Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? [po aktualizacji]

Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów był przygotowywany od blisko 30 lat, przez postsolidarnościowe partie, razem z częścią Kościoła Katolickiego, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski i środowisko Radia Maryja !!! Przedstawiamy syntetycznie i chronologicznie wiele elementów przygotowania tego planu od początku kolonialnej transformacji,  realizowane przez 30 lat procesy, ciągłość historyczną, systemowe uwarunkowania i bardzo ważną role systemu pieniądza i kredytu, która jest w dalszym ciągu mało znana . Bardzo ważnym elementem tego procederu było niszczenie spółdzielczości, w tym mieszkaniowej. Ta własność wspólnotowa stanowiła najważniejszą blokadę tego systemowego procederu pozbawienia Polaków własności, w tym prywatnej mieszkaniowej. Spółdzielczość od początku jej powstania w XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, była OSTOJĄ POLSKOŚCI !!! Było to powtórzenie takiego samego procederu, jaki w trakcie transformacji kolonialnej, przeprowadzono  już z własnością państwową, wypracowaną przez pokolenia Polaków. Niszczenie polskiego rolnictwa jest także elementem pozbawienia Polaków własności. Postaramy się powiązać wiele z pozoru niezależnych ze sobą „kropek” w logiczną całość procesów współzależnych ze sobą, w ciągu 30 lat, których źródła tkwią w historii powojennej. W 1983 roku przyjęto nową Ustawę Prawo Spółdzielcze -ustawę która w Spółdzielczości przy wszystkich jej wadach otworzyła nowy proces „repolonizację Spółdzielczości” poprzez polonizację organów spółdzielni. 1. Jedną z pierwszych ustaw solidurnościowego rządu Balcerowicza- Mazowieckiego było uchwalenie antyspółdzielczej „spec ustawy” na początku 1990 r. Ustawa ta zlikwidowała wszystkie struktury ponadpodstawowe  w spółdzielczości. Jej skutkiem była utrata przez spółdzielnie ogromnego majątku ( w tym systemu hurtowni i magazynów), który w części został zmarnowany, a w części przejęty w sposób spekulacyjny i służy  różnym grupom interesów, głównie powiązanych z kapitałem obcym, a nie spółdzielcom, jako ich byłym współwłaścicielom. Ze względu na dominację spółdzielczości konsumenckiej w handlu ( Powszechne Spółdzielnie Spożywców Społem w miastach i Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” na wsi) zniszczono ich system handlu hurtowego, by otworzyć ten obszar dla zagranicznych hipermarketów. Także  rozwalono system gospodarczy wszystkich Branżowych Związków Spółdzielczych. Więcej na ten temat można przeczytać na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/03/protest-towarzystwa-spoldzielcow-w-obronie-spoldzielczosci-i-spoldzielcow/ Innym efektem tej ustawy były następujące procesy samodesemityzacji oranów spółdzielczości podstawowej, która była efektem oporu społecznego przeciwko prywatyzacji majątku i wyprowadzania majątku spółdzielczego oraz powstania nowego pola błyskawicznego bogacenia. Proces ten spowodował umocnienie się ekonomiczne i organizacyjne  spółdzielczości podstawowej w sytuacji, kiedy zsemityzowane struktury ponadpodstawowe, utraciły możliwość bezpośredniego wpływu na działania Spóldzielni. To przyniosło inne zagrożenie, a mianowicie  środowiska związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim uznały, że ten obszar społeczno gospodarczy powinien być kontrolowany przez struktury związane z kościołem. Dowodem na to jest „szczególna troska i opieka „Radia Maryja” od zarania jego powstania, we wszystkich możliwych formach oraz opracowana inna forma odebrania spółdzielcom ich wspólnego majątku.  Ten sposób wywłaszczenia wypracowany przez struktury polityczne tworzące koalicję Akcji Wyborczej Solidarności & Unii Wolności przez tzw. uwłaszczenie, jako kara za repolonizację spółdzielczości, jej samo-odbudowę oraz neutralność wyznaniową, ideologiczną, … Czytaj dalej Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? [po aktualizacji]