Dariusz Kosiur: Udział w wyborach = zdradzie narodu i państwa polskiego

Idąc na wybory udzielasz syjonistycznemu okupantowi politycznej legitymacji do niszczenia i likwidacji Twojej Ojczyzny.

Wybory 3

 Tekturowe pudło jako urna wyborcza w konsulacie IIIŻydo-RP w Chicago(wybory prezydenckie).

 

 

 

 

 

Każdy Polak, który bierze czynny udział w organizowanej przez żydo-reżim IIIRP wyborczej hucpie dopuszcza się zdrady narodu i państwa.

 Swoim w niej udziałem popiera okupację kraju przez żydowską V kolumnę, rządzącą w interesie światowej żydowskiej finansjery z USA i z Wlk.Brytanii.

Wybory 4Daje polityczną legitymacje tym wszystkim zbirom, którzy negocjowali, a potem podpisali przystąpienie Polski do NATO, traktat akcesyjny do UE i przypieczętowujący likwidację suwerenności Państwa Polskiego traktat lizboński. Daje polityczną legitymację także tym, którzy dzisiaj chcą nadal utrzymania obecnego kolonialnego status quo Polski.

To w wyniku przyjęcia i podpisania tych przestępczych aktów przez żydowskie okupacyjne władze Polski są dzisiaj realizowane:

– zawłaszczenie systemu finansowego państwa i zadłużanie w światowych żydowskich instytucjach finansowych,
– likwidacja polskiej gospodarki na rzecz międzynarodowych firm i koncernów,
– narzucanie antynarodowego, antypolskiego, antypaństwowego ustawodawstwa,
– wymuszanie na Polakach zarobkowej emigracji,
– załamanie demograficzne,
– likwidacja bezpieczeństwa socjalnego,
– wspieranie i udział w agresji i światowym terroryzmie USA,
– zmuszanie do przyjmowania i finansowania uchodźców, których sytuacja jest skutkiem agresji i światowego terroryzmu syjonistycznych USA,
– eliminacja Polaków z życia politycznego w państwie,
– stałe dążenie do likwidacji Państwa Polaków.

Idąc na wybory nie możesz wybrać polskiej narodowej opcji, narodowego programu rozwoju Polski, a przede wszystkim likwidacji bezrobocia i biedy, zablokowania wyprzedaży polskiej ziemi i resztek narodowego majątku, bo takiej opcji nie ma i takiego programu nie ma żadna z partii.

Idąc na wybory udzielasz syjonistycznemu okupantowi politycznej legitymacji do niszczenia i likwidacji Twojej Ojczyzny.

Wybory 5Czy trwająca od 25 lat polityczna lekcja, której udziela żydo-reżimowa władza niczego Ciebie nie nauczyła ?

Dariusz Kosiur

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/126818,udzial-w-wyborach-zdradzie-narodu-i-panstwa-polskiego

Wypowiedz się