Rozwój religii holokaustu – zbiorowego „Chrystusa” narodów !

Antysemityzm 4

Prezentujemy tekst Religia holokaustu dopiero się rozwija”, której kierunek zaakceptowała nie tylko Hierarchia Kościoła Katolickiego w Polsce. Ze względu na „cierpienia” Żydów podczas „Zagłady” są eksponowani do zastąpienia Jezusa Chrystusa i jego cierpienia na krzyżu, jako „zbiorowego Chrystusa” który ma wybawić świat od grzechu.

Potwierdzeniem  realizacji tego kierunku jest  film z udziałem papieża Franciszka całującego ręce „Ojca Chrzestnego” – Rotschilda i jego żony co jest hołdem wasalnym jak w filmie o tym samym tytule. Link: https://www.facebook.com/killuminati.stopnwo/videos/2096780250543364/

Franciszek 3 Franciszek 5

Polskie „katolickie owieczki” prowadzone przez „wilki w baranich skórach”, dały sobie „wyłączyć umysły, samodzielne myślenie” oraz „zmaślaczyć mózgi” i uwierzyły że:

  • Bóg wybrał naród  żydowski, a nie, że są to: po pierwsze – fałszywi żydzi, czyli Chazarzy, którzy z Palestyną nie mieli i nie mają nic wspólnego, ponieważ są pochodzenia turko-mongolskiego; po drugie – że Naród Żydowski nigdy nie istniał, co udowadnia Shlomo Sand, profesor historii w Tel Awiwie, w książce pt. „Szlomo Sand: „Kiedy i jak wynaleziono Naród Żydowski”
  • nie widzą żadnej sprzeczności między mściwym, nieludzkim i karzącym „bogiem” Starego Testamentu, a miłosiernym i miłującym  Bogiem Jezusa. Bowiem niewielu katolików przeczytało cały Stary i Nowy Testament, a wśród nich niewielu potrafiło „włączyć umysły oraz samodzielne myślenie” i to co   napisane w obu księgach zrozumiało !!!

Publikujemy także  ciekawą dyskusje  z Portalu Maruchy pod tym artykułem. 

Redakcja KIP

Religia holokaustu dopiero się rozwija

„Zachodzim w um z Podgornym Kolą, co ciągnie go (tzn. Henry Kissingera – SM) do naszych dam” – dziwowała się Caryca Leonida w nieśmiertelnym poemacie Janusz Szpotańskiego „Caryca i zwierciadło”.

Ale „zachodzić w um” nawet i bez towarzystwa Koli Podgornego, który zresztą chyba już nie żyje, można również i na inne tematy – na przykład – na temat przyczyn, dla których Żydzi z organizacji przemysłu holokaustu i z Izraela, a nawet szabesgoje z Departamentu Stanu USA, tak nerwowo zareagowali na nowelizację ustawy o IPN w Polsce.

Ta ustawa została uchwalona w roku 1998 i już wtedy wprowadzony został do niej przepis (art. 55), przewidujący kary za tzw. „kłamstwo oświęcimskie”, to znaczy – każdą próbę publicznego podważania zatwierdzonej przez światowy Judenrat wersji dziejów holokaustu, a zwłaszcza – zatwierdzonej wersji wydarzeń wokół obozu oświęcimskiego. O ile mi wiadomo, penalizacja „kłamstwa oświęcimskiego” została przez polski Sejm wprowadzona do tej ustawy na sugestię strony żydowskiej, która w ten sposób chciała umocnić swój monopol na ustalanie ostatecznej i obowiązującej wersji wydarzeń historycznych, zwłaszcza II wojny światowej.

Jak wiadomo, podczas II wojny światowej, Rzesza Niemiecka dokonała masakry znacznej części europejskich Żydów, co po pewnym czasie zostało patetycznie nazwane „holokaustem”, to znaczy – całopaleniem”. Ta nazwa nadawała tej masakrze znaczenie mistyczne, stając się istotnym elementem „religii holokaustu”.

Rzecz w tym, że w wieku XX przez świat, zwłaszcza zachodni, przewaliła się, a ściślej – nadal się przewala fala sekularyzmu, to znaczy – coraz większego rozziewu między życiem codziennym, a religią, która coraz częściej traktowana jest w najlepszym razie tylko jako zjawisko kulturowe, a w gorszym – jako zjawisko ze sfery sennych majaków, które ustają, jak tylko ktoś zapali światło. Katalizatorem sekularyzmu w świecie zachodnim jest komunistyczna rewolucja, której celem jest zniszczenie historycznych narodów i przerobienie ich na „masy”, które można będzie potem już w każdą formą ulepić.

Sekularyzm niósł ze sobą niebezpieczeństwo zwłaszcza dla żyjącego w diasporze narodu żydowskiego, dla którego istotnym, a kto wie, czy nie jedynym wyznacznikiem tożsamości przez całe stulecia była religia. Nawiasem mówiąc, religia mojżeszowa jest właściwie narodową historią żydowską, tyle, że podaną w metafizycznym sosie.

Inne narody miały swoje narodowe historie w zasadzie od religii uniezależnione, więc ich tożsamości sekularyzm nie zagrażał w takim stopniu, jak w przypadku Żydów, których coraz częściej ogarniały wątpliwości, czy powinni wierzyć w starożytne sagi o tym, jak to Morze Czerwone rozstąpiło się, tworząc „mur z wód” wzdłuż uczynionego w ten sposób wąwozu, którym „Izraelici” suchą nogą przemaszerowali po morskim dnie – i tak dalej.

Tymczasem właśnie to traumatyczne przeżycie stanowiło podstawę mojżeszowej religii, stanowiąc dowód szczególnego zainteresowania „Izraelitami” ze strony Stwórcy Wszechświata. W tej sytuacji postępy sekularyzmu mogły okazać się dla narodu żydowskiego szczególnie niebezpieczne, doprowadzając w końcu do rozpłynięcia się go bez śladu wśród innych narodów.

Zgodnie jednak z podstawową zasadą myślenia pozytywnego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skoro tedy wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler już dokonał masakry europejskich Żydów, eliminując zwłaszcza uboższą i gorzej wykształconą część narodu żydowskiego, która właśnie z tego powodu miała mniejsze szanse na ocalenie, to można tę okoliczność wykorzystać w charakterze remedium na zagrożenia płynące dla narodu żydowskiego ze strony sekularyzmu.

Po co wierzyć w starożytne sagi, które dostarczają tylu wątpliwości, kiedy oto mamy całkiem świeże traumatyczne wydarzenie, w które wcale nie trzeba „wierzyć”, a tylko pamięci o nim nadać sens metafizyczny.

To spostrzeżenie legło u podstaw religii holokaustu”, która zaczęła podbijać serca coraz szerszych kręgów społeczności żydowskiej, a nawet umysły tym bardziej, że bardzo szybko się okazało, że z holokaustu można ciągnąć całkiem pokaźne i realne profity.

Jak zauważyli starożytni Rzymianie, nie ma takiej bramy, której nie przeszedłby osioł obładowany złotem, toteż religia holokaustu niemal z dnia na dzień stała się dominującym wyznaniem społeczności żydowskiej.

Przyszło to tym łatwiej, że religia holokaustu nie przecinała pępowiny łączącej ją z religią dawną. Fundamentem religii mojżeszowej bowiem jest przekonanie, że Żydzi są narodem wyjątkowym, ponieważ cieszy się on specjalnym zainteresowaniem Stwórcy Wszechświata.

Religia holokaustu nawet nie próbuje z tym dogmatem polemizować, a tylko na jego bazie zbudowała dogmat kolejny – że mianowicie holokaust stanowi wydarzenie bez precedensu w dziejach świata.

W zwykłych kategoriach pogląd ten nie wytrzymuje krytyki już na pierwszy rzut oka, ale jeśli masakrę Żydów europejskich przez Rzeszę Niemiecką uznać za formę ingerencji Stwórcy Wszechświata, który zamierza w ten sposób powierzyć Żydom plenipotencję na administrowanie tym zakątkiem Wszechświata, to historyczne, czy arytmetyczne argumenty nie mają tu nic do rzeczy.

Ale do sukcesu religii holokaustu nie wystarczy, by ten dogmat przyjęli do wiadomości wyłącznie Żydzi. Konieczne w tym celu jest, by dogmat ten został przyjęty powszechnie i bez zastrzeżeń również przez resztę świata, to znaczy – przez świat nieżydowski. Dlatego też wysiłki promotorów religii holokaustu są nakierowane na narzucenie tego dogmatu światu nieżydowskiemu per fas et nefas.

Antysemityzm 3

Ta operacja wymaga jednak utrzymania monopolu na zatwierdzanie ostatecznej wersji historii w rękach żydowskich. Dlatego właśnie, na sugestię ze strony żydowskiej, polski Sejm w 1998 roku włączył do ustawy o IPN przepis przewidujący penalizację „kłamstwa oświęcimskiego”. Wprowadzał on zasadę, że w dyskusjach historycznych ostatnie słowo należy do prokuratora, który – jak można było od razu się domyślić – będzie respektował wersję zatwierdzoną przez dzierżawcę monopolu na prawdę.

I dopóki ta zasada działała wyłącznie na korzyść strony żydowskiej, żadnych protestów, ani wątpliwości, że w ten sposób podważa się swobodę dociekań naukowych, nie było. Dopiero gdy mniej wartościowy polski naród tubylczy spróbował wykorzystać tę samą zasadę dla ochrony swojej własnej reputacji przed oszczerstwami produkowanymi przez skoordynowane polityki historyczne: niemiecką i żydowską, strona żydowska podniosła przeraźliwy klangor.

Jest on całkowicie zrozumiały w sytuacji dynamicznej, gdy przecież nie wiadomo, jaka wersja historii może przynieść największe profity. Na wszelki tedy wypadek trzeba zostawić otwarte wszystkie możliwości, a wobec tego nie można pozwolić, by mniej wartościowe narody tubylcze mogły korzystać z zasady która ma umacniać żydowski monopol naprawdę. Religia holokaustu jest bardzo młoda i trudno przewidzieć, jakimi dogmatami będzie posługiwała się w przyszłości.

Stanisław Michalkiewicz
http://michalkiewicz.pl

https://www.facebook.com/killuminati.stopnwo/videos/2096780250543364/

Wybrane Komentarze

prawo said 2018-02-06 (wtorek) @ 16:35:35

Skoro „Prezydent RP pisze „Holokaust Żydów był planową eksterminacją, nie mającą precedensu w całych dziejach ludzkości” to prezydent tak jak wcześniej żydzi nie rozumie, że może być tylko jeden naród wybrany.

Próba zajęci przez aryjskich Niemców, miejsca zajmowanego przez wieki przez żydów skończyło się masakrą tych ostatnich. Niemcy się wycofali z rankingu a ich miejsce zajęli Polacy. Stąd ma wyjść Iskra Boża i dlatego żydzi są tak czujni i drażliwi na swój sposób. Chodzi o ich wybraństwo. Chodzi o zamach na największą z największych świętości! Polacy chcą być jak Żydzi, nie jak zwierzaki-goje! Stwierdzili, że chcą im zabrać HOLOKAUST! O to chodzi. Polacy chcą tego samego, co żydzi i nie chcą cicho siedzieć. Taki jest powód „agresji”, która jest skoordynowaną odpowiedzią na próbę ustawiania się na tym samym piedestale, gdzie stoi naród wybrany. Tego żydzi nie mogą wprost znieść i dlatego im puściły nerwy i zwieracze.

I powtórzę: ekshumację w Jedwabnem zacząłbym już, w piątek, 2 lutego A.D. 2018. Prof. Szwagrzyk dostałby polecenie, aby zacząć NATYCHMIAST!

Poza tym natychmiast zawarłbym jakąś poważną umowę z Chińczykami, żeby pokazać USA, że nie są jedyni na tym świecie. I tyle w tym temacie.

Kapsel said 2018-02-06 (wtorek) @ 16:36:16

Z KRAJU Zwolnić antypolskiego dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau! – podpisz petycję

Na platformie Citizen.GO znajduje się petycja, której twórcy i sygnatariusze domagają się zwolnienia polakożerczego dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli miejsca pamięci obozu, w którym najpierw ginęli Polacy, a dopiero później żydzi.

„W związku z godzącą w polską pamięć historyczną, konsekwentną działalnością dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wzywamy władze Rzeczypospolitej do usunięcia dra Piotra M. A. Cywińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Auschwitz” napisał twórca petycji Michał Tyrpa. „Ponadto żądamy przywrócenia Mszy św. i hymnu państwowego pod Ścianą Straceń w Narodowym Dniu Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 14 czerwca 2017 r.” dodał.

Petycja znalazła się na platformie już w 2016 roku, ale liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła dopiero teraz, po tym, jak nie dopuszczono Polaków do uroczystych obchodów tzw. wyzwolenia obozu przez sowiecką armię, zabraniając im nawet trzymać w dłoniach polskich flag.

Inicjatorem petycji jest Fundacja Paradis Judaeorum, która od stycznia 2008 r. prowadzi akcję społeczną „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”), i która od lat wspiera Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich w organizacji i promowaniu Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.

„Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aktywnie uczestniczący w zainicjowanej w styczniu 2008 r. akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) wzywamy naczelne władze Rzeczypospolitej do poszanowania pamięci polskich ofiar i bohaterów niemieckiego KL Auschwitz, którzy pod Ścianą Śmierci umierali z okrzykiem „Niech żyje Polska!”. Wzywamy do zniesienia bezprawnie wprowadzonej „strefy ciszy” i do godnego uczczenia Narodowego Dnia Pamięci 14 czerwca 2017 r. w zgodzie z wypracowaną tradycją: z Mszą św., hymnem narodowym i pod przewodnictwem ChSRO. Wzywamy Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu do usunięcia dra Piotra M. A. Cywińskiego ze stanowiska Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i powierzenia tej funkcji osobie, która z miejsca uświęconego krwią tysięcy polskich patriotów nie będzie rugować pamięci narodowej Polaków” napisano w petycji, którą można podpisać na stronie:

http://www.citizengo.org/pl/35329-zwolnic-dyrektora-muzeum-auschwitz?tc=gm

http://prawy.pl/65455-zwolnic-antypolskiego-dyrektora-muzeum-auschwitz-birkenau-podpisz-petycje/

ojojoj said 2018-02-06 (wtorek) @ 16:41:59

Ci co się podpisali pod ustawa 447 w kongresie amerykańskim:

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/447/cosponsors

Boydar said 2018-02-06 (wtorek) @ 16:50:44

Coś dziwnie Mój Ulubiony Stanisław podkreśla tą masakrę europejskich żydów („… Rzesza Niemiecka dokonała masakry znacznej części europejskich Żydów …”), zupełnie nie wspominając przy czyjej wydatnej pomocy (czy to Polacy sporządzali listy „do wywózki” czy urzędnicy rabinaccy ?). Zapewne też „z ostrożności procesowej” nie wymienia uzgodnionej kilkadziesiąt lat wcześniej tajemniczej liczby sześciu milionów. Więc jeśli nie sześciu, to ilu ?

Tak czy owak, obecne w Polsce tasiemce prędzej czy później wymrą naturalnie. O ile nagromadzenie przez wieki wszystkich możliwych chorób genetycznych nazwać można naturalnym a szczególną podatność na rozsiewane własnoręcznie trucizny, smutną acz nieuniknioną konsekwencją. Póki co, niech próbują odkupić swoje winy i odpierają atak nowych pasożytów. Przeszkadzać nie uchodzi.

Tak że wal Pan śmiało, Panie Stanisławie, to moja żona.

revers said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:02:00

Na to wychodzi, bo nawet icek Morawiecki chciał wystopniować holocaust, aż w końcu mu wyszło ze nikt nie może zaprzeczyć  przemysłowi holocaustu i holoszwindlu. Dołączają kolejne chóry i chórki artystów i artystek z zadłużonych w lichwie intelektualistów, co czekają na nagrody z kahałów.

A przebitki rosną i choć polski icek kahlstein chce 850 mld od Niemców i w ten sposób podzielić się z żydami zza wielkiej wody na 65 mld, do dołączają kolejne kahały z Jerozolimy co chcą 1 bilion w DUZEJ KASIE, co i tak wskazuje na manko w kolejnych żądaniach i przebitkach gminnych na 150 mld popiera z jednym sprawcą na terenie RP, nie BRD, który już wypłacił się żydom, a w RP ma swoje aktywa i pasywa z roku 1937 roku w ziemi i trochę inwentarza, w nowej strukturze kapitałowej pochodzenia niemieckiego.

jasiek z toronto said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:05:30

Re: Artykuł…
Jeśli nie przerwiemy tego żydowskiego „cyrku” na „holo-kosztowych” kołach, to będą nas Polaków żydzi gnębić do końca świata I jeden dzień dłużej.
Żydzi będą wymyślać inne „cyrki” cierpiętnicze i oskarżeniowe, a my idioci bez końca będziemy wykładać „kasę” na te niezaspokojone żydowskie plemię żmijowe.
=========================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

Mozets said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:08:05

Uprzejmie proszę o zamieszczenie tekstu ustawy izraelskiej o karach więzienia za negowanie holokaustu i komór gazowych . Próbowałem znaleźć na internecie, ale jest to skutecznie zablokowane.
kpt. M. Mozets (jnwsws)

Kapsel said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:11:42

To tylko pozornie nie na temat. W pierwszej kolejności to należy ustalić przyczynę i okoliczności do powstania zdarzenia a dopiero potem mówić o skutkach. W tym konkretnym przypadku chodzi mi o osobę dyrektora Muzeum i jego postawę.

…Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz odniósł się też do podnoszonych w prasie pretensji o niezaproszenie na obchody rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego, który w obozie organizował ruch oporu: – Krewni byłych więźniów to są setki tysięcy osób. Nikogo z nich nie zapraszaliśmy, bo wszyscy by się nie zmieścili na uroczystościach. Jeśli ktoś się do nas zgłosił, to braliśmy to pod uwagę przy zaproszeniach. Rodzina rotmistrza Pileckiego nie kontaktowała się z Muzeum Auschwitz-Birkenau przed uroczystościami……to jest cytat z artykułu w Gazecie Wyborczej

Piotr Mateusz A. Cywiński , (za wiki) syn Bohdana Cywińskiego i Marii-Małgorzaty ,dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, współtwórca i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau; w latach 2000–2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. absolwent Uniwersytetu Humanistycznego w Strasburgu (1993) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1995). Doktoryzował się w Instytucie Historii PAN W latach 2004–2008 był prezesem na Europę światowej federacji intelektualistów katolickich Pax Romana. Ekumenista, od maja 2002 członek Zespołu Episkopatu Polski do rozmów z Kościołem greckokatolickim na Ukrainie. Uczestnik także dialogu polsko-żydowskiego, chrześcijańsko-żydowskiego oraz rozmów między kulturami pogranicza.

Bohdan Hieronim Cywiński (za wiki) jest ojcem historyka Piotra Cywińskiego. Wcześnie związał się z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej, publikował w miesięczniku „Więź”. W 1966 został członkiem redakcji „Znaku”, a w 1973 jego redaktorem naczelnym. Z funkcji tej zrezygnował w 1977 pod wpływem presji swojego środowiska, gdy zdecydował się uczestniczyć w głodówce w kościele św. Marcina.W sierpniu 1980 udał się do strajkującego Gdańska. Został tsm członkiem Komisji Ekspertów przy Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i współredaktorem dokumentów porozumienia sierpniowego. Jeden z inicjatorów tworzenia „Solidarności”, został zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.Odbierał z ramienia podziemnej Solidarności pokojową nagrodę Nobla Lecha Wałęsy

***

W styczniu 1981 roku w Watykanie doszło do wyjątkowego spotkania: Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele. Zdjęcia z tej wizyty obiegły cały świat. Kilka dni po powrocie delegacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dysponowało szczegółowym raportem. Jednym z najważniejszych wątków był wpływ grupy doradców na Lecha Wałęsę. „(…) red. Mazowiecki, Bohdan Cywiński, Karol Modzelewski i Andrzej Celiński zaczęli prowadzić swoją destrukcyjną politykę, zmierzającą do oderwania delegacji od wpływów doradców kościelnych i narzucenia jej swoich koncepcji. (…) Bohdan Cywiński mieszkał poza miejscem pobytu delegacji i załatwiał sobie tylko znane sprawy. Podobnie niejasne sprawy załatwiali Mazowiecki, Modzelewski i Celiński”. SB poznała też szczegóły z zachowania członków 18-osobowej delegacji.

**

/fragmenty/

….Ażeby być dokładnie poinformowanym o przebiegu sprawy w Rzymie, Ks. Prymas ustalił z Kukołowiczem, że będzie on jego delegatem podczas wizyty „Solidarności” w Rzymie.….

…..Ksiądz Dziwisz przyjechał do Prymasa 9 stycznia o godzinie 20.00. Nastąpiła dłuższa rozmowa. Ksiądz Dziwisz zaczął od sprawy Romualda Kukołowicza, który – ostatnio – posłany specjalnie do Rzymu, musiał czekać 4 dni na przyjęcie, chociaż miał list odręczny do Ks. Dz., i list specjalny do Ojca św. – Mam obawę, by tacy ludzie, jak p. Eska, p. Mazowiecki, p. Wielowieyski, nie zniekształcili obrazu sytuacji w „Solidarności”. Omawiam tekst listu, który napisałem do Ojca św., naświetlając obecną sytuację w Polsce, w „Solidarności” i w kołach rządowych. Wypowiadam swój pogląd nt. charakteru pielgrzymki do Ojca św. pana Wałęsy. Wręczam list, liczący 8 stron maszynopisu – i kopertę z wynikami processus episcopalis w sprawie Kielc. Proszę, by moi wysłannicy specjalni byli przyjmowani u Ojca św. – bez zwłoki.…

…..W swoim przemówieniu podkreśliłem doniosłość skoncentrowania się na pracy krajowej, by otoczyć opieką robotników, którzy zaufali „Solidarności”. Należy unikać rozjazdów i wywiadów. Są ludzie, którzy na terenie „Solidarności” chcą załatwiać własne sprawy…

…Był moment, gdy specjalny mandat od p. Wałęsy otrzymał p. Cywiński. Ks. Dziwisz oświadczył panu Kukołowiczowi, że jest niepotrzebny, gdyż reprezentantem jest p. Cywiński. Wtedy p. Kukołowicz oświadczył, że się wycofuje……

….Zdaje się, że Ks. Dziwisz prowadzi politykę własną, odgradzania. Albo też jest zbyt słaby, by oprzeć się naciskowi Krakowa. Ksiądz Prymas prosił Kukołowicza, by napisał szczegółową relację z tej pielgrzymki……

https://wirtualnapolonia.com/2015/01/19/zygmunt-bialas-polacy-nie-mieli-obowiazku-ratowania-zydow/#comment-142577

https://wirtualnapolonia.com/2015/01/28/komentarz-z-wczorajszego-dnia/#comment-142936

jasiek z toronto said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:15:13

Czy nikt nie zwrócił uwagi, na fakt tzw., „tajemnicy bankowej” za która lichwiarskie plemię żmijowe skrupulatnie uprawia swoje żydowskie geszefty przeciwko nam Polakom we własnym Domu???…

 

Czy nie wystarczyłoby zablokować wszystkie płatności dla całego „kneSejmu” i całej administracji z tym żydowskim tworem zrobionym za jednym razem i w jednym dniu unikając zamieszek, protestów, demonstracji, strajków i ewentualnego rozlewu krwi na ulicach???.
Po zablokowaniu przepływu „kasy” dla kryminalistów politycznych i „press-tytutek” wyjdą sami jak glisty na powierzchnie z braku środków do egzystencji – pasoŻYDowania…
=====================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

Joe said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:38:21

Nasi dziadkowie leczyli tasiemca kapusta kiszoną, konsumowana w sporych ilościach aż sam się wyniósł…oczywiście na łono Abrahama, bo innej szansy nie miał.

Marek Lipski said 2018-02-06 (wtorek) @ 17:40:51

 Izrael ma kary powyżej 5 lat. W roku 1986, Par.5746 podobny do Par.5710 z roku 1950.

Każdy adwokat znający angielski może przetłumaczyć na polski. Nawet w Polsce z hebrajskiego, ale tego nie zrobią żydzi w Polsce. Oni przez przypadek się uratowali…w Polsce i pozostali.

W Polsce, IPN ustawa jest skromna w porównaniu z przepisami w Izraelu. Niestety IPN ustawa została zbojkotowana przez prawnika, Pana Dudę i przekazana kolegom prawnikom do analizy.

Wiele państw ma podobne przepisy prawne: en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

Grace said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:21:54

https://www.facebook.com/pl.sputnik/videos/1692294717481121/ To video podniosło mi ciśnienie.

Grace said2018-02-06 (wtorek) @ 18:23:28

Czy ktoś wie kto to jest ten parszywy gnój Andrzej Hadacz ? Polacy powstańcie z kolan kiedy pluje się wam w twarz. DOSYC !

Marek Lipski said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:23:57

Wypowiedzi niemieckich żydów o Polsce, w internecie , po niemiecku, są jeszcze bardziej kontrowersyjne aniżeli krytyka żydów na realnych ,autentycznych, polskich portalach.

Angielscy ale i z kolei hebrajscy żydzi traktują już Polaków jak Palestyńczyków, dlatego słowo czujny jest zbyt dyplomatyczne.

Dodają bezczelnie, że Arabowie mają więcej praw w Izraelu aniżeli w krajach arabskich i zaczyna się wojna propagandowa.

Obrzydzenie mnie bierze jak czytam opinie skrajnych frakcji żydowskich od lewicy do prawicy, dumnych ze swoich bom atomowych….

Groźby, pomówienia, publiczne linczowanie,
medialne dodam, wrogów Izraela czy też krytyków Izraela, żydów jest regułą.

Przecież oni, biali żydzi przeżywają dramat, tragedię: trwa depopulacja białych żydów.
Agonia białych żydów, moim zdaniem trwa.
Czy syjoniści w Izraelu lub w USA śpią?

Nie wiem ilu jest w Polsce, polsko-żydowskich patriotów, dla których Polska jest najważniejsza a nie Izrael?.

Kilku?

kama said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:33:31

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/jeden-rabin-powie-tak-drugi-rabin-powie-nie

revers said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:46:33

Pan prezydent DUDA jak najbardziej za religia zonki …

http://wprawo.pl/2018/02/06/izraelski-wrzask-poskutkowal-prezydent-duda-kieruje-ustawe-o-ipn-trybunalu-konstytucyjnego/

Ustawa o IPN w TKK, tylko w jakim składzie, nowym czy starym? przy okazji wyczyści się TKK, znaczy swoich talmudystów którzy te  prawa wstawili.

NICK said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:48:15

Holo był i jest.
Pisze znawca: Sclerosis Multiplex. Drogi Stanisław, znaczy.
Przewija to wielokrotnie we tekście.
Holo, hola.
Do przedszkola!?

Na różne sposoby.
Ma Nas za zajoby.
Dotychczas. Sposoby.

Są nieskuteczne.
żydów życie „wieczne”?

{chi,chi,chi}

Pan Stanisław?
Z Nas se drwi.

To jest instrukcja dla żydów:
znajdźcie bracia inne metody dojenia.
Upartych goim polskich.
Tyle.

jasiek z toronto said 2018-02-06 (wtorek) @ 18:53:00

No skoro są „niemieccy żydzi” I „hebrajscy żydzi”, to na pewno są „eskimoscy żydzi” I „ufo żydzi”…
Jak daleko weszła ta żydowska talmudyczna nowomowa??? Prawie do rdzenia naszej świadomości dzięki żydowskim szczekaczkom…

Ile można powtarzać, ze nie istnieją „polscy żydzi” „niemieccy zydzi”???  Są żydzi zamieszkujący na terenie Polski I żydzi zamieszkujący teren Niemiec…

Czy pasoŻYD toczący człowieka jest jego własnością ???

===========================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

NICK said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:21:26

  1. Jak Holland coś kręci i nie żadna „Pani”. To kręci, mota, szydzi.
    Ot, żydzi.

Marek Lipski said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:23:04

Do 18. Prawo karne czy też cywilne zobowiązuje białych żydów do akceptacji nie tylko języka, ale prawa w danym kraju.
Tak jak dla muzułmanów. W teorii, oczywiście.

Szpiegostwo na rzecz obcego państwa ,w tym Izraela, jest karalne. Również w Polsce, w Kanadzie. Nawet w okupowanych przez US Army, Niemczech. Szpiegostwo, jako przestępstwo, o którym mowa w polskim Kodeksie karnym, należy do klasycznych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu państwa.
Przestępstwo to jest – od najdawniejszych czasów – karane.„
Art. 130, art. 131 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Art. 1, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 253 ze zm.).

Ja piszę o białych żydach a nie kolorowych, których nie znam i nie mam ochoty poznawać. Jestem białym rasistą. Lubię tylko rude Panie z Polski i z Białorusi. Aha jeszcze tylko piękne Chinki.

Gloryfikowanie białych ludzi narodowości żydowskiej, która ulega depopulacji jest bzdurą medialną.

Oczywiście wkurza mnie sytuacja w Polsce, dotycząca wody pitnej, opanowanej przez firmy z Izraela, tak jak kwoty bez podatków, ale to jest inny temat.

NICK said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:37:10

Tysiąc razy.
Tutaj.
Apelowałem, prosiłem.
Polacy.
Zasiedlajcie wieś upadającą.
Barter.
ROZCZŁONKUJCIE SIĘ.
Bezpieczeństwo.
Nauczcie się kartofliska, drzew, także owocowych, porzeczki, rzeczki, warzywniaka, pszczółek, jagód… .
Zwierzyny.
Dzikie ostępy.
A i studnia.

Chyba, że faktycznie zostanie wielki lej.

No to co?

Bóg JEST.

VA said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:39:06

Czy prowokacja Azari w Oświęcimiu została zaaranżowana przez tych samych żydów, którzy dokonali zamachu na Delegację do Katynia?
http://www.gazetawarszawska.com/index.php/judaism-islam/293-prowokacja-azari-w oswiecimiu-delegacje-do-katynia

Maverick said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:51:05

Jak nas wyszmelcują roszczeniami, to w każdej parafii będzie muzeum holocaustu, mohery będą się bić w piersi, mówiąc „moja wina, moja wielka wina”, Jak ktoś nie będzie wystarczająco samobiczujący i samo-krytyczny agent MOSAD-u będzie podnosił za kołnierz i z całą rodziną kierował do nowo otwartych obozów koncentracyjnych. Przecież papież Franciszek to ich wtyczka, która ma wybić z głowy wiarę w Jezusa, https://www.facebook.com/killuminati.stopnwo/videos/2096780250543364/

Link dla tych co nie wierzą niech zobaczą jak całuje rękę Rotszylda i Rockefellera dwóch namiestników Lucyfera na ziemi.

Walka światła z ciemnościami toczy się wszędzie tak jak walka dobra ze złem.

Niestety Lucyferianie nie mają takiej samej etyki, i podstępnie wygrywają, tak że kiedyś przyjdzie dzień że tylko garstka będzie wierzących, będą przedmiotem kpin, drwienia, a nawet mordów.

Dopiero wtedy Jezus powróci na ziemię ze swoją armią.

NICK said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:51:55

No tak.
Mania antypolonizmu osiąga etap wyższy. VA.
Polacy się niby budzą.

Gazeta Warszawska zapodaje TO co jej pozwolono.
Taki etap.

WALKA.

Jest „michnik”, następca „sakiewicz” (jakżeśmy sie unym eks-cytowali).

Zatem mamy G.W..

Podobnie brzmi?

Marucha said 2018-02-06 (wtorek) @ 19:57:57

Andrzej Hadacz, jeszcze jako Andrzej Dobosz był zwykłym kapusiem SB, TW „Matka”, który donosił na kolegów z kopalni.
Najbardziej znany prowokator spod krzyża.
Zamieszany we współpracę z pederastami.
Potem – oczywiście – działacz KOD.

Jednym słowem – glizda.

O ile wiem, nikt nie próbował mu nawet dać w mordę.

Salcie said 2018-02-06 (wtorek) @ 20:23:03

Salcie nie była i nie jest fanką braci Kaczyńskich, ale jeśli pani Julia Tamir dzisiaj przypadkiem nie konfabuluje, co teoretycznie jest możliwe, by taką manipulacją załagodzić brutalny atak Izraela przeciwko Polsce – Lech Kaczyński zyskał u Salcie parę teoretycznych plusów dodatnich

Ważne świadectwo. Lech Kaczyński do byłej izraelskiej minister edukacji: „Przebaczyliście Niemcom, ponieważ mieli pieniądze, aby Wam zapłacić”

„Rozumiem ten straszny ból i silne pragnienie, aby nie zapomnieć o tym co się wydarzyło, powiedział Kaczyński, ale Niemcom wybaczyliście. Przebaczyliście im, ponieważ mieli pieniądze, aby Wam zapłacić, kupili Wasze przebaczenie za pieniądze. My byliśmy biedni, żyliśmy pod rządami Sowietów, więc nie mogliśmy Wam nic zaoferować, a wy w sposób cyniczny podjęliście decyzję obarczyć właśnie Nas winą. Wysyłacie swoich uczniów do Polski, chodzą po naszych ulicach, machają izraelskimi flagami, zioną nienawiścią i strachem, patrzą na nas jak gdyby zobaczyli diabła, a potem udają się do Berlina, aby tam się bawić . I oni są szczęśliwi w Berlinie, siedzą w kawiarniach niedaleko siedziby Gestapo i czują się komfortowo. W Niemczech widzą kulturę i sztukę, u nas widzą tylko martwe ciała”

ś.p. prezydent Lech Kaczyński dbał o dobre i oparte na prawdzie relacje między Polską a Izraelem. Jeszcze jako prezydent Warszawy podjął decyzje o powstaniu w Warszawie Muzeum Żydów Polskich. Nigdy nie tracił też okazji aby przypomnieć o tym jak naprawdę wyglądała historia polskich Żydów przed wojną i w czasie II wojny światowej.

Na Facebooku znaleźć można ważne świadectwo byłej byłej minister edukacji Juli Tamir dla Haaretz. Wspomina ona swoje spotkanie z Lechem Kaczyńskim. Fragment artykułu tłumaczy Rami Mahameed.

Dwugodzinna rozmowa z prezydentem Polski spowodowała, że inaczej widzę ich udział czyli Polaków w Holokauście

– podkreśla izraelska polityk.

Lech Kaczyński dał jej dobrą i nieocenioną lekcję historii.

Co pani wie o historii Żydów w Polsce – zapytał.
Prawdę mówiąc wiem dużo o końcu, a mało o początku – odpowiedziałam z wahaniem.
Powiem pani… powiedział, i rozpoczął szczegółową i fascynującą lekcję historii. Wiesz, dlaczego przed wojną było tak wielu Żydów w Polsce- zapytał. Nie czekał na odpowiedź, Polacy zaakceptowali Żydów i przyznali im prawa, których nie mieli w innych krajach; W Polsce były miasta i miasteczka, w których Żydzi stanowili większość; Naród polski nie uważał Żydów za wrogów. Zamierzam stworzyć muzeum, które będzie badać te setki lat – setki lat wspólnego życia, które skończyły się obozami śmierci

—opisuje była minister edukacji Izraela.

W rozmowie nie zabrakło tematu II wojny światowej.

Nie neguję tego, co wydarzyło się w obozach zagłady, ale trzeba pamiętać, że gdyby naziści nie doszli do władzy w Niemczech, nie byłoby w Polsce obozów koncentracyjnych. Polacy nigdy nie dążyli do eksterminacji Żydów. Naziści nas okupowali, kontynuował, Polskę rozszarpali na strzępy. Moi rodzice byli członkami polskiego podziemia – co pani wie o polskim oporze przeciwko nazistom? Co pani wie o powstaniu w Warszawie? Co pani wie o prześladowaniu polskiej inteligencji? Co pani wie o zniszczeniu Starego Miasta w Warszawie? Zniszczyli ją doszczętnie. Nie zostawili w nim kamienia na kamieniu

—opowiadał ś.p. Lech Kaczyński.

Nie mówię, że wszyscy byliśmy sprawiedliwi. Byli Polacy, którzy chętnie współpracowali, u innych ta współpraca wynikała z obojętności, inni współpracowali ze strachu a byli też tacy, którzy walczyli. Byliśmy narodem okupowanym, Polacy przegrywali bitwę po bitwie, w II wojnie światowej zginęło sześć milionów Polaków, z czego połowę stanowili Żydzi. Cała ludność polska ucierpiała z powodu niemieckiej okupacji, Polacy zostali wypędzeni ze swoich domów, setki tysięcy wysłano do Niemiec na przymusową pracę, wielu z nich nie wróciło. Nie usprawiedliwia to współpracy z nazistami, nawet zabijania jednego człowieka!

—wspomina Julia Tamir.

I tu następują najważniejsze słowa.

Rozumiem ten straszny ból i silne pragnienie, aby nie zapomnieć o tym co się wydarzyło, powiedział Kaczyński, ale Niemcom wybaczyliście. Przebaczyliście im, ponieważ mieli pieniądze, aby Wam zapłacić, kupili Wasze przebaczenie za pieniądze. My byliśmy biedni, żyliśmy pod rządami Sowietów, więc nie mogliśmy Wam nic zaoferować, a wy w sposób cyniczny podjęliście decyzję obarczyć właśnie Nas winą. Wysyłacie swoich uczniów do Polski, chodzą po naszych ulicach, machają izraelskimi flagami, zioną nienawiścią i strachem, patrzą na nas jak gdyby zobaczyli diabła, a potem udają się do Berlina, aby tam się bawić . I oni są szczęśliwi w Berlinie, siedzą w kawiarniach niedaleko siedziby Gestapo i czują się komfortowo. W Niemczech widzą kulturę i sztukę, u nas widzą tylko martwe ciała

—mówił Kaczyński do izraelskiej minister.

To wy piszecie historię na nowo , podniósł głos nagle, wyglądał na wyczerpanego i rozgniewanego. Celowo chcecie rozmyć różnicę między wstrząsającymi świadectwami o Polakach, którzy mordowali i masakrowali Żydów, a faktem, iż naród polski i ówczesny rząd Polski nigdy nie wypowiedział wojnę przeciwko Żydom ani ich eksterminacji – polityka eksterminacji była oficjalną niemiecką polityką. Szanuję i rozumiem ból ofiar, ale my także byliśmy ofiarami. Nasza historia jest historią porażek: Polska była okupowana, została podzielona, przechodziła z rąk do rąk. Teraz Polska jest niepodległym krajem, a ona (Polska) napisze swoją historię jeszcze raz, jak to przystało na wolny naród.

Po tej rozmowie Julia Tamir przyjechała do Warszawy, by spojrzeć na to miasto z innej strony.

Każdego ranka musiałam się zastanawiać się, czy w poruszających słowach Kaczyńskiego jest jakaś prawda

-podkreśla.

Tłumacz jej artykułu Rami Mahameed podkreśla:

Stara się zrozumieć problem, stać ją na obiektywizm, głębszą analizę. Nie boi się trudnych pytań o to, jak zachowałby się Izrael w przypadku bycia pod taką okupacją.

.https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/380140-wazne-swiadectwo-lech-kaczynski-do-bylej-izraelskiej-minister-edukacji-przebaczyliscie-niemcom-poniewaz-mieli-pieniadze-aby-wam-zaplacic

Salcie said 2018-02-06 (wtorek) @ 20:32:28

I jeszcze parę świetnych obserwacji Janusza Zagórskiego wokół wielkiej i bez znieczulenia operacji żydowskiej na żywej tkance naszej Ojczyzny.

https://youtu.be/7_aadg7WbWI

Polsko – ani kroku wstecz! Janusz Zagórski

TG said 2018-02-06 (wtorek) @ 21:55:35

Grzegorz Braun u Roli o roszczeniach żydowskich, kryzysie dyplomatycznym i państwie PiS!

jasiek z toronto said 2018-02-06 (wtorek) @ 22:14:17

Bardzo się dziwie, a nawet jestem zaskoczony, ze takiej SB-eckiej k..rwie nie przywalono w tak durny czerep niemalże z marszu…
Ślepi, głusi I chętni do „dyskusji’ z Żydowskimi k..rwami… Wręcz nie do pomyślenia..

==============================
jasiek z toronto

http://polskawalczaca.com

P.S. Ze zdrajcami się nie negocjuje, ani nie układa…Ich się k…rwa wiesza…

Salcie said 2018-02-06 (wtorek) @ 22:17:13

Prof. Jerzy Robert Nowak u Gadowskiego: Na 1200 żydowskich policjantów w Warszawie 12 było uczciwych

frank goldmansky said 2018-02-07 (środa) @ 02:01:39

Grzegorz mówi naga prawdę!!!!! jak wizjoner ! Jeżeli biała rasa Słowiańska (Ukraina, Rosja, Polska, była Czechosłowacja, Serbia ,Chorwacja ) się nie połączy ? ,To Słowianie będą biologicznie unicestwieni w bardzo krótkim czasie .Obecna sytuacja przypomina sytuacje tuz przed decydująca bitwa pod Grunwaldem , rękawice zostały już rzucone!!!

fax said 2018-02-07 (środa) @ 02:59:33

re28 przyjdzie pora, wtedy zaręczam ze będą chcieli wyskoczyć ze swej skory.

Religia holo szwindlu dla żyda jest bardzo ważna, nie tylko jako maszynka do zbiórek mamony, ale tez jako surogat religijny. Żyd przecież oficjalnie jest `wybranym` i `czczonym`. [ motłoch żydowski narodem tfu wybranym]
Następnie ma on Oświecić światłem lucyfera, wyjść z ciemności i ustanowić jedyną światową religie. Sam w roli diabła podnóżka, pana tego świata. Te świry twierdzą, iż niewiele im zostało do zrobienia, [ minimalizacja stada ] dlatego prowadzą wielkie dyskusje po Synagogach, ilu i jakich to niewolników mają sobie pozostawić. Białych i czarnych ma nie być, poza muzeum, jako wybryk natury ! taki żydowski Rzym

Grace said 2018-02-07 (środa) @ 06:02:11

Dziękuję Panie Gajowy za wyjaśnienie kto to jest ta wsza antypolska.

Cze-czen said 2018-02-07 (środa) @ 11:29:05

aj-waj, o co tyle rabanu??? Teraz???!!!!!!

Teraz to możemy nagwizdać po blogach.
Trza było wrzeszczeć,  krzyczeć, i dochodzić swego kiedy był jeszcze czas.
Do tej pory nikogo nie obchodzi dlaczego zamordowano Dr. Ratajczaka i dochodzenia nie było.
A Piskorski dalej siedzi.

A my od sztrajbantu do sztrajbantu jak pijany matros na szalupie w szkwał.

——

Niektórych obchodziło i bili na alarm. Niestety ich głos był piardnięciem komara w rejwochu żydowskiej prasy.
Admin

guła said 2018-02-07 (środa) @ 11:52:59

„Jeżeli nie 6 ml to ilu?” Ano to 6 milionów co skrupulatnie udokumentował p. Wiki z tym że na terenach III Rzeszy zginęło 3 miliony Żydów i na terenach ZSSR też trzy miliony Żydów.
Aneks wynikał stąd że Wiki informowała o ofiarach żydowskich na terenie Polski w ilości 6 mil. za które to Żydzi otrzymywali pieniądze od RFN. Wynikało z tego Aneksu że Żydzi pobierają też kasę za ofiary Polaków więc cóś z tym trzeba było zrobić. Więc zrobiono.
A co poszło to poszło. A Niemcy wstali już z kolan.

Polacy nie mieli obowiązku bronić diaspory Żydowskiej i trudno byłoby o to się czepiać – z punktu widzenia handlowego. Ale „sprawstwo” o którym pisze Pan S. Michalkiewicz wciskane nam przez byłych prezydentów i ich przydupasów to już całkiem inna bajka – z punktu widzenia handlowego.

Joe said 2018-02-07 (środa) @ 14:46:44

Gula…Zaczem zaczniemy mówić o pieniądzach, powiedzmy sobie wszystko co wiemy:

Co się stało, Dlaczego?  I jak jest dzisiaj?

Warto sięgnąć do lat 30-40 np. w Stanach…

Dlaczego wszystkie posunięcia Hitlera były okrywane mgła żydowskiej tajemnicy.

 Potem skąd wokół niego znalazło się tylu żydów.

Eichmann za dużo wiedział, zostały rozsypane jego prochy na morzu. Innych uciszono równie skutecznie.

 

A jak jest dzisiaj? Zacznijmy mówić otwartym tekstem.. DLACZEGO???

Siekiera_Motyka said 2018-02-07 (środa) @ 15:06:54

„Ta historia to gotowy materiał na hollywodzki film. Eugeniusz Łazowski najpierw uciekł z sowieckiego transportu na Sybir. Następnie wydostał się z niemieckiego obozu dla jeńców. Ostatecznie osiadł w Stalowej Woli, gdzie jako lekarz PCK wpadł na pomysł, jak uratować tysiące ludzi przed wywózką do obozów śmierci. Zaczął im podawać niegroźną bakterię, która „zakłamywała” wyniki testów (były one identyczne, jak przy zakażeniu śmiertelnym tyfusem). Niemcy widząc skalę „epidemii” wstrzymali ze Stalowej Woli wywózki do obozów koncentracyjnych.

Eugeniusz Łazowski urodził się w 1913 roku w Częstochowie. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował medycynę. Wybuch II wojny światowej zastał go w trakcie zdawania egzaminów końcowych. Po 17 września został aresztowany przez Sowietów. Zdołał jednak uciec z transportu jaki miał go wywieźć na Syberię. Następnie został aresztowany przez Niemców. Trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, ale i stamtąd dał radę uciec. Ostatecznie osiadł w Stalowej Woli, rodzinnej miejscowości swojej żony, gdzie jako lekarz podjął pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu.”

http://www.wykop.pl/ramka/4152953/caly-swiat-slyszal-o-schindlerze-prawie-nikt-nie-slyszal-o-dr-lazowskim/

Opublikowano za: https://marucha.wordpress.com/2018/02/06/religia-holokaustu-dopiero-sie-rozwija/

Wypowiedz się