…przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią…(Łk 23, 34a)

Chrystus na krzyżu

…te słowa konającego na krzyżu Chrystusa, należy dzisiaj przywołać pod adresem polityków rządzących państwem polskim, kiedy obserwujemy jak traktują oni protestujących od kilku tygodni w Sejmie niepełnosprawnych, od narodzenia pokrzywdzonych przez los, obywateli polskich. Obywateli domagających się czego? Poszanowania ich godności, ich prawa do godnego, chociaż ograniczonego inwalidztwem życia i zrozumienia ich – miejmy wreszcie odwagę to powiedzieć głośno – niezwykle skromnych potrzeb.

Potrzeb, które są żenująco skromne w kontekście apanaży i bonusów polityków z elity władzy, oraz ich nominatów na różne stanowiska, też czerpanych przecież z kasy państwowej. Chodzi bowiem tylko o dodatek 500 złotych, w gruncie rzeczy, na przeżycie. Kwotę odpowiadającą według kursu z dnia 4 maja 2018 roku wartości 149 dolarów i 5 centów, amerykańskich, czyli kwotę niewyobrażalnie śmieszną w zderzeniu z jakimikolwiek kosztami utrzymania się Tu i Teraz.

Przez ponad trzy tygodnie Prezydent Rzeczypospolitej – Głowa Państwa polskiego, Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, nie tylko wiedzieli o proteście i problemach niepełnosprawnych, ale wizytowali ich w Sejmie i rozmawiali z nimi, nie potrafiąc, nie mogąc – wykluczam ich świadomą złą wolę – rozwiązać problemu, jaki w dobrze zorganizowanym, suwerennym państwie, każdy minister załatwiłby jednym telefonem, a w innym przypadku Prezydent posiadający inicjatywę ustawodawczą, w czasie 24 godzin skierowałby nadzwyczajną ustawę w tej sprawie do Sejmu.

Problemu nie rozwiązano i rodzi się teraz pytanie dlaczego? Czyżby ktoś gardził tym problemem i niepełnosprawnymi obywatelami? Czy może KTOŚ nie jest władny ten problem rozwiązać? Lub COŚ mu nie pozwala?Pytanie to musi pozostać bez odpowiedzi, ale i tak odpowiedzialność za całą zaistniałą sytuację spada na rząd Rzeczypospolitej. Jeżeli – wracam do postawionych wyżej pytań – z jakichś powodów w istocie rzeczy ten rząd, tego problemu nie rozwiązuje, lub jest zmuszany do nie rozwiązywania go – to nie zdaje sobie sprawy z tego, co czyni!

Jerzy A. Gołębiewski

Opublikowano za: http://www.komentator.pl/go.live.php/PL-H8/aktualnosci/330/przebacz-im-bo-nie-wiedza-co-czynialk-23-34a.html

Wypowiedz się