Admirał Marek J. Toczek z listy nr 1 na pozycji 2 w okręgu 26 ( Gdyńsko – Słupskim)

Zarząd Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej udziela pełnego poparcia dla założyciela naszego Klubu  i czynnego działacza  kol. admirała Marka J. Toczka oraz  jego programu zamieszczonego poniżej. 

Admirał Marek J. Toczek kandyduje do  Sejmu RP z listy:

nr 1 – PSL,

na pozycji 2,

w okręgu 26 na Wybrzeżu – Gdynia, Słupsk, Chojnice

 PRIORYTETY ADMIRAŁA MARKA J. TOCZKA:
 • Przywrócenie polskiej bandery na polskie statki.
 • Podjęcie inwestycji w infrastrukturze dostępowej – drogowej i kolejowej do portów morskich.
 • Sprawy bezpieczeństwa państwa winny być domeną Prezydenta RP Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.
 • Odtworzenie potencjału bojowego Marynarki Wojennej RP.
 • Zbudowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego na miarę potrzeb Sił Zbrojnych RP.
 • Przywrócenie godności weteranom służb mundurowych.
 • O winie i karze winny decydować niezawisłe sądy.

 Z LEWEJ: Z płk. Janem Niewińskim, ostatnim obrońcą reduty na Kresach – Wołyń  i dr. Dariuszem Grabowskim, po otrzymaniu orderu Polonia Mater Nostra Est

Z PRAWEJ: Przysięga młodego rocznika Nadwiślańczyków – 1995 r.

MAREK J. TOCZEK O SOBIE:

 • Pochodzę z patriotycznej, wielopokoleniowej rodziny żołnierzy Rzeczypospolitej, zesłańców syberyjskich.
 • Od dziecka mieszkałem, uczyłem się i kształciłem w Gdyni.
 • Jestem absolwentem:

                  Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Służyłem na okrętach Marynarki Wojennej:

                  ORP „Wicher” i ORP „Warszawa”,

           odbyłem też praktykę na statkach PMH.

 • W okresie stanu wojennego odszedłem z Marynarki Wojennej i podjąłem pracę na stanowisku dyrektora biura w Urzędzie Gospodarki Morskiej.
 • W 1991 r. powróciłem do Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymując nominację na stanowisko szefa gabinetu Ministra Obrony Narodowej.
 • W 1992 r. powołany zostałem na dowódcę  Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych.
 • W 1996 r. na własną prośbę zakończyłem zawodową służbę wojskową.
 • Aktualnie prowadzę aktywną działalność społeczną w środowiskach wojskowych, kresowych i gospodarczych.
DLACZEGO STARTUJĘ Z LISTY
POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO?
 1. Mój przodek Walerian Toczek był posłem PSL Piast na Sejm w latach 1919-1927.
 2. Polska i Polacy potrzebują zgody i gospodarskiej troski, a nie podziałów i kłótni. Naród podzielony to zawsze – naród słaby.
 3. Będę dążył do realizacji skutecznej polityki morskiej, przypominając słowa przedwojennego ministra gospodarki – Eugeniusza Kwiatkowskiego:

„Polska szła ku upadkowi (…) ilekroć państwo i społeczeństwo zapominało o swoich wielkich zadaniach na morzu”.

 1. Polacy chcą być narodem morskim, chcą uprawiać morze i chcą to robić skutecznie.
 2. Nie zgadzam się z dyskryminacją, odebraniem emerytur i praw nabytych żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych.
 3. Jestem za systemową poprawą warunków materialnych Polaków.
 4. Jestem za powołaniem Państwowego Instytutu Badania ­Jakości Żywności Importowanej – gwaranta bezpieczeństwa dla konsumentów.

 

Wypowiedz się