Absurdalność matematyczna i logiczna obecnego prawa, także w Konstytucji, dotyczącego pieniądza w Polsce, a przykładowa historia Mateusza i… jak to zmienić !

Prezentujemy prostą i logiczną propozycję dr Szczęsnego Z. Górskiego, jak zmienić absurdalność obecnego prawa dotyczącego systemu pieniądza, na kanwie zwykłego przypadku Mateusza.

W kwestiach systemu monetarnego dr Górski, choć nie będący z wykształcenia ekonomistą, zna się lepiej niż najbardziej utytułowani ( raczej utytłani w tytuły) profesorowie ekonomii w Polsce.

Lecz niestety nie rozumie uwarunkowań politycznych, czyli „wierzy” w dobre chęci „Dobrej Zmiany”, czyli rządu Prawa i Sprawiedliwości, że  podejmie tak oczywistą sprawę i zmieni Konstytucję, a poprzedzi to referendum z równymi szansami w debacie dla przeciwników i zwolenników tak fundamentalnych i korzystnych dla Polaków i Polski  zmian.

Dr Szczęsny Górski odróżnia się inżynierskim, logicznym i matematycznym umysłem od ogromnej rzeszy „wierzących” w PiS jego zwolenników, ale w odróżnieniu od trudnej kwestii pieniądza, nie potrafi zastosować tych zalet w analizie politycznej decyzji i nadawanych kierunków realizowanych przez obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości (anegdotycznie: „wierzący” w PiS, głównie pod wpływem kleru, są jak mąż, który nie chce uwierzyć, że zdradza go żona mimo wielu doniesień – o czym anegdota na końcu).

W obecnej sytuacji politycznej lansowana (na szczęście już obecnie zaniechana, być może przejściowo) zmiana Konstytucji, miałaby wielkie szanse, gdyby do takiej zmiany doszło, spowodować zmianę tej Konstytucji na znacznie gorszą niż jest obecnie i te proponowane przez dr Górskiego zmiany wcale by nie nastąpiły.

Obecna Konstytucja wcale nie jest zła, z wyjątkiem kilku artykułów, w tym także tych wymienianych przez dr Górskiego. Problem główny jest w tym, że jest ona permanentnie nie przestrzegana przez Parlament (czy rzeczywiście polski ?).

Większość ustaw uchwalonych przez Parlament od 1997 r. jest niezgodna z Konstytucją, a Trybunał Konstytucji jest parawanem osłonowym tego permanentnego, kryminalnego procederu łamania Ustawy Zasadniczej. Potwierdził to m.in. były wicepremier, profesor Grzegorz Kołodko w książce pt. „Ćwierćwiecze transformacji”.

Z naszej strony mamy następującą propozycję zmian w Konstytucji, a wcześniej w pytaniach referendalnych, gdyby do tego doszło: aby wyrzucić, lub zmienić w Konstytucji tylko te artykuły, które wprowadzili do uwalonej w 1997 r. Ustawy Zasadniczej Panowie: Bronisław Geremek i Aleksander Kwaśniewski.

Z pewnością w tych artykułach zawierają się proponowane  przez dr Szczęsnego Z. Górskiego zmiany. I wtedy Konstytucja będzie naprawdę dobra, tylko trzeba ją przestrzegać, a nie permanentnie łamać, w czym teologo-talmudyczny „świat prawniczy” ma niezaprzeczalne, ogromne zasługi.

Redakcja KIP

Historia Mateusza

18-letni uczeń technikum informatycznego, obiecujący junior piłkarski, doznaje przy grze zerwania więzadła krzyżowego lewego kolana.

Wymaga to operacyjnej rekonstrukcji.

Zabieg powinien być wykonany natychmiast dla uniknięcia poważnych komplikacji i dla umożliwienia kontynuacji udziału w zawodach.

Oczekiwanie na zabieg w ramach NFZ od 2 do 3,5 lat z powodu wyczerpania limitów.

Odpłatnie te same szpitale publiczne zoperują w ciągu paru dni.

Klub ubezpieczył chłopca na 2 tysiące zł.

Ojciec chwilowo bezrobotny – firma w likwidacji

Czegoś tu nie rozumiem.
Jaka nieopłacalność?
Jaka niemożliwość?
Realna czy finansowa?

Zejdźmy do piwnic Domu Finansów

 NBP 2
Co kryje się za tymi drzwiami?
Nasze pieniądze?
Nie. Są tam liczby naszych niespłacalnych długów.
„Monetyzacja”  (Liczbowe wyrażenie realnej wartości)
Naszego dorobku, naszej pracy.
Naszego dziedzictwa wypracowanego przez pokolenia.
Liczby zapisane nam:
 • jako dług zamiast na nasze dobro,
 • jako dywidenda od społecznościowego kapitału spadkowego po przodkach,
Kto emituje w Polsce środki płatnicze?
 • Narodowy bank Polski około 15%
 • Banki komercyjne około 85%

W art. 227 p.1 Konstytucji mówi się NBP jako jedynym uprawnionym do emisji pieniądza nie podając definicji pieniądza.

Definicja ta pojawia się w Ustawie o NBP art 4 rozdziału 1, w którym utożsamia się pieniądz ze znakami pieniężnymi oraz precyzuje się, w art. 31, rozdziału 5, że znaki te są banknotami i monetami.

Wykrywamy więc w naszej obecnej Konstytucji podstawowy błąd logiczny.

W wyniku tego błędu nasze działania dla zaspokojenia między innymi potrzeb zdrowotnych musimy finansować w 85% środkami płatniczymi tworzonymi jako  oprocentowany dług.

Tylko w około 15 % możemy je finansować środkami tworzonymi bez zadłużenia.

Dlatego im bardziej rozwija się gospodarka, tym bardziej się zadłużamy.

Dlatego trzeba poszerzyć tę definicję pieniądza o pieniądz kredytowy i elektroniczny.

Okazją do tego jest zmiana Konstytucji.

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Ekonomiczny Akt Konstytucyjny.

Preambuła

Zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz, że pieniądz w rękach państwa jest najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu Obywateli, uchwala się aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne.

 1. Gwarantem suwerenności państwa i narodu polskiego jest suwerenny pieniądz.
 2. Pieniądz narodowy jest własnością narodu i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do narodu.
Depozytariuszem tego prawa jest państwo polskie i Narodowy Bank Polski.
 1. Wielkość emisji opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza.
4.         Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do społeczności lokalnej.
 • Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu

 • Pieniądz lokalny jest bez odsetkowy i niewymienialny

 • Podatki lokalne mogą być opłacane w pieniądzu

Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza.

 1. Pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski, zarówno w formie materialnej jak i elektronicznej, jest pełnowartościowym i prawnym środkiem płatniczym.
  • NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego o zasięgu krajowym.
  • Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie.
 2. Bank centralny jest wyłącznym emitentem narodowego pieniądza oraz odpowiada za jego wartość i realizuje politykę pieniężną wpierającą rozwój gospodarki krajowej.
 3. Emisja pieniądza narodowego jest realizowana przez budżet jako:
  • finansowanie deficytu budżetowego rządu przez bank centralny poprzez zakup obligacji z możliwością umorzenia w przypadku braku zagrożenia inflacyjnego;
  • wypłata dywidendy narodowej wszystkim obywatelom, jako udział w zyskach z emisji pieniądza i majątku narodowego.
8.      Właścicielem NBP jest naród.
 • Aktywa NBP są niezbywalne.
 • Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulując rozwój działalności gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli.
 • Obowiązkiem NBP jest coroczne określanie luki nabywczej, stanowiącej podstawowy wskaźnik dla nowej emisji.
 • NBP ma obowiązek skupowania złota lombardowego tworząc w ten sposób dodatkową rezerwę.
9.         Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym mające funkcję nadrzędną wobec konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami konstytucji, wymagają zgody wyrażonej w referendach narodowych.
 1. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie RP są równe wobec prawa handlowego, podatkowego i dostępu do kapitału.

https://www.youtube.com/watch?v

=ndgCbeothA8&feature=youtu.be

Zaprośmy pieniądz suwerenny do Konstytucji solidarnie  roztropnie i skutecznie poprzez referendum 2018.

Wówczas zostanie rozwiązany centralny problem gospodarki:

To,  co opłaca się realnie społecznie będzie też opłacalne finansowo.

 NBP 3Autor: dr Szczęsny Z. Górski

Od Redakcji KIP: W nawiązaniu do powyższego wstępu i propozycji dr Górskiego prezentujemy trafny komentarz odnośnie obecnego nowego Premiera, komentatora o pseudonimie Krzysiek:

Mateusz Morawiecki był już wystrugiwany na objęcie tego stanowiska na początku „dobrej zmiany”. To wychowanek „bankierów”. Ale ponieważ nie miał żadnego zaplecza politycznego i zaufania „tubylczego ludu” dlatego wystawiono sympatyczną i swojską panią Beatę Szydło poczynając od kampanii wyborczej Dudy. W ten sposób bardzo mocno „pogłębiono zaufanie” czyli iluzję, że obecny rząd jest „niekoszerny”, tak więc ludzie zgodzą się na wszystko, na „uszczelnianie”, a nawet na wywłaszczenie ich z jakiegokolwiek dorobku, który jeszcze mają. Kiedy statystyki pokazały, że „tubylczy lud” połknął przynętę i dobrze się ona zakotwiczyła, to wycofano sympatyczną panią Beatę i wstawiono „bankiera-człowieka”. No i teraz „tubylczy lud” będzie go bronił, bo to „dobra zmiana” i w ogóle, bo nawet i sympatyczna pani Beata się „zgadza”. Nigdy nie miałem, nie mam i mieć nie będę zaufania do ludzi, którzy swoją karierę budowali w instytucjach emitujących fałszywe i podłe pieniądze.

Za: http://www.pch24.pl/morawiecki—premier-od-zadluzania-polakow-i-dominacji-panstwa–,56718,i.html#ixzz51eaB1Fvg

Więcej na temat obecnego Premiera i Rządu PiS od początku kadencji, mogą przeczytać ludzie samodzielnie myślący, a nie „wierzący” w tą partię, na poniższych linkach:

 Na Podsumowanie: Ludzie, którzy wciąż „wierzą” w patriotyzm PiS i że jego działania są pożyteczne dla Polaków i Polski w sprawach ważnych, a nie w słowach i działaniach mało istotnych, są jak ludzie w żartach o mężczyźnie, któremu powiedziano, że zdradza go żona. W żartach wynajmuje detektywa, aby potwierdzić niewinność swojej żony. Detektyw wraca i mówi: „Spotkała się z innym mężczyzną na ulicy i razem weszli do hotelu.” Mąż pyta: „Widziałeś, jak wchodzą razem do pokoju?” Detektyw mówi: „Tak”. „Czy zobaczyłeś, co się dzieje w pokoju? „– pyta mąż. „Tak, zajrzałem przez dziurkę od klucza i zobaczyłem ją razem na łóżku” – odpowiada detektyw. „Czy byli przykryci kocem?” – pyta mąż. Detektyw mówi: „Tak” do mężczyzny. Mąż więc pyta: „Widziałeś co robili pod kocem?”, A detektyw mówi: „Nie.” „W takim przypadku nie możesz udowodnić, że oszukuje” – mówi mąż.

Mąż, tak jak i ludzie „wierzący” w PiS, którym zwłaszcza kler wyłączył umysły i zmaślaczył mózgi, nie chcą stawić czoła rzeczywistości, ponieważ zaburzyłoby to im cały światopogląd i podobnie, ludzie po praniu  mózgów będą lgnąć do najśmielszych wymówek, aby uniknąć rzeczywistości !!!

Wypowiedz się