Czy obce wojska sprowadzane są do Polski, aby chronić zagrabiony majątek i złodziei, czy zabrać pozostały i wymordować sprzeciwiających się ?

Irak 3Sprowadzanie do Polski obcych wojsk, czy „obcych sił porządkowych” znane jest w historii i określane jednym słowem ZDRADA NARODU I PAŃSTWA. Rozwalenie własnej armii, a obecnie sprowadzanie obcych wojsk, może mieć jedynie na celu utrzymanie okupacji siłą, gdy Polacy już zorientowali się, że zostali ograbieni z majątku wypracowanego przez pokolenia.

Grabież prywatyzacyjną dokumentuje wybitny specjalista dr Ryszard Ślązak w ostatnio wydanej książce pt. „Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł (wyd. Wektory, Wrocław 2016). Także potwierdza to artykuł  prof. Włodzimierza Bojarskiego pt. „Gospodarczy rozbiór Polski. Łupieska transformacja lat 1989-2014”, który poprzedza ten tekst, na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/gospodarczy-rozbior-polski-lupieska-transformacja-lat-1989-2014/

Opisany w książce R. Ślązaka mechanizm grabieży prywatyzacyjnej jest tylko jednym z wielu elementów tego procederu w wielu dziedzinach.

Innym elementem jest bezprawny zwrot wielu nieruchomości, głównie prywatnych, fałszywym spadkobiercom, także tych, za które zostały wypłacone odszkodowania. Państwo Polskie  w latach powojennych wypłaciło dwunastu państwom odszkodowania za majątek zagranicznych właścicieli, pozostawiony i przejęty na terenie Polski, który w 80-90 procentach dotyczył  nieruchomości pożydowskich. Polska zapłaciła nawet za mienie pożydowskie na Ziemiach Zachodnich, za które nie powinna płacić.

Polska była w czasie ostatniej wojny ponad dwukrotnie bardziej zniszczonym krajem, niż następny w kolejności kraj i 3-4 krotnie bardziej zniszczona niż agresor – Niemcy. Niemcy nie zapłaciły Polsce żadnych odszkodowań, jeśli nie liczyć propagandowego „ochłapu” za pracę przymusową. Odszkodowania należne Polsce od Niemiec według opracowań Biura Odszkodowań Wojennych i prof. Klafkowskiego oszacowane ( uważa się te szacunki za zaniżone) w cenach 1939 r. po przeliczeniu w USD, z uwzględnieniem inflacji do cen 2015 r. wynoszą w złotych około 5 BILIONÓW PLN !!!.  Natomiast przeliczając według wartości złota w 1939 r. i w 2015 r. odszkodowania wyniosą 10 BILIONÓW ZŁOTYCH. Dokumentuje to książka dr Ludwika Staszyńskiego, byłego żołnierza Armii Krajowej pt. „W szponach ludobójców i grabieżców. Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją 1939-1945” Wyd. II, W-wa, 2014 r. Odszkodowania za zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu zgodnie z prawem międzynarodowym. Nie wyegzekwowanie do tej pory tych odszkodowań,  przez polskie rządy, też jest ZDRADĄ STANU.

Irak 7Kolejnym ważnym obszarem grabieży Polaków i Państwa Polskiego jest sfera finansowa, w tym bankowa opanowana w 70-90 procentach przez kapitał zagraniczny, pod „przykrywką” nazw różnych państw. Drenaż finansowy za pomocą lichwy i spekulacji  tylko przez system bankowy, będący głównie w rękach zagranicznych, wynosi według obliczeń byłego pracownika NBP, na podstawie danych bilansowych i rachunku wyników tej instytucji – 155 miliardów PLN rocznie. ( obliczenia na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/)

Corocznie zagraniczne firmy transferują nielegalnie z Polski około 100 miliardów złotych, według  najnowszego raportu, opublikowanego w grudniu 2015 roku, Global Financial Integrity (międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi). Polska należy do pierwszej dwudziestki najbardziej wyzyskiwanych krajów przez zagraniczne korporacje i jest w tej grupie jedynym krajem należącym do Unii Europejskiej ( więcej na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/polska-wsrod-krajow-najbardziej-wyzyskiwanych-przez-korporacje-tracimy-rocznie-ok-100-mld-zl/ )

Z braku ochrony patentowej, praw autorskich, ochrony własności przemysłowej, kradzieży myśli technicznej wielkość strat jest ogromna.

Syntetyczne dane z oszacowań  tylko z początku transformacji i rezultaty nie zmierzone całego procederu demokracji kolonialnej zawarte są  na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/zbigniew-dabrowski-transformacja-ustrojowa-w-demokracje-kolonialna-2/

Czy szykowana kolejna „kolorowa rewolucja” za pomocą tzw. „Komitetu Obrony Demokracji” organizowana przez potomków byłych funkcjonariuszy NKWD, w tym z niezależnej siatki stworzonej przez płk. Światłę na zlecenie Berii, ma doprowadzić do wojny domowej jak na Ukrainie,  i uzasadnić interwencję obcych wojsk ? Czy może chodzi o wywołanie wojny z Rosją, gdzie Polacy mają być „mięsem armatnim” , do pozbycia się z kraju, tak jak tych co wyjechali za „chlebem” na Zachód ?

IrakCzy też chodzi o zdewastowanie kraju jak w Iraku, Syrii, czy Libii ?

Poniższy tekst ze strony monitor-polski.pl omawiający „zmianę ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”, który został wniesiony do Sejmu 4 marca jest poważnym ostrzeżeniem dla Polaków, aby zbudzili się jak nie będzie za późno. Zestawienie powyższych faktów i procesów oraz poniższa przepowiednia i komentarze wskazują na bardzo niebezpieczny scenariusz rozwoju wydarzeń, realizowany w Polsce.

Redakcja KIP

 

 

Legalizacja operacji wojskowych obcych wojsk w Polsce w czasie pokoju bardzo realna

Z niepokojem patrzę się na projekty nowelizacji ustaw takich jak o „zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”, który został wniesiony do Sejmu 4 marca. Został przedłożony przez ministra obrony narodowej, a Rada Ministrów go przyjęła.

Co mówi Konstytucja RP?

Art. 117. Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy.

Cha, czyli ustawą można zezwolić na strzelanie nie tylko do obcych wojsk, ale i ludności cywilnej (jeśli np. stwierdzi się zagrożenie, że są tam terroryści) przez obce wojska. I to właśnie ma miejsce!

„obce wojska będą mogły prowadzić operacje wojskowe (inne niż ćwiczenia) w czasie pokoju na terytorium Polski. „  (…) „Przyjęto, że obce wojska będą mogły mieć przyznane takie uprawnienia, jakie mają Siły Zbrojne RP.” ( link )

Można mieć wrażenie, że komuś zależy na tym aby Polska wyglądała jak Syria lub Afganistan. Szczerze się tego obawiam, wiedząc jakie są np. plany syjonistycznych żydów co do naszej pięknej ojczyzny. Tłumaczenie, że „Wprowadzenie tych regulacji jest konieczne ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej” jest czystą demagogią, gdyż w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa każdy suwerenny kraj rozbudowuje własną armię, a u nas następował do tej pory jej demontaż. Byśmy się nie mogli bronić.

Irak-2 “Pan szwadron śmierci” Jamesa Steele'a, Cheneya i Rumsfelda w Iraku.

„Pan-szwadron-śmierci”-Jamesa-Steelea-Cheneya-i-Rumsfelda-w-Iraku

Dostaję wiele maili od zaniepokojonych czytelników tego bloga – wreszcie nie jestem uważany za panikarza i paranoika. Nie jest to jednak powód do zadowolenia, bo potwierdza to tylko, że plany wprowadzenia Rządu Światowego i depopulacji większości globu rzeczywiście są realizowane. Szkoda, że tak mało jest publikacji identyfikujących zbrodniarzy. A przecież wiadomo kim oni są, posłuchajcie chociażby wykładu Sergieja Salla „Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji„.

Nikt też publicznie nie apeluje o aresztowanie zbrodniarzy, co rozwiązywało by sprawę.  Chodzi oczywiście o Komitet 300 – potomków kapłanów egipskich z tzw. genem Cohena.

Oto fragmenty korespondencji z jedną z czytelniczek bloga:

Zło rozpanoszyło się bo ludzie żyjąc byli i są OBOJĘTNI na jednostkowe przejawy zła, które dały furtkę, że z małego cieku, potem potoku stały się wartką i narowistą rzeką. A BRAK WIEDZY to nic innego jak brak informacji czyli wiedzy o tym co się dzieje dookoła nas. (…) Czyli, że zło się tak rozpanoszyło i zaanektowało nasz świat winna jest obojętność ludzi i brak wiedzy.

jedyne co można zrobić to:
nasze środowisko (ścisłe) powinno przeprowadzić medytację na przeciwdziałaniu i nie dopuszczeniu do podpisania takiej ustawy przeciwko narodowi.

Powinno mniej więcej to brzmieć (wystarczy bardzo krótko i parę razy to samo powtórzyć, tekst będzie trzeba dokładnie ustalić, ważne aby to było tylko 2-3 lub więcej zdań, ważne , że krótkie), np:

Ja nie daję przyzwolenia na przekazanie uprawnień polskich sił zbrojnych obcym siłom gdzie obce wojska będą mogły użyć broni i środków przymusu bezpośredniego. Nie ma mojego przyzwolenia aby obecna władza w Polsce, która jest naszym pracownikiem wprowadzała i podpisała taką ustawę.

Oczywiście medytacja byłaby przeprowadzona każdy sam w domu przeczytałby tekst jaki byśmy sformułowali i wypowiedzieli o tym samym czasie i w tym samym dniu. Oczywiście w internecie nie byłoby nic.

Marku jeżeli o czymś takim jest mowa (chodzi o wspomnianą nowelizację ustawy, M.P.), to znaczy to po prostu jedno. Obecna władza jest zdrajcą i niczym się nie różni od poprzedników, przydupasy Unii i zdrajcy narodu jak również narodów słowiańskich. (…) Oczywiście jak ta ustawa przejdzie i ludzie będą obojętni i swojego zdania władzy nie powiedzą to może to się stać: Zobaczyłam to:

Wśród tych wojsk widziałam oddziały stworzone z imigrantów, które pastwią się nad ludnością cywilną Polski ( gwałty, mordy) i ich dobytkiem (grabią i niszczą). Będzie (…) im na rękę, że pewne połacie ziemi będą wyczyszczone z Polaków. Oni specjalnie dadzą ich na przód bo wiedzą co będą robić. Potem udadzą, że nie wiedzieli, ze tak oni postąpili.

Oczywiście jeśli będą musieli się tłumaczyć co wątpliwe. Chcą stworzyć to co jest na Ukrainie. Zobaczyłam zniszczenia. Zakłady nie polskie będą chronione. To jest ostatnia ich możliwość aby zniszczyć naród Polski.

Wiem dobrze, że to im się nie uda ale ofiar ludzkich może być dużo. Najbardziej to narażeni jesteśmy my w Poznaniu. Czy musi być znowu aktualne przysłowie Polak przed i po szkodzie głupi? bo jest obojętny naprawdę i dupy mu się nie chce podnieść.

Mojego przyzwolenia na to nie ma.

Rozmowa z jasnowidzącą cz 5. Przepowiednie się sprawdzają – obce wojska będą mogły mordować Polaków

Rozmowa z jasnowidzącą cz 5. Przepowiednie się sprawdzają – obce wojska będą mogły mordować Polaków

 Zob.:

WYBRANE KOMENTARZE

Grzechonauta

10 marca 2016 at 23:32 · Odpowiedz

Za dużo miłosierdzia, pokory i tchórzostwa jest w narodzie Polskim, któremu wmawiają ze zło dobrem zwyciężaj. Tylko w jaki sposób? Szykuj się POLAKU/POLKO do Wojny .Tu niema co się rozpisywać i polemizować Teraz jest potrzebny ZBROJNY OPÓR.
A JESLI MYSLISZ co ten facio wypisuje. To siedź sobie cichutko w domku swym aż przyjadą do ciebie I powiedzą Ci wypad z stąd. A jeśli się nie posłuchasz… BEDZIESZ TRUPEM. I CO MOZE NIE WIERZYCIE W TO. W 1939 ROKU TEZ WIELU POLAKOW NIE WIERZYLO W TO by Hitler zaatakował Polskę. Dalej nie musze tłumaczyć. My POLACY zachowujemy się jak ;;;;masochisci;;; którzy lubią jak ich ktoś gnębi. OJ LUDZIE OBUDZCIE SIE.BO MARNY NASZ LOS.

Bon Ton

12 marca 2016 at 20:46 · Odpowiedz

Ze strony:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/03/12/zadajmy-trybunalu-dla-zlodziei-a-nie-obcych-wojsk-do-pilnowania-ich-lupow/

ŻĄDAJMY TRYBUNAŁU DL ZŁODZIEI  A  NIE OBCYCH WOJSK DO PILNOWANIA ICH ŁUPÓW!

NIE! DLA OBCYCH WOJSK NA TERENIE POLSKI!

TAK! DLA MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU DS. ZBRODNICZYCH DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH PRZECIWKO POLSCE I LUDZKOŚCI!

Taki trybunał powinien powstać w Warszawie!

Ponad 25 lat temu POLSKA ZOSTAŁA NAPADNIĘTA PRZEZ BANDĘ ZŁODZIEI!

Wciąż jesteśmy w ich władaniu i pod ich „okupacją”. Polska wciąż jest niszczona i rozgrabiana. Niektórym wydaje się, że teraz odzyskaliśmy niepodległość, ale to jeszcze nie koniec wojny. Po ograbieniu nas z kasy, zniszczeniu przemysłu, zniszczeniu polskiej bankowości, całej gospodarki, co jeszcze pozostało? ZIEMIA? SUROWCE?

Czy w takim razie przechodzi się do kolejnego etapu w planie i przygotowuje się zbrojną interwencję w Polsce, właśnie dla przejęcia tych naszych ostatnich dóbr? Wmawiają nam, że obecność wojsk USA na terenie Polski to konieczność. Ja osobiście tak nie uważam. Nie ufam Amerykanom, tak samo jak i Rosjanom, Żydom czy Niemcom. Mam nadzieję, że w tej kwestii, naród nie postąpi tak, jak wtedy, przed wielu laty, gdy rząd proponował zgubny dla Polski „Plan Balcerowicza”. Również i wtedy wmawiano ludziom że to dla ich dobra. Zarówno wtedy, jak i teraz naród Polski, był już tak umęczony, że akceptował wszystko, nawet jeśli było to głupie i dla nas niekorzystne.

ZŁODZIEJE wykorzystali właśnie to, że naród był już słaby, wycieńczony, i akceptował wszystko co proponował rząd. Efekty znamy.

Tu fragment z książki pt. „Czarna księga prywatyzacji 1988-1994 czyli jak zlikwidowano przemysł” autor Ryszard Ślązak, str.35. Odnośnie zgubnego dla Polaków pakietu ustaw zaproponowanego przez rząd tzw. „Planu Balcerowicza”:

„ostatecznie jednak poparcie społeczne i oczekiwania na reformy były tak silne, że cokolwiek by nowy rząd zaoferował w przedmiocie usprawnienia funkcjonowania gospodarki i państwa, (mój przypis: teraz chodzi o bezpieczeństwo) i tak zostałoby to przez naród przyjęte z oczekiwaniem i w dobrej wierze.”

Szanowni Państwo, zastanówmy się nad tymi słowami, abyśmy znów nie popełnili błędu z przeszłości. I zgubnie nie zawierzyli rządowi! Zastanówmy się czy wprowadzanie na teren Polski jakichkolwiek obcych wojsk jest konieczne? I jeśli tak, to dla kogo jest to konieczne? Dla nas czy dla OBCYCH , którzy wcześniej zagarnęli majątek na terenach polskich, i być może potrzebują strażników do utrzymania tego co zagarnęli? Albo chcą jeszcze zagarnąć bezczelnie pozostałe resztki?

Tu odnośnie wojsk USA w Polsce:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2015/11/30/legalny-przyczolek-obcych-na-terenach-polskich/

Na ogólnopolskiej arenie cyrkowej trwa właśnie nagonka na byłych komunistów, esbeków, kolaborantów itp. Szuka się teczek, dokumentów, świadków itd. Oczywiście to bardzo dobrze, bo powinno to być już zrobione dawno temu. Ale czy to nie odwraca naszej uwagi, od szukania GŁÓWNYCH WSPÓŁWINNYCH poza krajem, czyli tych którzy pociągają za sznurki? Którzy to być może, organizują już posiłki (wojska amerykańskie) do wysłania do kraju nad Wisłą, żebyśmy się przypadkiem nie wyzwolili z jarzma i ich niewoli??

Czy koncentrując się na tych poszukiwaniach wewnątrz tj. w Polsce, nie powinniśmy również zwrócić naszych oczu poza teren Polski… i szukać konkretnych winnych obecnej naszej sytuacji? I żądać od nich odszkodowań? Miejmy nadzieję, że to nie jest OFF LIMIT ZONE dla naszych prawników.

Jak zwykle chodzi mi o SEDNO SPRAWY.” więcej:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/03/12/zadajmy-trybunalu-dla-zlodziei-a-nie-obcych-wojsk-do-pilnowania-ich-lupow/

Bon Ton

12 marca 2016 at 20:49 · Odpowiedz

i jeszcze coś:
ze strony:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/03/12/kto-winien-polsce-odszkodowanie-za-straty-wynikle-z-tzw-transformacji-czas-na-pozwy/

„KTO WINIEN POLSCE ODSZKODOWANIE ZA STRATY WYNIKŁE Z tzw. „TRANSFORMACJI”? CZAS NA POZWY!

Szanowni Państwo,
Skoro nastała moda na odszkodowania, to dlaczego Polska nie miałaby podporządkować się tym trendom i również zgłaszać swoje roszczenia odszkodowawcze?

Powinniśmy jako kraj, żądać odszkodowań od firm doradczych, które od roku 1988, ogromnie się wzbogaciły na doradztwie przy prywatyzacji polskiego majątku narodowego oraz na doradztwie rządowi, doprowadzając jednocześnie, swoimi radami do: ruiny przedsiębiorstw, ruiny gospodarki, ruiny naszego kraju. Z pewnością nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy, zatrudniając „światowych ekspertów od finansów i prawa”! Powinni oni zatem wziąć odpowiedzialność za efekty swoich działań.

Tych którzy jeszcze nie wiedzą, informuję, iż jednym z głównych beneficjentów tzw. „transformacji”, były KONKRETNE ZAGRANICZNE FIRMY DORADCZE czyli, konkretni ludzie, konkretnej narodowości, konkretne firmy, konkretne korporacje, którzy w latach tzw. „transformacji” zarobili niewyobrażalne sumy na doradztwie w Polsce. Efekty ich doradztwa znamy: likwidacja przedsiębiorstw, ich sprzedaż za marne grosze, bezrobocie, zniszczenie polskiej bankowości, przejmowanie przedsiębiorstw za nic, całkowite zrujnowanie gospodarki itd. Jednym słowem jakość ich usług doradczych, która doprowadziła nasz kraj do ruiny, pozostawia wiele do życzenia.

Te firmy doradcze, paradoksalnie określane jako „najwyższej klasy światowi eksperci finansowi i prawni”, zadziałały na niekorzyść klienta czyli Polski, doprowadzając nas do ruiny!

Czy nie powinniśmy zatem, starać się o odszkodowania z ich strony?

Moim zdaniem MAMY PRAWO ŻĄDAĆ ODSZKODOWAŃ! Za działalność na szkodę klienta czyli w tym przypadku na szkodę Polski!

Tych którzy chcieliby rozgryźć tę sprawę i przygotować takie akty oskarżenia z żądaniem odszkodowania za powstałe szkody w narodowym majątku Polski, odsyłam do notariuszy oraz do dokumentu historycznego tj. do książki pt. „Czarna księga prywatyzacji 1988-1994” autorstwa Ryszarda Ślązaka. W wymienionej książce znajdziecie Państwo listę prawie wszystkich firm doradczych, czyli głównych beneficjentów (tych których udało się autorowi znaleźć) które brały udział w doradztwie transformacyjnym. Bardzo dobre źródło z wieloma tabelami, które pokazują, które firmy doradcze zajmowały się którymi przedsiębiorstwami i ile za to wzięły. Na końcu tego artykułu wklejam fragmenty listy firm doradczych z w/w książki.”
więcej na stronie:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/03/12/kto-winien-polsce-odszkodowanie-za-straty-wynikle-z-tzw-transformacji-czas-na-pozwy/

Opublikowano za: http://www.monitor-polski.pl/legalizacja-operacji-wojskowych-obcych-wojsk-w-polsce-w-czasie-pokoju-bardzo-realna/comment-page-2/#comments

Wypowiedz się