Konferencja w Sejmie: „BIAŁORUŚ. WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Białoruś -Polska flagi

Konferencja odbędzie się 17 marca 2017 roku w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Porządek obrad:

  • Rejestracja uczestników od godz. 9:00, rozpoczęcie konferencji o godz. 10:00.

Sesja I: Wspólne dziedzictwo – wspólne wyzwania:

  1. Prof. Mikołaj Iwanow – prowadzący konferencję, powitanie gości.
  2. Marszałek Senior Kornel Morawiecki, „Wprowadzenie do tematyki konferencji”.
  3. Dr Jan Ciechanowicz, „Biała Ruś – ojczyzna talentów i geniuszy”.
  4. Romuald Starosielec, „Polska i Białoruś na kulturowym i geopolitycznym szlaku Wschód – Zachód”.

Dyskusja. Przerwa kawowa 11.30 -12.00.

Sesja II: Białoruś i Polska w geopolitycznym układzie sił:

  1. Aleksander Milinkiewicz, „Rozmawiać, czy izolować Białoruś ?”
  2. Dr Andrzej Zapałowski, „Geopolityczne wyzwania dla polsko-białoruskiej polityki bezpieczeństwa”.
  3. Alieksiei Dziermant, „Międzymorze i IV Rzeczpospolita – mit czy rzeczywistość”.
  4. Aliaksandr Shpakouski, „Analiza porównawcza polityki międzynarodowej Polski i Białorusi w kontekście kryzysu ukraińskiego”.
  5. Piotr Piatrouski, „Możliwości pozytywnych zmian w stosunkach białorusko-polskich”.

Dyskusja. Przerwa na bufet 13.30 -14.00.

Sesja III: Białoruś – Polska. Wyzwania współpracy gospodarczej

Udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Oleg Gaidukevich wiceprzewodniczący partii Liberalno-Demokratycznej Białorusi, Henryk Siodmok, prezes Atlas S.A., Józef Białek z Wydawnictwa Wektory, Jegor Drobysh, konsultant inwestycyjny

Dyskusja. Podsumowanie, wnioski, informacje: 15:30 – 15:50

Zakończenie obrad ok. 15:50. Obiad z zaproszonymi gośćmi 16:00 – 17:30

Z uwagi na konieczność wystawienia przepustek imiennych na wejście do gmachu Sejmu RP

zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 15.03.2017na adres: sekretariat@jednoscnarodu.pl , podając imię, nazwisko i nr PESEL lub nr paszportu.

Wypowiedz się