List Otwarty dr Andrzeja Zapałowskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze,

Kryzys imigracyjny z którym zmaga się Europa pokazuje, iż dotychczasowe systemy ochrony granic państw Unii Europejskiej w oparciu o monitoring nie sprawdzają się. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych mówiące o tym, iż w 2016 roku nasz kontynent może być celem dla 3 mln nielegalnych uchodźców budzi głębokie zaniepokojenie. Skuteczne zatrzymanie przez Węgry części nielegalnych imigrantów poprzez budowę barier na granicy w postaci płotów pokazują, iż jest to jeden z najlepszych sposobów, który w połączeniu z monitoringiem skutecznie zatrzymują nielegalnych imigrantów.

Mając na uwadze postępującą dezintegrację Ukrainy oraz zagrożenie rozprzestrzenienia się konfliktu wewnętrznego w tym państwie na nowe obszary apelujemy o natychmiastowe rozpoczęcie prac w postaci budowy płotów granicznych. To właśnie sytuacja wewnętrzna na Ukrainie będzie umożliwiała tranzyt nielegalnych imigrantów przez Polskę. Z dużym prawdopodobieństwem możemy także stwierdzić, iż Niemcy po ponownym wprowadzeniu kontroli granicznych „okopią” się na Odrze i Nysie jako naturalnych barierach i Polska stanie się miejscem pobytu dziesiątek a może setek tysięcy imigrantów.

Tylko wyraźny sygnał dany organizatorom przerzutów, iż granica polsko-ukraińską jest nie do przejścia może odsunąć zagrożenia które obserwujemy na południowych granicach Unii Europejskiej. Zaniedbanie tego tematu za kilka miesięcy może skutkować głębokimi perturbacjami politycznymi w Polsce. Jako przedstawiciele środowisk społecznych Podkarpacia wzywamy także Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów a przede wszystkim Marszałka Województwa Podkarpackiego do podejmowania działań mających na celu wsparcie tego apelu.

Nasz list jest podyktowany tylko troską o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Forma listu otwartego ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców naszego państwa na obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony granic i bezpieczeństwa narodowego.

 Z poważaniem

Za zgodność w imieniu poniższych podmiotów

Dr Andrzej Zapałowski, nauczyciel akademicki, Ruch Społeczny Patriotyczny Polski Przemyśl

Witold Listowski -Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawa i Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Janina Kalinowska-Stowarzyszenie Polaków Pomordowanych Na Wołyniu z siedzibą w Zamościu

Piotr Szelągowski – Świebodziński Związek Kresowy

Błażej Wilk– Okręg Krośnieński Partia KORWiN

Marek Górski– Związek Rolników „Samoobrona” Powiat Lubaczów

Janina Onuszko– Związek Sybiraków Oddział Jarosław

​- Józef K. Kalinowski -Stowarzyszenie im. Piotra Michałowskiego w Przemyślu

Marek Piwko – Związek Sybiraków Oddział Przemyśl

Adam Biliński– Ruch Kontroli Wyborów Okręg Przemyśl

– płk rez. Czesław Buksiński– Związek Strzelecki „Strzelec” Okręg Przemyśl

Andrzej Mikulski -Stowarzyszenie Wojsk Kolejowych

Andrzej Kaźmierczak -Podkarpacki Związek Piłsudczyków

– oraz szerokie grono osób prywatnych

Rzeszów-Przemyśl, 2015-12-09

 Do wiadomości:

-media

-samorządy województwa podkarpackiego

Wypowiedz się