Czy PiS kontynuuje dopinanie systemu ludobójstwa medycznego w Polsce ?

Leki

Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą”. „Przy odpowiedniej powtarzalności oraz psychologicznym rozpracowaniu ludzi możliwe by było nawet udowodnienie im, że koło jest kwadratowe. To tylko słowa, a słowa można tak formować, aż zamaskują sobą rzeczywiste idee”. Te dwie zasady sformułowane przez Józefa Goebbelsa ministra Propagandy III Rzeszy Niemieckiej i podobna myśl upubliczniona przez Jacka Kurskiego z PiS, że „Ludek głupi ( tak Chazary mówią między sobą o Polakach) to kupi”-  stanowią  obecnie podstawę tworzenia różnych „kultów” takich jak: „religia” katyńska, „religia” smoleńska, „religia” szczepionkowa, „religia” medycyny akademickiej itd.

Skutecznie wykorzystując wymienione zasady Prawo i Sprawiedliwość stworzyło Polakom miraż poprawy warunków życia i sytuacji gospodarczej Polski. Dużego wsparcia w budowie tej fatamorgany przez PiS udzieliło duchowieństwo kościoła katolickiego, w tym zwłaszcza hierarchia i Radio Maryja.

Udawanie zatroskania o Polaków poprzez gołosłowne powtarzane miliony razy obietnice bez pokrycia i drobne w swojej wadze co do skutków, pozytywne społecznie rozwiązania na czele ze sztandarowym 500+,  mają w istocie charakter marketingowo-osłonowy dla kształtowania krok po kroku wielu rozwiązań systemowych, które będą miały bardzo negatywne konsekwencje dla Polaków i Państwa Polskiego.

Należy tu wymienić:

 • przyjęcie przez Sejm i podpisanie przez Rząd umowy CETA z Kanadą, która faktycznie oddaje władze nad Polską globalnym korporacjom, a skutki zaczynają już być odczuwane np. w prawodawstwie medycznym, czy rolnictwie, od momentu jej obowiązywania od 1 kwietnia 2017 r.; oznacza to w istocie rzeczy likwidację państw narodowych;
 • dalsze obniżenie poziomu edukacji poprzez wprowadzaną reformę oświaty;
 • przyśpieszenie procesów niszczenia małych i średnich gospodarstw rolnych, co pozbawi możliwości zaopatrzenia Polaków przez znacznie zdrowszą żywność, niż z importu, czy farm przemysłowych;
 • dalsze pogorszenie sytuacji w sferze usług bankowych i finansowych, bez żadnego nadzoru Państwa nad działalnością globalnych korporacji finansowych, które mogą obecnie jeszcze bardziej łupić Polaków; wymownym przykładem są tu zadłużeni w kredytach frankowych – wskutek ewidentnego złodziejskiego procederu, których oszukał i prezydent i PiS;
 • dopinanie systemu podatkowego, celem wprowadzenia podatku katastralnego ( czy raczej katastrofalnego ???), który przyśpieszy wywłaszczenie Polaków z własnego majątku;
 • nie uznawanie zbrodni ludobójstwa przez OUN/UPA na ponad 300 tysiącach Polaków w czasie II wojny światowej i jeszcze wspieranie finansowe i polityczne oligarchicznego rządu Ukrainy utworzonego wskutek zbrojnego nielegalnego puczu na Majdanie;
 • sprowadzenie wojsk NATO ( najprawdopodobniej wyposażonych w broń jądrową) do Polski, celem wywołania wojny z Rosją, a w konsekwencji sprowokowania jądrowej III wojny światowej, która wystawia obszar Polski na pierwsze uderzenia bronią masowego rażenia.

Najbardziej dobitnym przykładem są działania na rzecz pogorszenia zdrowotności, a wręcz depopulacja poprzez zatrute lub nie spełniające norm krajów Zachodu  leki, a w szczególności szczepionki, z wprowadzeniem prawa przymusu szczepień. Dokumentują to artykuły: poniższe, poprzedzające na stronie i zamieszczone na końcu tego zestawu tekstów.

Zamieszczamy poniżej zestaw następujących opracowań różnych autorów, które nie pozostawiają wątpliwości:

1.Chcą obowiązkowo szczepić osoby dorosłe!

2. Rząd przeznacza dodatkowe miliony na przymusowe szczepienia dzieci!!!

3. Większość szczepionek jest zanieczyszczona glifosatem.

4. Depopulacja Polski? Gardasil – Cervical – Siligard.

5. Poszczepienne powikłania u polskich dzieci.

6. Nanocząsteczki w szczepionkach?

7.  Przekupstwo normą w przemyśle szczepionkowym.

8.  NWO – zaszczepimy twoje dzieci wbrew twej woli.

9. Szczepionki, szczepionki wszędzie reklamy szczepionek. Przychody Big Pharma zagrożone więc w Polsce wszystkie ręce na pokład! 

Chcielibyśmy wierzyć, że nieprawdą jest to, co napisano w  wymienionych artykułach na temat szczepionek i poprzedzającym na temat korporacji farmaceutycznych: 13 tajemnic korporacji farmaceutycznych, o których nie chcą, byś wiedział.

Dyskusja na temat szczepionek i całej akademickiej medycyny konwencjonalnej nie ma niestety charakteru merytorycznego i oparcia na faktach, lecz ma charakter kultu religijnego ze strony rządzących i reprezentantów świata medycznego.

Tytułem testu dla sprawdzenia intencji obecnego rządu proponujemy powołanie  mieszanego zespołu, który dokona uczciwych badań składu: leków, w tym szczepionek takiego samego rodzaju i producenta, rozprowadzanych w Polsce i w krajach Zachodniej Europy.
W powołanym zespole co najmniej 50 % powinni stanowić przedstawiciele pacjentów ze stowarzyszeń, które nie są finansowane z zagranicy, ani tym bardziej przez koncerny farmaceutyczne, na czele ze Stowarzyszeniem STOP NOP.
Ze strony Rządu i środowiska lekarskiego także nie powinny brać udziału osoby powiązane z koncernami farmaceutycznymi. Przewodnictwo tego zespołu powinny pełnić osoby nie związane ani z poszkodowanymi przez medycynę, ani nie związane z medycyną, czy Rządem, dla obiektywizmu w merytorycznym sporze, popartym rzetelnymi  badaniami leków.

Podobne zespoły należałoby powołać dla sprawdzenia sprowadzanej żywności, chemii gospodarczej, kosmetyków i innych produktów z Zachodu, w celu zbadania składu takich samych produktów, tych samych producentów, które sprzedawane są w tych samych sieciach wielkopowierzchniowych w Polsce i na Zachodzie.

Na spotkaniu  przewodniczących komisji ds. UE państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie w maju tego roku, Gabriel Csicsai, sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Rolnego, na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych żywności różnej kategorii z sieci handlowych w Austrii i Słowacji, stwierdził, że  przypadku 10 produktów na 22 badane występowały zasadnicze różnice w składzie. Podobne badania przywołał‚ przewodniczący Węgierskiej delegacji Richard Hörcsik – Węgrzy przebadali 96 produktów, z czego 71 miało zasadnicze różnice składów.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej na początku tego roku wystąpiły z postulatem, zamiast z kategorycznym żądaniem, do Komisji Europejskiej aby uniemożliwiła eksport do tych krajów zatrutej żywności.

Podobnie ma się rzecz z chemią gospodarczą i kosmetykami, które przygotowywane do eksportu do Polski i innych krajów Środkowej Europy mają zupełnie inny skład niż te sprzedawane w Niemczech czy Francji.

Jeśli obiektywne badania leków, w tym szczepionek oraz żywności, chemii gospodarczej, kosmetyków, czy innych produktów, wskażą obecność trucizn, lub co najmniej zasadnicze różnice w składzie, to polskie władze mają pełne podstawy do nacjonalizacji takich zakładów zagranicznych firm produkujących w Polsce, szczególnie farmaceutycznych i wyegzekwowanie wielkich odszkodowań od tych korporacji i firm.

Na podsumowanie jak działa ten system indoktrynacji wielkimi kłamstwami  – trafna myśl Adolfa Hitlera:

W wielkim kłamstwie zawsze tkwi ogromna siła wiarygodności ze względu na to, że znacznie łatwiej jest skorumpować ludzi na głębszym poziomie ich natury emocjonalnej niż można tego dokonać na poziomie świadomym lub w sposób dobrowolny. 

W ich prymitywnej prostocie umysłowej znacznie łatwiej padają ofiarą wielkiego kłamstwa niż małego dlatego, że sami bardzo często mówią nieznaczące kłamstewka jednak wstydzą się uciec do fałszu wypowiedzianego na wielką skalę. 

Nigdy nie przyszłoby im do głowy, aby sfabrykować kolosalną nieprawdę i nie uwierzą, że inni mogliby być na tyle bezczelni, aby zniekształcić prawdę tak nikczemnie. 

Nawet pomimo dowodów [o gigantycznym kłamstwie] przedstawianym ich umysłom i tak ciągle będą wątpili i wahali się myśląc, że być może istnieje jakieś inne wyjaśnienie. 

Nawet najbardziej zuchwałe kłamstwo zawsze odciska swoje piętno (na ludziach, przyp. tłum.) pomimo tego, że zostało ono obalone. Jest to fakt dobrze znany wszystkim ekspertom fałszowania faktów na tym świecie oraz tym, którzy współpracują ze sobą praktykując sztukę kłamania.” 

Redakcja KIP

 1. Chcą obowiązkowo szczepić osoby dorosłe!

Znany lobbysta proszczepionkowy Marek Posobkiewicz, zajmujący stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, na polecenie rządu, przygotowuje projekt zmiany ustawy, która może zmusić dorosłych Polaków do szczepienia się. Rząd jeszcze tego nie przyjął, ale wydaje się to w zasadzie formalnością.

Leki 3

Co szykują dla nas siepacze totalitaryzmu medycznego? Oficjalnie chodzi podobno o to, aby przygotować się na jakieś bliżej niesprecyzowane epidemie. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, o wiele łatwiej będzie wprowadzić tak zwane obowiązkowe szczepienia interwencyjne, inaczej określane jako akcyjne i będą one dotyczyły wszystkich, a nie tylko dzieci.

Pojęcie szczepień akcyjnych, w polskich przepisach dotychczas nie istniało. Dodatkowo przewidziano, że za uchylanie się od takich szczepień będą wysokie kary. Zatem wygląda na to, że rządzący zamierzają zintensyfikować przymus szczepień rozciągając go również na dorosłych, którzy będą zgodnie z prawem zmuszani do wstrzykiwania sobie preparatów medycznych, które kupuje najwyraźniej zblatowany z koncernami farmaceutycznymi polski rząd.

Biorąc pod uwagę ostatni wypadek w Białogardzie i późniejsze wypowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który uznał, że nie widzi problemu w przymusowym szczepieniu dziecka bez zgody rodziców, można się spodziewać pogorszenia sytuacji w zakresie wolności wyboru procedur medycznych. Co więcej urzędujący minister włączył się w promocję produktów zagranicznych koncernów medycznych, publicznie szczepiąc marszałka senatu Stanisława Karczewskiego, który z kolei wykonał szczepienie u niego.

Wspomniany Marek Posobkiewicz, czyli Główny Inspektor Sanitarny odpowiadający za przygotowanie tych antywolnościowych i niekonstytucyjnych przepisów prawa (Art. 39. Konstytucji stanowi bowiem „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”), zasłynął z kolei pajacowaniem w postaci „rapowania” pioseneczki reklamującej szczepienia jako coś dobrego dla zdrowia.

Projekt pana Posobkiewicza zakłada również tak zwaną szybką ścieżkę gromadzenia szczepionek w Centralnej Bazie Rezerw. Do tej pory była ona uruchamiana jedynie w razie klęski żywiołowej. Nowa ustawa ma umożliwić masowe zakupy szczepień, nawet po wystąpieniu pojedynczego przypadku jakiejś zakaźnej choroby.

Oznacza to, że łatwe będzie zdecydowanie o masowym zakupie szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia szczepień przeciwko grypie. Potem państwowe magazyny zapełnią się zakupionymi szczepionkami, które przecież będą miały termin ważności, co z kolei będzie skutkowało dążeniem władz do wstrzyknięcia tych dawek komu się da, a gdy ludzie będą tego unikać, zamierza się dyscyplinować ich karami, a w skrajnych przypadkach nawet stosując przymus bezpośredni.

Znani lobbyści proszczepionkowi z tytułami lekarskimi oczywiście gorliwie popierają plan zaostrzenia ucisku medycznego w postaci zmuszania zdrowych ludzi do wstrzykiwania sobie preparatów, co w każdym przypadku można nazwać eksperymentem medycznym. Na dodatek po wprowadzeniu zmian pana Posobkiewicza, do szczepienia będzie mogła kwalifikować również pielęgniarka, a nie tylko lekarz, więc doprawdy nie wiadomo jak to się skończy dla pacjentów.

Oczywiście w nowej ustawie nie ma słowa o Negatywnych Odczynach Poszczepiennych. Rządzący nadal udają, że coś takiego nie istnieje i nie chcą nawet rozmawiać o funduszu odszkodowawczym, z którego płacono by renty ofiarom przemysłu szczepionkowego.

Trzeba przyznać, że obecna ekipa rządząca ma już duże osiągnięcia w zakresie promowania potencjalnie niebezpiecznych substancji produkowanych przez zagraniczne koncerny farmaceutyczne. Koszt przymusowych szczepień wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat niemal dziesięciokrotnie i śledząc ostatnie zmiany w prawie, widać stałą tendencję do jego zwiększenia.

Przygotowywane obecnie prawo pozwoli jeszcze skuteczniej wziąć społeczeństwo pod medyczny but, zmuszając je do aplikowania sobie preparatów z zawartością metali ciężkich i osłabionych laboratoryjnie wirusów, za które oczywiście ludzie sami zapłacą w podatkach. Antywolnościowe zapędy rządzących obecnie polityków lewicy pobożnej mogą przerażać, bo konstruowane przez nich totalitarne prawo będzie wkrótce umożliwiać nawet zaszczepienie dorosłego, wbrew jego woli, z wykorzystaniem interweniujących policjantów.

Na podstawie: bip.kprm.gov.pl, GazetaPrawna.pl

Źródło: ZmianyNaZiemi.pl

Władza jaka sobie wybraliśmy najwyraźniej dba o nas jak o niemowlęta. Każdemu chujowi który się zbliży do mnie z igła poderżnę gardło.

hansi Konrad13 minut temu

Nie będzie musiał się zbliżać 🙂
Po prostu zabierze Ci kasę z konta 🙂
A jeśli konto będzie puste – to przyśle Komornika 🙂
Czaisz ? 🙂
Ja już myślę nad tym od paru lat 🙂
Nad np. metodą hinduską 🙂
Gdzie Bill Gates zdążył Hindusom wymordować „szczepieniem” przeciw Polio
65 tysięcy dzieci 🙂
Zanim Hindusi wzięli i pozabijali „szczepionkarzy”.
Ośmiu tych dobrodziejów było 🙂
I wtedy „polio” minęło, jak ręką odjął 🙂
Niestety – u nas szkoda kul na mundurki, które za parę lat będą odwiedzać domy 🙂
Jednym z równoległych celów żydowni jest opróżnienie Polski z Polaków.
Najlepiej emigracją.
I ja zamierzam pójść im na starość na rękę w tym względzie.
Nie zamierzam się kopać z koniem, ani iść na jakieś barykady, za BYDŁO, które żydownia zrobiła już z Polaków, głównie z młodego pokolenia…
Owszem – gdyby mi się nawinął pod rękę Radziwiłł, albo Posobkiewicz –
pewnie ręce same by sięgnęły, w celu „zaszczepienia” go 🙂
A JESZCZE bardziej – gdyby mi się nawinął na celownik PEJS,
który Radziwiłłowi i Posobkiewiczowi wydaje rozkazy 🙂
Pewnie palec by sam pociągał za spust, całkowicie spontanicznie 🙂
Choć byłaby to dla tej swołoczy ZBYT LEKKA śmierć, nawet, gdybym celował w brzuchy, pełne kiszek, które bolą i dłuuugo dość nie pozwalają umrzeć 🙂 …

Paka • 16 godzin temu

mordercy – holokaust Polaków na zlecenie żydów

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/aj-wiadomosci/item/118302-chca-obowiazkowo-szczepic-osoby-dorosle

2. Rząd przeznacza dodatkowe miliony na przymusowe szczepienia dzieci!!!

Leki 4

Rząd Beaty Szydło opracował projekt pod tytułem: „Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”. Jego celem jest: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nastąpi przez zwiększenie w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”.

Brzmi fantastycznie. Każdy z nas zgadza się z opinią, że służbę zdrowia należy dofinansować, a przede wszystkim usunąć nieefektywne metody leczenia, jak chemioterapia (3-5% trwałych wyleczeń) i zastąpić je lepszymi i tańszymi metodami przedstawionymi w licznych badaniach naukowych.

Projekt podpisany przez Beatę Szydło jest… plugawy. Nie wiem czy dobre słowo zostało użyte, ale taka metoda wdrażania 9 punktu projektu jest haniebna. Ni stąd ni zowąd w projekcie art. 9, pojawia się taki zapis:

„Art. 9. W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) 2017 r. – 258 mln zł; 2) 2018 r. – 251 mln zł;”.

Na co konkretnie pójdą pieniądze? Wyjaśnienie mamy na stronie 7 projektu:

„Wprowadzane w art. 9 projektu zmiany w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173) mają na celu zwiększenie limitów maksymalnych wydatków na lata 2017 i 2018 ponoszonych z budżetu państwa na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z ustalonym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych. Konieczność zwiększenia przedmiotowych limitów w 2017 r. związana jest m.in. z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1815), które wprowadziło obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.”.

Proszę obejrzeć wypowiedź z 14 września 2017 roku, posła Kukiz 15, Jerzego Kozłowskiego. Od 2 minuty mówi bardzo interesujące rzeczy o ustawie pani Szydło:

Rząd Beaty Szydło przeznacza dodatkowe miliony złotych na obowiązkowe czyli przymusowe szczepienia dzieci! Wzrost następuje ze 160 mln zł w 2016 roku do 258 mln zł w 2017 roku. Przeciwko szczepieniom na pneumokoki (dwoinka zapalenia płuc) są wszyscy specjaliści, jak: doktor Jerzy Jaśkowski, prof. Maria Dorota Majewska, doktor Hubert Czerniak, Jerzy Zięba. Doktor Jerzy Jaśkowski w artykule „Jakie dawki aluminium znajdują się w szczepionkach?” przedstawił jeden z argumentów:

„Szczepionka przeciwko pneumokokom, zawiera 125 mcg aluminium. Dziecko o masie 50 funtów może otrzymać co najwyżej 113.o mcg aluminium”. Z tego wynika, że w formie bezpiecznej 125 mcg aluminium może przyjąć dziecko ważące 55-60 funtów czyli 25-27 kilogramów. Taką wagę dziecko może osiągnąć w wieku 4 lata i więcej. Jednak należy zadać pytanie: dlaczego w szczepionce przeciwko pneumokokom jest aluminium? Czy rząd Beaty Szydło zlecił zbadanie składu szczepionek? Dlaczego rząd PiS nie zniesie przymusu szczepień, skoro nie ma w Polsce żadnej epidemii?

 Źródło: https://martabrzoza.pl/

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-ekologia-i-srodowisko/aj-informacje/item/117067-rzad-przeznacza-dodatkowe-miliony-na-przymusowe-szczepienia-dzieci

3.Większość szczepionek jest zanieczyszczona glifosatem

Leki 5Naukowiec Anthony Samsel potwierdził, że glifosat, główna aktywna substancja chemiczna herbicydu Roundup firmy Monsanto, występuje jako zanieczyszczenie w większości szczepionek.

Jedną z najważniejszych przyczyn obnażenia kłamstw na temat glifosatu wmawianych ludziom w USA i na święcie przez przemysł chemiczny i rolniczy jest ich twierdzenie, że glifosat jest „bezpieczny”. Niezależne badania naukowe całkowicie temu przeczą. Ludzie są narażeni na działanie glifosatu poprzez kontakt z herbicydami, pestycydami, aerozolami, uprawami genetycznie modyfikowanymi, pozostałościami obecnymi w przetworzonej żywności itp. Jakby tego było mało, badania naukowe wykazały, że glifosat jest obecny także w szczepionkach, które są wstrzykiwane niemowlętom, małym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

W artykule z roku 2014 zatytułowanym „Major Pesticides Are Morę Toxic to Humań Cells Than Their Declared Active Principles” („Główne pestycydy są bardziej toksyczne dla komórek ludzkich niż ich deklarowane substancje czynne”) opublikowanym w magazynie BioMed Research International podano:

„Pestycydy są stosowane na całym świecie jako mieszaniny zwane preparatami. Zawierają one substancje pomocnicze, które często są utajniane i określane jako substancje nieczynne, oraz deklarowane substancje czynne, które są zwykle testowane osobno.

Przetestowaliśmy toksyczność 9 pestycydów, porównując substancje czynne i ich formuły na trzech ludzkich liniach komórkowych (HepG2, HEK293 i JEG3). Glifosat, izoproturon, fluroksypyr, pirymikarb, imidaklopryd, acetamipryd, tebukonazol, epoksykonazol i prochloraz stanowią kolejno składniki czynne 3 głównych herbicydów, 3 insektycydyów, i 3 fungicydów. Zmierzyliśmy czynności mitochondriów, degradacje błony i aktywność kaspaz 3/7.

Środki grzybobójcze były najbardziej toksyczne, począwszy od stężenia 300-600 razy niższego niż w rozcieńczeniach rolnych, następnie herbicydy, a na koniec środki owadobójcze, z bardzo podobnym profilem we wszystkich typach komórek.

Pomimo stosunkowo łagodnej reputacji Roundup był jednym z najbardziej toksycznych wśród badanych herbicydów i insektycydów. Co najważniejsze, 8 preparatów spośród 9 było do tysiąca razy toksyczniejszych od ich substancji czynnych.

Nasze wyniki zakwestionowały zasadność dopuszczalnej dziennej dawki pestycydów, ponieważ ta norma jest obliczana na podstawie toksyczności samej substancji czynnej. Badania na pestycydy mogą nie odzwierciedlać odpowiednich ekspozycji w środowisku, jeśli bada się osobno tylko jeden składnik tych mieszanek”.

Z badań, których wyniki w roku 2013 opublikował magazyn Toxicology, wiadomo, że glifosat znany jest ze „wzmacniania endokrynologicznego efektu zakłócającego po wprowadzeniu do komórek”. Naukowcy badający skład mieszanek podkreślają: „Ponieważ pestycydy zawsze są używane razem z adiuwantami [podobnie jak szczepionki], które mogą zmienić ich toksyczność, konieczność oceny całych preparatów, jako mieszanin, staje się oczywista”.

W artykule z roku 2014 zatytułowanym „Major Pesticides Are Morę Toxic to Humań Cells Than Their Declared Active Principles” („Główne pestycydy są bardziej toksyczne dla komórek ludzkich niż ich deklarowane substancje czynne”) opublikowanym w magazynie BioMed Research International podano:

„Pestycydy są stosowane na całym świecie jako mieszaniny zwane preparatami. Zawierają one substancje pomocnicze, które często są utajniane i określane jako substancje nieczynne, oraz deklarowane substancje czynne, które są zwykle testowane osobno.

Przetestowaliśmy toksyczność 9 pestycydów, porównując substancje czynne i ich formuły na trzech ludzkich liniach komórkowych (HepG2, HEK293 i JEG3). Glifosat, izoproturon, fluroksypyr, pirymikarb, imidaklopryd, acetamipryd, tebukonazol, epoksykonazol i prochloraz stanowią kolejno składniki czynne 3 głównych herbicydów, 3 insektycydyów, i 3 fungicydów. Zmierzyliśmy czynności mitochondriów, degradacje błony i aktywność kaspaz 3/7.

Środki grzybobójcze były najbardziej toksyczne, począwszy od stężenia 300-600 razy niższego niż w rozcieńczeniach rolnych, następnie herbicydy, a na koniec środki owadobójcze, z bardzo podobnym profilem we wszystkich typach komórek.

Pomimo stosunkowo łagodnej reputacji Roundup był jednym z najbardziej toksycznych wśród badanych herbicydów i insektycydów. Co najważniejsze, 8 preparatów spośród 9 było do tysiąca razy toksyczniejszych od ich substancji czynnych.

Nasze wyniki zakwestionowały zasadność dopuszczalnej dziennej dawki pestycydów, ponieważ ta norma jest obliczana na podstawie toksyczności samej substancji czynnej. Badania na pestycydy mogą nie odzwierciedlać odpowiednich ekspozycji w środowisku, jeśli bada się osobno tylko jeden składnik tych mieszanek”.

Z badań, których wyniki w roku 2013 opublikował magazyn Toxicology, wiadomo, że glifosat znany jest ze „wzmacniania endokrynologicznego efektu zakłócającego po wprowadzeniu do komórek”. Naukowcy badający skład mieszanek podkreślają: „Ponieważ pestycydy zawsze są używane razem z adiuwantami [podobnie jak szczepionki], które mogą zmienić ich toksyczność, konieczność oceny całych preparatów, jako mieszanin, staje się oczywista”.

Leki 6Źródło: activistpost.com, NWO Report

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/111522-wiekszosc-szczepionek-jest-zanieczyszczona-glifosatem

4.Depopulacja Polski? Gardasil – Cervical – Siligard

Leki 7foto: Wikimedia Commons/CC

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie”

O tym, że przyrost naturalny spada w Polsce w sposób katastrofalny, pierwszy artykuł napisałem w roku 1981 r. w okresie I Solidarności. Po Wojnie rodziło się w Polsce ponad 700 000 dzieci rocznie, przy liczącej 30 milionów ludności. Liczbę 40 milionów mieszkańców osiągnęliśmy w 1974 roku. Zaraz potem p. prof. Kostrzewski z PZH, działając jako ekspert WHO, przywiózł przymus szczepień dzieci na różyczkę i świnkę.

I tak to się zaczęło. [H. Kunicka. Orkiestry]

Już wcześniej zaczęto maluchom wciskać szczepionkę przeciwko tężcowi. Przy najmniejszym skaleczeniu podawano zastrzyk surowicy. Wówczas tego nie wiedzieliśmy, ale obecnie wiadomo, że do szczepionki DePeTe podawano przeciwciała przeciwko HCG, powodujące samoistne poronienia u kobiet.

Efekty były „świetne”. Badania wykonywane w AMG w tamtych latach udowodniły, że robi się prawdziwa epidemia tych samoistnych poronień. Forsowana ustawa o dowolności skrobanek nie przeszła. Nawet „komuniści” nie chcieli przeprowadzać tak drastycznej depopulacji ludności.

Jednakże skutki przymusu szczepień dały znać o sobie zaraz po tej ustawce wykonanej przez WSI, zwanej Okrągłym Stołem. Opisałem to w 1992 roku z śp. płk M. Rajskim – „W Rękawiczkach”.

Udostępniony raport demograficzny w czasie obrad wskazywał, że przyrost naturalny w miastach jest już zerowy, tylko wieś powodowała utrzymanie populacji na tym samym poziomie. O wzroście liczby mieszkańców do planowanych 60 milinów mogliśmy pomarzyć. Obecnie przy 38 milionach ludności rodzi się tylko około 300 000 noworodków.

Wzrost liczby szczepionek z 3 do 12 i więcej, był jedną z głównych przyczyn zmniejszenia przyrostu naturalnego. Bezpośrednią przyczyną było wprowadzenie do składu szczepionek takich środków poronnych, jak przeciwciała anty HCG, które wykryto w szczepionkach DePeTe, w badaniach przeprowadzonych na zlecenie PT Biskupów w Kenii, oraz włączenie środka zwanego Polisorbat 20 i Polisorbat 80.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18863&Itemid=119

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pytania-na-ktore-pediatrzy-nie-odpowiadaja-dr-jerzy-jaskowski-2015-02

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dr-jerzy-jaskowski-oglupianie-polakow-trwa-rotawirusy-2016-08

Obecnie nastąpił wzrost nacisków na lokalne samorządy, w celu wprowadzenia przymusu szczepień szczepionką, zwaną w zależności od producenta, Gardasil – Siligard – Cervical. Pierwsze ogłupianie samorządów zrobił nie kto inny, ale zespół „popychaczy” szczepionkowych, zrzeszonych w Towarzystwie WAKCYNOLOGICZNYM. Konferencje były zawsze finansowane przez firmy produkujące szczepionki. I jeszcze się tym chwalili. Już 3 lata temu na konferencjach „naukawych” tego Towarzystwa organizowano specjalne sesje dla radnych, samorządowców i pielęgniarek.

Pod fałszywym hasłem zapobiegania rakowi przeprowadzano praktyczną operację prania mózgów tym, nie ukrywajmy, zupełnie nieprzygotowanym do takich akcji ludziom.

Dlaczego hasło, że szczepionka ta zapobiega rakowi szyjki macicy jest fałszywe? Z bardzo prostego powodu. Szczepionkę wprowadzono na rynek w 2006/7 roku. Szczepiono 16-letnie dziewczynki. Rak występuje najczęściej koło 40 – 50 roku życia. Czyli musimy poczekać co najmniej 30 lat w celu uzyskania odpowiedzi, czy szczepionka działa, czy nie.

Po pierwsze, problem polega na tym, że dziewczęta w szkołach szczepi się bez dokumentacji. Czyli, że chodzi o masową depopulację, bez dowodów!

Po drugie, wydano rozporządzenie, ze dokumentację należy, o ile ona istnieje w ogóle, przechowywać tylko koło 10 lat.

Po trzecie, brak całkowity systemu monitoringu szczepionych dzieci.

Po czwarte, obniżono wiek szczepiony do najpierw 12 roku życia, a potem do 8 roku życia.

Po piąte, dziewczynki w tym wieku nie posiadają rozwiniętych narządów płciowych, a więc w trakcie ich rozwoju uszkadza się je. Zostało to udowodnione.

Po szóste, zaczęto także szczepić chłopców, rzekomo jako nosicieli wirusa. Problem polega na tym, że wirus przenosi się także w ślinie i już noworodek pocałunkami może zostać zakażony. Szczepienie dziecka zainfekowanego przyspiesza rozwój raka. Przed szczepieniem żadnych badań się nie wykonuje.

Po siódme, 95% wirusa ginie samoistnie w okresie 6 miesięcy.

http://www.polishclub.org/2016/09/21/dr-jerzy-jaskowski-wakcynolodzy-konfabuluja-dla-zysku-depopulacji/

http://www.polishclub.org/2016/08/25/dr-jerzy-jaskowski-glowne-falszerstwa-wakcynologow-fikcyjne-pojecia/

Czyli dzięki umiejętnej dezinformacji opartej na programie CIA, zwanym „MK -ultra”, w powiązaniu z programem „Drozd”, otumaniano mniej wartościowy ludek [St.Michalkiewicz], zamieszkujący pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14597&Itemid=119

 W oryginalnej pracy natomiast znajduje się podsumowanie: ”Mimo, że HPV jest znajdowany w raku szyjki macicy, nie jest to wystarczający powód potwierdzający. Tak więc inne kofaktory są niezbędne do progresji z szyjki macicy HPV na raka. Długotrwałe stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych ma bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa w tej przemianie. Palenie tytoniu i jednoczesne zakażenie wirusem HIV zostały określone jako czynniki znacząco wpływające na powstanie raka; jednoczesne zakażenie wirusem Chlamydia trachomatis (CT) oraz wirus opryszczki zwykłej typu 2 (HSV-2), immunosupresja, a nawet niektóre braki dietetyczne, są prawdopodobne odpowiedzialne za raka. Czynniki genetyczne i immunologiczne gospodarza i wirusowe czynniki inne niż warianty typu wiremii i integracji wirusowej, mogą być ważne, ale nie zostały zidentyfikowane.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X06005913

 http://vistafit.manifo.com/dr-jerzy-jaskowski-–-kongres-wakcynologow-czesc-i

Już po pierwszym roku sprzedaży Gardasilu w 2006 roku zanotowano ponad 1600 raportów o powikłaniach, z tego 371 zanotowano jako poważne, a na 42 przypadki zaszczepienia kobiet w ciąży, aż u 18 wystąpiło poronienie, lub wady płodu.

Centrum Informacji o Szczepieniach zanotowało:

• 5 zgonów dziewcząt,

• 31 raportów uznanych za zagrażające życiu,

• 1385 przypadków wymagało ostrej interwencji lekarskiej

• w sumie zanotowano 2207 efektów niepożądanych.

New England Journal of Medicine doniósł, że Gardasil może być bardziej niebezpieczny, aniżeli można przypuszczać. Były to prorocze słowa, o czym dalej.

To fakt, że już w 2009 roku firma Merck zaczęła “kombinować” z możliwością szczepienia chłopców. Wbrew temu, co obecnie twierdzi sekta szczepionkarska, było to spowodowane nie korzyściami dla potencjalnych chorych, ale gwałtownym spadkiem sprzedaży szczepionki. O ile w pierwszym okresie liczyli na ponad miliard dolarów zysku, to w wyniki lawinowo zgłaszanych powikłań sprzedaż spadała.

Wspomnę tylko, że firma Merck w samych Stanach Zjednoczonych została pozwana przez 60 tys. ludzi w związku z aferą Vioxxe, który wywoływał skutki uboczne w postaci zawałów serca i udarów mózgu. Adwokaci firmy poszli na ugodę, wypłacając odszkodowania w wysokości 4,85 mld USD. Zaoszczędzili 17 miliardów dolarów.

Nie udowodniono bezpośredniej przyczynowości wirusa HPV. Tak uważa Krajowy Instytut Raka w USA. Rak występuje dopiero po 20 – 50 latach od zainfekowania. Gardasil ma być głównym źródłem dochodów firmy Merck i przewiduje się, że jego sprzedaż osiągnie wartość co najmniej 2 miliardów dolarów. To dochód, którego Merck bardzo potrzebuje po skandalu z Vioxxem. Aby osiągnąć taki dochód, Gardasil będzie musiał być wprowadzony do szkół. Warto wspomnieć, że całkowity koszt szczepionki to 1500 zł. Jak wiadomo, rząd warszawski [G.Braun] to zrobił!

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/siewcy_strachu_gardasil_106904.html

http://kochanezdrowie.blogspot.com/2016/05/dr-jerzy-jaskowski-czoowy-ekspert.html

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-szczepieni-rozpowszechniaja-zakazenie/

Jak się bowiem okazało, Merck przed wprowadzeniem szczepionki do obrotu przeprowadził badania kliniczne tylko na 1200 dziewczynkach poniżej 16 roku życia w 13 krajach, czyli serie miały po mniej niż sto szczepionych! Pomimo to zanotowano 34 raporty o zakrzepicy naczyń, 27 raportów o wystąpieniu tocznia, 23 raporty o zakrzepie, 16 raportów o udarach mózgu, 544 raporty o napadach omdleń. Te raporty nie miały jednak praktycznego znaczenia. Nie wstrzymano sprzedaży, w celu wyjaśnienia narastających problemów zdrowotnych.

Porównanie ze szczepionką Menactra [na zapalenie opon mózgowych] wykazało, że zgłoszono co najmniej 2 razy więcej konieczności wizyt domowych u dzieci szczepionych Gardasilem, zanotowano cztery razy więcej raportów o zgonach, 6 razy więcej raportów o omdleniach oraz 7 razy więcej innych raportów.

Fakty te skutecznie odstraszają od wątpliwych i drogich szczepień dziewcząt i kobiet, nawet w bogatym USA.

http://www.pro-life.org.pl/2007/08/coraz-wicej-ekspertw-

Wyraźnie stwierdza się, że szerokie stosowanie u chłopców ma na celu ożywienie sprzedaży Gardasilu. Sprzedaż spadła do 401 milionów dolarów w 3 kwartale 2008 roku. Firma zakładała, że jeżeli uda jej się nakłonić, poprzez dobry marketing – strach – 350 000 chłopców, to mnożąc liczbę chłopców przez 400 dolarów, zarobi w 2011 roku ponad miliard dolarów.

Tutaj uwaga – pytanie, dlaczego w Polsce Gardasil pod zmienioną nazwą Siligard,kosztuje jedna ampułka 500 zł [a jedna osoba to 3 x 500 zł, czyli kuracja to 1500 zł, a nie 1200 zł, licząc po kursie wymiany dolara?

Analityk Lynch David Risinger stwierdza, że dobrze przeprowadzony marketing może dać firmie 2. 7 miliarda dolarów ze sprzedaży w 2011 roku.

Prof .Alicja Zubel jeszcze dosadniej określa takie bezmyślne szczepienie dziewcząt, nie tylko chłopców: ”Niczym nieusprawiedliwione jest więc szczepienie całej populacji, gdy bez tego ilość zachorowań może być sprowadzona do ułamka procenta.” Przykładem takiego bezszczepieniowego likwidowania raka szyjki macicy jest Finlandia i Szwecja. Odpowiednio nagłośnione badania cytologiczne wyeliminowały praktycznie umieralność spowodowaną rakiem szyjki macicy. Koszt był ponad 10-krotnie mniejszy. Nie było żadnych powikłań, tak jak występując po szczepieniach, których leczenie dodatkowo obciąża chorych, jak i NFZ. W Polsce NFZ celowo ogranicza dostęp do badań cytologicznych, wprowadzając limity czasowe.

Należy mocno podkreślić, że szczepienia nie eliminują cytologicznych badań. Innymi słowy, pomimo wydania 1500 zł, kobieta koło 40 roku życia powinna się co 1-3 lata badać cytologicznie, ponosząc określone koszta dodatkowe. Jest to więc nic innego, jak okradanie kasy społecznego, przymusowego ubezpieczenia, na korzyść prywatnej firmy.

W celu podkreślenia tego faktu podam kilka przykładów piśmiennictwa jak najbardziej naukowego. Ciekawe, dlaczego o tych faktach nic nie wiedzą tzw. koryfeusze rządowi?

Jak doniesiono bowiem, 15 września 2011 roku w szczepionkach firmy Merc & Co, sprzedawanych pod nazwą Gardasil, lub w Europie pod nazwą Siligard, znaleziono rekombinację DNA, która utrzymuje się we krwi ludzkiej. Sane Vax Inc. zaskoczony takim wynikiem badań przebadał ampułki zakupione w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Polsce i Francji. Okazało się, że 100 % zakupionych ampułek było skażonych! Jest to więc zjawisko globalne. Oznacza to, że wstrzykuje się dziewczętom biohazard rDNA wirusa HPV, z HPV-11 i HPV-18. Cząstki te zostały opisane, jako mocno przytwierdzone do aluminium.

Tak więc po pierwsze: jednak stosuje się aluminium, wysoce szkodliwą neurotoksynę, bezpośrednio do krwi.

Po drugie: w dodatku przyczepiony do niej rDNA może spokojnie wędrować do mózgu. Już samo aluminium jest odpowiedzialne np. za demencję u ludzi. To obciążone rDNA spełnia rolę broni biologicznej z opóźnionym zapłonem.

cdn.

dr J. Jaśkowski

„Szczepienie szczepionką przeciwko HPV to czysty eksperyment,

a dzieci traktuje się jak króliki doświadczalne” cytat z art.

I w dodatku za darmo, dla firm.

 Gdańsk 05.XI.2016 r.

Kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/102154-depopulacja-polski-gardasil-cervical-siligard

5.Poszczepienne powikłania u polskich dzieci

Leki 8

List zdesperowanej matki w sprawie przymusu szczepień

Szanowni Państwo!

Odważyłam się napisać ten list, by zwrócić Państwa uwagę na problem dzieci z coraz częstszymi powikłaniami poszczepiennymi. Niestety media głównego nurtu wciąż nie podejmują tematu lub jest to przedstawiane w taki sposób, by przedstawić rodziców, jako opornych, którzy z głupoty nie szczepią swoich dzieci. Do momentu, kiedy nie urodziłam dziecka, też byłam zwolenniczką szczepień, jednak, kiedy mój czteromiesięczny synek, oddany zdrowy do szczepienia i do niego zakwalifikowany, dostał ciężkiej biegunki z krwią i dwa tygodnie walczyliśmy, by nie cierpiał, zaczęłam się zastanawiać, co mogło być przyczyną. Lekarz to zbagatelizował, twierdząc, że to przez spadek odporności i zaprzeczył nawet temu, co jest napisane w ulotce przez producenta o rodzajach możliwych skutków ubocznych. Na wizycie prywatnej inny lekarz potwierdził nasze obawy o powikłaniu, jednak nie zostało to nigdzie zapisane w książeczce zdrowia. Zaczęłam wtedy czytać, szukać innych rodziców i okazało się, że to jest tylko czubek góry lodowej. Na szczęście syn nie doznał ciężkich powikłań neurologicznych, jednak wiem, że takie przypadki zdarzają się już bardzo często. Lekarze niestety bagatelizują problem i obawy rodziców. Decyzja o nieszczepieniu czy przerwaniu szczepień wynika właśnie z wcześniejszych, często tragicznych powikłań tego samego dziecka lub starszego rodzeństwa. Rodzice się boją, często są zastraszani postępowaniem administracyjnym i grzywnami za nieszczepienie dzieci i w końcu decydują się zaszczepić, bo nie mają siły walczyć z systemem, mimo swojego lęku o dzieci, nie mają wyboru. Wierzymy, że dobro naszych dzieci nie zostanie przemilczane. Chcemy, aby świadomość ludzi o niebezpieczeństwach i możliwych konsekwencjach nie była zatajana, chcemy, aby rodzice byli informowani przez lekarzy, co może się wydarzyć po podaniu szczepionek. Rodzice ufają także badaniom przed szczepieniem, jednak jako rodzic muszę powiedzieć, że naszą kwalifikacją przed szczepieniem byłam zszokowana – moje płaczące dziecko, płaczące dziecko na korytarzu, pielęgniarka, która weszła do pomieszczenia dwukrotnie – dziecko zostało osłuchane, a lekarz nie zauważył szmerów, bo przy takim hałasie po prostu nie było to możliwe. Zaufaliśmy w pełni lekarzowi, który nawet nie spytał, czy dziecko miało kontakt z osobą chorą, czy gorączkowało, a mimo to bez dokładnego wywiadu zostało zaszczepione. Dlaczego jesteśmy jako rodzice z tym sami? A w dodatku trwa ciągła nagonka na rodziców „oszołomów”, a my po prostu boimy się o nasze dzieci i chcemy dla nich jak najlepiej, a nie jesteśmy przecież ani naukowcami ani lekarzami, a stoimy przed i tak trudnym wyborem. Boli mnie, kiedy pomyślę o tych wszystkich przypadkach zabranego dzieciństwa, ciężkiej choroby i tej bezsilności rodziców, gdyż państwo nie zapewnia żadnej pomocy po ewentualnych powikłaniach. Z drugiej strony wymaga od obywateli i to nawet pod groźbą kary pieniężnej, pełnego i czasami bezrefleksyjnego poddania się obowiązkowemu kalendarzowi szczepień. Liczymy na wsparcie, ponieważ zostaliśmy sami z tym problemem. Nie mamy poczucia, że nasze dzieci są bezpieczne. Tyle ostatnio mówi się o ochronie życia poczętego, a niepokojące są również doniesienia o wykorzystywaniu tkanek z abortowanych płodów do produkcji szczepionek. Jako katoliczka czuję, że to nieetyczne, nie mogę się pogodzić z tym w moim sumieniu, że miałabym pod przymusem podać taką szczepionkę mojemu dziecku, a jesteśmy do tego zmuszani pośrednio i bezpośrednio. Niestety wciąż powielane są przez lekarzy tezy o tym, że powikłania są niezwykle rzadkie, jeśli popatrzy się na całą zaszczepioną populację. Sytuacja zmienia się, kiedy taka tragedia przydarza się własnemu dziecku. Bardzo martwi mnie to, że staliśmy się, i nasze dzieci również, tylko tymi „do odhaczenia” i postawienia stempla, by wszystko zgadzało się na papierze, bo ktoś będzie z tego rozliczał. Martwi mnie, że nie dba się o nasze maluchy w sposób, jaki powinno. Nam udało się wyleczyć dziecko i nie doznało żadnych powikłań neurologicznych, ale nie wszystkie dzieci mają takie szczęście. Nie chcemy być traktowani jak numerki w kolejce, jesteśmy rodzicami i bardzo boimy się o zdrowie i życie naszych maluchów. My rodzice, po prostu boimy się o nasze dzieci. Nie chcemy, by korzyści finansowe były ważniejsze od zdrowia i życia naszych dzieci. Jeśli dzięki temu, że napisaliśmy ten list, chociaż jeden rodzic będzie bardziej czujny, będzie pytał o skład szczepionki, upomni się o pełną informację o stanie zdrowia dziecka oraz o dokładny wywiad i badanie przed szczepieniem, będę czuła, że się udało. Chciałabym, żeby szczepionki nas chroniły, jednak okazuje się, że ich podanie jest czasami niebezpieczne i kończy się ogromną tragedią i dla dziecka i dla jego bliskich. Jako jedni z rodziców, którzy widzieli, czym jest powikłanie poszczepienne, proszę z całego serca o pomoc. Chcielibyśmy, żeby ktoś nas wysłuchał i nagłośnił nasz punkt widzenia.

Z wyrazami szacunku,

(Dane personalne zastrzeżone na prośbę autorów/Red. W-P.)

Źródło: Wolna Polska

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/98567-poszczepienne-powiklania-u-polskich-dzieci

 1. Nanocząsteczki w szczepionkach?

Leki 9To list do odbiorców newslettera Alertes Santé

Droga Przyjaciółko, Drogi Przyjacielu!

Zaledwie kilka miesięcy temu pojawił się w czasopiśmie medycznym International Journal of Vaccines and Vaccination artykuł poświęcony badaniom przeprowadzonym przez prof. Stefano Montanari [http://www.stefanomontanari.net/sito/biografia.html], który to artykuł powinien znaleźć się na pierwszych stronach wszystkich gazet, zwłaszcza magazynów poświęconych zdrowiu.

Badanie wykazało, że w szczepionkach znajdują się liczne metale ciężkie w postaci nanocząsteczek. Spośród 44 szczepionek badanych przez naukowców, tylko jedna nie zawierała niebezpiecznych zanieczyszczeń… Była to szczepionka weterynaryjna!

Czy należy z tego wyciągnąć wniosek, że szczepionki dla ludzi są mniej bezpieczne niż szczepionki dla zwierząt? [pewnie nawet muszą, bo wszak chodzi o depopulację… przyp. tłumacza]

W każdym razie to oczywiste, że odkrycie ma konsekwencje dla samych szczepionek, ale także w szerszym zakresie. Za moment zrozumiesz dlaczego.

Ale po kolei!

Prosta i naukowa procedura kontroli

Cóż to takiego zrobił włoski zespół? Chciałoby się rzec, że wykonał swoją pracę… taką samą, jaką też powinny wykonać firmy farmaceutyczne produkujące owe szczepionki.

Naukowcy kupili 44 szczepionek w aptece. Niektóre pochodzą z Francji, inni z Włoch. Wyprodukowane przez firmy: GSK, Novartis, Baxter, Sanofi Pasteur, Pfizer, Allergopharma i VIRBAC.

Szczepionki występują w zestawach — najczęściej zestaw składa się z fiolki, strzykawki i igły.

Tak jest na przykład w przypadku słynnej Infanrix hexa, która obejmuje błonicę, tężec, krztusiec, polio, Haemophilus influenzae typu B i zapalenie wątroby typu B [1].

Naukowcy do badania (przed analizą) pobrali substancję szczepionki przy pomocy dołączonej strzykawki oraz użyli igły dostarczonej przez producenta — ten szczegół nie jest bez znaczenia.

Rzeczywiście, część metali obecnych w szczepionce może pochodzić z resztek metalu pozostałych na igły podczas ostrzenia (stosowane urządzenia z wolframem). Ale jest to tylko hipoteza.

Dokładność metody badawczej

Dokładność wyników uzyskanych w tych badaniach związana jest z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego, który pozwala znacznie zwiększyć rozdzielczość obrazu i dostrzec drobne szczegóły niewidoczne bądź gołym okiem bądź mikroskopem optycznym.

Badanie zawiera dokładny opis metodologii zastosowanej przez badaczy:

 1. Kropla 20 mikrolitrów (20µl= 0,02ml) szczepionki pochodząca ze strzykawki została naniesiona na filtr celulozowy o średnicy 25 mm.
 2. Filtr był następnie umieszczany na arkuszu celulozowym, a następnie umieszczona w płytce aluminiowej pokrytej dyskiem węglowym.
 3. Następnie próbkę natychmiast umieszczano w czystym pojemniku, aby uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 4. Po odparowaniu wody i solanki zawartych w szczepionce pojawiły biologiczne i fizyczne składniki szczepionek.
 5. Zostały one następnie obserwowane pod mikroskopem.
 6. Zliczono wszystkie substancje nieorganiczne obecne w szczepionce.
 7. Naukowcy przeprowadzili analizę ciał nieorganicznych.
 8. Skrupulatnie odnotowano wszystkie ciała obce, które nie były na wymienione w opisie szczepionek…

Metale ciężkie w szczepionkach!

Co zauważyli naukowcy?

We wszystkich szczepionkach (z wyjątkiem jednej dla celów weterynaryjnych), znaleziono fragmenty metalu. Często występują one w postaci agregatów (skupisk) [2] wewnątrz organizmów żywych, jak gdyby zostały przechwycone.

Naukowcy wykonali wiele zdjęć pokazujących miejsca, w których skupiska metalowe są łatwe do odróżnienia od organizmów żywych (białka, DNA, bakterie itd.).

We wszystkich badanych szczepionkach znaleziono następujące metale (nie wszystkie stanowią takie same problemy): wolfram (8/44), chrom lub jego stop z niklem (25/44), ale także następujące metale : cyrkon, hafn, stront, aluminium, nikiel, żelazo, antymon, złoto, cynk, srebro, platyna, bizmut, ołów i cer.

Powinniśmy martwić się tymi małymi dawkami?

Od Paracelsusa sądzono, że tylko dawka stanowi o toksyczności (dotyczy to również metali ciężkich). Sądzono, że wypicie „trochę” ołowiu lub rtęci nie stanowi problemu. Jest to zresztą główny argument wysuwany przez tych, którzy krytykują badania [3].

Jednak to badanie i inne prowadzone przez prof. Gherardiego z zespołem w szpitalu Mondor, sugerują, że małe cząstki mogą mieć [dla organizmu] gorsze skutki niż cząstki o wiele większe.

Dlaczego?

Z uwagi na interakcje zachodzące między tkankami oraz żywymi komórkami a metalami.

Prace profesora Gherardiego, jak i badania włoskie pokazują, że żywe organizmy mogą przechwycić nanocząstki. Zjawisko to nie występuje w przypadku większej skali. To prawie tak, jakby mały rozmiar wprowadzał w błąd organizmy żywe i skłaniał do tworzenia skojarzeń wbrew naturze.

Powstawanie tych agregatów jest w każdym przypadku szkodliwe dla zdrowia. W istocie zgodnie z badaniami prof. Montanariego:

 1. Agregaty tworzone z materii ożywionej i cząsteczek nieorganicznych (metali) to zespoły, które nie są dostępne biologicznie. Oczywiste jest, że tak powiązane metale nie są usuwane w odróżnieniu od większych cząsteczek, które nie wchodzą w interakcje z organizmami żywymi. Taka „bio-trwałość” jest bardzo niepokojąca. Oznacza to, że, podobnie jak glin ze szczepionki pozostający w mięśniu ramienia, który dostaje się do nerek, bakterii, lub gorzej, do mózgu, metale te mogą sobie „spacerować” po całym ciele, umiejscawiać się dowolnym miejscu, a my [dodatkowo] nie mamy pojęcia, w co mogą się zmienić i czy ten fakt będzie mieć dla nas jakieś skutki zdrowotne.
 2. Żywe tkanki lub organizmy w kontakcie z metalami są atakowane. Taka „korozja” żywych organizmów może prowadzić do zapalenia po wstrzyknięciu szczepionki. Konsekwencje powyższych obserwacji połączone z wnioskami profesora Gherardiego są ogromne. Jeśli chodzi o szczepionki to raczej oczywiste, ale poza tym, na poziomie wszystkich tych nanocząsteczek, dotyczy również takich, które codziennie nas otaczają (zanieczyszczenie powietrza, telefony…).

Skutki uboczne szczepionek wyjaśnione?

Według włoskich naukowców, obecność metali ciężkich w szczepionkach może częściowo wyjaśniać powstawanie skutków ubocznych (tzw. NOP).

W badaniu precyzują: [co prawda] miliony dawek szczepionek codziennie są podawane bez widocznych szczególnych problemów u pacjentów. Jednakże istnieją skutki uboczne — jest to fakt znany i akceptowany przez naukowców i producentów szczepionek.

Przede wszystkim, według American Academy of Pediatrics (Amerykańska Akademia Pediatryczna), ilość niepożądanych odczynów poszczepiennych stale rośnie i są coraz poważniejsze [w skutkach] [4] [5].

Czy zatem hipoteza prof. Stefano Montanariego nie zasługuje na sprawdzenie?

Z uwagi na obowiązek szczepienia i wywieranie silnej presji na rodziców, by szczepili swoje dzieci zalecanymi szczepionkami, byłoby co najmniej wskazane, aby władze [natychmiast] rozpoczęły dalsze niezależne badania na ten temat.

[…]

Podsumowując, należy stwierdzić, że to [opisane powyżej] badanie, samo w sobie niepokojące, nie wystarczy.

Byłoby dobrze, gdyby inni badacze i ośrodki również rozpoczęli badać to zjawisko. Tym bardziej, że istniejące od ponad 20 lat obserwacje naukowców zdają się potwierdzać badania prof. Gherardiego i jego zespołu: mały rozmiar cząstek metali i ich działanie jest [co najmniej] podejrzane. Metale te budują agregaty w organizmach żywych i tworzą stany zapalne.

Konieczne jest udoskonalenie i doprecyzowanie badań: Czy istnieje hierarchia metali? Czy wszystkie one są niebezpieczne w postaci nanocząsteczek? Są one bardziej niebezpieczne niż stopy metali? Jakie konsekwencje może mieć obecność nanocząsteczek w organizmie? itd. itd.

Badanie prof. Gherardiego rodzi więcej pytań, niż daje odpowiedzi. [Jak zwykle.]

[…]

Być może ostateczne wyjaśnienie skutków działania nanocząsteczek na powstawanie NOP nie jest być może dziś czymś superważnym, niemniej należy zaakceptować istnienie problemu — ofiary NOP są na to dowodem — i poszerzyć zakres badań na temat prawdopodobieństwa iż są one przyczyną.

Opinię o włoskim badaniu można sobie wyrobić zapoznając się z nim; można je znaleźć tutaj:

http://t.mail.ipsn.info/c/?t=85ff93e-1f0-4cl-0!-cx198 (w języku angielskim).

Naturalnie Pozdrawiam,

Augustin Livois

Alertes Santé

Institut pour la Protection de la Santé Naturelle

 [1] Vaccins: commerce et santé publique font-ils bon ménage ?

[2] L’agrégat est un assemblage de particules

[3] I love it when an antivax “study” meant to show how “dirty” vaccines are backfires so spectacularly

[4] US Dpt of health and human services (1996) Report Update: Vaccine Side effects, adverse reactions, contraindications, and precautions. CDC 45 (RR-12): 1-

[5] www.healthychildren.org

[6] Vaccin Meningitec: une expertise troublante

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/114618-nanoczasteczki-w-szczepionkach

7.Przekupstwo normą w przemyśle szczepionkowym

Leki 10

Niezbitym dowodem, że Wielka Farmacja działa jak „szajki gangsterskie” są poniższe fakty. Przekupstwo, oszustwa naukowe i pseudonauka, mordy i wszelkie inne sposoby są dopuszczalne w tym biznesie.

To nie moje słowa, ale zdanie Mike Adamsa z „Natural News”. Autor twierdzi, że wszystkie te przestępstwa zostały w okresie ostatnich kilku lat w pełni potwierdzone. Na pierwszym miejscu wymienia koncern Merck, twórcę szczepionki MMR, tej wywołującej autyzm u dzieci. Dwaj naukowcy tej firmy przyznali się, że na zlecenie kierownictwa „poprawiali” wyniki badań doświadczalnych, poprzez wstrzykiwanie surowicy zwierząt z przeciwciałami do próbek badanych. W ten sposób podnosili „efektywność” szczepionki. Chodziło po prostu o zdobycie monopolu na sprzedaż szczepionki w USA. Jak Państwo pamiętacie, jest to ta sama szczepionka, dla której polskojęzyczne media, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem, wywołały epidemię w styczniu 2015 roku w południowej Polsce. Od razu możecie znaleźć powiązania pomiędzy klakierami polskimi, a koncernem. Wystarczy prześledzić wypowiedzi tzw. ekspertów na temat tej rzekomej epidemii. Niestety, dominowali wśród nich pracownicy Narodowego Instytutu Zdrowia PUBLICZNEGO. I o dziwo, dyrekcja tej państwowej placówki zupełnie tych konfabulacji nie widziała, ani nie słyszała. Sam musisz domyśleć się Dobry Człowieku, dlaczego.

Inna firma, GlaxoSmithKline (GSK), za łapówki dawane lekarzom państwowej instytucji, dopuszczającej do sprzedaży preparaty medyczne, czyli FDA, został ukarana grzywną 3 miliardów dolarów. Jest to mniej, aniżeli jedna dziesiąta dochodów uzyskanych ze sprzedaży szczepionek. Specjalnie przytaczam te dwie wielkości, aby można było zrozumieć, o jakich kwotach mówimy, jakie to są zyski. Dla porównania, jest to kwota pokrywająca 3-miesięczne działania całej służby zdrowia 38-milionowego państwa – Polski. Jak w tej sytuacji wyglądają wypowiedzi takiego np. prof. Radzikowskiego z Warszawy, który twierdzi, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami medycznymi. Sam musisz sobie i na to pytanie odpowiedzieć Szanowny Czytelniku. I co najciekawsze, Warszawska Izba Lekarska pozwala na takie dezinformowanie mieszkańców Stolicy? To pytanie także pozostaje bez odpowiedzi. Ale może pomoże Tobie Czytelniku informacja, że przez rok nikt z członków Zarządu tej Izby nie wypełnił deklaracji o powiązaniach z przemysłem farmaceutycznym. Także sama Izba nie informuje, jakie zyski uzyskuje od koncernów.

GSK nie przyznał się do winy, ale zgodził się „dobrowolnie” zapłacić miliard dolarów kary i dwa miliardy cywilnych odszkodowań. Śledczy federalni zarzucali GSK rutynowe przekupstwa lekarzy, fundowanie luksusowych wakacji, wypłacanie premii, płatne wykłady, potwierdzanie bezpieczeństwa leku, pomimo braku badań. Przypomnę, przed kilku laty ukazała się wzmianka, że nawet FBI prowadziło śledztwo w Polsce z powodu przekupstwa krajowych ekspertów. Jak wskazuje historia, śledztwo zamieciono pod dywan, ponieważ do dnia dzisiejszego nasze sławne CBA i ABW nic nie ujawniły. Wydaje się, że masowe wyprowadzanie pieniędzy z systemu bankowego pod pretekstem zakupu preparatów medycznych jest jak najbardziej przestępstwem, godzącym w interesy państwa. To nie wszystko, GSK masowo stosuje dofinansowanie cele brytów. Ostatnio przekazał 275 000 dolarów znanemu lekarzowi Dr Drew Pinsky, który namawiał do brania antydepresyjnego leku Wellbutrion, który może wzmocnić seksualne pobudzenie, w odróżnieniu od innych leków przeciwdepresyjnych.

Firma Merck. Jak ujawnili dr Stephen Krahling i Joan Wlochowski, koncern chcąc zdobyć monopol na szczepionkę MMR, dodawał do próbek testowych przeciwciała, uzyskując rzekomą skuteczność szczepionki na poziomie 95%, lub nawet więcej. Merck oczywiście wielokrotnie groził naukowcom więzieniem itd. Dzięki temu oszustwu udało się wyciągnąć od Rządu Stanów Zjednoczonych setki milionów dolarów. Nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale pracownia p. prof. Bucholc nie udostępnia żadnych informacji na temat badanych przez siebie szczepionek. A przecież jest to instytucja państwowa, utrzymywana z pieniędzy podatnika. Mało tego, nie wiadomo na jakiej podstawie GIS zakupuje te szczepionki i w jakiej cenie. Bezmyślne powtarzanie, że to tajemnica handlowa, brzmi śmiesznie. Przecież pracownicy GIS nie kupują dla siebie prywatnie, ale dla społeczeństwa, które im za to płaci i to niemało. Jak podają autorzy – ostatecznymi ofiarami są miliony dzieci, którym co roku wstrzykuje się jak świnkom aluminium i inne świństwa, nie zapewniając ochrony… Merck używa tego samego szczepu od 45 lat. Szczepionka opracowana przez dr Maurycego Hillemana powstała w 1967 roku i nazwana została na cześć córki Jerry Linn. Ta szczepionka jest kompletną farsą medyczną. Wyniki badań jej skuteczności  zostały całkowicie sfabrykowane. Merck został także oskarżony o niszczenie dowodów i straszenie naukowców. Ciekawe, że Departament Sprawiedliwości nie wykazał większego zainteresowania procesem. Podobnie w Polsce, ani Prokurator Generalny, ani Minister sprawiedliwości nie interesuje się przekrętami medycznymi.

Firma Pfizier. Firma ta zarabia na leku obniżającym cholesterol w surowicy, zwanym Lipitor – atorwastatyna, ponad 10 miliardów dolarów rocznie utrzymując, że nie ma tańszych odpowiedników. Poza tym, problem jest z samą chorobą, tzw. hipercholesterolemią. Specjalnie w celu uzyskania zysków obniżono normy cholesterolu we krwi prawie o połowę. Przypomnę, że cholesterol jest niezbędną substancją do budowy komórek. Brak cholesterolu zwiększa ryzyko zaćmy, zawałów serca i wielu innych chorób. Wraz z wiekiem poziom cholesterolu się podnosi i to jest zjawisko fizjologiczne, prawidłowe. Czyli firmy opracowują zmowę nie tylko cenową, ale i merytoryczną, dezinformując lekarzy i sztucznie tworząc nieistniejące choroby. Jak twierdzi Autor tego artykułu: „Ameryka stała się narodem prowadzonym przez oszustów na rzecz oszustów”. A Polska?

Autor zadaje pytanie, czy nadal będą firmy farmaceutyczne wykorzystywały dzieci do śmiertelnych szczepień. Czy nadal będą umieszczały komórki powodujące raka w szczepionkach, takie jak SV 40, zawarte w szczepionce polio przez ponad 40 lat.

I z tej pozycji musimy przyjmować wszelkie informacje o konieczności wzrostu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Temu służą rozmaitej treści wypowiedzi w mass mediach głównego nurtu dezinformacji, w rodzaju p. dr Jarosława Pinksa w „Medexpressie”: „Ludzie muszą wiedzieć, że medycyna kosztuje”! A dlaczego muszą wiedzieć? Ponieważ urzędnicy wyprowadzają setki milionów na fałszywe procedury. Zbędne badania i całkowicie niepotrzebne zakupy leków reklamowanych przez przemysł, poprzez usłużnych eunuchów intelektualnych. Proszę zauważyć, jakich to ludzi dobiera się na tzw. ekspertów? Ludzi, którzy nie mają na swoim koncie ani jednej pracy naukowej, ani jednej publikacji w danym temacie, ale są posłuszni i przewidywalni. Mamy na nich haka.

Oczywiście, namawia się do obowiązku dodatkowego ubezpieczenia. Już w tej chwili ubezpieczeni obywatele ponoszą dodatkowe koszty leczenia w wysokości 35 miliardów złotych, tj. ponad 50% więcej od kwot ponoszonych przez NFZ. Przypomnę, że te pieniądze za ubezpieczenie są także wyprowadzane za granicę, uszczuplając w sposób istotny ilość pieniądza w Kraju. Dziwisz się potem, Szanowny Czytelniku, że musisz czekać wiele miesięcy na poradę medyczną?

Typowym sposobem wyprowadzania pieniędzy są tzw. bezpłatne szczepienia. Ostatnio samorząd Szczecina wyprowadza koło 150 000 złotych pod pretekstem szczepienia emerytów przeciwko grypie. Wiadomo od co najmniej 5 lat, że szczepionki te przyczyniają się do wzrostu demencji u osób po 55 roku życia i obarczone są licznymi powikłaniami, na przykład narkolepsją. Narkolepsja to wbrew temu, co podają niektóre fora internetowe, nie jest zaburzeniem snu, ale nagłym zwiotczeniem mięśni powodującym omdlenie. To omdlenie w samochodzie grozi na przykład skasowaniem przystanku, wraz ze stojącymi na nich ludźmi. Nie daje się przewidzieć momentu wystąpienia tego zwiotczenia.

Jak informują na forach byli dilerzy szczepionkowi, około 30% KOSZTÓW PRZEZNACZA SIĘ NA ŁAPÓWKI.

dr Jerzy Jaśkowski

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/72999-przekupstwo-norma-w-przemysle-szczepionkowym

8.NWO – zaszczepimy twoje dzieci wbrew twej woli

Leki 11

W Kalifornii weszło w życie prawo, które czyni trudniejszym dla rodziców rezygnację ze szczepienia ich dzieci. Problem ten nabrał nowego znaczenia od czasu, gdy w stanie pojawiły się ogniska zachorowań na odrę.

Leki 12Stanowe statystyki wskazują, że ilość wniosków w przedszkolach o odstąpienie od szczepień ze względu na przekonania religijne spadła w ostatnim roku do 2.5% z 3.1% w 2013 r.

Czy taki niski odsetek nieszczepionych dzieci może stanowić zagrożenie (nawet gdyby one wszystkie jednocześnie zachorowały) dla 97,5% zaszczepionych? Znaczyłoby to że szczepionki są nic nie warte i nie nadają się nawet „psu na budę”!

Los Angeles Times opublikował też dane, że również w szkołach z dużą liczbą dzieci nieszczepionych oraz w przedszkolach odsetek wniosków o niedokonywanie szczepionek spadł.

Po co więc zaostrzać przepisy o zwolnieniach? Ano pewnie dlatego że szykuje się wielki przekręt.

Obecne prawo wymaga, aby rodzice twierdzący, że ich osobiste przekonania religijne wymagają zwolnienie ich dzieci od szczepionki musieli posiadać wniosek podpisany przez ich lekarza.

Biurokraci zarządzający zdrowiem publicznym martwią się o to, że choroby takie jak odra i koklusz znowu się pojawią z powodu nieszczepionych uczniów. Swoje mrzonki uważają za proroctwo. Ale jak ma zachorować te 98% dzieci zaszczepionych? Przecież powinny być odporne.

Leki 13Wybuch „epidemii” odry, która pojawiła się w Disneylandzie w zeszłym miesiącu wprawił rzesze urzędasów w popłoch. Zachorowało raptem sześć tuzinów ludzi w sześciu stanach USA oraz w Meksyku, w tym większość zakażeń odnotowano w Kalifornii. I to nazwano EPIDEMIĄ.

To co można i należy nazwać epidemią to epidemia głupoty i cynizmu lobbystów koncernów farmakologicznych.

Zdecydowana większość tych, którzy zachorowali nie była szczepiona przeciwko Odrze, śwince, różyczce lub MMR. Ale mniejszość zarażonych szczepiona była i ***no im to pomogło.

Odra, która jest plagą w wielu zakątkach świata, w USA została wyeliminowana. Ale wirus zdaje się powracać w ostatnich latach, za co winą obarcza się tych, którzy z osobistych przekonań nie tylko religijnych żądają zwolnienia z przepisów, które mówią,  że dzieci muszą być zaszczepione, aby mogły uczęszczać do szkoły.

Przepisy, które same w sobie naruszają przyrodzone prawo wolności człowieka.

Leki 14Leki 15

Zmusza się dzieci do szczepień, pomimo tego, że są dowody na to, że skompromitowane szczepionki przeciw odrze powodują autyzm. O ile odrę nawet nieszczepioną można wyleczyć, to tego nie da się powiedzieć o autyzmie. Są wskazania, że ADHD też ma źródła w szczepionkach.

No ale kogo to obchodzi skoro i tak dąży się do depopulacji gatunku ludzkiego.

Leki 17

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/113146-nwo-zaszczepimy-twoje-dzieci-wbrew-twej-woli

9.   Szczepionki, szczepionki wszędzie reklamy szczepionek. Przychody Big Pharma zagrożone więc w Polsce wszystkie ręce na pokład! 

Leki 16

Wizerunkowy kłopot dla przemysłu szczepionkowego, jaki spowodował w Polsce skandal z Białogardu, usiłuje się rozwiązać zmasowaną akcją propagandową tłumacząca ludziom, że szczepionki są dobre dla ich organizmów. Producenci szczepionek i współpracujące z nimi władze usiłują przekonać ludzi do licznych i masowych szczepień. Czy depopulacja w Polsce weszła właśnie w nową fazę?

Główny Inspektor Sanitarny Marek Posotkiewicz w telewizji zachwala szczepionki przeciw grypie, a nawet chwali się swoim pajacowaniem, gdy nagrywał proszczepionkową piosenkę stylizowaną na rap. Ciekawe czy za tą promocję zapłaciły reklamowane w ten sposób koncerny farmaceutyczne?

Dwa dni temu publicznie zaszczepili się minister Konstanty Radziwiłł i Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. Jeśli były to prawdziwe szczepionki a nie sól fizjologiczna, to pozostaje im współczuć. Niby rozsądni ludzie, pokazali swoją bezrefleksyjność i być może nawet dyspozycyjność względem firm, z którymi interesy jako minister zdrowia, robi jeden z nich. Jeśli wstrzyknęli sobie rzeczywiście szczepionki przeciw grypie na 2017 rok to bez wątpienia narazili się niebezpieczeństwo ciężkich powikłań.

Najlepszym przykładem szkodliwości szczepionek, szczególnie na grypę jest przypadek brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana. Aby udowodnić, że szkodliwość szczepionki na grypę to mit, pozwolił się zaszczepić na wizji. Po tygodniu był już chory, słychać było, że ledwo mówi podczas programu, a jego gość skomentował to radząc mu, aby się już więcej nie szczepił. Nasi rządowi mądrale zachęcają do takiego pogorszenia swojego zdrowia, albo prezentując swoją żenującą niewiedzę, albo czyniąc to celowo.

Widać też wyraźnie, że oprócz promocji koncernów farmaceutycznych, którą urządzają obecnie polscy urzędnicy, w walkę o sprzedaż szczepionek na grypę włączyły się też media, które w podobny sposób namawiają do nabywania tych preparatów lub zaszczepienia siebie i swoich najbliższych „darmowymi” szczepionkami, czyli takimi, za które płaci się w podatkach.

Rozsądny człowiek zadałby proste pytanie o szczepionki przeciw grypie. Jak te preparaty mogą być bezpieczne skoro ich skład ustala się co roku na nowo? To przecież znaczy, że nie prowadzi się badań ewentualnej szkodliwości takiej mikstury bo nie ma na to odpowiedniej ilości czasu. Oznacza to po prostu, że właściwie ów preparat jest testowany na ludziach! Może pomoże, a może zaszkodzi. Takiej metody badań naukowych nie powstydziliby się naziści.

Źródło: zmianynaziemi.pl

Za: http://alexjones.pl/aj/aj-ekologia-i-srodowisko/aj-informacje/item/117275-szczepionki-szczepionki-wszedzie-reklamy-szczepionek-przychody-big-pharma-zagrozone-wiec-w-polsce-wszystkie-rece-na-poklad

Od redakcji KIP: Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o konwencjonalnej medycynie akademickiej, farmacji i ich oddziaływaniu na zdrowie ludzi, połączenie wielu „puzli” w pełniejszy obraz oraz przemyślenie zupełnie odmiennego sposobu podejścia do profilaktyki i leczenia. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

 1. Medycyna akademicka, farmaceutyki, szczepienia i konsekwencje dla zdrowia ludzi:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-1/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/gary-null-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-2/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/gary-null-carolyn-dean-i-inni-smierc-z-winy-medycyny-cz-3/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/statystyka-w-medycynie/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/13-tajemnic-korporacji-farmaceutycznych-o-ktorych-nie-chca-bys-wiedzial/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/jak-rockefeller-zorganizowal-nowoczesna-medycyne-i-zabil-naturalna/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/13-tajemnic-korporacji-farmaceutycznych-o-ktorych-nie-chca-bys-wiedzial/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-korupcja-i-oszustwa-w-medycynie-akademickiej-to-kamien-wegielny-tej-medycyny-a-nie-marginalne-wynaturzenie/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/szczepionkowe-ludobojstwo/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/szczepienia-to-ludobojstwo-powiedzial-donald-trump/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/prezydent-duda-powiernikiem-koncernow-szczepionkowych/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-szczepieni-rozpowszechniaja-zakazenie/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/prof-maria-d-majewska-szczepienny-holokaust-polakow/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/cyrk-ministra-zdrowia-konstantego-radziwilla-czy-promocja-ludobojstwa/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/prof-maria-majewska-pytania-do-lekarza-zanim-zaszczepisz-dziecko/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-j-jaskowski-alfabet-szczepien-czyli-jak-dyskutowac-z-pediatra-szczepionkowcem/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/morderstwa-lekarzy-w-celu-ochrony-szczepionkowego-ludobojstwa/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-wyboru-w-przyjmowaniu-tzw-szczepien-ochronnych/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/kochajacy-oczytany-i-znajacy-prawo-rodzic-nie-szczepi-swoich-dzieci/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/morderstwa-lekarzy-skutecznych-w-leczeniu-raka-dla-ochrony-biznesu-onkologicznego-ludobojstwa/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/kult-religii-szczepionkowej-czy-merytoryczny-konsensus/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-75-lat-trucia-rtecia/

CHOROBA ZAKAŹNA MEDYCYNY, czy MEDYCYNA ZDROWIA ?

Ile dostali w łapę? Na marginesie oszustwa szczepionkowego.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-twory-zwane-panstwem-a-nowe-choroby/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-jaskowski-fluor-trucizna-dla-ludzi/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/oskarzenie-w-imieniu-narodow-swiata/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/ludobojstwo-w-prawie-miedzynarodowym/

Protest przeciwko podpisaniu porozumienia CETA. Kryminalne i podstępne działania polskiego rządu.

Zastąpienie władzy rządów narodowych przez korporacje za pomocą CETA (TTIP, TISA) ze szkodą dla społeczeństw

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/ceta-zamiast-ttip-pod-przykrywka-zakazu-aborcji/

 1. Alternatywne podejście do zachowania zdrowia i leczenia :

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/krzysztof-romanowski-zanim-stracisz-zdrowie/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-zieba-ukryte-terapie/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/dr-jerzy-zieba-jak-rozpoczac-leczenie-chorych-ustaw-i-procedur-medycznych-oraz-farmaceutycznych/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/lynne-mctaggart-superbohater-gcmaf-czy-nowa-superczasteczka-uratuje-swiat/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/peter-kelder-zrodlo-wiecznej-mlodosci-piec-rytualow-tybetanskich/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

 

Comments

 1. mjacek2013 says:

  Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte
  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/08/15/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-1/
  Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (1)
  [W związku z tym, że nie znamy prawdziwej wersji Ewangelii, gdyż Nowy Testament został we wczesnym średniowieczu sfałszowany, Jezus (duchowe/kosmiczne imię: Sananda) rozpoczął 5 sierpnia 2013 r. dyktowanie przez Kathryn E. May oryginalnej wersji swego Przesłania sprzed dwu tysięcy lat].

  Rozdział Pierwszy
  Nowe Pismo Święte jako napisane przez Sanandę/Jezusa
  przez Kathryn E. May, 05.08.2013
  Jak wielu z was wie, przygotowujemy się do uwolnienia lada dzień funduszy dobrobytu (Prosperity Funds) dla dobra całej ludzkości, aby uwolnić wszystkich z uścisku gospodarczego niewolnictwa. Zostało tylko kilka detali do zrobienia z bankierami watykańskimi, które muszą być rozwiązane. Oni są przekonywani, żeby porzucili trzymane przez nich środki, aby umożliwić ich dystrybucję. Papież przedstawił im oferty nie do odrzucenia, a jak wiecie, wydał on już dekret pozwalający na ich aresztowania, który zacznie obowiązywać z datą rozpoczęcia w dniu 1 września 2013 roku. Zostało to zrobione celowo, aby dać im kilka tygodni, by zmienili zdanie dobrowolnie. Wydaje się, że niektórzy z nich zaczynają osłabiać swój uchwyt.
  Tak jak wszyscy inni na Planecie Ziemia walczą z dawnymi zasadami i normami, tak urzędnicy Watykanu przez wieki zachowywali tajemnicę i absolutną władzę finansową nad całym światem zachodnim. Większość ludzi nie ma pojęcia o ogromnym bogactwie i cywilnych edyktach, które nadal są w mocy, które dają prawo własności kościoła wszystkich ziem, które kiedykolwiek były w posiadaniu Korony Anglii i wszystkich ziem, które były zjednoczone w ramach osi mocy, i wszystkich krajów Ameryki Południowej, które przyjęły wiarę Kościoła katolickiego. Obejmuje to prawie całą Europę i zachodnią półkulę. Tak, jak możecie podejrzewać, Kościół katolicki jest najpotężniejszą jednolitą siłą polityczną na planecie.
  Przez uwolnienie z ich uścisku funduszy bankowych, obrońcy Skarbu dobrze wiedzą, że to byłby koniec ich osobistej mocy, i koniec z mitem, że Kościół katolicki jako instytucja był kiedykolwiek dobrze zamierzonym zakonem. Oczywiście, było wielu pobożnych i dobrych w intencji księży, biskupów i świeckich wiernych, w tym obecnego papieża Franciszka I, ale ta instytucja w Rzymie zawsze była zainteresowana przede wszystkim w politycznej i ekonomicznej władzy dla kontrolowania świata. To zbliża się do końca.
  Wielu, którzy nie są religijni w ich obecnym życiu nie są świadomi skutków na całym świecie, jaki rozpad Kościoła Katolickiego będzie miał wpływ na życie każdego człowieka na tej planecie. Jest to ostateczna nieuchronność – kompletny demontaż Kościoła, w całej jego okazałości, przepychu i bogactwie. Będzie to również oznaczać koniec psychologicznego i religijnego brzemienia, jakie miał na swoich ludziach. Ledwo mogę wystarczająco mocno podkreślić ogromny wpływ, jaki będzie to miało na uwolnienie umysłów i serc ludzi.
  To może wydawać się dziwne, dla niektórych z was, że to ja, który przyszedłem na ziemię jako Jezus, jestem w czołówce tego pozornego ataku na religię, która została rzekomo ustanowiona w moim imieniu. Zapewniam was, że ja nie tworzyłem i nigdy nie poparłem utworzenia dowolnej dużej organizacji, która nazywa się „Chrześcijaństwo”. I byłem przeciwny budowie wielkich świątyń; to był ważny element moich nauk. Przede wszystkim, nigdy nie wspierałem nauk, które zostały zaprojektowane dla zniewolenia myślenia i zachowania żadnego z moich uczniów.
  Ja, Jezus, Jeszua ben Josef, byłem wychowywany jako Żyd. Ćwiczyłem zasady i etykę, których uczyłem się na kolanach moich rodziców, i nigdy nie porzuciłem istoty tych nauk, w którym zachęca się zdecydowanie etyczny i pobożny sposób życia. Byłem zainteresowany poszerzaniem granic judaizmu, aby stworzyć praktykę opartą na prostym zrozumieniu, że Miłość – Miłość Stwórcy i swoich bliźnich była jedyną zasadą potrzebną, aby żyć dobrym życiem. I nauczałem tego, że odwrócenie się od dogmatów i rutynowych praktyk, oraz wszelkich zasad jest pierwszym krokiem w zwróceniu się ku Bogu. Widzicie, chodzi o praktykę dnia, gdy żyłem, byłem radykalnym/libertariańskim/wolnym myślącym krzewicielem (agitator). To był powód, dlaczego zarówno potężna hierarchia społeczności żydowskiej, jak i Rzymianie chcieli mnie wyeliminować.
  Wszelkie inne fundamentalistyczne sekty działające w obszarach, w których uczyłem, również były przeciwne temu, czego nauczałem, bo stałem za wolnością każdego człowieka do swobodnego porozumiewania się z Bogiem, nieskrępowaną żadnymi dogmatycznymi poglądami ludzkimi lub osądzającymi pomysłami. I nauczałem, że nie było potrzeby kapłanów lub pośredników – wszyscy ludzie posiadają wrodzoną zdolność do porozumiewania się telepatycznie z ich Bogiem, ich Aniołami, a nawet z ich przodkami. Czy to brzmi dla was jak jakiś zmyślony ekstremizmu New Age? Cóż, New Age, promują również własne niezrozumienie. Mianowicie, że duchowość ma spowodować, że poczujesz się dobrze, jako cel sam w sobie. Porozmawiamy o tym później.
  Skupmy się tutaj na pierwszej lekcji, którą poślę do was przez Kathryn, która współpracowała ze mną w przeszłości, aby napisać rozdział w swojej książce o nazwie, „Christ You Never Knew” (Chrystus, jakiego nigdy nie znaliście). Proszę ją teraz, aby zaczęła przedstawiać moje nauki bezpośrednio dla Was, bez edycji, bez domieszek w przeciwieństwie do dokumentów, które mieliście dostępne aż do teraz. Jesteśmy mniej ograniczeni teraz przez język, ponieważ więcej osób mówi po angielsku, niż mówiło moim językiem aramejskim 2000 lat temu i my będziemy mieć większą kontrolę nad tłumaczeniami niż ja wtedy.
  Proszę, żeby te lekcje były rozpowszechniane bez edycji, bez komentarzy, w całości. Wszelkie tłumaczenia, muszą być specjalnie uzgodnione przeze mnie. Będzie Dwanaście Początkowych rozdziałów, które pracują razem jako jedna Księga Nauk.
  Tak długo, jak normy te będą spełnione, oferujemy je swobodnie (bezpłatnie) na całym świecie. My także witamy pytania od czytelników przez Kathryn i Anne Dehart. Odpowiem na nie chętnie, po pierwszych sześciu z tych przekazów, kiedy zostaną dokładnie poznane i zrozumiane. To jest nowe zjawisko, to jest twoja możliwość przeczytania „Pisma”, tak, jak ono było napisane w moich własnych słowach. Będę tu wkrótce, aby potwierdzić te słowa osobiście, ale podjęto decyzję w naszej Radzie, że jakieś przygotowanie byłoby bardzo pomocne dla wszystkich.
  Kathryn, Lady Portia, dała jej pozwolenie, aby być pisarzem, który przedstawi światu te nauki, ze względu na nasze długie relacje wstecz od stworzenia tej galaktyki, z powodu jej głębokiego intuicyjnego zrozumienia pojęć, które przedstawię tutaj, i jej zdolności do dobrania słowa i znaczenia z pełną dokładnością. Wybrałem ostrożnie, a ona została przetestowana do granic jej wytrzymałości. Ona udowodniła, że wytrwała w zasadach Jedności, której uczę, niezależnie od wyzwań, jakie jej przedstawiono. Teraz czuję się zupełnie swobodnie prosząc ją, aby zrobiła tą ważną pracę dla nas w tym historycznym czasie, a ona zgodziła się wziąć na siebie odpowiedzialność.
  Teraz, gdy nasze wprowadzenie jest kompletne, zacznijmy od pierwszej i najważniejszej lekcji, którą przedstawię na tych stronach:
  Bóg jest Miłością. Ja, Sananda, reprezentacja Boga, jestem Miłością.
  Mówię te słowa, które Pierwotny Stwórca tchnął w moje usta, i ja będę robił to dokładnie tak długo, jak moje życie, jako dusza, trwa wiecznie.
  Żadna inna wersja moich słów, tylko ta, to słowa Ojca bezpośrednio przeze mnie. Wiele starych pism było reinterpretowanych lub celowo zniekształconych, aby służyć życzeniom tych u władzy, w celu utrzymania się ich przy władzy. Musimy zacząć od nowa. Jeśli chcesz zacytować mnie, proszę korzystać z tych nauk a nie ze starych tekstów.
  Będę mówił tylko w słowach zachęty, które będą służyć do oświecania i podnoszenia ludzkości, aby wznieść się ponad strach, podziały i nienawiść, która była sposobem na życie na Ziemi od tysiącleci.
  Ja nie przychodzę dla ustanowienia nowej religii, pod jakimkolwiek imieniem. Chciałbym uczyć prawdziwego sposobu – komunikacji z Bogiem i wszystkimi świadomymi istotami w Miłości, Współczuciu, Harmonii, Przebaczeniu, i Radości.
  Wszelkie nauczanie, które rodzi poczucie strachu, poczucie winy, odrębności od innych, wyższość nad innymi żywymi istotami, lub przepaść pomiędzy jednostką a jej Prawdziwą Istotą nie jest Słowem Bożym, i nie może znaleźć się w moich słowach.
  Jestem jednym z Bogiem, tak, jak Wy jesteście. MY JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ. To jest lekcja, którą przynoszę wam w Radości i Niekończącej się Miłości. Jesteś Bogiem, tak, jak Ja Jestem. Nie możemy być rozdzieleni, bo nie jesteśmy osobno. Żadna fizyczna odległość, żaden pomysł czy wiara nie może nas rozdzielić. Jesteśmy przeznaczeni do życia w harmonii i pokoju, w absolutnej Miłości. Niech tak będzie.
  Jestem Sananda i zatwierdzam tę wiadomość z radością i nadzieją w sercu.
  Zapisane przez Kathryn E. May 5 sierpnia 2013, godz. 2 p.m. EDT
  Channeler: Kathryn E. May
  http://www.whoneedslight.org/index.html … scriptures
  http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-nowe-pismo-swiete-i.html

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/08/19/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-5/
  Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (5)
  Rozdział Piąty
  Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
  Przepisane przez Kathryn E. May, PsyD, dnia 11.08.2013 r.
  Jestem Sananda, ten, którego znaliście jako Jeszua ben Josef.
  Niebo staje się bardziej niebieskie, a ludzie z Ziemi zwracają swoje twarze ku słońcu, czując, Światło, które kąpie was wszystkich, błogosławiąc was Miłością Boga, gdy przechodzicie przez wasze dni. Możecie poczuć beztroskie wibracje waszej drogiej Matki Ziemi, która świętuje swoje nowe narodziny, jej wstąpienie do 5-go wymiaru. Jesteście zaproszeni do udziału w podnoszącej energii, która jest wysyłana do was od Pierwotnego Stwórcy, aby podnieść wasze serca i pomóc wam doświadczyć mocy bycia połączonym z waszym sercem / umysłem.
  Wasze serce / umysł, lub jak ja wolę mówić, wasza świadomość serca, jest to miejsce w waszym sercu, gdzie możecie myśleć, czuć i wiedzieć rzeczy, których wasz mózg sam nie może zrozumieć. Jesteście złożonymi istotami, Ludzkością, i macie możliwość utworzenia swoich połączeń neurologicznych w swoim ciele na różne sposoby. Większość z was nauczono, żeby przyjąć konfigurację, która pozwala myśleć tylko mózgiem, pomijając swoją świadomość serca. Wierzono, pod wpływem waszych „naukowych” osiągnięć, że racjonalne” myślenie jest lepsze od idei i myśli, które są pod wpływem uczucia.
  Ten układ jest bardzo niefortunny, ponieważ to sprawia, że jesteście o wiele mniej inteligentni i twórczy, niż moglibyście być, gdybyście zachowali i rozwinęli całą inteligencję ciała, z którą się urodziliście. To w końcu zostało „odkryte” przez waszych naukowców, ale to jeszcze nie zmieniło sposobu kształcenia waszych dzieci. Będę miał sugestie dla was tutaj, aby pomóc wam przywrócić wrodzone połączenia z mocą waszej świadomości serca. Jak wielu z was odkryło, medytacja jest potężnym narzędziem do przywracania w sobie spokoju umysłu.
  Omówmy przez chwilę, jak medytacja może zmienić wasze relacje z samym sobą.
  Jesteście zaznajomieni z modlitwą i spokojnymi uczuciami, jakie ona przynosi, gdy wysyłacie prośby i swoje wyrazy wdzięczności do Boga lub innych Mistrzów. Słyszymy wasze modlitwy, i pracujemy nad tym, o co nas prosicie, we współpracy ze waszym Wyższym Ja. Nie możemy występować przeciwko waszemu planowi dla tego życia, który Wyższe Ja nadzoruje, ale staramy się zaoferować Miłość, Współczucie i Akceptację. Tak jak tradycyjnie praktykowana modlitwa jest rozmową w jedną stronę od Was do nas. Chcemy teraz otworzyć ten kanał, aby umożliwić komunikację dwukierunkową zamiast jednokierunkowej.
  Wielka moc medytacji łączy spokojną i skupioną postawę podobną do modlitwy, ale z waszymi kanałami otwartymi na otrzymywanie informacji od nas w odpowiedzi dla was. Modlitwa jest często używana do proszenia o nas, o litość, albo zatrzymanie bólu w waszym życiu, lub życiu innych. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te rodzaje modlitw, ponieważ zdarzenia te nie są spowodowane przez Boga dla was samych, są one zwykle częścią indywidualnego planu który został przez was wypracowany we współpracy z Bogiem, waszym Wyższym Ja, Przewodnikami, Pomocnikami i Pierwszym Stwórcą. Będziemy jednak natychmiast reagować, aby przynieść ulgę, jeżeli wniosek, jaki wysyłacie wskazuje na coś, czego nie miało być w waszym Planie Życia.
  Teraz, medytacja jest bardziej otwartą formą komunikacji. Ona pozwala na przeprogramowanie waszych systemów, aby odbierać fale o większej (częstotliwości), dzięki czemu możecie usłyszeć nasze odpowiedzi na wasze modlitwy. Wolimy to konwersacyjne podejście. Może to wydawać się dziwne dla tych, którzy czują się onieśmieleni obecnością waszych Mistrzów, ale pragniemy Was zapewnić, że nikt z nas nie chce być wielbiony, lub trzymany na dystans. Jesteśmy tutaj, aby służyć Wam, uczyć, i oferować Miłość naszych serc. Chciałbym komunikować się z Wami, świadomość serca ze świadomością serca, jak moglibyście powiedzieć.
  Potraktujcie to jako działalność podobną do uczestniczenia w seminarium lub prywatnej sesji korepetycji ze swoim profesorem z college’u. Nauczyciel nie różni się od Ciebie w naturze; on / ona jest bardziej zaawansowana na drodze uczenia się na podstawie długich lat studiów i dyscypliny, pragnąc pomóc Ci w twoich postępach. To jest sposób, w jaki widzimy naszą pracę. Zapraszamy do ścisłej łączności z tymi, którzy są gotowi iść do przodu w pracy swojej duszy. Ta praca duszy zawsze wiąże się pewną formą progresji już wspominałem wcześniej: ucząc się przejmujecie kontrolę własnych uczuć i myśli, uzdrowienie z traumy i bolesnych wspomnień wielu wcieleń, usuwanie starych wzorców tego, czego nauczono was myśleć w kwestii „Kim jestem”, aby zrobić miejsce dla prawdziwej, błyskotliwej i wolnej Jaźni, jaką możecie być.
  Zachęcam was, abyście zaczęli myśleć o sobie jako tym, który jest waszym Wyższym Ja. W tym obrazie, ucieleśniacie sumę wszystkich wcieleń, całą wiedzę i cały wzrost. Wasza aktualna osobowość i zbiór pomysłów, myśli, uczuć i przekonań, to tylko efemeryczny zbiór odpowiedzi na to, czego doświadczyliście w tym konkretnym życiu, niewielka część duszy, którą naprawdę jesteście. Rozpocznijcie przesuwając się z powrotem ze swojej obecnej Jaźni, aby uzyskać dużo szersze perspektywy tego ciała, tego krótkiego życia i linii czasowej, której doświadczyliście jak dotąd. Zobaczcie to życie jako część ogromnej całości, która jest waszą Kosmiczną Jaźnią i zobaczcie, tą Kosmiczną Jaźń jako część całości wielkiej rzeczywistości, która obejmuje całe Stworzenie.
  Podczas medytacji na temat tej wizji siebie w Kosmicznej całości, zaczniecie widzieć, że nie jesteście ani małym, ani nieistotnym punkcikiem, ani ograniczonym i kompletnym Człowiekiem z egzystencją 80 lub 90 lat. Jesteście koniecznym trybikiem w wielkim kole życia, istotną częścią Wniebowstąpienia tej ziemi i ukochanym Dzieckiem Stworzenia.
  Każde uczucie / myśl, każde działanie, każde życie odgrywa niezastąpioną część w odniesieniu do wszystkich innych, dotknęliście niezliczonej ilości innych dusz i zostaliście dotknięci przez nie. Nie ma nieznaczącego, czy zbędnego Bytu (istoty), nie ma nie znaczących, czy niepotrzebnych zdarzeń, nie ma przypadków, które nie odgrywają ważnej roli w rozwijaniu się wspólnego Losu (przeznaczenia) ludzkości.
  Jeśli spojrzycie na siebie z tej perspektywy, zaczniecie rozumieć, jak was widzę. Każdy jest cenny, każdy byt jest wyjątkowy. Czujemy niezmierną miłość do was i mam nadzieję na przyszłość naszego ambitnego projektu. Wszyscy pracowaliście ze mną w nim przez wiele wcieleń na Ziemi. Każde z waszych wcieleń było waszym sposobem progresji wzdłuż drogi duszy na wyższy poziom oświecenia. W ten sposób włożyliście swój własny udział w tworzeniu rosnącego przypływu, który podnosi każdego na tej planecie. Dodatkowo, wykonaliście swoją część we współdziałaniu z innymi – waszymi bratnimi duszami, znajomymi i przyjaciółmi.
  Niektórzy z was zgodzili się na życie, w którym jesteście wyzwaniem dla innych popychając ich w kierunku większej niezależności, czy większego współczucia lub tolerancji dla innych. Czasami ci z Was, którzy chcieli, posunąć się w swoim wniebowstąpieniu, nawet poświęcili się grając rolę oprawcy, co zainspirowało innych do organizowania się przeciw niewoli, aby stać się adwokatami większego dobra.
  Widzicie, to jest potężna ironia w doświadczeniu życia na Ziemi. Ona przynosi odwagę, przekonanie i najwyższy poziom poświęcenia dla Światła, gdy ludzie są wprowadzani w najtrudniejsze sytuacje. Jest to model, który został przystosowany do szkolenia żołnierzy, którzy borykają się z najtrudniejszymi wyzwaniami w walce, w obozie popularnie zwanym startowym.
  Tak, jest to sposób, w jaki wszechświat widzi wasz pobyt tutaj, i dlaczego są oni w zachwycie dla waszych postępów. Istnieją inne sposoby, aby ewoluować jako dusze, ale żadne nie są tak żmudne, dokładne, w kosmicznych warunkach i w wyniku nie dają takiej szybkiej zmiany.
  W krótkim okresie około siedmiu tysięcy lat cywilizacja ta ewoluowała się w stosunkowo skuteczną umowę ogólną, w której większość ludzi na waszej planecie jest karmiona, ubrana i chroniona w takim stopniu, że populacja wzrosła wykładniczo. Mimo obszarów ubóstwa, długość waszego życia wzrosła na całym świecie, i jest coraz bardziej popularne przekonanie, że opieka medyczna, nauczanie, dostępność do czystej wody i wystarczające jedzenie jest prawem, którym wszyscy powinni się cieszyć. To jeszcze nie zostało osiągnięte, ale nasiona sukcesu zakorzeniły się w świadomości serc na całej planecie. Nawet z ingerencją tych rządzących, którzy umieścili własną chciwość przed dobrem innych, grupy prywatnych obywateli nadal osiągają cudowny postęp poprzez programy humanitarne.
  My w wyższych wymiarach widzimy trajektorie waszych wysiłków. Rozpoczęte projekty w sposób naturalny dają impuls do działań w kierunku urzeczywistnienia ich w wysokich energiach obecnej fali energii Bramy Lwa z Centralnego Słońca. Akty dobroci podjęte wczoraj już wykonały lot do tarła dalszej hojności w innych. Działania tych, czytających te wiadomości zaczynają zmieniać poziom energii ze wstępnej nadziei na podekscytowane oczekiwanie. Możecie wszyscy czuć, że coś nadchodzi, coś ekscytującego i spełniającego ma się przebić do świadomości w was i w szerszym świecie.
  To jest czas wzniecania, czas kwestionowania starych pomysłów i sposobów życia, w tym dwóch głównych obszarów: systemów wierzeń religijnych, które stały się sztywne i wykluczające, a także destrukcyjne dla ludzkiego szczęścia na bazie Miłości do innych, oraz przekonań o systemach ekonomicznych, które pozwalają, a nawet zachęcają do niszczenia Matki Ziemi, tej, która daje życie i pożywienie dla wszystkich.
  Wszystko to będzie się zmieniać. Wróciłem, aby dać wsparcie i zachętę dla tych, którzy podążali za ich najgłębszą inklinacją, aby podnieść siebie i swoich bliźnich, aby wziąć udział w aktach dobroci i hojności, nawet gdy nikt nie patrzył na nich. Jest wielu „cichych bohaterów” wśród was i oni tworzą Legiony Światła, które staną się podstawą Nowego Złotego Wieku. Pochwalam was, a wszystkich, którzy są nowo obudzeni ze snu, pozdrawiam was z otwartymi ramionami i zapraszam do wspaniałego marszu ku wolności, równości i najgłębszemu szczęściu, które wynika z poczucia jedności ze sobą, ze Stwórcą i ze mną.
  Jesteśmy tu dla Was w każdej chwili, czy jesteście obudzeni, czy śpicie, i szepczemy wam do ucha, nawet teraz, gdy czytacie te wiadomości. Jesteśmy Jednym.
  Jestem Sananda, autor tych wiadomości, ten, którego znaliście jako Jezusa.
  Zapisane przez Kathryn E. May, 11 sierpnia 2013, 11 pm, EDT
  http://2012allabout.blogspot.com/2013/08/sananda-rozdzia-piaty-nowe-pismo-swiete.html
  http://www.whoneedslight.net/page/482481878

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/09/16/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-18/

  Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (18)
  Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
  Rozdział Osiemnasty
  Wyglądam chwili, kiedy będę mógł chodzić między wami. Tym razem będzie to święto dla nas wszystkich. Będziemy świętować wolność – swobodę definiowania siebie suwerenną istotą Boga, nieskrępowaną przez kontrolę Ciemnych, którzy zniewolili wszystkich na planecie swoimi ekonomicznymi sztuczkami zręcznych rąk. Oni zdobyli kontrolę nad niemal każdą transakcją finansową prawie w każdej części świata, ściągając ogromne bogactwo.
  Powszechne używanie pieniędzy do określenia wszelkich transakcji między jedną osobą, a inną stało się ich narzędziem do wyeliminowania wszelkiego handlu, który nie był przez nich kontrolowany. Jak wiadomo, większość świata jest teraz w uścisku tego programu. Pozwoliło to, aby wszyscy byli opodatkowani, oceniani i nadzorowani we wszystkich interakcjach ważnych w ich życiu.
  Te uciążliwe ramy kontroli są demontowane, unieważniane, ponieważ opierały się na nielegalnych praktykach. Są one zastępowane zupełnie innym systemem, który wyrówna szanse, jak lubicie mówić. Żadna osoba lub grupa nie będzie miała pozwolenia, aby kontrolować ogromne kwoty pieniędzy, jak robił to na przykład Bank Rezerwy Federalnej w USA. To jest właśnie demontowane, a jego szef podał się do dymisji. Podatki będą rzeczą z przeszłości, bo nie będą potrzebne, gdy wszystkie osoby będą miały dostęp do nieograniczonych funduszy, które były kontrolowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Banki każdego kraju, które wszystkie były w zmowie, aby kraść i gromadzić zasoby w swoich krajach.
  Pętla wokół szyi każdego zostanie poluzowana i wszyscy będziecie w stanie odejść ze starego systemu bez zadłużenia. Wszystkie długi będą darowane, ponieważ większość światowych kredytów bankowych została zapisana w sposób oszukańczy. To bezprawie nie obejmuje oczywiście tych niezależnych małych banków, które zostały ustanowione przez ludzi, aby pomagać sobie nawzajem przez programy mikropożyczek czy kredytów, które utrzymują osoby fizyczne – kredytobiorców i kredytodawców – w kontakcie ze sobą.
  Wyobraźcie sobie życie bez rachunków do zapłacenia, w którym wszystkie osoby są wolne, aby szkolić się, z pomocą utalentowanych ekspertów, aby osiągnąć dowolne twórcze przedsięwzięcia, które chcieliby osiągnąć. Wszystkie działania wspólnotowe, będą skupiały się wokół doceniania umiejętności i zdolności swoich członków, a moc kreatywności zostanie uwolniona w sposób, który był niewyobrażalny w starym systemie. Kiedy nikt nie będzie musiał wykonywać ponurej pracy ( z której większość miała do czynienia z ruchem pieniędzy i szczegółową dokumentacją przepływu pieniędzy), wszyscy będą mieli wolną inwencję, zorganizować coś w celach produkcyjnych czy pomóc swoim sąsiadom. Nie będziecie już zmuszani do wypełnienia harmonogramu swojego szefa, który jest niewrażliwy lub prostacki. Wybierzecie sobie osoby, którym chcecie pomóc, i jak chcecie wykorzystać swoje zdolności twórcze.
  Wielu z was już położyło podwaliny dla projektów, które chcecie pielęgnować, czy to programy społeczne non-profit, programy sztuki, czy pomoc dla najsłabszych pośród was. Wszystkie te projekty będą wspierane, gdy ich zadaniem będzie naprawdę Większe Dobro. To będą pierwsi beneficjenci funduszy dobrobytu, tak, że wszystkim tym spośród was, którzy mają trudności będzie oferowana pomoc.
  Byliście zaprogramowani przez Ciemnych, aby wierzyć, że ktoś, kto jest biedny musi być leniwy i nieodpowiedzialny. To nie jest prawda. Wielu mieszkańców żyjących ledwo powyżej ubóstwa stworzyło życie, w którym są spełnieni przez ich twórczość, którą jak czują, muszą realizować. Niewiele zrobiono, aby rozpoznać talenty początkujących artystów i muzyków, zwłaszcza gdy ich praca przenosiła głęboko znaczący komunikat, a wasza kultura jest dlatego biedniejsza. Sukces był zdefiniowany przez to, ile pieniędzy ktoś zarabia. To wszystko obróci się do góry nogami w Nowym Złotym Wieku planety Ziemi.
  Mówię wam to wszystko teraz, bo Uniwersalne Prawa określają to, co nadejdzie. Bez wizji przyszłości i waszego aktywnego udziału w tworzeniu tych warunków, o których mówię, Złoty Wiek nie nadejdzie. Widzicie, jest to wspólne przedsięwzięcie. Razem mieliśmy wizję tego i wasza moc połączonych energii stworzy rzeczywistość, którą jesteśmy zdeterminowani zamanifestować. Tylko w ten sposób realne zmiany będą miały miejsce w ramach społecznych i ekonomicznych struktur planety.
  Wielu z was było już świadkiem „cudownych” uzdrowień tych, którzy brali udział w naszych grupach uzdrawiających. Dowody zaczynają nadchodzić. Osoby w przewlekłym, „terminalnym” stanie powróciły do całkowitego zdrowia. Gdy moc intencji uzdrowienia setek ludzi koncentruje się na osobie potrzebującej uzdrowienia, choroba i niepełnosprawność topi się tak, jakby nie miała powodu (istnienia), którego nie ma. Potrzeba odwagi, aby przeciwstawić się medycznemu establishmentowi, wyleczyć się samemu, gdy lekarze powiedzieli wam, że nie ma nadziei, ale wielu zrobiło właśnie tak.
  Stan doskonałego zdrowia jest stanem umysłu, takim, który nie został rozpoznany, ani nie był nauczany w waszej aktualnej kulturze. Azjatyccy uzdrowiciele nadal realizują swoje dawne praktyki zabiegów energetycznych i stosowania ziół, pomagając ludziom zająć się ich własnym zdrowiem, ale nawet te honorowane rzemiosła były często usuwane na korzyść bardziej gwałtownych i inwazyjnych zachodnich metod. Nowe formy uzdrawiania będą mogły się rozwijać, gdy placówki medyczne prowadzone przez firmy farmaceutyczne oraz duże korporacje i grupy interesu zostaną wyeliminowane z mieszaniny.
  Są to bardzo skuteczne technologie, opracowane przez bardziej zaawansowane cywilizacje niż wasza własna, które łączą najlepsze zrozumienie z każdej dyscypliny na przestrzeni wieków. Arkturianie w szczególności – wysoko rozwinięta cywilizacja z Arcturusa – opracowali bardzo wyrafinowane metody leczenia ciała ludzkiego. Zrobili to nie dla siebie, ponieważ nie mają oni potrzeby tych zabiegów, ich istnienie w wyższych wymiarach nie pozwala na choroby lub deformacje.
  Arkturiańcy Mistrzowie zrobili to tylko dlatego, że są oni grupą przeznaczoną jako służba innym, i są w stanie tworzyć metody, które są znakomicie skutecznymi narzędziami w schorzeniach ciała ludzkiego. Oni poświęcili swoje energie, aby opracować metody, które pomogą ludzkości w nauce przygotowania się do Wzniesienia przez uleczanie niepełnosprawności, która obniża wibracje i utrzymuje was w stanie nędzy.
  Jesteście bardzo błogosławieni przez posiadanie takich przyjaciół z gwiazd tutaj do waszej dyspozycji. Ich statki są na orbicie teraz, tuż nad ziemią, osiągalne dla waszego użytku. To tutaj spotykamy się gdy robimy grupy uzdrawiające na BlogTalkRadio.com/ChannelPanel.
  Na statku-matce, który jest zaparkowany na wysokiej orbicie nad Biegunem Północnym, jesteśmy witani przez Arkturian, Matkę i Ojca Boga, i dziesiątki Archaniołów i Mistrzów, których doświadczenie w sztuce uzdrawiania jest dobrze znane. Są teraz tysiące Arkturian tutaj, aby pomóc, i nie ma ograniczeń co do liczby osób, którym są chętni pomóc. Oni są dla was w grupach, które prowadzimy, albo indywidualnie. Wystarczy tylko ich wezwać.
  Ćwiczycie swoje umiejętności medytacyjne, prawda? Bardzo ważne jest, aby robić to teraz, bo jest tak dużo dla was do nauczenia się i tak wiele informacji dostępnych, gdy otworzycie swoje serca i umysły, aby przywrócić swoje zdolności psychiczne, z których wielu z was zrezygnowało pod presją niedowierzania i kultury o zamkniętych horyzontach. Bądźcie śmiali, drodzy. Otwórzcie swoje trzecie oko. Oddychajcie delikatnie i wytrwale przez mózg w celu ułatwienia i łagodzenia wszelkich ciasnych i zwężonych miejsc, przez które informacje nie mogą swobodnie przepływać z powodu niepokoju i troski o codzienne problemy.
  Niech będzie tak, jak wspaniała piosenka błaga was. „Nie jesteś w niebezpieczeństwie nieprzetrwania – aż do jutra”. Nie pozwólcie, aby wasz niepokój i wszczepiony przez wieki strach zrzucił was ze ścieżki najbardziej ekscytującego otwarcia waszej świadomości. Korzyści z rozwoju waszej wrażliwości na wyższe wymiary będą niezmierzone. Nieważne, że wasi tzw. naukowcy (lub ci, którzy mylnie ich cytują) udają, że nic nie wiedzą o eterycznym świecie poza waszymi pięcioma zmysłami. Cuda wszechświata występują na niekończących się poziomach – poziom na poziomie potencjalnych doświadczeń, których nie zaczęliście jeszcze badać.
  Idźcie w głąb podświadomości – w środku mózgu macie kanał, który prowadzi bezpośrednio do niej – i połączcie się z waszym Wyższym Ja, jak już pouczaliśmy was, jak to zrobić. Podążajcie za linkami świadomości, które doprowadzą was do poziomu lub osoby, z którą chcecie się komunikować, czy to z przodkiem, Mistrzem, z którym masz prywatne powinowactwo lub swoim Aniołem Stróżem. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby Wam służyć i cieszyć się waszym wzrostem.
  Taki jest cel tych wiadomości i medytacji, czy nie jest tak? Wasz wzrost i wzrost całego rodzaju ludzkiego. Nie macie pojęcia, jaki macie ogromny wpływ na świat wokół siebie, kiedy sięgniecie po to, utrzymacie i powstaniecie, aby spotkać jutrzenkę nowego Złotego Wieku, który czeka na was wszystkich. Podnieście siebie, drodzy, ze starej, rozpaczliwej negatywności która wypełniała wasz świat i wasze myślenie od tysięcy lat. To jest czas, aby zostawić za sobą brak zaufania, paranoję i strach. Wspólnie pokonacie te wszystkie stare uczucia i Ciemne filozofie.
  To nie jest łatwo, zmienić cały wasz system wierzeń, ale wam się uda, jeśli będziecie podążali wraz z wieloma narzędziami, które stworzyliśmy dla Was. Początkowo nasze komunikaty były tylko w języku angielskim, ale tłumaczenia są teraz wykonywane, pod moim nadzorem, aby zapewnić wiadomości w tak wielu językach, jak to możliwe. Są w około 14-tu językach na miejscu, i wielu więcej w przyszłości. Jeśli znacie, wykwalifikowanych i zawodowych tłumaczy w mniej znanych językach, zapraszamy ich do udziału. Pragniemy podzielić się dobrą nowiną z każdym na świecie. Gdy skończą, tłumaczenia będą umieszczane na http://www.whoneedslight.org. Oferujemy je do dzielenia się, powielania, tylko prosimy, aby podawać nazwę channelera, tłumacza oraz stronę internetową. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby tłumaczenia były wykonywane przez ludzi, którzy zostali wybrani do tego celu, i żaden „automatyczny” tłumacz nie może być używany z oczywistych powodów.
  Teraz, moi drodzy, zacznijcie, przez przeznaczanie waszych dni na duchowy rozwój ponad całą waszą inną aktywnością. Wasze bliskie relacje, a zwłaszcza relacje z waszymi dziećmi, są częścią tego rozwoju duchowego. Nie musicie spędzać długich godzin sam na sam w cichym miejscu – to nie jest doświadczenie w pojedynkę. Wzniesienie to coś, co musisz w końcu osiągnąć dla siebie, ale możesz to robić w przypływach i odpływach życia, w relacjach z bliskimi, w królestwie zwierząt i na łonie samej Matki Ziemi.
  Wiecie, że nie jesteście sami. Wzniesienie ludzkości było zaplanowane w ramach demokratycznego procesu konsultacji i idei wspólnych. Byliście częścią tego planowania, a Wasz głos był potrzebny do zainicjowania tego świętego projektu. Widzicie, to było jednomyślnie uzgodnione w ramach Rad ludzkości, że wszyscy będą w to włączeni, wszyscy będą wspierani w każdy konieczny sposób, i wszyscy będą witani i pozdrawiani na mecie do 5. wymiaru, nie ważne ile to zajmie.
  Oczywiście, gdy spojrzycie wokół siebie, zobaczycie, że są jeszcze tacy, którzy śpią, wojowniczo przywiązani do negatywnych postaw wyższości, osądu, obwiniania i bycia ofiarą. Te uporczywe nastawienia będą łagodzone i będą zanikać w obliczu fali Miłości i Światła, które nadal będą wylewane do całej sfery Ziemi, podnosząc wszystkie istoty do wyższych poziomów świadomości. Będziecie wkrótce potraktowani cudownymi ogłoszeniami, które uczynią to jasnym dla wszystkich na tej planecie, że wszystko się zmienia. Nie będzie zaprzeczania obecności waszych braci i sióstr z gwiazd, kiedy statki wylądują, na wielkie powitanie i uroczystości.
  Aranżujemy te uroczystości teraz, Ukochani, i nikt nie może być bardziej podekscytowany niż ja sam jestem, tańcami z wami na ulicach, aby głosić wolność wszystkich ludzi, i dzielić się chwalebnym doświadczeniem bycia objętymi w Miłości i Świetle.
  Jestem tu dla was, jestem poświęcony Wniebowstąpieniu ludzkości i Ja zrobię wszystko, co potrzebne, aby pomóc wszystkim i każdemu z was, osiągnąć przeznaczenie, dla którego się urodziliście. Sięgnijcie głęboko w wasze serca; poczujcie spokój, który pochodzi z niekończącej się Miłości.
  Jesteśmy jednym.
  Jestem Sananda/Jezus.
  Zapisane przez Kathryn E. May, PsyD, 14 września 2013 r.
  http://2012allabout.blogspot.com/2013/09/sananda-rozdzia-osiemnasty-nowe-pismo.html
  http://www.whoneedslight.net/page/482501872

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2013/12/07/jezus-sananda-nowe-pismo-swiete-22/

  Jezus Sananda – Nowe Pismo Święte (22)
  Nowe Pismo Święte dane przez Jezusa/Sanandę
  Rozdział 22
  Jestem Sananda, ten, którego znaliście jako Jezusa.
  Jest 8 listopada 2013 roku. Mówię do was z pokładu Nowego Jeruzalem, Statku-Matki Galaktycznej Federacji Światła. To był mój dom od jakichś lat, ponieważ zdecydowano, że pozostaniemy blisko Ziemi, aby nadzorować proces Wzniesienia i kierować gromadzeniem się tysięcy statków z najdalszych krańców Drogi Mlecznej, a nawet z poza niej. Jestem tutaj, w towarzystwie mojego ukochanego brata Ashtara, którego znacie jako Naczelnego Dowódcę floty.
  Mogę powiedzieć, że to była przyjemność pracować razem nad tym ambitnym planem, który wszyscy zaprojektowaliśmy razem. Wiele razy mieliśmy spotkania tutaj z St. Germain, Matką i Ojcem Bogiem, Archaniołem Michałem i wieloma innymi, w których braliśmy pod uwagę wszystkie opcje, obserwując postępy na ziemi, i planując nowe sposoby, aby pomóc i zachęcić was. Każdy patrzył uważnie jak nasze ukochane Bliźniacze Płomienie wykonują swoją pracę tam na miejscu. Podziwiamy ich wytrzymałość i zdolność do miłości bezwarunkowej, mimo trudności i stresów życia tam w 3D, jak to nazwaliśmy i my tęsknimy do czasu, kiedy będziemy zjednoczeni z nimi i z wami wszystkimi.
  Widzicie, chociaż tutaj nie ma czasu dla nas w wyższych wymiarach, jak jest doświadczany na Ziemi, wciąż przychodzimy do Was, dotykać twarzy, ściskać was w niekończącej się miłości, i czuć dystans między nami, który welon tworzy. Nie możecie nas zobaczyć, nawet jeśli stoimy przed wami w miłości. Czujecie naszą obecność, czasem wywołujecie nasze imiona, i to jest wspaniały moment dla nas. W naszej miłości, tęsknimy za dotykiem i waszym towarzystwem tak samo, jak wy za nami i domem. Ponieważ czas na spotkanie się zbliża, poczucie oczekiwaniu staje się coraz bardziej dojmujące.
  Pomimo trudnej końcówki, której doświadczyłem jako Jezus, byłem bardzo zadowolony z towarzyszy i przyjaciół podczas tego życia. Byliśmy tak blisko, nasze serca były tak splecione, nasza miłość tak silna, że doprowadza mnie do łez pamięć miłych chwil, jakie tam przeżyłem. Ci, którzy przyszli po uzdrowienie, również pozostawili ślad na mnie. Patrzyłem w oczy tego, który był kulawy lub chory i moje serce kuło stałe połączenie, które pamiętam zawsze. Były to radosne czasy śmiechu i zabawy z moim zespołem przyjaciół i moją ukochaną Marią Magdaleną, oraz niezapomniane chwile, kiedy spojrzałam w oczy mojej córki, Sary. Jestem wdzięczny za każdą chwilę, jaka tam spędziłem.
  Wszyscy teraz zbliżacie się do końca swojego życia na Ziemi, jaką znaliście od tysięcy lat. Mimo, że czekamy z niecierpliwością na Wielkie Przesunięcie, które zabierze was na nowy poziom doświadczenia, zapewniam was, że wy też będą patrzeć wstecz na te wcielenia na Matce Ziemi z nostalgią i miłością. Tak, to było trudno, ale największe triumfy i najbliższe przyjaźnie wyskakują z gleby konfliktów i zawirowań. Masz wszyscy doświadczenia trudności i macie wszyscy doświadczenia radości. Byliśmy towarzyszami w najbardziej ekscytującym projekcie, jaki możecie sobie wyobrazić. Nie ma nic lepszego niż to.
  Prowadziliśmy projekt naprzód przez te wiele wieków, i on przyniósł nas tutaj, w tym niesamowitym momencie historii. Zamierzamy zobaczyć objawienie publicznego programu Prosperity, które będzie naprawiał tysiące lat kontrolowanego cierpienia na tej planecie. To przyniesie ulgę i tymczasowy stan radości dla tych, którzy nie będą musieli już martwić się i walczyć, aby zabezpieczyć ich bliskich. Późniejsze fazy przyniosą zapowiedzi naszej obecności wysoko nad wami w niebie, nasze serca wypełnione miłością i nasze intencje skierowane na wprowadzanie nowych technologii oraz nowych organizacji społecznych, z których będą korzystać wszyscy ludzie.
  Cel wszystkich tych działań zawsze był jasny. To nie chodzi tylko o poprawę standardu życia dla wszystkich. Chodzi o poprawę relacji ze sobą i waszym Bogiem. Są to elementy, które trzeba rozwijać, aby podnieść swoje wibracje na tyle, aby wznieść się z przyjaciółmi i rodziną, jak rozumiecie cel wzniesienia bezpośrednio do 5. wymiaru ze swoim obecnym ciałem nienaruszonym. Tym razem nie będzie śmierci dla tych, którzy dokonali umów duszy, aby doświadczyć Wzniesienia.
  Wiemy, jak trudno jest wam zrozumieć sens tego przejścia. Trudno sobie wyobrazić, wznoszenie się do nieba w ciele, pływając w eterze, aby rozpocząć nową przygodę w wyższych sferach – jesteście tak przyzwyczajeni do ciężkiej egzystencji, osadzonej mocno na ziemi. Ale rzeczywiście zaczynacie odczuwać lekkość w swoim bycie, poczucie światła -radości serca i miłości, która podnosi was do krainy, gdzie nie ma stresu, nie ma złości, nie ma ciemności, tylko światło. To jest wasza Obecność JAM JESTE. Czujecie to wyraźnie, kiedy medytujecie, kiedy otwieracie swoje serca na miłość i kiedy słuchacie sesji uzdrowień przez internet, gdzie Kathryn, ja i wielu innych Wzniesionych Mistrzów podnosi was do nowego doświadczenia siebie.
  Możecie zaplanować Wzniesienie, drodzy. Możecie to zrobić poprzez ćwiczenia każdego dnia, aż do osiągnięcia stanu, w którym będziecie w doskonałej znajomości swoich myśli, uczuć i swoich działań. Nie przestawajcie doświadczania niekończącej się miłości kilka razy dziennie. W dalszym ciągu koncentrujcie się na każdym oddechu, każdej myśli i uczuciu, dopóki nie będziecie w stanie dopasować się doskonale z waszym Wyższym Ja, które jest Bogiem. W tym w pełni aktywnym stanie możecie zauważyć, że świat jest naprawdę pięknym miejscem. Ludzie wokół was, nawet Ci, którzy powodowali, że cierpieliście, oferowali możliwość wykonywania waszych mięśni Miłości. Będziecie się uśmiechali za każdym razem, gdy zobaczycie małe dziecko lub jak, pies macha ogonem, wasze oczy będą poszukiwać piękna w najmniej prawdopodobnych miejscach.
  To jest magia Postawy, najdrożsi. Postawa miłosierdzia i przebaczenia czyni, że cały świat wygląda bardziej miękki, jaśniejszy i bardziej przyjazny. Postawa osądzania i dezaprobaty sprawia, że cały świat wygląda ponuro, wadliwie, brzydki i ciemny. Nauczyliście się, że to, co sobie wyobrażacie, tworzycie. Ale to, co sobie wyobrażacie jest określone przez postawy, z którymi mierzycie się ze światem. Zmierzcie się ze światem w postawie dobroduszności, ciekawości i hojności, a świat powita wasze towarzystwo. Nigdy nie będziecie czuli się samotni lub przygnębieni, bo zobaczycie możliwości na każdym kroku.
  Pozostawcie wszystkie naprężenia konkurencji za sobą; dążcie jedynie do poprawienia waszej duchowej jaźni. Nie ma dyplomu lub nagrody do zdobycia, jedynie praca w kierunku własnych wyższych poziomów bytu, gdy zbliżacie się bliżej do Boga. Nagrodą jest szczęście i spokój wewnętrzny. Zamiast pracować ciężej, aby udowodnić, jak możecie być poświęceni pracy lub firmie, która was zatrudnia, rozejrzyjcie się po ludziach, z którymi dzielicie przestrzeń i coś zróbcie, aby uczynić ich życie bardziej przyjemnym.
  Znajdźcie małe możliwości, aby służyć innym, a będziecie mogli zauważyć, jak łatwo i naturalnie zaczynacie pasować do świata. Tak, tam jest miejsce dla Was. Macie wartość, właśnie dlatego, że jesteście tutaj. Szukajcie głęboko wewnątrz siebie, aby znaleźć starożytne prawdy, mądrości, które już zdobyliście w wielu minionych wcieleniach. Możecie je wyczuć, szczególnie czasami, gdy jesteście przyciągani do nowego przedsięwzięcia, lub gdy znajdziecie siebie w użyciu pewnych umiejętności z łatwością. Nie tylko jesteście godni, to jesteście również bardziej doświadczonymi i utalentowanymi niż daliście sobie kredyt.
  Wkrótce znajdziecie swoje życie odwrócone do góry nogami. Jest to czas ogromnej zmiany. Nic nie pozostanie takie, jak to znaliście, wszystko będzie nowe, ekscytujące i inspirujące, jeśli utrzymacie otwarte serce i podejdziecie do tego wszystkiego w postawie radosnego oczekiwania. Każdy dzień przyniesie was bliżej do ostatecznego celu – wysokiej wibracji, która będzie przenosić was przez portal do nowego życia, nowego początku.
  Dołączcie do mnie, Ukochani, będziemy iść razem w stronę triumfującego dnia Wzniesienia, a będziecie znali spokój, harmonię i nieskończoną Miłość. Jestem waszym Sanandą.
  Zapisane przez Kathryn E. May, PsyD, 8 listopada 2013 r.
  http://2012allabout.blogspot.com/2013/12/rozdzia-22-nowe-pismo-swiete.html
  http://www.whoneedslight.net/page/482505758

Wypowiedz się