Koalicja Polska, a nie samodzielnie PSL, ma dzisiaj wielką szansę w wyborach, ale… [ po aktualizacji]

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Blokowanie i opóźnianie niekorzystnych dla Polaków reform i procesów w ciągu 30-lecia w syntetycznym skrócie.

II. Ewolucja wewnętrzna w Stronnictwie po zmianie ustrojowej i próby jego zniszczenia.

III.  Czy PSL ma być partią chadecką ?

IV.„To kto i jak głosuje jest bez znaczenia, najważniejsze jest kto liczy głosy i wskazuje jak głosować”.

V. Głosowanie w Sejmie nad bardzo ważnymi dla Polaków i Polski ustawami jako test intencji.

VI. Obecna faktyczna sytuacja Polski – bez znieczulenia.

VII. Najbliższe 5-8 letnie „okno w czasie” stwarza Polakom wielką szansę.

VIII. Koalicja Polska ma wielką szansę na dwucyfrowy wynik, ale…

IX. Podsumowanie

Wstęp

Startu PSL-u w szerokiej Koalicji Polskiej, obawia się najbardziej PO i PiS partie interesów globalistycznych w Polsce. Mimo wielokrotnych prób zniszczenia PSL od początku transformacji, przez elity postsolidarnościowe i kościelne, Stronnictwo zachowało w największym stopniu struktury terenowe. Gdy ruszała transformacja „kolonialna” z początkiem 1990 r., uchwalono spec ustawę niszczącą  spółdzielczość, mocno związaną ze Stronnictwem.  Rząd Mazowieckiego chciał zabrać  majątek partii, zbudowany w  większości z pieniędzy i pracy społecznej. Pretekstem  był m. innymi argument, że to na gruntach skarbu państwa w dzierżawie wieczystej.

Przed rozmową ludowców z Ministrem Aleksandrem Hallem i Ministrem- Szefem Urzędu Rady Ministrów Jackiem Ambroziakiem, w czasopiśmie „Zielony Sztandar” ukazał się artykuł pt. „Czy Hall upaństwowi kościoły ?”, ponieważ także zbudowane były na gruntach skarbu państwa. Na rozmowę udali się z kierownictwa PSL – Odrodzenie ( protoplasta obecnego PSL): Stanisław Śliwiński – kierownik Biura, Janusz Piechociński – sekretarz NKW i Jan Traczyk – kierownik Zespołu Politycznego. Postawili sprawę jasno: jeżeli chcecie zabrać nam nieruchomości, zwłaszcza te na gruntach skarbu państwa, to  będziecie musieli odebrać też kościołom.  Jak spróbujecie nam to zrobić, wezwiemy chłopów z całej Polski z widłami i kłonicami, aby przyszli bronić  budynków będących w użytkowaniu NKW- PSL-Odrodzenie i ogniw terenowych. Po takim postawieniu sprawy rząd Mazowieckiego odpuścił koalicjantowi, bo PSL nie był w opozycji.

Mija 28 lat, a syn ówczesnego premiera Mazowieckiego i wielu innych podobnych, mają wystartować  z  czołowych miejsc na listach PSL. To jest bardzo zły „omen” dla PSL-u, który każe postawić pytanie: kim są ludzie kierujący obecnie PSL-em ?

To że PSL jeszcze istnieje, zawdzięcza obudowaniu dziesiątkami organizacji i instytucji Polskiego Ruchu Ludowego, takich jak np. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, czasopismo „Zielony Sztandar”,  Zakład Historii i Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych i wielu innych. Ciągłość istnienia tych organizacji, instytucji i kontynuacja naukowej działalności: historycznej, ideowej, politycznej, społecznej, publicystycznej i edukacyjnej sprawiła, że Polski Ruch Ludowy ma bardzo grube i mocne „korzenie” w polskości Chłopów Polskich, rdzennych gospodarzy tych ziem, od co najmniej  kilku tysięcy lat. Dzięki tym „korzeniom” nie można było zniszczyć, ani PSL-u, ani Polskiego Ruchu Ludowego. Inne partie chłopskie takie jak: Samoobrona, Porozumienie Ludowe, PSL- Solidarność nie miały takich korzeni i dlatego zostały zniszczone.

Patrząc z „lotu ptaka” na całą 30 letnią transformację, należy stwierdzić, że PSL, wraz z całym Polskim Ruchem Ludowym – stanowił największą blokadę niekorzystnych dla Polaków i Polski zmian oraz procesów. Gdyby nie ta działalność to prawdopodobnie nie byłoby już Polski w tych granicach i pod tą nazwą. Silne korzenie ludowe to wzmocnienie polskości, rdzennych  gospodarzy  tej ziemi.

W obecnej sytuacji rozdrobnienia, rozbicia i zinfiltrowania środowisk opozycyjnych i antysystemowych w Polsce, wiele tych środowisk szuka takiej siły politycznej, która przeciwstawiłaby się dominującemu na scenie politycznej globalistycznemu, postsolidarnościowemu duopolowi, który rozgrywa między sobą POPiS – teatralny, skłócający i dzielący Polaków. Zresztą podobne działania widzimy w całej Europie Zachodniej, tam partie interesów globalistycznych zaczynają już przegrywać dostając znacznie mniej głosów. Dobitnym dowodem są wyniki  w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, czy Francji.

Idą zmiany , duże zmiany w Europie i świecie, a dla Polski i Polaków otwiera się 5-8 letnie „okno w czasie”, w którym mają wielką szansę wyzwolić się z kolonializmu i odzyskać niepodległość faktyczną, tak jak po I wojny światowej,  a nie iluzoryczną. Struktury globalistyczne ulegają rozkładowi w całym świecie, a zwłaszcza w dominującym dotychczas Zachodzie. Narastające problemy wewnętrzne w krajach Zachodu, poczynając od USA, dają właśnie dopiero teraz szansę Polakom w Polsce, urządzić swój Dom Ojczysty po swojemu, a nie według reguł stworzonych przez gości na ziemi polskiej, którzy nadużyli gościnności gospodarzy !!!

I. Blokowanie i opóźnianie niekorzystnych dla Polaków reform i procesów w ciągu 30-lecia w syntetycznym skrócie.
 1. Prezes Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Roman Malinowski w 1989 r. stworzył koalicję z Solidarnością i Stronnictwem Demokratycznym, co umożliwiło utworzenie rządu Mazowieckiego, i zapobiegło utworzeniu rządu PZPR z Solidarnością i Bronisławem Geremkiem jako premierem. Taka koalicja byłaby znacznie gorszym rozwiązaniem. Roman Malinowski zdawał sobie sprawę z nieuchronnych konsekwencji ustaleń krajowych, z udziałem Kościoła i emisariuszy międzynarodowych, dokonanych ponad jego głową. Za ten odważny krok zapłacił śmiercią syna.
 2. Po Kongresie Odrodzenia Ruchu Ludowego w listopadzie 1989 r., prezes nowo powstałego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Odrodzenie, Kazimierz Olesiak, mimo ataków ugrupowań solidarnościowo – kościelnych, miał odwagę podjąć ważne decyzje:
 • Doprowadził do uchwalenia już w marcu 1990 r. „Korekcyjnego Programu Gospodarczego – W TROSCE O JUTRO POLSKI”, który był alternatywnym programem wobec realizowanego od początku tego roku planu Sorosa, Sachsa, nazwanego Planem Balcerowicza. Przewidywania co do skutków kolonialnej transformacji Planu Balcerowicza zostały w większości rozpoznane i opisane w Programie Korekcyjnym PSL- Odrodzenie. (cały Program na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/04/program-gospodarczy-i-prognoza-transformacji-z-1990-r/ )
 • Zawarł sojusz ze Stronnictwem Narodowym do wyborów samorządowych w kwietniu 1990 r. Chociaż reaktywujące się Stronnictwo Narodowe było organizacyjnie słabe, to pod względem myśli politycznej było mocne. Tym  odróżniało się od obecnych narodowców, którzy mają jedynie siłę mięśni, przy „wyłączonych” umysłach i braku samodzielnego myślenia. Taka sytuacja  skutkuje tym, że kierują nimi ludzie z potrójnie fałszywą tożsamością: Polaków, narodowców i katolików.
 • Nie zgodził się na rozbicie lub zwasalizowanie PSL- Odrodzenia przez Solidarność.
 • Nie zgodził się  na zabranie majątku przejętego po ZSL przez Rząd Mazowieckiego, który Stronnictwo współtworzyło (!!!) – o czym była mowa we wstępie.
 • Powyższe spowodowało ataki propagandowe ośrodków prasowych Solidarności, na czele z Gazetą Wyborczą, na PSL-Odrodzenie i kierownictwo z Kazimierzem Olesiakiem na czele. PSL był oczerniany jako najgorsza komuna, przez dzieci  tych, którzy w okresie Komunizmu Wojennego (1944-1956) ten komunizm wbrew Polakom w Polsce wdrażali, a w 1989 r. powrócili do władzy, dzięki poparciu Kościoła Katolickiego.
 • Kazimierz Olesiak miał szczęście, że za swoją twardą postawę, nie spotkał go los Andrzeja Leppera, jedynie długo włóczono go po sądach.
 1. Waldemar Pawlak jako drugi prezes PSL (pierwszym prezesem PSL z połączenia PSL- Odrodzenie z PSL- Wilanów, był człowiek Solidarności Roman Bartoszcze) kontynuował tę twardą linię, poprzez następujące decyzje:
 • Wziął udział w obaleniu rządu Olszewskiego, aby uniemożliwić zamach stanu, który chciał przeprowadzić trockista i KOR-owiec Antoni Macierewicz. Prawda o przebiegu tych zdarzeń jest powszechnie nieznana. To nie prezydent Lech Wałęsa dokonał zamachu stanu, więcej wyjaśnia artykuł na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/11/w-1992-roku-nie-doszlo-do-zamachu-stanu-bo-wojsko-nie-posluchalo-macierewicza-czy-wojska-ot-tez-by-sie-oparly-czy-na-pewno/. Odnośnie Lecha Wałęsy trzeba się zgodzić z opinią  św. p. Albina  Siwaka , który w jednej ze swoich książek stwierdził: „jeśli ktoś chce rzucić kamieniem na Lecha Wałęsę, to na niektórych  ludzi z jego otoczenia powinien rzucić całe góry kamieni”. Cześć z tych ludzi jest obecnie na wysokich szczeblach władzy POPiS-u.
 • Był premierem przez 33 dni i nie stworzył rządu koalicyjnego, mimo silnej presji jego otoczenia. Nie zgodził się na stworzenie Koalicji na warunkach zaproponowanych przez Bronisława Geremka: „ ty firmujesz jako Premier a MY rządzimy”.
 • W czasie gdy był premierem po wyborach 1993 r. w koalicji PSL- SLD, przez 1,5 roku odwrócił w dużym stopniu negatywne trendy gospodarcze, m.in.: z dużego deficytu handlowego 25 mld PLN, na duże saldo dodatnie 15 mld PLN, wyhamował prywatyzacje, nie zgodził się wdrożenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wsparł przywrócenie możliwości odtworzenia związków rewizyjnych w Spółdzielczości i wiele innych decyzji. Takie działania wyzwoliły ataki i doprowadziły do dymisji  z funkcji premiera. Gdyby dłużej zwlekał oskarżono by go o szpiegostwo na rzecz Rosji, tak samo jak zrobiono później   wobec premiera Józefa Oleksego. Taką informację przekazał mi poseł SLD z tej kadencji, będący członkiem tzw. komisji do spraw służb specjalnych.
 • Koalicja PSL-u z SLD była trudną koalicją, ponieważ komuno-liberałowie z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Borowskim nieustannie atakowali Pawlaka i PSL. Byłem na wspólnym posiedzeniu Klubów Parlamentarnych obu partii w Urzędzie Rady Ministrów w 1995 r., gdzie komunoliberałowie, którzy stanowili wśród zabierających głos posłów lewicy około 1/4, nieustannie za wszystko oskarżali Pawlaka i PSL. Natomiast słabiej zorganizowana polska  większość w SLD, z Milerem i Oleksym na czele upominała swoich komunoliberałów oraz broniła Pawlaka i PSL. Wtedy właśnie Leszek Miler powiedział słynne słowa: „prawdziwy mężczyzna to nie ten, który zaczyna, lecz ten który kończy” „dowalając” tym powiedzeniem Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Komunoliberałowie z Kwaśniewskim i Borowskim na czele nie mogąc przejąć  pełni władzy w SLD, doprowadzili w końcu do jego zniszczenia, przy wsparciu Kościoła Katolickiego. Na jego zniszczeniu zaważyły głównie dwie sprawy: Afera Rywina i wyrzucenie PSL z koalicji przez  premiera Leszka Millera, pod presją frakcji komunoliberałów,  pod pretekstem nie wyrażenia zgody przez PSL na wprowadzenie winiet samochodowych .
 • W kolejnej kadencji Waldemar Pawlak, gdy był wicepremierem zablokował opcje finansowe i odsunął w czasie (Ad calendas graecas) wdrożenie w Polsce waluty EURO.
 • Upowszechniane są ordynarne kłamstwa przez „dobrą zmianę”, że Waldemar Pawlak jako wicepremier i minister gospodarki zgodził się na wyższe ceny gazu z Rosji. Było zupełnie odwrotnie, ponieważ wynegocjował niższe ceny, a mogły być jeszcze znacznie niższe, gdyby  kontrakt był długoterminowy do 2037, który zablokowała ówczesna opozycja, czyli PiS. Więcej wyjaśnia Andrzej Szcześniak fachowiec w branży energetycznej na linku: http://pnp24.pl/gaz-pawlak    Należy dodać, że obecny rząd PiS zawarł kontrakty z USA na dostawy  gazu rosyjskiego, reeksportowanego przez tego „sojusznika”, po cenach 1,5-2,0 razy wyższych !!!!
 • Waldemar Pawlak jako premier, wicepremier i prezes PSL był najbardziej atakowanym politykiem w Polsce. Jego przeciwnicy wykorzystywali globalistyczne media służące obcym  interesom, co dowodzi jednoznacznie, że stawiał opór i nie był marionetką w rękach obcych. Trwa to do dzisiaj, choć nie pełni żadnych funkcji rządowych i partyjnych.
II. Ewolucja wewnętrzna w Stronnictwie po zmianie ustrojowej i próby jego zniszczenia.

Transformacja  Polski po 1989 r. uruchomiła szereg negatywnych procesów, w tym pogłębiające się dysproporcje dochodowe między miastami zwłaszcza dużymi, a obszarami wiejskimi, czyli wsiami i małymi miastami.  Jest  to zatem  skolonizowanie wewnętrzne wsi przez miasta zwłaszcza duże, podobnie jak w okresie Komunizmu Wojennego  latach  1944-1950.  W tamtym czasie  eksploatowano wieś obowiązkowymi dostawami i prowadzono walkę z „kułakami”, aby zmusić wszystkich rolników do założenia spółdzielni produkcyjnych i po to aby uspołecznić ich ziemię. Był to też odwet  za silną pozycję jaką miało Polskie Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczyka. Poparła je zdecydowana większość Polaków w wyborach, więc je sfałszowano.

Uderzenie w rolnictwo i wieś było celowym posunięciem, ponieważ społeczność tych obszarów stawiała największy opór transformacji w kapitalizm, co zagraniczne ośrodki ustaliły w badaniach jeszcze  w latach 80-tych. To spowodowało, że naturalna baza ruchu ludowego, mocno zubożała dochodowo, co było uderzeniem także w jej reprezentację polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe. W konsekwencji nastąpiło wyludnienie wsi, bo młodzież uciekała do miasta do lepszych warunków egzystencji lub za granicę.  Pogorszenie warunków ekonomicznych polskiego rolnictwa, w tym rozpad PGR-ów, spowodowały, że z kraju samowystarczalnego żywnościowo i eksportującego nadwyżki żywności staliśmy się obecnie krajem, który więcej importuje żywności niż eksportuje. Żywność jest najbardziej strategicznym zasobem, którego niedostatek umożliwia, szantaże polityczne społeczeństwa  i rządów, ktokolwiek by je sprawował.  W przypadku dużego importu żywności, tak jak obecnie, sytuacja ta umożliwia pogorszenie jej jakości, a wręcz jej podtruwanie.

Po przedstawieniu tego najważniejszego czynnika osłabienia Stronnictwa zaprezentuję syntetycznie niektóry próby jego zniszczenia, ewolucji wewnętrznej i popełnionych błędów:

 1. Już na początku transformacji rząd Mazowieckiego podjął próbę zabrania majątku PSL-owi, ( o czym była mowa we wstępie) który stworzył koalicje z Solidarnością. Jest to swoiste kuriozum. To dowodzi realizacji planów wcześniej przygotowanych, w celu zniszczenia lub co najmniej, mocnego osłabienia PSL, a nie tylko nacisku, aby przejąć kierowanie Stronnictwem przez Solidarność. Przejściowo po zjednoczeniu PSL- Odrodzenie z PSL- Wilanów na Kongresie Jedności Ruchu Ludowego w dniu 5 maja 1990 r., prezesem został człowiek Solidarności Roman Bartoszcze. Był słabo przygotowany do tej roli, więc  zaopatrzono go w doradców, którzy mieli inne cele, niż umocnienie scalonego PSL.   Organizacje terenowe szybko zorientowały się, że nowemu mało zorientowanemu politycznie prezesowi, a raczej jego doradcom, chodzi o osłabienie Stronnictwa i na kolejnym Nadzwyczajnym Kongresie PSL w 1991 r.  nastąpiła zmiana już nie na człowieka Solidarności, lecz młodego posła z ZMW byłego członka ZSL Waldemara Pawlaka.
 2. Tuż po wyborze Waldemara Pawlaka na prezesa PSL, próbowano połączyć w wyborach PSL z dwoma małymi partiami  związanymi z Solidarnością: Porozumieniem Ludowym i PSL „Solidarność.  Sposób połączenia miał być  taki, że stanowiąc jeden blok w wyborach parlamentarnych, mieli się podzielić się mandatami po 1/3 każda partia, w sytuacji, kiedy elektorat PSL był największy. Waldemar Pawlak nie zgodził się na to,  mimo nacisku swojego  otoczenia  związanego z Solidarnością.
 3. Kolejnym atakiem na osłabienie PSL było odebranie należnej dotacji za wybory w 2001 r., w kwocie 9,4 mln zł, za nie wyodrębnienie konta bankowego dla funduszu kampanii wyborczej. Było to za prezesury Jarosława Kalinowskiego.  Odium odpowiedzialności za ten czyn spadło na ówczesnego Dyrektora Biura, który jako urzędnik wykonał jedynie dyspozycję kierownictwa. Można tu zadać pytanie jakimi przesłankami kierowało się kierownictwo PSL, wiedząc, że Stronnictwo jest stale pod lupą obserwacji ?  Innym partiom nie wyciągnięto by żadnych konsekwencji, za to samo drobne przewinienie. Wyjątek stanowi jedynie PiS, któremu  za podobną sprawę po wyborach 2005 r.  PKW wszczęła dochodzenie, ale dzięki skróceniu kadencji w 2007 r., sprawa została „zamieciona” pod przysłowiowy „dywan”. Takich przypadków było więcej w tamtym czasie,  że Szef zawinił, a na dyrektora, czy innego pracownika zepchnięto odpowiedzialność i odium anatemy wśród ludowców. Było to głównym powodem odejścia do innych partii w okresie późniejszym, takich ludzi jak: Zdzisław Podkański, Janusz Dobrosz ( obecnie wrócił) Bogdan Pęk, Zbigniew Kuźmiuk i inni. A w ich miejsce dokooptowano służbowych „ludowców”.

[Rok wcześniej po wykonaniu przez LOBO badań opinii ( omówione szerzej w rozdziale IV pkt 5), które spowodowały duże  zamieszanie na scenie politycznej, ale główny prezes nie chciał ich kontynuować, przeprowadziłem rozmowę z tym dyrektorem, wtedy świeżo po objęciu tego stanowiska. Zadałem mu pytanie dlaczego Stronnictwo pod obecnym kierownictwem, nie chce używać tego stosunkowo taniego i praktycznie potwierdzonego skutecznością i obiektywnością w latach dziewięćdziesiątych instrumentu, do odzwierciedlania faktycznej opinii społecznej, zakłamanej przez inne ośrodki ? Dyrektor znając sytuacje, szczerze dał mi do zrozumienia, mniej więcej tak: „to jest poza jego decyzyjnością, więc jeśli chciałbym robić te badania, to sam powinienem załatwić środki finansowe na ten cel, dostarczyć je tutaj i jeszcze podzielić się z osobami decyzyjnymi”.

Wtedy prezesem Stronnictwa był Jarosław Kalinowski i on odpowiada za tę decyzję,  o nie wyodrębnieniu konta bankowego dla funduszu wyborczego i inne, ale jego nazwisko nigdzie się w mediach nie pokazuje, natomiast atakuje się za to Waldemara Pawlaka, który zastał ten dług w 2005 r. Dług nie spłacany urósł wraz z odsetkami do kwoty 22 milionów, przy bezwzględnych odmowach umorzenia, przynajmniej odsetek.. Kłamstwa te upowszechniają w ataku na Pawlaka superexpress/dorzeczy , a za nimi powtarzają tzw. media narodowe ( czy raczej antynarodowe) na linku: https://medianarodowe.com/psl-splaca-ogromny-dlug/

Był to atak na osłabienie lub nawet zniszczenie PSL  przez partie interesów globalistycznych, za drobiazg bez istotnego znaczenia.  Ta sytuacja ma wszelkie podobieństwo do co najmniej kilku tysięcy polskich  przedsiębiorców i rolników, którym zniszczono firmy  i majątek.  W przypadku rolników niszczy się im gospodarstwa pod byle pretekstem przez terrorystów „ekologicznych”, a wymiar  sprawiedliwości nie tylko nie reaguje, ale jeszcze chroni terrorystów. W przypadku polskich przedsiębiorców jak  np. Kluska, Jezierski , Podstawka i tysiące innych, niszczeni są przez przestępcze działania Izb i Urzędów Skarbowych oraz  samego wymiaru sprawiedliwości.  Cześć tak zaatakowanych przedsiębiorców  popełniło samobójstwa, część  poszkodowanych Polaków, dochodziło sprawiedliwości  przez wiele lat w sądach.  Jak w końcu po latach wygrali, to odszkodowania za poniesione straty nie uzyskiwali lub jedynie symboliczne i bez zwrotu poniesionych kosztów na walkę z bezprawiem, bo byli Polakami.

Natomiast partie interesów globalistycznych wykorzystują na kampanie wyborczą  nielegalne  środki: zagraniczne,  z prywatyzacji, zakupów przestarzałego sprzętu wojskowego, gazu i ropy za nawet kilkakrotnie zawyżone ceny, dużych przestępstw  gospodarczych ( np. Amber-Gold, SKOK-i patrz poniższa ilustracja) i z działalności przestępczości zorganizowanej. Ale to  nie ma znaczenia, znaczenie ma drobny zapis prawny, który ma pozbawić niepokorny PSL środków na działalność. Być może Waldemar Pawlak to wiedział i dlatego nie chciał płacić, a jego nie odważyli się zaatakować przez komorników, aby wymusić spłatę.

 1. Zwolennicy innych partii, a nawet przeciwnicy Stronnictwa twierdzą, że w Polskim Ruchu Ludowym, w tym w PSL-u jest najwięcej ludzi ideowych ze wszystkich ugrupowań na scenie politycznej.
 2. Z przekroju 30-lecia można zauważyć, że osoby wypowiadający się w mediach z ramienia PSL-u, wyraźnie przewyższały przedstawicieli innych partii poziomem merytorycznym, rozważnością, rzeczowością wypowiedzi i znacznie mniejszą emocjonalnością czy skłonnością do „bijatyki” politycznej. Potwierdziła mi to znana działaczka związkowa Solidarności z Huty Warszawa Janina Kulik w 1992/3 roku. Po przeczytaniu dokumentów ideowych, programowych i merytorycznych dotyczących kierunków działalności stwierdziła tak: „Przy porównaniu sposobu myślenia: społecznego, politycznego i gospodarczego ludowców oraz ludzi Solidarności, to ci ostatni to są durnie”.
 3. Najbardziej strategicznym błędem kierownictwa PSL było zaniedbanie obiektywnej polityki kadrowej przy wyszukiwaniu młodych talentów pochodzenia wiejskiego, w tym ludowcowego i wprowadzania do wszystkich urzędów i instytucji na szeregowych pracowników i co najwyżej naczelników. Tego najbardziej obawiały się środowiska komunoliberalne i solidarnościowe, stąd ukuły termin, często powtarzany, że   „PSL walczy tylko o stołki”, co było w większości nieprawdziwe, a dotyczyło wyższych stanowisk. Tej strategii nie realizował PSL, przynajmniej w urzędach centralnych,  a zrealizowały ją te wymienione środowiska, głównie komunoliberalne.
 4. Błędem kierownictwa PSL było osłabienie roli ruchu związkowego w ramach Stronnictwa i odsunięcie na „bocznicę” najbardziej znanego i reprezentatywnego w latach dziewięćdziesiątych przedstawiciela tego ruchu  Jacka Soski, posła kilku kadencji. Tą próżnię wypełnił Andrzej Lepper ze związkiem zawodowym „Samoobrona”. Należało się z nim dogadać i połączyć dla dobra, rolnictwa, wsi i Polski. Rozmawiałem na ten temat z ludźmi będącymi blisko kierownictwa PSL i z samym Andrzejem Lepperem. Na tej podstawie uważam, że winę za brak tego połączenia w większym stopniu ponosi kierownictwo PSL, które posłuchało zewnętrznych podszeptów i własnych ambicji. Te fakty potwierdzają to, że kierownictwo PSL pod koniec lat dziewięćdziesiątych   dało się zastraszyć, że jeżeli będą twardo bronić rolnictwa i wsi to  PSL zostanie zniszczony. Kierownictwu PSL niestety zabrakło odwagi i twardości chłopa Andrzeja Leppera. Gdyby nastąpiło połączenie, sytuacja Stronnictwa byłaby raczej zupełnie inna. Andrzej Lepper był jedynym politykiem z Polski, który zyskał szacunek w Unii Europejskiej nawet u przeciwników politycznych. Załączamy tekst jego wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego: https://youtu.be/hRDUXhfxp-U . Po wyeliminowaniu Samoobrony tą lukę na wsi zagospodarował PiS. Nie realizowane programy PSL w kwestii  rolnictwa i wsi, były kopiowane nie tylko przez Samoobronę, ale także przez PiS, od początku ubiegłej dekady (mówiłem to wtedy na jednym ze spotkań społecznej komisji programowej PSL, ale nie było na niej przedstawicieli najwyższego kierownictwa). Kierownictwo PSL powinno corocznie składać wieńce na grobie Andrzeja Leppera w hołdzie temu odważnemu przywódcy Chłopów Polskich.
 5. Dużym błędem jest brak w Stronnictwie otwartej dyskusji programowej i ideowej, szkoleń działaczy ludowcowych oraz traktowanie jak wewnętrznej opozycji środowisk Polskiego Ruchu Ludowego skupionych wokół Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Zakładu i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wielką zasługą tych środowisk jest wzmacnianie i pielęgnowanie historycznych, ideowych, programowych, politycznych i kulturowych „korzeni” Ruchu Ludowego, a tym samym i polskości.
 6. Sojusz PSL z liberałami z PO, był o jedną kadencję za dużo, co uratowało tą partię, bo by jej już nie było, albo formalnie połączyła by się z PiS, bo nieformalnie współpracuje od dawna, aby ogłupić i skłócić Polaków. Potwierdzają to ważniejsze głosowania, o czym będzie mowa poniżej. Dokumentuje to m.in. artykuł na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/08/koalicja-popis-owa-stala-sie-faktem-jawnym-juz-poltora-roku-temu/
 7. Polskie Stronnictwo Ludowe jest najbardziej propaństwowe ze wszystkich partii politycznych na przestrzeni wieku, a mówią to nawet przeciwnicy polityczni. Potwierdza to m.in. spotkanie zorganizowane w 2013 r. przez ludowca Henryka Strzeleckiego prezesa zarządu głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, dla ataszatów wojskowych wielu krajów głównie europejskich.  W obecności ówczesnego wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego i byłego Marszałka Sejmu Romana Malinowskiego zabrał głos zaproszony kombatant z  Izraela o nazwisku Jagiełło, przedstawił się, że jest porucznikiem wojsk rosyjskich, pułkownikiem wosk polskich i generałem wojsk izraelskich i powiedział m.in. „ wy ludowcy byliście zawsze najbardziej propaństwowi ze wszystkich partii „!!!
 8. Polski Ruch Ludowy ma najlepiej przygotowane i największe kadry w samorządach, głównie w obszarach wiejskich, które zasiliły także inne partie polityczne, albo zachowują neutralność polityczną. Na samorządy z biegiem czasu nakładano coraz więcej obowiązków i systematycznie ograniczano środki z budżetu, zmuszając do zadłużania. Obcięcie dotacji z budżetu przez obecny rząd o kolejne 30 % ma w zamyśle zmusić ich do wprowadzenia podatku katastralnego ( a raczej katastrofalnego), który był przygotowywany przez elity solidarnościowe i kościelne od 1993 r. Będzie to bardzo mocne uderzenie w Polski Ruch Ludowy, PSL i Polaków. Więcej o przygotowywaniu infrastruktury tego podatku, kto robił i jaki zasadniczy ma to cel omawia artykuł na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/
 9. Więcej na ten temat w Liście Otwartym do Ludowców z Polskiego Ruchu Ludowego, w tym PSL-u, wysłanym po Kongresie w listopadzie 2016 r, na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/list-otwarty-do-ludowcow-z-polskiego-ruchu-ludowego-w-tym-psl-u/
III.  Czy PSL ma być partią chadecką ?

Wiele wpływowych osób w PSL-u, głównie przysłanych z zewnątrz, lansuje pogląd o przekształceniu Stronnictwa w partię chadecką. W latach dziewięćdziesiątych Zdzisław Marian Najder działacz i parlamentarzysta  Solidarności stwierdził mniej więcej tak: „daj im Bóg, niech zakładają, i tak im nic z tego nie wyjdzie”.  Polskie Stronnictwo Ludowe i cały Polski Ruch Ludowy oraz spółdzielczość  nigdy nie miały strategicznego poparcia Hierarchii Kościelnej, a jedynie czasami taktyczne. Prawdą natomiast  jest, że ruch ludowy i spółdzielczość zakładali  i budowali także księża np. Stanisław Stojałowski, Piotr Wawrzyniak czy Augustyn Szamarzewski. Ale oni byli jedynie dysydentami w Kościele Katolickim, którzy wyłamali się i nie realizowali głównego  kierunku politycznego Hierarchii KK wobec chłopów. Hierarchia KK nigdy nie była zainteresowana oświeceniem chłopów, a tym bardziej stworzeniem przez nich samodzielnych ruchów: politycznego, czy społecznego np.  w postaci spółdzielczości, które nie dają się podporządkować Kościołowi.

Świadczy o tym wiele przykładów, których kilka przytoczę:

 1. Wincenty Witos Maż Stanu II Rzeczypospolitej, 3 krotny Premier i prezes PSL „Piast” i Stronnictwa po zjednoczeniu, był ostro atakowany przez proboszcza jego parafii ks. Frańczaka i biskupa Wałęgę z jego diecezji Tarnowskiej. To nie były osobiste animozje, jak próbują pisać różni historycy, zwłaszcza  prokościelni, lecz realizacja dyspozycji Hierarchii Kościelnej,  bo nie chciał podporządkować Stronnictwa Kościołowi. Wincenty Witos cierpliwie znosił te ataki, nie reagując na nie i twierdził tak:   „ w sprawach wiary ma rację nawet ksiądz wikary, ale do polityki niech się kler nie miesza, bo się na tym nie zna i pilnuje tylko własnego interesu”.
 2. Jego wnuczek Wincenty Stawarz, wiceprezes PSL w latach 90-tych nie raz mi się skarżył, na nieuczciwe zachowanie Hierarchii wobec PSL. Raz byłem świadkiem jak ksiądz w średnim wieku spełniający z ramienia Hierarchii rolę komisarza w PSL-u, wtedy  jeszcze na Grzybowskiej, ostro strofował starszego człowieka, jak „gówniarza” za głosowania w Sejmie niezgodne z dyspozycjami Hierarchii KK. Najpierw  cierpliwie wysłuchałem tego strofowania, a następnie udzieliłem mu spokojnie reprymendy na bazie Dekalogu, Ewangelii i zasad, które głosił Kościół. Nie mając argumentów, zwinął płaszcz i uciekł. Natomiast wiceprezesowi Wincentemu Stawarzowi kilkakrotnie mówiłem , także publicznie, że: „ mając tak bogate doświadczenia swojego dziadka w kontaktach z Hierarchią i klerem, nie skorzystał z nich i sam musiał się przekonać na własnej  <skórze>”. Na trzy miesiące przed śmiercią, usilnie zaprosił mnie na rozmowę, przeprosił za pewne swoje zachowania i że nie słuchał moich rad, które samo życie potwierdziło.
 3. W 2000 roku, z ciekawości, pojechałem na konferencję do Torunia na temat integracji europejskiej zorganizowanej przez o. Dyrektora Tadeusza Rydzyka i Radio Maryja. Konferencja była rzeczowa merytorycznie i na wysokim poziomie. Korzystając z okazji przypomniałem się po wielu latach o. Dyrektorowi i przeprowadziłem osobistą rozmowę odnośnie realizowanej linii programowej RM. Zadałem mu pytanie dlaczego wpisuje się w  nurt liberalnych mediów i atakuje środowiska polskie na lewicy, w tym PSL, oskarżając ich, że to są komuniści, a nie potomków czerwonych komunistów, którzy ten komunizm po wojnie wdrażali ?  Skutek w RM był przez kilka miesięcy, później wróciła ta sama fałszywa narracja.
 4. W 2001 r. ówczesny wiceminister rolnictwa Marek Sawicki poprosił, abym w jego zastępstwie uczestniczył w II części konferencji zorganizowanej w Toruniu ( I część odbyła się z udziałem biskupa Frankowskiego w Stalowej Woli) na temat polityki rolnej. Nie chciał na nią jechać, ponieważ reprezentując PSL i rząd w pierwszej części został potraktowany,   jako „komuna”. Dopiero na tej konferencji o. T. Rydzyk zorientował się, że jestem związany z Polskim Ruchem Ludowym. W rozmowie z udziałem m.in. kapitana Sulatyckiego  zadał mi pytanie: „czy PSL jest komunistyczny, czy narodowy ?”  Zdziwiło mnie to pytanie bardzo, więc odpowiedziałem także pytaniem: „czy  Kościół Katolicki w Polsce jest liberalny czy narodowy ? Jeśli jest narodowy to dlaczego nie realizuje w Polsce encykliki Jana Pawła II pt. „Sollicytudo rei socjalis” i nauki społecznej Kościoła o społecznej gospodarce rynkowej, tylko od 11 lat buduje w Polsce liberalny kapitalizm ?” Wymijająca odpowiedź brzmiała„bo Hierarchia Kościoła nie czyta encyklik !!! Na podsumowaniu tego dnia modlitwą i pieśnią kościelną zorientowałem się, że niewielu spośród zgromadzonych około 80 osób dobrze zna modlitwy i pieśni. Sam dobrze znałem i zbliżyłem się do o. Dyrektora, żeby słyszał, a następnie zadałem publicznie i głośno pytanie:Jak to jest, że ja z tego <komuszego PSL> znam dobrze podstawowe modlitwy i pieśni, a tu wśród tylu zgromadzonych <chrześcijan> niewielu je zna ?”  Odpowiedzi nie było.  W uzupełnieniu do tej tematyki polecam tekst na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/01/obiektywna-analiza-publicystyki-politycznej-radia-maryja-sprzed-5-12-lat/
 5. Pragnę też zauważyć, że byłem dwukrotnie zaproszony do Radia Maryja i Telewizji TRWAM razem z prof. Pawłem Soroką na wielogodzinne nagrania w 2011 i 2016 r., na temat globalnego kryzysu finansowego, jego skutków w Polsce  i możliwych scenariuszy.  W odróżnieniu od mediów świeckich  prowadzący dyskusje zakonnicy, robili to bez zarzutu ! Niestety linki do nagrań  są obecnie nieczynne.
 6. W 2016 r. byłem zaproszony na konferencję zorganizowaną w Częstochowie, pod auspicjami Kościoła dla Polonii, z zachodu i ze wschodu.  Na mszy św. w Kaplicy Jasnogórskiej bardzo wpływowa osoba w Kościele, emerytowany  redaktor naczelny  „Głosu Niedzielnego” ks. Infułat  dr Ireneusz Skubiś, w czasie odprawianej dla przedstawicieli światowej Polonii mszy, powiedział dwa znamienne zdania:
 • o rządzie PiS: „ to jest pierwszy rząd, który w całości przystępuje do spowiedzi i komunii świętej”;
 • o Polsce: „Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale”.

Zdania nie wymagają komentarza.

 1. Rozwinięcie całej problematyki stosunków chłopów i zwykłych Polaków z Kościołem Katolickim, zarówno historycznie jak i współcześnie, można przeczytać  na linkach:  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/04/andrzej-nowicki-chlopi-a-biskupi/  i http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/
IV. „To kto i jak głosuje jest bez znaczenia, najważniejsze jest kto liczy głosy i wskazuje jak głosować”.

To słynne zdanie powiedział Włodzimierz Lenin. Zachowuje ono także swoją aktualność w dużym stopniu i obecnie, w tzw. demokracji, ponieważ:

 1. Demokracja, która obecnie mamy, ma charakter pozorowany, ponieważ kluczowymi elementami  wyboru do parlamentu  i  w  dużo mniejszym stopniu do samorządów,  jest:
 • promowanie w mediach ,
 • eksponowanie w sondażach popularności,
 • przynależność do  wylansowanych dużych partii systemowych,
 • ograniczenie dostępu dla partii pozasystemowych progiem 5%,
 • liczeniem głosów w wyborach do sejmu metodą  d’Hondta, która daje większym partiom nadproporcjonalną liczbę mandatów,
 • oraz ilością posiadanych pieniędzy na kampanię przez partie i osoby; w przypadku partii realizujących interesy globalistyczne pieniądze pochodzą m.in. ze źródeł: zagranicznych, afer finansowych typu Amber – Gold, czy SKOK-ów i przestępczości zorganizowanej.

W takiej demokracji,  w wyborach,  1 głos = się 1 PLN . Kto ma więcej pieniędzy, ten ma więcej głosów, zarówno jako ugrupowanie polityczne jak i osoba. W tej dziedzinie w krajach Zachodu, w tym zwłaszcza w  USA doszło już do ogromnego wynaturzenia, gdzie aby być wybranym, trzeba zgromadzić ogromne pieniądze od różnych sponsorów, co związane jest z uzależnieniem się od nich, a nie od  wyborców. Ale to dzieje się także u nas, chociaż w mniejszej skali kraju. W wyborach samorządowych na szczeblu lokalnym, gdzie ludzie się dobrze znają, jest to mocno ograniczone. I tutaj w skali kraju PSL ma najwięcej wójtów, burmistrzów i radnych, więcej niż pozostałe partie razem wzięte, przynajmniej po poprzednich wyborach w 2014 r. Więc czy nie jest swoistym paradoksem, że w wyborach samorządowych PSL uzyskuje zwykle najwięcej głosów ze wszystkich partii, zwłaszcza w obszarach wiejskich,  a w wyborach parlamentarnych ledwie wchodzi do Sejmu, z wyjątkiem wyborów w 1993 r. ?

 1. Podział na lewicę, centrum i prawice ma charakter fałszywy i oszukańczy. Rzeczywisty i prawdziwy podział w dużym uproszczeniu jest następujący:
 • partie i osoby realizujące interesy obce, globalistyczne, kosztem Polski i Polaków; one dominują na polskiej scenie politycznej;
 • partie i osoby realizujące interesy ludzi bogatych kosztem całego społeczeństwa w Polsce;
 • partie i osoby realizujące interesy całego społeczeństwa;
 • partie i osoby realizujące w sposób mieszany powyższe interesy, w zależności od możliwości zrealizowania lub przeciwdziałania.
 1. Media w Polsce są w zdecydowanej większości w posiadaniu kapitału zagranicznego, który dobiera, koncesjonuje i promuje osoby realizujące interesy obce, sprzeczne z polskimi. To te media wskazują jak należy głosować. Rośnie co prawda rola rzeczywiście niezależnych mediów społecznościowych w internecie, ale jeszcze nie uzyskały one przewagi nad mediami globalnymi i publicznymi tylko z nazwy: TVP i PR.
 2. Najważniejszym i najtańszym instrumentem kształtowania opinii  publicznej wobec partii politycznych są sondaże opinii publicznej, które w całości prowadzone są przez ośrodki z kapitałem  angielskojęzycznym i/lub osoby podporządkowane temu kapitałowi. Od początku transformacji  ośrodki robiące sondaże ewidentnie fałszują notowania partii, zawyżając notowania sił politycznych w służbie interesów obcych jak np. UW, PC, UD, AWS, PO i PiS, i innych im podporządkowanych,   a zaniżają notowania   partii broniących interesów polskich jak PSL, Samoobrona, LPR itp. To jest przemoc mentalna, która uprawiana przez całą kadencję, powoduje skupienie uwagi  i przyciąganie wyborców do tych partii, które rzekomo mają dużą szansę w wyborach, aby nie tracić głosu. Najlepszym przykładem są od kilkunastu lat  zawyżane notowania duopolu  PO i PiS, w celu stworzenia sceny politycznej pozornie tylko dwupartyjnej, na  wzór anglosaski, w celu „zabetonowania” dostępu  innych ugrupowań, zwłaszcza reprezentujących interesy danego kraju. A już obecnie notowania PiS są bezczelnie zawyżane.  Sondażami i mediami oraz „cudami nad urną”,  można też wylansować nowe partie, „gwiazdy”  jednego sezonu, jak np. Ruch Palikota czy KUKIZ 15.
 3. Dla potwierdzenia tego co napisałem w punkcie 3 dodam, że w ostatniej dekadzie XX wieku przeprowadziłem 6 sondaży badania opinii na standardowej próbie około 1000 respondentów w ramach Ludowego Ośrodka Badania Opinii ( LOBO), jako Agendy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTNK). W 1991 i 1993 r. uzyskane przez LOBO wyniki notowań partii politycznych były najbliższe wynikom wyborów ze wszystkich Ośrodków, i zmusiły je do podawania zbliżonych do prawdy wyników, ale tuż przed wyborami [Na blisko 6 tygodni przed wyborami parlamentarnymi LOBO wskazywał dla SLD 19% poparcia, a ugrupowanie to uzyskało w wyborach 20,4%  dla PSL 17%, a w wyborach 15,4%, (przesunięcie z PSL na SLD ok. 1-2 % w stosunku do sondaży  było spowodowane oświadczeniem red. Warakomskiej w czasie ciszy wyborczej w sobotę, że „jak PSL wygra to chleb będzie kosztował 2 razy drożej”), UD odpowiednio 11% i 10,6%, UP – 7% i 7,3%, KPN – 7% i 5,8% oraz największy błąd w przypadku BBWR – 3%, a w wyborach to ugrupowanie uzyskało 5,4%, co prawdopodobnie było związane z „cudem nad urną”; wyniki sondażu LOBO opublikowała m.in. Rzeczpospolita z marca 1993 r. drobną czcionką].  W 2000 roku, na 1,5 roku przed wyborami w 2001 r., przewidziałem upadek Unii Wolności i Akcji Wyborczej „Solidarność”. Wywołałem tym wściekłość środowisk liberalnych (w głównym wydaniu Wiadomość TVP poświęcono tym badaniom 5-7 minut) i najważniejszych wtedy  4  Ośrodków badania opinii: PBS, CBOS, Demoskopu i OBOP-u. Wezwany przez nie  na konfrontację w Radiowej Trójce, udowodniłem im ewidentne błędy metodyczne i zawyżanie notowań UW dwukrotnie, a zaniżanie  notowań PSL-u też dwukrotnie,  w stosunku do wyników wyborów w 1993 r.  Większe rozpiętości były w 1991 r. na niekorzyść PSL-u.
 4. Jedynym, który rozumiał ogromny wpływ sondaży  na wyniki wyborów, prowadzonych przez  rzeczywiście niezależne i uczciwe Ośrodki,  był Waldemar Pawlak i niektóre osoby z otoczenia Jarosława Kalinowskiego.  Wszyscy inni prezesi, poza Pawlakiem,  raczej nie chcieli tego rozumieć i zamawiali lub opierali się na badaniach Ośrodków, w większości związanych z Fundacją Batorego.
 5. Kształtowanie przez cały czas fałszywych notowań partii i  ugrupowań politycznych między wyborami, przygotowuje też grunt do „cudów nad urną”. Po wyborach 1997 r., biegły informatyk Demowski  pracujący w Niemczech obliczył, że poprzez „obcinanie” resztówek po przecinku, ze spływających ze wszystkich okręgów  wyborczych wyników  drogą elektroniczną do PKW, nastąpiło przesunięcie, co najmniej 6 punktów procentowych z PSL-u i ROP-u na rzecz Unii Wolności. Umożliwiło to jej stworzenie koalicyjnego rządu z AWS-em, fatalnego w skutkach.

Matematycy Bredis i Kryłow wskazali na mechanizm zaookraglania liczb przy opracowywaniu wyników w badaniach statystycznych i matematycznych. Dlaczego zatem Państwowa Komisja Wyborcza nie określiła progu z jaką dokładnością wylicza się wyniki po przecinku oraz nie ustaliła zasad ustalania końcowych wyników ?

Ale nie tylko na tym poziomie są fałszowane wyniki. Także na poziomie Obwodów Wyborczych, co sam dwukrotnie potwierdziłem podczas wyborów w Warszawie na Ursynowie, gdzie na zbiorczej  tablicy wyników w Urzędzie Dzielnicy, podane liczby głosów na kilka znanych osób, różniły się znacznie  na niekorzyść, w stosunku do protokołów wywieszonych w tylko 7 punktach głosowania, a było ich więcej .

Rozdawanie kartek z nazwiskami osób, na które należy głosować jest robione w Kościołach. Przywozi się ludzi z domów opieki po to, aby głosowały na określone osoby , przed wejściem do siedzib obwodów wręcza się kartki z nazwiskami,  dosypuje się głosów do urn. Są to oczywiście praktyki w mniejszości komisji wyborczych. Natomiast powszechną praktyką jest powodowanie nieważności głosów przez członków komisji wyborczych przez dostawianie  krzyżyków u osób i partii niewygodnych. Potwierdza  to duży procent głosów nieważnych w oficjalnych komunikatach PKW. Na szczeblu średnim w Okręgach Wyborczych też są stosowane podmiany protokołów z Obwodów, gdzie są „zaufani” ludzie w komisjach.  Ostrożnie szacując , przy każdych wyborach do Parlamentu i na Prezydenta następuje przesunięcie między startującymi ugrupowaniami od 7-8 % do kilkunastu, co skutkuje często zupełnie innym składem koalicji rządowych, jak w 1997 r. Aby nie było śladu, karty wyborcze  i z referendów, są szybko  niszczone po zakończeniu procedury odwoławczej.

V. Głosowanie w Sejmie nad bardzo ważnymi dla Polaków i Polski ustawami jako test intencji.

Przedstawiamy zestawienie głosowań w Sejmie obecnej kadencji nad bardzo ważnymi dla egzystencji Polaków i Państwa Polskiego 3   ustawami w układzie Klubów i Kół poselskich, w tym wykaz imienny dla PSL-u i  przy ustawie o 5G także dla Klubu KUKIZ 15. Poniższy zestaw obnaża prawdę o faktycznych intencjach POPIS-u – bez znieczulenia, oraz pokazuje kto broni polskich interesów.

 1. CETA zbiorcze głosowanie nad przyjęciem umowy w dniu 06.10.2016

Głosowanie nr 27 na 27. posiedzeniu Sejmu dnia 06-10-2016 r. o godz. 13:04:26

Wyniki indywidualnew formacie PDF

Głosowało – 427  posłów   Za – 326    Przeciw – 90    Wstrzymało się – 11    Nie głosowało – 33

Wyniki głosowania wg klubów
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało      Za      Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 234 224 213 8 3 10
PO 133 116 111 1 4 17
Kukiz15 36 35 34 1 1
N 30 27 27 3
PSL 16 14 14 2
ED 4 4 4
niez. 4 4 1 2 1
WiS 3 3 1 2
 1. Ustawa KUKIZ przeciw roszczeniom bezspadkowym w związku z amerykańska ustawą 447

Głosowanie nr 12 na 84. posiedzeniu Sejmu dnia 19-07-2019 r. o godz. 10:43:34

Wyniki indywidualnew formacie PDF

Głosowało – 421  posłów   Za – 49    Przeciw – 234    Wstrzymało się – 138    Nie głosowało – 39

Wyniki głosowania wg klubów
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało      Za      Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 237 229 3 226 8
PO-KO 155 139 3 136 16
Kukiz15 25 21 21 4
PSL-KP 22 18 17 1 4
niez. 10 8 1 5 2 2
Konfederacja 5 3 3 2
TERAZ! 3 1 1 2
WiS 3 2 2 1

Głosowanie nad tym projektem skomentował wcześniej wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka:  „Szanowni Państwo, nadchodzi w tej chwili chwila prawdy. Zobaczymy jak partia władzy Prawo i Sprawiedliwość odniesie się do naszego projektu. My żądamy, oczekujemy na gruncie polskiej racji stanu natychmiastowego uchwalenia ustawy Kukiz’15”.

 1. Ustawa o szybkim wdrożeniu bezprzewodowej sieci 5G, czyli broni strategicznej przeciwko ludziom ( więcej na ten temat w linkach poniżej)

Głosowanie nr 44 na 83. posiedzeniu Sejmu dnia 04-07-2019 r. o godz. 20:48:20

Wyniki indywidualnew formacie PDF

Głosowało – 422  posłów   Za – 375    Przeciw – 21    Wstrzymało się – 26    Nie głosowało – 38

Wyniki głosowania wg klubów
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało      Za      Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 237 225 221 4 12
PO-KO 157 142 132 1 9 15
Kukiz15 25 22 8 5 9 3
PSL-UED 19 17 3 10 4 2
niez. 10 8 7 1 2
Konfederacja 6 4 4 2
TERAZ! 3 3 3
WiS 3 1 1 2

Z Klubu KUKIZ’15 za uchwaleniem ustawy o 5G głosowały następujące osoby: Apel Piotr, Chrobak Barbara, Jaskóła Tomasz,  Jóźwiak Bartosz, Kozłowski Jerzy, Maciejewski Andrzej, Rzepecki Łukasz, Rzymkowski Tomasz.

Przeciw jej uchwaleniu głosowali: Brynkus Józef, Kobylarz Andrzej, Mordak Robert,  Sachajko Jarosław,  Skutecki Paweł.

Wstrzymali się od głosu: Kukiz Paweł, Długi Grzegorz, Kaczmarczyk Robert,  Parda Błażej ,  Romecki Stefan, Szramka Paweł, Ścigaj Agnieszka, Tyszka Stanisław, Zielińska Elzbieta.

Nie głosowali: Grabowski Paweł, Jachnik Jerzy, Masłowski Maciej.

 1. Kierownictwo PSL z jego Radą Naczelna i Klubem Parlamentarnym wielokrotnie występowało o zniesienie embarga na eksport do Rosji, w tym produktów rolniczych, głównie owoców i warzyw. Ale inne partie polityczne ten problem w ogóle nie obchodzi. Wręcz przeciwnie globalistyczny POPiS zabiegał wcześniej o wprowadzenie tego embarga i jego przedłużanie kosztem, także Polski.

Wykaz imienny głosowań powyższych  3 ustaw przez posłów PSL i  z UED.

Głosowanie imienne Liczba

posłów

Ustawa CETA Ust. Kukiz’15 przeciw 447 Ustawa 5G
za prz wst. ng za prz wst ng za prz wst ng
PSL + UED
BASZKO MIECZYSŁAW KAZIMIERZ p
JARUBAS KRYSTIAN P za p
KASPRZAK MIECZYSŁAW P Za p
KŁOPOTEK EUGENIUSZ p Za ws
KOSINIAK-KAMYSZ WŁADYSŁAW P ng ng
KOTOWSKI KAZIMIERZ P Za p
ŁOPATA JAN P Za ws
MALISZEWSKI MIROSŁAW P Za ng
PASŁAWSKA URSZULA P ng p
PASZYK KRZYSZTOF P Za p
SAWICKI MAREK P Za p
SOSNOWSKI ZBIGNIEW P Za za
TOKARSKA GENOWEFA p za p
BEJDA PAWEŁ ng za p
ZGORZELSKI PIOTR ng ng ws
WALKOWSKI PIOTR za p
UED
MAZOWIECKI MICHAŁ JAN za p Za
PROTASIEWICZ JACEK za za Za
KAMIŃSKI MICHAŁ za ng p
NIESIOŁOWSKI STEFAN za za p
LUBCZYK RADOSŁAW p za

Z analizy tych 3 bardzo ważnych głosowań wynika, że ludowcami i posłami z charakterem są tylko ci, którzy głosowali przynajmniej 2 razy prawidłowo tj. za odrzuceniem ustaw: CETA i 5G oraz za  przyjęciem  Ustawy sprzeciwu wobec bezzasadnych odszkodowań 330 mld żydom na mocy amerykańskiej bezprawnej ustawy 447. Wykazało się tym  zachowaniem, co dokumentuje powyższa tabela,  13 następujących posłów: Krystian Jarubas, Mieczysław Kasprzak, Eugeniusz Kłopotek, Kazimierz Kotowski, Jan Łopata, Mirosław Maliszewski,  Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk, Marek Sawicki, Zbigniew Sosnowski, Genowefa Tokarska, Paweł Bejda, Piotr Walkowski.

Wszyscy Ci, którzy głosowali inaczej lub byli nieobecni przynajmniej 2 razy, nasuwają poważne pytania: czy są ludowcami, czy mają fałszywą tożsamość ? Prezes PSL był nieobecny 2 razy przy tak fundamentalnych głosowaniach, a wiceprezes aż 3 razy nie zachował linii  głosowań Klubu PSL ( 2 razy wstrzymał się, a raz był nieobecny).

Podobnie zachowywało się większość przygarniętych przez Prezesa PSL posłów z POPiS-u. Pozwala to postawić pytanie, jaką rolę mają odgrywać w PSL-u, bo z pewnością są na listach wyborczych.  W wydrukach imiennych znikły  wszystkie te nazwiska z UED z głosowań nad ustawą CETA, co wskazuje, że głosowali za. Ale to oczyszczenie części kartoteki dla 4 posłów, wskazuje, że prawdopodobnie zrobił to jakiś ośrodek sterujący, który ich skierował do PSL z określonymi zadaniami. Jak się przygarnia do Klubu PSL jakiegokolwiek posła z innych ugrupowań, to należy nie tylko  posprawdzać ważniejsze głosowania tych Panów, ale znacznie więcej.

W przypadku partii KUKIZ’15  mogą budzić wątpliwości zachowania tych posłów, którzy jedynie w głosowaniu nad ustawą 5G  byli za, wstrzymali się lub byli nieobecni. Czy są oni na wspólnych listach wyborczych w PSL-u ?

Ponadto trzeba przypomnieć, że Paweł Kukiz wielokrotnie wyrażał się o PSL następująco:

 • krótko po wyborach w 2015 r. na antenie TVN24, że „Mieszkam w małej miejscowości na Opolszczyźnie. Widziałem zachowania PSL. Byłem świadkiem sytuacji takich, gdzie ewidentnie można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza”
 • W 2019 r. w „Rzeczpospolitej” stwierdził, że „gdyby miał powiedzieć jeszcze raz, powiedziałby, że PSL funkcjonuje na zasadach podobnych do funkcjonowania mafii”;
 • oraz, że „powinni wrócić do nazwy partii z czasów komuny: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe”.
 • w mediach społecznościowych  pisał, że szczególnie postępowaniu »ludowców« (?) się nie dziwię, mając w pamięci ich »politykę w duchu wzajemnej współpracy i zrozumienia« ze Związkiem Sowieckim”.
  Za: https://www.tvp.info/43859178/kukiz15-wystartuje-z-list-psl-lider-mowil-ze-to-zorganizowana-grupa-przestepcza

Partia Kukiza wnosiła też na obrady, jako pas transmisyjny zewnętrznych ośrodków, szereg projektów ustaw szkodliwych gospodarczo i społecznie np. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Druk nr 1268. [ za: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1268 ]

Przyjęcie w swoje szeregi takiego kabaretowego polityka i resztek jego partii jako „gwiazdy” jednego sezonu ( jak Ruch Palikota), podobnie jak „desantu” z POPiS-u, źle wróży Stronnictwu i stawia duże wątpliwości co do intencji samego kierownictwa PSL.

VI. Obecna faktyczna sytuacja Polski – bez znieczulenia

Kłamstwa statystyczne i kłamstwa POPIS-wej propagandy, skłócającej Polaków bzdurnymi kwestiami, w myśl szczerej wypowiedzi Jacka Kurskiego ( obecnego szefa TVP), że „LUDEK GŁUPI ( czytaj Polacy) TO KUPI”, przykrywają PORAŻAJĄCY STAN RZECZY W POLSCE w liczbach:

 1. Zagrożenie realizacją w Polsce amerykańskiej ustawy 447, w wyniku której Polska zostanie ogołocona na 1 bilion zł. O tym, że jest to przygotowywane przez obecny rząd, przy milczeniu współpracującej w tym temacie opozycji i Hierarchii Kościoła Katolickiego, mówi na linku dr Ewa Kurek: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/pis-zaczelo-realizacje-ustawy-447-za-plecami-polakow/ i potwierdza to artykuł w jaki sposób to było przygotowywane i będzie realizowane przez podatek katastralny na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/
 2. W zastraszającym tempie rośnie liczba zgonów. W 2018 roku umarło 414 tysięcy Polaków. To najwięcej od zakończenia II wojny światowej.
 3. Dramatycznie spada liczba urodzeń. W czerwcu 2019 roku urodziło się w naszym kraju tylko 28,2 tys. dzieci. Suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy jest najmniejsza od października 2016 roku. 7-9 lat temu podano w oficjalnych danych międzynarodowych, że Polska z dzietnością 1,23 dziecka na kobietę ( reprodukcja prosta pozwalająca zachować ten sam poziom populacji wynosi 2,1 dziecka na kobietę) znalazła się na 212 miejscu na 224 kraję świata!!!
 4. Dane GUS utrzymują ten sam poziom ludności 38 milionów w Polsce od 1988 r. Ostatni spis powszechny jest bardzo rozbieżny z danymi prezentowanymi w bieżących rocznikach statystycznych, dlatego jest utajniony. Kilka milionów wyjechało z Polski, wzrasta umieralność i nawet zastępowanie ubytku Polaków przyśpieszającą imigracją nie rekompensuje spadku liczby ludności w Polsce. Ubytek ten przekroczył straty w czasie ostatniej wojny.
 1. Według Eurostatu Polska w 2017 r. wydała 683 tys. pozwoleń na zamieszkanie osobom spoza UE, czyli, przyjęła najwięcej imigrantów w całej Unii Europejskiej. Świadczy to z jednej strony, że PiS blefuje elektorat w sprawie nieprzyjmowania imigrantów. Z drugiej, co gorsza, iż zdolni i pracownicy Polacy w swoim kraju są traktowani po macoszemu, a tutejsze, powiedzmy żebracze płace – nie pozwalają na normalne życie i wyganiają naszych rodaków za chlebem na Zachód.
 1. Rośnie bieda w Polsce. W 2018 r. wzrósł zasięg skrajnego ubóstwa w kraju – poinformował GUS. Niedostatek uderzył przede wszystkim w gospodarstwa domowe utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty oraz nasilił się wśród gospodarstw domowych z dziećmi.
 2. W wielkim niebezpieczeństwie są finanse państwa i portfele Polaków. Dług publiczny wynosi już ponad bilion złotych a i to bez uwzględnienia zobowiązań wobec przyszłych i obecnych emerytów. To są dane jawne, a jakie są ukryte zobowiązania, a na pewno są, to jest dopiero FUNDAMENTALNE PYTANIE ?
 1. Osamotnienie Polski na arenie międzynarodowej i przygotowanie do pozbycia się jej z Unii Europejskiej, za duży współudział w wytworzeniu obecnej sytuacji na Ukrainie, a przede wszystkim za podżeganie do wojny z Rosją.
 1. Nieustana kampania rusofobii i zagrożenia ze strony Rosji oraz podżegania do wojny z nią, gdzie Polakom ma przypaść rola mięsa armatniego, które wyludni terytorium Polski. Rosja, Polska i inne kraje słowiańskie były największymi ofiarami XX wieku w liczbie ponad 100 milionów zabitych lub zmarłych z głodu z braku pożywienia. To nie Rosja jest agresorem, lecz Zachód. W czasach rządów pijanicy prezydenta Jelcyna 15 milinów Rosjan zmarło z głodu, ponieważ nie wypłacano im wynagrodzeń, rent i emerytur przez 2,5 roku. Przygotowano podział Rosji na 10 krajów, o czym na linku http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/rosja-miala-zostac-podzielona-w-latach-90-tych-na-10-panstw/
VII. Najbliższe 5-8 letnie „okno w czasie” stwarza Polakom wielką szansę.

Przyśpieszające zmiany w Europie i świecie otwierają dla  Polski i Polaków 5-8 letnie „okno w czasie”, w którym mają wielką szansę wyzwolić się z kolonializmu i odzyskać niepodległość faktyczną, a nie iluzoryczną.  To jest kolejna taka szansa, porównywalna  z okresem I wojny światowej, kiedy w zmieniających się warunkach politycznych i militarnych, Polacy z różnych zaborów i z Polonii zjednoczyli się. Poprzedziło to kilkadziesiąt lat tajnych i jawnych  przygotowań  merytorycznych w wielu dziedzinach, w tym siły myśli politycznej, że odzyskali faktyczną niepodległość, mimo oddziaływania potężnych sił politycznych przeciwnych odrodzeniu Państwa Polskiego. Siła negatywnych procesów globalizacji dotyka wszystkie kraje świata, lecz nacisk ich w Polsce należy do najwyższych.

Obecnie w świecie zachodzą dwie grupy procesów, często przeciwstawnych sobie, a mianowicie:

 1. Rozpędzona od co najmniej kilkuset lat, jak „bezwładna lokomotywa”, grupa procesów globalizacji, powszechnego  zniewolenia i depopulacji ludzkości, w postaci:
 • Koncentracji własności za pomocą mechanizmu pieniądza odsetkowego, wirtualnego i spekulacyjnego, jako kosmicznego, kryminalnego „przekrętu” wszechczasów, w zarządzaniu kilku rodzin banksterskich i topowych tajnych organizacji satanistycznych . Skutkiem tego 6 rodzin w świecie ( angielska organizacja pozarządowa Oxfam podaje, że 86, ale skłamała dodając 8 ) posiada tyle majątku ile biedniejsza połowa ludności Ziemi. Więcej o mechanizmie pieniądza na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/02/ii-skarga-wojciecha-sawickiego-na-kolejny-rzad-rp-do-komisji-eu-ropejskiej-w-zwiazku-z-zalegalizowaniem-grabiezy-kredytowej-polakow-w-polsce/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/skad-banki-biora-pieniadze-na-udzielanie-kredytow-czyli-jak-dziala-kosmiczny-przekret-wszechczasow/ http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/kto-jest-wlascicielem-nbp-czy-to-nowy-bank-rothschildow-i-jak-to-zmienic/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/richard-k-moore-bankowa-okupacja/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/ellen-braun-o-kreacji-pieniadza-biuletyn-kwartalny-banku-anglii/

Jak banki piorą ludziom mózgi? Nie daj się wpuszczać w maliny i na czym polega ten system?

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/08/topowy-bankier-ujawnia-swiatem-rzadzi-satanistyczny-spisek/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/istota-pieniadza-dluznego-w-formie-humoru-kabaretowego/

 • MULTIKULTURALIZMU, czyli mieszania ze sobą różnych: ras, religii, nacji, grup etnicznych, kultur, w celu łatwiejszej realizacji zasady „DZIEL I RZĄDŹ”,  czyli potrząsania jak workiem ze szczurami, aby gryzły się między sobą. Więcej na ten temat na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/multikulturalizm-jako-nowoczesne-narzedzie-destrukcji-panstw-narodowych-oraz-ras/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dlaczego-zydzi-chca-mieszac-rasy-multikulturalizm/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/samozaglada-szwecji-i-europy/

 • Propagowania ideologii GENDER, LGBT, aby zmniejszyć przyrost naturalny , zniszczyć naturalne więzi społeczne i ludzki system wartości za pomocą odwrócenia znaczenia pojęć, że czarne jest białe i na odwrót. Zakorzenienie tych ideologii w dużej części populacji ( bardziej zaawansowane na Zachodzie niż u nas) otworzy drogę do oswojenia społeczeństw z pedofilią, a następnie z kolejnymi bardziej odrażającymi praktykami.  Starożytny Rzym upadł w wyniku upowszechnienia tego typu praktyk. Uzupełnienie  na ten temat na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/bezprawne-narzucanie-ideologii-lgbt-przez-obce-ambasady-i-korporacje/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/wiekszy-problem-z-pedofilia-maja-zydzi-niz-kosciol/

 • Zatruwania ludzkości i przyśpieszeniu umieralności za pomocą trujących domieszek do żywności, pestycydami w uprawie roślin, antybiotykami i hormonami w produkcji mięsa i mleka, GMO, lekami i szczepionkami produkowanymi przez globalny kartel Wielkiej Farmy, kosmetykami , chemią gospodarczą i chemtrails, czyli trującymi opryskami ludzi., które powodują gwałtowne przyśpieszenie umieralności, zwłaszcza w Polsce. Więcej na ten temat na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/08/trucizna-na-talerzu/

https://www.psl.pl/plebaniak-ceta-ogromnym-zagrozeniem-dla-polski/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/07/inzynieria-genetyczna-to-bron-masowego-razenia/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/07/szokujaca-zmiana-polityki-wobec-gmo-w-polsce-czy-pis-realizuje-ludobojstwo-w-polsce/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/10/sejm-przyjal-rzad-podpisal-ceta-i-polska-sprzedana-z-inwentarzem-korporacjom/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/szczepienia-to-ludobojstwo-powiedzial-donald-trump/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/oskarzenie-w-imieniu-narodow-swiata/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/smugi-chemiczne-to-czyste-ludobojstwo-ktore-trzeba-powstrzymac/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/09/idiotyczne-odpowiedzi-na-bardzo-wazne-pytania-powaznych-osob-dotyczace-chemtrails/

Dedykuję tę wypowiedź Prezydenta USA Donalda Trumpa lekarzom !!!

 • Zatruwania i zniewalania smogiem elektromagnetycznym przez sieci bezprzewodowe: 2G, 3G, 4G ( smartfony) i błyskawiczne wdrażanie przez POPiS technologii 5G, jako chińsko- izraelskiej broni strategicznej. Ta technologia pozwala spowolnić myślenie i percepcję rzeczywistości, obezwładnić umysłowo, nawet bezwiednie, lub eksterminować. Więcej na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/02/miedzynarodowy-apel-o-powstrzymanie-5g-na-ziemi-i-w-przestrzeni-kosmicznej/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/08/petycja-dr-diany-wojtkowiak-do-prezydenta-rp-w-sprawie-procedowania-megaustawy-dotyczacej-sieci-5g-jako-broni-strategicznej/

HOLOKAUST_85% LUDNOŚCI z użyciem CHIŃSKO-IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela © VTV- https://www.youtube.com/watch?v=3FXdH9jQTSw

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/klamstwa-rzadu-i-protesty-samorzadow-i-organizacji-spolecznych-przeciw-ustawie-5g/

 • Obniżania poziomu edukacji poprzez tłumienie u dzieci i młodzieży kreatywnej twórczości , a kształtowanie zapamiętywania informacji i wiedzy zbędnej lub zatrutej, zachowań behawioralnych, czyli nawykowych jak u małp oraz wąskiego postrzegania rzeczywistości, jak przez dziurkę od klucza. Uzupełnienie  na linkach: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/08/jestescie-uwodzeni/
 • Prób wywołania III światowej wojny jądrowej, aby przyśpieszyć depopulację i uratować rozpadającą się lichwiarską antycywilizację śmierci. Tylko w ciągu ostatnich blisko 2 lat było 6 prób sprowokowania III wojny: ostatnio Iran, wcześniej w Syrii i w czasie napięcia z Korea Północną. Wiele wskazuje na to, że to się nie uda globalnym terrorystom.

Na podsumowanie tego punktu polecam zapoznanie się z moimi prognozami  dla Polski sprzed 29 lat, globalnymi prognozami sprzed 19 lat z II Kongresu Historyków  Wsi i Ruchu Ludowego w Lublinie  i uaktualnionej prognozy dla świata sprzed  7 lat z X Harmonii Kosmosu we Wrocławiu na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/04/program-gospodarczy-i-prognoza-transformacji-z-1990-r/

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.I

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.II

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz III

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/globalizacja-swiat-na-rozdrozu-i-prognozowane-scenariusze-w-pigulce/

2. Z drugiej strony przyśpieszają procesy w dużym stopniu przeciwstawne, polegające na:
 • Przyśpieszającym wzroście świadomości i wiedzy na całym świecie, co powoduje, że wiele działań globalistów, w tym globalnych terrorystów , nie udaje się  i/lub obnaża ich intencje i środowiska. To obrazowo ujmując jest jak z gotowaniem żaby, potwierdzone eksperymentalnie. Jak się żabę ( czytaj ludzkość) gotuje powoli  stopień po stopniu to nie zauważy, jak się ugotuje.  Natomiast jak gotowano żabę szybko, to zorientowała się że gwałtownie rośnie temperatura i parzy, więc  wyskoczyła z garnka. Procesy globalistyczne były wprowadzane długi czas stopniowo, rozłożone na kolejne pokolenia. Natomiast obecnie coraz bardziej przyśpieszają,  co powoduje popełnianie coraz większych błędów przez elity sterujące nimi, a jednocześnie ludzie szybciej dostrzegają te niebezpieczne procesy i kierunek do czego to zmierza. Czyli działa tu zasada tzw. „setnej małpy” ( od nazwy przeprowadzonego eksperymentu w Japonii). Głównym instrumentem zmiany świadomości jest Internet, mimo jego cenzurowania, trollowania i podprogowego oddziaływania.
 • Trwają zaawansowane tajne działania powszechnego anulowania długów i zmiany obecnego  globalnego systemu pieniądza zarządzanego przez kilka rodzin banksterskich  i topowych tajnych organizacji. Ten  system „magii pieniądza” był budowany przez kilka tysięcy lat od Babilonu i Sumeru. Przedsięwzięcie łagodnej implozji całego systemu jest  realizowane głównie przez 3 armie: amerykańską, rosyjską i chińską, co też pośrednio  wyjaśnia dlaczego nie udało się skutecznie sprowokować wywołania III wojny światowej. Więcej na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/zasady-anulowania-dlugow/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/jacek-rossakiewicz-w-jaki-sposob-trzeba-zmienic-system-bankowy-w-polsce/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/02/tabu-prywatnego-lichwiarskiego-pieniadza-jako-dlugu-pozbawiajacego-wlasnosci-rodziny-firmy-samorzady-i-panstwo-nalezy-zlamac/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/wskazowki-dla-polskiego-rzadu-co-zrobic-z-dlugiem/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/masowe-anulowania-dlugow-bezzasadnie-stworzonych-warunkiem-przetrwania-wspolczesnej-cywilizacji-tak-jak-w-starozytnosci/

 • Trwa odtajnianie i przygotowywanie do zastosowania w dużej skali, szeregu patentów, w tym głównie do leczenia wszelkich chorób i produkcji tzw. wolnej energii, która zastąpi konwencjonalne nośniki ( węgiel, ropa, gaz, drewno) i odnawialne źródła energii. Taki generator energii w każdym domu jest obok żywności podstawą niezależności i wolności każdego człowieka. Prezydent USA  Donald Trump następnego dnia po jego zaprzysiężeniu podpisał tajne dekrety ujawnienia w ciągu kilku lat ok. 1500 patentów spośród 5700 utajnionych, w tym najwięcej opatentowanych przez Nikola Teslę.
Ten genialny Serb uważał, że powinniśmy używać energii elektrycznej na Ziemi i nie powinniśmy za nią płacić, tak samo jak nie płacimy za powietrze.

Więcej na ten temat na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/nowoczesne-technologie-free-energia-przeglad-encyklopedyczny/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/nikola-tesla-gospodarz-swiata/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/zadziwiajacy-magnetyczny-silnik-kohei-minato/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/ogniwa-paliwowe-fuel-cells/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/o-silniku-molekularnym-potapowa-schaubergera/

 • „Piętą Achillesową” środowisk globalistycznych, w tym syjonistycznych, jest cały szereg dewiacyjnych zachowań poczynając od gender i pedofilii, poprzez handel narkotykami, ludźmi i organami, niewolnictwo seksualne, tortury, kontrolę umysłu, a na satanistycznych rytuałach składania ofiar z ludzi, głównie dzieci kończąc. To dotyczy wielu ludzi prawie w każdym kraju na szczytach władzy: międzynarodowej, państwowej, finansowej, artystycznej, naukowej, religijnej, militarnej itd. Jest to stopniowo ujawniane, aby nie wywołać rewolucji i stopniowo oswajać ludzi z tymi odrażającymi praktykami. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać przyśpieszenia w tych ujawnieniach. Więcej na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/07/koncepcja-tozsamosci-gender-pochodzi-od-pedofila-czlowieka-eksperymentujacego-na-ludziach/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/07/pedofilski-krag-pizzagate-2/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/to-bedzie-wstrzasajace-znajomi-epsteina-szykuja-sie-na-najgorsze-w-zwiazku-ze-zblizajacym-sie-ujawnieniem-masy-dokumentow/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/11/brutalna-rzeczywistosc-czy-iluzja-teorii-spiskowych-nie-tylko-w-usa-i-polsce/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/12/demokracja-rothschilda-rockefellera-sorosa-to-rzady-satanistow/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/czy-satanizm-jest-promowany-jako-jedyna-swiatowa-religia-xxi-wieku/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/07/czy-pizzagate-pedogate-sa-glownym-narzedziem-kontrolowanego-wyburzenia-nowego-porzadku-swiata-nwo-i-wladzy-satanistow/

 1. Polacy zaczynają się „budzić”, a  zarysowane powyżej procesy otwierają teraz Polakom i Polsce szansę jak w czasie I wojny światowej.

Zauważa to także, bez uwzględnienia szerszego kontekstu globalnego, anonimowy, „nawrócony”, były szef jakichś służb izraelskich ( kształcony w Polsce) w wywiadach, w części dezinformacyjnych, na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/wlasnie-teraz-macie-szanse/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/anschluss-polski-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-2/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/polska-bedzie-po-ural-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-3/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/just-act-447-stanowi-smiertelne-zagrozenie-dla-narodu-polskiego-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-4/

 W internecie pojawił się ciekawy komentarz anonimowego oficera polskich służb specjalnych, który opisuje, jak po wspólnym szkoleniu ze służbami specjalnymi Izraela, na bankiecie po dużym alkoholu, usłyszał od oficera izraelskiego następujące stwierdzenie:

„WY POLACY, JAK JESTEŚCIE ZJEDNOCZENI, TO ŻADNA SIŁA W ŚWIECIE, NIE JEST W STANIE WAS ZATRZYMAĆ” !!!

Prawdę można usłyszeć od wrogów. Hitler w raporcie do Himmlera, znalezionym przez aliantów w bunkrze w 1944 r, powiedział o Polakach tak:

„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie”, „Polacy według mojej opinii […] są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany”

„Polacy powinni być asymilowani do społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki”.

Za: „Głos Wielkopolski” w 1947

„Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…) Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów – i metoda okazała się niezawodną.”
Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) pisarz angielski

VIII. Koalicja Polska ma wielką szansę na dwucyfrowy wynik, ale…

Komitet Wyborczy Koalicja Polska ma większą szanse osiągnięcia wyniku dwucyfrowego w wyborach niż PSL, pod warunkiem, że nie będzie  opierała się na fałszowanych sondażach  zaniżających jak zawsze notowania PSL. Partie globalistycznych interesów tresują kierownictwo PSL sondażami, aby byli ostrożni ze względu na próg  wynoszący  8 % dla Koalicji.

Lecz dziwne jest zachowanie kierownictwa z prezesem Kosiniakiem na czele, który chciał iść w Koalicji z PO, a teraz  bierze pod swoje skrzydła wątpliwe pozostałości po „gwieździe jednego sezonu” (podobnie jak Ruch Palikota) KUKIZ 15, obsadzając ich na wysokich miejscach. 

Jednocześnie nie chce przyjąć do Koalicji Polskiej środowiska kilkunastu  organizacji skupionych w „Polska Nas Potrzebuje”, reprezentowanych przez dr Dariusza Grabowskiego. „Polska Nas Potrzebuje” skupia organizacje małych i średnich przedsiębiorców, rzemieślników,  hodowców zwierząt, środowisk mundurowych,   Kresowian .

Jest też i druga struktura dobrze zorganizowana pod nazwą Normalny Kraj reprezentowana przez dr Pawła Ziemińskiego, która zgłosiła akces do Koalicji Polskiej.

Pierwsza struktura  przedstawiła propozycję wspólnego startu wskazując nazwiska kilkunastu kandydatów – reprezentantów swoich środowisk do zagospodarowania w okręgach dotąd mało znaczących dla PSL. To wybitne osobowości, powszechnie znane i szanowane za swą wieloletnią działalność. Są opracowane programy, jakże spójne z programem PSL.

W obu tych  strukturach łącznie, ocenia się wg. ostrożnych szacunków potencjał wyborczy na ok. 2 -2,5 mln. członków, ludzi ciężko dotkniętych przez skutki transformacji, a wraz z rodzinami to  ok. 4,5 mln. wyborców. To środowiska dużych i małych miast, w mniejszej części także wsi.

Zakładając ostrożnie, że do  wyborów podejdzie statystyczna połowa, to czy możliwość uzyskania takiego wsparcia nie zasługuje na szczególne działania, czy to za mało?

Czy takich partnerów pukających do „drzwi” PSL od niemal trzech miesięcy można odstawić z kwitkiem?

Powyższe pokazuje nie tylko sprawność organizacyjną i determinację potencjalnych koalicjantów, ale po połączeniu ze strukturami PSL, pozwala liczyć na sukces wyborczy – osiągnięcia  wyniku dwucyfrowego. Przy poprawnej kampanii i odróżnieniu się od „ugłaskanej” kampanii innych partii, co zawierają poniższe wskazówki, jest to bardzo realne.

Więc zadam pytanie o co tu chodzi ?

Aby osiągnąć wynik dwucyfrowy Koalicja Polska musi się odróżnić od partii interesów globalistycznych w sposób następujący:

 1. Przyjąć zasadę, że każdy kandydat na pierwszym miejscu na liście powinien udokumentować swoje pochodzenie od 1850 r. Kandydaci startujący z 2 i 3 miejsca do Sejmu i do Senatu powinni udokumentować, aż do swoich pradziadków  i prababć, imionami i nazwiskami oraz zdjęciami z cmentarzy z ich adresami. Dla dalszych miejsc udokumentowanie z cmentarzy jest jedynie zalecane. Jedynie 13 sprawdzonych powyżej posłów, może być zwolnionych z tego obowiązku. Więcej na ten temat na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/sytuacja-jest-bardziej-powazna-niz-sie-zdaje-to-dla-polakow-i-polski-byc-albo-nie-byc/
 2. Obecnie jest mało czasu, ale przy następnych wyborach PSL jako Koalicja Polska powinien przeprowadzić prawybory począwszy od struktur terenowych, przy nieograniczaniu kandydatów spoza PSL i przypilnowaniu rzetelnego przeprowadzenia.
 3. Komitet Wyborczy powinien przeprowadzić przynajmniej 2 sondaże przed wyborami przez pewny, co do rzetelności Ośrodek Badawczy i nie  opierać się na wynikach publikowanych przez inne ośrodki. To zostało wyjaśnione w rozdziale IV
 4. Wydawanie pieniędzy na bilbordy jest mało efektywnym sposobem promocji.
 5. Koalicja Polska powinna zorganizować wraz innymi mniejszymi ugrupowaniami niezależny od PKW system liczenia głosów  w Okręgach Wyborczych i w Kraju.
 6. Proponuje użycie w kampanii wyborczej następujący zestaw problemów do stworzenia haseł powtarzanych przez wszystkich kandydatów w całym kraju miliony razy, ponieważ dotyczą one wszystkich Polaków:
 • zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich Polaków błyskawicznie procedowaną w Parlamencie ustawą w sprawie  zaawansowanej technicznie do użycia w ponad 50%,  technologią łączności bezprzewodowej 5G, ponieważ ma ona charakter broni psychotronicznej, co dokumentują linki powyżej,
 • produkcja żywności własnej wiadomego pochodzenia i zreformowanie kontroli żywności importowanej , jako gwarancja zdrowia i zmniejszenia zachorowalności oraz umieralności Polaków,
 • zdecydowany  sprzeciw wobec wypłaty żydom bezzasadnych roszczeń 330 mld USD na podstawie amerykańskiej ustawy 447,
 • zdecydowany sprzeciw wobec przygotowanego do wprowadzenia przez samorządy podatku katastralnego, w obronie Polaków, w tym spółdzielców przed eksmisją z mieszkań kilku milionów osób w ciągu kilku lat; na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/
 • zagrożenie sprzedawanym w aptekach w Polsce lekami i szczepionkami co potwierdzają zawarte w rozdziale VI dane o umieralności i niskim poziomie urodzeń.
 • zdecydowany sprzeciw wobec grabieży Polaków kredytami i całym systemem prawno-finansowym, jakiego nie ma żaden kraj w Europie.
 1. Koalicja Polska, w tym przede wszystkim PSL powinna się spodziewać zmasowanej kampanii oszczerstw i kłamstw ze strony partii globalistycznych interesów – POPiS-u, w tym głównie PiS-u, tak jak w wyborach samorządowych i tak jak niszczone były Samoobrona i LPR. Osoby oddelegowane z innych partii, do koalicji, będą jedynie „szczypane” jak np. Kukiz. W sprawach ewidentnych kłamstw, Komitet Wyborczy PSL powinien zaskarżać do Sądu. Takim ewidentnym przykładem jest obarczanie Pawlaka z wynegocjowanie wysokich cen gazu z Rosji, co jest nieprawdą, o czym pisałem wyżej. Ale obronę Waldemara Pawlaka powinien podjąć Sztab Wyborczy, a nie sam Pawlak. Chowanie „głowy w piasek” w sprawach ewidentnych kłamstw przez kierownictwo PSL, będzie oznaczało „strzelanie goli do własnej bramki” wspólnie z atakującymi.  Natomiast wszyscy kandydaci z list Koalicji Polskiej ( PSL) powinni eksponować miliony razy zagadnienia wymienione w punkcie 6, przytaczając głosowania i nie wdając się w pyskówki o nieistotne drobiazgi. Więcej w uzupełnieniu na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/06/czy-wymienione-177-afer-rzadu-pis-to-sa-klamstwa/
 2. Ze swojej strony przedkładam Koalicji Polskiej moją propozycję długookresowego Planu Strategicznego dla Polski w perspektywie do roku 2040 na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/04/dominujace-a-pozadane-wartosci-i-warunki-w-budowie-spoleczenstwa-obywatelskiego/ Na jego podstawie można opracować szczegółowe plany etapowe np. na kadencję, w procesie dochodzenia do rozwiązań docelowych. Strategia ta przedstawia konieczność radykalnej zmiany neoliberalnej i wolnorynkowej doktryny polegającej na: wybujałym indywidualizmie, egoizmie, chciwości, dominacji i bezwzględnej rywalizacji, nazywanych konkurencją. Alternatywą jest system wartości oparty na współpracy, jak w dobrej rodzinie, w harmonii ze środowiskiem ekospołecznym. Najbliżej tego systemu wartości jest spółdzielczość i dlatego jest tak bezwzględnie osłabiana i niszczona przez całą transformacje kolonialną. Więcej na ten temat na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/zbigniew-dabrowski-transformacja-ustrojowa-w-demokracje-kolonialna-2/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/dr-krzysztof-lachowski-wolny-rynek-opium-dla-mas-a-wiez-istota-istnienia/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/

IX. Podsumowanie

W czasach przełomowych, które się obecnie zaczynają, Polski Ruch Ludowy,  w tym PSL, powinny  znacznie poszerzyć płaszczyznę integrowania środowisk polskich. Określenie   LUD ( DEMOS z greckiego)  znaczy PONAD 90 % SPOŁECZEŃSTWA, a więc jest to pojęcie znacznie szersze niż powszechnie kojarzone z określeniem Ludowy, jako Ruch Ludowy, a więc tylko chłopi.

Te 90 % społeczeństwa jedzie na tym samym „wozie” NIEWOLNICTWA,  i  to dopinanego w  najbliższych 3-4 latach bez możliwości odwrotu.  KOALICJA POLSKA  swoją nazwą , stanowi taką  szeroką PLATFORMĘ WYBORCZĄ, która powinna być otwarta dla wielu polskich środowisk, świadomych obecnej sytuacji , w tym roli POPiS-u i innych partii kontrolowanych przez ten duopol postsolidarnościowy. Taką rolę spełniał po wojnie PSL Stanisława Mikołajczyka, który poparło w wyborach przeciwko żydokomunie około 80 % głosujących, więc je sfałszowano !

Biorąc pod uwagę wiodącą rolę PSL w KOALICJI POLSKIEJ, na jego czele musi stać człowiek na miarę wymogów czasów przełomu, w których żyjemy.  Niestety obecny Prezes  Władysław Kosiniak – Kamysz się do tego nie nadaje, co wyraźnie, ale w ograniczonym zakresie  wykazałem. Nie mam osobistej antypatii czy sympatii do obecnego prezesa, ponieważ moja znajomość z nim sprowadza się do 1-2 zdawkowych rozmów w szerszym gronie przed 7-8 laty, kiedy nie był jeszcze prezesem.

Najbardziej  odpowiednim człowiekiem do poprowadzenia zarówno PSL-u, jak i  KOALICJI POLSKIEJ, jest WALDEMAR PAWLAK, ludowiec o ogromnym doświadczeniu w rządzeniu, jako dwukrotny PREMIER i dwukrotny WICEPREMIER. Mimo wielu zastrzeżeń do Waldemara Pawlaka, także osobistych, to można stwierdzić, że ma samodzielne myślenie o charakterze panoramicznym  i cybernetycznym  oraz, że nie był i nie jest MARIONETKĄ.

Tworzenie przez obecne kierownictwo PSL Koalicji Polskiej (z niektórymi wyjątkami, o czym mowa wyżej)  jest przykładem działania „służbowo oddelegowanych do PSL podrzutków, z różnych kierunków, ale z jednym celem: zniszczenia PSL od środka”.

Dlatego wyborcy PSL powinni się konsekwentnie i publicznie na spotkaniach domagać od kandydatów na parlamentarzystów:

 • na pierwszych miejscach na listach, udokumentowania rodowodów z nazwiskami, adresami od 1850 r.
 • na 2 i 3 miejscach do Sejmu oraz do Senatu udokumentowania rodowodów z nazwiskami i zdjęciami nagrobków z cmentarzy, co najmniej do pokolenia pradziadków i prababć. Zwolnionych z tego obowiązku, mogłoby być jedynie wymienionych wyżej 13 posłów, którzy uwiarygodnili się w trzech wymienionych wyżej bardzo ważnych głosowaniach !!!
 • na dalszych miejscach na listach traktować to jako zalecane.

Także wyborcy innych partii powinni zrobić to samo, z kandydatami do Parlamentu, na których mają zamiar głosować.

dr Krzysztof Lachowski

W ruchu ludowym od pół wieku, począwszy od ZMW w szkole średniej;

Autor kilku programów gospodarczo-społecznych i politycznych Stronnictwa oraz  ponad 200 publikacji.

Założyciel nr 3, współautor nazwy i członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego;

Dyrektor Ludowego Ośrodka Badania Opinii (LOBO), Agendy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTNK);

Prezes Klubu Dyskusyjnego „Ponad Podziałami” przy Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym, funkcjonującego w latach 1999-2000

Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

Organizator  ponad 50 konferencji naukowych, seminariów i spotkań tematycznych.

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu kilka komentarzy z portalu Neon24.pl, głównie Zygmunta Wrzodaka:

@zbig71 11:00:31

POPIS – czyli partie powstały z rozpadu AjWajES-u, ale wcześniej były to PC-UW-Road-KL-D. Szyldy pozmieniali, ale twarze sprzedajnych polityków te same. Oni razem są za: zgoda na 447, Trakt Lizboński, UE, NATO, wspieranie banderowców, podporządkowania systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce NWO (nowy porządek świata). Podobnie jak skrzydło SLD Kwaśniewskiego – Cimoszewicza.
POPIS – to wspólna zgoda na zakupy po zawyżonych cenach uzbrojenia dla wojsk USA na rzecz wojsk NATO w Polsce, za polskie pieniądze, kosztem własnej zbrojeniówki.
AWS – czyli obecny POPIS pod kierunkiem Balcerowicza wyprzedali za grosze pół Polskiego majątku.
Np: PIS sprzedał Stocznie Gdańską, URSUS, Polskie Huty Stali (razem z SLD) przemysł farmaceutyczny oraz wiele innych mniejszych Polskich firm.
Obecnie w przejętych przez nich mediach – to pranie mózgu zamiast rzetelnych informacji, jedni i drudzy nie potrzebują ludzi wykształconych, zdolnych do krytycznego myślenia, którzy mają duchowe cele. POPIS potrzebuje posłusznych robotów, głupich, by ci nie zadawali pytań, by byli tylko wykonawcami ich polityki, którą realizują w interesie ,,nie widzialnego systemu finansowego zniewolenia”. Maszyną do takich zadań staje się TVPIS i pozostałe media tzw. ,,prawicowe” w których zamiast obiektywnej informacji, jest terror psychologiczny w interesie władzy okupacyjnej.
POPIS zachowuje się jak bezpaństwowcy, którzy realizują tajne plany, umowy, min. Tajna umowa z rządem Izraela, tajna umowa o okupacji wojsk usraelskich w Polsce itp.

Wrzodak Z. 20.08.2019 11:01:23

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy – masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.
Nie zgadzamy się na publiczne deklaracje elit politycznych w Polsce o bezwzględnej lojalności naszego państwa wobec Izraela, na masowe wydawanie polskich paszportów jego obywatelom, na pisanie polskich ustaw pod dyktando izraelskich polityków. Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS. Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską – wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika. Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją. Naganne jest przyjmowanie przez rządzące elity tajnych umów między Izraelem i rządem polskim.
Nie zgadzamy się na odgrywanie w Polsce przez Jonny’ego Danielsa roli szarej eminencji rządu, prezydenta czy sejmu.
Nie zgadzamy się na ingerowanie ambasad USA i Izraela w wewnętrzne sprawy Polski.

Wrzodak Z. 20.08.2019 11:02:54

Jonny Daniels, nad – rezydent, nad – premier Polski

Rzecz nie prawdopodobna. Od momentu przejęcia władzy przez Kaczyńskiego w Polsce, szarą, ale bardzo wpływową osobą w naszym kraju jest obywatel Izraela i WLB. Jonny Daniels. Widzimy go u boku najważniejszych osób a Państwie a więc Daniels jest przy Kaczyńskim, Morawieckim, Dudzie no i u boku Tadeusza Rydzyka. Ma się wrażenie, że to on jest faktycznym nad – zarządzającym Polską.
A gdyby tak jakiś np.; Rosjanin pokazał się u boku sprzątaczki przy ul. Nowogrodzkiej, pewnie została by natychmiast wyrzucona z swojej pracy, a tu taki JD, sięga po kasę potężną Poczty Polskiej, LOT-u, energetyki i strumieniami płynie kasa na rzecz jego fundacji. W takim przypadku ,,polskie służby specjalne” udają, że nic nie widzą, chyba, ze przełożonym tych służb jest JD.
Głosujesz na PIS – głosujesz na Jonny Danielsa i jego ludzi,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za faktycznym premierem Jonny Danielsem,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za ustanawianym prawem przez Jonny Danielsa,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za dalszymi rozbiorami ekonomicznymi i gospodarczymi Polski,,,
Głosujesz na PiS – sankcjonujesz politykę pro – banderowską, pro – izraelską,,,
Głosujesz na PiS – popierasz ewentualną wojnę na terytorium Polski w interesie potężnych korporacji amerykańskich,,,
Głosujesz na PIS – zgadzasz się na totalne złodziejstwo polityków pisowskich w wszelkich urzędach i spółkach samorządowo – państwowych,,,
Głosujesz na PIS – wspierasz politykę osiedlania się pobratyńców Kaczynskiego, Kuchcińskiego, Terleckiego, Komorowskiego, Thuska, Kwaśniewskiego banderowców w Polsce oraz azjatów kosztem rdzennych Polaków,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za podnoszeniem wszelkich podatków pośrednich,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za polityką PO – UW, lewicy
Głosujesz na PIS – utrwalasz szpiegów obcych w wszelkich urzędach i mediach,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za podstępną likwidację Armii Polskiej na rzecz armii usraelskiej,,,
Głosujesz na PIS – głosujesz za mafijną polityką pieniądza narzucaną nam min przez GM,,, itd.
Także, czy będziesz głosować, czy nie to i tak nie ma to wpływu na wynik wyborów. Wybory są już ustawione, chodzi tylko, aby stworzyć pozory, że ludzie głosują. Kaczyński już wybrał swoich posłów, ustalając swoją listę, Schetyna też, ciotka z wiosny również.
Bawcie się naiwni Polską dalej.
zw

Wrzodak Z. 20.08.2019 11:06:25

@Wrzodak Z. 11:01:23

O tych ,,tajnych,, umowach z Izraelem to szkoda gadać, bo ich Żydzi sami wysypali. W ichniejszych mediach było kto z ,,naszej ,, strony negocjował akt kapitulacji w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. To był Poręba i Legutko. Nikt poważny się z PiS em nie liczy. Bo wszyscy poważni gracze wiedzą, że PiS to agentura amerykańsko-żydowska.

zbig71 20.08.2019 11:12:25

@Oscar 16:12:51

Bzdura. Popieranie PiS spowoduje że za 4 lata wygrają radykalne lewusy. Bo niefojdy z PiS skompromituja hasła narodowe ale też społeczne. Skoro taki polglowek jak Kuchcinski jest robiony marszałkiem? Skoro takie zero bez charakteru jak Duda zostaje prezydentem?
Aby PiS nie zdobyło większości konstytucyjnej, ale mafia żydowska może im w tym pomóc. Zabiegają o to bardzo, sprzedając naród i państw. A całe lajdactwo polega na tym, że czynią to pod hasłami narodowymi. Nie było bardziej zaklamanej władzy od 30 latm

Wican 20.08.2019 20:33:33

Panie Krzysztofie, cenie u pana to, że pisze Pan swobodnie piórem, tzn, mądrze, tzn. że wielokrotnie stawia Pan fałszywą daignoze, która zaprzecza pana myśli zebranych w tekście..
Pisze pan, że ,,zawsze będę stał po stronie polskości”.
PIS to Polskość??? Przyjecie TL – to Polskość? Wpychanie UE do Polski razem z Kwasniewskim PO – Millerem – to Polskość?
Razem z Kwasem, PO – przyjmowanie prawa narzucanego z zewnątrz to – Polskość? itd.
Wiele argumentów w/w.
Drażni pana oskarżanie PIS o jedną pięść z PO w sprawach zasadniczych dla Polski – bo to jest prawda np; gdy PO rządziło wspierało rządy banderowców na Ukrainie, a gdy rządzi PIS jeszcze bardziej i wiecej wspierają rządy banderowskie w Upadłej.
Wybrał pan oś podległosci Polski czyli stawia pan na mocodawców z USA – Izrael.
Proszę pana – to wyjątkowe kalectwo polityczne, wręcz depcze pan poległych polaków, którzy zginęli z rak siepaczy żydowskieich lub z ich rozkazów.
Żyd z USA czy z Izraela, czy Niemiec, Rosji zawsze w pierwszym rzędzie będzie służył Izraelowi, jakich by poglądów politycznych nie był.
Ja nie mam nic do ludzi jako takich, ale ,,dzięki” żydo – komunie Polska wpadła w niewolę sowiecką, a teraz dzięki ,,zydom” z III RP i IV wpadamy w niewolę amerykańskich żydów. Ten żyd sowiecki, teraz jest żydem amerykańskim, to ten sam zyd. Tak samo taki sam żyd był w latach 44-56 w Polsce jak ten sam żyd któremu teraz pan chcesz służyć.
To ten sam żyd finansował bolszewików z Rosji, to ten sam żyd finansował hitlerowskie Niemcy w jednym i drugim kraju, żydzi przy Hitlerze i Leninie, Trockim (chociaż to sami żydzi) odgrywali kluczowe role w ludobójstwie.
Wybrał pan oś Izrael – USA, wybrał pan tych co min. mordowali lub wydawali rozkazy mordować chrześcijan w Katyniu najpierw inteligencje rosyjską a póżniej Polską. To za ta zbrodnią stali żydzi.
Pan wybrał swoich katów na swoich mocodawców, to przeraża takie myślenie, to wprost nie bywałe, żeby tak myśleć.
Panie Krzysztofie, to pod którym butem mamy mieć lepiej?????

A może by Pan pomyślał o Niepodległej Polsce, a nie Polsce wasalnej w służbie ,,swoich” katów.

Wrzodak Z. 20.08.2019 21:26:43

@Wican 20:33:33

Pisowcy mają wpisany gen wasalstwa na rzecz obcych mafii, lenistwa politycznego, braku wiedzy, oraz gen zachłanności na kasę, czyli karierowiczostwo.
Co do samego Kaczyńskiego, to aż się prosi nakręcić film szkoleniowy jak klasyczny lewak, pieszczoch komuny, staje się ,,prawicowcem”, obrońcą ,,kościoła”, ,,żołnierzy wyklętych”, ,,lustratorem” itp. To niestety, ale mistrz mowy masońskiej a wiec kłamstwa. Wpływ masona JJ Lipskiego na bliźniaków był ogromny i jeszcze ich ojciec??? Tu u Kaczyńskiego wszystko jest pod włos, skąd willa, granie za czasów szalejącej komuny w filmach, śpioch stanu wojennego, wielka przyjaźń z Pawłem Rabiejem itp.
Już przeszło 23 lata wpływu Kaczyńskich na rządy w Polsce po roku 89, ale wmawiają i to skutecznie, że to ,,Oni” (nie My) czyli inni Polskę sprzedali, udający obrońcę ,,kościoła”, ale Arcb. Wielgusa zniszczyli razem z katolewicą kościelną i tzw. pseudo – prawicową prasą. itp.
To wszystko wokół Kaczyńskiego to jakaś abstrakcja, wszystko udawane, manipulowane, niby tzw. opozycja narzeka na Kaczyńskiego, ale narzekania kończą się o spór o cebulę. (np.; teraz o loty Kuchcińskiego, a nie o np.; po co nam okupacja obcych wojsk w Polsce)
Przecież każdy trochę rozgarnięty Polak, powinien wiedzieć, ze to podrzucona przybłęda z pod Odessy wpycha Nas w straszną niewolę.

Wrzodak Z. 20.08.2019 21:39:13

Po owocach ich poznacie

Typowany przez PiS prezydent Polski leci na spotkanie z burmistrzem NY, spotyka się również z byle jak odzianymi przedstawicielami środowisk żydowskich (Dudowa w szpilkach, Duda w pełnej gali, obok tam bylec w trampkach, kobiety ubrane jak na jarmark). W biblijnej przypowieści gospodarz wywalił przybyłego na ucztę weselną ale nieodpowiednio przyodzianego gościa. Zdaje się, że Dudowie nie dostrzegają takich niuansów, bo ich właściwości osobiste nie ogarniają intencji gospodarzy.
Ambasador K.Baliński twierdzi, że MSZ to ministerstwo spraw obcych, skąd Żydzi z Polski rozmawiają z Żydami z USA (m.in. w sprawie 447s.
A tutaj dzisiejszy materiał n/t pisowskiego premiera: https://www.youtube.com/watch?v=IoCNEWaplxg

wercia 20.08.2019 22:39:13

Za: http://krzysztofjaw.neon24.pl/post/150311,rzady-pis-u-i-czy-bede-na-ta-partie-glosowac

Wypowiedz się