Słowiańska Akademia Cywilizacyjna

Sytuacja, zarówno w Polsce, jak i w całym świecie wskazuje, że potrzeba zmian systemowych. Potrzeba refleksji i ludzi, którzy będą w stanie zmian tych dokonać.

Świadomość potrzeby zmian – zaczyna być zauważalna; tworzą się różnego rodzaju grupy ludzi, których „uwiera” obecna rzeczywistość. Brak jednak określonej idei zmian. W efekcie większość inicjatyw kończy się utworzeniem partyjki z programem w postaci przekonania współobywateli, że należy dane ugrupowania poprzeć w wyborach.
To bezsensowna droga, gdyż obecny system władzy jest „uodporniony” na tego typu zabiegi., a dodatkowo – każde włączenie się we współpracę z tym systemem niszczy czystość intencji zmian.
Konieczne jest wypracowanie alternatywnej wizji zmian w odniesieniu do wszystkich aspektów życia społecznego.
Dlatego sądzę, że drogą przemian jest utworzenie SŁOWIAŃSKIEJ AKADMII CYWILIZACYJNEJ.
Czyli byłaby to instytucja na poziomie akademickim, gdzie prowadzone byłyby wykłady nawiązujące do idei Cywilizacji Polskiej, a szerzej Cywilizacji Słowiańskiej. Linie tematyczne – filozofia, ekonomia, finanse itd. także historia i socjologia – wszystko zależnie od zasobów intelektualnych.

Takie działanie nie byłoby związane z tworzeniem partii, czy stronnictwa, ale środowiska dla przyszłych zmian. Żadnego zaangażowania bezpośredniego w politykę.

Jednym z istotnych celów byłoby wypracowanie nieantagonistycznych zasad współżycia w regionie – w tym szczególne znaczenie powinny mieć stosunki z Rosją. Niezależnie bowiem od zaszłości żyjemy obok siebie i ta sytuacja się nie zmieni.

 Jak to zorganizować , aby to było dostępne dla całej Polski? Czy udałoby się nadać temu status uczelni?
Czy np. Polonia byłaby zainteresowana finansowaniem? Czy dałoby się finansować ten projekt na zasadach podobnych, jak kiedyś był finansowany KUL?
Czy znajdą się prelegenci? Jak utworzyć Radę Programową?
Siedziba stacjonarna  i ewentualnie udział poprzez sieć?

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że nie można liczyć na współpracę z obecnymi władzami, gdyż projekt jest nastawiony na zmianę obecnego systemu. To ma daleko idące konsekwencje, bo odmienny system finansowy obligowałby wyjście ze sfery UE, a tego zrobić nie można nie mając stosownego programu. ITD.

Z kolei należy też zauważyć, że projekt nie może być nastawiony na walkę z obecnym systemem, a na przedstawieniu alternatywnej wersji przyszłości.

Niniejsza sugestia jest poniekąd rozwinięciem idei „Nawigatorzy Jutra” . Projektu, który zamarł chyba z racji postawienia sobie zbyt ograniczonych celów. Nie da się wykształcić ludzi o alternatywnym myśleniu przy wykorzystaniu instytucji nastawionych na wtłoczenie delikwenta w ramy obecnych rozwiązań.

Wypowiedz się