List Tadeusza Kościuszki do księcia Adama Czartoryskiego z 1814 roku

„Trzeba przyznać, że wszyscy ludzie posiadają dosyć zdrowego rozsądku, by odróżniać dobro od zła, zachowywać się , rozumować, pojmować i porównywać relacje, a także rozwijać swoje idee poprzez rozważania lub badania (za wyjątkiem małej liczby tych, którzy są obłąkani od urodzenia), ale po to są szpitale, żeby przeszkodzić im w wyrządzaniu szkód.
.
Czyż nie byłoby lepiej zacząć od przemawiania ludziom do rozsądku, uświadamiając im, że w ich prawdziwym interesie leży raczej, by postępowali prawie i sprawiedliwe, byli dobrymi ojcami, dobrymi synami, kochającymi Ojczyznę i przestrzegającymi prawa niż szkodzili sobie i oszukiwali się nawzajem, tracąc spokój ducha w nieustannej krzątaninie dla pokrzyżowania planów zasadzek i podstępów ze strony innych ludzi; jeśli do takiego wychowania dodacie dobre prawo, które karząc za przestępstwa jednocześnie przeciwdziała szerzeniu się przywar; jeśli ponadto sami będziecie dawać przykład cnoty w każdych okolicznościach, bądźcie pewni, że Lud pójdzie za wami, gdyż ludzie są w sposób naturalny naśladowcami jak małpy.

Jeśli jednak, na odwrót, rozpoczniecie od oświecania Księży, dacie im /tym samym/ więcej środków, by zniewalali Lud i trzymali go w jeszcze silniejszym uzależnieniu, bowiem każde wydzielone ciało w Narodzie będzie mieć zawsze swój własny interes, przeciwny do interesu Państwa, bądź będzie występować przeciwko działaniom rządu, bądź będą miały miejsce potajemne bunty i konspiracje, w które niestety obfituje historia.

Nie można mieć nadziei, że zmieni się ich zachowanie, gdyż w ich podstawowym interesie leży mamienie ludu kłamstwami, strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami oraz abstrakcyjnymi i niezrozumiałymi ideami teologicznymi. Księża będą zawsze wykorzystywać ignorancję i przesądy Ludu, posługiwać się (proszę w to nie wątpić) religią jako maską przykrywającą ich hipokryzję i niecne uczynki. Ale w końcu jaki jest tego rezultat: lud nie wierzy już w nic, jak np. we Francji, gdzie chłopi nie znają ani obyczajności, ani religii; są bardzo ciemni, chytrzy i niegodziwi.

Widzieliśmy Rządy Despotyczne, które posługiwały się zasłoną religii w przekonaniu, że to będzie najmocniejsza podpora ich władzy, wyposażano więc Księży w największe możliwe bogactwa kosztem nędzy ludu, nadawano im najbardziej oburzające przywileje aż po miejsce u Tronu, jednym słowem, tak mnożono względy, dobra i bogactwa Duchownych, że połowa Narodu cierpiała i jęczała z biedy, podczas gdy oni, nie robiąc nic, opływali we wszelkie dostatki.

Teraz, kiedy znane są zgubne skutki tego błędu, wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu niż pozwolić im upaść i upodlić się, a na koszt Rządu utworzyć szkoły dla Chłopów, w których będą oni mogli uczyć się moralności, rolnictwa, rzemiosła i kunsztu.

Mówię do filozofa, do zręcznego polityka: Rząd jako taki nie powinien mieć innej religii niż religia natury. Ten bezmierny glob wypełniony nieskończonymi gwiazdami i nasze serca, które bezwiednie zawsze zwracają się /ku niej/ w rozpaczy, świadczą oczywiście o istnieniu Istoty Najwyższej, której nie rozumiemy, ale ją w duchu czujemy i którą wszyscy powinniśmy adorować. Pozostawmy więc wszystkim sektom, wszystkim religiom swobodę praktykowania ich kultu, byleby były one posłuszne prawom ustanowionym przez Naród.”
Za: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5498

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Niby poprawny tekst, ale autor kilka razy się ZDRADZIŁ
  1. „Czyż nie byłoby lepiej zacząć od przemawiania ludziom do rozsądku, uświadamiając im, że w ich prawdziwym interesie leży raczej, by postępowali prawie i sprawiedliwe,”
  TO WIEDZIAŁ KAŻDY CHŁOP I BABA

  2. gdyż ludzie są w sposób naturalny naśladowcami jak małpy.
  TO JUŻ SYJONISTYCZNY KLIMAT

  3. na koszt Rządu utworzyć szkoły dla Chłopów, w których będą oni mogli uczyć się moralności, rolnictwa, rzemiosła i kunsztu.
  TUTAJ Po MORALIZATORSTWIE SUGESTIA PRZEJĘCIA SCHEDY PO KOŚCIELE… chłopa uczyć rolnictwa??:-))))

  4. |byleby były one posłuszne prawom ustanowionym przez Naród.|
  NIECH WIERZĄ W CO CHCĄ BYLE NAS SŁUCHALI! – POWIEW LIBERALIZMU:-)

  To najważniejsze punkty wystąpienia, Kościuszko nie był tak CAŁKIEM CZYSTY:-))

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Kościuszko był masonem i był przede wszystkim za odebraniem wszechwładzy Kościołowi. Car Aleksander I po objęciu tronu około 1997 r. zaproponował więzionemu po Insurekcji Kościuszkowskiej Kościuszce odbudowę Państwa Polskiego w granicach przed II Rozbiorem. Kościuszko odmówił i mimo tego wraz z będącymi w niewoli innymi generałami został uwolniony i wyjechał do Szwajcarii, czyli miał państwowość Polską w d… Mimo tej odmowy Aleksander I na Kongresie Wiedeńskim przeforsował utworzenie Królestwa Polskiego, w odróżnieniu od Napoleona, który stworzył jedynie Polakom niewielki twór pod nazwą Księstwo Warszawskie. Polacy w „podziękowaniu” zrobili mu powstanie listopadowe na polecenie i z udziałem żydomasonerii, dla ochrony niepodległości Belgii. Także car Aleksander II po powstaniu styczniowym wywołanym przez żydomasonerie dokonał uwłaszczenia chłopów, czyli faktycznego wyzwolenia z niewolnictwa, i zaproponował odtworzenie Królestwa Polskiego. Polacy także odmówili !!!!!!!!!! Odtworzeniem polskiej państwowości byli jedynie zainteresowani władcy Rosji: carowie Aleksander I, Aleksander II i… Józef Stalin, i… nikt inny. Tak wygląda schizofrenia historyczna, a w ślad za nią polityczna polskojęzycznych jelit…

 2. krnabrny1 says:

  o! właśnie takiego komentarza tu brakowało, na to liczyłem. Goły liścik NIC NIKOMU NIE POWiE/ Ja bym uściślił, że nie był za odebraniem władzy kościołowi (kościół też go nie obchodził i to co robi) ,a za PRZEJĘCIEM TEJ WŁADZY:-)

Wypowiedz się