Zabójcze systemy? Zamach na nasze życie i bezpieczeństwo??? Nie chcemy!!!

ZATRZYMAJMY ZABÓJCZE SIECI 5G I WI-FI!

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety.

Bardzo niebezpieczne rozszerzenie promieniowania elektromagnetycznego, które emitują wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, wi-fi, smartfony, i-pody i wszystkie tym podobne technologie elektromagnetyczne, ma zostać wprowadzone na całym świecie już końcem tego roku (2018), jeśli nie wystąpimy razem, aby go zatrzymać!

180  naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na wi-fi 5G, dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania. Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Co to jest 5G i jak to działa?

Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF-EMF) 2, 3 i 4G. Różnica polega na tym, że technologia 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami a odbiornikami (np. telefonami komórkowymi), co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które trzeba będzie zbudować w bliskich odległościach (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Trudno wprost sobie wyobrazić taki wzrost liczby przekaźników! Oznaczać to będzie nieuniknioną ekspozycję obywateli na smog elektromagnetyczny za każdym razem, kiedy tylko wyjdą na ulicę.

Emitowane impulsy działają na długości fali praktycznie identycznej z długością fali ludzkiego mózgu, która pozwala zakodowywać podprogowe wiadomości. Ich intensywność również przekroczy znacznie istniejące impulsy.

Aby zmaksymalizować efektywność oraz zasięg tych sygnałów, konsorcjum korporacji działających pod nazwą „Space X” planuje umieszczenie 4 425 satelitów na orbicie okołoziemskiej już w 2019 roku! Zaraz potem planuje się umieszczenie kolejnych 12000 satelitów, aby zapewnić 360 stopniowy, wolny od opóźnień internet na każdym metrze kwadratowym na Ziemi. Jeśli doliczymy kolejne 4000 satelitów, które również mają być umieszczone na orbicie, dochodzimy do liczby 20000.

Konsorcjum Space X, pod wodzą Elona Muska, planuje umieszczenie pierwszego satelity z końcem 2018 roku, a następne w 2019 i 2020. 29 marca 2018 roku amerykańska Federalna Komisja Łączności zezwoliła na pierwszą fazę umieszczania satelitów na orbicie, pomimo faktu, iż nie ma upoważnienia do decydowania w kwestiach ochrony zdrowia publicznego.

Arthur Firstenberg, który zajmuje się badaniem mikrofal, ostrzega przed bezprecedensowymi niebezpieczeństwami, jakie się z tym wiążą. Należą do nich: utrata powłoki ozonowej, zniszczenie Pasa Van Allena, zaburzenia pogodowe na skalę globalną, zanieczyszczenie wód podskórnych, zanieczyszczenie przestrzeni kosmicznej, promieniowanie mikrofalowe i zanieczyszczenie nocnego nieba – wszystko to będzie konsekwencją ogromnej liczby satelitów okrążających Ziemię. Innym źródłem toksycznych zanieczyszczeń będzie start setek rakiet niezbędnych do umieszczenia satelitów na orbicie.

Obecnie tylko 66 satelitów dostarcza sygnałów dla sieci globalnej. Planowany wzrost jest na całkowicie bezprecedensową skalę.

Jaki jest wpływ ekspozycji 5G na ludzi?

Ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływa na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”.

Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe oddziaływanie zarówno na rośliny jak i zwierzęta.

Największe badania światowe – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program – NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów. Nowe badania i kilka badań epidemiologicznych, w tym najnowsze badania związane z używaniem telefonów komórkowych i ryzykiem zachorowania na raka mózgu, potwierdzają, że promieniowanie RF-EMF jest szkodliwe dla ludzi.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowania EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn… Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii i objawy grypopodobne.”

W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się, co następuje: „EHS i MCS to choroby wskaźnikowe, które mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagnetycznym”. Czytamy dalej: „Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji. Należy podjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by zapobiec światowej epidemii.”

Czy jakiekolwiek instytucje światowe zaangażowane są w zapobieganie rozwojowi technologii 5G?

W treści Rezolucji 1815 (Rada Europy, 2011), Kodeksu Norymberskiego (1949) oraz unijnej Zasady Ostrożności można znaleźć zapisy wzywające do wprowadzenia zakazu dla wszelkich działań/eksperymentów na społeczeństwie, które nie przeszły wcześniej kontrolowanych testów i/lub które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu planety i jej narodów. Jednakże rządy narodowe ustalają różne „poziomy bezpieczeństwa” dla emisji sieci 2, 3 i 4G, z których praktycznie wszystkie są za wysokie, by zapobiec konsekwencjom zdrowotnym, włącznie z tymi wymienionymi powyżej.

Jak słusznie zaobserwowano: „Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa chronią przemysł a nie zdrowie”  a aktualne wytyczne są przestarzałe. Nowe, niezależne wytyczne/zasady są pilnie potrzebne, ale przemysł telekomunikacyjny i korporacje, które planują rozwój sieci 5G, stosują intensywny lobbing, wykorzystując w tym celu ogromne środki finansowe, by upewnić się, że ich plany nie zostaną zablokowane.

NASZE ZADANIE:

Tak jak próby wprowadzenia laboratoryjnych technologii mutujących geny (GMO)  na nasze pola uprawne i do żywności na całym świecie, technologia 5G stanowi równie poważne zagrożenie z nieba. Jest to ten sam program – wojna przeciwko naturze, człowiekowi i naszemu wspólnemu duchowi egzystencji.

Każdy z nas znajduje się na linii ognia i tylko jednocząc się i łącząc wysiłki, by odwrócić proces destrukcji, możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem i ocalić nasz gatunek przed wyniszczeniem. Tak ważne dla nas drzewa, dostarczające nam tlenu, ścinane są w miastach – celem jest usunięcie wszelkich możliwych przeszkód dla sygnałów 5G.

Jest to stan wyjątkowy dotyczący całej planety. Mamy mniej niż rok, aby odwrócić bieg wydarzeń. Liczy się każdy głos, który może przyczynić się do zatrzymania technologii 5G. Spraw, aby Twój głos został wysłuchany teraz!

Niniejszy dokument został zredagowany przez Juliana Rose

Julian Rose jest międzynarodowym aktywistą, pisarzem, pionierem rolnictwa ekologicznego i aktorem. W latach 1987-88 prowadził kampanię, która uratowała niepasteryzowane mleko przed zakazem wprowadzania do obrotu w Wielkiej Brytanii. Wspólnie z Jadwigą Łopatą, prowadziła kampanię „Powiedz NIE GMO” w Polsce, która doprowadziła do krajowego zakazu stosowania nasion i upraw GMO w tym kraju w 2006 roku. Jest autorem dwóch poczytnych książek: „Zmieniając kurs na życie” oraz „W obronie życia” . Więcej informacji www.julianrose.info

Więcej informacji na temat kampanii oraz konsorcjów stojących za technologią 5G znaleźć można na poniższych stronach: http://www.stopglobalwifi.org/ , https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/

Redagując niniejsze ostrzeżenie, korzystałem głównie ze wspaniałej strony Arthura Firstenberga.

http://www.polska-jutra.eu/zabojcze-systemy-zamach-na-nasze-zycie-i-bezpieczenstwo-nie-chcemy/

Precz z 5G oraz z sieciami wi-fi na każdym kroku !!!

27 stycznia 2019 Polak2018

Oto komentarz jednego z internautów – bardzo rozsądny i celny – na temat internetu, sieci wi-fi, technologii 5G, które nam zagrażają: naszemu zdrowiu, bezpieczeństwu i wolności:

Nadmiar cyfryzacji w życiu to niewolnictwo, a nie wygoda 2019-01-26 20:03:57

“Jak informował resort, ‘5G to nowa generacja technologii mobilnych, która ma na celu zapewnienie większej pojemności sieci bezprzewodowych, większej niezawodność i wydajności, a także wyjątkowo szybkich prędkości przesyłu danych, umożliwiających rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. Pierwsza fala komercyjnych produktów ma być dostępna już w 2020 roku’. – Ale się podniecamy, jakbyśmy byli na pierwszej randce. 5g to przede wszystkim poważne zagrożenie od strony prywatności. Usieciowieniu ulegnie każdy niemal sprzęt elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory itp. itd. Jak się Polskie społeczeństwo odnajdzie w sytuacji, gdzie każde urządzenie może szpiegować, podglądać, podsłuchiwać i zbierać dane zawsze i wszędzie. Przecież ten cały internet rzeczy to pomysł rodem wzięty z komunizmu. Polska go doświadczyła, a zdaje się chce doświadczyć go teraz w wersji cyfrowej. Albo jesteśmy tacy naiwni albo głupi, a ta głupota wynika tylko z tego, że jesteśmy pozbawieni zdrowego rozsądku – bo nam jacyś maniacy technologiczni zawrócili w głowach i żeśmy uwierzyli, że internet rzeczy to przyszłość, ta jasne, ale oczywiście kosztem prywatności, zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego. Dziękuję bardzo. Poza tym sieć 5g wymaga montażu wzmożonej ilości mikro i piko nadajników oraz masztów jako takich. Będziemy się lasować od promieniowania elektromagnetycznego, czy nikt tego nie rozumie?. Izrael ma internet tylko w światłowodach, oni się nie przejmują jak gdzieś nie ma dostępu do wi-fi. Oni potrafili rozdzielić świat cyfrowy od realnego. My zaś podobnie jak wiele krajów europejskich chcemy jakoby symbiozy tych dwóch światów. To się odbije tylko i wyłącznie na naszym zdrowiu, bezpieczeństwie i prywatności. Te trzy kwestie ulegną znacznej destabilizacji. Bądźmy nadal naiwni i wszystko informatyzujmy, wszelkie usługi, dokumenty. Polska Cyfrowa to Polska zniewolona, tego czołowym przykładem były i są smartfony – więcej dowodów nie trzeba. Celowe przykuwanie ludzie do informatyzacji ich życia jest czystem przejawem współczesnego niewolnictwa a nie jak się nam to wmawia wygody. Chore czasy, a nie postępowe. Cyfrowo-technologiczna poprawność polityczna a nie umiar i zdrowy rozsądek. To się źle skończy, obym nie musiał później mówić słynnego powiedzenia “A nie mówiłem”. W zupełności wystarczą nam telefony komórkowe zwykłe w sieci 3g ( bez internetu, mediów społecznościowych i aplikacji wszelakich), internet będzie tylko w komputerach( w pracy, w domu) na światłowodach, a wi-fi będzie sukcesywnie likwidowane – zdrowiej na tym wyjdziemy. Nie róbmy z siebie cyfrowych zakładników tego idiotycznego postępu, który działa agresywnie i zbyt nachalnie. Koniec robienia z życia filmu science-fiction.”

Budujmy sieci światłowodowe i niezależny polski internet !!!

Źródło: https://www.wnp.pl/tech/ministerstwo-cyfryzacji-chwali-sie-wydatkami-na-informatyzacje-kraju,338686_1_0_0.html

Opublikowano za: http://www.polska-jutra.eu/precz-z-5g-oraz-z-sieciami-wi-fi-na-kazdym-kroku/

Wypowiedz się