Polska wydaje najwięcej w całej Unii zezwoleń na pobyt osobom spoza UE

Według opublikowanych właśnie danych Komisji Europejskiej, Polska wydała w ub.r. pozwolenie na zamieszkanie w Polsce 683 tys. 228 osobom spoza UE. To więcej niż jedna piąta wszystkich zezwoleń wydanych w 2017 r. w całej Unii.

Foto: istock

Wydajemy tych zezwoleń najwięcej w całej Unii. Na drugim miejscu za Polską w ub.r. znaleźli się Niemcy (535,4 tys. zezwoleń), za nimi Wielka Brytania (517 tys.) oraz Francja (250,2 tys.). W całej Unii Europejskiej wydano w ub.r. 3 mln 136 tys. zezwoleń na pobyt – poinformował dziś Eurostat.

Polska jest na trzecim miejscu w UE pod względem liczby zezwoleń w przeliczeniu na tysiąc swoich obywateli. Wydaliśmy 18 zezwoleń na 1000 mieszkańców. Więcej od nas zezwoleń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wydały jedynie Malta (23) i Cypr (22), jednak oba te niewielkie kraje znajdują się bezpośrednio na szlakach wędrówek imigrantów z Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu.

Polska najchętniej przyznaje zezwolenia na pobyt z powodu zatrudnienia (59 proc. wszystkich zezwoleń na pobyt w UE wydanych z tego powodu). 87 proc. zezwoleń wydanych przez polskie urzędy w 2017 r. zostało wydanych właśnie z powodu podjęcia pracy przez składającego wniosek. Włochy, Hiszpania i Belgia wydają większość zezwoleń z powodów rodzinnych, np. łączenia małżeństw i rodzin.

Zdecydowana większość osób otrzymujących zgodę na zamieszkanie w Polsce to Ukraińcy – w 2017 r. stanowili oni 85,7 proc. (585 tys. 439 osób) wszystkich pozytywnie rozpatrzonych przez Polskę wniosków. Na drugim, odległym miejscu znaleźli się Białorusini (42 tys. 756 osób), a na trzecim obywatele Mołdawii (7 tys. 803 osób).

Opublikowano za: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/imigranci-polska-wydaje-najwiecej-w-calej-unii-zezwolen-na-pobyt-osobom-spoza-ue/ervc356

Wypowiedz się