List Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz, w sprawie umożliwienia Polakom powrotu do kraju

Kop-1kop-2kop-3

Wypowiedz się