Polski aspekt upadku Zachodu

Mało kto dziś już powątpiewa, że szybkimi krokami nadchodzi koniec jednobiegunowego globalnego porządku (NWO). Otwartym pozostaje pytanie jak traumatyczne będą jego efekty. 

Warto też zastanowić się w jakiej sytuacji znajdzie się III RP w momencie rozpadu struktur imperialnych, których stanowi część.

W aspekcie politycznym:
 • jest rządzona przez największego wroga Polski, jakim mieni się być światowe żydostwo;
 • pozostaje w „sojuszu” z drugim wrogiem żydo-banderowską Ukrainą;
 • jest śmiertelnie zantagonizowana z mocarstwem wyłaniającym się z wielobiegunowego porządku światowego, jakim jest Rosja
W aspekcie gospodarczym:
 • jest pozbawiona znaczącego sektora realnej gospodarki;
 • jest dokumentnie zadłużona w żydowskich bankach;
 • pozostaje po ekonomiczną okupacją UE (czytaj Niemiec – drugiego największego wroga);
W aspekcie militarnym:
 • jest de facto pozbawiona sił zbrojnych;
 • pozostaje pod militarną okupacją rozpadającego się hegemona – USA
 • znajduje się w bezpośrednim polu rażenia największego obecnie mocarstwa militarnego świata, jakim niewątpliwie jest zantagonizowana z nami Rosja;
 • pozbawiona jest jakiejkolwiek kontroli własnych granic państwowych;
W aspekcie demograficznym:
 • cechuje się starzejącym post- narodowym polskojęzycznym społeczeństwem;
 • cechuje się największą w UE emigracją młodego pokolenia do pozostałych państw członkowskich;
 • przyjmuje największą w UE imigrację Ukraińców, którzy stanowią już około 10% populacji (3 miliony według danych Mossadu);
 • przyjmuje rosnącą liczbę kolorowych emigrantów, rzekomo niezbędnych do wsparcia praktycznie nieistniejącej realnej gospodarki;
W aspekcie społecznym:
 • pozbawiona jest jakichkolwiek uczciwych i inteligentnych elit, będących w stanie pokierować państwem w momencie odejścia hegemona w mrok historii;
 • posiada dokumentnie zdezorientowane społeczeństwo, którego większość cechuje się brakiem jakichkolwiek związków z polską cywilizacją i kulturą, poza jej najbardziej powierzchownymi atrybutami;
 • największy związek wyznaniowy stanowi kościół katolicki obsadzony przez hierarchię, która w przeciągu dotychczasowego trwania III RP niezmiennie demonstrowała zupełną ambiwalencje w odniesieniu do spraw dobra narodowego a nawet ogólnospołecznego.

Tak z grubsza wyglądają zasadnicze fakty ilustrujące dzisiejszą rzeczywistość III RP. Każdy może sam ocenić szanse na Jej pomyślną przyszłość w zbliżającej się nowej rzeczywistości.

W charakterze post scriptum należy nadmienić, że na powyższe rezultaty pracowały solidarnie wszystkie bez wyjątku zdradzieckie rządy III RP.

dr Nowopolski

 

WYBRANE KOMENTARZE

O losach Polski zdecydują wrogowie Polski.

Odwieczni wrogowie żydzi i Niemcy oraz wrogowie na życzenie solidaruchów czyli Rosja… do tego pewnie słaby głos anty Polski z Watykanu (Watykan w Polsce ma własne interesy i nie jest to interes Narodu Polskiego).

Jakie postawy będą prezentowali ci uczestnicy nowego „okrągłego stołu” ?
Rosja .. zechce tylko zachować linię Kerzona czyli wschodnie granice Polski.
Polska (powojenna) nie leży w strefie wpływów Rosji.

Niemcy zachcą odzyskać swoje byłe landy wschodnie (znowu bijatyka o Śląsk, o Wielkopolskę..o Gdańsk.. o Elbląg).

żydzi jako przegrana globalna siła ale ciągle mocna po każdej ze stron „okrągłego stołu” będą chcieli zagrabić na własność ile się tylko da Polski
(Pollin na jak największym terenie Polski)

Watykan będzie bronił swoich aktywów w Polsce (latyfundia, zasoby…)

NIKT nie będzie reprezentował Polaków, Narodu Polskiego ponieważ od 89r Naród Polski nie ma swoich reprezentantów (solidaruchy reprezentują Watykan, globalne żydostwo i tzw zachód….

Polska będzie oczywiście reprezentowana ale przez żydowskie, Niemieckie i Watykańskie marionetki.

Jaki będzie wynik ustaleń takiego „okrągłego stołu”

To zadanie do samodzielnego rozwiązania.

Oscar 23.08.2018 16:34:18

@Oscar 16:34:18

.. dodam..
Jedyną siła która mogłaby obroni`c integralność Polski jest jej powojenny twórca czyli Rosja.

Polityka zachodnich marionetek czyli solidaruchów czyli skrajna nienawiść do Rosji bardzo zniechęca Rosję do pomagania Polsce i zostawia Polskę oraz Naród Polski na łasce ich wrogów żydów, Niemców i Watykanu.

To przemyślana polityka zarządzających polskimi marionetkami.

Jest jeszcze teoria spiskowa mniej pesymistyczna ale nie będę jej opisywał, bo nie ma namacalnych uzasadnionych faktów.. są tylko fantazje i spekulacje.

Oscar 23.08.2018 16:39:24

 

Opublikowano za: https://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/145180,polski-aspekt-upadku-zachodu

Comments

 1. nanna says:

  „Mało kto dziś już powątpiewa, że szybkimi krokami nadchodzi koniec jednobiegunowego globalnego porządku (NWO).”

  – uważam, że ten „porządek globalny” nigdy nie był jednobiegunowy. To, że ktoś mówi, że jest „jednobiegunowy” nie oznacza wcale, że taki właśnie jest.
  – Jest to raczej próba opracowania świadomości ludzi pod tym kątem, by w wyniku „zmęczenia materiału” w to uwierzyli i wówczas wprowadzenie czegoś takiego mogło by być możliwe.
  – Ale tak się nie stało.

  „Otwartym pozostaje pytanie jak traumatyczne będą jego efekty.
  Warto też zastanowić się w jakiej sytuacji znajdzie się III RP w momencie rozpadu struktur imperialnych, których stanowi część.”

  – a dlaczego nie miało by być dla nas traumatyczne, jeżeli większość ludzi na Matce Ziemi głoduje, nie ma dostępu do pitnej wody, żyje w slamsach gdzie na rodzinę 4 osobową przypadają 4m2 powierzchni budy skleconej z odpadów będące dla nich domem?
  – Dlaczego Polacy chcieli by mieć lepiej?
  – Czy może dlatego, że są „lepszą rasą”? a może „narodem wybranym”?
  – Polacy nie chcieli zrozumieć, że u nas nie rosną banany i pomarańcze i jeżeli rząd miałby je tanio dla Polaków kupić, to najpierw musiałby mieć na to dewizy – a te z wymiany handlowej, a więc Polacy musieliby pracować więcej by było i w kraju i na eksport – by następnie kupować te owoce wyhodowane przez zniewolonych i podbitych przez zachód „murzynów”.
  – Więc jeżeli wszystko pójdzie na dno, powinniśmy mieć na tyle honoru by iść razem ze wszystkimi, a nie żebrać o litość Boga i chcieć przeżyć za wszelką cenę.
  – Takie zachowanie jest niegodne.

  „W aspekcie politycznym:
  jest rządzona przez największego wroga Polski, jakim mieni się być światowe żydostwo”

  – spekulowanie o tym, czym jest żydostwo nie jest jednoznaczne z posiadaniem rzeczywistej wiedzy na temat „żydostwa”.
  – Nie ma powodu wprowadzać Polaków w maliny tylko dlatego, że samemu się w nich siedzi.

  „pozostaje w „sojuszu” z drugim wrogiem żydo-banderowską Ukrainą”

  – do powstania obecnej sytuacji na Ukrainie przyczyniła się w dużym stopniu Polska.
  – Udawanie teraz niepokalanej dziewicy napastowanej przez „niedobrych banderowców” jest niepoważne.
  – To Ukraińcy mogli by mieć do Polaków pretensje o to, że Polacy umożliwili swoim bezrozumnym działaniem rozwalenie Bloku Wschodniego i teraz na Ukrainie jest dezorganizacja polityczna, nastąpił upadek ukraińskiej gospodarki i ludzie zostali zmuszeni do emigracji z powodu nędzy.
  – Od czasu zakończenia II. wojny do lat osiemdziesiątych nie było problemu z „banderyzmem” ani z Ukraińcami. Byli oni zintegrowani ze Związkiem Radzieckim jako republika i był spokój.
  – Niech się wreszcie Polakom przestanie wydawać, że można bezkarnie mącić i niszczyć a potem lamentować ustawiając się w roli ofiary i ktoś się na to da złapać.
  – Polacy nie chcieli mieć Polski Ludowej, Polacy chcieli mieć pomniki na „grobach katyńskich” i przecież mają.
  – Wyłącznie mądrości rosyjskich polityków Polacy zawdzięczają istnienie państwa polskiego, choć w tym kształcie politycznym jaki był dziś możliwy i który to kształt się Polakom nie podoba i namolnie nalegają by rozwalić u nas wszystko do końca.
  – A jednocześnie mielibyśmy się uratować z każdej katastrofy!

  „jest śmiertelnie zantagonizowana z mocarstwem wyłaniającym się z wielobiegunowego porządku światowego, jakim jest Rosja”

  – no tak, mrówka idąc obok słonia mówi: tupiemy, co?
  – Jeżeli Rosji będzie pasować do jej polityki kolejny rozbiór Polski to on będzie i żadne protesty ze strony Polaków nic nie pomogą.
  – Na rozbiór Polski chętnie zgodzą się i Niemcy i każdy inny kraj, który za przyzwolenie dostanie to, czego będzie chciał.
  – Stawka jest o wiele wyższa niż zajmowanie się jakimś nic nie znaczącym państewkiem usiłującym robić każdemu kłopoty i świat rozpadu Polski w ogóle nie zauważy.
  – A że paru Polaków będzie dąć w patriotyczne trąby? I tak to nic wówczas nie zmieni.
  – Te trochę hałasu się przeczeka i po sprawie.

  „W aspekcie gospodarczym:
  jest pozbawiona znaczącego sektora realnej gospodarki”

  – Polacy nie chcieli mieć własnej gospodarki, Polacy chcieli mieć dolary.
  – No i mają. O więc ten krzyk?
  – Polacy chcieli mieć dużo pieniędzy i chcieli mało pracować. Jak świat światem jeszcze się to nikomu nie udało i nie wygląda na to, żeby mogło się udać.
  – Nawet kraje posiadające kolonie swoich obywateli wykorzystywały maksymalnie; wystarczy sobie przypomnieć jak wyglądały dzielnice robotnicze w różnych glasgołach czy innych liwerpólach – nędza, brud i smród, prostytucja a dzieci w wieku 6-12 lat pracowały w fabrykach nie dożywając często wieku dorosłego.

  „jest dokumentnie zadłużona w żydowskich bankach”

  – jeżeli pieniądze są z rękach żydów i żydzi są specjalistami od zarządzania pieniędzmi, no to w jaki sposób mogliby Polacy być u kogoś innego zadłużeni?
  – Gdy mieliśmy Bank Narodowy, polski Bank Narodowy, no to Polacy uważali że złotówka to nie pieniądz a śmieć i chcieli mieć dolary, bo te były dla Polaków właściwymi pieniędzmi.
  – Dlaczego mieliby żydzi nie wykorzystać głupoty Polaków? Przecież Polacy sami się napraszali by się zadłużać żądając kart kredytowych!!!
  – Jak to sobie Polacy wyobrażali, że kto miałby dawać im pieniądze by pokrywać te karty kredytowe?

  „pozostaje po ekonomiczną okupacją UE (czytaj Niemiec – drugiego największego wroga)”

  – no i co z tego? Polacy chcieli swobodnie podróżować po Europie i jak widać dało się to osiągnąć wyłącznie poprzez przystąpienie do unii.
  – Zawsze jest coś za coś i niezrozumiałe jest, dlaczego Polacy idą w zaparte i nie chcą tej prostej rzeczy zrozumieć.

  „W aspekcie militarnym:
  jest de facto pozbawiona sił zbrojnych”

  – Polacy robili wszystko, by nie musieć iść do wojska.
  – Wymyślali naprawdę groteskowe historie by uniknąć poboru.
  – No i nie ma już obowiązku służenia w wojsku a więc i nie ma wojska w tym sensie, jak było ono trzydzieści lat temu.
  – Przy pomocy 40.000 żołnierzy nie jest możliwe obronienie Polski przed kimkolwiek, a więc skąd to zdziwienie, że nas „musi bronić ussa”?

  „pozbawiona jest jakiejkolwiek kontroli własnych granic państwowych”

  – teoretyczne państwo może mieć teoretyczne granice i nie ma to i tak żadnego znaczenia.
  – W obecnym kształcie Polska powstała dzięki umowom z ZSRR, na ziemiach zdobytych przez Armię Czerwoną a negując udział Związku Radzieckiego w utworzeniu państwa polskiego Polacy dobrowolnie rezygnują z posiadania własnego kraju w granicach ustalonych w Jałcie.

  „W aspekcie demograficznym:
  cechuje się starzejącym post- narodowym polskojęzycznym społeczeństwem”

  – problem polega raczej na tym, że Polacy nie są żadnym społeczeństwem, a zlepkiem przypadkowych ludzi ciągnących każdy do siebie ile się da.
  – Społeczeństwo jest w stanie rozumieć istotę ważności posiadania własnego państwa, własnego języka, własnej kultury i takie społeczeństwo wspiera się wzajemnie a nie zwalcza, jak to ma miejsce u nas obecnie.
  – Polacy uważają się za bezpośrednich potomków IIRP, wypierając z pamięci fakt istnienia Polski Ludowej, w której się urodzili i wychowali.
  – Jak można być obywatelem IIRP, która została podbita przez Niemców i która z własnych sił nigdy nie pozbyła się niemieckiej okupacji? Jeżeli ktoś uważa się za obywatela IIRP, tej RP, której nie ma, to uważa się tak naprawdę za obywatela niemieckiej rzeszy, która IIRP podbiła i okupowała.
  – Wyczynianie tych dziwnych sztuk historycznych nie wyjdzie Polakom na dobre.

  „cechuje się największą w UE emigracją młodego pokolenia do pozostałych państw członkowskich”

  – Polacy postawili na materializm, nie na patriotyzm.
  – Nie chcieli żyć w biednej, ale „wolnej” Polsce.
  – Był i jest to ich dobrowolny akt i nikt nie ma prawa ich zmuszać, by nagle stali się patriotami chcącymi pracować dla kraju za miskę zupy z wojskowego kotła, jak miało to miejsce przy odbudowywaniu Warszawy po wojnie.
  – Nie ma u nas wojska, to i zupy z kotła wojskowego też już nie będzie. A co najwyżej amerykańskie, wojskowe racje żywnościowe, do których z braku wody można zwyczajnie nasikać i też można się najeść.

  „przyjmuje największą w UE imigrację Ukraińców, którzy stanowią już około 10% populacji (3 miliony według danych Mossadu)”
  – jak to jest z Ukraińcami to wiedzą tylko wtajemniczeni.
  – Wypędzenie biedą Polaków z Polski i wpuszczenie do Polski Ukraińców również wypędzonych biedą z Ukrainy ma z pewnością jakiś ukryty sens.
  – Tak na oko to można zobaczyć, że Słowianie ekspandują na zachód.
  – Ale z drugiej strony zachód pcha się do Rosji i chce ją skolonizować.
  – Więc można ewentualnie rozważyć, czy Słowianie będą na tyle lojalni by wychować swoje dzieci odpowiednio i będą stanowić realną siłę słowiańską na zachodzie, wspierającą Braci Słowian na Wschodzie.
  – Czy może raczej Słowianie poddadzą się destrukcyjnej „kulturze” zachodu i się zdegenerują będąc nawet gorsi niż zachodni autochtoni.
  – Coś jest rozgrywane, ale co?

  „przyjmuje rosnącą liczbę kolorowych emigrantów, rzekomo niezbędnych do wsparcia praktycznie nieistniejącej realnej gospodarki”

  – jest różnica między „chcieć” a „musieć”.
  – Czy Polacy chcą by do nas przyjeżdżali obcy?
  – Jednocześnie, jeżeli Polacy wyjeżdżają z kraju bo chcą zarabiać i żyć lepiej, to nie mamy podstaw by odmawiać tego prawa innym narodom, które też chcą żyć na jakiejś obczyźnie lepiej.

  Co do tego, co powiedział Schneerson, to powinniśmy rozumieć, że jeżeli nie nadamy jakiejś rangi temu, co on mówił to z jego gadania nic nie będzie. Znaczenie nabrało by ono dopiero wówczas, gdybyśmy się z nim zgodzili co do tego, że tak ma być i jedynie jako ciężko pokrzywdzeni usiłowalibyśmy zmusić go, by powiedział on co innego. To jest ta pułapka i my nie musimy w nią wpadać.
  Niech sobie różni tacy mówią, co uważają ale my powinniśmy mieć własny rozum i postępować według tego.
  Jeżeli ten żyd mówi, że Rosjanie i Polacy/Słowianie są nieugięci, mają zdolności psychologiczne i intelektualne, to w czym problem?
  By oni nas mogli opanować, musielibyśmy się tych cech wyzbyć.
  I jeżeli się ich wyzbędziemy/wyzbyliśmy, to są to pretensje do „garbatego żyda że ma proste dzieci”. Bo jesteśmy sami sobie winni.

  „W aspekcie społecznym:
  pozbawiona jest jakichkolwiek uczciwych i inteligentnych elit, będących w stanie pokierować państwem w momencie odejścia hegemona w mrok historii”

  – a tu skąd i do kogo oraz o co pretensje?
  – Jeżeli tych elit nie mamy, to przecież jasne, że musi nami kierować ktoś, kto wie jak to się robi.
  – Więc jeżeli my sami nie potrafimy sobą zarządzać, a jednocześnie nie chcemy by zarządzał nami ktoś obcy, to jak można rozwiązać taki problem?
  – Czy permanentne rewolucje rujnujące nasz kraj i wyniszczające nasz Naród zadowoliłyby Polaków w ich pokracznym patriotyzmie?
  – Ale za to postawilibyśmy się „okupantom”, co?

  „posiada dokumentnie zdezorientowane społeczeństwo, którego większość cechuje się brakiem jakichkolwiek związków z polską cywilizacją i kulturą, poza jej najbardziej powierzchownymi atrybutami”

  – no więc właśnie!
  – Tym bardziej należy zachować spokój i zobaczyć, co się da zrobić oraz co z tego wyniknie.
  – Wbrew temu, co się powszechnie ludziom wmawia, człowiek ma wolną wolę i tym samym może się na coś zgadzać albo i nie.
  – I w zależności od tego, na co Polacy się zgodzą a na co się nie zgodzą, taki kształt będzie miał nasz kraj i taką jakość nasz Naród.

  „największy związek wyznaniowy stanowi kościół katolicki obsadzony przez hierarchię, która w przeciągu dotychczasowego trwania III RP niezmiennie demonstrowała zupełną ambiwalencje w odniesieniu do spraw dobra narodowego a nawet ogólnospołecznego”

  – kościół katolicki nigdy nie był tym, za co go ludzie uważali.
  – Do dziś nie zmieniło się w tym nic i dlatego trwa ten taniec chocholi.
  – Trzeba poczekać, aż ludzie zrozumieją, co się dzieje.

  „W charakterze post scriptum należy nadmienić, że na powyższe rezultaty pracowały solidarnie wszystkie bez wyjątku zdradzieckie rządy III RP.”

  – absolutnie się z tym nie zgadzam!
  – Na to, co jest pracowali i to wspólnie, także biernie, wszyscy Polacy.
  – Wszyscy bez wyjątku!
  – Polaków można było oszukać, ponieważ chcieli oni mieć kasę za nic, chcieli mieć dobra nie musząc na nie pracować i to było powodem rozwalenia naszego kraju.
  – Obojętnie jak cwane byłyby różne osobniki, gdyby Polacy chcieli mieć swój niepodległy kraj, to by go mieli. Nie jedli by i nie spali, ale pracowali by było dużo towaru i dobrej jakości tak, żeby zaspokoić potrzeby społeczne.
  – Ale w sytuacji, gdy każdy liczył na jakieś awanse ze strony firm zachodnich choć w zamian musiał wyrzec się polskości, to o czym można tu jeszcze mówić?
  – Tak czy siak, Polacy i tak nieźle na tym wyszli, ale nie dzięki własnemu działaniu a raczej mimo tego. Po prostu interesy państw ościennych były takie, że nie dało się Polski skuteczniej rozszarpać.
  – Polityka jest też stałą zmienną, więc i dla Polski przyszedł moment, że rząd może część pieniędzy puszczać w obieg w Polsce.
  – I tak właśnie robi obecny rząd.
  Polacy widzą towar w sklepach. Polacy widzą nowe tramwaje, nowe wagony kolejowe, nowe drogi, nowe bloki mieszkalne i mimo to nie chcą zrozumieć, dlaczego było to możliwe.
  – Polacy wolą narzekać, jęczeć i jojczyć by wszystko oczernić i spaskudzić tak, żeby rzeczywiście w końcu się pierdyknęło, to będą wówczas mieć satysfakcję z tego czarnowidztwa.
  – Nie ma takiego polityka, który by Polaków zadowolił.
  – Dla Polaka mieć co jeść i gdzie mieszkać oraz mieć godziwą pracę to za mało!
  – Polak chce walczyć choć jeszcze nie wie, o co i po co. A potem ma Polak w planie biadolenie i płacze. Widać taki charakter i temu żadna władza nie pomoże.

  Zamiast patrzeć, „że PiS” należało by patrzeć „co jest”. Nie „kto” ale „co robi”.
  Za „komuny” Polacy nie chcieli zabezpieczeń socjalnych i egalitaryzmu, no to szczuli na „komunę” tak długo, aż wszystko zrujnowali.
  Teraz się nieco dźwignęło ale co robią Polacy? Otóż, Polacy znowu nie są zadowoleni, że mają pracę i nawet banany w sklepach tudzież pomarańcze! Tym razem Polakom nie pasuje PiS!
  No bo ponoć się zadłużamy!
  A niby skąd mają być pieniądze na te dobra, na mieszkania i pięćsetplusy, jeżeli nie mamy własnego przemysłu mogącego produkować towary na rynek wewnętrzny i eksport?
  Jak wiadomo, Polak to fachowiec od wszystkiego, taki uniwersalny specjalista potrafiący rządzić lepiej niż aktualny rząd, ale nie potrafiący za to sensownie urządzić własnego życia, także rodzinnego.
  Widać rządzenie rodziną jest trudniejsze dla Polaka niż rządzenie Polską.
  Czy może więc dziwić, że mamy co mamy?
  W zasadzie na świecie wszędzie jest odwrotnie: człowiek potrafiący rządzić rodziną ma poniekąd preferencje, by potrafić rządzić krajem.


  KOMENTARZE

  „O losach Polski zdecydują wrogowie Polski.
  Odwieczni wrogowie żydzi i Niemcy oraz wrogowie na życzenie solidaruchów czyli Rosja”

  – dlaczego „odwieczni wrogowie żydzi”?
  – czy byli nimi również, gdy Polski nie było nawet w planie katolickiej mapy świata?
  – Czy pan Oscar zna wszystkich żydów i ich stosunek do Polski i Polaków?
  – Można przyjąć, że nie, jako że nie wiadomo, kto żyd a kto nie żyd i poza tym jest ich wielu a więc znać ich osobiście raczej nie jest możliwe.
  – A mimo to, pan Oscar wie, co oni myślą i jakie mają zamiary wobec Polski.

  Przecież to samo można powiedzieć o Polakach! Od stuleci szczują i napadają na Rosję, pod adresem Rosjan rzucają oszczerstwa i ich zniesławiają na wszelkie sposoby.
  W dodatku Polacy zawdzięczają Rosjanom posiadanie własnego kraju między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i Karpatami.
  Jak to możliwe, że taki straszny wróg jakim jest dla Polaków Rosja dał Polakom taki piękny i zasobny kraj?!?
  Polacy chętnie rozpowszechniają „kawały” o „ruskich”, w których to opowiastkach Rosjanie są wyszydzani, wyśmiewani i traktowani z rasistowską pogardą.
  A tu nagle mały robi się polaczek i omnipotentny żyd może nas zniszczyć, może nam wszystko zabrać i z naszej Polski, której my przecież nie chcemy, zrobić dla siebie „polin”.
  Och!
  Ach!
  Straszne!
  Jakie straszne!
  Tacy niedobrzy żydzi i taaaacy dobrzy Polacy…

  „do tego pewnie słaby głos anty Polski z Watykanu”

  – ten „słaby głos” jest w Polsce głosem wiodącym już od tysiąca lat.
  – Widać indoktrynacja katolicka zrobiła swoje i poza wyznaczone granice nikt nie śmie nawet pomyśleć.

  „Watykan w Polsce ma własne interesy i nie jest to interes Narodu Polskiego”
  – jeżeli Polacy chodzą do katolickiego kościoła, tam słuchają kazań katolickiego księdza a potem mu za to płacą dając kasę na tacę, no to dla tych Polaków interes watykanu jest interesem polskim.

  „Jakie postawy będą prezentowali ci uczestnicy nowego „okrągłego stołu” ?
  Rosja .. zechce tylko zachować linię Kerzona czyli wschodnie granice Polski.
  Polska (powojenna) nie leży w strefie wpływów Rosji.”

  – jeżeli Polacy tego zechcą, to Polska będzie leżeć w strefie wpływów Rosji.
  – Ale jak widać, Polacy tego nie chcą, no to nie leży w strefie wpływów Rosji. I jest dlatego papierem toaletowym w listkach dla amerykańskich awantur na świecie i tymże papierem ussa sobie podciera tu, gdzie chce.

  „Niemcy zachcą odzyskać swoje byłe landy wschodnie”

  – to nie były i nie są żadne niemieckie landy wschodnie!
  – To były i są ziemie słowiańskie, podbite przez Niemców w ramach ekspansji kościoła katolickiego na Wschód.

  „żydzi jako przegrana globalna siła”

  – żydzi nigdy nie byli żadną „globalną siłą”!
  – Gdyby tak było, to nie mordowali by żydów przy każdej okazji, szczególnie w czasie II. wojny światowej.
  – Żydzi to zwolennicy pewnej religii, rozsiani po świecie i oni naprawdę nie robią żadnej światowej polityki. To w ich imieniu robiona jest taka polityka, ale i też oni zawsze za to płacili najwięcej, i to wcale nie pieniędzmi, a życiem.

  Biorąc na rozum, jeżeli u nas nie ma elit, nie ma wojska, nie ma gospodarki, nie ma nawet patriotycznego społeczeństwa zdolnego do poświęceń dla Ojczyzny, to tak naprawdę z czym Polacy i na co się zamierzają?
  I skąd pretensje, że inni są sprytniejsi, mądrzejsi, pracowitsi i to oni nami rządzą?
  A jak ma być, jeżeli my z braku powyższych cech sobą rządzić nie potrafimy?
  W każdej chwili możemy sobie wszystkie cechy konieczne do dobrego rządzenia krajem wyrobić, ale nie chcemy, bo jesteśmy zajęci biadoleniem i robieniem z siebie ofiary.
  Jeżeli tak robimy, to tak mamy. To są proste zasady i te należy rozumieć.

  „Watykan będzie bronił swoich aktywów w Polsce (latyfundia, zasoby…)”

  – jakich „swoich”?????????????!!!!!!!!!!?????????????

  „NIKT nie będzie reprezentował Polaków”

  – i słusznie, ponieważ Polacy chcąc mieć własny kraj powinni być w stanie reprezentować się sami!!!

  „Polska będzie oczywiście reprezentowana ale przez żydowskie, Niemieckie i Watykańskie marionetki.”

  – jeżeli Polacy są sprzedajni, to o co można tu winić żydów, niemców czy watykan?

  „Jedyną siła która mogłaby obroni`c integralność Polski jest jej powojenny twórca czyli Rosja.”

  – Rosja nie będzie bronić wrzodu, jakim dla Rosji stała się Polska.
  – Rzucając Polskę na żer Rosja mogłaby załatwić wiele spraw dla siebie korzystnych.
  – Polacy nie chcą Braterstwa ze Słowianami, z Rosjanami. I na tym stracą wyłącznie Polacy, bo Rosja to właściwie rozegra i tyle.

  „skrajna nienawiść do Rosji bardzo zniechęca Rosję do pomagania Polsce”

  – a kto każe Polakom nienawidzić Rosjan?
  – Polacy robią to z własnej woli i często z własnej inicjatywy. I poniosą tego konsekwencje.
  – Każdy Polak może choć raz w tygodniu zanieść kwiaty pod Pomnik Braterstwa Broni i Chwały Bohaterskich Żołnierzy Armii Czerwonej, ale tego nie robi. No to nie.

  Sytuacja, w jakiej znajduje się Polska jest wynikiem postawy Polaków, jaką przybrali po 1989 roku. Nikt nie mógł nas do tego zmusić, jeżeli sami byśmy tego nie chcieli i tak nie robili.

  Nie ma takiego rządu na świecie, który mógłby utrzymać się u władzy wbrew WOLI NARODU.

Wypowiedz się