz oznaczała, że ​​prawie każdy jego ślad mógł zniknąć przez bardzo niewielu ludzi, którzy go kontrolowali. Nigdy nie było i najprawdopodobniej nigdy nie będzie kontroli tych tajnych pieniędzy.

Duże kwoty zostały przekazane z ściśle tajnego funduszu do lokalizacji w Palm Beach na Florydzie, która należy do straży przybrzeżnej o nazwie Peanut Island. Wyspa sąsiaduje z majątkiem, który został założony przez Josepha Kennedy’ego. Mówiono, że pieniądze zostały wykorzystane na kształtowanie krajobrazu i ogólne upiększanie. Jakiś czas temu specjalny program telewizyjny o zabójstwie Kennedy’ego powiedział o funkcjonariuszu Straży Przybrzeżnej, który przekazuje pieniądze w teczce pracownikowi Kennedy’ego przez tę linię nieruchomości. Czy może to być tajna płatność dla rodziny Kennedy’ego za utratę syna Johna F. Kennedy’ego? Płatności trwały przez cały rok 1967, a następnie zostały wstrzymane. Całkowita kwota przeniesienia jest nieznana, a faktyczne wykorzystanie pieniędzy jest nieznane.

Tymczasem Nelson Rockefeller ponownie zmienił pozycje. Tym razem miał zająć stare stanowisko CD Jacksona, które nazywało się Specjalnym Asystentem ds. Strategii Psychologicznej. Po nominacji Nelsona nazwa została zmieniona na Specjalnego Asystenta ds. Strategii Zimnej Wojny. To stanowisko ewoluowało z biegiem lat do tego samego stanowiska, które Henry Kissinger miał ostatecznie objąć za prezydenta Nixona. Oficjalnie miał udzielić „Porady i pomocy w rozwoju lepszego zrozumienia i współpracy między wszystkimi narodami”. Oficjalnym opisem był zasłona dymna dla bezpieczeństwa. Był on Prezydenckim Koordynatorem Wspólnoty Wywiadowczej. W swoim nowym poście Rockefeller zgłosił się bezpośrednio i tylko prezydentowi. Uczestniczył w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Polityki Zagranicznej Gospodarki oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która była najwyższym organem decyzyjnym w rządzie.

Nelson Rockefeller otrzymał także drugie ważne stanowisko jako szef tajnej jednostki zwanej Grupą Koordynacyjną ds. Planowania, która została utworzona pod NSC 5412/1 w marcu 1955 r. Grupa składała się z różnych członków ad hoc, w zależności od tematu porządku obrad. Podstawowymi członkami byli Rockefeller, przedstawiciel Departamentu Stanu i dyrektor wywiadu centralnego. Wkrótce nazwano go „Komitetem 3412” „Grupy Specjalnej”. NSC 5412/1 ustanowiła zasadę, że tajne operacje podlegają zatwierdzeniu przez komitet wykonawczy, podczas gdy w przeszłości operacje te były inicjowane wyłącznie z upoważnienia dyrektora wywiadu centralnego.

Założenie MJ-12

Zgodnie z tajnym memorandum wykonawczym, NSC 5410, Eisenhower poprzedził NSC 5412/1 w 1954 r., aby ustanowić stały komitet (nie ad hoc) znany jako Większość Dwunasta (MJ-12) w celu nadzorowania i prowadzenia wszystkich tajnych działań związanych z pytaniem o kosmitów . NSC 5412/1 powstał, aby wyjaśnić cel tych spotkań, gdy Kongres i prasa zainteresowały się. W skład większości dwunastej wchodzi Nelson Rockefeller, dyrektor CIA Allen Welsh Dulles, sekretarz stanu John Foster Dulles, sekretarz obrony Charles E. Wilson, przewodniczący połączonych szefów sztabu admirał Arthur W. Radford, Dyrektor FBI J. Edgar Hoover i sześciu mężczyzn z komitetu wykonawczego Rady Stosunków Zagranicznych zwanych „Mędrcami”. Wszyscy ci ludzie byli członkami tajnego stowarzyszenia uczonych, którzy nazywali siebie „The Jason Society” lub „The Jason Scholars”, którzy rekrutowali swoich członków ze stowarzyszeń „Skull and Bones” oraz „Scroll and Key” z Harvard i Yale.

Mędrcy byli kluczowymi członkami Rady Stosunków Zagranicznych. Było 12 członków, w tym pierwszych 6 ze stanowisk rządowych, a więc większość dwunastu. Ta grupa składała się przez lata z najwyższych urzędników i dyrektorów Rady Stosunków Zagranicznych, a następnie Komisji Trójstronnej. Wśród nich byli Gordan Dean, George Bush i Zbigniew Brzeziński. Najważniejszymi i wpływowymi „Mędrcami”, którzy służyli na MJ-12, byli Jogn McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan i Dean Acheson. Znamienne jest to, że prezydent Eisenhower, a także pierwszych 6 członków MJ-12 z rządu, byli również członkami Rady Stosunków Zagranicznych. Tyle, że wkrótce naukowcy odkryją, że nie wszyscy „Mędrcy” uczęszczali na Harvard lub Yale i nie wszyscy spośród nich wybrano do członkostwa „Skull and Bones” lub „Scroll and Key” w latach ich studiów. Będziesz w stanie szybko wyjaśnić tę tajemnicę, zdobywając książkę „Mędrcy” Waltera Issacsona, a nawet Thomasa, Simona i Schustera z Nowego Jorku. Pod ilustracją nr 9 w środku książki znajduje się napis „Lovett with the Yale Unit, powyżej skrajnie po prawej, a na plaży jego inicjacja w Skull and Bones trafiła do bazy lotniczej niedaleko Dunkierki”. Przekonałem się, że członkowie byli wybierani na bieżąco na podstawie zaproszenia opartego na osiągnięciach po studiach i nie ograniczali się tylko do uczestników z Harvardu lub Yale.

Kilku wybranych zostało później zainicjowanych w Jason Society. Wszyscy oni są członkami Rady Stosunków Zagranicznych i wtedy byli znani jako „Wschodni establishment”. To powinno dać ci wskazówkę co do daleko idącej i poważnej natury tych najbardziej tajnych towarzystw akademickich. Stowarzyszenie Jasona żyje dzisiaj i ma się dobrze, ale teraz obejmuje również członków Komisji Trójstronnej. Trójstronniści istnieli potajemnie kilka lat PRZED 1973 r. Nazwa Komisji Trójstronnej została zaczerpnięta z flagi kosmitów znanej jako „Trójstronna Insygnia”.

Większość dwunasta   miał przetrwać do dnia dzisiejszego. Za Eisenhowera i Kennedy’ego błędnie nazwano go „Komitetem 8412”, a ściślej „Grupą specjalną”. W administracji Johnsona stał się „Komitetem 303”, ponieważ nazwa 5412 została skompromitowana w książce „Tajny rząd”, w rzeczywistości NSC 5412/1 została ujawniona autorowi, aby ukryć istnienie NSC 5410. Pod rządami Nixona, Forda i Cartera nazywał się „Komitetem 40”, a pod Reaganem stał się „Komitetem PI-40”. Przez te wszystkie lata zmieniła się tylko nazwa.

Oszustwo i okaleczenia

W 1955 roku stało się oczywiste, że obcy oszukali Eisenhowera i złamali traktat. Okaleczonych ludzi znaleziono wraz ze okaleczonymi zwierzętami w całych Stanach Zjednoczonych. Podejrzewano, że kosmici nie przesyłali do MJ-12 pełnej listy kontaktów międzyludzkich i uprowadzonych i podejrzewano, że nie wszyscy uprowadzeni zostali zwróceni. Podejrzewano, że Związek Radziecki wchodzi w interakcje z nimi, co okazało się prawdą. Okazało się, że obcy byli i następnie manipulowali masami ludzi poprzez tajne stowarzyszenia, czary, magię, okultyzm i religię. Po kilku walkach powietrznych Sił Powietrznych z kosmitami stało się również jasne, że nasza broń nie może się z nimi równać.

W listopadzie 1955 r. Wydano NSC 5412/2, ustanawiając komitet badawczy w celu zbadania „wszystkich czynników, które są zaangażowane w tworzenie i wdrażanie polityki zagranicznej w erze nuklearnej”. Był to tylko płaszcz śniegu, który obejmował prawdziwy przedmiot badań, pytanie obcych.

Grupa analityczna

Na mocy tajnego Memorandum Wykonawczego, NSC 5411 w 1954 r. Prezydent Eisenhower zlecił grupie analitycznej „zbadanie wszystkich faktów, dowodów, kłamstw i podstępów oraz odkrycie prawdy o kosmitach. NSC5412 / 2 była jedynie przykrywką, która stała się niezbędna, gdy prasa zaczęła pytać o cel regularnych spotkań tak ważnych ludzi. Pierwsze spotkania rozpoczęły się w Quantico Marine Base. Grupa analityczna składała się z 35 członków Rady Stosunków Zagranicznych. Tajni uczeni znani jako „The Jason Society” z „Jason Scholars”. Do udziału został zaproszony dr Edward Teller, dr Zbigniew Brzeziński był dyrektorem badania przez pierwsze 18 miesięcy. Dr Henry Kissinger został wybrany na kierownika grupy przez kolejne 18 miesięcy. Nelson Rockefeller był częstym gościem podczas badania.

CZŁONKOWIE GRUPY STUDIÓW
Gordon Dean, przewodniczący
Dr Zbigniew Brzeziński, Kierownik Studium – I etap
Dr Henry Kissinger, Kierownik badania – 2. faza
Dr Edward Teller gen. Dywizji Richard C. Lindsay
Hanson W. Baldwin Lloyd V. Berkner
Frank C.Nash Paul H. Nitze
Charles P. Noyes Frank Pace, Jr.
James A. Perkins Don K. Price
David Rockefeller Oscar M. Ruebhausen
Generał broni James M. Gavin Caryl P. Haskins
James T. Hill, Jr. Joseph E. Johnson
Mervin J. Kelly Frank Altschul
Hamilton Fish Armstrong Maj.Gen.James McCormack, Jr.
Robert R. Bowie McGeorge Bundy
William AM Burden John C. Campbell
Thomas K. Finletter George S. Franklin, Jr.
II Rabi Roswell L. Gilpatrio
NE Halaby Gen. Walter Bedell Smith
Henry DeWolf Smyth Shields Warren
Carroll L. Wilson Arnold Wolfers

Spotkania drugiej fazy odbyły się również w bazie morskiej w Quantico Virginia, a grupa stała się znana jako Quantico II. Nelson Rockefeller zbudował odosobnienie gdzieś w Maryland, do którego można było dotrzeć tylko samolotem dla MJ-12 i komitetu badawczego, aby mogli się spotkać z dala od publicznej kontroli. To tajne miejsce spotkań jest znane pod kryptonimem „The Country Club”. W tym miejscu znajdują się pełne pomieszczenia mieszkalne, gastronomiczne, rekreacyjne, biblioteczne i konferencyjne.

Grupa badawcza została „publicznie” zamknięta w późniejszych miesiącach 1958 r., A Henry Kissinger opublikował   wyniki, które oficjalnie zostały nazwane w 1957 r. przez Henry A. Kissingera „Bronią nuklearną i polityką zagraniczną”, opublikowaną dla Rady Stosunków Zagranicznych przez Harpera i Brothers w Nowym Jorku. W rzeczywistości manuskrypt został już napisany w 80%, gdy Kissinger był na Harvardzie. Grupa analityczna nadal była ukryta w tajemnicy. Wskazówkę dotyczącą powagi Kissingera związanej z badaniem można znaleźć w wypowiedziach jego żony i przyjaciół. Wielu z nich stwierdziło, że Henry codziennie rano wychodzi z domu i wraca późno każdej nocy, nie rozmawiając z nikim ani nikomu nie odpowiadając. Wydawało się, że jest w innym świecie, w którym nie ma miejsca dla nikogo innego.

Te stwierdzenia są bardzo odkrywcze. Ujawnienia obecności i działań obcych podczas badań musiały być wielkim szokiem. Henry Kissinger był zdecydowanie poza charakterem w czasie otaczającym te spotkania. Nigdy więcej nie dotknie go to w ten sposób, bez względu na powagę każdego kolejnego wydarzenia. Wiele razy pracował bardzo późno w nocy, po tym, jak spędził już cały dzień. Takie zachowanie ostatecznie doprowadziło do rozwodu.

Jednym z głównych odkryć badań nad kosmitami było to, że opinii publicznej nie można było powiedzieć, ponieważ uważano, że z pewnością doprowadziłoby to do załamania gospodarczego, upadku struktury religijnej i paniki narodowej, która doprowadziłaby do anarchii. Tak więc tajemnica trwała dalej. Konsekwencją tego odkrycia było to, że jeśli publiczności nie można powiedzieć, to Kongresowi nie można powiedzieć, a zatem finansowanie projektów i badań musiałoby pochodzić spoza rządu. W międzyczasie pieniądze miały zostać pozyskane z budżetu wojskowego i poufnych, nieprzyznanych środków CIA.

Eksperymenty genetyczne

Innym ważnym odkryciem było to, że kosmici używali ludzi i zwierząt jako źródła wydzielin gruczołowych, enzymów, wydzielin hormonalnych, krwi i podczas strasznych eksperymentów genetycznych. Obcy tłumaczyli te działania jako niezbędne do ich przetrwania. Stwierdzili, że ich struktura genetyczna uległa pogorszeniu i że nie są już w stanie się rozmnażać. Stwierdzili, że jeśli nie byliby w stanie poprawić swojej struktury genetycznej, ich rasa wkrótce przestałaby istnieć. Przyjrzeliśmy się ich wyjaśnieniom z wielką podejrzliwością. Ponieważ nasza broń była dosłownie bezużyteczna wobec kosmitów, MJ-12 postanowił kontynuować przyjazne stosunki dyplomatyczne z nimi, dopóki nie będziemy w stanie opracować technologii, która umożliwiłaby nam rzucenie im wyzwań wojskowych. Konieczne byłyby uwarunkowania wobec Związku Radzieckiego i innych narodów, aby połączyć siły na rzecz przetrwania ludzkości. W międzyczasie opracowano plany badań i budowy 2 systemów uzbrojenia przy użyciu technologii konwencjonalnej i nuklearnej, które, miejmy nadzieję, doprowadziłyby nas do zrównania się sił.

Rezultatem badań były projekty JOSHUA i EXCALIBUR. Joshua był bronią przechwyconą przez Niemców, która w tym czasie była w stanie rozbić grubą na 4 plate płytę pancerza z odległości dwóch mil za pomocą fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości i wierzono, że ta broń będzie skuteczna przeciwko statkom kosmicznym i broni wiązkowej . Excalibur był bronią przenoszoną przez pocisk nie przekraczającą 30 000 stóp AGL, aby nie odchylać się od wyznaczonego celu na więcej niż 50 metrów, przenikałby 1000 metrów twardej, ubitej ziemi tufowej, takiej jak ta znaleziona w Nowym Meksyku, miałby głowicę o mocy 1 megaton był przeznaczony do niszczenia kosmitów w ich podziemnych bazach. Joshua został opracowany z powodzeniem, ale nigdy nie przywykłem do mojej wiedzy. Excalibur był pchany dopiero w ostatnich latach i teraz podjęto bezprecedensowy wysiłek w celu opracowania tej broni.

Wydarzenia w Fatimie na początku stulecia zostały zbadane.   Podejrzewając, że była to manipulacja zestawem, uruchomiono operację wywiadowczą w celu penetracji tajemnicy otaczającej to wydarzenie. Stany Zjednoczone wykorzystały swoje watykańskie mole, które zostały zwerbowane i pielęgnowane podczas II wojny światowej, i wkrótce uzyskały całe studium Watykanu, które obejmowało przepowiednię. To proroctwo głosiło, że gdyby człowiek nie odwrócił się od zła i nie postawił się u stóp Chrystusa, planeta samozniszczyłaby się, a wydarzenia opisane w Księdze Objawienia rzeczywiście miałyby miejsce. Stwierdził, że narodzi się dziecko, które zjednoczy świat z planem pokoju na świecie i fałszywej religii, poczynając od 1992 roku. Do 1995 roku ludzie rozpoznają, że był zły i rzeczywiście był antychrystem. III wojna światowa rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie w 1995 r. Od inwazji Izraela na naród zjednoczony Arabów za pomocą broni konwencjonalnej, co doprowadziłoby do nuklearnego holokaustu w 1999 r. W latach 1999–2003 większość życia na tej planecie ucierpiałaby strasznie i w rezultacie umrzeć. Powrót Chrystusa nastąpi w 2011 roku.

Kiedy kosmici zostali skonfrontowani z tym odkryciem , potwierdzili, że to prawda . Obcy wyjaśnili, że stworzyli nas poprzez hybrydyzację i manipulowali ludzkością poprzez religię, satanizm, czary, magię i okultyzm.   Wyjaśnili dalej, że byli w stanie podróżować w czasie i wydarzenia rzeczywiście miały się wydarzyć. Późniejsze wykorzystanie technologii obcych przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki przy użyciu podróży w czasie potwierdziło przepowiednię. Obcy pokazali hologram, który, jak twierdzili, był faktycznym ukrzyżowaniem Chrystusa, które rząd sfilmował. Nie wiedzieliśmy, czy im uwierzyć, czy nie. Czy używali RZECZYWISTYCH religii do manipulowania nami, czy też rzeczywiście byli źródłem naszych religii, którymi manipulowali nami przez cały czas? A może był to początek prawdziwych CZASÓW KOŃCOWYCH i POWRÓT CHRYSTUSA przepowiedzianych w Biblii? Nikt nie znał odpowiedzi.

W 1957 r. Odbyło się sympozjum, w którym wzięły udział jedne z największych ówczesnych umysłów naukowych. Doszli do wniosku, że do roku 2000 lub wkrótce po roku 2000 planeta MOGŁA się samozniszczona ze względu na wzrost populacji i eksploatację środowiska przez człowieka BEZ ŻADNEJ POMOCY BOGA LUB OBCYCH.

Alternatywy 1, 2 i 3

Na mocy tajnego zarządzenia prezydenta Eisenhowera Jason Scholars otrzymał rozkaz zbadania tego scenariusza i sformułowania zaleceń zwanych „Alternatywami 1, 2 i 3”. „Alternatywą 1” było użycie urządzeń nuklearnych do wysadzenia otworów w stratosferze, z których ciepło i zanieczyszczenia uciekną w przestrzeń kosmiczną. Zmień kultury ludzkie z kultury eksploatacji na kultury ochrony środowiska. Z tych trzech postanowiono, że będzie najmniej prawdopodobne, aby odniosło sukces ze względu na wrodzoną naturę człowieka i dodatkowe szkody, jakie same eksplozje jądrowe spowodowałyby. Alternatywą 2 ” było zbudowanie rozległej sieci podziemnych miast i tuneli, w których wybrana reprezentacja wszystkich kultur i zawodów przetrwałaby i kontynuowała rasę ludzką . Reszta ludzkości zostałaby pozostawiona, by sama sobie poradzić na powierzchni planeta. Alternative 3 polegało na wykorzystaniu technologii obcych i konwencjonalnych, aby kilku wybranych opuściło Ziemię i założyło kolonie w kosmosie. Nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć istnieniu „partii” ludzkich niewolników, które zostałyby wykorzystane do pracy fizycznej w ramach planu. Księżyc o kodzie „Adam” byłby przedmiotem zainteresowania, a następnie planeta Mars o kodzie „Ewa”. Jako działanie opóźniające WSZYSTKIE TRZY ALTERNATYWY obejmowały kontrolę urodzeń, sterylizację i wprowadzenie śmiertelnych drobnoustrojów w celu kontrolowania lub spowolnienia wzrostu populacji Ziemi. AIDS jest tylko JEDNYM wynikiem tych planów. Są inni. Zdecydowano, ponieważ populacja musi zostać zmniejszona i kontrolowana, że ​​w najlepszym interesie ludzkości leży pozbycie się niepożądanych elementów naszego społeczeństwa . Wspólne kierownictwo USA i ZSRR odrzuciło „Alternatywę 1”, ale nakazało rozpoczęcie prac nad „Alternatywą 2 i 3” praktycznie w tym samym czasie.

W 1959 r . Rand Corporation zorganizowała Sympozjum Budowy Głębokiego Podziemia. W raporcie z sympozjum pokazano i opisano maszyny, które mogłyby wydrążyć tunel o średnicy 45 stóp z prędkością 5 stóp na godzinę.   Wyświetla także zdjęcia ogromnych tuneli i podziemnych sklepień zawierających obiekty, które wydają się być złożonymi obiektami, a być może nawet miastami.   Wygląda na to, że poprzednie 5 lat całej podziemnej budowy poczyniło znaczne postępy do tego czasu.

Władze rządzące zdecydowały, że jednym ze środków finansowania połączonych z kosmitami i innych projektów czarnego rynku jest zahamowanie nielegalnego rynku narkotyków. Zwrócono się do młodego ambitnego członka Rady Stosunków Zagranicznych. Nazywa się George Bush   który w tym czasie był prezesem i dyrektorem generalnym Zapata Oil z siedzibą w Teksasie. Zapata Oil [wycięcie ClA] eksperymentował z nową technologią wiercenia na morzu. Prawidłowo sądzono, że leki mogą być wysyłane z Ameryki Południowej na platformy przybrzeżne łodzią rybacką, a następnie transportowane na brzeg zwykłym transportem używanym do zaopatrzenia i personelu. Dzięki tej metodzie żaden organ celny ani organ ścigania nie poddałby ładunku przeszukaniu. George Bush zgodził się pomóc i zorganizował operację we współpracy z CIA. Plan działał lepiej niż ktokolwiek myślał i od tego czasu rozszerzył się na cały świat, a obecnie istnieje wiele innych metod sprowadzania nielegalnych narkotyków do kraju. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że George Bush rozpoczął sprzedaż narkotyków naszym dzieciom. CIA kontroluje teraz wszystkie nielegalne rynki narkotyków na świecie.

PRAWDZIWY program kosmiczny
„Oficjalny” program kosmiczny został wzmocniony przez prezydenta Kennedy’ego w jego przemówieniu inauguracyjnym, kiedy nakazał, aby Stany Zjednoczone umieściły człowieka na Księżycu przed końcem dekady. Choć niewinny w swej koncepcji, mandat ten umożliwił kierującym ogromną ilością pieniędzy na czarne projekty i ukrycie PRAWDZIWEGO programu kosmicznego przed narodem amerykańskim. Podobny program w Związku Radzieckim służył temu samemu celowi. W rzeczywistości baza kosmitów, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego istniała już na Księżycu w chwili, gdy Kennedy wypowiedział te słowa. 22 maja 1962 r. Sonda kosmiczna wylądowała na Marsie i potwierdziła istnienie środowiska, które mogłoby podtrzymywać życie. Niedługo potem rozpoczęła się poważna budowa kolonii na planecie Mars. Dziś na Marsie istnieją miasta zamieszkane przez specjalnie wybranych ludzi z różnych kultur i zawodów wywodzących się z całej Ziemi. Przez te wszystkie lata utrzymywana była publiczna szarada antagonizmu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi w celu finansowania projektów w imię Obrony Narodowej, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy najbliższymi sojusznikami.
Zabójstwo Kennedy’ego

W pewnym momencie prezydent Kennedy odkrył fragmenty prawdy dotyczące narkotyków i kosmitów. W 1963 r. wydał ultimatum dla MJ-12. Prezydent Kennedy zapewnił ich, że jeśli nie rozwiążą problemu narkotykowego, zrobi to. Poinformował MJ-12, że zamierza ujawnić obecność kosmitów narodowi amerykańskiemu w następnym roku i zlecił opracowanie planu wdrożenia jego decyzji. Prezydent Kennedy nie był członkiem Rady Stosunków Zagranicznych i nic nie wiedział o „Alternative 2” ani „Alternative 3”. Na arenie międzynarodowej operacje były nadzorowane przez MJ-12, a w Związku Radzieckim przez siostrzaną organizację. Decyzja prezydenta Kennedy’ego wywołała strach w sercach rządzących. Jego zabójstwo zostało nakazane przez Komitet Polityczny, a rozkaz wykonali agenci MJ-12 w Dallas. [Think Zapata Oil]

Prezydent John F. Kennedy został zamordowany przez agenta Secret Service, który prowadził samochód na autostradzie, a czynność jest wyraźnie widoczna w filmie. OBEJRZYJ STEROWNIK, A NIE KENNEDY, GDY WIDZISZ FILM. Wszyscy świadkowie, którzy byli wystarczająco blisko samochodu, aby zobaczyć, jak William Greer zastrzelił Kennedy’ego, zostali sami zamordowani w ciągu najbliższych dwóch lat tego wydarzenia. Komisja Warrena była farsą, a członkowie Rady do Spraw Zagranicznych stanowili większość jej panelu. Udało im się zaćmić naród amerykański. Wielu innych patriotów, którzy próbowali ujawnić tajemnicę obcych, również zostało zamordowanych przez kolejne lata.

Podczas ery początkowej eksploracji kosmosu w USA i lądowań na Księżycu każdemu wystrzeleniu towarzyszyły statki kosmiczne. Baza Księżycowa nazwana Luna została zauważona i sfilmowana przez astronautów Apollo. Na zdjęciach pojawiają się kopuły, iglice, wysokie okrągłe konstrukcje, które wyglądają jak silosy, ogromne pojazdy górnicze w kształcie litery „T”, które pozostawiły podobne do ściegu ślady na powierzchni Księżyca, a także wyjątkowo duże i małe obce jednostki. Jest to wspólna baza  Stanów Zjednoczonych, Rosji i Obcych. Program kosmiczny to farsa i niewiarygodna strata pieniędzy. Alternatywa 3 jest rzeczywistością i wcale nie jest science fiction. Większość astronautów Apollo była poważnie wstrząśnięta tym doświadczeniem, a ich życie i kolejne wypowiedzi odzwierciedlają głębię objawienia i wpływ kolejności pysków. Kazano im zachować milczenie lub ponieść ekstremalną karę, ŚMIERĆ, która została określona jako „celowość”. Jeden astronauta rozmawiał z brytyjskimi producentami telewizyjnymi, ujawniając „Alternative 3”, potwierdzając wiele zarzutów.

W książce „Alternative 003” pseudonim „Bob Grodin” został użyty zamiast tożsamości astronauty. Stwierdzono również, że popełnił samobójstwo w 1978 r. Nie może tego potwierdzić żadne źródło i uważam, że kilka tak zwanych faktów w książce to dezinformacja. Mocno wierzę, że ta dezinformacja jest wynikiem presji wywieranej na autorów i ma na celu zniwelowanie wpływu na populację brytyjskiej telewizji zatytułowanej „Alternative 3”. Siedziba międzynarodowego spisku znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Organ rządzący składa się z przedstawicieli zaangażowanych rządów oraz członków wykonawczych grupy zwanej „Bildelberg”. Posiedzenia są organizowane przez „Komitet Polityczny” w razie potrzeby na atomowej łodzi podwodnej pod czapą lodową Polar. Tajemnica jest taka, że ​​była to jedyna metoda, która zapewni, że spotkania nie będą podsłuchiwane. Mogę powiedzieć, że książka jest w co najmniej 70% prawdziwa na podstawie mojej własnej wiedzy i wiedzy o moich źródłach. Uważam, że dezinformacja była próbą skompromitowania ujawnienia brytyjskiej telewizji za pomocą informacji, które można udowodnić, że są fałszywe, podobnie jak „Dokument informacyjny Eisenhowera” został wydany tutaj w USA w ramach planu awaryjnego „Majestic Twelve” i który może być również okazało się fałszywe.

Statek kosmiczny Alien

Odkąd zaczęła się nasza interakcja z kosmitami, posiadamy technologię wykraczającą poza nasze najśmielsze marzenia. W obszarze 51 istnieje jednostka o nazwie Aurora, która regularnie podróżuje w kosmos. Jest to jednostopniowy statek o nazwie TAV (pojazd transatmosferyczny) i może wystartować z ziemi za pomocą pasa startowego o długości 7 mil, wejść na wysoką orbitę, powrócić na własną moc i wylądować na tym samym pasie startowym. Obecnie w Rejonie S-4 w Nevadzie mamy i latamy napędzane atomami jednostki kosmiczne. Nasi piloci odbyli podróże międzyplanetarne tymi statkami i przebywali na Księżycu, Marsie i innych planetach na pokładzie tych statków. Zostaliśmy okłamani o prawdziwej naturze Księżyca, planetach Mars i Wenus oraz o rzeczywistym stanie techniki, który posiadamy obecnie w tej chwili.

Są obszary na Księżycu, w których życie roślin się rozwija, a nawet zmienia kolor wraz z porami roku. Ten efekt sezonowy wynika z faktu, że Księżyc, jak twierdzono, nie zawsze przedstawia dokładnie tę samą stronę Ziemi lub Słońca. Jest obszar, który kołysze się w ciemnościach i poza nimi w porze sezonowej, i jest blisko tego obszaru, w którym rośnie życie roślin. Księżyc ma kilka sztucznych jezior i stawów na swojej powierzchni, a chmury były obserwowane i filmowane w jego atmosferze. Posiada pole grawitacyjne i człowiek może chodzić po jego powierzchni bez skafandra kosmicznego oddychającego z butli z tlenem po przejściu dekompresji tak samo, jak u każdego nurka głębinowego. Widziałem zdjęcia, a niektóre z nich zostały opublikowane w książce Freda StecklingaOdkryliśmy obce bazy na Księżycu”.

W 1969 r. Wybuchła konfrontacja między ludzkimi naukowcami, a kosmitami w podziemnym laboratorium w Dulce. Kosmici wzięli wielu naszych naukowców jako zakładników. Siły Delta zostały wysłane, by je uwolnić, ale nie dorównały obcej broni. 66 naszych ludzi zginęło podczas tej akcji. W rezultacie wycofaliśmy się ze wszystkich wspólnych projektów na co najmniej 2 lata. W końcu miało miejsce pojednanie i po raz kolejny zaczęliśmy współdziałać. Dziś sojusz trwa.

Nixon zmuszony do rezygnacji

Kiedy wybuchł skandal Watergate, prezydent Nixon zamierzał uciec przed burzą, przekonany, że nie można go obezwładnić. MJ-12 miał jednak inny program. Społeczność wywiadowcza słusznie stwierdziła, że ​​proces o impeachment otworzy akta i ujawni okropne sekrety opinii publicznej. Nixon otrzymał rozkaz rezygnacji. Odmówił, dlatego ogłoszono pierwszy wojskowy zamach stanu w Stanach Zjednoczonych. Połączeni szefowie sztabów wysłali wiadomość w ścisłej tajemnicy do dowódców wszystkich sił zbrojnych USA na całym świecie. Stwierdzono: „Po otrzymaniu tej wiadomości nie będziesz już wykonywać żadnych zamówień z Białego Domu. Potwierdź odbiór. ”Ta wiadomość została wysłana pełne 5 dni przed tym, jak Nixon zgodził się i publicznie ogłosił, że zrezygnuje. Osobiście widziałem tę wiadomość. Kiedy zapytałem mojego dowódcę, co by zrobił, ponieważ oczywiście rozkaz naruszył konstytucję, powiedziano mi: „Chyba poczekam, czy zobaczę jakieś rozkazy z Białego Domu, i wtedy zdecyduję. „Nie widziałem żadnej korespondencji z Białego Domu, ale to nie znaczy, że żadna nie została wysłana.

Przez wszystkie te lata Kongres wydawał się instynktownie wiedzieć, że coś jest nie tak. Kiedy pojawił się skandal Watergate, wskoczyli na modę i wszyscy myśleli, że agencje zostaną oczyszczone. Prezydent Ford zorganizował komisję Rockefellera, aby wykonać zadanie. Przynajmniej tak wszyscy myśleli. Jego prawdziwym celem było odejście od Kongresu i kontynuowanie ukrywania.   Nelson Rockefeller, który kierował komisją badającą społeczność wywiadowczą, był członkiem Rady Stosunków Zagranicznych i pomógł Eisenhowerowi w budowie struktury władzy MJ-12. Rockefeller odkrył tylko tyle, by trzymać psy z daleka. Rzucił Kongresowi kilka kości, a tuszowanie wesoło toczyło się jak zawsze. [Czy to brzmi jak dochodzenie FISA?]

Później Senator Church przeprowadził słynne przesłuchania kościelne. Był także wybitnym członkiem Rady Stosunków Zagranicznych i tylko powtórzył ustawę Rockefellera. Znowu tuszowanie  zwyciężyło. Kiedy pojawił się Iran Contra, pomyśleliśmy, że tym razem musi wytrysnąć. Znowu źle! Pomimo wielu dokumentów wskazujących na przemyt narkotyków i inne ukryte potwory, tuszowanie przeszło. Kongres wydawał się nawet robić wszystko, aby uchylić się nad kwestiami, które były tuż pod powierzchnią. Czy to możliwe, że Kongres zna całą sprawę i jej nie dotyka? Czy są wśród wybranych, którzy zostali wybrani do kolonii Marsa, kiedy Ziemia zaczyna się niszczyć?

Nie mogę nawet zacząć zarysować całego imperium finansowego kontrolowanego przez CIA, NSA i Radę ds. Stosunków Zagranicznych, które kontrolują i piorą pieniądze z przedsięwzięć zastrzeżonych przez społeczność narkotykową i wywiadowczą, ale mogę wam powiedzieć niewiele, co wiem. Ilość pieniędzy przekracza wszystko, co możesz sobie wyobrazić i jest ukryta w rozległej sieci banków i spółek holdingowych. Najpierw powinieneś zacząć od J. Henry Schroder Banking Corporation, The Schroder Trust Company, Schroders Limited (Londyn), Helbert Wagg Holdings, LTD., J. Henry Schroder-Wagg & Co., LTD, Schroder Gerbruder and Company ( Niemcy), Schroder Munchmeyer Hengst and Company, Castle Bank i jego spółki holdingowe, Azjatycki Bank Rozwoju oraz ośmiornica banków i spółek holdingowych Nugan Hand.

Plan awaryjny

MJ-12 opracował plan awaryjny, aby zrzucić wszystkich ze szlaku, gdyby zbliżyli się do prawdy. Plan był znany jako MAJESTIC TWELVE. Został zaimplementowany wraz z wydaniem przez Moore’a, Shandery i Friedmana rzekomego „Dokumentu Eisenhowera”. Dokument jest oszustwem. W dokumencie wymieniono rozporządzenie wykonawcze jako # 092447. Liczba, która nie istnieje i nie będzie istnieć przez długi czas w obecnym tempie. Truman napisał rozkazy wykonawcze w zakresie 9 000, Eisenhower napisał w zakresie 10 000, Ford był do przedziału 11 000, a Reagan dostał się tylko do 12 000 liczb. Zamówienia wykonawcze są numerowane kolejno, bez względu na to, kto zajmuje Biały Dom ze względu na ciągłość, prowadzenie dokumentacji i zapobieganie nieporozumieniom. Rozporządzenie wykonawcze to tylko 1 z kilku śmiertelnych błędów zawartych w dokumencie. Dotychczasowy plan wyrzucał całą społeczność naukową z tropu na kilka lat i spowodował zmarnowany wydatek pieniędzy na poszukiwanie informacji, które nie istnieją. Spowodowało to całkowite zmarnowanie dotacji z Funduszu Badań nad UFO w wysokości 16 000 USD, którą przekazano Stantonowi Friedmanowi na zbadanie informacji. Wiele tysięcy osobogodzin poświęcono na szukanie „czerwonego śledzia”. Jeśli wątpisz w zdolność tajnego rządu do poprowadzenia cię przez ogród różany, lepiej pomyśl jeszcze raz.

Obowiązuje inny plan awaryjny, który działa na ciebie dzisiaj. Jest to plan przygotowania społeczeństwa do ostatecznej konfrontacji z rasą kosmitów. Publiczność jest bombardowana filmami, radiem, reklamami i telewizją przedstawiającymi prawie każdy aspekt prawdziwej natury obecności kosmitów. Obejmuje to dobre i złe. Rozejrzyj się i uważaj. Obcy planują ujawnić swoją obecność, a rząd przygotowuje cię na to, aby nie doszło do paniki.

Wdrożony został również najgorszy plan awaryjny. Są od wielu lat   import narkotyków i sprzedawanie ich ludziom, a przede wszystkim biednym i mniejszościom. Wprowadzono programy pomocy społecznej, aby stworzyć zależny, niepracujący element naszego społeczeństwa. Zaczęli usuwać programy pomocy społecznej, aby rozwinąć dużą klasę przestępczą, która nie istniała w latach 50. i na początku 60. Zachęcali do produkcji i importu śmiercionośnej wojskowej broni palnej do użycia przez element przestępczy. Miało to sprzyjać poczuciu niepewności, która doprowadziłaby Amerykanów do dobrowolnego rozbrojenia się poprzez uchwalenie przepisów przeciwko broni palnej. Incydenty miały być organizowane w celu przyspieszenia procesu. Używając narkotyków i hipnozy w procesie zwanym Orion na pacjentach umysłowych, CIA wzbudziło w tych ludziach chęć otwarcia ognia na podwórkach szkolnych i rozpalenia lobby przeciwko broniom palnym. Ten plan jest w toku i jak dotąd działa zgodnie z planem. Ten plan nie może się powieść. [Udało się to częściowo]

Stan wojenny i obozy koncentracyjne

Z powodu fali przestępczości, która ogarnęła naród, przekonają naród amerykański, że w głównych miastach istnieje stan anarchii. Teraz budują swoje sprawy niemal co noc w telewizji i codziennie w gazetach. Po przekonaniu opinii publicznej do tego pomysłu zamierzają stwierdzić, że grupa terrorystyczna uzbrojona w broń nuklearną weszła do Stanów Zjednoczonych i planuje zdetonować to urządzenie w jednym z naszych miast. Rząd następnie zawiesi konstytucję i ogłosi stan wojenny. [btw, zostało to zrobione (w zmieniony sposób) poprzez Ustawę o wojnie z terroryzmem z 11 września] Tajna armia obcych wszczepionych ludzi, każda z nich ma milę kwadratową. Czy ludzie, których zamierzają umieścić w tych obozach koncentracyjnych, są przeznaczeni do realizacji „partii” niewolniczej pracy potrzebnej koloniom kosmicznym? Media, radio, telewizja, gazety i sieci komputerowe zostaną znacjonalizowane i przejęte. Każdy, kto się oprze, zostanie zabrany lub zabity. Cała operacja została przećwiczona przez rząd i wojsko w 1984 r. Pod kryptonimem REX-84 i przebiegła bez żadnych problemów. Po zakończeniu tych wydarzeń przejęcie TAJEMNEGO RZĄDU i / lub ALIEN zostanie zakończone. Twoja wolność nigdy nie zostanie przywrócona i będziesz żył w niewoli przez resztę życia. Lepiej się obudź i lepiej zrób to teraz.

Tajni agenci rządowi

Phil Klass jest agentem CIA i zostało to stwierdzone w dokumentach, które widziałem w latach 1970–1973. Jednym z jego zadań jako eksperta w lotnictwie było obalenie wszystkiego, co ma związek z UFO. Wszyscy dowódcy wojskowi zostali poinstruowani, aby zadzwonić do niego w celu uzyskania informacji o tym, jak obalić i / lub wyjaśnić kontakty z UFO i / lub obserwacje opinii publicznej i / lub naciskać, gdy zajdzie taka potrzeba.

William Moore, Jaimie Shandera i Stanton Friedman są albo sprytnymi (z wiedzą), albo nieświadomymi (używanymi bez wiedzy) agentami tajnego rządu. Wolę wierzyć, że są nieświadomi, chociaż William Moore poinformował nas o dowodzie osobistym Służby Śledczej Obrony, a jego samo przyznanie się do Lee Grahama, że ​​był agentem rządu, poważnie w to wątpię, jeśli raporty są prawdziwe. Lee Graham zadzwonił do mnie do mojego domu i zapytany potwierdził, że Moore rzeczywiście to zrobił.

Stanton Friedman powiedział mi i wielu innym, że lata temu „pomógł opracować reaktor jądrowy, napędzać samolot o wielkości koszykówki, był czysty, okazał się wodorem i działał jak sen”. Jego słowa nie są moje. Jedynym paliwem, które mogłoby dostać się do takiego silnika i wytwarzać wodór jako produkt uboczny, jest woda. Jedynym miejscem we wszechświecie w tym czasie, aby uzyskać taką technologię, byli kosmici. Czy on naprawdę nie chce? Nie wiem. Był członkiem zespołu badawczego Moore, Shandera i Friedman i to oni wdrożyli plan awaryjny MAJESTIC TWELVE.

W dokumentach, które widziałem w latach 1970–1973, wymieniono nazwiska osób, które miały być celem rekrutacji, aby plan awaryjny znany jako MAJESTIC TWELVE mógł zostać przedstawiony opinii publicznej przez osoby znane i szanowane przez społeczeństwo. Bruce Macabee, Stanton Friedman i William Moore byli wśród wymienionych. Nie wiem, czy późniejsze wydarzenia nie wydają się wskazywać na udział Bruce’a Macabee, ale działania Stantona Friedmana i Williama Moore’a są bardzo podejrzane.

Wiem, że wszystkie główne organizacje badawcze UFO były celem infiltracji i kontroli tajnego rządu, tak jak NICAP był infiltrowany i kontrolowany. Uważam, że starania te zakończyły się sukcesem. Jest bardzo możliwe, że kontrolowane są również najważniejsze publikacje o UFO.
[B]
Majestic 12 Today [ / B]

Dzisiaj MJ-12 nadal istnieje i działa tak, jak zawsze. Składa się z tej samej struktury, 6 z tych samych stanowisk w rządzie i 6 z członków wykonawczych Rady Stosunków Międzynarodowych i / lub Komisji Trójstronnej. Agencja większościowa ds. Wspólnego wywiadu jest publicznie znana jako Senior Interagency Group (SIG).

Na zakończenie najważniejsze jest zrozumienie, że Rada do Spraw Zagranicznych i jej oddział Trójstronnej Komisji nie tylko kontrolują, ale są właścicielami tego kraju. Na długo przed II wojną światową odegrały one kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki rządu Stanów Zjednoczonych. Rada Stosunków Zagranicznych, Komisja Trójstronna i ich zagraniczni partnerzy składają sprawozdania Bilderburgers. Prawie każdy rząd i urzędnik wojskowy wysokiego szczebla, niezależnie od konsekwencji II wojny światowej, w tym prezydenci, byli członkami Rady Stosunków Zagranicznych i / lub Komisji Trójstronnej. Wszyscy amerykańscy członkowie Komisji Trójstronnej byli albo są członkami Rady Stosunków Zagranicznych.

Każdy obcy naród dowolnej rangi ma swój oddział Rady Stosunków Zagranicznych, a członkowie każdego kraju współdziałają z przedstawicielami innych krajów za pośrednictwem Bildelbergów, aby realizować swoje wspólne cele. Zagraniczny członek Komisji Trójstronnej należy do ich odpowiednich organizacji.

Nawet pobieżne badanie przeprowadzone przez najbardziej niedoświadczonego badacza pokaże, że członkowie Rady Stosunków Zagranicznych i Komisji Trójstronnej kontrolują główne fundacje, wszystkie główne media, interesy wydawnicze, największe banki, wszystkie główne korporacje, wyższe szczeble rządu i wielu innych żywotnych interesów. Ich członkowie są wybierani i mianowani, ponieważ mają za sobą wszystkie pieniądze i specjalne interesy. Wszystko, oprócz narodów. Są niedemokratyczni i w żaden sposób nie reprezentują większości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Są to ludzie, którzy zdecydują, kto przetrwa nadchodzący holokaust, a kto nie.

Bildelberg, Rada Stosunków Zagranicznych i Komisja Trójstronna są TAJEMNYM RZĄDEM i rządzą tym narodem poprzez MJ-12 oraz grupę analityczną znaną jako Jason Society lub Jason Scholars i najwyższy rząd rządu, który składa się głównie z ich członków.

Manipulacja kosmitami

W całej naszej historii Obcy manipulowali ludzkością i / lub rządzili nią poprzez różne tajne stowarzyszenia, religię, magię, czary i okultyzm. Rada Stosunków Zagranicznych i Komisja Trójstronna mają pełną kontrolę nad technologią kosmitów, a także pełną kontrolę nad gospodarką kraju. Eisenhower był ostatnim prezydentem, który znał cały przegląd problemu obcych. Kolejnym prezydentom powiedziano tylko to, co MJ-12 i Wspólnota Wywiadowcza chcieli, aby wiedzieli i uwierzyli mi, to nie była prawda.

MJ-12 przedstawił każdemu nowemu prezydentowi zdjęcie zaginionej kultury obcych, która chce się odnowić, zbudować dom na tej planecie i obsypać nas darami technologii. W niektórych przypadkach prezydentowi nic nie powiedziano. Każdy  z kolei kupił tę historię, lub wcale jej nie ma, haczyk i ciężarek. Tymczasem niewinni ludzie nadal doświadczają niewypowiedzianych okropności z rąk obcych i ludzkich naukowców, którzy angażują się w barbarzyńskie badania, które sprawiłyby, że nawet naziści wyglądaliby jak niedzielne dzieci w wieku szkolnym. Jakby tego było mało, wiele osób kończy jako pokarm na nienasycony apetyt kosmitów na enzymy biologiczne, gruczołowe wydzielanie hormonów i krew. Wiele osób zostaje uprowadzonych i skazanych na resztę życia z powodu obrażeń psychicznych i fizycznych. W dokumentach, które widziałem, 1 na 40 ludzi wszczepiono urządzenia, których celu nigdy nie odkryłem. Rząd uważa, że ​​kosmici budują armię ludzkich implantów, które mogą być aktywowane i skierowane przeciwko nam do woli. Powinieneś także wiedzieć, że do tej pory nie zaczęliśmy nawet zbliżać się do obcych. Czy ta technologia jest tego warta?

Wnioski są nieuniknione

* Tajna struktura władzy wierzy, że z powodu naszej własnej ignorancji lub Boskiego dekretu planeta Ziemia kiedyś ulegnie samozniszczeniu. Ci ludzie szczerze wierzą, że postępują właściwie, próbując ratować ludzkość. To bardzo ironiczne, że zostali zmuszeni wziąć za partnera obcą rasę, która sama jest zaangażowana w monumentalną walkę o przetrwanie. Wiele wspólnych kompromisów moralnych i prawnych zostało poczynionych. Kompromisy te zostały popełnione przez pomyłkę i muszą zostać naprawione, a osoby odpowiedzialne powinny zostać rozliczone ze swoich działań. Rozumiem strach i pilność, które musiały odegrać kluczową rolę w decyzji o nieujawnieniu opinii publicznej. Oczywiście nie zgadzam się z tą decyzją.

W całej historii małe, ale potężne grupy ludzi konsekwentnie odczuwały, że tylko one były w stanie decydować o losach milionów, a w całej historii się mylili. Ten wielki naród zawdzięcza swoje istnienie Zasadom Wolności i Demokracji. Z całego serca wierzę, że Stany Zjednoczone Ameryki nie mogą i nie odniosą sukcesu w wysiłkach, które ignorują te zasady. Należy dokonać pełnego ujawnienia opinii publicznej i powinniśmy całkowicie ocalić ludzkość.

* Jesteśmy manipulowani przez wspólną strukturę władzy ludzka / obca, która spowoduje całkowite zniewolenie lub zniszczenie rasy ludzkiej.

* Rząd został całkowicie oszukany, a my jesteśmy manipulowani przez obcą moc, co spowoduje całkowite zniewolenie i / lub zniszczenie rodzaju ludzkiego. Musimy wykorzystać wszelkie dostępne środki, aby temu zapobiec.

* Dzieje się coś jeszcze, co obecnie nie jest w stanie zrozumieć. Musimy wymusić ujawnienie wszystkich faktów, odkryć prawdę i postępować zgodnie z nią.

W każdym przypadku MUSIMY wymusić ujawnienie prawdy lub bez względu na to, co się stanie, na pewno na to zasłużymy. Sytuacja, w której się znajdujemy, wynika z naszych własnych działań lub bezczynności w ciągu ostatnich 44 lat. To nasza wina i tylko my możemy to zmienić. Przez ignorancję lub niewłaściwe zaufanie my, ludzie, porzuciliśmy naszą rolę „psa stróżującego” naszego rządu. Nasz rząd został założony „z ludu, dla ludu, przez lud”. Nie było wzmianki ani zamiaru rezygnacji z naszej roli i pokładania naszego pełnego zaufania w garstce mężczyzn, którzy potajemnie spotykają się i decydują o naszym losie za nas. W rzeczywistości struktura naszego rządu została zaprojektowana w taki sposób, aby temu zapobiec. Gdybyśmy wykonywali naszą pracę jako obywatele, nigdy by się to nie wydarzyło. Większość z nas jest całkowicie nieświadoma nawet najbardziej podstawowych funkcji naszego rządu. Naprawdę staliśmy się narodem owiec. Owce zawsze są ostatecznie doprowadzane do uboju. Czas stanąć na wzór naszych przodków i chodzić jak ludzie. Przypominam wszystkim, że Żydzi europejscy maszerowali do pieców, po ostrzeżeniu, wierząc przez cały czas, że fakty nie mogą być prawdą. Kiedy powiedziano światu zewnętrznemu o holocauście w Europie Hitlera, nie uwierzono. Mówię tu i teraz, że Hitler był manipulowany przez tych samych kosmitów.

Przyniosłem ci prawdę taką, jaką ją znam. Nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Spełniłem swój obowiązek i bez względu na to, jaki los czeka na mnie, mogę z czystym sumieniem spotkać mojego stwórcę. Najpierw wierzę w Boga. Ten sam Bóg, w którego wierzyli moi przodkowie. Wierzę w Jezusa Chrystusa i że on jest moim Zbawicielem. Wierzę w drugie w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ została napisana i miała działać. Przysięgałem chronić i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki przed wszystkimi wrogami zagranicznymi i krajowymi. Zamierzam wypełnić tę przysięgę.

Autor: William Cooper

Wysłany dnia 2019/12/14

Opublikowano za: https://phibetaiota.net/2019/12/yoda-alert-reader-on-majestic-12-and-forthcoming-extraterrestrial-disclosure-robert-steele-comments/

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://phibetaiota.net/2020/01/robert-steele-world-war-iii-has-president-donald-trump-lost-his-mind-may-god-give-us-a-moment-to-reflect-for-peace/&prev=search

Od Redakcji KIP:

W ramach tej problematyki już opublikowano:

Wypowiedz się