NIL – Protokół z wykonania wyroku śmierci na gen. Fieldorfie

Wypowiedz się