DEKLARACJA WARSZAWSKA – „Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”

szczepienia-2

Zapraszam do podpisywania DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – „Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”: https://podpisz.to/…/deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-w

 DEKLARACJA WARSZAWSKA –
„Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”

Po przeanalizowaniu

 • Praw Naturalnych sformułowanych w 1651 roku przez Thomasa Hobbes’a,
 • Kodeksu Norymberskiego z 1947 roku,
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
 • Konwencji z Oviedo o Prawach Człowieka i Biomedycynie podjętej przez Radę Europy w 1997 roku,
 • Deklaracji UNESCO z 2005 roku w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka

oraz

 • Konstytucji RP z roku 1997,

po zebraniu wieloletnich doświadczeń i przeprowadzeniu przez naukę niezależną wielu analiz dotyczących tzw. „szczepień ochronnych”

podajemy do publicznej wiadomości, że efektem tych działań jest jednoznaczny głos Narodu Polskiego w odniesieniu do wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych”.

ZWAŻYWSZY, że człowiek od wielu setek lat toczy walkę o swoją wolność i swoją godność,

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw naturalnych oraz praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności decydowania o swoim życiu osobistym, w tym również zdrowiu, a także zdrowiu swoich dzieci,

ZWAŻYWSZY, że powyższe dokumenty wyraźnie mówią, iż każdy człowiek cieszy się wolnością osobistą i nikomu nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu oraz iż każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu,

ZWAŻYWSZY, że większość krajów Unii Europejskiej cieszy się znaczącą wolnością odnośnie tzw. „szczepień ochronnych”,

ZWAŻYWSZY, że analiza naukowa i zebrane wieloletnie doświadczenia w praktyce lekarskiej dowodzą, iż tzw. „szczepienia ochronne” przynoszą wielokrotnie wysoce niepożądane odczyny poszczepienne i późniejsze powikłania poszczepienne ze zgonem włącznie, a zatem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia,

ZWAŻYWSZY, że każda interwencja medyczne wymaga wyraźnego wyrażenia zgody,

ZWAŻYWSZY, że zakazane jest przeprowadzanie eksperymentów, w tym również eksperymentów medycznych, na narodach świata,

ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zagwarantowanie praw naturalnych i praw człowieka rodzimymi przepisami prawa i ich respektowanie, aby człowiek nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

sygnatariusze niniejszego aktu woli Narodu Polskiego ogłaszają uroczyście swoją decyzję pod postacią „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”, która zostanie odczytana i obwieszczona w dniu 26 sierpnia 2017 w Warszawie jako ukoronowanie Konferencji „Szczepienia XXI wieku”.

Sygnatariusze „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” domagają się od rządu RP i światowych organizacji strzegących praw człowieka:

 • natychmiastowego respektowania praw naturalnych i praw człowieka oraz zapisów pozostałych w/w dokumentów, w tym także prawa wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych”,
 • wprowadzenia odpowiednich regulacji odnośnie wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” do rodzimych przepisów prawa i respektowania ich,
 • wzorem krajów rozwiniętych natychmiastowego zaprzestania szczepień w pierwszej dobie życia, gdy nie można wykluczyć u dziecka wrodzonych patologii będących przeciwwskazaniem do szczepienia,
 • zakazania stosowania substancji toksycznych w tzw. „szczepieniach ochronnych” jak rtęć, aluminium i inne oraz wyeliminowania niebezpiecznych zanieczyszczeń, jak np. glifosat, zanieczyszczenia wirusowe itd.,
 • wypracowania odpowiedniego dobrowolnego kalendarza szczepień (pozbawionych w/w toksycznych substancji) jako zalecenie, a nie przymus,
 • wprowadzenia obowiązku udzielania osobom poddającym się tzw. „szczepieniom ochronnym” oraz rodzicom szczepionych dzieci przez personel medyczny rzetelnych informacji na temat składu szczepionek i wszystkich mogących wystąpić niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych,
 • wprowadzenia obowiązkowych rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych w oparciu o relacje osób szczepionych, rodziców szczepionych dzieci oraz personel medyczny, a także niezależną od producentów szczepionek analizę statystyczną zgłaszanych przypadków,
 • wypracowania własnych technologii produkcji szczepionek i wdrożenia ich w kraju,
 • wdrożenia etycznych programów nauczania, tj. programów opartych na prawach naturalnych i prawach człowieka,  zarówno w szkolnictwie medycznym średnim, jak i wyższym.

Sygnatariusze:

 1. lek. med. Katarzyna Bross Walderdoff
 2. prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska
 3. lek. med. Hubert Czerniak
 4. mgr. Lena Huppert – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
 5. dr n. med. Jerzy Jaśkowski
 6. Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla
 7. mgr. Ewa Nitecka
 8. Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, prezes
 9. dr n. med. Dorota Sienkiewicz
 10. dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz
 11. Justyna Socha – wiceprezes Stowarzyszenia STOP-NOP
 12. mec. Arkadiusz Telela
 13. Urszula Tomicka
 14. Jerzy Zięba
szczepionki przeciw hpv-sejm-24-lipca-2015
Konferencja „SZCZEPIENIA XXI WIEKU”.
PrisonPlanet.pl, Polska, 2017-08-28

Konferencja „Szczepienia XXI wieku” z udziałem najbardziej znaczących ludzi w Polsce, którzy zajmują się tym tematem została zorganizowana po wielu perturbacjach i sprzeciwie mediów głównego nurtu w sobotę 26 sierpnia w Warszawie. Zapalnikiem dla decyzji o zorganizowaniu tej konferencji była informacja, że jest pomysł, by odbierać rodzicom dzieci za brak szczepień.

Na konferencji oprócz omawiania całego spektrum problemów dotyczących szczepień ogłoszono DEKLARACJĘ WARSZAWSKĄ – „Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”. Zostanie ona rozesłana do wszystkich organów państwowych w Polsce i najważniejszych instytucji na świecie. Wcześniej zbierane będą pod nią Wasze / Państwa podpisy. Liczymy na poparcie tej akcji.

Poniżej zamieszczamy wykłady z konferencji.

NAGRANIA Z KONFERENCJI

 1. Szczepienna bomba zegarowa XXI wieku – prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska

Ola Poczęsna, Szorty Films Studiohttps://www.youtube.com/watch?v=OFPtEPQgPEo&feature=youtu.be

Janusz Zagórski, niezależna telewizjahttps://www.youtube.com/watch?v=h0av5xmPebQ

Janek Białek, prisonPLANETpl – https://www.youtube.com/watch?v=52x9d_C1Mp4

 1. Mały człowiek w okresie okołoporodowym i jego układ immunologiczny Ewa Nitecka – https://www.youtube.com/watch?v=_SswS7uYE-c&feature=youtu.be
 2. Szczepić czy nie szczepić? Czy to nadal jest pytanie? – Jerzy Zięba

Ola Poczęsna, Szorty Films Studiohttps://www.youtube.com/watch?v=NA8q0pPpt-Q&feature=youtu.be

Janek Białek, prisonPLANETpl – https://www.youtube.com/watch?v=iGpViSgtdLQ

 1. STOP-NOP – Ruchy obywatelskie na świecie i w Polsce – mapa przymusu szczepień i wolności wyboru. Jak się bronić? – Justyna Socha

Ola Poczęsna, Szorty Films Studio – https://www.youtube.com/watch?v=EcKwibiUCpc&feature=youtu.be 

Janek Białek, prisonPLANETpl – https://www.youtube.com/watch?v=nxgVIVT7b1k

 1. Przemysław Cuske – prezes STOP-NOPhttps://www.youtube.com/watch?v=1iB3VdBpJ8M&feature=youtu.be
 2. Sytuacja w Polsce: rodzice  kontra państwo. Jak się obronić w praktyce przed przymusem szczepień? – Urszula Tomicka – https://www.youtube.com/watch?v=EcKwibiUCpc&feature=youtu.be
 3. Ankietowe badanie porównawcze dzieci szczepionych i nieszczepionych – dr inż. Jerzy Sienkiewicz – https://www.youtube.com/watch?v=3Do80FBVsH8&feature=youtu.be
 4. Zmowa milczenia lekarzy. Czy istnieją bezpieczne szczepionki? Substancje toksyczne w szczepionkach – lek. med. Hubert Czerniak

Ola Poczęsna, Szorty Flims Studiohttps://www.youtube.com/watch?v=nXtkHqZz8GY&feature=youtu.be

Janusz Zagórski, niezależna telewizja –  https://www.youtube.com/watch?v=S4g8RWXvANw

 1. Nadzór Naczelnej Izby Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia i jego skutki – dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorf – https://www.youtube.com/watch?v=ps3FTvR_9yc&feature=youtu.bef
 2. Prawa Naturalne, Kodeks Norymberski, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie z Oviedo, Deklaracja Unesco w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka i Konstytucja RP a szczepienia – ranga, znaczenie, zakres działania ich zapisów. Jak to działa w innych krajach? – Mecenas Arkadiusz Tetela – https://www.youtube.com/watch?v=QHaYVDxnNHU&feature=youtu.be
 3. Prawa naturalne człowieka – Lena Huppert – https://www.youtube.com/watch?v=7UpUkFbtcmU&feature=youtu.be
 4. DEKLARACJA WARSZAWSKA – „Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych” (dokument pokonferencyjny, który zostanie opublikowany i rozesłany w Polsce i na świecie, a wcześniej będziemy zbierać pod nim podpisy) – prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Ewa Nitecka, dr Jerzy Jaśkowski, Jerzy Zięba, Justyna Socha, Urszula Tomicka, dr Katarzyna Bross-Walderdoff, dr Dorota Sienkiewicz, dr Hubert Czerniak, mec. Arkadiusz Tetela, Przemysław Cuske i Lena Huppert –  https://www.youtube.com/watch?v=95x7mDs485Y&feature=youtu.be

Opublikowano za: http://fundacja-qlt.pl/?konferencja-szczepienia-xxi-wieku-,179

Zestaw artykułów na temat szczepień ze strony prisonplanet.pl

Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   |  Po śmierci dzieci i masowych negatywnych reakcjach w Meksyku zawieszono krajowe szczepienia niemowląt.   |  Informator z CDC przyznaje, że rtęć w szczepionkach powoduje autyzm!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.  |  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  | Miliarderzy biorą populację na celownik.Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia!   |  Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane.  |   Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją?   |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!   |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.  |  Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  |  Trucie rtęcią w medycynie – autyzm.  |  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki – Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone – dosłownie wszystkie!    |   Stawiam na Tolka Banana – wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie – Komisja Przejrzystości.  |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Dziesiątki dzieci zmarły po podaniu szczepionki dostarczonej przez ONZ dla terenów okupowanych przez rebeliantów w Syrii.   |  Geoinżynieria a aluminium.  |

Więcej na ten temat

Pentagon i eliminacja fanatyzmu religijnego przy…
Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego…
Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.
Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności…
Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są…
Alan Watt. Wielka Globalna transformacja.
Człowiek Sorosa wzywa Google by nadzorowało „Teorie…
Profesor bioetyki: podajmy ludności środki…
Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek…
Stawiam na Tolka Banana – wirusa Zachodniego Nilu….

Wypowiedz się