Światowe Porozumienie Polskich Patriotów do ministra Piotra Glińskiego

02 listopada 2018    

W dniu 25.10.2018 dyrektor POLIN, profesor Dariusz Stola w trakcie konferencji “PolishControversies and Legislation on the Holocaust” w Centrum Wilsona w Waszyngtonie oczernił Polskę insynuując współodpowiedzialność Rzeczypospolitej za Zagładę polskich Żydów bez wskazania odpowiedzialności Niemiec za ludobójczą okupacje i Zagładę, i nie wspominając zbrodni niemieckich przeciwko narodowi polskiemu.

W dniach 25-27.10.2018,w Muzeum POLIN, według relacji Reduty Dobrego Imienia, miała miejsce międzynarodowa konferencja „Jak mówić o Sprawiedliwych”, w trakcie której polscy naukowcy z PAN oraz UAM, jak również przedstawiciele warszawskiego ratusza fałszywie obarczyli Polaków systematycznymi mordami na Żydach, wybielając tym samym rolę Niemców w holokauście.

Światowe Porozumienie Polskich Patriotów, Postfach 270420,
13474 Berlin, Republika Federalna Niemiec

Profesor Piotr Gliński,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska

Szanowny Panie Ministrze,
W dniu 25.10.2018 dyrektor POLIN, profesor Dariusz Stola w trakcie konferencji “Polish Controversies and Legislation on the Holocaust” w Centrum Wilsona w Waszyngtonie oczernił Polskę insynuując współodpowiedzialność Rzeczypospolitej za Zagładę polskich Żydów bez wskazania odpowiedzialności Niemiec za ludobójczą okupacje i Zagładę, i nie wspominając zbrodni niemieckich przeciwko narodowi polskiemu. Wypaczył on ponadto sens polskiej ustawy antydyfamacyjnej.
W dniach 25-27.10.2018,w Muzeum POLIN, według relacji Reduty Dobrego Imienia, miała miejsce międzynarodowa konferencja „Jak mówić o Sprawiedliwych”, w trakcie której polscy naukowcy z PAN oraz UAM, jak również przedstawiciele warszawskiego ratusza fałszywie obarczyli Polaków systematycznymi mordami na Żydach, wybielając tym samym rolę Niemców w holokauście.
Zaproszeni przez POLIN prelegenci stwierdzili, że współczesna narracja historyczna Polski w zakresie Sprawiedliwych jest „cynicznie instrumentalizowana […] żeby po prostu się za nimi chować, zasłaniać nimi polskie zbrodnie na Żydach” (dr Piotr Forecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu).
Zgodnie z kompetencją, zwracamy się więc do Pana Ministra, koordynującego i realizującego politykę Rzeczypospolitej w zakresie działalności muzeów, o:
– wniesienie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, na podstawie art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w celu ustalenia czy prelegenci POLIN swoimi wypowiedziami i postępowaniem popełnili znamiona czynu karalnego określonego mianem kłamstwa oświęcimskiego oraz na podstawie art. 133 Kodeksu Karnego dopuścili się publicznego znieważenia Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej,
– podjęcie procedury weryfikującej źródła finansowania oraz zasady wydatkowania funduszy muzeum POLIN,
– podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia w Polsce regulacji nakładających obowiązek rejestracji wszystkich lobbystów zagranicznych działających na terenie Polski, na wzór regulacji obowiązujących w USA,
– wyjaśnienie polskiej opinii publicznej motywów powierzenia przez MSZ panu Tedowi Taube, głównemu sponsorowi muzeum POLIN, systematycznie osłabiającemu relacje polsko-żydowskie, funkcję konsula honorowego RP w USA.

Z poważaniem,

Ewa Bielska, Kongres Polaków w Szwecji, Szwecja
Marek Bielak, Wielka Brytania
Marek Błażejak, Polish Media Issues, Niemcy
Marek Bober, Radio Chicago, USA
Jerzy Bogdziewicz, Polish American Congress, USA
Bogusław Domaszewski, Francja
Mirosława Dulczewska-Miller, Polonia for Poland, USA
Adam Gajkowski, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia
Maciej Gebel, Niemcy
Walter Wiesław Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, prezes Kongresu Polinii
Amerykańskiej na Zachodniej Florydzie, wiceprezes do spraw polskich Koalicji Polonii
Amerykańskiej, USA
Jolanta Grabowska, Kongres Polaków w Szwecji, Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej, Szwecja
Jerzy Jankowski, Związek Polaków w Norwegii, Norwegia
Edward Wojciech Jeśman, Polish American Congress, USA
Danuta Knapp, Klub Gazety Polskiej, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Szwecja
Bożena Korzińska, Klub Gazety Polskiej, Polska
Andrzej Kumor, Tygodnik Goniec, USA
Czesław Piasta, Komunikaty Ottawskie, Kanada

Źródło: http://solidarni2010.pl/37784-swiatowe-porozumienie-polskich-patriotownbspnbspdo-ministra-piotra-glinskiego.html

Opublikowano za: http://www.polska-jutra.eu/swiatowe-porozumienie-polskich-patriotow-do-ministra-piotra-glinskiego/

[ ilustracje zamieściła redakcja KIP]

Wypowiedz się