Niszczenie Logiki : Programowanie edukacyjne.

Trivium (sztuki wyzwolone ,dziś zakazane).
Wstęp : „Sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych) (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Siedem sztuk dzielonych było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium.
Kanwą tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum libri IX (Dziewięć ksiąg naukowych lub 9 wrót nauki).”
Disciplinarum Libri - Terencjusz Warron
Geneza określenia. Termin pochodzi od Marcjanusa Kapelli, który w V wieku stworzył dzieło „O zaślubinach Merkurego i Filologii” (De nuptiis Philologiae et Mercurii), w którym zawarł wszystkie wykładane w szkole nauki (składało się z siedmiu ksiąg) i nazwał je siedmioma sztukami wyzwolonymi.

Celem księgi było odwzorowanie świata w nauce. Kasjodor w VI wieku w dziele „O rzeczach boskich i ludzkich” dostosował podręcznik Kapelli na użytek kształcenia chrześcijańskiego. (Niestety powoli przekształcam wiedzę w naukę)

W średniowieczu uzyskanie tytułu magistra siedmiu sztuk wyzwolonych stanowiło podstawę do dalszych studiów uniwersyteckich na kierunkach prawa, medycyny lub teologii.

Trivium
Trivium obejmowało gramatykę, co w owym czasie oznaczało biegłość w łacinie, dialektykę (czyli logikę) oraz retorykę (sztukę układania mów). Trivium było na ogół wstępem do kolejnego etapu nauki.

Quadrivium
Na średniowiecznych uniwersytetach quadrivium uważane było za przygotowanie do studiów filozofii i teologii. Obejmowało ono geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę.

Quadrivium można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).”

Dawno, dawno temu, w średniowiecznych uniwersytetach, nowych studentów uczono sztuki: gramatyki, logiki i retoryki.
Gramatyka: wewnętrzna budowa języka.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Obecnie celem nauki nie jest wiedza lecz dezinformacja w wyniku ,której uczeń staje się podporządkowanym ideom hierarchi ubezwłasnowolnionym niewolnikiem. Trivium zostało zminimalizowane. Równowaga pomiędzy wiedzą ,a nauką została zachwiana.

Śmierci logiki w szkołach.
Po intensywnej psychologicznej terapii, idea nauki postrzegana jest jako śmieszny cel edukacji. Indoktrynacja stała się jedyną formą nauki poprzez nacisk na wymuszone zapamiętywanie przez ucznia fałszywych prawd , dat i opinii wymyślonych autorytetów.
obraz do Niszczenie logiki programowanie edukacyjne

Umysł ucznia i studenta staje się użytecznym śmietnikiem, po wypełnieniu, którego systemową propagandą wytworzony zostaje posłuszny, certyfikowany niewolnik, kapo lub użyteczna marionetka .

Zniszczenie i oszukanie logiki , sztuki racjonalnego myślenia jest w istocie celem systemowej ideologii.
Nauka psa nie różni się dziś od nauki człowieka : ułożenie, ocena, pochwała i tytularna oraz finansowa nagroda…

Kreatywność opiera się na namawianiu ludzi do zgłaszania pomysłów, których wykorzystaniem zajmują się administracje, firmy i korporacje.

Strategia ta zyskała wielki rozgłos i stała się elementem kontroli, kradzieży i wyzysku względem inteligentnych i kreatywnych jednostek.

„Czczone Założenia Republiki” ,
opierają się na przestępstwie (Crooks) oszustów tworzących monopol, którego zwalczanie będzie formą bunt przeciwko Anglii (obecnie Nowemu Porządkowi Świata) i władzy oświeconych nad światem. Z tego też względu nie, można podważać władzy, autorytetu , prawa, medycyny i szkolnictwa !!!”

Na podstawie tych argumentów i frazesów oraz na ideach ochrony hierarchii ojcowie założyciele stworzyli : Deklaracje i Konstytucje USA. Więc kraj ten opisywany jako ostoja marzeń i wolności (pierwsze Elizjum) od początku swojego istnienia był zgniłym w środku środkiem społecznej kontroli i podporządkowania .

Pomysł stworzenia państw demokratycznych i socjalistycznych … oparty jest na złych źródłach :”czczonych założeń republiki”, czyli czystej utopi opartej na zasadach władzy hierarchicznej i terrorze podporządkowania jej ideom.

Pomysłów nie należy oceniać według ich użyteczności, ale poprzez ich dostosowywanie do podstawowych zasad. Czy tak oceniono m.in. broń jądrową?! Raczej nie! Istotą wszystkich dzisiejszych pomysłów jest zysk, wprowadzanie form kontroli , oraz uzyskanie jak największej śmiertelności w wyniku wykorzystywania czarnej technologii!

Dziś nikt nie ocenia działań politycznych i religijnych przez pryzmat dobrze uformowanych argumentów ,lecz przez nakaz prawa, władzy i autorytetu.

Dziś po prostu zamiast w serce, dusze i logikę trzeba „patrzeć na źródła” kreowane przez fałszywe autorytety ,lektury i schematy postępowania prawnego !

Nikomu z was nie wolno dziś spytać: ” Kim są ci ludzie, którzy stworzyli owe prawa i nauki? Kim są ludzie, którzy nie będąc w danej sytuacji kreują mój świat? .”

A ponieważ wszystko zostało już ustalone i zaprogramowane, nie ma potrzeby kształtowania prawdziwej wiedzy opartej na logice i prawdziwych myśli ucznia opartych na retoryce. Nie ma też powodu kształcić nauczycieli i łożyć na edukacje !

W logice, nazywa się to :Argumentum ad hominem (łac. argument dostosowany do danego człowieka) – pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym, na poparcie swojej tezy, dyskutant powołuje się na nasze, nie do końca związane z tematem, opinie lub zachowania.

Zabieg ten ma pokazać, że w gruncie rzeczy zgadzamy się z tezą przedstawioną przez dyskutanta, a jeżeli nadal upieramy się przy swoim, to znaczy, że jesteśmy niekonsekwentni w swoich przekonaniach.

Jedna po drugiej, główne idee wiedzy zostały zamordowane przez naukę i powoływane do życia fałszywe, masońskie kontrolujące nasze myśli i opinie autorytety, np. Darwina czy Papieża.

Możesz być zaskoczony liczbą ludzi, którzy wierzą, że wartość pomysłu, zależy wyłącznie od tego, kto wymyślił ów pomysł !. Autorytet jest dziś bogiem ,nawet jeśli tworzy bezsensowne pomysły : popatrz na polityków, religię czy urzędników kierujących się ideami nonsensu !!!

Studenci nie kreują samodzielnego świata, tworząc poczucie własnej wartości , lecz strategię wyznawania cudzych ideologii, słów i myśli! Mamy więc do czynienia, nie z wiedzą lecz nauką, a to czyni ze studenta tandetny i tani produkt systemu pozbawianego z biegiem czasu idei kreatywizmu ,indywidualizmu i wolnomyślicielstwa .

Zapalone do działania młode istoty zniechęcają się wraz z biegiem czasu dostosowując się do idei niewolnictwa i podporządkowania !

Studenci są jak tresowane psy potrafiące po pierwszym roku podporządkować się idei kary i nagrody. Prawda jest złem, kłamstwo jest dobrem , nawet jeśli jest to nielogiczne to autorytet ma racje ponieważ przyznaje oceny, tytuły , kary i nagrody !

A przecież jest to wszystko czego potrzebuje posłuszny niewolnik, pozytywnej oceny swoich działań i zachowań względem Pana i autorytetu!

Jest to hodowla oparta na zasadach wyboru najmniej inteligentnych jednostek, najlepiej przystosowanych do bezsensownej ideologii służenia państwu … Jednym słowem czym wyżej zachodzisz tym bardziej jesteś użyteczny dla systemu i jego przestępstw względem innych ludzi !

W placówkach oświatowych, na próżno szukać można wolności intelektualnej będącej podstawą kreatywizmu i wolnomyślicielstwa !

Zauważ drogi uczniu i studencie, że Twoja praca musi opierać się na lekturach, autorytetach i przykładach autorytatywnych. ! Jesteś autorem czudzych biografii , lecz nie możesz być kreatorem wolnych i niezależnych myśli i sformułowań !

To nie przypadek, ponieważ w szkołach zanikła wiedza o logice działania … Działamy na zasadzie powielania działań innych ludzi!

Nie możemy podjąć logicznych działań decydujących o naszej przyszłości, skupiając się na opiniach nauczycieli, psychologów, rodziców i kolegów … A jeśli wybierzesz własny kierunek studiów to zawód, przychodzi zbyt szybko aby wytworzyć z wolnych, świeżych idei niezależne owoce działań odmiennych od programu nauczania i poleceń profesorów !

Kolejną rzeczą o ,której nie dowiesz się w szkole i w procesie edukacji jest logiczny temat przynależności społecznej. Nikt nie nauczy Cię jak zaspokoić praktycznie potrzeby danej grupy społecznej , uczysz się tylko polityki kreowania interesów państwa względem społeczeństwa ! Nikt nie nauczy Cię rządzić państwem ale tylko zarządzać jego interesem !

Nikt nie nauczy Cię tego jak rozpoznać wewnętrznego wroga , oraz jak rozwiązać ten problem , ponieważ prawo ogranicza Cię do posłuszeństwa wobec państwowego ciemiężyciela!

Jeśli, można wychowywać młodych ludzi wierzących w chore idee sądów i władzy centralnej, można również wyeliminować zdolność rozumowania, pojmowania i kreatywnego myślenia . Tak państwo staje się właścicielem nieświadomego społecznie niewolnika.

Państwo utrzymuje wrogi stosunek do wszystkich, którzy potrafią i mogą omawiać i analizować własne pomysły. Tak samo reagują niewolnicy spotykając na swojej drodze wolną i logicznie myśląca istotę ! Wielokrotnie spotykałem na swej drodze osoby ,które nie rozumiały mnie, twierdząc ,że mówię w obcym języku … Istoty te ,bały się mnie i bały się stanu prawdziwej wolności, która mogłaby im odebrać iluzje życia w zdemoralizowanym świecie!

szkoła

Osoby żyjące w utopi wypaczonego i zdemoralizowanego życia nie są zdolne do wyjścia poza schemat pojęć edukacyjnych poznanych w procesie nauki ! Nie potrafią stworzyć niczego, co byłoby wolne od książkowych pojęć ! To jest tragedia ! A mówimy także o magistrach, profesorach, naukowcach i doktorach!

Ludzie w dzisiejszych czasach nie są zdolni do pojęcia zasad religii czy polityki ! Ludzie nie są wstanie zaangażować się w debaty , i dają się oszukiwać psychologii, socjologii i politycznej manipulacji ! Ponieważ nie są inteligentni, lecz tylko wykształceni i powtarzają odgórnie przyjęte schematy postępowania ! Zombie !

Oto ciemność , oto dzisiejszy postęp i rozwój oparty na głupocie i deprawacji społeczeństw, wierzących w wolność opartą na zabawie, rozrywce, nałogach i popędach !

Wolność? Liberty? Zbiorowe potrzeby? Odpowiedzialność? Dobrobyt ? Dobro społeczne ? Nikt nie wie o czym ja do cholery mówię?

Wolność, według większości młodych kobiet i facetów : Przecież mogę tańczyć , pić, palić, gadać głupoty, wybierać ludzi jak mięso w internecie , jaka jeszcze może być wolność ?!
A gdzie debilu : moralność , zasady , wolnomyślicielstwo, kreatywizm , potrzeba tworzenia, miłość , wierność , wstyd czy poświęcenie …??!
Usta zaklneblowane

Ludzie przestali myśleć trójwymiarowo i kreatywnie , nie wiedzą jak określić coś co nie zostało im sprzedane w postaci książek i edukacji … Ludzie nie widzą całości tylko wygodne dla nich wycinki wolności, miłości, prawdy …

Komputer zastąpił im myśli, poczucie anonimowości prowadzi do braku odpowiedzialności !!! A anonimowość prowadzi także do braku wstydu , zahamowań , wierności i miłości, bo liczy się obraz, ciało i płytkość oraz brak trwałości i zobowiązań !!!

Według tych ludzi trzeba być tolerancyjnym w stosunku do każdej formy nowej „wolności”, czyli czystych przejawów nielogicznego i nieludzkiego zła i patologii !

Normy moralne zostały wyłączone , logika została sprowadzona do formy internetowego cwaniactwa !!! Nie ma mowy o inteligencji w świecie pustki emocjonalnej i duchowej !
Bez względu na to jakim jesteśmy społeczeństwem: demokratycznym, socjalistycznym , chrześcijańskim …

Większość tego społeczeństwa to gromada idiotów, zwierząt i niewolników o nikłym poziomie inteligencji i moralności !
Obywatele nie są już zainteresowani kreowaniem własnego bytu, wiedzy , i nie są już zainteresowani prawdą i polityką , zatracają potrzebę dobra i dobrobytu społecznego poprzez ignorancje i bezradność, a to wiąże się z brakiem wiedzy , bo edukacja i nauka jej nigdy nie zastąpi !

Kto decyduje o tym, kim będziesz i kim jesteś?
Kto doprowadził do inwazji ludzi kreujących wasz światopogląd za pomocą nauki i autorytetów? Kto jest graczem , a kto programatorem ?. Kto zabił wiedze, zastępując ją nauką!?
Celem kształcenia obywateli jest ich uwstecznienie moralne i intelektualne przez płytkie i zanikające już procesy wykształcania kreatywizmu i wolnomyślicielstwa , jest to zbrodnia dokonywana na człowieczeństwie i jego prawie do wolności intelektualnej !

Dokonano demontażu umiejętności logicznego rozumowania, zakazano wykorzystania logiki w procesach podejmowania decyzji, oraz radzenia sobie z rodzącymi się w was pomysłami i pytaniami …

Dlatego ludzie, którzy jeszcze wiedzą, czym jest logiczne myślenie , uczą się w każdy możliwy sposób, uciekając jak najdalej od grup i samokontrolujących się stad idiotów .
Pierwsze kroki w świecie prawdy i wolności są najtrudniejsze.

Alienacja, odrzucenie, bezrobocie, odrzucenie demoralizujących was przyjaciół , rodzin , grup i stad bywa bolesne …
Ale potem nowy adept, student odkrywa nowy świat, pełen nieznanych informacji, kreatywnych form rozwoju oraz sztukę tworzenia i samodzielnego myślenia pozbawionego idei autorytetu.

Tak rodzą się geniusze , tak odradza się wiedza, moralność, prawda, zasady , tak odchodzi się od nałogów i popędów na rzecz twórczości , prawdziwej miłości, wiary i moralności !!!
To jest moja droga do, której zapraszam wasz wszystkich abyście mogli zobaczyć bezsens hierarchii, religii, partii, nauki, nałogów i popędów !!!
Władza boi się świadomej wiedzy za , którą idzie prawda i kreatywizm !

Wojciech dydymus Dydymski
Liga Świata

Opublikowano za: http://wojciechdydymski.hvs.pl/niszczenie-logiki-programowanie-edukacyjne/

Comments

 1. Klub Inteligencji Polskiej says:

  Świetny artykuł. Gratuluję Autorowi.
  Lekarstwem jest czytanie starożytnych: począwszy od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, wypowiedzi Jezusa przekazanych w Ewangeliach (o późniejszej teologii nie wspominam). Warto czytać relacje Muhammada, zapisane w Koranie – co się w naszej cywilizacji rzadko zdarza -(trzeba natomiast podchodzić bardzo uważnie do hadisów) Później mamy dzieło Kopernika, prekursora koncepcji atomu, teorii pieniądza, i autora systemu heliocentrycznego który stworzył według teorii Arystarcha z Samos. Warto czytać Kartezjusza, nauczyciela myślenia i zdrowego rozsądku, którego później już tylko wypaczano. Najwięcej szkody w filozofii uczynił Kant przedstawiając wytwór własnego intelektu: „rzecz samą w sobie” jako surogat rzeczywistości. Tymczasem jest to jedynie negacja relacji tożsamości pomiędzy przedmiotem a jego odzwierciedleniem w umyśle człowieka, która zaczęła pełnić niesłusznie funkcję opisu cech bytu. Tak zrodzony pesymizm poznawczy zdominował filozofię i zastąpił ją najpierw wolą, potem irracjonalizmem a w końcu własnym interesem. Ostatecznie filozofia stała się zawodem, zaczęła istnieć jedynie jako akademicka nauka bez szerszego odniesienia. Po zabójstwie filozofii (Kartezjusz został otruty arszenikiem) idea chciwości i samowoli została podniesiona do rangi cnoty i wolności w liberalizmie, do rangi filozofii w utylitaryzmie i do rzekomej dbałości o społeczeństwo w maltuzjanizmie, który de facto stał się genezą eugeniki i wszelkich metod depopulacji. „Świńska filozofia ukoronowała świńską ekonomię” (Thomas Carlyle), a wszystko pławi się technikach manipulacji i kontroli umysłu, czego dobitnym przykładem jest NLP i sytuacja w edukacji opisana w artykule powyżej.
  Z szacunkiem
  Jacek A. Rossakiewicz

 2. Czy nie czujesz się lekko zakłopotany i niepewny kiedy mówi ci ktoś o „krytycznym myśleniu”?
  Czy naprawdę jest coś takiego jak „myślenie bezkrytyczne”?
  Myślenie jest to proces przetwarzania informacji w celu wyrobienia sobie opinii. Ale kiedy nie jesteśmy krytyczni, podczas przetwarzania tych informacji, to czy rzeczywiście myślimy?
  Czy też bezmyślnie akceptujemy poglądy innych, jako prawdę?

  Wstęp do Trivium – Jan Irvin – napisy PL
  https://www.youtube.com/watch?v=-iIFzF8r0j8

  Umiejętność czytania jest rodzajem zniewolenia dopóki ten, kto czyta nie posłuży się krytycznym myśleniem.

  Wiele osób może się poczuć urażonych tym stwierdzeniem, więc szybko przejdziemy do uzasadnienia. Status quo lub nasz istniejący stan rzeczy pozostaje w konflikcie z ludzką potrzebą przetrwania. Burza irracjonalizmu składa się z trzech głównych czynników.
  1. Cenzura lub tajność, czyli utajnianie informacji;
  2. Zepsucie edukacji, które pozostawia cię intelektualnie bezbronnym
  3. Brak pokojowej komunikacji, co zapobiega konstruktywnemu działaniu.

  Odstąpienie od tajności i ujawnienie prawdy nie daje ludziom automatycznie zdolności krytycznego myślenia. Zapewnienie intelektualnej samoobrony nie zapobiega automatycznie cenzurze, ani nie uczy jak się komunikować.

  Wrodzoną umiejętnością istot ludzkich jest zdolność tworzenia i używania rozumu, a więc bycia racjonalnymi. To klucz do tego co czyni nas ludźmi, nasza zdolność do rozpoznawania i używania liter, czyli budowania wyrazów, tworzenia zdań, pisania całych akapitów i dzielenia się informacjami, które przetrwają, gdy nas już nie będzie. Tak jak można zbudować całe miasto z klocków, istnieje cała rzeczywistość zbudowana z liter, słów i języka. Wszyscy mamy świadomość, że w historii słowa zbyt często wykorzystywane były do tworzenia niewidzialnych więzień i zniewalania umysłu.

  Trivium to metoda krytycznego myślenia. Krytycznego myślenia nie można skutecznie nauczyć w programie nauczania, jako że jest to umiejętność wynikająca z procesu myślenia i uczenia się, napędzana przez cykl obserwacji, myślenia i działania w ramach gramatyki, logiki oraz retoryki.

  Celem gramatyki jest wprowadzenie wstępnego i spójnego zasobu wiedzy.
  Celem logiki jest wydobycie zrozumienia z tego zasobu wiedzy.
  Retoryka jest przekonywającym wyjaśnieniem tego zasobu wiedzy.

  Uczenie się JEST procesem polegającym na ustanawianiu porządku ponad chaosem lub też metodą zmieniania chaosu w porządek z wykorzystaniem trzech kroków trivium.

  Istnieją 3 podstawowe kroki, dzięki którym Twój umysł może być użyteczny: 1) wejście [informacji], 2) przetwarzanie [informacji] i 3) wyjście [informacji].
  Ten cykl gdy powtarzany jest konsekwentnie sprawia, że nasz umysł jest użytecznym narzędziem.
  WEJŚCIE: jak obserwować? To łatwa do zdefiniowania wiedza wynikająca z odpowiedzi na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?
  PRZETWARZANIE: jak myśleć? To po prostu zrozumienie wynikające z odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.
  WYJŚCIE: jak się komunikować.

  W ciągu tej jednej godziny dowiesz się więcej o tym jak poznawać otaczającą nas rzeczywistość niż w ciągu przeszło 10 000 godzin spędzonych w szkole.

  Celem tej lekcji czy raczej wykładu jest przeniesienie super władzy niewybranych rządzących za ciebie, tak abyś dokładnie zrozumiał w jaki sposób oni manipulują informacjami i potrafią kontrolować umysł, dzięki czemu będziesz w stanie zbadać, zweryfikować i zbudować swoją własną super moc uczenia się.

  „Celem edukacji powinno być zniszczenie wolnej woli, tak aby uczniowie, po ukończeniu szkoły, nie byli zdolni – przez resztę swojego życia – do myślenia lub działania innego niż to, którego życzyliby sobie ich nauczyciele”. – Bertrand Russel

  http://trivium.wybudzeni.com/2016/01/27/wstep-do-trivium-jan-irvin-napisy-pl/

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Dziękujemy za bardzo interesujący tekst. Opublikujemy go w pakiecie edukacyjnym. Pozdrawiamy

   • Materiałów z tym związanych będzie więcej, to po prostu tutaj w komentarzach będę dorzucał.
    Inny materiał który już jest gotowy to wywiad z Janem Irvinem w którym omawia o co chodzi z trivium
    http://trivium.wybudzeni.com/2016/02/03/trivium-edukacja-jan-irvin-red-ice-radio/

    „Trivium składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest gramatyka, a gramatyka jest faktycznie rzecz biorąc wiedzą.
    Istnieją dwa różne rodzaje gramatyki.
    Większość ludzi, kiedy usłyszy słowo „gramatyka”, pomyśli sobie: „Henrik, po co do licha gościsz w swoim programie kogoś, kto da nam lekcję gramatyki?” A więc są dwa różne rodzaje gramatyki.
    Jest gramatyka, która odnosi się do określonego języka, jak angielski, rosyjski, polski czy łacina, a także do słów, konstrukcji zdań i tym podobnych zagadnień w danym języku.
    Jest też gramatyka ogólna odnosząca się do obiektywnej rzeczywistości w każdym języku oraz do wszystkich tematów jako pierwszy zestaw klocków do zintegrowanej i w pełni świadomej, obiektywnej nauki lub zasobu wiedzy. Zasadniczo możemy więc myśleć o gramatyce ogólnej jako o przeprowadzaniu badań, prawda?
    Gramatyka ogólna odpowiada na pytania kto, co, gdzie i kiedy, a gramatyka specjalna odnosi się – znowu – do interpunkcji, gramatyki i wiedzy dotyczącej liter oraz innych rzeczy, z którymi masz do czynienia, a także tego jak je właściwie ze sobą łączyć.
    Kiedy zagłębiamy się w jakiś temat, po pierwsze musimy wiedzieć kto, co, gdzie i kiedy. W przeciwnym razie nie mamy żadnej wiedzy o tym co się dzieje. Gdybym podszedł do ciebie, Henrik, i zapytał: „Henrik, dlaczego tamta maszyna działa?”, to gdybyś ty nie podszedł do niej, nie popatrzył i nie zbadał jej, prawdopodobnie nie miałbyś danych typu kto, co, gdzie i kiedy i tak dalej odnośnie do tego jak ta rzecz działa. I nie byłbyś w stanie wyjaśnić tego komuś innemu. Tak więc ważne jest, abyśmy zawsze, zanim wyciągniemy jakiekolwiek wnioski… To jest jedna z kwestii, które postrzegam jako współczesny globalny problem – ludzie wyciągają wnioski zanim zapytają kto, co, gdzie i kiedy. Nazywamy to stawianiem logiki na pierwszym miejscu. Według mnie jest to skutek usunięcia trivium z programu nauczania. Pytałeś wcześniej kiedy to nastąpiło. Myślę, że mniej więcej w latach 50-tych XIX wieku. Wtedy to się zaczęło. W Stanach Zjednoczonych usunięto je całkowicie, z wyjątkiem małych ośrodków, przed nastaniem drugiej dekady XX wieku. Niektórzy nawet przypisują Rewolucję Amerykańską i Amerykańską Erę Przemysłową właśnie trivium i nauczaniu trivium w starych szkołach z jedną salą. To wszystko jest zatem w pewnym sensie zintegrowane i połączone.”

 3. Nauczanie trivium: trivium w praktyce – napisy PL
  https://www.youtube.com/watch?v=71Lj6dV3roA

  Laurie Bluedorn omawia co uczyć dziecko przed ukończeniem dziesięciu lat, aby zapewnić dobre podstawy do późniejszej nauki w szkole.
  Przed ukończeniem dziesięciu lat, dziecko znajduje się na wczesnym etapie gramatyki, kiedy w największym stopniu uczy się na drodze konkretnych doświadczeń zdobywanych za pomocą zmysłów.
  Laurie omawia listę dziesięciu rzeczy, które należy zrobić przed ukończeniem przez dziecko dziesięciu lat, dalej kolejne dziesięć między dziesiątym, a dwunastym rokiem oraz między trzynastym, a piętnastym.

  Poniżej lista dziesięciu rzeczy, które należy zrobić przed ukończeniem przez dziecko dziesięciu lat:
  Numer 1 to czytanie i pisanie.
  Numer 2 to ustna narracja.
  Numer 3 to coś, co idzie w parze z narracją – zapamiętywanie.
  Numer 4 to słyszenie i słuchanie.
  Numer 5 to rodzinne praktykowanie religii.
  Numer 6 to plastyka i zajęcia artystyczne.
  Numer 7 to wycieczki i biblioteki.
  Numer 8 to praca i służba.
  Numer 9 to dyscyplina.
  Numer 10 to daj swojemu dziecku wiele czasu na zabawę i odkrywanie.

  Narracja polega na tym, że rodzic czyta coś dziecku – lub dziecko czyta coś samo – a następnie opowiada rodzicowi własnymi słowami to, co właśnie zostało przeczytane.

  Zapamiętywanie fragmentów literatury przygotuje twoje dziecko do nauki gramatyki formalnej w wieku dziesięciu lat. Da mu to orientację w jaki sposób składa się zdania i pomoże rozbudowywać słownictwo. Tak więc zapamiętywanie przygotowuje twoje dziecko również do tego, by w przyszłości dobrze pisało.

  Na przekór staremu powiedzeniu, „Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem”, badania wskazują, że rodzina, która tylko modli się razem, to jest wspólnie praktykuje religię tylko w kościele, zwykle nie pozostaje razem. Rodzina, która pozostaje razem to rodzina, która modli się i regularnie studiuje Biblię w domu jako rodzina.

  Małe dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zmysły, więc zanim skończą 10 lat potrzebują wielu zajęć związanych z manipulowaniem dłońmi. Należy zapewnić dziecku miejsce, narzędzia i czas, aby rozwinęło swoje zdolności twórcze wykorzystując sztukę. W salonie czy gdziekolwiek, gdzie czytasz na głos swoim dzieciom, powinieneś mieć nisko zawieszoną półkę, którą zapełnisz dobrej jakości przyborami plastycznymi – dobrej jakości kredkami ołówkowymi, papierem, folderami z próbkami tapet, kawałkami materiału, klejem, gliną, tego typu różnorodnymi rzeczami. Trzeba też mieć mały stół i krzesła, tak żeby dzieci mogły wyciągnąć swoje przybory, kiedy mają na to ochotę i zająć się zabawą nimi. Nie trzymajcie przyborów plastycznych na wysoko zawieszonej półce, żeby nie musiały prosić mamusi o ściągnięcie ich z góry. To nie zachęca dzieci do kreatywności. Niech będzie tak, żeby same mogły je wyciągnąć, kiedy tylko będą chciały. Oczywiście naucz dzieci utrzymywania porządku. To jasne, że estetyka twojego domu i ogrodu na tym nie zyska, ale twoim celem powinno być umożliwienie dzieciom rozwoju ich zdolności twórczych.

  Transkrypt w linku poniżej:
  http://trivium.wybudzeni.com/2016/02/20/nauczanie-trivium-trivium-w-praktyce-napisy-pl/

Wypowiedz się