Operacja Brilliant, czyli plan Rewolucji Francuskiej

Rewolucja francuska 7

Zamach fałszywej flagi w Nicei, w kontekście rewolucji francuskiej.

Jak wiadomo organizacja illuminati powstała w celu zjednoczenia lóż masońskich, w dniu 1 maja 1776 roku, z inicjatywy Adama Weishaupta posługującego się pseudonimem Spartakus i hasłem późniejszej rewolucji francuskiej : wolność, równość i braterstwo albo śmierć.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

Głównym celem zaprzysiężonych nazwanych iluminatami, było położenie kresu wolności ludzkiej za pomocą religii, ustroju i rewolucji.

Rewolucja francuska 1Operacja Brilliannt

Zlikwidowanie wolnej szlachty, szlachty powstałej na podobieństwo elit zaprzysiężonych i nikolaitów, było głównym celem iluminatów, bowiem monopol władzy nie cierpi konkurencji.

Ataki na Francję (Rewolucja Francuska), Amerykę (Wojna Secesyjna), Polskę (Rozbiory), Anglię (rewolucja przemysłowa) i Rosję (Rewolucja Październikowa), były początkiem rewolucji totalitarnej, której skutki odczuwamy każdego dnia.

FRENCH REVOLUTIONFrancja przed rewolucją francuską, była najbogatszym i najbardziej zaludnionym państwem na kontynencie europejskim, do dnia, w którym wprowadzono wielki masoński eksperyment demokratyczny.

Bitwa z ludźmi zaczęła się od hasła: „Wolność, równość i braterstwo albo śmierć”, a to oznaczało wykreowanie socjalizmu totalitarnego poprzez podstęp demokracji jako jego antytezy.

Hasło masońskie: wolność, równość i braterstwo albo śmierć, odnosi się tylko do elit masońskich, walczących z ciemnym ludem, widać to za każdym razem, kiedy masońscy eksperci i politycy, używają magii słów, do pokazania swojego sprytu i geniuszu tworzącego terror zabierający ludziom wolność …

Rewolucja francuska, doprowadziła ludzi do granic totalitaryzmu, absurdu, strachu i anarchii, ale takiej instalacji wymagał system drenażowy, odprowadzający strumienie krwi spod francuskich gilotyny.

Rewolucja francuska 3Teraz poprzez zamachy fałszywej flagi, pokazuje się ludziom fałszywych winowajców, wystarczy tylko ludzi za pomocą strachu i anarchii, pchnąć w stronę krwawej rewolucji …

Europa, jest na drodze do konfliktu, tworzącego super państwo … Nie wolno wam wierzyć w prowokacje, terrorystów i medialną propagandę, bowiem to wiąże się zawsze z ludobójstwem.

Rewolucja francuska 4Te same „koncepcje” stosowane były w XIX i XX wieku, w wyniku czego zamordowano rękami naiwnych wystraszonych niewolników ponad 350 milionów niewinnych ludzi. !!!

Większość historyków, lekceważy źródła historyczne, wedle zasad poprawności politycznej i tworzy mit bohaterskich przywódców rewolucji francuskiej.

Rewolucja francuska 5

Jednak dokumenty, jasno obrazują sytuacje masońskiej rewolucji. Lord Acton (cichy działacz nikolaitów, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/John_Acton_(1._baron_Acton)), na ten przykład, pisze:

” Rewolucja francuska jasno wpisuje się w plan przedstawiony elitom całego świat, przez Adama Weishaupta. Zniszczenie wolności i wiary oraz suwerenności państw narodowych, to cel rewolucji światowej … ”

Rewolucja francuska 6Władza absolutna

Absolutyzm polityczny – pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Władzę absolutną można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca jest ograniczona prawnie, np. przez konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem.

Za systemem tym, stała monarchia masońska, emiraty Zea i watykańscy Nikolaici, promując takich ludzi bogów jak Cardin Le Bret, Robert Filmer, Niccolò Machiavelli, Jean Bodin,
kardynał Armand Jean Richelieu, Jacques-Bénigne Bossuet, czy twórczyni pojęcia absolutyzmu politycznego, Maria Teresa Habsburg …

Boskie Prawo Królów

Ludzie ci tworzyli i tworzą poprzez politykę i religie, boskie prawo królów (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Boskie_prawo_królów).

Rewolucja francuska 8

Władza królów pochodzi z namaszczenia bożego, gdyż Stwórca miał dać Adamowi prawo do władania całym stworzeniem z uwzględnieniem własnej rodziny (a zatem całej ludzkości).

Adam jako pierwszy ojciec sprawował niepodzielną władzę nad światem (z boskiego nadania) i nad swoim potomstwem. Władza państwowa zaś wywodzi się z władzy ojcowskiej.

Zatem monarcha spełnia wobec swojego ludu rolę ojca wobec rodziny, jego pozycje uzasadnia namaszczony przez Boga model rodziny. Powyższa wnioskowanie ma charakter genetyczny: władza monarchów opiera się „bezpośrednio” na boskim nadaniu, lecz że wywodzi się z uświęconego przez Boga porządku.

Rewolucja francuska 9

Biblia jest traktowana jako uniwersalna historia ludzkości, w wymiarze ontologicznym a nie alegorycznym. Pismo Święte odczytywane w kategoriach świeckich funkcjonowało jako swoisty „mit początku”: służyło do legalizacji (uzasadnienia) aktualnego stanu rzeczy.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html

Rewolucja francuska, to w istocie reformy społeczne polegające na wprowadzeniem władzy absolutnej w oprawie pięknych słów i demokratycznych sloganów.

Rewolucja francuska 10

Odwrócono znaczenie słów i wartości, zło stało się dobrem, a kłamstwo stało się prawdą i prawem.

Ludwik XVI, za pomocą doradców wystosował list do ludzi, mający być rodzajem współczesnej ankiety badającej ludzkie nastroje.

„Jego Wysokość, chciał usłyszeć głos narodu, płynący z każdego domu. Każde życzenie i wymaganie zostanie wysłuchane …”

Rewolucja francuska 11Lista tych żądań i oczekiwań, została zebrana w postaci książki o tytule Cahiers.

Niestety, pomimo rewolucyjnego chaosu, większość ludzi, wciąż wracało do wolności, wiary, porządku i ładu społecznego. Zaczęto więc zmieniać znaczenie słów i pojęć, tak aby dostosować wartości i prawa do wymagań władzy absolutnej. Słowa przestały nieść za sobą tradycje, a zaczęły nieść za sobą nowoczesne formułki i skróty opisowe …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/07/sowa-to-podstawa-tradycji.html

Rewolucja francuska 12Orlean, gniazdo spisku

Głównym bohaterem Konspiracji Orleańskiej, był Louis Phillipe II ( Ludwik Filip Józef Burbon-Orleański, 1747-1793), książę Orleanu, kuzyn króla Ludwika XVI, bogaty szlachcic masoński, który został zatrudniony przez Illuminatę Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau (1747-1791).

Iluminaci wiedzieli, że jeśli jego kuzyn zostanie królem, to Ludwik napędzany zazdrością, stanie się głównym inicjatorem spisku i rewolucji.

Rewolucja francuska 13Historycy nazywają Ludwika, „idolem Paryża”, choć był on brzydkim, podłym i niemoralnym cwaniakiem, pogardzającym zwykłymi ludźmi. Talent aktorski pozwolił mu jednak stać się „mistrzem wolności”.

Początkowo reprezentant w izbie szlacheckiej, opuścił ją w czerwcu 1789 r, wraz z 47 deputowanymi stanu szlacheckiego i wstąpił do izby Trzeciego Stanu.

Wzbudził tym nienawiść Ludwika XVI i królowej: para królewska uważała, że rewolucja jest finansowana „złotem orleańskim” i że Filip dąży do uzurpacji tronu. Niechęć pary królewskiej pogłębiało poparcie, jakim Ludwik Filip cieszył się w Paryżu. W jednym z pierwszych rewolucyjnych pochodów, 12 lipca 1789 r., tłum niósł popiersie księcia OrleanuRewolucja francuska 14.

Fałszywy Mesjasz

Wybór księcia Orleanu na Wielkiego Mistrza Loży Narodowej, był ostatecznym sukcesem planu Illuminatów. W tym czasie, iluminaci infiltrowali masonerię reformując ją od wewnątrz.

Król Wolności, przemianował loże masońskie na iluminacki klub Jakobinów, który dla ludzi stał się Stowarzyszeniem Przyjaciół Konstytucji (Société des amis de la Constitution).

Rewolucja francuska 15

Rola marionetki – Ludwika była, już prawie skończona, musiał jeszcze zrobić, jedną istotną rzecz, jaką wykonała także wiele lat później, inna iluminacka marionetka JFK.

Ostatni krok, czyli list do Journal de Paris

” Według mojej opinii w republice, szczególnie w czasie jej powstawania nie powinno być tajemnic i tajnych organizacji. Nie będę już się mieszał w sprawy Wielkiego Wschodu ani w to, co jest omawiane na zebraniach wolnomularzy…”

Rewolucja francuska 16

Wielki Wschód, przyjął jego rezygnację jako wielkiego mistrza i odebrał mu członkostwo w masonerii, tak że ta potężna organizacja, wkrótce zresztą rozbita przez władze rewolucyjne, nie stanęła w jego obronie w czasie terroru Robespierre’a.

Infiltracja została zakończona, a struktury państwa i masonerii zostały przejęte, teraz następował moment promowania gwałtownej rewolucji. Tutaj wykorzystano jakobinów, propagandę, techniki manipulacji tłumem, i nienawiść społeczną …

Rewolucja francuska 17Negatywna propaganda wobec króla

Na początku i przez cały okres rewolucji francuskiej, nie było kampanii oszczerstw wobec króla, królowej, księży i szlachty.

Te oszczerstwa i fałszywe plotki, były propagowane wśród mas, w celu stworzenia nienawiść wśród ludzi przeciwko królowi.

Negatywna propaganda, była tylko częścią sprytnego planu manipulowania ludźmi.

Rewolucja francuska 18Aby wygenerować atmosferę histerii wśród mieszkańców Paryża, wiele fałszywych plotek i kłamstw zostało stworzonych i wypowiedzianych przez przywódców Rewolucji Francuskiej.

Bez względu na to, jak niesamowite wydawały się plotki i jak wiele nielogicznych kłamstw zostało wypowiedzianych przez przywódców rewolucji, ludzie w amoku (teoria szoku przyszłości) przyjmowali każdy trick i sztuczkę. Ale dziwicie się prostym ludziom, wierząc dziś we wszystko co mówią media, księża i politycy …?!

Rewolucja francuska 19

Doprowadziło to do powiedzeń typu : zręczny kłamca i 100 głupców do kłamstw przekona, kto wierzy w to, czego nie widzi ujrzy to, w co wierzy …

Sztuczny głód, czyli obwiń wroga, za to co robisz

Stworzono również sztuczny głód, był to pierwszy sztuczny kryzys, popierający propagandę wyższej idei.

Rewolucja francuska 20Książę Orleanu, spekulant, wykupił ogromne ilości pszenicy, nie wprowadzając ich na rynek, lecz płacąc za ich przechowanie.

W rezultacie, ludzie zaczęli rozpaczać z powodu braku chleba. Propaganda rozpuściła plotkę, że jedynym winowajcą jest król i szlachta. W rzeczywistości była to taktyka francuskiej rewolucji: obwiń wroga za to, co robisz. !

Rewolucja francuska 21Rewolucja wywołana przez najemników, przestępców i bandytów.

Ale wszystko to, nie wystarczyło. Aby rozpocząć krwawą rewolucję, trzeba było, wykonać śmiały krok do przodu.

Zatrudniono więc kilkuset najemników, zabójców i złodziei, pochodzących z południa Francji i Włoch.

Znani jak „marseliezi” najemnicy noszący grube kije, zaczęli przyjeżdżać do Paryża wiosną 1798 roku. Prowokatorzy wywoływali zamieszki, niszczyli fabryki i zakłady rzemieślnicze, wzywając ludzi do naśladowania ich poczynań. W czasie akcji brali do pomocy siłą ludzi z ulicy.

Rewolucja francuska 22

(Popatrzcie teraz na Francje i dziwne formy rozruchów, prowadzonych przez nieznanych sprawców.)

Rewolucja francuska 23Za rzeź i krwiożercze napady mogli brać co chcieli. Podczas wszystkich etapów rewolucji francuskiej – szturm na Bastylię, marsz na Wersal, inwazja na Tuileries … ,oddziały najemników sterowały oszalałym tłumem.

Po sukcesie pierwszych zamieszek, Mirabeau, lider rewolucji cieni, powiedział: „100- u Ludwików, możne dokonać udanego buntu”.

Rewolucja francuska 2414 lipca

Zburzenie Bastylii (14 lipca 1789 r) było doskonałym przykładem oszustwa ze strony rewolucjonistów.

Liczne ataki najemników, wprowadziły chaos w życie publiczne, ale część mieszkańców dążyło do zdobycia broni, aby bronić się przed najemnikami.

Powiedziano tym ludziom, że broń znajdą w Bastille, wystraszone masy ruszyły na Bastille, w celu poszukiwania broni do samoobrony i ochrony monarchii przed najemnikami.

Rewolucja francuska 25

W więzieniu, będącym godłem despotyzmu i herbem fałszywej rewolucji, nie było więźniów przetrzymywanych w łańcuchach lub w izbach tortur, ale tylko siedmiu więźniów żyjących we względnym komforcie, wśród nich było kilku fałszerzy i dwóch szaleńców, uwięzionych na prośbę ich rodzin.

Nawet król, zamierzał zwolnić najstarszego z więźniów, ale to było coś, na co nie mogli pozwolić sobie wrogowie króla. Fałszywy mit upadku Bastylii, jest świętem iluminatów oszukujących ludzi i fałszujących historię.

Rewolucja francuska 26W 1790 roku, 14 lipca obchodzono Święto Federacji, dopiero w 1879 roku, Iluminat Benjamin Raspail zmusił władze do ustanowienia 14 lipca świętem narodowym, bowiem ludzie pamiętający prawdę, już umarli.

Przeczytaj, jak z prawdy uczyniono kłamstwo.

” Przedstawiciele ludu francuskiego, zebrani w Zgromadzeniu Narodowym, uznając, iż ignorancja i lekceważenie praw człowieka, są przyczynami nieszczęść publicznych i korupcji rządów.

Rewolucja francuska 27Z tego powodu, postanowiliśmy złożyć oświadczenie, iż jedynym prawem jest niezbywalne, święte prawo naturalne, stwierdzamy to w obecności wszystkich członków wolnego społeczeństwa, które będzie przypominało władzy o swoich prawach …”

Już nie przypominacie o tym władzy … Bo sami o tym nie wiecie lub nie pamiętacie …

Te słowa, nie zostały wypowiedziane w dniu 14 czerwca 1789 roku, ale są echem szturmu na Bastylię. I zakazaną wiedzą, na temat prawa naturalnego …

Rewolucja francuska 28

Deklaracja praw człowieka i obywatela, przyjęta przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w sierpniu 1789 roku, mówi : „ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w swoich prawach”, więc jak ma się to do władzy i nierówności kastowej.?!

W dniu, ataku na bastylię było w niej tylko siedmiu więźniów, a obronę stanowili inwalidzi. Bezczelni naukowcy i masońskie snoby i eksperci twierdzą, że po 1789 roku, Bastylia była nieużytkowana …

Rewolucja francuska 29

Ale prawda jest inna, liczba więzień wzrosła w samym Paryżu, 4 krotnie, a setki tysięcy osób, poznało prawdziwe oblicze rewolucji francuskiej.

W Wikipedii, nie znajdziesz nazwiska Fleury-Lescot, byłego burmistrza Paryża, ten główny producent gilotyn został przekształcony w symbol walki przeciw tyranii i stał za ścięciem swego przyjaciela, iluminaty Maximilien de Robespierre.

Rewolucja francuska 30

Dlaczego umarł Maximilien de Robespierre. ?!

Maximilien de Robespierre, wygłosił przemówienie, którego ujawnienie zawsze doprowadza władze do drżenia :

” Witam 14 lipca! Ten pamiętny dzień, w którym lud Paryża podniósł kamień mający trafić winnego przelewu swojej krwi, zakończył się atakiem na Bastylię. Oczywiście, płynęła krew (83 zabitych), będąca tylko statystyką wielkiej idei … ”

Rewolucja francuska 31Zbyt uczciwy iluminat to martwy iluminat.

Wszystko to, odbyło się pod nadzorem i czujnym oknem La Fayette (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lafayette), bo terror nie jest oszustwem, ale finałem okrutnej, morderczej intrygi i zemsty osobistej.

W Bastylii, nie torturowało się ludzi, jak mówi legenda, więźniowie byli nietykalni, aż do czasu oddania ich w ręce kata.

Rewolucja francuska 32

Wszystko to, co opisano później dotyczy 30 przepadków w ciągu 200 lat. I tylko jeden więzień, był torturowany na terenie Bastylii, był nim marszałek Biron (czasy Henryka IV). Wyrok na tego człowieka, był wypowiedziany w imieniu króla, choć zapadł z ramienia jurysdykcji kościelnej, a sędziowie nie byli niezawiśli.

W Bastylii, nie grzebano ludzi żywcem, jest to mit masońskich fantastów. Cele więzienne, już w tamtym czasie posiadały łóżka wykonane przez miejscowych stolarzy (świadczy o tym zapis stolarza z Saint-Antoine), więc obraz słomy, łańcuchów … jest mitem i kłamstwem.

Rewolucja francuska 33Warto przeczyta wspomnienia słynnego Latude (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Latude), który spędził rok w Bastylii. Lutude, odmówił założenia szortów z jedwabną podszewką, wykonanych przez słynnego paryskiego krawca, przez złe cięcie materiału, wszystko to miało miejsce w Bastylii.

Innym razem, gubernator opisuje skandal podawania więźniom zbyt tłustego mięsa drobiowego.

Rewolucja francuska 34Kardynał de Rohan, miał w Bastylii obsługę i srebrne naczynia. Oczywiście nie wszyscy byli tak dobrze traktowani, ale mimo to poziom był wyższy niż w dzisiejszych więzieniach.

Bastylia była zwana „pięciogwiazdkowym więzieniem”, w którym życie codzienne ratowało wielu bezdomnych od głodu na ulicy.

Rewolucja francuska 35

Fakt jest taki, nikt w lipcu 1789 roku, nie atakował Bastylii w celu odbicia z niej więźniów, bastylie zaatakowano aby zdobyć broń i zaatakować za jej pomocą prowokatorów.

Cała rewolucja francuska, jest mistyfikacją opartą na kłamstwach, manipulacjach i prowokatorach. Druga faza rewolucji francuskiej, nastąpiła w dniach 5-6 października 1789 roku, marsz na Wersal, odbył się za pomocą modelu manipulacji i prowokacji. Prowokatorzy wyciągali ludzi z domów i pędzili ich na Wersal.

Rewolucja francuska 36

Stworzono kryzys, zastraszono ludzi, a następnie włączono ich do manipulacji przez strach, biegnące stado wydawało się ucieleśnieniem rewolucji.

Pozory, wczorajsze zdjęcia z Nicei, mogą być dowolnie opisane, i wykorzystane do promocji idei fałszywego terroru, przypisanego przybyszom z bliskiego wschodu. Bo wszyscy terroryści to imbecyle, zostawiający na miejscu zdarzenia dokumenty, ślady, a nawet telefony z adresami i zdjęciami …

Rewolucja francuska 37Kryzys spowodowany spekulacjami księcia Orleanu i głodem, doprowadził do wystąpienia ludzi przeciw wskazywanym przez rewolucjonistów winnym.

Tak wy teraz występujecie przeciwko Arabom i Żydom … Stworzono kryzys i dano wam winnych, a rewolucyjne rządy kreują manipulacje, według tego samego zamysłu od ponad 200 lat.

Tak jak lud Francji ruszył na króla, bo powiedziano mu, że w Wersalu jest chleb, tak wy ruszycie na Arabów, po powiedziano wam, że zagrażającej oni waszemu bezpieczeństwu i życiu.

Rewolucja francuska 38Rewolucjoniści i prowokatorzy, postawili przed sobą kobiety, pchając je na uzbrojone oddziały wojska. Wczoraj zrobiono wszystko aby dzieci, młodzieżą i kobiety, były na pierwszej linii ataku.

Rewolucja francuska 39Ironią jest, że wśród kobiet, byli mężczyźni przebrani za kobiety, którzy chcieli ukryć swą tożsamość …

Zauważyć należy, że ani atak na Bastylie, ani marsz na Wersal, nie zniszczył odwagi króla, który wyszedł do ludzi z chlebem, co rozzłościło rewolucjonistów …

Rewolucja francuska 40Ostatnia wojna masonerii przeciw iluminatom.

Wtedy zaatakował mason, markiz de Lafayette (1757-1834), dowódca naczelny francuskiej Gwardii Narodowej.

17 lipca 1791r, Gwardia Narodowa pod jego dowództwem zaatakowała nieuzbrojony tłum podczas podpisywania petycji na Polu Marsowym zabijając ok. 50 osób, co spowodowało spadek jego popularności.

Rewolucja francuska 4128 czerwca 1792r, bezskutecznie spróbował dokonać zamachu stanu i rozbić klub jakobinów – iluminatów.

Lafayette, stał na czele upadającej masonerii we Francji, Polsce, Austrii i USA, ponosząc klęske za klęskom, iluminatii wygrywali bitwy i wojny, jednocząc masonerię pod flagą zaprzysiężonych.

Rewolucja francuska 42

Lafayette, otwarł oczy, przebudził się gdy zobaczył działania księcia Orleanu, było już jednak za późno, masoneria została rozbita, podzielona i stojąc po obu stronach konfliktu, utraciła rozeznanie w sytuacji …

Liga Świata
Dydymus

P.s. Masoneria forpocztą zaprzysiężonych

Rewolucja francuska 43

Masoneria nie jest organizacją, żydowską, jak to wam wpojono przez propagandę Nikolaitów z Watykanu.

Pierwsza loża masońska we Francji została założona przez Anglików w 1721 roku na Dunkierce.

Rewolucja francuska 44Była to loża zależna od Wielkiej Loży Londynu. Nosiła nazwę „Braterstwo i Przyjaźń”. Pięć lat później założono lożę w Paryżu, której twórcą był Karol Radclyff.

W 1732 roku powstały kolejne loże w Bordeaux, Valenciennes. Na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku istniały we Francji już 154 loże w samym Paryżu oraz ponad trzysta w terenie.

Rewolucja francuska 45Coraz większą rolę w lożach masońskich zaczęła odgrywać arystokracja, z której szeregów często wybierano Wielkich Mistrzów.

1772 rok to czas szczególny w dziejach wolnomularstwa francuskiego. Wtedy bowiem loże francuskie podjęły decyzję o powołaniu nowej instytucji zwierzchniej jaką był Wielki Wschód Francji.

Rewolucja francuska 46

Jej mistrzem został książę de Chartres, a po nim urząd ten objął Ludwik Filip Burbon – Orleański, który sprawował ten urząd aż do czasu wybuchu rewolucji francuskiej.

Masoni francuscy rozpowszechniali idee ateizmu, atakowali Nikolaitów -duchowieństwo, szczególnie chcieli usunąć z Francji Towarzystwo Jezusowe – będące formą oświeconych Nikolaitów.

Rewolucja francuska 47Ten ostatni postulat spełnił się: w 1764 roku król Ludwik XV rozwiązał zakon jezuitów. Już samo to wydarzenie pokazywało, jak wielki wpływ na życie polityczne miała masoneria w ówczesnej Francji.

W 1775 roku na konwencie francuskim wypowiedziano wojnę monarchii i postanowiono, że wielka rewolucja społeczna, polityczna i obyczajowa wybuchnie właśnie we Francji. Jak pokazała nieodległa historia, nie była to tylko teoria.

Rewolucja francuska 48

Każdy Francuz jest masonem. !!!

14 lipca 1789 roku, rozpoczął nowy okres w historii, szczególnie w historii europejskiej. Zdobycie Bastylii i wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej był ziszczeniem marzeń masonerii francuskiej.

A raczej elementem wykorzystania masonerii do powołania światowej konspiracji i rewolucji.

Rewolucja francuska 49

Celem rewolucji było nie tylko obalenie króla i przejście do ustroju republikańskiego, ale także rewolucja religijno – obyczajowa. Oprócz zdetronizowania króla chciano także usunąć Boga z życia Francuzów.

12 sierpnia 1792 roku, rewolucjoniści francuscy zaczęli głośno mówić, iż w tej chwili wszyscy Francuzi są wolnomularzami, cała Francja jest jedną wielką lożą, a wkrótce właśnie tak będzie wyglądał cały świat.

Rewolucja francuska 50Sam Wielki Mistrz Ludwik Filip Burbon – Orleański po upadku republiki 22 lutego 1793 roku złożył urząd, a w listopadzie tego samego roku został stracony na gilotynie.

Przejęcie masonerii francuskiej przez iluminatów (zaprzysiężonych)

Dopiero po upadku Maksymiliana de Robespierre’a wolnomularstwo zaczęło odbudowywać swoje struktury pod przywódctwem iluminatów.

Rewolucja francuska 51

Teofilantropia

Wprowadzono we Francji tzw. religię masońską, która miała być oparta kulcie ludzkości i natury. Religia ta określana była mianem „teofilantropii”.

Rewolucja francuska 52Loże żeńskie.

We Francji po 1730 roku, zaczęto przyjmować kobiety do lóż. Kobiety występowały podczas posiedzeń loży w białych sukniach, stąd żeńską masonerię nazywano masonerią „białą”. Zastanów się, kim jest pan młody i panna młoda …

Ustanowiono trzy stopnie w masonerii białej: uczennicy, towarzyszki, mistrzyni, mistrzyni doskonałej i mistrzyni szkockiej. Loże kobiece podlegały Wielkiemu Wschodowi, ale posiadały także Wielkie Mistrzynie.

Rewolucja francuska 53Od lipca 1782 roku, masoneria jest tylko częścią ruchu zaprzysiężonych, podlegająca wielkim mistrzom iluminatów.

Opublikowano za: https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/07/16/operacja-brilliant-czyli-plan-rewolucji-francuskiej/

Wypowiedz się