Wybory. Oddaj głos na naszego kandydata: dr Ryszarda Ślązaka

 

Komitet  Wyborczy Wyborców

Współpraca i Partnerstwo

Okręg Wyborczy nr 3

Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer,

Wesoła, Praga Południe, Praga Północ

Lista nr 16, pozycja nr 4

 ryszard_slazak-2

 Ryszard Ślązak 

ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów międzynarodowych. Tytuł doktora zdobył na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Był m.in. prezesem banku, doradcą ministra finansów, doradcą Prezesa PZU SA, członkiem rządowych zespołów doradczych, wiceprezesem firmy PZU-Development, doradcą w agencji rządowej ds. rolnictwa oraz doradcą ekonomicznym PSL i pracownikiem naukowym. Przez 5 lat był pracownikiem polskiej służby dyplomatycznej. Przez 20 lat był jednocześnie pracownikiem naukowym na wyższych uczelniach państwowych i prywatnych. Wykładał m.in. na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Businessu i Zarządzania. Był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej. Jest ekspertem naukowym od EWG – obecnie Unii Europejskiej i obszaru wschodniego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie zagranicznej polityki ekonomicznej, współpracy międzynarodowej i finansów międzynarodowych oraz wewnętrznych stosunków gospodarczych.

Członek Klubu Inteligencji Polskiej. 

Obecnie pracuje nad dokumentacją transformacji, wadliwą prywatyzacją, której przebieg powinien zostać poddany weryfikacji, podobnie jak przejmowanie nieruchomości przez obcokrajowców, pomimo wypłaty należnego odszkodowania przez Polskę już w dobie PRL dotyczy to ponad 1200 nieruchomości na Mazowszu bezprawnie zwróconych „dawnym właścicielom”.

Wypowiedz się