Przed jesiennymi wyborami w Polsce

GłosowanieNieuchronnie zbliżamy się do momentu przełomowego, który będzie decydujący dla egzystencji narodowej. Tym momentem nie są jednak wybory parlamentarne.

Chodzi o to, że proces degradacji ekonomicznej, politycznej i moralnej Polaków nie może trwać w nieskończoność. Musi zakończyć się albo odzyskaniem suwerenności narodowej albo likwidacją narodu. W świetle doświadczeń historycznych jest oczywiste, że bez suwerenności narodowej nie ma żadnych szans rozwoju narodowego. Jest to brutalna prawda, od której nikomu nie uda się uciec. 26 lat procesu degradacji Polski oraz rosnącej przebiegłości i agresji wrogów narodu polskiego wystarczająco osłabiły Polskę, aby doprowadzić ją do ostatecznej likwidacji. Jedynie od wytrwałego i solidarnego zaangażowania świadomych Polaków w sprawy bytu narodowego zależy zahamowanie tego procesu; los Polski oraz przyszłych pokoleń Polaków.

Dlatego wszelkie dotychczasowe gry polityczne nie mają sensu. Konieczna jest mobilizacja wszystkich sił zdolnych do walki o odzyskanie suwerenności, a następnie do przygotowania nowego kształtu ustroju społeczno-ekonomicznego oraz do odbudowy życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Tak rozumiemy jedność narodu w aktualnej sytuacji politycznej: jako przejście od jałowych i szkodliwych gier politycznych do walki o odzyskanie suwerenności. Jest to, naszym zdaniem, podstawowy sprawdzian intencji i możliwości poszczególnych ludzi, środowisk społecznych i zawodowych oraz organizacji politycznych.

Wybory parlamentarne powinny być okazją do osiągnięcia konsensusu politycznego wokół kwestii odzyskania suwerenności. Rezultat wyborów jest sprawą drugorzędną, chociaż nie należy rezygnować z uzyskania wpływów parlamentarnych.

Odmowa jedności jest tożsama ze zdradą narodową.

 Redakcja EEM

Opublikowano za: http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a395/Przed_jesiennymi_wyborami_w_Polsce.html

Wypowiedz się