Akcja Polonii na Kapitolu w Sprawie Ustawy o Mieniu Bezspadkowym H.R. 1226

USA Kapitol

Byłem jednym z tych, którzy pojechali do Waszyngtonu aby informować kongresmanów o ustawie H.R. 1226 i chciałbym podzielić się z blogerami, komentatorami i czytelnikami „niepoprawnych” wiadomościami i wrażeniami z tej akcji. Z Chicago przyjechała na Kapitol  najliczniejsza, bo 15-sto osobowa grupa, ja byłem właśnie w tej grupie.

 Niestety z akcji w ostatniej chwili wycofał się prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej pan Frank Spula, oraz prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, pan Mirosław Niedziński. Obaj ci panowie mieli też być w Waszyngtonie, niestety z wyjazdu zrezygnowali.
Akcję tę miały wesprzeć także Kluby Gazety Polskiej, niestety nie poparły nas. Nie wiem czy była to decyzja T. Sakiewicza, czy kogoś innego i czy miało to związek z ostatnią wizytą wiceministra Magierowskiego w Stanach Zjednoczonych.
Wycofanie się tych ludzi z akcji, a nawet z poparcia dla niej, niektórzy z uczestników nazwali sabotażem tej bardzo ważnej sprawy. Akcja została przeprowadzona przez Koalicję Amerykańskiej Polonii, jednak Kongres Polonii jako ogólnokrajowa organizacja nie włączył się do akcji.

Każdy z uczestników sfinansował wyjazd do Waszyngtonu za własne pieniądze, a nie była to mała suma, benzyna, wyżywienie w restauracjach i hotele, niektórzy przylecieli samolotami.

 Najbardziej przykre jest to, że na portalu Niezależna.pl przeczytałem w artykule red. Stanisława Śliwowskiego, że w akcji wzięły udział kluby GP, co jest kłamstwem. Owszem, było dwóch członków Klubów Gazety Polskiej wśród nas, ale reprezentowali oni sami siebie.

Przypomina mi się dowcip o tym jak podpalacz stodoły gdy zobaczył zbiegowisko gapiów powiedział, podpalić to nie było komu, ale grzać się to przyszli wszyscy.

Podkreślam, że Kluby Gazety Polskiej nie brały udziału w akcji, co było też powodem tego, że w poniedziałek nie zdążyliśmy zajść do wszystkich biur kongresmanów i działacze mieszkający w Waszyngtonie mieli to zrobić następnego dnia, czyli we wtorek 13-go marca.

 Chciałbym zwrócić też uwagę na stanowisko prezesa KPA Franka Spuli dotyczące ustawy H.R. 1226. Otóż pan Spula uważa, że Polskę należy wykluczyć z tej ustawy, podczas gdy olbrzymia większość Polonii jest za tym, aby cała ustawa została wyrzucona do kosza, co jest dużo prostsze do przeprowadzenia, nie rozbijałoby jedności Polonii i nie prowadziłoby do poróżnienia państw przeciwko którym ta ustawa została stworzona.

Na zakończenie muszę wspomnieć o olbrzymim wysiłku organizatorów, a w szczególności inicjatora akcji, prezesa KPA w płd. Kaliforni pana Edwarda Jeśmana i pana Krzysztofa Węża, który organizował wyjazd z Chicago. Należą im się duże brawa i słowa podziękowania od Polaków w Polsce i Polonii.

Polonii Amerykańskiej Kongres

Komunikat prasowy: Akcja Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill

March 15, 2018(link is external)

12 marca 2018 kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków polonijnych w USA odwiedziło w celach edukacyjno-lobbistycznych biura ponad 300 kongresmenów na Capitol Hill w Waszyngtonie.

W czasie trwania akcji, znanej pod nazwą Polish American Capitol Hill Outreach, uczestnicy przeprowadzili setki rozmów usiłując zwrócić uwagę kongresmenów zarówno na bezpośrednie cele ustaw S.447 (Senat) i H.R.1226 (Izba Reprezentantów), jak i na ewentualne długoterminowe konsekwencje ich uchwalenia, nie tylko w Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych.

Uczestnicy akcji zwracali uwagę zarówno na antypolski, jak również na, mniej rozumiany, antyamerykański charakter powyżej wymienionych ustaw postulujących naruszenie istniejących norm prawnych i stworzenie precedensu opartego na ponadprawnych rozwiązaniach jawnie dyskryminujących względem innych grup etnicznych, narodowych i religijnych.

Problemem na który zwracano szczególną uwagę w trakcie rozmów w biurach kongresmenów, był postulat tak zwanej „restytucji mienia pozostawionego bezpotomnie i beztestamentowo”.

Postulat ten jest postrzegany jako sprzeczny z normami i tradycją prawną cywilizacji zachodniej. Stworzenie takiego precedensu musiałoby mieć dalszy negatywny wpływ na prawodawstwo amerykańskie.

Mimo iż, ustawy S. 447 i H.R. 1226 nakładają na amerykańskie struktury rządowe jedynie obowiązek monitorowania i sporządzania raportów dotyczących realizacji tzw. Deklaracji Terezińskiej przez jej sygnatariuszy, w tym Polskę, doświadczenie uczy, że tego rodzaju raporty są często sporządzane w sposób tendencyjny, są upolityczniane i ostatecznie wykorzystywane jako instrumenty nacisku międzynarodowego.

Przykładem tego typu działań jest postępowanie prawne Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciwko Szwajcarii(link is external) i tzw. raport Eizenstata. Raport ten, szkalujący Szwajcarię jako bankiera nazistowskich Niemiec i pomocnika Trzeciej Rzeszy, spotkał się z olbrzymią krytyką głównego negocjatora szwajcarskiego(link is external), społeczeństwa szwajcarskiego, Rady Federacji Szwajcarskiej(link is external) jak i prominentnych szwajcarskich polityków(link is external).

Uczestnicy podkreślali również, że sama Deklaracja Terezińska, dokument nie mający żadnej mocy prawnej, a służący jako trzon obu ustaw, aribtralnie dyskryminuje i wyklucza z tzw. „restytucji mienia bezspadkowego” wszystkie nieżydowskie ofiary niemieckiej Trzeciej Rzeszy* – co jest sprzeczne z prawem amerykańskim.

Ponadto wskazywano na fakt, że Deklaracja Terezińska jest jedną z tysięcy deklaracji międzynarodowych (zwykle ignorowanych przez Kongres USA) i charakteryzuje się ona wysokim poziomem ogólności i abstrakcji a w połączeniu z oboma ustawami daje nadzwyczajne uprawnienia Specjalnemu Wysłannikowi ds. Holocaustu, co dyskredytuje ją jako odnośnik do ustaw uchwalanych w Kongresie USA.

Zwrócono również uwagę, iż arbitralne nakładanie obowiązku monitorowania realizacji Deklaracji Terezińskiej na czołowe światowe mocarstwo USA, a nie np. na niezależną od nacisków zewnętrznych instytucję międzynarodową, budzi wątpliwości z punktu widzenia obyczajów prawnych.

Celem akcji Polish American Capitol Hill Outreach było wstrzymanie dalszego procedowania tych szkodliwych ustaw. Mimo oporów, a czasem wręcz destrukcyjnych działań niektórych członków Polish American Congress w stosunku do edukacyjno-lobbistycznej akcji Polonii w dniach ją poprzedzających, akcja w Kongresie zakończyła się niekwestionowanym sukcesem.

W czasie jej trwania uczestnicy akcji nie tylko odwiedzili biura ponad 300 kongresmenów, ale odbyli dodatkowo dwadzieścia pięć 20 do 45 minutowych spotkań z osobami odpowiedzialnymi w biurach kongresmenów za kwestie polityki międzynarodowej.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, którym nieobojętne jest słowo Polska i które poprzez bezpośrednie czy też pośrednie wspieranie naszej akcji na Capitolu pokazały, że jest możliwe przedkładanie interesów Polski i Polonii ponad partykularne interesy poszczególnych osób.

Akcja trwa! Twórzmy nowe grupy! Dzwońmy do kongresmenow. Umawiajmy sie z nimi teraz na spotkania w lokalnych biurach. Zjawimy się wkrótce ponownie w Waszyngtonie, aby dokończyć pracę rozpoczętą 12 marca 2018.

PHOTOS – Polish American Capitol Hill Outreach – 03/12/201(link is external)8(link is external)

Polish Americans Against S.447 & H.R.1226

StopActHR1226.org initiative was born after the wake-up call delivered by the approval of the Bill S. 447 by the U.S. Senate. The Stop Act HR 1226 initiative has spearheaded community-wide opposition to the anti-Polish media attacks and the anti-Polish congressional legislative agenda. Our task is to ensure that neither the present nor any potential similar bills in the future ever become the United States law. Come with us to Washington D.C. or help the initiative in any other way you can. Together we can fight media distortions and growing anti-Polish propaganda.

Help the Cause! Click the link below! Contribute to Polish Americans Against S.447 & H.R.1226!

Donate to Polish American Charities of Southern California!(link is external)

Pozdrawiam serdecznie,

Edward Wojciech Jeśman

President & National Director

Polish American Congress

of Southern California

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/roman-z-usa/akcja-polonii-na-kapitolu-w-sprawie-ustawy-o-mieniu-bezspadkowym-hr-1226

Wypowiedz się