Wyciekł program PO! Do czego zmierza opozycja? Zwieńczeniem ma być zmiana konstytucji

Publikujemy kolejny tekst o POPiS-owych ustawkach teatralnych wobec Polaków, przy poparciu hierarchii Kościoła Katolickiego i większości kleru dla tego cyrku.

Redakcja KIP

>>> https://wpolityce.pl/polityka/449242-wyciekl-program-po-do-czego-zmierza-opozycja-sprawdz

W dokumencie czytamy również o zmianach w Konstytucji. Ponadto eksperci zamierzają zlikwidować m.in. ministerstwa: edukacji, nauki, gospodarki, rodziny, rolnictwa czy sportu. Program zakłada także zdecydowanie wzmocnienie sądów na szczeblu wojewódzkim, które mają stanowić rdzeń „Pakietu Niezależny Instytucja”, ograniczających działania władz i tych centralnych, jaki i regionalnych.

Polska „wielka” to w tym projekcie przede wszystkim Polska „pojemna”, która pomieści obywateli o poglądach lewicowych, centrowych i konserwatywnych. Dziś możemy wykorzystać tutaj obiektywny rozkład sympatii politycznych – Podkarpacie może rzeczywiście stać się „Polską Bawarią”, a Pomorze „Polską Kalifornię”. Polska jedność nie musi oznaczać jednakowości — czytamy.

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 02.06.2019 13:54:48

Reprint z 18.01.2018 : 11 Listopada stracimy niepodległość

> https://ziut.neon24.pl/post/142050,11-listopada-stracimy-niepodleglosc

pRezydent z PiS mają plan:

sto lat po upadku idei budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość – tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację.

Reprint z : Test na inteligencję prezydenta RP Andrzeja Dudy: PYTANIE #1

>> https://ziut.neon24.pl/post/144146,test-na-inteligencje-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-pytanie-1

1. Czy po przeczytaniu* i wnikliwym zapoznaniu się z treścią aktualnej Konstytucji z 1997 r. jest Pani / Pan za:

[ ] uchwaleniem nowej Konstytucji RP?
[ X ] zmianami w obowiązującej Konstytucji RP?

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 02.06.2019 13:58:34

Autor

O zmianie Konstytucji Państwa może rozmawiać w swoim gronie członków wyłącznie Naród którego to państwo jest.

Władzy wykonawczej (prezydent czy rząd powoływany z jego inicjatywy), ani tym bardziej „władza sądownicza”, niewybieralna, czyli już o zerowym upoważnieniu w tym temacie nic a nic do tego.

Ponadto władza sądownicza jest wykluczona z bycia władzą prawodawczą z samej natury władzy sądowniczej, bo kiedy prawodawca jest od razu sędzią to mamy i państwo faszystowskie i państwo terrorystyczne.
Ponadto kiedy w taki proceder jest zaangażowana władza wykonawcza mamy 100% tyranię.

Tak samo i władzy ustawodawczej nic do tego, bo ona też ma działać tylko w ramach Konstytucji. Tutaj Naród może korzystać z pomocy fachowców od prawodawstwa, ale nie musi.

W tej sytuacji i Prezydent i władze PO które z czymś takim występują natychmiast muszą być stawiane przed trybunałem stanu, zmuszane do ustąpienia i surowego osądzenia.
To nic innego jak zamach stanu. – Jak wroga próba przejęcia Państwa.

Dalsza sprawa to pomysł Dudy z „Fortem Trump”. W sytuacji braku jednoczesnej budowy „Fortu Putin” (Pisałem o tym notkę, nazwy mogą być inne) to też zdrada Państwa.

miarka 02.06.2019 17:15:03

 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 13:54:48

„Polska „wielka” to w tym projekcie przede wszystkim Polska „pojemna”, która pomieści obywateli o poglądach lewicowych, centrowych i konserwatywnych. „

To by nie była żadna „Polska wielka”, a „Polska żadna” bo „Polska satanistyczna”, „Polska z wewnętrznie wpojonymi sprzecznościami”, „Polska z satanistycznymi prawami równającymi przeciwieństwa”, w tym dobro i zło, kłamstwo i fałsz, karę i nagrodę, wojnę i pokój, agresję i obronę, idee i ideologie, to co szlachetne z patologią, zarobki z kosztami, zyski ze stratami, pieniądze z długami, dary z łaskami, władze przedstawicielskie z władzami nadrzędnymi, ludzi uczciwych z terrorystami, faszyzm z demokracją, społeczności ideowe z mafiami itd.
A wiadomo że „Nie ostoi się dom skłócony”. – Tu zaś by nie ustawało ścieranie się sprzeczności, i gwałcenie każdego chwilowo słabszego…

Poza tym Polska ma być Państwem prawa, a to możliwe jest wyłącznie wtedy kiedy prawo jest sprawiedliwe i chroniące cele sprawiedliwości. A tu by było tego zupełne przeciwieństwo.

Wobec takiej „różnorodności” (i logicznej i moralnej, i systemów wartości, i duchowości, i definicji słów i zwrotów) to by było typowe „państwo bezprawia”.
– Państwo rządzone karami po dokonanych już zbrodniach, a nie prawem niezmiennym i trwałym oraz w spójnym systemie jednakowo rozumianym.
– Państwo rządzone według widzimisię i według aktualnego kaprysu sędziego dokonującego swobodnego wyboru tego, co mu się chce przypodobać oraz według dowolnej podstawy prawnej która „daje się interpretować” pod jego aktualny bandycki kaprys.

To nie była żadna Polska tylko „przedpiekle”, a więc „raj dla zbrodniarzy sądowych”.

miarka 02.06.2019 17:47:16

Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym [PL/ENG] Prezydent.pl

Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju >> https://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,62,propozycje-pytan-w-referendum-konsultacyjnym.html

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
TAK – NIE

b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
TAK – NIE

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

DUDA ROBIŁ PRZEDPOLE DO PROGRAMU PLATFORMY / NA TYM TO BY SIĘ SKOŃCZYŁO : ?

Program PO „demontaż państwa unitarnego na rzecz wpisania istotnej roli ustrojowej województw”.

Duda / Pytanie 15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
>> https://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,62,propozycje-pytan-w-referendum-konsultacyjnym.html

W zestawieniu z obowiązującym wynikiem referendum, wydzielenie województw jako odrębnych części składowych Polski, mogłoby skutkować ich referendalnym odłączeniem się od Polski i przyłączeniem np. do Niemiec

=============================================
Reprint z 18.01.2018 : 11 Listopada stracimy niepodległość

pRezydent z PiS mają plan:
to lat po upadku idei budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość – tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację. >> https://ziut.neon24.pl/post/142050,11-listopada-stracimy-niepodleglosc

=============================================

Reprint z 14.06.2018: Test na inteligencję prezydenta RP Andrzeja Dudy: PYTANIE #1
>> https://ziut.neon24.pl/post/144146,test-na-inteligencje-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-pytanie-1

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 02.06.2019 18:10:39

 • Scenariusz Platformy na wybory

Opozycja zamierza doprowadzić do zamiany ustroju państwa / Zmiana Konstytucji
>> https://wnet.fm/2019/06/01/poznalismy-plan-platformy-na-wybory-do-sejmu-opozycja-bedzie-chciala-doprowadzic-do-zamiany-ustroju-panstwa/

W myśl programu „Wielka Polska Obywatelska” władza centralna ma również przekazywać wszystkie podatki dochodowe dla samorządów. Zwieńczeniem programu ma być zmiana brzmienia Konstytucji RP, która ma zakładać „demontaż partia unitarnego na rzecz wpisania istotnej roli ustrojowej województw”.

* Reprint z 18.01.2018 : 11 Listopada stracimy niepodległość

pRezydent z PiS mają plan: sto lat po upadku ideii budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość – tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację. >> https://ziut.neon24.pl/post/142050,11-listopada-stracimy-niepodleglosc

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 02.06.2019 18:21:24

 • PIS PO jedno zło (PO gorsze o socjal PISu)

„O czym każdy Polak wiedzieć powinien…


Według depeszy ujawnionej przez WikiLeaks, szef PiS Jarosław Kaczyński już w styczniu 2009 roku w rozmowie z ówczesnym ambasadorem USA zapewniał, że Sejm przyjmie odpowiednią ustawę ws. rekompensat za mienie skonfiskowane w czasie II WŚ i po niej.
Jak wynika z tego dokumentu, wyrażał zamiar prywatyzowania polskich przedsiębiorstw w celu zadośćuczynienia roszczeniom i otwarcie deklarował chęć dostosowania polskiego prawa do oczekiwań środowisk żydowskich.

ambasador Ashe, wg WikiLeaks, tak zrelacjonował ten wątek:

 „W odpowiedzi na pytanie, Kaczyński powiedział, że jest „pewien”, że Sejm przyjmie ustawodawstwo ws. odszkodowań/rekompensat za konfiskaty z czasów II wojny światowej i komunistycznych. „Ustawa zostanie przyjęta. Decyzja została już podjęta. Nie będzie to kwestionowane przez nikogo, kto ma wpływy w polskiej polityce. To tylko kwestia timingu” – powiedział Kaczyński. Wyjaśnił, że jeśli ceny akcji spadną, to Rząd RP nie będzie w stanie wygenerować niezbędnych funduszy z prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. Kaczyński głośno zastanawiał się, czy 20 proc. rekompensata przewidziana w obecnej legislacji zostałaby uznana za „satysfakcjonującą odpowiedź”. Zaznaczył, że jako premier słyszał szeroką gamę stanowisk ze strony zaangażowanych środowisk żydowskich.

Kaczyński powiedział, że byłoby lepiej osiągnąć porozumienie z organizacjami żydowskimi przed przyjęciem ustawy, ale przyznał, że takie podejście może zająć 2-3 lata”.

W kontekście depeszy WikiLeaks nt. rozmowy Kaczyńskiego z Ashe’em należy zwrócić uwagę, że w tym samym czasie amerykański ambasador rozmawiał na ten temat z politykami PO, w tym z ówczesnym marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim. „Komorowski stwierdził, iż premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, m.in. rolnictwa i ochrony środowiska, by ‘dołożyli się do rekompensat’, sprzedając państwowe lasy i nieruchomości” – pisał amerykański ambasador w depeszy z 23 stycznia 2009 r., czyli ze spotkania, które najpewniej miało miejsce już po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim.

Tusk miał być „zdeterminowany, by jak najszybciej uchwalić odpowiednią ustawę” i przekonywał, że w istniejącym projekcie ustawy przewidziano „10-letni plan wypłaty rekompensat”, jako „mechanizm bezpieczeństwa”, rodzaj gwarancji dla poszkodowanych. W tym celu koalicja PO-PSL próbowała pod osłoną nocy zmienić konstytucję, żeby umożliwić prywatyzację lasów państwowych. Zaznaczmy, że ujawnienie notatki Ashe’a w 2015 roku wywołało skandal i oburzenie, a temat ten eksploatowały media sympatyzujące z PiS. Zwracano wówczas uwagę, np. na portalu wPolityce.pl, że choć ambasador Ashe unikał określenia „mienie pożydowskie” w notatce, to „można się domyśleć, że właśnie o to chodzi”.

http://alexjones.pl/aj/aj-polska/item/147708-co-kaczynski-obiecal-zydom

Oscar 03.06.2019 14:20:43

 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 18:21:24
To jasna koncepcja demontaży Państwa Polskiego.
Polska zniknie jako organizacja a zostaną regiony…
Regiony „samodzielnie” podłącza się pod inne sąsiednie państwa.
Celem zmian są oczywiście regiony zachodnie a autorem zmian nie PO (to tylko figuranci) ale Niemcy.

Solidaruchy jak widać to ruch zdrajców Narodowych oraz pożytecznych idiotów dających wiarę i mandat polityczny tym zdrajcom.
Więcej dowodów chyba nie trzeba mamy je na co dzień od 89r.
Reginy wschodnie wybiorą Ukrainę (choćby nie chciały)
Regiony bezpańskie czyli centralne wybiorą Pollin też choćby nie chciały.

To bardzo dobry plan z punktu widzenia wrogów narodu Polskiego (znika coś takiego jak Naród Polski, znika Polska).
A wszystko to zawdzięczamy solidaruchom oraz KK z JPII na czele.

Oscar 03.06.2019 14:27:49

@Oscar 14:27:49

Wszystko się zgadza [kiedyś była taka żydowska spółdzielnia, która nazywała się „Solidarność”], … z wyjątkiem „oraz KK z JPII na czele”

POLSKA ISTNIEJE PONAD 1000 LAT DZIEKI KOSCIOLOWI

… jeśli przestanie to tylko i wyłącznie przez V Kolumnę i „wnuczków dziadka z Wermachtu” (:

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 03.06.2019 20:33:39

 • 21 punktów rozbicia państwa

>>> https://wpolityce.pl/polityka/449402-ujawniamy-znamy-21-punktow-rozbicia-panstwa

21 PUNKTÓW PROGRAMU DECENTRALISTÓW:

1. Usamorządowienie opieki zdrowotnej

– przejęcie przez samorząd województwa od Narodowego Funduszu Zdrowia roli głównego organizatora regionalnych systemów opieki zdrowotnej wraz z przejęciem funduszy na ten cel**

– możliwość tworzenia przez samorząd województwa koszyka regionalnego świadczeń zdrowotnych, finansowanego ze składki podwyższanej przez same województwa

– powiat i miasto na prawach powiatu w roli organizatora podstawowej opieki zdrowotnej w nowej, poszerzonej formule – finansowanie tych zadań trafiać będzie bezpośrednio do powiatów

– władza centralna w roli ustalającego i monitorującego standardy dostępności opieki zdrowotnej

2. Przywrócenie oświaty samorządom i nowy model finansowania.

– zwiększenie autonomii programowej szkół i samorządów – odejście od szczegółowej podstawy programowej, ustalanej na poziomie centralnym

– możliwość kształtowania przez szkoły i samorządy programów nauczania wraz z zachowaniem ogólnych wymogów w zakresie treści nauczania objętych egzaminami centralnymi

– przejęcie przez władzę centralną bezpośredniej odpowiedzialności za finansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z możliwością wyrównania wynagrodzeń zasadniczych w górę

– likwidacja kuratoriów oświaty i zastąpienie ich niezależną agencją kontrolującą dostępność i jakość edukacji

3.Prawo do dobrego mieszkania w przyjaznej przestrzeni nasyconej usługami publicznymi**

– przeciwdziałanie rozlewaniu się miast poprzez rygorystyczny zakaz zabudowy na obszarach, gdzie nie ma dostępu do podstawowych usług publicznych, wyeliminowanie decyzji o warunkach zabudowy

– zapewnienie nowych źródeł finansowania samorządowych projektów mieszkaniowych, np. dzięki zreformowanemu podatkowi od nieruchomości i poprzez samorządowy bank mieszkaniowy

4. Prawo do nieposiadania samochodu – bez wykluczenia komunikacyjnego.

– ustalenie ustawowego standardu dostępu do transportu publicznego, np. na zasadzie „autobus w każdym sołectwie”

– przejęcie przez powiat odpowiedzialności za organizację transportu ponadgminnego i za realizację standardu dostępności komunikacyjnej, wraz z przejęciem dochodów na ten cel, np. z nowego podatku od obowiązkowych składek OC

– dążenie do nowego „porozumienia komunikacyjnego” – nieodpłatna komunikacja miejska w zamian za rygorystyczne ograniczenia dla transportu prywatnego

5. Prawo do kultury, czyli bon na kulturę.

– nowa formuła organizacyjna kultury w każdej gminie – lokalne centrum kultury jako instytucja łącząca bibliotekę publiczną z innymi formami działalności kulturalnej; zachęcanie do powierzenia prowadzenia lokalnego centrum kultury organizacjom pozarządowym

– przeznaczony dla każdego mieszkańca bon na kulturę do wykorzystania w gminnych instytucjach kultury

6. Policja samorządowa

– wyodrębnienie i podporządkowanie powiatowi części policji odpowiedzialnej za ruch drogowy i porządek publiczny

– likwidacja straży gminnych (miejskich) poprzez ich włączenie do policji samorządowej

7. Podatek gminny – podatek od nieruchomości powiązany z wartością nieruchomości.

– podatek od nieruchomości ściśle powiązany z wartością rynkową nieruchomości, a nie z jej powierzchnią, jako docelowo najważniejsze źródło dochodów własnych samorządu

8. Lokalny podatek dochodowy (PIT komunalny)

– ulgi lub inne mechanizmy chroniące najmniej zamożnych podatników przed skokowym wzrostem obciążeń podatkowych Lokalny podatek dochodowy (PIT komunalny)

– możliwość kształtowania przez gminę – w ramach ustawowych widełek – ostatecznej stawki PIT

– dochody z PIT komunalnego w całości zasilają budżet lokalny

9. Lokalny 1% PIT

– możliwość zwiększania przez mieszkańców udziału gminy w PIT na zasadzie analogicznej do mechanizmu dotychczasowego finansowania organizacji pożytku publicznego

– w zeznaniu rocznym podatnik określa, czy chce, aby w budżecie gminy pozostał dodatkowy 1% PIT ponad gwarantowany ustawowo udział gmin w tym podatku

10. Komunalny bank mieszkaniowy

– utworzenie – na bazie Banku Gospodarstwa Krajowego, kapitału od samorządów i Skarbu Państwa – banku kreującego kapitał przeznaczony na lokalne inwestycje mieszkaniowe

11. Lokalny crowdfunding

– pozyskiwanie przez samorządy środków na dodatkowe projekty i inicjatywy bezpośrednio od mieszkańców, dokonujących dobrowolnych wpłat poprzez internetowe platformy crowdfundingowe

12. Sprawiedliwy mechanizm wyrównawczy

– wyliczanie „janosikowego” uwzględniające potrzeby wydatkowe, a nie tylko poziom dochodów podatkowych – gminy i powiaty wykonujące bardziej kosztowne zadania zapłacą mniej

– ulga metropolitalna w „janosikowym” – metropolie płacą mniej ze względu na obciążenia wynikające z zadań metropolitalnych, a ulgę finansuje państwo – nie zmniejsza ona wpłat namniej zasobne samorządy

13. Więcej demokracji w samorządzie: zarząd miejski – rozproszone przywództwo lokalne.

– w miastach na prawach powiatu (docelowo – także w pozostałych większych miastach) organem wykonawczym powinien być zarząd miejski, składający się z wybieranego bezpośrednio przez mieszkańców prezydenta i radnych wykonawczych (wyłanianych ze składu rady miasta lub spoza niej), którzy funkcjonują jako „ministrowie” odpowiedzialni za poszczególne obszary spraw lokalnych

– silniejsza komisja rewizyjna – gwarantowana większość opozycji w komisji, możliwość zlecania przez komisję audytu zewnętrznego

– prawo do panelu obywatelskiego – zagwarantowanie w przepisach lokalnych klubom radnych, grupom mieszkańców i organizacjom pozarządowym wiążącego prawa do żądania zorganizowania panelu obywatelskiego w określonej sprawie

14. Rzecznik praw mieszkańców – lokalny ombudsman.

– wybierany bezpośrednio przez mieszkańców lub przez organy samorządowe powiatowy rzecznik praw mieszkańców, upoważniony do badania naruszeń praw i wolności obywateli na skutek działań samorządów oraz do zaskarżania uchwał i zarządzeń samorządów

15. Grupowa skarga powszechna.

– możliwość zaskarżania uchwał i zarządzeń samorządów przez grupy mieszkańców bez konieczności wykazywania interesu prawnego – ułatwienie mieszkańcom sądowego kontrolowania działań organów samorządowych

16. Sąd zamiast samorządowych kolegiów odwoławczych. – skrócenie drogi do kontroli sądowej dotyczącej decyzji organów samorządowych poprzez zniesienie samorządowych kolegiów odwoławczych i możliwość zaskarżania takich decyzji bezpośrednio do sądów administracyjnych

17. Kodeks informacji samorządowej

– większa przejrzystość działań samorządów i lepsza kontrola obywatelska dzięki znacznie poszerzonemu katalogowi informacji, które powinny być publikowane na stronach internetowych urzędów samorządowych

– likwidacja „informacyjnej szarej strefy”, np. poprzez lepszy dostęp do informacji na temat spółek komunalnych

18. Niezależna izba audytu samorządowego zamiast wojewody

– odpolitycznienie nadzoru nad samorządem i zmiana charakteru tego nadzoru w rodzaj audytu – zastąpienie wojewody niezależną od rządu izbą audytu samorządowego, utworzoną na bazie regionalnych izb obrachunkowych

– w dłuższej perspektywie izba audytu samorządowego mogłaby się również zająć rozstrzyganiem sporów między samorządami i rządem o wycenę kosztów realizacji przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

19. Komisja Wspólna jako Komisja Trójstronna

– włączenie reprezentacji parlamentu do Komisji Wspólnej, co miałoby uniemożliwić pomijanie konsultacji z samorządami poprzez wykorzystywanie poselskich projektów ustaw

20. Federacja Samorządowa

– jedna silna organizacja, grupująca wszystkie samorządy, reprezentująca je wobec władzy centralnej, promująca współpracę samorządów oraz zapewniająca im eksperckie wsparcie

21. Weto samorządowe.

– możliwość czasowego wstrzymywania procesu legislacyjnego przez reprezentację samorządu, co pozwoliłoby na przeprowadzenie dodatkowych konsultacji

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 03.06.2019 20:35:54

Brzeski: Plan Kramka i projekt „Wielkiej Obywatelskiej Polski” to podstawowe dokumenty ws. rozmontowywania Polski

Panowie Kisilowski i Lisiewicz i ich działanie, to modelowy przykład działania agentury wpływu >> https://wpolityce.pl/polityka/449403-tylko-u-nas-brzeski-o-planie-opozycji-to-agentura-wplywu

to, co możemy przeczytać w ujawnionym planie jest korzystne dla jednego, a nawet dwóch państw ościennych i nie myślę tutaj o Litwie i Słowacji

—wyjaśnia Brzeski.

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 04.06.2019 08:01:16

Opublikowano za: http://ziut.neon24.pl/post/149201,platforma-chce-zrealizowac-program-prezydenta-dudy

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Pan Andrzej Lepper to jedyny uczciwy polityk w rządzie jakiego znam, który na dodatek miał odwagę to głosić…stąd ten nieszczęśliwy wypadek go spotkał bo w skorumpowanym Państwie już tak jest , że PRAWDA staje się śmiertelną chorobą.

  Ale skupmy się na tym co napisał, czy jest tak beznadziejnie? Jest jeśli opcja dzielenia ludzi będzie im się nadal udawała.

  Jaka na to RADA by z tego wybrnąć? Prosta.
  POLACY mają dokonać wspaniałego zjednoczenia, którego celem ma być zwykła UCZCIWOŚĆ. Odbędzie się to tak że Ci co są za lewicą zjednoczą się z tymi co są za prawicą….ale to nie wszystko, aby tak się stało… Policjant ma się zjednoczyć ze złodziejem, sędzia z oskarżonym, kochanka jakiegoś męża z jego żoną, lekarz z pacjentem, kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną, kobiety z mężczyznami, naukowcy z ludźmi, zdrajcy ze zdradzonymi a zamordowani ze swymi oprawcami.

  Wiem że brzmi jak utopia, ale nie ma innego wyjścia i powiem Wam że nie dotyczy to tylko tego kraju ale całej planety, wszystkich ludzi na Ziemi…i jeszcze Wam powiem że ten proces się już rozpoczął i zaszedł na tyle daleko że przekroczył punkt krytyczny po którym już nie ma odwrotu. Teraz tylko rolę gra NASZA ODWAGA:-)

 2. krnabrny1 says:

  Ci osławieni ONI, mogą już teraz jedynie opóźniać ten proces, wkładać kijki w szprychy, podstawiać nogę, ośmieszać , kpić i wyszydzać no i oczywiście oskarżać i straszyć, ale to już wszystko. Zmiana następuje, to widać wszędzie, ONI cierpią nie tylko z braku funduszy obecnie, ONI teraz cierpią nawet na brak LUDZI.
  Zobaczcie na rządy krajów tego czasu, wszystko to STARA WIARA, ktora sie wykrusza, ale nie widać świeżej krwi. Z prezydentów na przykład mamy młodszych jedynie w Kanadzie i Francji, cała reszta nie ma realnych planów na następców.

 3. krnabrny1 says:

  Aha jeszcze jedno co do artykułani PIS ani PO to NIE JEST ZŁO! Oni by chcieli aby tak to pojmować, ale to są jedynie marionetki, kukiełki mające wywołać takie, a nie inne wrażenie na odbiorcach. Wszystkie te spory i ideologiczne debaty co jest lepsze dla Polski to jedynie SPEKTAKL!!!

  Ciekawe że nawet tutaj na stronie KIP jest on podtrzymywany, a o realnych możliwościach jakoś WSZYSCY MILCZĄ. Nikt nie napisał na tej stronie o projekcie Chińczyków One way, one pass o którym pisałem, a który ma prawdzie znaczenie ekonomiczne dla kraju. Czyżby BLOKADA INFORMACJI W KIP się włączyła czy też to staropolski chocholi taniec?

Wypowiedz się